Byla 2-361/2012
Dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties ir susitarimo pripažinimo apsimestiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento ir dvipusės restitucijos taikymo, tretieji asmenys AB „Ūkio bankas“ Vilniaus filialas, L. B. , Vilniaus miesto 35 notarų biuro notarė A. P. , paliktas nenagrinėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rimvydo Norkaus, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. ir trečiojo asmens L. B. atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuria ieškovo A. B. ieškinys atsakovams A. L. , S. L. dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties ir susitarimo pripažinimo apsimestiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento ir dvipusės restitucijos taikymo, tretieji asmenys AB „Ūkio bankas“ Vilniaus filialas, L. B. , Vilniaus miesto 35 notarų biuro notarė A. P. , paliktas nenagrinėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. B. pareikštu atsakovams A. L. ir S. L. ieškiniu prašė pripažinti apsimestiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento 2010 m. liepos 20 d. buto su terasa, esančio ( - ), ir garažo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį bei 2010 m. rugpjūčio 2 d. susitarimą, sudarytus tarp ieškovo ir atsakovų, taikyti dvipusę restituciją grąžinant ieškovui ginčo sandoriais perleistą nekilnojamąjį turtą, o atsakovams grąžinant 1 020 500 Lt paskolą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo A. B. ieškinį A. L. ir S. L. , tretiesiems asmenims AB „Ūkio bankas“ Vilniaus filialui, L. B. , Vilniaus miesto 35 notarų biuro notarei A. P. dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties ir susitarimo pripažinimo apsimestiniais ir negaliojančiais nuo sudarymo momento ir dvipusės restitucijos taikymo paliko nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 dalies bei 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, nes ieškovas, kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbios priežasties.

7Teismas nurodė, jog ieškovo nurodytu gyvenamosios vietos adresu siųsti procesiniai dokumentai grįždavo neįteikti su nuoroda, jog adresatas persikraustė, tačiau apie adreso pasikeitimą ieškovas teismo neinformavo. Remiantis CPK 121 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatomis, teismas laikė, kad išsiuntus ieškovui procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu adresu, ieškovui buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką. Ieškovo motinai trečiajam asmeniui L. B. kvietimas į parengiamąjį teismo posėdį ir kiti procesiniai dokumentai, siųsti tuo pačiu ieškovo nurodytu adresu, įteikti asmeniškai. Ieškovui adresuotą pranešimą apie parengiamąjį teismo posėdį ir procesinius dokumentus atsakovai įteikė ieškovo broliui T. B. . Trečiasis asmuo L. B. 2011-09-22 pareiškimu informavo teismą, kad ieškovas išvykęs į Kanadą ir jam yra žinoma apie posėdžio vietą ir laiką. Ieškovas neinformavo teismo, kad išvyksta iš Lietuvos, nenurodė kito adreso susirašinėjimui, o nurodęs, kad bylą ves per advokatą, nepateikė dokumentų, patvirtinančių pasirašius tokį susitarimą. Nors pareiškimo turinyje trečiasis asmuo L. B. teigia, jog prašymą bylos nagrinėjimą atidėti teikia savo ir sūnaus vardu, tačiau pareiškimą pasirašė ji viena ir ji nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad sūnus įgaliojo ją atlikti šį procesinį veiksmą. Nėra duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas dėl svarbių priežasčių negalėjo pateikti savo vardu prašymo bylos nagrinėjimą atidėti ar bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes teismas laikė, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką, tačiau į jį neatvyko, prašymo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nepateikė. Teismas padarė išvadą, jog ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbios priežasties. Atsakovų atstovas neprašė priimti sprendimą už akių, todėl teismas ieškinį paliko nenagrinėtu (CPK 230 str. 4 d., 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5p).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiraisiais skundais apeliantai A. B. ir L. B. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, jog apeliantas buvo tinkamai informuotas apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką. Apeliantas nei teismo šaukimo, nei pranešimo iš teismo gavęs nebuvo, todėl apie parengiamojo teismo posėdžio vietą bei laiką jis informuotas nebuvo. Apeliantas buvo išvykęs į Kanadą, su artimaisiais, likusiais Lietuvoje, ryšių nepalaikė, todėl jie negalėjo informuoti jo apie įvyksiantį teismo posėdį.
  2. Teismas nepagrįstai laikė teismo šaukimo įteikimą apelianto broliui tinkamu, nes apelianto brolis nėra apelianto šeimos narys, jie abu yra pilnamečiai ir turi atskiras šeimas, kartu negyvena. Toks procesinių dokumentų įteikimas neatitinka įstatymų nustatytų reikalavimų dėl procesinių dokumentų įteikimo fiziniam asmeniui būdo ir tvarkos (CPK 123 str.).
  3. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į apeliantės prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, nes apeliantė teismo posėdyje negalėjo dalyvauti dėl sunkios ligos. Apeliantas, prieš išvykdamas į užsienį, įgaliojo apeliantę atlikto jo vardu bet kokius veiksmus, todėl apeliantė turėjo teisę apelianto vardu pasirašyti prašymą dėl parengiamojo teismo posėdžio atidėjimo, tik dėl sunkios savo ligos apeliantė pamiršo kartu su prašymu patekti įgaliojimą.
  4. Pirmosios instancijos teismas, neišklausęs apelianto ir jo paaiškinimų dėl ginčo esmės bei atsisakęs ginčą nagrinėti, pažeidė bendruosius teisės principus, buvo šališkas.

10Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovai A. L. ir S. L. su apeliantų skundais nesutiko, prašė skundus atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog buvo iš vykęs į užsienį, o pasikeitus jo gyvenamosios vietos adresui jis teismo apie tai tinkamai neinformavo. Apeliantui nesilaikius įstatymo jam nustatytos pareigos informuoti teismą apie gyvenamosios vietos pasikeitimą ir nenurodžius kito adreso, kuriuo jam galėtų būti įteikti procesiniai dokumentai (CPK 121 str. 1 d.), apeliantas privalo susitaikyti su įstatymo jam nustatytomis tokių netinkamo bylos vedimo veiksmų pasekmėmis (CPK 121 str. 2 d.).
  2. Atsakovai, sąžiningai naudodamiesi ir nepiktnaudžiaudami jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis, rūpinosi greitu bylos išnagrinėjimu, įsipareigojo įteikti apeliantui procesinius dokumentus ir šį įsipareigojimą įvykdė. Jie apeliantui adresuotą teismo pranešimą apie parengiamojo teismo posėdžio vietą bei laiką įteikė apelianto broliui apelianto ieškinyje nurodytu gyvenomis vietos adresu. Be to, apie teismo posėdžio vietą bei laiką taip pat tinkamai buvo informuota apelianto motina, byloje dalyvaujanti trečiuoju asmeniu, kurios gyvenamoji vieta yra deklaruota tuo pačiu adresu kaip ir apelianto. Todėl procesiniai dokumentai apeliantui buvo įteikti tinkamai (CPK 123 str. 3 d.).
  3. Apeliantas, kuris inicijavo teisminį ginčą, privalėjo elgtis rūpestingai ir prieš išvykdamas iš Lietuvos informuoti teismą apie susisiekimo su juo būdus bei galimybes, jis galėjos sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu ar įgalioti kitą asmenį atstovauti jo interesus teisme.
  4. Apeliantė nei su prašymu dėl teismo posėdžio atidėjimo, nei su atskiruoju skundu nepateikė teismui įgaliojimo, patvirtinančio jos teisę veikti ir pasirašyti dokumentus apelianto vardu. Taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog parengiamajame teismo posėdyje ji negalėjo dalyvauti dėl ligos.

11Kiti bylos dalyviai atsiliepimų į apeliantų atskiruosius skundus nepateikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 dalies bei 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda; bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir pan. nelaikomi svarbiomis priežastimis; liga paprastai nelaikoma svarbia neatvykimo priežastimi; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas", bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra" v. B. M. , V. Č. , R. Č. , bylos Nr. 2-303/2008).

16Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas (ieškovas), kuriam apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant ar dėl teismo posėdžio atidėjimo nepateikė.

17Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi skyrė civilinę bylą pagal apelianto ieškinį atsakovams nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2011 m. rugsėjo 26 d. Minėtos nutarties nuorašas, teismo šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį bei kiti procesiniai dokumentai apeliantui buvo siunčiami registruotu paštu jo ieškinyje nurodytu bei deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Teismo apeliantui siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti su žyma, kad adresatas persikraustė (t. 1, b. l. 111). Atsakovas 2011 m. rugsėjo 21 d. įsipareigojimu įsipareigojo įteikti apeliantui adresuotus procesinius dokumentus (t. 1, b. l. 120). Teismo šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį ir kiti apeliantui adresuoti procesiniai dokumentai pasirašytinai 2011 m. rugsėjo 24 d. buvo įteikti apelianto broliui, kuris įteikimo pažymoje nurodė, jog apelianto nėra Lietuvoje (t. 1, b. l. 122, 123). Apeliantas į 2011 m. rugsėjo 26 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Pirmosios instancijos teismui iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios jokių duomenų apie apelianto neatvykimo priežastis, apelianto prašymų dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant ar teismo posėdžio atidėjimo pateikta nebuvo. Teismas skundžiama nutartimi sprendė, kad apeliantui apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, jis į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties, o kadangi atsakovai sprendimo už akių priimti neprašė, apelianto ieškinį paliko nenagrinėtu.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad, šaliai neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis, teismas neturi nei galimybės, nei įstatyminės pareigos svarstyti klausimą dėl šalies neatvykimo priežasčių pripažinimo svarbiomis bei bylos nagrinėjimo atidėjimo. Jeigu asmeniui pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tai klausimas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo gali būti svarstomas, kai asmuo iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą, prašo bylos nagrinėjimą atidėti ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1061/2011).

19Atskirajame skunde apeliantai teigia, kad apeliantas nebuvo informuotas apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką, jis buvo išvykęs iš Lietuvos, todėl jam nebuvo žinoma apie parengiamojo teismo posėdžio vietą bei laiką, o teismo šaukimo įteikimas apelianto broliui negali būti laikomas tinkamu procesinio dokumento įteikimu.

20CPK 121 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą; jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais.

21Byloje nustatyta, kad visi pirmosios instancijos teismo apeliantui jo paties nurodytos ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresu siųsti procesiniai dokumentai grįždavo teismui neįteikti su žyma, kad adresatas persikraustė (t. 1, b. l. 69, 91, 106, 110-112, 177, 202). Apeliantas neinformavo teismo nei apie procesinių dokumentų įteikimo būdo ar adreso pasikeitimą, nei apskritai apie išvykimą ar ketinimą išvykti iš Lietuvos. Kadangi CPK 121 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos apeliantas neįvykdė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šaukimą į parengiamąjį teismo posėdį apeliantui siuntė paskutiniu žinomu jo gyvenamosios vietos adresu ir laikė šaukimą apeliantui įteiktu (CPK 121 str. 2 d.). Pažymėtina, kad teismo šaukimas taip pat buvo pasirašytinai įteiktas ir apelianto broliui, kuris turėjo pareigą įteikti jį adresatui, kas laikoma tinkamu procesinių dokumentų įteikimo būdu (CPK 123 str. 3 d.). Be to, teismo šaukimas taip pat pasirašytinai buvo įteiktas ir apeliantei (trečiajam asmeniui ieškovo pusėje), kuri yra pareiškėjo motina, gyvenanti apelianto nurodytu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek apelianto broliui, tiek apelianto motinai įteikti šaukimai buvo įteikti apelianto gyvenamosios vietos adresu. Remiantis CK 3.135 straipsniu motina ir brolis yra pripažįstami artimaisiais giminaičiais, todėl apeliantų argumentai, kad teismo šaukimo įteikimas apelianto broliui negali būti laikomas tinkamu procesinių dokumentų įteikimo būdu yra nepagrįsti. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šaukimo į parengiamąjį teismo posėdį įteikimas CPK 122 straipsnio 2 dalyje ir 123 straipsnio 3 dalyje nurodytais būdais atitinka tinkamo šalies informavimo apie teismo posėdį sąlygas. Ieškinyje apeliantas nurodė, jog bylą ves per advokatą, su kuriuo pasirašytą atstovavimo sutartį teismui pateiks iki parengiamojo teismo posėdžio, tačiau atstovavimo sutartis teismui pateikta nebuvo, todėl teismas negalėjo pasinaudoti CPK 118 straipsnyje nurodytu procesinių dokumentų įteikimo būdu. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantui apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai.

22Atskirųjų skundų argumentai, susiję su apelianto išvykimu, nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumu ir pagrįstumu. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad šalies atostogos, komandiruotė ar kitoks išvykimas paprastai nelaikomi svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi. Apeliantas, suplanavęs kelionę ir žinodamas, jog teisme vyksta jo paties inicijuotas ginčas, turėjo pareigą informuoti teismą apie planuojamą kelionę. Toks apelianto elgesys, tai yra teismo neinformavimas, negali būti vertinamas kaip rūpestingas naudojimasis suteiktomis procesinėmis teisėmis ir rūpinimasis greitu bylos išnagrinėjimu, o taip pat nesiderina su proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais. Toks apelianto elgesys pažeidžia ir kitų dalyvaujančių byloje šalių interesus. Apeliantas, inicijavęs civilinę bylą, turi pareigą aktyviai joje dalyvauti, sekti bylos eigą, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, pranešti teismui apie aplinkybes, dėl kurių tam tikru laikotarpiu negalės dalyvauti teismo posėdžiuose. Jokių išskirtinių aplinkybių bei jas patvirtinančių įrodymų, leidžiančių apelianto išvykimą laikyti svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, apeliacinės instancijos teismui pateikta nebuvo. Pažymėtina, jog nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui apskritai nebuvo pateikti jokie įrodymai, kurie patvirtintų, jog apeliantas buvo išvykęs iš Lietuvos (CPK 178 str.).

23Atskirųjų skundų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatidėjo teismo posėdžio esant byloje apeliantės prašymui dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė apelianto, t. y. ieškovo, neatvykimo į teismo posėdį klausimą, o ne apeliantės – trečiojo asmens. Be to, nei su prašymu dėl teismo posėdžio atidėjimo, nei su atskiraisiais skundai nebuvo pateikta įgaliojimo, patvirtinančio apeliantės teisę pasirašyti procesinius dokumentus apelianto vardu (CPK 178 str., 314 str.).

24Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

25Teisėjų kolegija išaiškina apeliantui, kad, remiantis CPK 297 straipsnio 2 dalimi, nutartis palikti ieškinį nenagrinėtą neužkerta kelio jo galimai pažeistų teisių gynimui teismine tvarka. Pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, jis turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį nepakeistą.

28Išaiškinti ieškovui A. B. , kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą, ieškovas turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškiniu bendra tvarka

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. B. pareikštu atsakovams A. L. ir S. L. ieškiniu prašė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartimi ieškovo A. B.... 7. Teismas nurodė, jog ieškovo nurodytu gyvenamosios vietos adresu siųsti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiraisiais skundais apeliantai A. B. ir L. B. prašo panaikinti Panevėžio... 10. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovai A. L. ir S. L. su apeliantų... 11. Kiti bylos dalyviai atsiliepimų į apeliantų atskiruosius skundus nepateikė.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta... 16. Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas... 17. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 1 d.... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad, šaliai neinformavus teismo apie neatvykimo... 19. Atskirajame skunde apeliantai teigia, kad apeliantas nebuvo informuotas apie... 20. CPK 121 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 21. Byloje nustatyta, kad visi pirmosios instancijos teismo apeliantui jo paties... 22. Atskirųjų skundų argumentai, susiję su apelianto išvykimu, nesudaro... 23. Atskirųjų skundų argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 24. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 25. Teisėjų kolegija išaiškina apeliantui, kad, remiantis CPK 297 straipsnio 2... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Palikti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį... 28. Išaiškinti ieškovui A. B. , kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas...