Byla 2-7690-595/2015
Dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir neteisėtų veiksmų uždraudimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Barakauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei I. K., atsakovės atstovams advokatui V. Š. bei advokato padėjėjui E. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z P. I. UAB ieškinį atsakovei R M. M. dėl neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir neteisėtų veiksmų uždraudimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės jo naudai 9016 EUR žalą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, uždrausti atsakovei naudoti ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo, įpareigoti atsakovę sunaikinti turimą ieškovo konfidencialią informaciją, priteisti bylinėjimosi išlaidas (1t., b.l. 1-9, 125-128).

3Ieškinyje nurodoma, kad 2011-09-07, 17:48 val., atsakovei per klaidą buvo išsiųstas ieškovo, atstovaujamo direktoriaus J. B., elektroninis laiškas ispanų kalba su konfidencialumo žyma anglų kalba. Šiame laiške aiškiai buvo nurodyta, jog laiško turinio negalima atskleisti, naudoti ir platinti, bei būtina jį sunaikinti su visais prisegtais dokumentais, jeigu laišką gavo ne numatytas gavėjas. Netrukus po to, kai konfidencialus laiškas pasiekė atsakovę, t.y. 2011-09-07, 17:58 val., ieškovas išsiuntė elektroninį laišką prancūzų kalba atsakovei, kuriame nurodė, jog atsakovę per klaidą pasiekė vertinga ir konfidenciali informacija priklausanti ieškovui. Ieškovas pareikalavo gautą informaciją sunaikinti, kadangi atsakovė nebuvo tas gavėjas, kuris turėjo gauti konfidencialią informaciją. Atsakovė 2014-06-19 ieškovo konfidencialią informaciją, buvusią elektroniniame laiške, neteisėtai atskleidė, padarė jo kopiją, išplatino tretiesiems asmenims ir panaudojo savo naudai be ieškovo žinios ir sutikimo. Atsakovė atskleidusi konfidencialią informaciją, kurios turinys - tarp ieškovo ir kitos įmonės kilęs ginčas, stipriai pakenkė ieškovo reputacijai, o tai labai atsiliepė jo vykdomai komercinei veiklai. Dėl atskleistos, tik ieškovo žinioje turėjusios likti konfidencialios informacijos ir dėl šiuo pagrindu susiformavusio nepasitikėjimo ieškovu, nutrūko svarbūs ieškovo santykiai ir sandoriai sudaryti su naujais ieškovo partneriais. Ieškovas taip pat prarado turėtus reikšmingus verslo kontaktus ir potencialius klientus bei partnerius, kurie susirūpinę tuo, kad atsakovė atskleidė informaciją apie ieškovo vidaus reikalus nutarė neįsipareigoti ieškovui sutartiniais santykiais. Tokiu būdu atsakovė padarė ieškovui nepataisomą žalą. Tai, kad konfidencialaus turinio laiškas buvo pažymėtas konfidencialumo žyma, įrodo ieškovo apsidraudimą konfidencialios informacijos nutekėjimo atveju. Atsakovė, gavusi laišką su konfidencialumo žyma, privalėjo jį sunaikinti, o pasielgusi priešingai atsakovė padarė teisės pažeidimą, kuriuo ieškovui sukėlė žalą. Atsakovei neteisėtai atskleidus ieškovo komercinę paslaptį, ji prarado savo komercinę vertę. Ieškovas dėl atskleistos konfidencialios informacijos jau patyrė žalą, todėl siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių prašo taikyti CK 6.255 str. 1 d. nustatytą teisių gynybos būdą, tai yra atsakovės neteisėtų veiksmų uždraudimą.

4Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka ir prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., b.l.162-166). Atsiliepime nurodoma, kad ieškinys neteismingas Lietuvos Respublikos teismams, nes atsakovė gyvena Kanadoje, ji niekada nebuvo deklaravusi savo gyvenamosios vietos Lietuvoje ir čia negyveno, čia neturi turto ir turtinių teisių, prievolė neturi būti vykdoma Lietuvoje, nėra pakankamo Lietuvos valstybės teismo ir ginčo ryšio, o tai pažeidžia teisingumo ir atsakovės teisėtų lūkesčių principus, todėl byla turi būti nutraukta. Atsiliepime taip pat nurodoma, kad ieškinys pareikštas netinkamo ieškovo bei netinkamam atsakovui. Ieškinyje tvirtinama, kad ieškovas atsakovei atsiuntė laišką su komercinę paslaptį turinčia informaciją, o atsakovė 2014-06-19 šį laišką išplatino be ieškovo žinios, t.y. perdavė Tarptautinių prekybos rūmų arbitražui Ženevoje. Šiomis aplinkybėmis ieškinį ieškovė turėtų reikšti juridiniam asmeniui, kuris informaciją perdavė arbitražo teismui, tačiau ne juridinio asmens atstovui, kuris turi įpareigojimą pateikti įrodymus ir atskleisti su ginču arbitražo teisme susijusias aplinkybes bei įrodymus. Iš kartu su ieškiniu pateikto priedo Nr. 2 matyti, kad ieškovo nepasitenkinimas yra kilęs dėl to, kad laišką gavo ir siuntė Kanados įmonė AZ P. I., todėl atsakovė negali būti kaltinama dėl kito juridinio asmens galimai įvykdytų veiksmų. Ieškinys reiškiamas netinkamo ieškovo. Ieškinyje tvirtinama, kad atsakovė persiuntė prie ieškinio pridėtame Priede Nr. 1 nurodytą laišką su jame esančia konfidencialia informacija, kurios turinys - tarp ieškovo ir kitos įmonės kilęs ginčas. Tokiu būdu ieškinį turėjo reikšti ne Lietuvos Respublikoje registruota įmonė Z P. I., UAB, o JAV registruota įmonė „Z. P." Inc., C, apie kurios ginčą ir yra rašoma elktroniniame laiške. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovas nepagrindžia žalos dydžio, ieškinyje jokių įrodymų nėra pateikiama, apsiribojama deklaratyviu teiginiu, kad žalos dydis bus tikslinamas ir vėliau bus pateikti žalos dydį pagrindžiantys įrodymai. Ieškinyje užsimenama, kad elektroninis laiškas buvo kartu ir komercinė paslaptis, ją atskleidus, ji prarado savo komercinę vertę. Taip ieškovas prieštarauja pats sau tvirtindamas, kad laiško turinys - tarp ieškovo ir kitos įmonės kilęs ginčas - stipriai pakenkė ieškovo reputacijai, bet kartu tvirtindamas, kad šis laiškas turėjo neapibrėžtą komercinę vertę. Tuo tarpu žala kildinama iš išlaidų, skirtų konfidencialios informacijos (tikėtina turima minty el. laiško) sukūrimui, tobulinimui ir apsaugai. Tačiau net įrodžius tokius nuostolius, tarp jų ir atsakovės veiksmų nebūtų priežastinio ryšio. Ieškovas ne tik nepagrindė galimai patirtos žalos dydžio, neteisėtų veiksmų bet ir tai, ar ieškovas būtų patyręs žalą, jei atsakovė nebūtų atlikusi veiksmų, kurių atlikimu ji yra kaltinama šioje byloje. Tai reiškia, kad atsakovės veiksmai nėra susiję priežastiniu ryšiu su galimais ieškovo nuostoliais. Ieškovas taip pat nurodo, kad vadovaujantis CK 1.138 str. 3 p. reiškia prevencinį ieškinį ir prašo uždrausti atsakovei naudoti ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo, taip pat prašo įpareigoti atsakovę sunaikinti turimą ieškovo konfidencialią informaciją. Tačiau šioje byloje šalių ginčui netaikytinos CK 6.255 straipsnio 1 dalies nuostatos, reglamentuojančios prevencinio ieškinio institutą, nes toks ieškinys reiškiamas tuo atveju, kai siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę. Ieškovas savo reikalavimus grindžia argumentais, jog žala jau padaryta, neva gautas elektroninis laiškas yra išplatintas, paviešintas ir pan. Ieškinyje nieko nėra rašoma apie tai, kad ateityje gali kilti grėsmė žalai atsirasti, procesiniuose dokumentuose nėra jokių duomenų apie konkrečius galimus ar planuojamus atsakovų veiksmus, kuriuos įvertinus būtų galima daryti išvadą, jog dėl tokių veiksmų jie gali sukelti žalos atsiradimą. Šiuo atveju apie būsimos žalos kilimo grėsmę ieškinyje net neužsimenama, o tik deklaratyviai teigiama, kad ieškovas dėl atskleistos konfidencialios informacijos jau patyrė žalą, siekiant išvengti dar didesnių nuostolių taikytinas teisių gynimo būdas - atsakovės neteisėtų veiksmų uždraudimas. Tačiau prevencinį ieškinį gali pareikšti tik asmuo, kuriam gresia reali žala. Jis turi įrodyti, kad atsakovo veikla kelia realų pavojų ir yra reali žalos tikimybė. Reiškiant prevencinį turi būti ieškovo įrodoma potenciali žalos atsiradimo grėsmė ateityje, atsakovo veiksmų neteisėtumas ir siekiama žalos grėsmę pašalinti. Ieškovas 2015-02-06 raštu Vilniaus miesto apylinkės teismui net nesutiko pašalinti ieškinio trūkumus ir pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius, kad dėl atsakovės veiksmų konkretūs sandoriai nutrūko ir pan. Nors 2015-02-06 pranešime Dėl ieškinio trūkumų pašalinimo ieškovas tvirtina neva ieškovas 2011-09-07 siuntė laišką su distribucijos sutarties sąlygomis, kurios nuo atskleidimo momento tapo nebeaktualios, šių teiginių ieškovas nepagrindžia įrodymais. Vertime iš ispanų ir anglų kalbų nurodoma, kad 2011-09-07 laiško priedais buvo: pakeitimas - Steigimo pažymėjimas; 2011-08-26 „Z" valdybos posėdžio protokolas; Raštas dėl prieštaravimų rugsėjis 2011, neaišku apie kokią distribucijos sutartį ieškovas rašo teismui. Atsakovė tvirtina, kad ji objektyviai negalėjo atskleisti jokios distribucijos sutarties, nes ji jos nebuvo gavusi.

5Pasirengengimą bylos nagrinėjimui teismas vykdė paruošiamaisiai dokumentais.

6Ieškovas pateikė dubliką (2 t., b.l. 13-21). Dublike nurodoma, kad atsakovė atskleisdama konfidencialią, išimtinai ieškovui priklausančią informaciją, veikė kaip fizinis asmuo, todėl ji yra tinkama bylos šalis. Elektroninis laiškas per klaidą būtent buvo išsiųstas atsakovei ir jai nedelsiant buvo pranešta, kad laiškas išsiųstas per klaidą, laiške buvo konfidencialumo žyma, būtent nuo atsakovės apsisprendimo ir veiksmų priklausė ar per klaidą gautas laiškas bus ištrintas, kaip to reikalavo ieškovas, ar priešingai konfidenciali informacija bus perskaityta ir paviešinta, kaip ir įvyko, todėl atsakovė, o ne jos darbdavys, yra tinkama bylos šalis. Atsakovė nepagrįstai nurodo, kad ieškinį reiškia netinkama šalis. Atkreipia dėmesį, kad ieškovas - Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė - buvo įsteigta 2010-11-11 Z P. I. direktorių valdybos sprendimu, kaip Z P. I.. dukterinė bendrovė, 100 % priklausanti Z P. I.. Taip pat atkreipia dėmesį, jog Elektroninis laiškas buvo išsiųstas iš lietuviško elektroninio pašto adreso - ( - ), taip pat pasirašytas J. B., nurodant, jog pasirašantis asmuo yra pirmininkas ir vadovas „Z. P." Inc., C, JAV bei „Z P. I." Ltd (UAB). Todėl informacija siųsta ieškovo vadovo, jos atskleidimas trečiųjų asmenų buvo siejamas su ieškovu, todėl žalą patyrė būtent ieškovas. Ieškinio teismingumo klausimas išspręstas priimant ieškinį, todėl byla teisėtai ir pagrįstai nagrinėjama Lietuvos Respublikos teisme. Ieškinyje įrodytos visos atsakovės civilinės atsakomybės egzistavimo sąlygas, todėl atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovo patirtą žalą. Atkreipia teismo dėmesį, kad atsakovė neteisėtus veiksmus atliko ne vieną kartą, bet nuolat naudoja ir platina ieškovui priklausančią konfidencialią informaciją be ieškovo sutikimo iki šiol. Ieškovas 2011-09-07 siuntė Elektroninį laišką savo potencialiam verslo partneriui F. R., su kuriuo tuo metu vyko verslo derybos. Tas pats laiškas per klaidą buvo išsiųstas ir atsakovei. Verslo derybos tarp ieškovo ir potencialaus verslo partnerio F. R. neabejotinai turėjo vykti konfidencialiai, šalims siekiant derybų turinį išsaugoti paslaptyje. Todėl Elektroninio laiško su derybų turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, distribucijos sutarties sąlygomis, kurios nuo atskleidimo momento tapo nebeaktualios, paviešinimas lėmė esamų ir potencialių partnerių bendradarbiavimo nutrūkimą. Ieškovo planuotos pradinės verslo pajamos su partneriu F. R. sudarė 180 320,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog dėl neteisėtų atsakovės veiksmų praradus potencialų verslo partnerį, ieškovas prarado ir pagrįstai tikėtas gauti lėšas. Atkreipia dėmesį, jog 9 016,00 EUR dydžio suma, kurios atlyginimo ieškinyje prašoma, yra tikėtino grynojo pelno dalis, kuri sudaro tik 5 % visos patirtos žalos. Atkreipia Teismo dėmesį, jog dėl atsakovės neteisėtų veiksmų nutrūkęs nurodytasis verslo sandoris yra ne vienintelis. Pavyzdžiui, Ieškovas vystė ir plėtojo projektus su L. M. Ie S.A.R.L, S S. L., su kuriais buvo sudaręs distribucijos sutartis. Be to, atsakovei savitiksliai pasinaudojusi Elektroninio laiško turiniu buvo sugadinti ir nutrūko verslo projektai ir su AZ-P. I.., įmone, kurioje dirba atsakovė ir su kuria ieškovas iki tol sėkmingai bendradarbiavo. Minimų projektų įgyvendinimui ieškovas skyrė lėšas, žmogiškuosius išteklius ir kitas investicijas, tačiau dėl neįvardytų priežasčių, atsakovei išplatinus ir savitiksliai pasinaudojus ieškovo konfidencialia informacija, minimi projektai nutrūko, o ieškovas dėl to patyrė nuostolius. Taip pat pažymi, jog atsakovė savo neteisėtais veiksmais, platindama per klaidą iš ieškovo gautą informaciją ir tokiu būdu sudarydama įspūdį, jog ieškovas nepakankamai saugo konfidencialią informaciją, kenkia ieškovo dalykinei reputacijai, kuri, pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, dėl savo ekonominės vertės gali būti saugoma ir ginama kaip turtas, t. y. vertybė, saugotina pagal Konvencijos 1 protokolo 1 straipsnį (nuosavybės apsauga) (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. 31107/96). Taip pat atkreipia dėmesį, jog atsakovė nesąžiningai susikooperavusi su P. G., farmacinės bendrovės „Z P. I.“ prezidentu bei vadovu, nesąžiningais ir neteisėtais veiksmais, įvairiais būdais skleidė melagingą informaciją apie J. B., kuris tuo metu, kai buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, ėjo ieškovo direktoriaus pareigas. Neigiamo pobūdžio informacijos skleidimas apie J. B. pakenkė ieškovo reputacijai, pakirto ieškovo verslo partnerių pasitikėjimą ieškovu, kas lėmė ne vieno verslo sandorio nutrūkimą nesant tam absoliučiai jokių objektyvių, pateisinamų priežasčių, t. y. iki konfidencialios informacijos paviešinimo, šmeižto apie J. B. paskleidimo, ieškovo verslo partneriai neturėjo jokių nusiskundimų dėl ieškovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kas leidžia daryti išvadą, jog ieškovo verslo sandoriai su partneriais nutrūko išimtinai dėl atsakovės neteisėtų veiksmų.

7Atsakovė pateikė tripliką (2 t., b.l. 124-127). Triplike nurodoma, kad atsakovė nepripažįsta jokių neteisėtų veiksmų, kuriais yra kaltinama šiuo ieškiniu. Atsakovė nepripažįsta ir ginčija, kad kokia nors konfidenciali informacija buvo atskleista. Ieškovę atstovauja profesionalūs teisininkai ir jiems yra žinoma, kad ieškovė turi pareigą įrodyti šias aplinkybes. Atsakovei nežinoma, kokios distribucijos sutarties atskleidimu ji yra kaltinama. Ieškovė iš esmės tvirtina, kad kažkurią distribucijos sutartį atsakovė perdavė į arbitražo bylą, kuri yra dar neišnagrinėta, o procesas arbitražo teisme yra slaptas. Nepaisant to, ieškovė tvirtina, kad kažkokiu būdu iš arbitražo bylos apie distribucijos sutartį sužinojo kiti ieškovės kontrahentai ir dėl to nutraukė santykius su ieškove. Todėl ieškovė prieštarauja pati sau. Jeigu atsakovė tikrai būtų perdavus kokius nors konkrečius duomenis arbitražo teismui, tai tik dalyvaujantys byloje asmenys galėtų apie tai sužinoti. Tuo tarpu ieškovė tvirtina, kad nedalyvauja arbitražo byloje, tačiau kažkokiu būdu ir ji ir jos verslo partneriai sužinojo apie dokumentus, kuriuos neva į arbitražo bylą Šveicarijoje perdavė atsakovė ir dėl to nutrūko ieškovės verslo santykiai su partneriais. Toks priežastinio ryšio tarp galimų atsakovės veiksmų ir galimų ieškovės verslo santykių su trečiaisiais asmenimis aiškinimas oficialiuose procesiniuose teismui teikiamuose dokumentuose yra nelogiškas ir nepriimtinas, todėl atsakovė papildomai į šiuos aiškinimus neatsiliepia. Ieškovė deklaratyviai, nepateikdama leistinų įrodymų, tvirtina, kad atsakovė platina atsakovės komercinę paslaptį sudarančią informaciją ir atlieka neteisėtus veiksmus. Ieškovė deklaratyviai tvirtina, kad planavo verslo pajamas 180 tūkstančių eurų, deklaratyviai teigia, kad tikėtino grynojo pelno dalis turėjo būti 9016 eurų. Tačiau tokie tvirtinimai yra nepagrįsti įrodymais. Pagal Civilinio proceso kodekso 114 str. 1 d. dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas, patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. Civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės teikti į bylą, ar priimti sprendimą remiantis neoriginalaus dokumento nuorašais. Todėl prašo teismą ieškovei pasiūlyti pateikti į bylą dokumentų, kuriais grindžiamas ieškinys originalus. Taip pat prašo įpareigoti ieškovę teismui nurodyti, kas šiuos dokumentus sukūrė ir kokiu būdu šie dokumentai pateko ieškovo ir ieškovą šioje byloje atstovaujančių teisininkų žinion.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais ir prašė ieškinį tenkinti.

9Atsakovų atsovai teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais ir prašė jį atmesti pilna apimtimi ir priteisti bylinėjimosi išlaidas jų nemažinant. Nurodė, kad ieškinys pateiktas nesąžiningai, siekiant atsakovę paveikti kistuose prosesuose nagrinėjamose bylose.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje kilęs ginčas dėl žalos, padarytos neteisėtu konfidencialios informacijos, sudarančios ieškovo komercinę paslaptį, atskleidimu, atlyginimo bei uždraudimo atsakovei atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę.

12CK 6.245 str. 1 d. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas. CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.246-6.249 str. yra numatytos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti. Būtinos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, taip pat kaltė. Žalą padariusio asmens kaltė civilinėje teisėje preziumuojama (CK 6.248 str.1 d.), tačiau kitas civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, t.y. ieškovas. CK 1.116 str. 4 d. nurodyta, jog asmenys, neteisėtais būdais įgiję informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, privalo atlyginti padarytus nuostolius.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-09-07, 17.58 J. B. iš elektroninio pašto ( - ) išsiuntė elektroninį laišką tema „” platinimo susitarimo perleidimas, adresuotą F. R. ir R. M. AZ P, su laiško priedais - Steigimo pažymėjimas; 2011-08-26 „Z“ valdybos posėdžio protokolas; Raštas dėl prieštaravimų_rugsėjis_2011 (1 t., b.l. 12-20). Pažymėtina, kad elektroninio laiško kopija buvo išsiųsta ir kitiems adresatams. Minėtas elektroninis laiškas turėjo pranešimą dėl konfidencialumo. Tuo pačiu metu J. B. iš elektroninio pašto ( - ) išsiuntė elektroninį laišką tema Svarbu ir skubu, adresuotą R. M. AZ P, pranešdamas, kad per klaidą išsiuntė su atsakove nesusijusį laišką, pasikliaudamas jos sąžiningumu ir draugyste tikisi, kad jis bus ištrintas neskaitytas (1t., b.l. 12). Pažymėtina, kad minėtą laišką J. B. pasirašė kaip pirmininkas ir vadovas “Z. P.” Inc., C, JAV bei “Z P. I.” Ltd.

14Ieškovas į bylą pateiktu ne originalaus dokumento nuorašu įrodinėja, kad 2014-06-19 atsakovė ieškovo konfidencialią informaciją, buvusią 2011-09-07 jai per klaidą atsiųstame elektroniniame laiške, neteisėtai atskleidė, padarė jo kopiją, išplatino tretiesiems asmenims ir panaudojo savo naudai be ieškovo žinios (1 t. b.l. 21-24). Iš minėto ieškovo pateikto neoriginalaus dokumento, nustatyta, kad 2014-06-19 iš elektroninio pašto ( - ) A. V. buvo išsiųstas elektroninis laiškas tema: Tarptautinių prekybos rūnų arbitražas Nr. 19178/EMT dėl dokumentų pateikimo. Minėtas elekrtoninios laiškas buvo išsiųstas Tarptautiniam prekybos rūmų arbitražui Ženevoje. Iš šio laiško turinio nustatyta, kad arbitražui yra pateikiami visi nauji dokumentai. Laiške nurodoma, kad jų laiškas susijęs su B elektroniniu laišku dėl kompanijos „Z“ vidinio ginčo, kurį taip pat siunčia.

15Ieškovas nurodo, kad buvo atskleista kondidenciali informacija įtvirtinta jo vienintelio akcininko sprendimu 2011-04-07 patvirtintos kondidencialios informacijos sąrašo 2 bei 7, 11 punktuose, tai yra informacija susijusi su bendrovės partnerių, investuotojų paieška bei bendrovės sandoriai ir visos jo sąlygos, dalykinis susirašinėjimas su bendrovės potencialiais partneriais, partneriais, paslaugų pirkėjais ir tiekėjais, kitomis bendrovėmis, institucijomis, įstaigomis (1 t., b.l. 129). Iš į bylą pateikto ginčo elektroninio laiško turinio negalima padaryti išvados, kad minėtame laiške yra konfidenciali informacija liečianti ieškovą. Kaip matyti iš laiško turinio laiškas liečia būtent “Z. P.” Inc vidinius ginčus dėl jos turto perleidimo. Laiške yra aiškiai nurodyta, kad J. B. kaip “Z. P.” Inc direktorius ir jos vadovas bei akcininkas, pateikė ieškinį kompetetingam teismui, į kurį įtrauks bet kurį fizinį asmenį ar įmonę, kuri prisidės ar tiesiogiai, ar netiesiogiai padės G įvykdyti šį nusikaltimą. Laiško apačioje yra kita žinutė 2011-09-07 17:12 val. siųsta to pačio subjekto, kuri, patvirtina, kad dokumentas susijęs ne su ieškovu, o būtent su kita JAV registruota įmone „Z. P.“ Ine. Laiške rašoma: „ Gerbiami „Z. P." Inc. vadovai ir platintojai. Labai apgailestauju, kad turiu Jus įtraukti į „Z. P."Inc. (esančios Klirvoteryje, Floridoje) vidinį ginčą, tačiau manau, kad ypač svarbu Jus įspėti dėl P. G. neteisėto bandymo perleisti „Z“ platinimo sutartis ir turtą kitai neseniai jo įsteigtai įmonei. <...>" (1 t., b.l. 18- 19). Iš ieškovo pateikto 2014-06-19 laiško turinio taip pat akivaizdžiai matyti, kad siunčiamas elektroninis laiškas nėra susijęs su ieškovo konfidencialia informacija, o susijęs būtent su „Z“ vidiniais ginčais.

16Pažymėtina, kad ieškovas į bylą iš viso nepateikia išsiųsto elektroninio laiško priedų, kurie patvirtintų, kad kaip elektroninio laiško priedai išsiųsti dokumentai liečia ieškovą bei jie sudaro ieškovo konfidencialią informaciją. Nors ieškovas nurodo, kad su elektroniniu laišku kaip priedas buvo išsiųsta distribucijos sutartis, tačiau į bylą nepateikia tai patvirtinančių įrodymų. Iš 2014-10-24 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašo nustatyta, kad J. B. tuo metu buvo ieškovo direktorius (1 t., b.l. 57). Tačiau vien ta aplinkybė, kad elektroninis laiškas buvo išsiųstas iš ieškovo elektroninio pašto bei tai, kad laišką išsiuntė tuo metu ieškovo direktoriaus pareigas ėjęs asmuo, nesudaro pagrindo teigti, kad buvo išsiųsta konfidenciali informacija liečianti ieškovą.

17Iš atsakovės rašytinių paaiškinimų ir pateiktų įrodymų (3 t., b.l. 23-43), nustatyta, kad atsakovė dalyvavo K. K. teismo procese, kuriame atsakovais buvo B SA valdoma J. B. ir M. K.. Teismo proceso metu M. K. per advokatus akcentavo, kad Kvebeko teisme ginčas negali būti sprendžiamas, nes tokio pobūdžio ginčas sprendžiamas Tarptautinių prekybos rūmų arbitraže Ženevoje ir reikalavo, kad teismas įpareigotų R M. M. pateikti Kvebeko teismui dokumentus, kurie yra nagrinėjami Šveicarijos arbitraže. Atsakovė pateikdama dokumentus, esančius Šveicarijos arbitražo byloje vykdė Kvebeko teismo įpareigojimą. Ataskovė nurodo, kad tarp teiktų dokumentų nebuvo jokių ieškovo distibucijos sutarčių, nei jokių kitų šios įmonės dokumentų.

18Ieškovas nurodo, kad jis žalą dėl neteisėtų atsakovės veiksmų patyrė prarasdamas verslo partnerį ir taip prarasdamas investicijas į įmonę, nurodo, kad jis laišką siuntė verslo partneriui F. R. su kuriuo tuo metu vyko derybos ir atsakovei atskleidus konfidencialią informaciją derybos su verslo partneriu nutrūko. Ieškovas nurodo, kad pajamos su šiuo partneriu sudarė 180320 Eur, jo prašomi atlyginti 9016 Eur dydžio suma yra tikėtino grynojo pelno prarasta dalis, kuri sudaro 5 procentus visos patirtos žalos.

19Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009 ir kt.). Objektyvus visų aplinkybių išnagrinėjimas reiškia tai, kad teismas savo vidinį įsitikinimą negali grįsti prielaidomis ar nuojautomis, o turi vadovautis įstatymų nustatyta tvarka ištirtais įrodymais, jų visetu, ir būtent šių įrodymų tyrimo išvadomis nulemtu savo vidiniu įsitikinimu.

20Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 str. nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos) atlyginami tik atsižvelgiant į jų buvimo realumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006-11-06 nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, išaiškinta, kad turto sumažėjimas ar negautos pajamos yra numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurių jis negavo dėl neteisėtų skolininko veiksmų, arba dėl tokių veiksmų prarasta nauda.

21Ieškovas nepagrindė prašomos priteisti žalos realumo. Ieškovas nėra pateikęs nei vieno tiesioginio įrodymo, patvirtinančio, kad jam dėl neva neteisėtų atsakovės veiksmų buvo padaryta žala, kad buvo nutrauktas bendradarbiavimas, ar buvo nesudaryta komercinė sutartis, kurios pagrindu ieškovas turėjo gauti jo nurodytas pajamas. Dar daugiau, ieškovo nurodytas elektroninis laiškas buvo išsiųstas 2011 metais, anot ieškovo atsakovė konfidencialią informaciją atskleidė tretiesiems asmenims 2014 metais, tai yra po trijų metų po laiško išsiuntimo, be to, ieškovo nurodytas laiškas buvo siunčiamas ne privatiems asmenims, o ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kuriose procesas buvo konfidencialus ir jis iš esmės nelietė ieškovo, todėl teismui kyla pagrįstos abejonės, ar šie veiksmai galėjo sukelti ieškovo nurodytas paskemes. Teismo vertinimu ieškovo teiginiai dėl jam padarytos žalos yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Ieškovo su dubliku pateiktos Distribucijos sutartys (2 t., b.l. 63-66, 69-71) teismo vertinimu neturi jokio ryšio su jo reikalavimu atlyginti turtinę žalą dėl kondidencialios informacijos atskleidimo, kadangi iš bylos medžiagos nenustatyta, kad kokia nors Distribucijos sutartis buvo siųsta kaip elektroninio laiško priedas. Iš į bylą pateikto atsakovės ir J. B. susirašinėjimo, akivaizdu, kad nauji projektai buvo apriboti būtent dėl vidinių „Z. P.“ nesutarimų (2 t., b.l. 72-78). Ieškovas į bylą nepateikia jokių tiesioginių įrodymų, kad atsakovė turėjo kažkokią tai ieškovo distribucijos sutartį, kuri buvo konfidencali ir buvo įsipareigojusi šios konfidencialios informacijos neatskleisti.

22Išanalizavus bylos medžiagą teismas konstatuoja, kad ieškovas nepagrindė atsakovės neteisėtų veiksmų, neįrodė, kad jis patyrė žalą. Ieškovas neįrodė, kad jo verslo partneriai prarado profesinį pasitikėjimą juo bei, kad ieškovo reputacija būtų buvusi sumenkinta dėl neteisėtų atsakovės veiksmų.

23Ieškovas vadovaudamasis CK 1.138 str. 3 p. bei 6.255 str, reiškia prevencinį ieškinį ir prašo uždrausti atsakovei naudoti ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją be išankstinio raštiško ieškovo sutikimo, taip pat prašo įpareigoti atsakovę sunaikinti turimą konfidencialią ieškovo informaciją.

24Sprendžiant šį ieškovo reikalavimą pažymėtina, kad ieškovas nepagrindė, kokius veiksmus gali ateityje atlikti atsakovė, kurie jam galėtų sukelti realią grėsmę. Pažymėtina, kad ieškovas pirmuoju reikalavimu siekė, jog jam jau būtų atlyginta patirta žala, kurią anot ieškovo sukėlė neteisėti atsakovės veiksmai, išplatinant jo konfidencialią informaciją. Tačiau teismas išnagrinėjęs ieškovo reikalavimą, nustatė, kad jis iš esmės nepagrįstas, kadangi ieškovas iš viso neįrodė, kad atsakovė turėjo kokią tai konfidencialią informaciją, liečiančią būtent ieškovą ir kad ji tą informaciją būtų išplatinusi. Realios grėsmės aplinkybė, kaip prevencinio ieškinio sąlyga, turi būti įrodyta, ji negali būti preziumuojama. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovei uždrausti naudoti ieškovo komercinę paslaptį sudarančią konfidencialią informaciją be išankstinio ieškovo sutikimo bei įpareigojimo atsakovei sunaikinti tokią informaciją, atmestinas kaip nepagrįstas.

25CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas iš ieškovo atsakovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė patyrė 1583,25 EUR bylinėjimosi išlaidų- 1500 EUR advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 83,25 EUR dokumentų vertimo išlaidų (3 t., b.l. 12-19), todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

26Iš ieškovo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 20,10 EUR (CPK 98 str.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo Z P. I. UAB, j.a.k. ( - ), atsakovės R M. M., gimusios ( - ), Kanados pilietė, naudai 1582,25 EUR bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš ieškovo Z P. I. UAB, j.a.k. ( - ), valstybės naudai 20,10 EUR teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodoma, kad 2011-09-07, 17:48 val., atsakovei per klaidą buvo... 4. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškinio... 5. Pasirengengimą bylos nagrinėjimui teismas vykdė paruošiamaisiai... 6. Ieškovas pateikė dubliką (2 t., b.l. 13-21). Dublike nurodoma, kad atsakovė... 7. Atsakovė pateikė tripliką (2 t., b.l. 124-127). Triplike nurodoma, kad... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė procesiniuose... 9. Atsakovų atsovai teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko procesiniuose... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje kilęs ginčas dėl žalos, padarytos neteisėtu konfidencialios... 12. CK 6.245 str. 1 d. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę,... 13. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-09-07, 17.58 J. B. iš elektroninio... 14. Ieškovas į bylą pateiktu ne originalaus dokumento nuorašu įrodinėja, kad... 15. Ieškovas nurodo, kad buvo atskleista kondidenciali informacija įtvirtinta jo... 16. Pažymėtina, kad ieškovas į bylą iš viso nepateikia išsiųsto... 17. Iš atsakovės rašytinių paaiškinimų ir pateiktų įrodymų (3 t., b.l.... 18. Ieškovas nurodo, kad jis žalą dėl neteisėtų atsakovės veiksmų patyrė... 19. Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK... 20. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 str. nurodyta, kad žala yra... 21. Ieškovas nepagrindė prašomos priteisti žalos realumo. Ieškovas nėra... 22. Išanalizavus bylos medžiagą teismas konstatuoja, kad ieškovas nepagrindė... 23. Ieškovas vadovaudamasis CK 1.138 str. 3 p. bei 6.255 str, reiškia prevencinį... 24. Sprendžiant šį ieškovo reikalavimą pažymėtina, kad ieškovas... 25. CPK 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 26. Iš ieškovo valstybei priteistinos teismo išlaidos, susijusios su procesinių... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 28. ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš ieškovo Z P. I. UAB, j.a.k. ( - ), atsakovės R M. M., gimusios... 30. Priteisti iš ieškovo Z P. I. UAB, j.a.k. ( - ), valstybės naudai 20,10 EUR... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...