Byla e2-20723-753/2018
Dėl skolininkės sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (Actio Pauliana), bylinėjimosi išlaidų priteisimo lygiomis dalimis iš atsakovių – R. B. ir J. G

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Rasa Balsevičienė, sekretoriaujant Tatjanai Daugirdienei, dalyvaujant ieškovui R. L., jo atstovui advokato padėjėjui Aivarui Žilvinskui, atsakovės R. B. atstovui advokatui Andriejui Melkovui, nedalyvaujant atsakovei R. B. ir J. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. L. ieškinį dėl skolininkės sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (Actio Pauliana), bylinėjimosi išlaidų priteisimo lygiomis dalimis iš atsakovių – R. B. ir J. G..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas R. L. ieškiniu prašo pripažinti sandorį, pagal kurį atsakovė R. B. pervedė 2017-12-29 bankiniu pavedimu 11 000 Eur sumą savo motinai J. G. negaliojančiu; taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę J. G. grąžinti 11 000 Eur sumą atsakovei R. B. į pastarosios asmeninę sąskaitą, esančią AB SEB banke, piniginės sąskaitos Nr. ( - ); priteisti lygiomis dalimis iš atsakovių – R. B. ir J. G. patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 248 Eur žyminio mokesčio, taip pat sumokėtą žyminį mokestį už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą – 38 Eur, atstovavimo ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodyta, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismas dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, kuria tenkino R. L. ieškinį dėl skolos, palūkanų priteisimo atsakovei R. B.. 2017-11-09 teismas išdavė išieškotojui (ieškovui) vykdomąjį raštą Nr.e2-1685-925/2017 dėl 20 050 Eur skolos, 4248 Eur palūkanų ir einamųjų palūkanų išieškojimo iki visiško atsiskaitymo iš atsakovės R. B.. Antstolė R. Stašenienė 2018-01-09 turto arešto aktu Nr. 17 areštavo skolininkės R. B. turtą 24 969,54 Eur (išieškomos sumos ribose) bei 2018-01-09 priėmė patvarkymą Nr. S-l8-106-618, skirtą UAB „Olifėja“, dėl skolininkės R. B. lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto. Atsakovės R. B. turtui, priklausančiam jai nuosavybės teise, t. y. 3/16 dalies žemės sklypui, adresu ( - ), 3/l6 dalies vienbučio gyvenamojo, 3/16 dalies pagalbinio ūkinio pastatui, 3/16 dalies inžineriniui statiniui, esantiems tuo pačiu adresu, antstolių D. Jonaičio, M. Gaivenės yra taikyti areštai (nekilnojamojo turto registro 2018-01-09 pranešimas Nr. ( - ). Ieškinyje nurodyta, kad antstolė R. Stašenienė 2018-01-24 priėmė patvarkymą Nr. S-18-106-1553 dėl arešto taikymo, kuriuo skirtas UAB „Moller Auto“ R. B. lėšas ir/ar turtines teises, esančias pas trečiuosius asmenis, atsižvelgiant į tai, kad pagal UAB „Olifėja“ įgaliojimą ši įmonė ruošė automobilio „VW Tiguan“, kurį laimėjo R. B. (skolininkė), registravimo vardu dokumentus. Buvo gautas atsakymas iš UAB „Moller Auto“, kad bendrovė 2017-12-29 mokėjimo pavedimu Nr. 397 R. B. į jos banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 16 600 Eur sumą.

6Pagal antstolės R. Stašenienės reikalavimą AB SEB bankas pateikė R. B. banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2017-12-20 iki 2018-02-06 (išrašas pridėtas byloje). Tačiau paaiškėjo aplinkybė, kad R. B. gavusi 16 600 Eur (už laimėtą automobilį) pinigų į savo piniginę sąskaitą, tą pačią dieną - 2017-12-29 dieną, nedelsdama, padarė tris mokėjimo pavedimus bendrai 11 000 Eur sumai (2000 Eur, 900 Eur, 8100 Eur) bei atliko daugkartinius išgryninimus bankomate (po 600 Eur) iš savo piniginės sąskaitos. Iš pateikto išrašo matyti, kad antstoliai - D. Jonaitis, M. Gaivenė, R. Stašenienė, B. Čereškienė, įskaitant ir sistemą PLAIS - nuolat vykdo įvairaus dydžio nurašymus iš R. B. sąskaitos, o tai rodo, kad atsakovė turi dar daugiau kreditorių, kurių naudai, ne tik R. L. atžvilgiu, yra vykdomas priverstinis išieškojimas iš atsakovės R. B..

72018-02-15 patvarkymu Nr.0106/17/1199 S-104 antstolė R. Stašenienė pareikalavo iš atsakovės J. G. (skolininkės R. B. motinos), pateikti informaciją, kokiu pagrindu R. B. 2017-12-29 mokėjimo pavedimu jai pervedė 11 000 Eur, įpareigojo pateikti patvirtinančius įrodymus. Antstolė patvarkyme nurodė, kad areštuotinos R. B. priklausančios lėšos, esančios J. G. žinioje. Kadangi į antstolės patvarkymą ilgą laiką (beveik tris mėnesius) nebuvo reaguojama, 2018-05-04 prašymu antstolė kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus dėl baudos skyrimo J. G. už antstolės reikalavimo nevykdymą.

8Tik po antstolės R. Stašenienės kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo atsakovei J. G., buvo gautas 2018-05-08 pastarosios raštas, kad ji, t. y. J. G. nedisponuoja skolininkės R. B. pinigais, o neva 2011-2012 metais ji buvo paskolinusi 35 000 Litų (kas atitinka 10 137 Eur) dukrai R. B.. Minėtame rašte nurodyta, kad 35 000 Lt (kas atitinka 10137 Eur) ji buvo susitaupiusi, t. y. jos asmeninės santaupos, kurias paskolino dukrai, o ši 2017 m. gruodžio mėn. skolą jai grąžino. Antstolei R. Stašenienei buvo pateiktas pačios skolininkės R. B. 2018-06-01 raštas, kad 2011-2012 metais per kelis kartus ji skolinosi ir gavo iš mamos 38 000 Lt (kas atitinka 11 006 Eur) paskolą, nesudarius rašytinės paskolos sutarties (žodinis susitarimas), skolą pilnai grąžino 2017 m. gruodžio mėn. Rašte nurodyta, kad mama 38 000 Lt (kas atitinka 11 006 Eur) buvo susitaupiusi, tai yra asmeninės jos santaupos.

9Ieškinyje nurodyta, kad antstolė R. Stašenienei 2018-06-02 buvo pateiktas raštas, pasirašytas atsakovės J. G., kuriame nurodyta, kad 2011 m. pabaigoje, per kelis kartus ji paskolino dukrai R. B. 38 000 Lt (kas atitinka 11006 Eur) bendroje sumoje savo asmeninių santaupų, nesudarant tarpusavyje rašytinės sutarties (žodinis susitarimas), kuriuos dukra grąžino 2017 n. gruodžio mėn.

10Ieškinyje R. L. nurodė, kad pagal 2017-11-09 vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925/2017 iki šiol yra gavęs iš antstolės tris pavedimus: 2018-03-28- 155,78 Eur; 2018-04-24 - 156,47 Eur; 2018-04-27 - 118,98 Eur. Viso iš atsakovės R. B. (skolininkės) yra gavęs 431,23 Eur, nors išieškoma daugiau nei 24 000 Eur suma, o tai reiškia, kad jam negrąžinta daugiau nei 98 procentų priteistos sprendimu skolos iš atsakovės R. B..

11Pateiktu ieškiniu (actio Pauliana) ieškovas siekia pripažinti negaliojančiu sandorį, kuriuo atsakovė R. B. perleido 11 000 Eur atsakovei J. G., siekiant atkurti skolininkės, t. y. atsakovės R. B. mokumą, taikant restituciją, t. y. įpareigojant atsakovę J. G. grąžinti gautą 11 000 Eur pinigų sumą į R. B. asmeninę banko sąskaitą.

12Pagal CK 6.66 str. 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (LAT 2017 m. vasario 1 d. nutartis civ. byloje Nr.3K-3-3-695/2017).

13Actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kaitų kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensacinė: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą. Yra būtinos šios actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas (LAT 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011).

14Ieškovas R. L. pateikė antstolei R. Stašenienei vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925/2017 (galiojantį) dėl 20 050 Eur skolos, 4248 Eur palūkanų, 2 proc. palūkanų nuo 6000 Eur skolos pagal 2015-11-06 ir 2017-01-02 paskolos sutartis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-21) iki visiško prievolės įvykdymo; 2,5 proc. metinių palūkanų nuo 9 000 Eur skolos pagal 2016-05-17, 2016-05-18 ir 2016-06-30 paskolos sutartis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-21) iki visiško prievolės įvykdymo; 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo nuo 5050 Eur skolos pagal 2016-09-18, 2017-04-06 ir 2017-04-22 paskolos sutartis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-21) iki visiško prievolės įvykdymo bei 574 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovės R. B..

15Ginčijamu sandoriu atsakovė R. B. reikšmingai pablogino savo mokumą, suteikė pirmenybė kitai tariamai kreditorei - savo motinai J. G., apie kurią ieškovas (kiti kreditoriai) nežinojo, o pastarosios, t. y. kreditorės J. G. reikalavimo teisė nepatvirtinta jokiais įrodymais. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl to skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui (LAT 2017-02-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-3-695/2017). Atsakovės R. B. ir J. G. nepateikė jokių rašytinių duomenų, kad jas siejo kokie nors prievoliniai santykiai. Net antstolei R. Stašenienei pareikalavimus pateikti rašytinius įrodymus, jų nepateikė, tik pateikė raštus, kuriame nurodė, kad tarp 2011-2012 metais tarp jų buvo sudarytas žodinis susitarimas dėl paskolos sudarymo, nors minėtuose raštuose yra prieštaravimų dėl paskolintos pinigų sumos, t. y. viename iš jų nurodyta, kad paskolino 35 000 Lt , o kitame, kad buvo paskolinta 38 000 Lt pinigų pagal šalių žodinį susitarimą.

16CK 2011-2012 m. galiojusiose redakcijose buvo nustatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų (2011-2012 m. CK redakcijų 6.871 str. 1 d.) Dabartinė CK redakcija nustato dar griežtesnį reikalavimą: jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius Eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos (dabartinės CK redakcijos 6.871 str. 4 d.). Esant akivaizdžiam privalomos rašytinės sandorio formos nesilaikymui, ieškovo teigimu, atsakovių versija apie tariamą paskolą yra fiktyvi, skirta atsakovės R. B. išvengti skolinių įsipareigojimų vykdymo. 2017-12-29 atlikti atsakovės R. B. bankiniai pavedimai 11 000 Eur bendroje sumoje į atsakovės J. G. piniginę sąskaitą yra kaip laikinas turto patikėjimas, o tikroji atsakovių valia nėra žinoma. Nepriklausomai nuo teisinės sandorio kvalifikacijos yra aišku, kad tokio sandorio R. B. sudaryti neprivalėjo, nes atsakovė J. G. neturėjo jokios realios, įrodomos paskolos reikalavimo teisės. Net jei ir atsakovė J. G. būtų kreditorė atsakovės R. B., ji neturi jokios pirmenybės teisės prieš minėtos skolininkės kreditorius, visi R. B. skoliniai įsipareigojimai privalėjo būti vykdomi ne savavališkai, o pagal CPK ir antstolių nustatytą eilę (CPK 753-759 str.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovės R. B. ir J. G. buvo nesąžiningos, sudarydamos ginčijamą sandorį, kurias sieja artimi giminystės ryšiai.

17Skolininkės R. B. nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad ji, žinodama apie ieškovo R. L. naudai priteistą santykinai didelę skolą, o taip pat apie kitų kreditorių naudai vykdomus priverstinius išieškojimus iš jos, 2017-12-29, vos gavusi į savo bankinę piniginę sąskaitą įplaukų 16 600 Eur už laimėtą loterijoje prizą, tą pačią dieną didžiąją dalį pinigų sumos -11 000 Eur (bendroje sumoje), ji pervedė į motinos J. G. piniginę sąskaitą, o taip pat dalį pinigų (po 600 Eur) per daugelį kartų išgryninimo bankomatuose, pasinaudodama tuo, kad šventiniu laikotarpiu antstoliai galėjo nespėti laiku areštuoti netikėtai atsiradusių reikšmingų skolininkės pajamų.

18Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Atsakovė R. B., turėdama draudimo tarpininkės darbo patirties, žinodama apie daugelį įsiskolinimų įvairiems kreditoriams ir antstolių vykdomus išieškojimus, negalėjo nesuvokti, kad skubiai atsikratydama didelės pinigų sumos, ji reikšmingai blogina savo mokumą.

19Ieškovas R. L. mano, kad atsakovė J. G. negalėjo nežinoti dukros R. B. tikrosios turtinės padėties (antstolei rašytame rašte nurodė, kad R. B. bloga turtinė padėtis buvo nuo 2011-2012 metų), todėl, kuomet R. B. į jos sąskaitą pervedė pinigus, ji suprato, kad jos dukra R. B. blogina savo mokumą. Vertinant trečiojo asmens nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininko nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, jog jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad trečiasis asmuo žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą (LAT 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 94/2010). Be to, atsižvelgiant į ypač artimus atsakovių tarpusavio ryšius, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog artimi šeiminiai sandorio šalių tarpusavio santykiai, tikėtinas jų interesų bendrumas ir tam tikras šių santykių uždarumas ne tik vertintini kaip vienas iš jų nesąžiningumo įrodymų, bet ir yra aplinkybė, gerokai suvaržanti šių santykių šalių tikrosios valios, jų veiksmų motyvų ir tikslų įrodinėjimo galimybes. Teismas, spręsdamas dėl tokių asmenų nesąžiningumui patvirtinti teikiamų įrodymų pakankamumo ir jais patvirtintų aplinkybių įrodytinumo, turi atsižvelgti į tai, kad kreditoriui gali būti sunku arba apskritai neįmanoma gauti ir pateikti teismui tiesioginių sandorio šalių nesąžiningumo įrodymų (LAT 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-408/2013). Atsakovių tariamos paskolos nepatvirtina jokie objektyvūs įrodymai, netgi jų rašytiniuose paaiškinimuose antstolei yra neatitikimų dėl skolintos pinigų sumos (35 000 Lt ar 38 000 Lt).

20Atsakovė J. G. atsiliepimo į ieškinio reikalavimus nepateikė.

21Atsakovė R. B. pateiktu atsiliepimu į ieškinį, prašė atmesti ieškovo ieškinio reikalavimus kaip nepagrįstus, priteisti iš ieškovo R. L. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Pateiktame atsiliepime atsakovė R. B. nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0106/17/01999 ji informavo antstolę apie savo gyvenamosios vietos pakeitimą, t. y. kad išvyksta gyventi į Jungtinę Karalystę. Ji sužinojo iš artimųjų, kad yra užvesta civilinė byla pagal ieškovo R. L. ieškinį dėl skolininkės sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo (actio Pauliana), su kuriuo nesutinka, kadangi ieškinio reikalavimai nėra aiškūs, neaišku kokiu pagrindu jie yra reiškiami. Nėra aišku kaip būtų faktiškai vykdomi tam tikri reikalavimai, pvz. įpareigoti atsakovę J. G. grąžinti gautą 11 000 Eur sumą atsakovei R. B. į pastarosios asmeninę piniginę sąskaitą AB SEB banke, sąskaitos kodas Nr. ( - ). Atsiliepime nurodė, kad R. B. 2017-12-15 raginimo įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje Nr. 0106/17/0119 nėra gavusi, o atsakovė J. G. joks priverstinis skolos išieškojimas nėra vykdomas. 2011-2012 metais R. B. gavo iš motinos 38 000 Lt (kas atitinka 11 006 Eur) paskolą per kelis kartus pagal žodinę paskolos sutartį. Kadangi žodinė sutartis buvo sudaryta tarp artimųjų, rašytinė sutartis nebuvo sudaryta, o prievolės deklaruoti VMI pagal minėtą sandorį, t. y. tuo metu buvusį teisinį reglamentavimą, nebuvo privalu. Kadangi J. G. buvo ankstesnė kreditorė nei ieškovas R. L., šiuo atveju kreditoriaus teisės nebuvo pažeistos. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (LAT 2017 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-3-695/2017).

23Atsiliepime R. B. nurodė, kad ji yra moki, nes kiekvieną mėnesį sumoka kreditoriui įmokas, todėl skola nėra beviltiška, o be to, yra areštuotas jos turtas, dėl skolos mokėjimo dalimis buvo suderinta su kreditoriumi ir su antstole. Nurodė, kad antstolis, veikdamas neteisėtais kreditoriaus interesais, nurašinėjo iš R. B. piniginės sąskaitos pinigus, skirtus vaikams išlaikyti, pervestus vaikų tėvo. Šiuo atveju J. G. nebuvo žinoma apie jokius teisminius ginčus atsakovės R. B. ir R. L., pastaroji siekė atgauti skolą, todėl jos veiksmai nebuvo nesąžiningi. J. G. yra 82 metų amžiaus (gimusi ( - )), neturi teisinio išsilavinimo, yra silpnos sveikatos.

24Teismo posėdyje ieškovas R. L., jo atstovas advokato padėjėjas Aivaras Žilvinskas pilna apimtimi palaikė ieškinio reikalavimus, kuriuo prašė tenkinti ir priteisti iš atsakovių lygiomis dalimis ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

25Atsakovės R. B. atstovas advokatas A. M. palaikė atsakovės R. B. atsiliepime išdėstytas aplinkybes dėl ieškinio reikalavimų nepagrįstumo, prašė ieškinį atmesti.

26Atsakovės R. B., J. G. teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovėms tinkamai ir laiku pranešta apie paskirto teismo posėdžio datą, vietą ir laiką. Atsakovei J. G. yra įteiktas teismo šaukimas. Atsakovės R. B. interesus byloje pagal susitarimą atstovauja advokatas A. M..

27Ieškinys tenkintinas.

28Bylos duomenimis bei 2018-11-21 teismo posėdyje ieškovo R. L., atsakovės R. B. paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas pateikė antstolei R. Stašenienei vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925/2017 (galiojantį) dėl 20 050 Eur skolos, 4248 Eur palūkanų, 2 proc. palūkanų nuo 6000 Eur skolos pagal 2015-11-06 ir 2017-01-02 paskolos sutartis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-21) iki visiško prievolės įvykdymo; 2,5 proc. metinių palūkanų nuo 9 000 Eur skolos pagal 2016-05-17, 2016-05-18 ir 2016-06-30 paskolos sutartis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-21) iki visiško prievolės įvykdymo; ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo nuo 5 050 Eur skolos pagal 2016-09-18, 2017-04-06 ir 2017-04-22 paskolos sutartis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-21) iki visiško prievolės įvykdymo bei 574 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovės R. B.. Šią aplinkybę patvirtina byloje pateiktas 2017-11-09 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas Nr. e2-1685-925/2017, kuris yra galiojantis (Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017-08-30 preliminarus teismo sprendimas įsitesėjo 2017-09-28). Iš vykdomojo rašto matyti, kad išieškotojas – R. L., skolininkė – R. B., skola sudaro 24 872 Eur ir 107,92 Eur palūkanų. Priverstinį skolos išieškojimą iš atsakovės R. B. pagal šį išduotą vykdomąjį raštą vykdo antstolė Reda Stašenienė.

29Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašo matyti, kad atsakovei R. B. nuosavybės teise priklauso 3/16 žemės sklypo su jame esančiais priklausiniais (3/16 dalimi priklausinių), adresu ( - ), kuriems taikytas turto areštas nuo 2016-09-13 antstolės Marijos Gaivenės, o nuo 2017-05-08 taikytas turto areštas antstolio Dariaus Jonaičio. Ši aplinkybė rodo, kad atsakovė R. B. turi ne vieną kreditorių, o išieškomos iš jos priverstinai. Nors atsakovė R. B. atsiliepime nurodė, kad su ieškovu buvo sutarusi gera valia dėl skolos mokėjimo dalimis, ką ji patvirtino 2018-11-21 teismo posėdyje, tačiau byloje tokių duomenų nepateikta. Teisme ieškovas R. L. paaiškino, jog su atsakove R. B. susirašinėjo elektroniniu paštu, pastarajai buvo žinoma aplinkybė, kad jo netenkina jos pasiūlytos įmokos dalimis ir pateiks antstolei priverstiniam vykdymui vykdomąjį raštą.

30Iš valstybinės įmonės registro centro pranešimo matyti, kad areštuotas turtas - 11 000 Eur dydžio piniginėms lėšoms, esančioms AB SEB banke, sąskaitoje J. G. (turto arešto aktas Nr. ( - )).

31Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad vykdomojoje byloje Nr. Nr.0106/17/01199 antstolė R. Stašenienė surašė 2017-12-15 raginimą Nr. S-17-106-14554 R. B. įvykdyti geruoju sprendimą išieškotojui R. L. dėl 24 872 Eus skolos, 80,25 Eur palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų normos nuo 5 050,00 Eur skaičiuojamos nuo 2017-08-21 ir 251,98 Eur vykdymo išlaidų, iš viso 25 204,23 Eur sumos sumokėjimo. Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridėtame vykdymo išlaidų apskaičiavime, kurios nesikeis, jei šis raginimas bus įvykdytas per nurodytą 10 dienų terminą, nuo raginimo gavimo dienos (Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – sprendimų vykdymo instrukcija) 67 punktas). Neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu ir neapmokėjus jame nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomas CPK 624 str. nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas.

322018-01-09 antstolė R. Stašenienė surašė patvarkymą trečiajam asmeniui – UAB „Olifėja“ dėl skolininko lėšų ir/ar turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, arešto (2018-01-09 patvarkymas Nr. S-18-106-618), kuriuo areštuoja teisę į laimėtą R. B. transporto priemonę, uždraudžiant ją perleisti kitiems asmenims, arba išmokėtiną pinigų sumą, neviršijančią išieškomos sumos 26 664,69 Eur (iš jų 97,54 Eur palūkanos, 24 872 Eur skola ir 1695,15 Eur vykdymo išlaidos). Byloje pateiktas antstolės R. Stašenienės turto arešto aktas (2018-01-09 Nr.17), kuriuo pagal Kaišiadorių r. apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925-2017, išduotą 2017-11-19, yra areštuotas 24 969,54 Eur sumai atsakovei R. B. asmeninės nuosavybės teise priklausantis turtas: 3/16 dalis žemės sklypo su jame esančiais priklausiniais, iš jų 3/16 dalis gyvenamojo namo, 3/16 dalis ūkio pastato ir 3/16 dalis statinio (inžinerinio statinio), esančių adresu ( - ), apribojant disponavimo teisę (2018-01-09 turto arešto įregistravimas turto arešto aktų registre Nr. ( - ), reikalavimų patenkinimo eilė III).

332018-02-15 antstolė R. Stašenienė priėmė patvarkymą Nr.0106/17/1199 S-104 J. G. dėl informacijos pateikimo ir piniginių lėšų arešto, jame nurodžiusi, kad antstolė vykdo Kaišiadorių rajono vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925/208 dėl 24 872 Eur ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš R. B. R. L. naudai. R. B. galimai siekė nuslėpti gautas pajamas, vengė vykdyti teismo sprendimą, todėl minėtu patvarkymu, antstolė prašė pastarosios pateikti per nustatytą terminą informaciją, kokiu pagrindu R. B. iš savo sąskaitos pervedė į jos, t. y. J. G. sąskaitą 2017-12-29 – 2000 Eur, 900 Eur ir 8100 Eur, pateikiant tai įrodančius dokumentus. Šiuo patvarkymu antstolė R. Stašėnienė areštavo R. B. priklausančias lėšas, esančias J. G. žiniose, uždraudžiant jomis disponuoti ir pervesti tretiesiems asmenims iki atskiro antstolio patvarkymo.

34Iš byloje pateiktų rašytinių duomenų matyti, kad antstolė R. Stašenienė 2018-05-04 raštu kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus su prašymu skirti J. G. baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą nuo 2018-02-27 vykdomojoje byloje Nr. 0106/17/01199, ką numato LR CPK 585 str. Antstolės R.Stašėnienės patvarkymas Nr.0106/17/1199 S-104 J. G. įteiktas 2018-02-21, tačiau per nustatytą terminą ji nepateikė antstolei informacijos kokiu pagrindu R. B. iš savo sąskaitos pervedė 2017-12-29 į jos sąskaitą– 2000 Eur, 900 Eur ir 8100 Eur, t. y. nepateikė tai įrodančių dokumentų.

352018-05-22 antstolė R. Stašenienė vykdomojoje byloje Nr. 0106/17/1199 priėmė patvarkymą Nr. S-297 dėl įrodymų pateikimo, kuriuo įpareigojo J. G. per 3 d. terminą nuo patvarkymo gavimo raštu pateikti informaciją, kokiu pagrindu R. B. iš savo sąskaitos į jos, t. y. J. G. 2017-12-29 sąskaitą pervedė – 2000 Eur, 900 Eur, 8100 Eur, pateikiant tai įrodančius dokumentus.

36Byloje pateiktas atsakovės J. G. 2018-03-08 raštas, kurį pateikė antstolei, kad 2011-2012 metais R. B. šeimoje vyko skyrybų procesas, pastarosios finansinė padėtis buvo sunki, todėl savo asmeninėmis lėšomis ji paskolino pastarajai 35 000 Lt. Rašte nurodyta, kad paskolos deklaruoti VMI prievolės neturėjo. 2017 m. gruodžio mėn. beveik visą skolą R. B. jai grąžino, liko dar šiek tiek jai skolinga.

37Pateiktame rašte antstolei R. Stašenienei R. B. nurodė tokias aplinkybes, t. y. jog 2011 m. turėjo problemų šeimoje, trūko pinigų, todėl mama jai paskolino pinigų. 2011-2012 metų laikotarpiu iš mamos J. G. ji bendroje sumoje gavo 38 000 Litų, kuri buvo paskolinta per kelis kartus. Rašte nurodyta, kad paskolos sutartis buvo žodinė, nes pinigus skolino mama. Pranešti apie skolą VMI ir deklaruoti skolą jai nereikėjo. J. G. 11 000 Eur grąžino 2017 m. gruodžio mėn.

382018-05-02 rašytiniame paaiškinime J. G. nurodė antstolei tokias aplinkybes, kad 2011 metais per kelis kartus R. B. paskolino bendroje sumoje 38 000 Lt. Pinigų ji turėjo, nes juos buvo sukaupusi iš asmeninių lėšų, sukauptų per gyvenimą. Senatvės pensiją ji gauna grynais pinigais. Pinigus dukrai R. B. paskolino neterminuotam terminui pagal žodinį susitarimą (rašytinė sutartis nebuvo sudaryta), nes taip susitarė. 2017 m. pabaigoje dukra R. B. grąžino jai skolą, pretenzijų jai neturi.

39Byloje pateiktas rašytinis J. G. pakvitavimas 2017-12-30, iš kurio matyti, kad R. B. grąžino jai visą likusią skolą sumoje 11 000 Eur, pretenzijų jai neturi (raštas surašytas 2017-12-30).

40Nustatyta, kad vykdymo proceso metu iš skolininkės R. B. buvo išieškota 1334,79 Eur, iš jų -1086,86 Eur skola išieškotojui ir 247,93 Eur antstolio vykdymo išlaidų (antstolės R. Stašenienės 2018-11-22 pažyma Nr.S-716).

41Nors atsakovės R. B. atstovas advokatas A. M. pateikė byloje rašytinius duomenis apie tai, kad atstovaujamoji R. B. į ieškovo R. L. mamos – Onos L. L. piniginę sąskaitą, esančią AB SEB, laikotarpiu nuo 2016-08-01 iki 2018-12-14 yra įmokėjusi 2976 Eur bendroje sumoje, kuri atsakovės R. B. teigimu, turėtų būti įskaityta į ieškovui R. L. priteistos skolos sumokėjimą, tačiau ieškovo R. L. teigimu, atsakovė tokiu būdu siekia suklaidinti teismą, nes atsakovė ne kartą yra skolinusi iš jo pinigų, o jam yra skolinusi mama L.O. L., kuri jo liepimu, pinigus pervesdavo tiesiogiai į R. B. piniginę sąskaitą, todėl pastaroji turėjo jo mamos piniginės banko sąskaitos numerį. Tačiau šie atsakovės R. B. pinigai, pervesti į jo motinos L.O. L. piniginę sąskaitą, yra kitos paskolos dalis, kuri nėra susijusi su skolos išieškojimu pagal išduotą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2017-11-09 išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925/2017.

42Nors atsakovė R. B., jos atstovas advokatas A. M. teigė, kad ieškovo motinai L.O. L. yra grąžinta virš 2000 Eur skolos, kurį turėtų būti įskaičiuota į ieškovui teismo sprendimu priteistą skolą, tačiau byloje atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad teismine tvarka būtų ginčijusi priteistos skolos dydį 2017 m., kuomet 2017-08-30 preliminariu teismo sprendimu iš jos buvo priteista 20 050 Eur skolos, 4248 Eur palūkanų bei metinių palūkanų nuo skolos priteisimo iki visiško skolos įvykdymo ieškovo E. L. naudai. Iš pateiktų atsakovės R. B. sąskaitos bankinių pavedimų matyti, kad L.O. L. bankinius pavedimus ji atliko 7 pavedimus laikotarpiu nuo 2016-08-01 iki 2016-12-14, pagal kuriuos pastarajai pervedė 2976 Eur, tačiau ši aplinkybė neįrodo, kad tai pavedimas susijęs su skolos grąžinimu, kuri 2017-08-30 teismo sprendimu priteista ieškovui.

432018-11-21 teismo posėdyje atsakovė R. B. paaiškino, kad ji 2000 Eur gera valia 2016 m. ar 2017 m. liepos mėn. (tiksliai) nepamena, ji yra grąžinusi ieškovo motinai L.O. L. bankiniu pavedimu, nes taip buvo nurodęs ieškovas R. L.. Ji nepažinojo ieškovo R. L. motinos, o pastarosios bankinę sąskaitą buvo nurodęs E. L.. Atsakovės R. B. teigimu, ji niekada nebuvo sudariusi paskolos sutarčių (rašytinės ar žodinės) su ieškovo motina L.O L. Laiko, kad iš priteistos skolos sumos, ieškovas turėtų išskaičiuoti 2000 Eu sumą, kurią ji bankiniu pavedimu yra sumokėjusi pastarojo motinai. Be to antstolei moka skolą dalimis, kaip yra nurodžiusi pareiškime. Atsakovė R. B. pripažino aplinkybę, jog rašytinio susitarimo su ieškovu R. L. dėl skolos mokėjimo dalimis nėra sudariusi, tačiau ji pati kreipėsi į antstolę R. Stašenienę dėl skolos mokėjimo dalimis, su kuo, žodžiu (pokalbio metu telefonu) sutiko ieškovas. Atsakovės teigimu, pats ieškovas trukdo jai sumokėti skolą, nors pokalbio metu sutiko dėl skolos mokėjimo dalimis, t. y. mokant kas mėnesį po 100 Eur -150 Eur, nes jos finansinė padėtis yra sunki, išsituokusi, viena augina vaiką, kurį laiką neturėjo darbo, tačiau vis tiek pastarasis kreipėsi į antstolę dėl skolos išieškojimo priverstinai. Antstolei areštavus jos piniginę sąskaitą, atsirado daug problemų, todėl mano, kad pats ieškovas trukdo jai mokėti skolą pagal tarpusavio žodinį susitarimą. Ji su ieškovu buvo sutarusi dar lapkričio mėn., kad iki sausio mėn. mokės jam po 100 Eur ar 150 Eur skolos, t. y. ją mokės dalimis, o po to, atsižvelgiant pagal išgales, mokės didesnio dydžio skolą. Atsakovės R. B. teigimu, dėl ieškovo ji išvyko gyventi ir dirbti užsienyje, o skolą išgali mokėti tik dalimis, ką ji ir daro. Paaiškino, kad 2010 m. teisme vyko jos skyrybų procesas, kurių metu patyrė apie 15 000 Litų išlaidų (buvo brangios skyrybos), todėl skolinosi iš mamos J. G. pinigų apie 38 000 Lt (kas sudaro apie 12 000 Eur). Mama turėjo santaupų, gaudavo grynais pinigais pensiją, gyveno su tėvu. Laimėjusi loterijoje automobilį, ji prašė išmokėti jo vertę pinigais, o kuomet buvo pinigai pervesti į jos piniginę sąskaitą, pinigus bendroje sumoje 11 000 Eur sumoje ji pervedė į motinos – J. G. piniginę sąskaitą. Kadangi mama yra senyvo amžiaus – 80 metų, gyvena viena ir išlaiko didelį namą, ji grąžino pagal sąžinę visus skolintus jai pinigus. Kadangi ieškovui moką skolą dalinis, kurią priverstinai vykdo antstolė, laiko, kad jo interesai nėra pažeisti, kadangi pastarajam pagal finansines išgales yra mokama skola.

44LR CK 1.97 straipsnyje apibrėžti civilinių teisių objektai. Vienas iš jų – turtinės teisės. Jos yra civilinės apyvartos objektas ir gali būti perleidžiamos. Be įstatyme nustatytų draudimų perleisti reikalavimą (pvz., CK 6.102 straipsnis), yra ir kitų suvaržymų. Jie nebūtinai imperatyvaus pobūdžio, tačiau gali turėti teisinę reikšmę vertinant reikalavimo perleidimo veiksmus. Vienas iš tokių ribojimų yra skolininko pareiga neperleisti turto pagal sandorį, kurį nėra būtina sudaryti ir kurį sudarant sumažėja asmens kaip skolininko mokumas ar kitaip pažeidžiamos to skolininko kreditoriaus teisės. Nors 2018-11-21 posėdyje atsakovė R. B. paaiškino, kad pinigus iš mamos J. G. skolinosi 2011-2012 metais, pinigų skola bendroje sumoje sudarė 38 000 Lt (kas sudaro 11 006 Eur), tačiau byloje nepateikti jokie pagrindžiantys rašytiniai įrodymai dėl paskolos sutarties sudarymo tarp šalių – atsakovių J. G. ir R. B., t. y. kokia buvo sutarta šalių sąlyga dėl paskolos sugrąžinimo. Atsakovės R. B. paaiškinimu nustatyta, kad tarp jos ir motinos J. G. buvo sudaryta 2011-2012 metais žodinė paskolos sutartis, ką patvirtina byloje pateiktas rašytinis paaiškinimas antstolei R. Stašenienei, pasirašytas pačios R. B., jog ji pasiskolino pagal žodinę sutartį iš mamos J. G. apie 38 000 Lt bendroje sumoje. Antstolei R. Stašenienei rašytiniame paaiškinime J. G. nurodė, kad 2011-2012 metais ji dukrai paskolino savo asmenines santaupas 35 000 Lt sumoje, kadangi dukros R. B. šeimoje finansinė padėtis buvo sunki (vyko skyrybų procesas), pinigus 11 000 Eur sumoje R. B. jai grąžino 2017 m. gruodžio mėnesį.

45LR CK 2011-2012 metais galiojusioje redakcijoje buvo nustatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jei paskolos suma viršija 2000 Litų (CK 6.871 str. 1 d., straipsnio redakcija 2011-2012 metais). Dabartinė CK 6.871 str. 1 d. numato, jog turi būti sudaryta rašytinė paskolos sutartis, kai paskolos suma viršija šešis šimtus eurų. Jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos (CK 6.871 str. 4 d.).

46Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensacinė: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2002; 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2003; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010). Teismų praktikoje yra išskirtos tokias būtinos actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011).

47Nustatyta, kad ieškovas R. L. turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1685-925/2017 (galiojantį) dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovės R. B..

48Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad ieškovas R. L. nėra vienintelis atsakovės R. B. kreditorius, nes iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašų matyti, kad atsakovei R. B. nuosavybės teise priklausančiam turtui – 3/16 žemės sklypui su jame esančiais priklausiniais (jų 3/16 daliai) apribota disponavimo teisė (taikytas areštas) antstolių Dariaus Jonaičio, Marijos Gaivenės (areštui jos dalies turtui taikytas 2015, 2016 metais).

49Actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensacinė: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2002 m. birželio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-710/2002; 2003 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2003; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

50Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Viena iš actio Pauliana tenkinimui būtinų sąlygų yra kreditoriaus teisių pažeidimas. Tikėtina, kad atsakovė J. G. yra skolinusi pinigų dukrai R. B., tačiau kuriuo metu ir kokią sumą pinigų ji paskolino, byloje nėra pateikta tai pagrindžiančių duomenų, nes rašytinė paskolos sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta. J. G. yra senyvo amžiaus, todėl teismas nepripažino šios atsakovės dalyvavimą būtinu byloje. Atsakovė J. G. byloje nepateikė atsiliepimo į ieškovo ieškinio reikalavimus, ją su atsakove R. B. sieja glaudūs giminystės ryšiai (atsakovė yra R. B. motina), byloje pateiktas raštas, pastarosios rašytas antstolei R. Stašenienei, kuriame nurodė, kad iš savo asmeninių santaupų 2011-2012 metais dukrai R. B. paskolino 35 000 Lt bendroje sumoje, o pinigus 11 000 Eur sumoje jai grąžino dukra 2017 m. gruodžio mėnesį. Tai, kad tarp šalių – atsakovių J. G. ir R. B. buvo sudaryta žodinė paskolos sutartis, 2018-11-21 teisme patvirtino R. B..

51Atsakovės R. B. argumentas, kad ji motinai J. G. atidavė skolą 11 000 Eur sumoje todėl, kad pastaroji yra senyvo amžiaus, viena išlaido didelį gyvenamąjį namą K., o kitiems kreditoriams ji moka skolas dalimis pagal išgales, teismas laiko kitų atsakovės R. B. kreditorių teisių pažeidimu. Akivaizdu, jog atsakovės R. B. finansinė padėtis yra sunki, ji moka skolas kreditoriams, viena augina nepilnametį vaiką, pagal savo finansinę padėtį gali mokėti po 200 Eur skolos per mėnesį, ką ji nurodė 2018-11-21 teismo posėdyje. Atsakovė R. B., kuomet į jos piniginę sąskaitą buvo pervestas 16 600 Eur laimėjimas iš UAB „Moller Auto“, dalį jų, t. y. bendroje 11 000 Eur sumoje, pervedė į motinos J. G. piniginę sąskaitą, žinodama, kad ji turi daugiau kreditorių (ne tik kreditorių ieškovą – R. L.), kurie kreipėsi į antstolius dėl priverstinės skolos išieškojimas. R. B. žinojo, kad jai nuosavybės teise priklausančiai turto daliai yra taikytas areštas. Be to atsakovės R. B. kiti veiksmai, kaip pinigų po 600 Eur daugkartiniai išgryninimai nuo savo piniginės bankomate, rodo jos siekį, kad pinigai nebūtų nurašyti antstolių nuo jos piniginės sąskaitos kreditoriams, o būnama sunkioje finansinėje padėtyje (per mėnesį galinti sumokėti ieškovui 200 Eur skolos, viena augina vaiką, gaunamo uždarbio pakanka pragyvenimui, maistui, mokesčių sumokėjimui), ji suteikė pirmenybę kitam kreditoriui –motinai J. G. (nors byloje nėra rašytinių pagrindžiančių duomenų dėl skolos dydžio ir kuriuo laiku ji skolinosi pinigus iš pastarosios), tokiu būdu sumažindama savo mokumą, ji elgėsi nesąžiningai, taip pažeisdama kitų kreditorių, šiuo atveju ieškovo R. L. teisės, todėl ieškinys yra tenkintinas visiškai.

52Dėl bylinėjimosi išlaidų.

53Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas byloje patyrė 286 Eur bylinėjimosi išlaidas (už ieškinio padavimą sumokėtas 248 Eur žyminis mokestis bei 38 Eur žyminis mokestis sumokėtas už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą). Iš atsakovių ieškovui priteistina po 643 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš kurių po 143 Eur sudaro sumokėtas žyminis mokestis (bendroje sumoje sumokėta 286 Eur žyminio mokesčio), ir po 500 Eur sudaro patirtos bylinėjimosi išlaidos (2018-09-21 pinigų paėmimo kvitas, serija LAT Nr. 551848 – 1000 Eur sumai), atstovaujant advokato padėjėjui Aivarui Žilvinskui byloje ieškovo interesus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

54Byloje susidarė 9,73 Eur procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų, kurios priteisintos iš atsakovių valstybės naudai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnis).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1 straipsniu, 6.66 straipsnio 1 ir 4 dalimis, teismas

Nutarė

56ieškovo R. L. ieškinį tenkinti visiškai.

57Pripažinti sandorį, pagal kurį atsakovė R. B., a. k. ( - ) pervedė 2017-12-29 bankiniu pavedimu 11 000 Eur (vienuolika tūkstančių eurų) sumą J. G., a. k. ( - ) į piniginę sąskaitą, esančią AB SEB banke, sąskaitos Nr. ( - ), negaliojančiu.

58Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę J. G. grąžinti gautą 11 000 Eur (vienuolika tūkstančių eurų) sumą atsakovei R. B., pinigus parvedant į R. B. piniginę sąskaitą, esančią banke AB SEB, sąskaitos Nr. ( - ).

59Priteisti ieškovui R. L., a. k. ( - ) 643 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt tris eurus) patirtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės R. B., a. k. ( - )

60Priteisti ieškovui R. L., a. k. ( - ) 643 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt tris eurus) patirtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės J. G., a. k. ( - )

61Priteisti iš atsakovių R. B., a. k. ( - ) ir J. G., a. k. ( - ) po 4,86 Eur (keturis eurus 86 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

62Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018-07-25 nutartimi ieškovo R. L., ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytą laikinąją apsaugos priemones – areštą atsakovės J. G., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), piniginėms lėšoms 11 000 Eur (vienuolikos tūkstančių eurų) dydžio sumoje, esančiams AB SEB banko piniginėje sąskaitoje Nr. ( - ), uždraudžiant disponuoti jai priklausančiomis piniginėmis lėšomis, tačiau leidžiant areštuotas pinigines lėšas naudoti privalomiems mokėjimams valstybės biudžetui, įmokoms į valstybinio socialinio draudimo fondą bei atsiskaitymui su ieškovu R. L., palikti iki įpareigojimo įvykdymo, t. y. J. G. grąžinus gautus 11 000 Eur (vienuolika tūkstančių eurų) sumą atsakovei R. B., pinigus parvedus į R. B. piniginę sąskaitą, esančią banke AB SEB, sąskaitos Nr. ( - ) (2018-07-26 Turto arešto aktų registro Nr. ( - )).

63Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas R. L. ieškiniu prašo pripažinti sandorį, pagal kurį atsakovė R.... 5. Ieškinyje nurodyta, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismas dokumentinio... 6. Pagal antstolės R. Stašenienės reikalavimą AB SEB bankas pateikė R. B.... 7. 2018-02-15 patvarkymu Nr.0106/17/1199 S-104 antstolė R. Stašenienė... 8. Tik po antstolės R. Stašenienės kreipimosi į teismą dėl baudos skyrimo... 9. Ieškinyje nurodyta, kad antstolė R. Stašenienei 2018-06-02 buvo pateiktas... 10. Ieškinyje R. L. nurodė, kad pagal 2017-11-09 vykdomąjį raštą Nr.... 11. Pateiktu ieškiniu (actio Pauliana) ieškovas siekia pripažinti negaliojančiu... 12. Pagal CK 6.66 str. 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 13. Actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko... 14. Ieškovas R. L. pateikė antstolei R. Stašenienei vykdomąjį raštą Nr.... 15. Ginčijamu sandoriu atsakovė R. B. reikšmingai pablogino savo mokumą,... 16. CK 2011-2012 m. galiojusiose redakcijose buvo nustatyta, kad fizinių asmenų... 17. Skolininkės R. B. nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad ji, žinodama apie... 18. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys,... 19. Ieškovas R. L. mano, kad atsakovė J. G. negalėjo nežinoti dukros R. B.... 20. Atsakovė J. G. atsiliepimo į ieškinio reikalavimus nepateikė.... 21. Atsakovė R. B. pateiktu atsiliepimu į ieškinį, prašė atmesti ieškovo... 22. Pateiktame atsiliepime atsakovė R. B. nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr.... 23. Atsiliepime R. B. nurodė, kad ji yra moki, nes kiekvieną mėnesį sumoka... 24. Teismo posėdyje ieškovas R. L., jo atstovas advokato padėjėjas Aivaras... 25. Atsakovės R. B. atstovas advokatas A. M. palaikė atsakovės R. B. atsiliepime... 26. Atsakovės R. B., J. G. teismo posėdyje nedalyvavo. Atsakovėms tinkamai ir... 27. Ieškinys tenkintinas.... 28. Bylos duomenimis bei 2018-11-21 teismo posėdyje ieškovo R. L., atsakovės R.... 29. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų išrašo matyti, kad... 30. Iš valstybinės įmonės registro centro pranešimo matyti, kad areštuotas... 31. Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad vykdomojoje byloje Nr.... 32. 2018-01-09 antstolė R. Stašenienė surašė patvarkymą trečiajam asmeniui... 33. 2018-02-15 antstolė R. Stašenienė priėmė patvarkymą Nr.0106/17/1199 S-104... 34. Iš byloje pateiktų rašytinių duomenų matyti, kad antstolė R. Stašenienė... 35. 2018-05-22 antstolė R. Stašenienė vykdomojoje byloje Nr. 0106/17/1199... 36. Byloje pateiktas atsakovės J. G. 2018-03-08 raštas, kurį pateikė antstolei,... 37. Pateiktame rašte antstolei R. Stašenienei R. B. nurodė tokias aplinkybes, t.... 38. 2018-05-02 rašytiniame paaiškinime J. G. nurodė antstolei tokias aplinkybes,... 39. Byloje pateiktas rašytinis J. G. pakvitavimas 2017-12-30, iš kurio matyti,... 40. Nustatyta, kad vykdymo proceso metu iš skolininkės R. B. buvo išieškota... 41. Nors atsakovės R. B. atstovas advokatas A. M. pateikė byloje rašytinius... 42. Nors atsakovė R. B., jos atstovas advokatas A. M. teigė, kad ieškovo motinai... 43. 2018-11-21 teismo posėdyje atsakovė R. B. paaiškino, kad ji 2000 Eur gera... 44. LR CK 1.97 straipsnyje apibrėžti civilinių teisių objektai. Vienas iš jų... 45. LR CK 2011-2012 metais galiojusioje redakcijoje buvo nustatyta, kad fizinių... 46. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 47. Nustatyta, kad ieškovas R. L. turėjo neabejotiną ir galiojančią... 48. Iš bylos rašytinių duomenų matyti, kad ieškovas R. L. nėra vienintelis... 49. Actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko... 50. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko... 51. Atsakovės R. B. argumentas, kad ji motinai J. G. atidavė skolą 11 000 Eur... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 53. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas byloje patyrė 286 Eur bylinėjimosi... 54. Byloje susidarė 9,73 Eur procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų,... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79 straipsnio 1... 56. ieškovo R. L. ieškinį tenkinti visiškai.... 57. Pripažinti sandorį, pagal kurį atsakovė R. B., a. k. ( - ) pervedė... 58. Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę J. G. grąžinti gautą 11 000... 59. Priteisti ieškovui R. L., a. k. ( - ) 643 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt... 60. Priteisti ieškovui R. L., a. k. ( - ) 643 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt... 61. Priteisti iš atsakovių R. B., a. k. ( - ) ir J. G., a. k. ( - ) po 4,86 Eur... 62. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018-07-25 nutartimi ieškovo R.... 63. Sprendimą per 30 dienų galima skųsti apeliaciniu skundu Kauno apygardos...