Byla e2-1459-585/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ bankrotas pripažintas tyčiniu, suinteresuoti asmenys A. B. (A. B.), E. K., V. Ž

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Zelianka,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų E. K. ir V. Ž. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutarties, kuria bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ bankrotas pripažintas tyčiniu, suinteresuoti asmenys A. B. (A. B.), E. K., V. Ž.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB arba BUAB) „Kings trans“; bankroto administratore paskyrė mažąją bendriją (toliau – MB) „Bankrosta“. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartį paliko nepakeistą.

62.

7Atsakovės BUAB „Kings trans“ bankroto administratorė MB „Bankrosta“ pateikė teismui pareiškimą dėl BUAB „Kings trans“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodė, kad atsakovės bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o valdymo organų sąmoningi veiksmai, kuriais atsakovė tyčia privesta prie bankroto. Paskutinis atsakovės vadovas A. B. neperdavė bankroto administratorei jokių bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, todėl negalima nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Pagal 2017 m. rugpjūčio 8 d. balanso duomenis, atsakovė turėjo 141 235 Eur vertės turto, kuris po bankroto bylos iškėlimo administratorei taip pat neperduotas. Nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d. iki bankroto bylos iškėlimo atsakovė galimai sumažino savo turto masę 141 235 Eur suma, taip prarado galimybes bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Buvęs bendrovės vadovas E. K. sudarė su UAB „Gilojos transportas“ ekonomiškai nenaudingą bendrovei 2009 m. vasario 6 d. susitarimą, kuriuo perėmė UAB „Gilojos transportas“ 193 715,80 Lt dydžio įsiskolinimą šios įmonės darbuotojams, tačiau UAB „Gilojos transportas“ neturėjo tokio dydžio skolos savo darbuotojams. UAB „Kings trans“ išmokėjo UAB „Gilojos transportas“ darbuotojams 303 688 Lt, t. y. didesnę sumą, nei UAB „Gilojos transportas“ iš tiesų buvo skolinga, ir šią sumą išmokėjo nepagrįstai, nes 2009 m. vasario 9 d. UAB „Gilojos transportas“ iškelta bankroto byla, todėl jokie mokėjimai darbuotojams apskritai negalėjo būti vykdomi. Dėl mokėjimų vykdymo atsakovei Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) apskaičiavo mokestinę nepriemoką.

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi BUAB „Kings trans“ bankrotą pripažino tyčiniu.

104.

11Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens E. K. atskirąjį skundą, 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį ir pareiškimą dėl BUAB „Kings trans“ bankroto pripažinimo tyčiniu perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

125.

13Pareiškėjos BUAB „Kings trans“ bankroto administratorė pateikė patikslintą pareiškimą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodė, kad, remdamasi VĮ Registrų centro duomenimis nustatė, kad atsakovės vadovo pareigas nuo 2013 m. lapkričio 14 d. iki 2017 m. sausio 17 d. ėjo E. K. (šis asmuo buvo ir vienintelis atsakovės akcininkas); nuo 2017 m. sausio 18 d. iki 2017 m. vasario 27 d. – V. Ž.; nuo 2017 m. vasario 27 d. iki 2018 m. sausio 20 d. – A. B.. Po A. B. atšaukimo iš pareigų naujas atsakovės vadovas nebuvo paskirtas. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas suinteresuotas asmuo E. K., kaip vienintelis bendrovės akcininkas, privalėjo paskirti vienasmenį bendrovės valdymo organą, tačiau šios pareigos neįvykdė. Bankroto administratorė taip pat nurodė, kad bendrovės buhalterinė apskaita neatitiko Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) reikalavimų, dėl to atsakovės valdymo organai sąmoningai vengė perduoti bankroto administratorei turtą ir dokumentus, dalis dokumentų neišsaugota, o tai įrodo aplaidų ir (arba) netinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Be to, nors V. Ž. perdavė bankroto administratorei atsakovės dokumentų dalį, tačiau šie pavieniai apskaitos dokumentai neleidžia nustatyti atsakovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Atsakovės veikla ir (ar) turtas buvo perkelti į kitą juridinį asmenį, o finansiniai įsipareigojimai ar jų dalis liko veiklą ir (ar) turtą perdavusioje bendrovėje. Be to, po VMI atliktų patikrinimų UAB „Kings trans“ veikla buvo organizuojama taip, jog atsakovės veiktų kitų juridinių asmenų – UAB „Ravainė“ ir Estijos įmonės „Negotiator“ – interesais, prisiimdama finansines ir verslo rizikas bei finansinius įsipareigojimus (ar jų dalį), taip padedant UAB „Ravainė“ ir Estijos įmonei „Negotiator“ išvengti tokių rizikų ir įsipareigojimų. UAB „Kings trans“ veiklos metu susikaupus didelėms valstybei nesumokėtų mokesčių skoloms, skoloms kitiems kreditoriams, atsakovė buvo palikta bankrutuoti, tuo tarpu UAB „Ravainė“, kurios veikla – analogiška kaip ir UAB „Kings trans“, toliau tęsia veiklą, kontroliuojama tų pačių asmenų, o tai teikia pagrindą manyti, jog UAB „Kings trans“ veikla buvo perkelta.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 28 d. nutartimi BUAB „Kings trans“ bankrotą pripažino tyčiniu.

177.

18Teismas padarė išvadą, kad UAB „Kings trans“ mokumo problemos kilo nuo 2012 m. gruodžio 31 d., tačiau atsakovė tęsė nuostolingą veiklą, kreditoriams priverstinai nereikalaujant vykdyti pradelstų įsipareigojimų; didžiausia kreditorė Estijos įmonė „Negotiator“ 2017 m. atidėjo 182 300 Eur dydžio skolos sumokėjimą iki 2018 m. gruodžio 31 d., tačiau, 2017 m. balandžio 10 d. pasibaigus UAB „Kings trans“ ir VMI mokestiniam ginčui, atsakovei atsirado daugiau kaip 200 000 Eur mokestinė prievolė ir vien šios prievolės suma viršijo visą į balansą įrašyto turto vertę – 141 235 Eur.

198.

20Teismas sprendė, kad suinteresuoto asmens E. K., kaip UAB „Kings trans“ de jure vadovo, elgesys, 2015 ir 2016 metais neužtikrinus buhalterinės apskaitos organizavimo pagal BAĮ reikalavimus, nevykdžius pareigos parengti ir pateikti finansinės atskaitomybės rinkinius Juridinių asmenų registrui, taip pat suinteresuoto asmens V. Ž., nuo 2017 m. sausio 18 d. iki 2017 m. vasario 27 d. buvusio de jure vadovu, o nuo 2017 m. vasario 27 d. pasitelkusio formalų de jure bendrovės vadovą, tačiau toliau de facto veikusio kaip vadovo, elgesys vertintini kaip sąmoningas pareigos užtikrinti bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą pagal BAĮ reikalavimus nevykdymas.

219.

22Teismas padarė išvadą, kad UAB „Kings trans“ buhalterinės apskaitos dokumentų už laikotarpį nuo 2015 metų iki bankroto bylos iškėlimo 2018 m. rugsėjo 4 d. neperdavimas bankroto administratorei reiškia netinkamą bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą ir tokie veiksmai laikytini sąmoningu siekiu neatskleisti bendrovės tikrosios finansinės padėties, buvusios iki bankroto bylos iškėlimo.

2310.

24Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad 2009 m. vasario 6 d. buvo sudarytas susitarimas, kuriuo UAB „Kings trans“ perėmė iš UAB „Gilojos transportas“ 193 715,80 Lt dydžio įsiskolinimą šios įmonės darbuotojams, UAB „Kings trans“ sukėlė didelių neigiamų padarinių, t. y. atsakovei buvo apskaičiuota sumokėti gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, šių mokesčių delspinigius ir baudas. Iš byloje esančių duomenų teismas taip pat nustatė, kad UAB „Kings trans“ lizinguojamais vilkikais naudojosi UAB „Ravainė“, t. y. įmonė, teikianti analogiškas paslaugas, tačiau byloje nėra duomenų, kokiu pagrindu kita susijusi įmonė, kurios veikloje nuo pat šios įsteigimo 1997 m. liepos 15 d. taip pat dalyvauja suinteresuotas asmuo V. Ž., naudojosi UAB „Kings trans“ vilkikais, kokią naudą iš to turėjo UAB „Kings trans“.

2511.

26Suinteresuotas asmuo V. Ž. nepateikė į bylą įrodymų, kurie pagrįstų jo teiginius, jog pagal septynias lizingo sutartis, kurių pagrindu bendrovė įsigijo transporto priemones, įmokas mokėjo ne UAB „Kings trans“, bet Estijos įmonė „Negotiator“. Bylos duomenimis, įmokas mokėjo UAB „Kings trans“. Teismas pabrėžė, kad UAB „Kings trans“ vadovai, priimdami sprendimus dėl vienintelio materialaus atsakovės turto perleidimo, turėjo įvertinti šio turto perleidimo pasekmes tolesnei atsakovės veiklai, o visgi nusprendę perleisti, privalėjo parduoti jį už rinkos kainą, kad atsakovė iš vienintelio vertingo turto perleidimo gautų finansinę naudą ir galėtų kuo didesne dalimi atsiskaityti su kreditoriais.

2712.

28Teismas sprendė, kad UAB „Kings trans“ de jure vadovo E. K. ir de facto vadovo V. Ž. sudaryti atsakovės turtinių teisių ir vienintelio materialaus turto (transporto priemonių) perleidimo juridiniams asmenims, kurių veikloje dalyvavo ir dalyvauja suinteresuotas asmuo V. Ž., sandoriai, taip pat UAB „Kings trans“ turto naudojimas susijusios UAB „Ravainė“ veikloje, nesant byloje duomenų apie tokių sandorių naudingumą atsakovei, pripažintini UAB „Kings trans“ ekonomiškai nenaudingais sandoriais. Išdėstytos aplinkybės, teismo vertinimu, teikia pakankamą pagrindą konstatuoti esant ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą tyčinio bankroto požymį.

2913.

30Teismas sprendė, kad UAB „Kings trans“ vardu 2017 metais veikęs de facto vadovas V. Ž., perleisdamas atsakovės vienintelį materialų turtą, be to, neaišku, už kokią kainą, su juos susijusiai Estijos įmonei, organizavo veiklą taip, jog kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į atsakovės turtą būtų apribotos. Suinteresuoto asmens nurodytas atsiskaitymas gautomis lėšomis su kitais atsakovės kreditoriais, išskyrus VMI, neabejotinai pažeidė VMI, kaip pirmesnės eilės kreditorės, teises gauti skolą ar bent jos dalį, suinteresuotam asmeniui turint suvokti, kad pirmesnės eilės kreditorė faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes atsakovė nebeturės pakankamai turto. Išdėstytos aplinkybės, teismo vertinimu, teikia pakankamą pagrindą pripažinti UAB „Kings trans“ bankrotą tyčiniu ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.

3114.

32Teismas, išanalizavęs bankroto administratorės nurodytas aplinkybes dėl UAB „Kings trans“ veiklos galimo perkėlimo į UAB „Ravainė“, vertino, kad teismo proceso metu surinkti duomenys nesuponuoja išvados, jog atsakovės veikla buvo perkelta į UAB „Ravainė“.

33III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

3415.

35Suinteresuotas asmuo E. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutartį ir bankroto administratorės pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3615.1.

37Lietuvos apeliacinio teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartyje konstatavo, kad atsakovė nėra nemoki ir panaikino pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsakovei iškelta bankroto byla. Pareiškėja šiuo atveju bando paneigti įsiteisėjusiame teismo sprendime konstatuotas aplinkybes.

3815.2.

39Teismo argumentas, kad atsakovė neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui, todėl įmonės bankrotas pripažintinas tyčiniu, yra nepagrįstas ir prieštarauja kasacinio teismo praktikai. Remiantis ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktu, ne bet koks įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris įmones buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

4015.3.

41Pareiškėjo pamastymai apie nuostolingus įmonės sandorius nėra pagrįsti jokiais įrodymais ar įsiteisėjusiais teismo sprendimais, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą, kad įmonės vardu sudaryti sandoriai buvo nuostolingi ar ekonomiškai nepagrįsti.

4216.

43Suinteresuotas asmuo V. Ž. atskiruoju skundu prašo prijungti prie bylos papildomą įrodymą – sąskaitą faktūrą Serija A 1 Nr. 194; panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutartį; bankroto administratorės pareiškimą dėl BUAB „Kings Trans“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti kaip nepagrįstą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4416.1.

45Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai pažymėjo, kad bylinėjimasis su VMI dėl prievolės sumokėti didelę mokesčių sumą nustatymo baigėsi 2017 m. balandžio mėnesį. Tačiau teismas neįvertino, kad VMI neįstojo į 2017 m. pabaigoje vykusią bankroto bylą, nors turėjo galimybę tai padaryti ir turėjo galimybę reikšti reikalavimus.

4616.2.

47Apelianto ir VMI vertinimas dėl įmonės mokestinių prievolių atsiradimo pagrįstumo ir sandorio su UAB „Gilojos transportas“ ekonominio naudingumo išsiskyrė. Ilgas bylinėjimasis su VMI įrodo, kad apeliantas vertino, jog tokio pobūdžio mokestinė prievolė neturėjo atsirasti.

4816.3.

49Vilkikų nuosavybės teisių perleidimo Estijos įmonei iš esmės nekeičia įmonės mokumo – jei to nebūtų padaryta, tuomet įmonė atitinkamai turėtų didesnę kreditorinę prievolę Estijos įmonei, bet mažesnę kreditorinę prievolę VMI.

5016.4.

51Buhalterinių dokumentų nepateikimas savaime nėra tyčinio bankroto požymis. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad dėl galimo dokumentų trūkumo nėra vadovo kaltės, nes visi esami dokumentai, kuriais disponavo vadovai, yra perduoti bankroto administratorei.

5216.5.

53Įmonės administratorė, spręsdama, kad įmonės vadovai sudarė ekonomiškai nenaudingus sandorius, turėjo galimybę juos nuginčyti. Teismo neatsižvelgė, kad administratorė jų neginčijo, o VMI laiko 2009 m. vasario 6 d. sandorį realiu, sukeliančiu mokestines prievoles.

5416.6.

55Bankroto administratorė nesikreipė į teismą dėl baudos už dokumentų neperdavimą atsakovės vadovui skyrimo.

5616.7.

57Teismas nutartyje nurodė siurprizinę aplinkybę, kad byloje nėra jokio rašytinio dokumento apie vilkikų nuosavybės teisės perleidimą Estijos įmonei. Administratorei yra žinoma, kad dar 2015 m. lapkričio mėnesį atsakovė yra pateikusi sąskaitą faktūrą Serija A 1 Nr. 194 dėl 6 krovininių automobilių pardavimo už 75 304,48 Eur, o pirkėja kainą sumokėjo, finansuodama atsakovei lizingo įmokas. Kadangi apeliantas tik iš teismo nutarties sužinojo, kad ši aplinkybė įvertinta kaip neaiški, apeliacinės instancijos teismui teikia papildomą įrodymą – minėtą sąskaitą.

5817.

59Atsakovės UAB „Kings trans“ bankroto administratorė MB „Bankrosta“ atsiliepimu atskiruosius skundus prašo juos atmesti. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

6017.1.

61Apeliacinės instancijos teismas turėtų peržengti atskirųjų skundų ribas ir pakeisti skundžiamos nutarties motyvus, papildomai konstatuojant, kad UAB „Kings trans“ veikla buvo perkelta į UAB „Ravainė“. Atsakovės patikslintame pareiškime išdėstytos aplinkybės dėl UAB „Kings trans“ veiklos perkėlimo į UAB „Ravainė“ bylos nagrinėjimo metu pasitvirtino.

6217.2.

63Apeliantas V. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2015 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitą – faktūrą, kurioje įtraukti 6 vilkikai, kuriuos atsakovė perleido pirkėjui Estijos įmonei „Negotiator“. Vien jau šios sąskaitos pateikimo faktas rodo, kad buvę atsakovės vadovai iki šiol disponuoja atsakovės dokumentais, tačiau jų neperduoda administratorei.

6417.3.

65Baudos nepaskyrimas atsakovės vadovui už dokumentų neperdavimą, niekaip neeliminuoja atsakovės vadovų kaltės dėl atsakovės privedimo prie bankroto tyčia.

6617.4.

67Teismui pagrįstai konstatavus aplinkybę, kad dalinai nėra galimybės nustatyti UAB „Kings trans“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, akivaizdu, kad egzistuoja tyčinio bankroto požymis numatytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte. Nesant jokių 2015-2016 metų finansinio laikotarpio dokumentų, nėra galimybės nustatyti UAB „Kings trans“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros šiuo laikotarpiu.

6817.5.

69Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsakovės nemokumas nebuvo nustatytas tik dėl to, kad įmonė „Negotiator“ pateikė dokumentą, jog atideda UAB „Kings trans“ skolos mokėjimo terminą. Atsižvelgiant į tai, kad Estijos įmonė „Negotiator“ buvo kontroliuojama tų pačių asmenų kaip ir UAB „Kings trans“, akivaizdu, jog šios pareiškimas apie atidėtą mokėjimą buvo formalus pagrindas išvengti bankroto bylos iškėlimo.

7017.6.

71Trečiųjų asmenų įsipareigojimų darbuotojams įvykdymas, neatlygintinis reikalavimo teisų perleidimas, transporto priemonių perdavimas susijusiai įmonei yra akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi sandoriai ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai juos tokiais pripažino. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų, kuriais galėtų pagrįsti analizuotų sandorių naudingumą atsakovei.

7217.7.

73Atsakovės sudarytų sandorių ginčijimas šiuo atveju būtų neracionalus, kadangi dalis sandorių yra sudaryta su dėl bankroto išregistruotais juridiniais asmenims. Vilkikų perleidimo sandoris yra sudarytas su užsienio (Estijos) juridiniu asmeniu, taigi tokio sandorio ginčijimas būtų susijęs su didelėmis sąnaudomis, o restitucijos taikymo galimybės yra abejotinos dėl apeliantų, kontroliuojančių šią įmonę, nesąžiningumo.

konstatuoja:

74IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7518.

76Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

7719.

78Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB „Kings trans“ bankrotas pripažintas tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

79Dėl naujų įrodymų priėmimo

8020.

81Apeliantas V. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą – 2015 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą.

8221.

83CPK 314 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismui nauji įrodymai, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, negali būti pateikti, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

8422.

85Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su apelianto pateiktu nauju įrodymu, pažymi, kad nors šis įrodymas galėjo būti pateiktas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tačiau jame užfiksuoti duomenys yra reikšmingi apeliacinės instancijos teismo nagrinėjamų klausimų teisingam ir pagrįstam išsprendimui. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas apelianto pateiktą naują įrodymą priima ir prijungia prie bylos.

86Dėl ginčui taikytino teisinio reglamentavimo

8723.

882020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas. Pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu gautas iki JANĮ įsigaliojimo, todėl nagrinėjamu atveju taikytinos ginčo klausimo sprendimo pirmosios instancijos teisme metu galiojusio ĮBĮ nuostatos.

89Dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu

9024.

91Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Kings trans“ bankroto bylą. Atsakovės administratorė prašė pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 5 punktų ir ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytais pagrindais, t. y. dėl nuostolingų ar ekonomiškai nenaudingų įmonei sandorių sudarymo, mokėjimų eiliškumo pažeidimo, įmonės veiklos organizavimo tokiu būdu, kad kreditoriai neteko galimybės nukreipti išieškojimą į bendrovės turtą, netinkamo įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo, ne visų buhalterinės apskaitos dokumentų bankroto administratorei perdavimo, veiklos į kitą įmonę parkėlimu. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pripažino BUAB „Kings trans“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 5 punktuose nurodytų požymių pagrindu.

9225.

93ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje yra apibrėžtos sąlygos, kurias nustačius tyčinio bankroto faktas yra preziumuojamas. Tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalis).

9426.

95Kasacinio teismo praktikoje, analizuojant tyčinio bankroto institutą, išaiškinta, kad, sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai ir kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 28 punktas; 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018, 18 punktas, 2018 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-337-219/2018, 18 punktas).

9627.

97Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki. Jau nemoki tapusi įmonė nebegali dar sykį būti privesta prie nemokumo, tačiau nemokios įmonės padėtis tyčia gali būti dar labiau pabloginta. Todėl net jei įmonės nemokumas ir nėra neteisėtų veiksmų rezultatas, vėlesni veiksmai tyčia bloginant jau nemokios įmonės turtinę padėtį gali esmingai pažeisti kreditorių teises. Atsižvelgiant į tai, kasacinio teismo praktikoje tyčiniu bankrotu laikomi taip pat ir atvejai, kai faktiškai nemokioje įmonėje tyčiniais veiksmais dar labiau esmingai pabloginama įmonės turtinė padėtis, t. y. nėra ryšio tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir anksčiau atsiradusio nemokumo, bet yra ryšys tarp tyčinio blogo įmonės valdymo ir tolesnio nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 29 punktas, 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018, 19 punktas, 2018 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-337-219/2018, 18 punktas).

9828.

99Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 31 punktas, 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018, 20 punktas).

100Dėl įmonės nemokumo momento

10129.

102Pripažįstant bankrotą tyčiniu svarbus bendrovės nemokumo fakto nustatymas, t. y. teismas turi nustatyti momentą, kada bendrovė tapo faktiškai nemokia (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1789-241/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736-798/2018 ir kt.). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10330.

104Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs įmonės 2017 m. rugpjūčio 8 d. sudarytą balansą, įvertinęs į bylą pateiktus VMI patikrinimo duomenis, skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad 2017 m. balandžio 10 d. pasibaigus UAB „Kings trans“ ir VMI mokestiniam ginčui, atsakovei atsirado daugiau kaip 200 000 Eur mokestinė prievolė ir vien šios prievolės suma viršijo visą į balansą įrašyto turto vertę – 141 235 Eur. Apeliantai su tokia pirmosios instancijos išvada nesutinka ir pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, 2017 m. lapkričio 28 d. nutartyje konstatavo, jog atsakovė nėra nemoki, todėl tokios pirmosios instancijos teismo išvados paneigia įsiteisėjusia teismo nutartimi konstatuotas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria tokiems apeliantų argumentams.

10531.

106Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-1920-407/2017, kuria Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartis panaikinta ir pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atmestas, konstatuota, jog 2017 m. rugpjūčio 8 d. balanso duomenimis, atsakovės turimo turto vertė sudarė 141 235 Eur, o pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams buvo 208 118 Eur dydžio, iš kurių 182 300 Eur įsiskolinimas Estijos įmonei ,,Negotiator“. Teismui buvo pateiktas 2017 m. rugsėjo 25 d. Estijos įmonės ,,Negotiator“ vadovo patvirtinimas, kad atsakovės 182 300 Eur skolos mokėjimas atidėtas iki 2018 m. gruodžio 31 d. Taip pat pateikti mokėjimo nurodymai, patvirtinantys kitų skolų sumokėjimą: Valstybino socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV) 2017 m. lapkričio 10 d. sumokėjo 1 212 Eur, 2017 m. lapkričio 27 d. sumokėjo 6 058,39 Eur iš viso 7 270,39 Eur. Kadangi „Kings trans“, UAB neatitiko nemokios įmonės kriterijaus, teismas netenkino prašymo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kings trans“.

10732.

108Pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pasisakymas procesiniu klausimu neturi res judicata (galutinis teismo sprendimas) galios. Įprasta, kad procesinio pobūdžio klausimai sprendžiami pagal byloje tuo metu surinktą informaciją, kuri vėliau procese gali būti pakeista, papildyta. Įstatymas, proceso operatyvumo ir koncentracijos, teismo vadovavimo procesui ir bendradarbiavimo principai lemia, kad teismas paprastai turi priimti sprendimą dėl byloje iškilusio procesinio klausimo greitai, nelaukdamas, kol bus baigta rengtis bylos nagrinėjimui, surinkta visa klausimui galinti turėti reikšmės medžiaga ar teismo posėdžio metu ištirti visi byloje surinkti įrodymai. Visa tai lemia, kad teismo nutartys dėl procesinio pobūdžio klausimų bylą nagrinėjančio teismo paprastai nesaisto ir neatima galimybės vėliau byloje motyvuotai priimti kitokį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017).

10933.

110Teismo sprendimo privalomumas ir res judicata galia nėra tapatūs. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, tai reiškia, jog šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią. Sprendimo res judicata galia yra taikoma tik šalims ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Materialieji sprendimo res judicata padariniai yra dvejopi: pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio – tai negatyvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 279 straipsnio 4 dalyje; antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje – tai pozityvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 182 straipsnio 2 punkte. Teismo sprendimo prejudicinė galia reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Tai yra vadinamasis pozityvusis res judicata principo taikymo efektas – teismo sprendimas gali būti naudojamas kaip reikalavimo pagrindas kitoje byloje. Pozityviojo efekto išraiška įtvirtinta CPK 182 straipsnio 2 punkte, kuriame nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo kitose gali remtis teismo sprendimu kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų faktų jam nereikės įrodinėti. Taigi, teismo sprendimo prejudicinė galia yra vienas res judicata principo padarinių, kurio egzistavimo būtina sąlyga – asmens buvimas dalyvaujančiu asmeniu byloje, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (pvz., teismo sprendimai dėl asmens pripažinimo mirusiu ar neveiksniu sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims). Tačiau pagal bendrąją taisyklę asmenys, kurie nebuvo įtraukti į konkrečios bylos nagrinėjimą, gali kitose bylose ginčyti teismo nustatytus faktus. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo, yra suformulavęs tokias pagrindines taisykles: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DnB Nord bankas v. UAB „Dama“, bylos Nr. 3K-3-37/2008; kt.).

11134.

112Teismo nutartis, kuria asmuo pripažįstamas nemokiu ir jam iškeliama bankroto byla, neabejotinai sukelia materialinius teisinius padarinius, nes įrodymų, patvirtinančių nemokumo sąlygas, pagrindu teismas nustato tokio asmens teisinį statusą – nemokaus asmens teisinį statusą, kuris turi būti pripažįstamas teisiniuose santykiuose su neapibrėžtu asmenų ratu, taigi – sukuria teisinį poveikį ir todėl yra prejudicinė ir nedalyvavusiems byloje asmenims (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Tuo tarpu teismo nutartis, kuria atsisakoma iškelti juridiniam asmeniui bankroto (nemokumo) bylą, atitinkamų materialinių teisinių padarinių nesukuria, todėl klausimas dėl šio asmens nemokumo gali būti teisme keliamas iš naujo, jeigu yra nurodomos naujos (kitokios) reikšmingos jo išsprendimui aplinkybės.

11335.

114VMI, 2018 m. liepos 23 d. kreipdamasi į teismą dėl UAB „Kings trans“ bankroto bylos iškėlimo, nurodė, kad mokestinis ginčas su atsakove vyko iki 2017 m. balandžio 10 d., jam pasibaigus atsakovė nesumokėjo mokestinių patikrinimų metu papildomai apskaičiuotų sumų, 2017 m. liepos 5 d. buvo pateiktas nurodymas nurašyti 240 304,72 Eur dydžio mokestinę nepriemoką iš mokesčio mokėtojo sąskaitų, 2018 m. kovo 13 d. priimtas sprendimas išieškoti 251 912,02 Eur mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo turto, tačiau nei iš sąskaitų, nei iš turto mokestinės nepriemokos išieškoti nepavyko. Apeliantai iš esmės neginčija, kad 2017 m. balandžio 10 d. pasibaigus UAB „Kings trans“ ir VMI mokestiniam ginčui, atsakovei atsirado prievolė sumokėti mokestinę nepriemoką, kuri viršijo atsakovės turimo turto vertę. Vien aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartyje svarstant klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, VMI šioje byloje nedalyvavo ir nebuvo pateikusi duomenų apie mokestinę nepriemoką, nepaneigia teismo nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių, kad tokia mokestinė nepriemoka tuo metu jau egzistavo ir apie ją apeliantai neabejotinai žinojo. Vilniaus apygardos teismas, 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškeldamas UAB „Kings Trans“ bankroto bylą, rėmėsi VMI pareiškimu ir su juo pateiktais įrodymais apie bendrovės mokestinę nepriemoką, susidariusią iki 2017 m. balandžio 10 d., t.y. anksčiau, negu Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1920-407/2017 patvirtino pirmosios instancijos teismo nutartį atsisakyti kelti UAB „Kings Trans“ bankroto bylą, nevertindamas (nesant byloje pateiktų duomenų) apie tokią mokestinę nepriemoką.

11536.

116Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytoms išvadoms dėl atsakovės nemokumo momento, kurių apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais nepaneigė.

117Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio

11837.

119ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu, ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai. Kaip minėta anksčiau, esminis tyčinio bankroto elementas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningais veiksmais, todėl turi būti nustatytas ryšys tarp sąmoningai blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo – jei nebūtų buvę sąmoningų į įmonės padėties bloginimą nukreiptų veiksmų, įmonė nebūtų tapusi nemoki arba nemokios įmonės padėtis nebūtų iš esmės pablogėjusi.

12038.

121Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovės 2009 m. vasario 6 d. su UAB „Gilojos transportas“ sudaryto susitarimo naudingumą ir ekonominį pagrįstumą, skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad minėtas susitarimas UAB „Kings trans“ sukėlė didelių neigiamų padarinių, t. y. atsakovei buvo apskaičiuota sumokėti gyventojų pajamų mokestį, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, šių mokesčių delspinigius ir baudas. Apeliantas V. Ž., nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, kad neigiami padariniai įmonei nebuvo sukelti tyčia. Pasak apelianto, ilgas bylinėjimasis su VMI patvirtina, kad apeliantas laikė, jog tokio pobūdžio mokestinė prievolė neturėjo atsirasti. Tačiau vien aplinkybė, kad apeliantas nesutiko su VMI apskaičiuota mokestine prievole ir ją ginčijo, nepaneigia pirmosios instancijos teismo konstatuotų aplinkybių, kad dėl minėto sandorio buvo atsakovei buvo apskaičiuota mokestinė prievolė ir atsakovė turėjo ją sumokėti. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad kaip de facto vadovas nuo pat atsakovės įsteigimo 2008 m. veikęs V. Ž. teismo proceso metu tinkamai nepaaiškino ir nepagrindė, kodėl UAB „Kings trans“ įsipareigojo padengti skolą UAB „Gilojos transportas“, kurios valdyme taip pat dalyvavo V. Ž., darbuotojams. Tokių aplinkybių apeliantas V. Ž. atskirajame skunde taip pat nepaaiškino ir nepagrindė.

12239.

123Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra nagrinėjamas VMI atlikto patikrinimo teisėtumo klausimas, todėl apelianto V. Ž. argumentai, susiję su VMI patikrinimo akto nepagrįstumu, nėra aktualūs ir dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

12440.

125Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje taip pat konstatavo, kad UAB „Kings trans“ de jure vadovo E. K. ir de facto vadovo V. Ž. sudaryti bendrovės turtinių teisių ir vienintelio materialaus turto (transporto priemonių) perleidimo juridiniams asmenims, kurių veikloje dalyvavo ir dalyvauja apeliantas V. Ž., sandoriai, taip pat UAB „Kings trans“ turto naudojimas susijusios UAB „Ravainė“ veikloje, nesant byloje duomenų apie tokių sandorių naudingumą bendrovei, pripažintini UAB „Kings trans“ ekonomiškai nenaudingais sandoriais.

12641.

127Apeliantas V. Ž., nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, teigia, tik dėl sandorio su Estijos įmone „Negotiator“ atsakovė išgalėjo išsipirkti vilkikus iš lizingo bendrovės. Tačiau, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, V. Ž. nepateikė į bylą įrodymų, kurie pagrįstų jo teiginius, jog pagal finansinio lizingo sutartis įmokas mokėjo ne UAB „Kings trans“, bet Estijos įmonė „Negotiator“. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad nei bankroto administratorei, nei šią bylą nagrinėjusiam teismui nepateikti dokumentai, pagal kuriuos aptariamos septynios transporto priemonės buvo perleistos Estijos įmonei „Negotiator“, taip pat neaišku, už kokią kainą (naudą) jos buvo perleistos. Nors apeliantas V. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2015 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą, tačiau į bylą nėra pateikti įrodymai, kad Estijos įmonė „Negotiator“ šią sąskaitą faktūrą yra apmokėjusi.

12842.

129Įvertinus šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nurodyti atsakovės sudaryti sandoriai buvo ne tik nenaudingi, bet ir žalingi atsakovei, jie (ypač atsakovės vilkikų, kurie buvo atsakovės vykdomos veiklos pagrindinės priemonės ir pagrindinis pajamų gavimo šaltinis) turėjo esminės reikšmės atsakovės nemokumui, o jai tapus nemokia – galutinai pabloginę atsakovės finansinę padėtį.

130Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio

13143.

132Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

13344.

134CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. CK 6.9301 straipsnio 2 dalis nustato, kad atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka.

13545.

136Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant, ar skolininko atliktas mokėjimas pažeidžia CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą, turi būti nustatyta, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Nustatant šią aplinkybę, būtina įvertinti skolininko turimas lėšas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais atlikto ginčijamo atsiskaitymo momentu, taip pat pareikštų reikalavimų skolininkui tuo pačiu momentu apimtį. Be to, turi būti nustatyta, kad skolininkas, esant pirmiau aptartai sąlygai, atliko mokėjimą pažeisdamas CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami aptartoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Tik esant šių dviejų sąlygų visumai, skolininko atliktas mokėjimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-458-687/2018; 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-278-469/2019).

13746.

138Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Estijos įmonė „Negotiator“ 182 300 Eur dydžio skolos sumokėjimo terminą 2017 metais atidėjo iki 2018 m. gruodžio 31 d. Apeliantai iš esmės neginčija, kad UAB „Kings trans“ nusprendė perleisti Estijos įmonei „Negotiator“ už skolą transporto priemones (vilkikus), kai dar nebuvo pasibaigęs piniginės prievolės įvykdymo Estijos įmonei „Negotiator“ terminas. Byloje taip pat nustatyta, kad VMI, 2017 m. balandžio 10 d. pasibaigus mokestiniam ginčui, turėjo didesnį kaip 200 000 Eur piniginį reikalavimą, taigi VMI neabejotinai turėjo ir pirmenybę gauti atsiskaitymą iš lėšų, pardavus bendrovės turtą (CK 6.9301 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tokiu būdu, apeliantų neginčijamos aplinkybės apie bendrovės atsiskaitymą su Estijos įmone „Navigiator“, nepasibaigus piniginės prievolės įvykdymo terminui ir esant susidariusiam VMI įsiskolinimui ne tik patvirtina CK 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymo eiliškumo pažeidimą, tačiau ir tai, kad tokiais veiksmais buvo apribotos bendrovės kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į bendrovei priklausantį vienintelį turtą (vilkikus). Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad UAB „Kings trans“ vardu 2017 metais veikęs de facto vadovas V. Ž., perleisdamas atsakovės vienintelį materialų turtą, su juo susijusiai Estijos įmonei, organizavo veiklą taip, jog kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į atsakovės turtą būtų apribotos, o atsiskaitymas gautomis lėšomis su kitais atsakovės kreditoriais, išskyrus VMI, neabejotinai pažeidė VMI, kaip pirmesnės eilės kreditorės, teises gauti skolą ar bent jos dalį.

139Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio

14047.

141Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas PVM arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

14248.

143Netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas, už kurį įmonės vadovui gali būti taikoma teisinė atsakomybė, tačiau netinkamas apskaitos tvarkymas ne visais atvejais reiškia tyčinį bankrotą. Tokia išvada darytina atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką, pagal kurią ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Tai reiškia, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei teismui yra pagrindo manyti, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala įmonės kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-476-330/2018).

14449.

145Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovės buhalterinės apskaitos dokumentų dalies neperdavimas bankroto administratorei neleido nustatyti UAB „Kings trans“ 2015-2018 metais vykdytos ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų, turto sudėties, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, įvertinti atsakovės atliktų ūkinių operacijų ir veiksmų teisėtumo.

14650.

147Apeliantai skunduose pažymi, kad ne bet koks įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymo taisyklių pažeidimas ir ne bet kuris įmones buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimas lemia bankroto pripažinimą tyčiniu, o tik toks dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pasak apelianto V. Ž. pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad dėl galimo dokumentų trūkumo nėra vadovo kaltės, nes visi esami dokumentai, kuriais disponavo vadovai, yra perduoti bankroto administratorei.

14851.

149Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui faktas, pats savaime neturėtų būti vertinamas kaip patvirtinantis aplaidaus ar apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos vedimo, netinkamo jos tvarkymo ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymo prasme, kadangi nagrinėjant klausimą dėl įmonės tyčinio bankroto yra nustatinėjamos ir vertinamos tik tos aplinkybės, kurios susijusios su įmonės veikla iki įmonės bankroto bylos iškėlimo. Tačiau pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas minėto tyčinio bankroto požymio egzistavimą, vadovavosi ne vien tik apelianto V. Ž. elgesiu bankroto administratoriui neteikiant bendrovės dokumentų, bet ir kompleksiškai vertino byloje esančius duomenis. Siekdamas pagrįsti savo poziciją, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į faktą, kad nuo 2015 metų iki UAB „Kings trans“ bankroto bylos iškėlimo 2018 m. rugsėjo 4 d. nebuvo sudaromi atsakovės finansinės atskaitomybės rinkiniai ir teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo teikiami viešojo registro tvarkytojui, teismas taip pat vertino į bylą pateiktą VMI Operatyvaus patikrinimo 2018 m. balandžio 12 d. pažymą Nr. (7.1)FR1042-1734, kurioje nurodyta, kad atsakovė buvo įpareigota pateikti tikrinimui buhalterinės apskaitos dokumentus (Didžiosios knygos sąskaitų likučius ir sąskaitų apyvartas (2015, 2016, 2017 metų); darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo dokumentus; pirkimų ir pardavimų mėnesinius registrus, kasos knygą ir banko sąskaitų išrašus už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 30 d.), tačiau bendrovės atstovai reikalautų dokumentų nepateikė.

15052.

151Apeliantai byloje neįrodinėjo, kad nepaisant to, kad įmonės dokumentai nebuvo perduoti, byloje egzistavo galimybė nustatyti įmonės vykdomą veiklą, jos turto apimtį, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį ar struktūrą. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „Kings trans“ buhalterinės apskaitos dokumentų už laikotarpį nuo 2015 metų iki bankroto bylos iškėlimo 2018 m. rugsėjo 4 d. neperdavimas bankroto administratorei reiškia netinkamą bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą ir tokie veiksmai laikytini sąmoningu siekiu neatskleisti bendrovės tikrosios finansinės padėties, buvusios iki bankroto bylos iškėlimo. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog bankroto administratorė nesikreipė į teismą dėl baudos už dokumentų neperdavimą atsakovės vadovui skyrimo, nepaneigia atsakovės vadovo pareigos perduoti visus atsakovės dokumentus pažeidimo fakto.

15253.

153Nors apeliantai byloje įrodinėjo, kad UAB „Kings trans“ buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie neperduoti bankroto administratorei, yra likę VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje (toliau – FNTT), vykdžiusių atsakovės mokestinės veiklos patikrinimus, žinioje, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, kad į bylą pateiktas VMI 2018 m. gruodžio 17 d. raštas Nr. (27.4-40-4)RD-4494, kuriame, nurodyta, kad VMI neturi ir nesaugo UAB „Kings trans“ dokumentų. Byloje taip pat yra FNTT 2020 m. birželio 2 d. raštas Nr. 25/10-1-5-8682, kuriame nurodyta, kad ši tarnyba neturi UAB „Kings trans“ dokumentų. Esant tokioms aplinkybėms, apeliantų atskirųjų skundų motyvai, kad bankroto administratorei neperduoti dokumentai yra likę VMI ir FNTT, atmestini kaip nepagrįsti.

154Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos prezumpcijos

15554.

156Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs bankroto administratorės nurodytas aplinkybes dėl UAB „Kings trans“ veiklos galimo perkėlimo į UAB „Ravainė“, vertino, kad teismo proceso metu surinkti duomenys nesuponuoja išvados, jog atsakovės veikla buvo perkelta į UAB „Ravainė“. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovės bankroto administratorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas turėtų peržengti atskirųjų skundų ribas ir pakeisti skundžiamos nutarties motyvus, papildomai konstatuojant, kad UAB „Kings trans“ veikla buvo perkelta į UAB „Ravainė“.

15755.

158Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

15956.

160Nepaisant to, kad bankroto bylose vyrauja viešasis interesas, kuris suponuoja aktyvų teismo vaidmenį tokio pobūdžio bylose, tai nereiškia, jog teismas perima byloje dalyvaujančių asmenų teisę teikiant atskirąjį skundą nustatyti bylos nagrinėjimo ribas. Remiantis kasacinio teismo praktika, aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012, kt.). Nagrinėjamu atveju atsakovės bankroto administratorė atskirojo skundo dėl skundžiamos nutarties (jos motyvų) nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad peržengti atskirųjų skundų ribas reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

16157.

162Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nutarties, kuria įmonės bankrotas pripažintas tyčiniu, teisinė galia ir šios nutarties sukeliamos teisinės pasekmės nesiskiria priklausomai nuo to, kiek ĮBĮ įtvirtintų požymių (vieną ar daugiau) nustatė šį klausimą nagrinėjantis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-846-823/2018).

163Dėl bylos procesinės baigties

16458.

165Apibendrinęs išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

166Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

167Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškėlė bankroto... 6. 2.... 7. Atsakovės BUAB „Kings trans“ bankroto administratorė MB „Bankrosta“... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimi BUAB „Kings... 10. 4.... 11. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens E. K.... 12. 5.... 13. Pareiškėjos BUAB „Kings trans“ bankroto administratorė pateikė... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 28 d. nutartimi BUAB „Kings... 17. 7.... 18. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Kings trans“ mokumo problemos kilo nuo... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad suinteresuoto asmens E. K., kaip UAB „Kings trans“ de... 21. 9.... 22. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Kings trans“ buhalterinės apskaitos... 23. 10.... 24. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad 2009 m. vasario 6 d. buvo sudarytas... 25. 11.... 26. Suinteresuotas asmuo V. Ž. nepateikė į bylą įrodymų, kurie pagrįstų jo... 27. 12.... 28. Teismas sprendė, kad UAB „Kings trans“ de jure vadovo E. K. ir de facto... 29. 13.... 30. Teismas sprendė, kad UAB „Kings trans“ vardu 2017 metais veikęs de facto... 31. 14.... 32. Teismas, išanalizavęs bankroto administratorės nurodytas aplinkybes dėl UAB... 33. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 34. 15.... 35. Suinteresuotas asmuo E. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m.... 36. 15.1.... 37. Lietuvos apeliacinio teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartyje konstatavo, kad... 38. 15.2.... 39. Teismo argumentas, kad atsakovė neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų... 40. 15.3.... 41. Pareiškėjo pamastymai apie nuostolingus įmonės sandorius nėra pagrįsti... 42. 16.... 43. Suinteresuotas asmuo V. Ž. atskiruoju skundu prašo prijungti prie bylos... 44. 16.1.... 45. Teismas skundžiamoje nutartyje teisingai pažymėjo, kad bylinėjimasis su VMI... 46. 16.2.... 47. Apelianto ir VMI vertinimas dėl įmonės mokestinių prievolių atsiradimo... 48. 16.3.... 49. Vilkikų nuosavybės teisių perleidimo Estijos įmonei iš esmės nekeičia... 50. 16.4.... 51. Buhalterinių dokumentų nepateikimas savaime nėra tyčinio bankroto požymis.... 52. 16.5.... 53. Įmonės administratorė, spręsdama, kad įmonės vadovai sudarė ekonomiškai... 54. 16.6.... 55. Bankroto administratorė nesikreipė į teismą dėl baudos už dokumentų... 56. 16.7.... 57. Teismas nutartyje nurodė siurprizinę aplinkybę, kad byloje nėra jokio... 58. 17.... 59. Atsakovės UAB „Kings trans“ bankroto administratorė MB „Bankrosta“... 60. 17.1.... 61. Apeliacinės instancijos teismas turėtų peržengti atskirųjų skundų ribas... 62. 17.2.... 63. Apeliantas V. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2015 m. lapkričio 2 d.... 64. 17.3.... 65. Baudos nepaskyrimas atsakovės vadovui už dokumentų neperdavimą, niekaip... 66. 17.4.... 67. Teismui pagrįstai konstatavus aplinkybę, kad dalinai nėra galimybės... 68. 17.5.... 69. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi atsakovės... 70. 17.6.... 71. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų darbuotojams įvykdymas, neatlygintinis... 72. 17.7.... 73. Atsakovės sudarytų sandorių ginčijimas šiuo atveju būtų neracionalus,... 74. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 75. 18.... 76. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 77. 19.... 78. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria BUAB... 79. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 80. 20.... 81. Apeliantas V. Ž. kartu su atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą – 2015... 82. 21.... 83. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismui... 84. 22.... 85. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su apelianto pateiktu nauju... 86. Dėl ginčui taikytino teisinio reglamentavimo... 87. 23.... 88. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų... 89. Dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu... 90. 24.... 91. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartimi iškėlė UAB... 92. 25.... 93. ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, esant ĮBĮ 2 straipsnio... 94. 26.... 95. Kasacinio teismo praktikoje, analizuojant tyčinio bankroto institutą,... 96. 27.... 97. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad esminis tyčinio bankroto... 98. 28.... 99. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3... 100. Dėl įmonės nemokumo momento... 101. 29.... 102. Pripažįstant bankrotą tyčiniu svarbus bendrovės nemokumo fakto nustatymas,... 103. 30.... 104. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs įmonės 2017 m. rugpjūčio 8 d.... 105. 31.... 106. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartyje civilinėje... 107. 32.... 108. Pažymėtina, jog kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 109. 33.... 110. Teismo sprendimo privalomumas ir res judicata galia nėra tapatūs.... 111. 34.... 112. Teismo nutartis, kuria asmuo pripažįstamas nemokiu ir jam iškeliama bankroto... 113. 35.... 114. VMI, 2018 m. liepos 23 d. kreipdamasi į teismą dėl UAB „Kings trans“... 115. 36.... 116. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria... 117. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto... 118. 37.... 119. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas pripažįsta... 120. 38.... 121. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovės 2009 m. vasario 6 d. su... 122. 39.... 123. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra... 124. 40.... 125. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje taip pat konstatavo, kad... 126. 41.... 127. Apeliantas V. Ž., nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada,... 128. 42.... 129. Įvertinus šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pritaria... 130. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto... 131. 43.... 132. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 133. 44.... 134. CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad skolininkas – fizinis ar... 135. 45.... 136. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant, ar... 137. 46.... 138. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Estijos įmonė „Negotiator“ 182 300... 139. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto... 140. 47.... 141. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 142. 48.... 143. Netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas,... 144. 49.... 145. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad... 146. 50.... 147. Apeliantai skunduose pažymi, kad ne bet koks įmonės buhalterinės apskaitos... 148. 51.... 149. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantais, kad dokumentų... 150. 52.... 151. Apeliantai byloje neįrodinėjo, kad nepaisant to, kad įmonės dokumentai... 152. 53.... 153. Nors apeliantai byloje įrodinėjo, kad UAB „Kings trans“ buhalterinės... 154. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos prezumpcijos... 155. 54.... 156. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs bankroto administratorės... 157. 55.... 158. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 159. 56.... 160. Nepaisant to, kad bankroto bylose vyrauja viešasis interesas, kuris suponuoja... 161. 57.... 162. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nutarties, kuria... 163. Dėl bylos procesinės baigties ... 164. 58.... 165. Apibendrinęs išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 166. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 167. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutartį palikti nepakeistą....