Byla 2S-1177-343/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio Roberto Vaitkevičiaus atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-603-343/2011 pagal pareiškėjo A. K. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui R. V., išieškotojai Kauno apskrities VMI dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi (b.l. 71-77) pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, pripažino neteisėtais antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmus priimant 2010 m. spalio 5 d. patvarkymus skolininko darbovietei dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo ir keturiems bankams dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, priteisė iš antstolio pareiškėjui 300 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimą. Teismas nustatė, jog antstolis, 2010 m. rugsėjo 23 d. patvarkymu priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl 100 Lt baudos iš skolininko išieškojimo, priskaičiavęs 297,18 Lt vykdymo išlaidų, 2010 m. spalio 5 d. patvarkymu vykdomąjį dokumentą išsiuntė vykdyti į pareiškėjo darbovietę nurodydamas, jog išieškotina suma yra 397,18 Lt. Teismas nurodė, jog nustatyti įpareigojimą darbdaviui išieškoti iš darbo užmokesčio vykdymo išlaidas, nesant atitinkamo teismo procesinio sprendimo, antstolis neturėjo teisės. Be to, tą pačią dieną antstolis priėmė keturis patvarkymus areštuoti lėšas ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą, kuriuos išsiuntė keturiems bankams, kuriuose sąskaitas turi skolininkas. Atmesdamas pareiškėjo argumentą, jog išsiuntęs vykdomąjį raštą vykdyti į skolininko darbovietę, antstolis negalėjo tęsti vykdymo veiksmų, teismas nurodė, jog skolininkas nevykdė jam tenkančios bendradarbiavimo pareigos, nepateikė antstoliui įrodymų, patvirtinančių, jog skolą įmanoma išieškoti iš darbo užmokesčio per 6 mėnesių laikotarpį, kaip tai numatyta CPK 663 str. . Iš kitos pusės, teismas nurodė, jog pats išieškotinos skolos dydis leidžia daryti išvadą, jog antstolio veiksmai areštuojant lėšas bankuose ir įpareigojant jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, yra pertekliniai. Teismas akcentavo ir tai, jog antstolis nesilaikė CPK 689 str. nustatytos išieškojimo iš sąskaitos banke tvarkos, nesiųsdamas patvarkymo patikrinti, ar skolininko vardu yra piniginių lėšų bei sustabdyti tokių lėšų išmokėjimą, iš karto įpareigojęs bankus lėšas areštuoti ir pervesti į depozitinę antstolio sąskaitą. Vykdydami šiuos patvarkymus bankai 2010 m. spalio 5-7 d. pervedė į antstolio depozitinę sąskaitą po 397,18Lt, iš viso 1588,72 Lt, t.y. keturis kartus daugiau, nei antstolio patvarkyme nurodyta suma, pinigai buvo nurašyti ir nuo terminuoto indėlio, dėl ko skolininkas patyrė žalą. Akcentuotavo ir tai, jog savo patvarkymų antstolis neatšaukė iš karto po to, kai gavo pinigus iš pirmo banko, akivaizdžiai pažeisdamas CPK 675 str. 2 d., 689 str. 3 d. nustatytas pareigas. Be to, 2010 m. spalio 5 d. patvarkymų antstolis neišsiuntė skolininkui, taip pažeisdamas CPK 604-605 str., 689 str. 4 d. reikalavimus. Iš kitos pusės, teismas pripažino, kad aptariamus patvarkymus antstolis pasinaikino ir visas iš skolininko sąskaitų nurašytas lėšas grąžino skolininkui, todėl sprendė, kad reikalavimas dėl patvarkymų pripažinimo negaliojančiais ir lėšų grąžinimo atmestinas kaip nepagrįstas. Kadangi antstolio suinteresuotumas ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje dėl antstolio veiksmų yra priešingas pareiškėjo interesams, teismas, iš dalies patenkinęs skundą, nusprendė priteisti pareiškėjui ir dalies jo patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą.

3Atskiruoju skundu (b.l. 86-88) antstolis Robertas Vaitkevičius prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės, pareiškėjo skundą atmesti. Antstolis nurodo, jog teismas be pagrindo konstatavo jo veiksmuose CPK 689str. pažeidimą, kadangi šiame straipsnyje numatyta pareiga priimti patvarkymą dėl lėšų išmokėjimo sustabdymo sietina tik su informacijos apie sąskaitas bankuose gavimu. Kadangi Lietuvos antstolių rūmai yra pasirašę su Lietuvoje reziduojančiais bankais sutartį dėl naudojimosi elektroniniais duomenimis, antstoliui pakanka išsiųsti elektroninę užklausą, kad gauti duomenis apie skolininko sąskaitas bankuose. Šių užklausų pagrindu gaunama informacija neapima duomenų apie sąskaitose esančias sumas, todėl antstolis, sužinojęs, kokiuose bankuose sąskaitas turi skolininkas, gali iš karto priimti patvarkymą dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Nežinodamas, ar sąskaitose esančių lėšų pakaks skolai ir vykdymo išlaidoms išieškoti, antstolis pagrįstai tokius patvarkymus siunčia visiems bankams, kuriuose sąskaitas turi skolininkas. Konstatuodamas aplinkybę, jog ginčijamų patvarkymų antstolis neįteikė skolininkui, teismas neatsižvelgė į byloje esantį rašytinį įrodymą - 2010 m. spalio 21 d. antstolio siųstų pašto siuntų sąrašą. Pripažinęs, jog priimdamas patvarkymus dėl lėšų arešto ir pervedimo į depozitinę sąskaitą antstolis nepažeidė CPK 663str. 1 d. reikalavimų, teismas be pagrindo šiuos antstolio veiksmus įvardijo kaip perteklinius. Antstolis neturėjo duomenų apie galimybes išieškoti iš darbo užmokesčio per 6 mėnesius, todėl turėjo pagrindą išieškojimą nukreipti į skolininko turtą. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis skolininko darbovietei siųstu patvarkymu negalėjo įpareigoti darbdavį išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko darbo užmokesčio, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007 suformuotai praktikai. Kadangi aptariamas antstolio patvarkymas nesusijęs tiesiogiai su vykdymo išlaidomis, pripažinti, jog jį priimdamas antstolis pažeidė vykdymo išlaidų išieškojimo tvarką reglamentuojančias teisės normas, teismas neturėjo pagrindo. Be to, aplinkybė, jog dar iki skolininko kreipimosi į teismą dienos antstolis buvo panaikinęs ginčijamus patvarkymus, vertintina kaip privalomas pagrindas civilinei bylai nutraukti. Kadangi antstolis vertintinas kaip asmuo, negalintis turėti teisinio suinteresuotumo vykdymo procese, iš jo negali būti priteisiamas ir ypatingosios teisenos byloje dėl antstolio veiksmų pareiškėjo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

4Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 97-100) pareiškėjas prašo skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš antstolio atstovavimo išlaidų apeliaciniame procese atlyginimą. Pareiškėjas, sutikdamas su ginčijamos nutarties motyvais, papildomai nurodo, kad CPK nenumato galimybės vietoj antstolio patvarkymo, kuris būtinas sustabdant lėšų iš banko sąskaitos išmokėjimą, pakeisti elektronine užklausa, todėl skundą antstolis grindžia jo paties suformuota ydinga praktika. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kuria remiasi antstolis, nagrinėjamoje byloje netaikytina, nes skiriasi faktinės bylų aplinkybės. Antstolio argumentas, jog jis turi teisę areštuoti ir pervesti į depozitinę sąskaitą ne tik skolos sumą, bet ir vykdymo išlaidas, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007 ir 2008 m. sausio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008, kuriose suinteresuotu asmeniu buvo tas pats antstolis, suformuotai praktikai, kuri jam negali būti nežinoma. Net ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje pateiktoje patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio sąskaitą formoje yra vienareikšmiškai nurodyta, jog areštuotina vykdomajame dokumente nurodyta suma. Skolos suma, net ir skolininkui gaunant minimalų darbo užmokestį, akivaizdžiai gali būti išieškoma per vieną mėnesį, todėl antstolio argumentas, jog jis neturėjo įrodymų, kad išieškojimą bus galima įvykdyti per 6 mėnesius išieškant iš darbo užmokesčio, yra akivaizdžiai nepagrįstas. Nepagrįstai skunde nurodoma, jog antstolis pateikė teismui įrodymus, jog jis ginčijamus patvarkymus išsiuntė skolininkui. Dėmesys atkreipiamas ir į tai, jog antstolis pats nurodo 2010 m. spalio 5 d. patvarkymus siuntęs 2010 m. spalio 21 d., nors tai privalo padaryti ne vėliau kaip kitą dieną. Antstolio suinteresuotumas bylos baigtimi akivaizdžiai priešingas pareiškėjo interesams, todėl ir atstovavimo išlaidų atlyginimas iš antstolio priteistas pagrįstai. Nepagrįstas ir skundo argumentas, jog bylos nagrinėjimas turėjo būti nutrauktas, kadangi ginčijami patvarkymai buvo panaikinti ir pinigai skolininkui grąžinti iki skundo padavimo. Antstolis nepateikė teismui jokių šį savo argumentą patvirtinančių įrodymų.

5Atskirasis skundas atmestinas, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis keistina.

6Vadovaujantis CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę teismine tvarka ginti savo ginčijamą teisę ar pažeistą įstatymo saugomą interesą. Šį civilinio proceso principą būtina aiškinti kartu su specialiomis teisės normomis, reglamentuojančiomis bylų dėl antstolio veiksmų apskundimo nagrinėjimo tvarką. Vadovaujantis CPK 510 str. 1 d., skundo dėl antstolio veiksmų dalykas yra konkretūs antstolio veiksmai ar atsisakymas veiksmus atlikti. Ši norma netiesiogiai apibrėžia ir tokio skundo objektą - reikšdamas tokio pobūdžio skundą asmuo siekia panaikinti neteisėtu antstolio veiksmu ar atsisakymu tokį veiksmą atlikti sukurtas pasekmes. Šią aplinkybę patvirtina ir CPK 513 str. 1 d. nuostata, pagal kurią skundo patenkinimo rezultatu tampa neteisėto veiksmo panaikinimas arba įpareigojimas antstoliui įvykdyti teisėtą pareiškėjo reikalavimą. Nurodytas teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, jog ginčijamais veiksmais sukurtų pasekmių pašalinimas nulemia ir tai, jog išnyksta skundo dalykas. Nors antstolis atskirajame skunde nurodo, kad ši aplinkybė yra pagrindas bylai nutraukti, su tokia išvada teisėjų kolegija nesutinka, kadangi CPK nenumatytas toks civilinės bylos nutraukimo pagrindas, tuo tarpu antstolio nurodoma CPK 293 str. 9 p. norma bylos nutraukimo atvejų sąrašą išplečia tik atvejais, tiesiogiai nurodytais kodekse. Iš kitos pusės, nurodyta aplinkybė, nesant pareiškėjo skundo atsiėmimo ar atsisakymo nuo skundo, pati savaime yra pagrindas teismine tvarka reiškiamam reikalavimui, kurio patenkinimas nesukurs pareiškėjui jokių teisinių pasekmių, atmesti. Vertinant nagrinėjamoje byloje reiškiamus reikalavimus, dėmesys atkreiptinas į tai, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino antstolį panaikinus visas ginčijamais patvarkymais sukurtas teisines pasekmes, t.y. grąžinus skolininkui visus iš jo išieškotus pinigus. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, išieškotų lėšų dalies - 421,62 Lt - antstolis skolininkui nėra grąžinęs iki šiol. Nurodyta aplinkybė leidžia spręsti, jog ginčo dalykas neišnyko iki pat skundo išnagrinėjimo, t.y. patvirtina antstolio veiksmų teisinio vertinimo, kurį atliko teismas, pagrįstumą. Be to, teismo nustatytos aplinkybės, susiję su neteisėtais ir nepagrįstais antstolio veiksmais, pripažintos įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, turi prejudicinę galią sprendžiant klausimus dėl antstolio veiksmais galimai padarytos žalos atlyginimo ar antstolio prašomų priteisti vykdymo išlaidų dydžio pagrįstumo, todėl, net šiuos du teismo procesus, remiantis CPK 611 str., 510 str. 4 d., pripažinus visiškai savarankiškais, procesinio dokumento, kuriuo išnagrinėtas teisinis klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo, panaikinimas instancine tvarka vien tuo pagrindu, jog toks sprendimas nesukuria tiesioginių materialinių teisinių pasekmių, prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams, kadangi teismo nustatytas faktines aplinkybes kitame potencialiai vyksiančiame procese reikėtų įrodinėti iš naujo.

7Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl antstolio veiksmų, priimant 2010 m. spalio 5 d. patvarkymą, kuriuo skolininko darbovietė įpareigojama išieškoti ne tik vykdomajame dokumente nurodytą skolą, bet ir antstolio paskaičiuotas vykdymo išlaidas, teisėtumo. Antstolis savo poziciją, jog ir vykdymo išlaidos gali būti išieškomos be teismo priimtos nutarties šiuo klausimu, grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007. Dėmesys atkreiptinas į tai, jog minėtoje byloje aptarta situacija, susijusi su patvarkymu bankams dėl piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl joje formuojama praktika niekaip nesusijusi su antstolio CPK 733 str. nustatyta tvarka priimamu patvarkymu. Akcentuotina ir tai, jog CPK 733 str. 1-2d.d., 740 str. nuostatos, kad antstolis darbdaviui pateikia vykdomąjį dokumentą, kad antstolis patvarkymu paveda darbdaviui vykdyti vykdomąjį dokumentą, kad darbdavys turi daryti įrašus vykdomajame dokumente, įvykdytą vykdomąjį dokumentą grąžinti jį išdavusiai institucijai, kartu su CPK 632 str. 1 d. 5 p., pagal kurį vykdomojo dokumento išsiuntimas išskaitoms daryti į skolininko darbovietę yra pagrindas vykdomajai bylai nutraukti, šias normas įvertinus sistemiškai, galima daryti keletą išvadų: pirma, gavęs tokio pobūdžio patvarkymą darbdavys tampa vykdomojo dokumento vykdytoju, pervedančiu pinigus tiesiogiai išieškotojui, išskyrus CPK numatytus išskirtinius atvejus, o ne į antstolio depozitinę sąskaitą, kaip savo patvarkyme nurodė antstolis; antra, - teisės aktuose nenumatyta antstolio teisė įpareigoti darbdavį išieškoti iš darbo užmokesčio vykdymo išlaidas; trečia, jeigu antstolis nusprendžia vykdomąjį dokumentą pavesti vykdyti darbdaviui, jam priklauso konkrečios riboto dydžio vykdymo išlaidos, kurių nei dydis, nei paskirtis nesuderinami su antstolio paskaičiuotomis. Antstolis savo skunde ginčija ir pirmosios instancijos teismo nutarties argumentą dėl perteklinių antstolio veiksmų išieškojimą papildomai nukreipiant į skolininko lėšas banke, nurodydamas, jog skolininkas nepateikė CPK 663 str. 1 d. įvardijamų įrodymų, jog darant išskaitas iš darbo užmokesčio išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per 6 mėnesius. Tokį antstolio argumentą teisėjų kolegija vertina kaip nesuderinamą su protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, pažeidžiantį CPK 634 str. 2 d. įtvirtintą antstolio pareigą aktyviai padėti vykdymo proceso dalyviams, t.y. ir skolininkui, ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus, akivaizdžiai sąlygotą antstolio piktnaudžiavimo jam suteiktomis teisėmis, suinteresuotumo gauti daugiau vykdymo išlaidų, kadangi galimybės, jog iš skolininko darbo užmokesčio, antstoliui žinant apie jo darbo santykius, nebus galima išieškoti 17 Lt per mėnesį, praktiškai neįmanomos. Dėl nurodytos priežasties atmestinas atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino antstolio veiksmų, susijusių su vykdymo proceso tęsimu išsiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti į skolininko darbovietę, perteklinį pobūdį.

8Antstolis ginčija ir pirmosios instancijos teismo išvadą dėl CPK 689 str. nustatytos išieškojimo iš skolininko lėšų banko sąskaitose tvarkos pažeidimų, nurodydamas, jog patvarkymas bankams patikrinti, ar skolininko vardu yra piniginių lėšų, bei sustabdyti tokios pinigų sumos išmokėjimą jam nereikalingas, kadangi atitinkamą informaciją antstolis gauna pateikdamas bankams elektroninę užklausą. Su tokia antstolio pozicija teisėjų kolegija kategoriškai nesutinka, kadangi CPK 689 str. 1 d. nurodyto patvarkymo tikslas yra ne tik nustatyti, ar skolininkas turi sąskaitą banke, bet ir išsiaiškinti, ar surastų piniginių lėšų suma yra pakankama, tuo tarpu savo teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose antstolis aiškiai nurodė, jog iš internetinės užklausos pagrindu gautos informacijos jis tesužino apie skolininko turimas sąskaitas, todėl tokios užklausos tegali padėti antstoliui susiaurinti ratą bankų, kuriems turėtų būti siunčiami patvarkymai dėl lėšų išmokėjimo sustabdymo, bet nepaneigia pareigos tokius patvarkymus siųsti. Be to, CPK 689 str. 1 d. vertinant ir aiškinant sistemiškai kartu su CPK 689 str. 3-4 d. nuostatomis, pagal kurias nustatęs, kad surastų pinigų suma yra per didelė, antstolis privalo nedelsdamas panaikinti lėšų išmokėjimo sustabdymą ir areštuoja bei įpareigoja pervesti į depozitinę sąskaitą tik tiek lėšų, kiek yra būtina, akivaizdu, jog patvarkymų dėl lėšų išmokėjimo sustabdymo ir informacijos pateikimo nepriėmimas ir nepateikimas bankams būtent ir sąlygojo situaciją, kai antstolio apskaičiuota suma areštuojama ir į depozitinę sąskaitą pervedama keturis kartus, taip ne tik be pagrindo suvaržant skolininko teises disponuoti savo turtu ir padarant jam turtinės žalos, kuri, be kita ko, pasireiškė ir tuo, kad, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, pinigai buvo pervesti ir iš skolininko terminuoto indėlio, nors tam jokios būtinybės nebuvo, bet ir be pagrindo išpučiant vykdymo išlaidų dydį. Antstolio piktnaudžiavimą vykdymo procese patvirtina ir ta aplinkybė, jog jis nesiėmė priemonių savo neteisėtais nurodymais bankams sukeltoms pasekmėms sušvelninti, kadangi, gavęs pinigus iš pirmojo banko 2010 m. spalio 5 d., nedelsdamas neatšaukė nurodymų kitiems, dėl ko pinigai iš skolininko sąskaitų bankuose buvo nuskaitomi dar dvi dienas iki 2010 m. spalio 7 d., iki pat 2010 m. spalio 25 d. nesprendė klausimo dėl be pagrindo gautų pinigų grąžinimo skolininkui, šiuos pinigus realiai grąžino tik 2010 m. lapkričio 2 d. .

9Vertinant pačių patvarkymų dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą turinį, dėmesys atkreiptinas į tai, jog antstolis įpareigoja bankus areštuoti ir pervesti į jo depozitinę sąskaitą tiek 100 Lt skolą, tiek ir 297,18 Lt vykdymo išlaidas. Tokius savo veiksmus antstolis grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2007 pateiktu argumentu, jog lėšos, numatytos išieškoti, ir vykdymo išlaidoms padengti, vykdymo veiksmų atlikimo metu pervedamos į antstolio depozito sąskaitą, kurioje yra saugomos, tačiau netampa antstolio nuosavybe. Iš vienos pusės, bylos, kurioje priimtą nutartį antstolis cituoja, faktinės aplinkybės yra visiškai kitokios, kadangi nurodytoje byloje patvarkymas dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą buvo priimtas jau po to, kai skola buvo išieškota ir buvo aiškus vykdymo išlaidų dydis. Be to, toje byloje nebuvo vertinamas paties patvarkymo dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą teisėtumas, nes buvo sprendžiamas visiškai kitokio pobūdžio teisinis klausimas - ar skolininkas, savo iniciatyva pervedęs antstoliui pinigų sumą, apimančią ir vykdymo išlaidas, vėliau turi teisę reikalauti, jog antstolis laikytųsi CPK 611 str. nustatytos vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos. Iš kitos pusės, kaip teisingai atsiliepime į skundą nurodė pareiškėjas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007 ir 2008 m. sausio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008, kuriose buvo sprendžiamas klausimas būtent dėl antstolio patvarkymo areštuoti lėšas ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą teisėtumo, o suinteresuotu asmeniu, kurio veiksmai ginčyti, buvo tas pats antstolis Robertas Vaitkevičius, vienareikšmiškai nurodė, jog CPK 689 str. suteikia antstoliui teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bet reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų. Tačiau, kaip matyti iš nagrinėjamos bylos medžiagos, antstolis ne tik ignoruoja jam akivaizdžiai žinomą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, bet ir visoje eilėje savo vykdymo proceso metu priimamų dokumentų remiasi su nagrinėjama situacija nesusijusia, be konteksto pateikta, dėl to sau naudinga linkme nepagrįstai interpretuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties ištrauka, taip siekdamas suklaidinti tiek vykdymo proceso dalyvius, tiek ir bylą dėl antstolio veiksmų nagrinėjančius teismus. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog, įpareigodamas bankus pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdymo išlaidų sumą, antstolis pažeidė CPK 689 str. reikalavimus.

10Kaip minėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinio reikalavimus dėl antstolio patvarkymų panaikinimo ir išieškotų lėšų grąžinimo, klaidingai nurodė, jog visos ginčijamų patvarkymų pagrindu į antstolio depozitinę sąskaitą pervestos lėšos yra grąžintos skolininkui. Aplinkybę, jog 421,62 Lt suma vis dar yra antstolio depozitinėje sąskaitoje, tiek savo procesiniuose dokumentuose, tiek ir vykdomojoje byloje ne kartą patvirtino ir pats antstolis. Ir nors pareiškėjas nepateikė atskirojo skundo dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties, atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti viešojo intereso apsaugą, kad antstolis neturėtų pagrindo toliau piktnaudžiauti jam suteiktais valdingo pobūdžio įgaliojimais, vadovaudamasi CPK 320 str. 2 d., teisėjų kolegija peržengia atskirojo skundo ribas ir sprendžia, jog antstolis nepagrįstai įpareigojo bankus pervesti į jo depozitinę sąskaitą sumą, viršijančią vykdomajame dokumente nurodytą 100 Lt skolą, ši antstolio 2010 m. spalio 5 d. patvarkymų areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą pasekmė iki šiol nepanaikinta, kadangi 2010 m. spalio 20 d. patvarkymais antstolis tik panaikino skolininko sąskaitoms taikytą areštą, 2010 m. spalio 25 d. patvarkymo pagrindu 2010 m. lapkričio 2 d. grąžino skolininkui dalį išieškotų lėšų, pasilikdamas 321,62 Lt vykdymo išlaidoms atlyginti, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, tenkintini pareiškėjo skundo reikalavimai dėl antstolio 2010 m. spalio 5 d. patvarkymų dalies dėl įpareigojimo vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą panaikinimo, įpareigojimo antstoliui grąžinti 321,62 Lt vykdymo išlaidas skolininkui.

11Atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, jog ginčijamus patvarkymus antstolis tinkamai įteikė skolininkui. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, tarp antstolio 2010m. spalio 21 d. siųstų registruotų siuntų yra ir 2010 m. spalio 20 d. siūlymas skolininkui sumokėti vykdymo išlaidas. Iš vykdomojoje byloje esančio šio siūlymo turinio matyti, jog prie jo buvo pridedamas vienas lapas - patvarkymo dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą nuorašas. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2010 m. spalio 5 d. buvo priimti 4 tokie patvarkymai, kurių turinys skirtingas, todėl akivaizdu, jog visi jie skolininkui nebuvo išsiųsti. Be to, remiantis CPK 689 str. 4 d., šie patvarkymai skolininkui turėjo būti išsiųsti siunčiant juos bankams, ne vėliau kaip per tris dienas nuo informacijos apie išmokėjimo sustabdymą gavimo. Šių savo pareigų antstolis akivaizdžiai nevykdė.

12Atskirajame skunde keliamas klausimas ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš antstolio pagrįstumo. Antstolis nurodo, jog jis nėra suinteresuotas bylos baigtimi, todėl iš jo bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos. Su tokia antstolio pozicija teisėjų kolegija nesutinka, kadangi skundo dėl antstolio veiksmų patenkinimas sukuria antstoliui neigiamas pasekmes, todėl ginčydamas skundo pagrįstumą jis išreiškia pareiškėjo interesams tiesiogiai priešingą procesinę poziciją (CPK 443 str. 6 d.). Akcentuotina ir tai, jog atitinkama išvada antstoliui R. V. buvo išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008, todėl priešingi antstolio argumentai atskirajame skunde vertintini kaip akivaizdus piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.

13Atskirąjį skundą atmetus, iš antstolio pareiškėjui priteistinas išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu, atlyginimas - 400 Lt, taip pat iš antstolio valstybei priteistinas apeliacinės instancijos teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas - 10,35 Lt.

14Vadovaudamasi CPK 337 str. 4 p., teisėjų kolegija

Nutarė

15Atskirąjį skundą atmesti.

16Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį pakeisti.

17Panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2010 m. spalio 5 d. patvarkymų areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 0147/05/03377 dalį dėl įpareigojimo bankams pervesti 297,18 Lt vykdymo išlaidas į antstolio depozitinę sąskaitą.

18Įpareigoti antstolį Robertą Vaitkevičių grąžinti skolininkui A. K. (asmens kodas ( - ) 321,62 Lt vykdymo išlaidų sumą.

19Likusią Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškėjui A. K. (asmens kodas ( - ) 400 Lt išlaidoms, susijusioms su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu, atlyginti.

21Priteisti iš antstolio Roberto Vaitkevičiaus valstybei 10,35 Lt teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos LR prie Finansų ministerijos sąskaitą banke Nr. ( - ), įmokos kodas - 5660, mokėjimo paskirtis - „bylinėjimosi išlaidos“, ir nedelsiant po apmokėjimo pateikiant kvito ar mokėjimo pavedimo originalą teismui.

22Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi (b.l. 71-77)... 3. Atskiruoju skundu (b.l. 86-88) antstolis Robertas Vaitkevičius prašo Kauno... 4. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 97-100) pareiškėjas prašo skundą... 5. Atskirasis skundas atmestinas, Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15... 6. Vadovaujantis CPK 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę... 7. Atskirajame skunde keliamas klausimas dėl antstolio veiksmų, priimant 2010 m.... 8. Antstolis ginčija ir pirmosios instancijos teismo išvadą dėl CPK 689 str.... 9. Vertinant pačių patvarkymų dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio... 10. Kaip minėta šioje nutartyje, pirmosios instancijos teismas, atmesdamas... 11. Atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, jog ginčijamus patvarkymus... 12. Atskirajame skunde keliamas klausimas ir dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. Atskirąjį skundą atmetus, iš antstolio pareiškėjui priteistinas... 14. Vadovaudamasi CPK 337 str. 4 p., teisėjų kolegija... 15. Atskirąjį skundą atmesti.... 16. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį pakeisti.... 17. Panaikinti antstolio Roberto Vaitkevičiaus 2010 m. spalio 5 d. patvarkymų... 18. Įpareigoti antstolį Robertą Vaitkevičių grąžinti skolininkui A. K.... 19. Likusią Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties dalį... 20. Priteisti iš antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškėjui A. K. (asmens... 21. Priteisti iš antstolio Roberto Vaitkevičiaus valstybei 10,35 Lt teismo... 22. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....