Byla 2-1039-450/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų (apeliantų) A. B. (A. B.) ir J. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo A. B. skundas dėl 2018 m. gegužės 9 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, ir netenkinti pareiškėjų J. S. ir A. B. skundai dėl 2019 m. vasario 11 d. 20-ojo pakartotinio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų visais darbotvarkės klausimais, panaikinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto byloje,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Archidis“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2011 m. vasario 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-840/2011.

72.

8Pareiškėjas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu ir prašė panaikinti 2018 m. gegužės 9 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą 4-tuoju darbotvarkės klausimu ir perduoti klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo 4-tuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas nustatyti BUAB „Archidis“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarką ir kainas, kurią pasiūlė kreditorius Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių (toliau – Luminor Bank AS):

92.1.

10Visą BUAB „Archidis“ nekilnojamąjį turtą, nurodytą priede Nr. 1, pardavinėti atskirais turtiniais vienetais iš varžytynių 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1475 nustatyta tvarka už pradinę pardavimo kainą pirmose varžytynėse, kaip nurodyta priedo Nr. 1 stulpelyje „I varžytynių pradinė kaina, EUR“. Butai, esantys adresu ( - ), parduodami kartu su jiems priskirtomis žemės sklypo dalimis, kaip nurodyta priede Nr. 1.;

112.2.

12Patvirtinti turto pradinę pardavimo kainą lygią turto vertintojo uždarosios akcinės bendrovės (toliau –) UAB „Jungtinis verslas“ nustatytai turto rinkos kainai pirmosioms varžytynėms;

132.3.

14Nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, skelbti antrąsias varžytynes ir antrosioms varžytynėms patvirtinti 20 proc. sumažintą kainą nuo paskutinės patvirtintos pardavimo kainos, kaip nurodyta priede Nr. 1 stulpelyje „II varžytynių pradinė kaina, EUR“;

152.4.

16Nustatyti varžytynėse 100 Eur turto kainos didinimo intervalą;

172.5.

18Nepardavus viso ar dalies turto dvejose varžytynėse, įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo neįvykusių antrųjų varžytynių pabaigos sušaukti kreditorių susirinkimą ir jame svarstyti klausimą dėl neparduoto turto tolimesnės pardavimo tvarkos ir kainos.

193.

20Pareiškėjas A. B. nurodė, kad už Luminor Bank AS pasiūlymą balsavo tik pats kreditorius Luminor Bank AS, turintis didžiausią dalį finansinių reikalavimų. Bankroto byloje turi būti siekiama patenkinti visų, o ne pavienių, kreditorių interesus. Taip pat nurodė, jog šis klausimas jau buvo nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. B2-643-275/2017, kurioje teismo posėdis paskirtas 2018 m. gegužės 9 d., todėl neišsprendus šios bylos, naujo susirinkimo šaukimas grubiai pažeidžia kreditorių interesus. Pažymėjo, kad administratorius per visą įmonės bankroto eigą, banko iniciatyva vykdė daugiau kaip dešimt BUAB „Archidis“ turto varžytynių, kurios neįvyko. Pareiškėjo vertinimu, turto pardavimas atskirais vienetais, tam pasitelkiant profesionalus (bent trys nekilnojamo turto pardavimu besiverčiančios įmonės susidomėjo pasiūlymu), yra sąžiningiausias, teisingiausias ir efektyviausias pardavimo būdas. Akcinė bendrovė (toliau – AB) Luminor Bank AS sąmoningai jau daugiau nei 5 metus trukdo turto pardavimui, jo gerinimui. Teismo eksperto D. G. 2010 m. rugpjūčio 11 d. vertinimo ataskaita turi prioritetinę reikšmę.

214.

22Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti, skirti pareiškėjui A. B. maksimalią 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę paskirtos baudos skiriant BUAB „Archidis“. Nurodė, kad bankroto procesas yra užsitęsęs dėl kreditorių A. B. ir J. S., bei su jais veikiančio J. E. skundų, kurie nuolat atmetami. Kadangi bankas sutiko turtą parduoti ne komplekse, o atskirais turtiniais vienetais, kitokio sprendimo ir negalėjo būti, kaip turtą pardavinėti iš varžytynių. Pareiškėjo reikalavimas turto pardavimą pavesti agentūrai, prieštarauja bankroto proceso reikalavimams. Reikalavimas turtą (kotedžus) dalinti į dar mažesnius turtinius vienetus jau ne kartą buvo svarstytas ir kreditorių atmestas, dėl to pasisakęs ir bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

235.

24Suinteresuotas asmuo J. S. atsiliepimu į pareiškėjo A. B. skundą parašė tenkinti. Nurodė, kad bankas piktnaudžiauja savo, kaip dominuojančio kreditoriaus, teisėmis bei sukūrė prielaidas 3 milijonų žalai atsirasti, o tai, kad ignoruoja Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį, vertino kaip nepagarbą teismui. Taip pat pritarė pareiškėjo A. B. argumentams dėl turto vertės, butų dalinimo į mažesnius vienetus bei perdavimo vykdyti pardavimus agentūrai. Taip pat pritarė, jog turto padėtis yra avarinė, todėl neatidėliojant būtina atlikti techninio pobūdžio veiksmus.

256.

26Suinteresuotas asmuo BUAB „Archidis“, atstovaujamas bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Administravimas ir auditas“, atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad susiklostė akivaizdus bankrutavusios įmonės kreditorių grupių interesų konfliktas – hipotekos kreditoriai siekia turtą parduoti už kainą, artimą jų patvirtintų reikalavimų sumai, o likę kreditoriai siekia turtą parduoti už kainą, artimą visų kreditorių reikalavimų sumai. Dėl interesų konflikto kreditorių susirinkimas negali tinkamai įgyvendinti kreditorių jam pavestų funkcijų ir kuo operatyviau tenkinti įmonės kreditorių reikalavimų. Šioje situacijoje prioritetas turėtų būti teikiamas ne atskirų kreditorių interesams, o pagrindiniam likvidavimo etape keliamam tikslui – turto realizavimui ir įmonės bankroto procedūrų užbaigimui. Šiuo atveju būtent trečios eilės kreditorių A. B., J. S. ir J. E. nuolatinis skundų teikimas tais pačiais klausimais ir tuo pačiu pagrindu, dėl kurių jau priimti kelių instancijų teismų sprendimai, užkerta kelią realizuoti bendrovės turtą ir vilkina bankroto procesą.

277.

28Taip pat nurodė, kad varžytynių esmė yra parduoti turtą už kuo didesnę kainą, todėl šis būdas gali geriausiai užtikrinti kreditorių interesą gauti kuo didesnį savo reikalavimų patenkinimą. Pradinės kainos nustatymas nelemia kainos, už kurią turtas realiai bus parduotas. Varžytynėse parduodamo turto kaina gali padidėti, jei parduodamas objektas yra patrauklus potencialiems pirkėjams. Pareiškėjas yra nenuoseklus, nes bankas, siekdamas nutraukti bereikalingą bankroto proceso vilkinimą, atsižvelgė į pareiškėjo išsakytus motyvus, pasiūlė pardavinėti nekilnojamąjį turtą atskirais turtiniais vienetais, be to, atliko naują turto vertinimą, kad nustatytų aktualią, paremtą individualiu turto vertinimu, pardavimo kainą. Pareiškėjas A. B. pateikė skundą dėl pardavimo kainos, kotedžų padalinimo bei pastatų remonto, nors visi šie klausimai jau yra kelių instancijų teismų išnagrinėti ir atmesti, kaip neturintys realaus pagrindo. Pažymėjo, kad butų kaina buvo nustatyta pagal profesionalaus turto vertintojo UAB „Jungtinis verslas“ 2018 m. vasario 28 d. atliktą nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, o kreditorių susirinkimas buvo šaukiamas praėjus tik dviem mėnesiams po vertinimo.

298.

30Suinteresuotas asmuo Valstybinė įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“ atsiliepime į pareiškėjo A. B. skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad bankrutavusi įmonė nėra nekilnojamojo turto vystymo kompanija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras, patenkinti kreditorių reikalavimus ir kiek įmanoma išsaugoti skolininko turtą. Vykdydamas šias pareigas, įmonės administratorius turi teisę imtis visų teisėtų priemonių, kad būtų realizuotas bankrutavusios įmonės turtas.

319.

32Suinteresuotas asmuo J. E. atsiliepime į pareiškėjo A. B. skundą prašė jį patenkinti. Nurodė, kad bankroto administratorė UAB „Administravimas ir auditas“ neleistinais ir bendriesiems principams prieštaraujančiais veiksmais sudarė kuriozišką situaciją, kai vienu atveju administratorė atsisakė sušaukti kreditorių susirinkimą, kad būtų sprendžiamas klausimas dėl BUAB „Archidis“ turto pardavimo tvarkos ir kainos, remiantis tuo, kad teisme nagrinėjamas skundas analogišku klausimu, ir iki bylos išsprendimo netikslinga šaukti kreditorių susirinkimą, kitu atveju administratorė, nekreipė dėmesio, kad analogišku klausimu teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-306-232/2018, ignoravo pareiškėjo prašymą atidėti 17-ojo kreditorių susirinkimo sušaukimą, atsižvelgiant į nagrinėjamą teisme bylą ir, nieko nepaisydamas, sušaukė 17-ąjį kreditorių susirinkimą, nepasibaigus civilinės bylos Nr. B2-306-232/2018 nagrinėjimui. Pažymėjo, kad Luminor Bank AS yra dominuojantis kreditorius ir ginami išimtinai tik jo interesai. Jo vertinimu, pardavinėjant turtą atskirais turtiniais vienetais, pradinė pardavimo kaina privalo būti ženkliai didesnė, nei pardavinėjant turtą kaip kompleksą. Nurodė, kad neleistina situacija, kai ankstesniame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta dėl didesnės pradinės pardavimo kainos, o vėlesniame kreditorių susirinkime, nesant tam jokio objektyvaus pagrindo, nuspręsta jau dėl mažesnės pradinės pardavimo kainos. Potencialus pirkėjas fiziškai neturi jokių galimybių per vieną mėnesį priimti sprendimą nupirkti prestižinį ir išskirtinį turtą, kadangi toks turtas turi būti apžiūrimas, užsakomas papildomas turto vertinimas, suderinama su banku dėl finansavimo ir pan., todėl vienintelis sąžiningas, teisingas ir efektyvus turto pardavimo būdas tokiomis aplinkybėmis gali būti tik laisvas turto pardavimas atskirais turtiniais vienetais, pasitelkiant nekilnojamojo turto agentūras. Suinteresuotas asmuo pritarė argumentams dėl turto vertės augimo, nurodė jog atskiri turto vertinimai kardinaliai skiriasi vienas nuo kito. Teismo ekspertizės akte Nr. DG100811 nustatyta kotedžų rinkos vertė – 2 961 943,92 Eur, daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), su žemės sklypu rinkos vertė – 5 583 294,71 Eur. Kadangi žemės sklypas nėra įkeistas kreditoriui Luminor bankui AS, pardavus žemės sklypą vertinimo metu nustatyta rinkos kaina, būtų tenkinami visų kreditorių finansiniai reikalavimai, ne tik dominuojančio kreditoriaus. Be to, ši vertinimo ataskaita vienintelė, kuri niekada nebuvo ginčijama, nei vienas iš kreditorių jos neapskundė, todėl yra pagrindinė ir galiojanti BUAB „Archidis“ turto vertinimo ataskaita. Būtina atsižvelgti į tai, jog vertinimas atliktas 2010 m., todėl šiai dienas turto vertė yra išaugusi. Suinteresuotas asmuo sutinka su pareiškėjo argumentais, jog nekilnojamojo turto būklė yra avarinė. Paminėjo, jog dėl aplaidaus ir nerūpestingo BUAB „Archidis“ turto administravimo, nekilnojamasis turtas tapo apleistas ir avarinės būklės, nes per penkis metus, nesugebėjus parduoti turto, juo buvo absoliučiai nesirūpinama. Suinteresuotas asmuo pritarė argumentams, jog svarbus ir brangus turtas – lauko inžineriniai tinklai, neįtraukti į turto sąrašą, nors turi atskirus unikalius numerius ir atskiras rinkos vertes. Tik dėl visiško administratorės aplaidumo, šis turtas nėra pripažintas tinkamu naudoti ir nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

3310.

34Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi byloje buvo paskirta ekspertizė. Ekspertui pavesta atsakyti į klausimą, ar 2018 m. gegužės 9 d. 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu 4-tuoju darbotvarkės klausimu, nustatyta turto pardavimo kaina, atitinka turto realias rinkos kainas, jei ne, kokios yra šio turto realios rinkos kainos. Taip pat užduotas klausimas, ar butų ir kotedžų pardavimas atskirai nuo požeminių aikštelių ir rūsio patalpų pardavimo, padidina ar sumažina bendrą turto rinkos kainą.

3511.

36Pareiškėjas A. B. skundė ir 20-ojo pakartotinio BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019 m. vasario 11 d. nutarimus dėl BUAB „Archidis“ bankroto procese administratorės įpareigojimo konkurso būdu organizuoti BUAB „Archidis“ priklausančio turto –lauko inžinerinių statinių (unikalūs Nr. ( - )) paruošiamuosius / remonto darbus, jų pripažinimo tinkamais eksploatuoti, šio turto įregistravimo VĮ „Registrų centre“ BUAB „Archidis“ nuosavybės teise. Nurodė, kad bankroto administratorė faktiškai šaukė pakartotinį 19-ąjį kreditorių susirinkimą pagal 2018 m. gruodžio 28 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę, o ne 20-ąjį kaip nurodoma pateiktame šaukime.

3712.

38Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 22 d. ir 2013 m. birželio 3 d. nutartimis pilna apimtimi panaikino BUAB „Archidis“ 1-ojo ir 2-ojo kreditorių susirinkimų nutarimus, tame tarpe ir BUAB „Archidis“ 2011 m. rugsėjo 22 d. pavedimo sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 15 d. nutartimi panaikino BUAB „Archidis“ 14-ojo kreditorių susirinkimo nutarimus priimtus 4, 5 ir 7 klausimais, kurie buvo susiję su naujos BUAB „Archidis“ pavedimo sutarties projektu ir įmonės bankroto procese kreditorių susirinkimo pirmininko paskyrimu, atitinkamai Luminor Bank AS atstovu. Daugiau kreditorių susirinkimas šiais klausimais nebuvo šaukiamas ir nebuvo sudaryta nauja BUAB „Archidis“ pavedimo sutartis, tokiu būdu BUAB „Archidis“ bankroto procese nėra paskirtas nei kreditorių susirinkimo pirmininkas, nei patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka.

3913.

40Dėl nutarimo 3-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo“ nurodė, jog administratoriaus siūlomi klausimai sąmoningai sudaro sąlygas priimti neteisėtus nutarimus. Kaip pavyzdį pateikė 4.2 klausimą, kuris nėra kreditorių susirinkimo darbotvarkės objektas, tačiau yra pateiktas biuletenyje kreditorių balsavimui. Balsavimų rezultatai, kurie pateikti protokole Nr. 21, byloja, kad klausimai 4.2 ir 5 apjungti į vieną klausimą vienasmeniu banko, kaip dominuojančio kreditoriaus, pageidavimu. Tokiu būdu kiti skolininkės kreditoriai prieš balsavimą apie pakeistą susirinkimo medžiagą ir / ar balsavimo biuletenį tiesiog neinformuoti. Tokiu būdu pažeistos ne tik imperatyvios įstatymo normos dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo šaukimo ir paties susirinkimo, bet ir grubiai pažeistos kreditorių procesinės teisės.

4114.

42Dėl nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Archidis“ priklausančio turto – lauko inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais eksploatuoti, minėto turto registravimo VĮ „Registrų centras“ bei BUAB „Archidis“ nuosavybės teisių, įstatymų nustatyta tvarka, registravimo į minėtą turtą“ neteisėtumo. Atsižvelgdamas į siūlomos darbotvarkės klausimą ir siekiant sąžiningai ir teisingai maksimaliai patenkinti visų įmonės kreditorių kreditorinius reikalavimus, ekonomiškai ir racionaliai panaudoti BUAB „Archidis“ priklausantį turtą ir lėšas kreditorius A. B. pateikė BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimui šį darbotvarkės klausimą ir siūlė įpareigoti bankroto administratorę organizuoti konkurso būdu paruošiamuosius / remonto darbus ir įmonei priklausančią turto dalį priduoti Valstybinei statinių priėmimo komisijai. Įregistravus turtą ir įmonės nuosavybės teises į minėtą turtą, konkurso būdu parinkti turto vertintojus ir atlikti BUAB „Archidis“ turto vertinimą. Kreditoriaus pasiūlymas yra suformuluotas ir grindžiamas realiomis faktinėmis aplinkybėmis, vadovaujantis teisės nuostatomis, tačiau administratorės pozicija šiuo klausimu yra neteisėta ir absoliučiai deklaratyvi.

4315.

44Nurodė, kad bankas balsavimo raštu biuletenyje siūlo sujungti nutarimus 4.2 ir 5.1 į bendrą nutarimą, kadangi 4.2 klausimas nėra įtrauktas atskiru klausimu į darbotvarkę, ši aplinkybė yra papildomas įrodymas, kad bankroto administratorės pasiūlymas yra neteisėtas, todėl negalėjo būti tvirtinamas kreditorių susirinkime. Be to, administratorė nepateikė kreditorių susirinkimui veiksmų plano, būtino įgyvendinant minėtų lauko inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais eksploatuoti darbus. Tokia administratorės pozicija daro žalą skolininkei ir jos kreditoriams, sudaro tikėtiną techninio pobūdžio avarinę situaciją.

4516.

46Dienotvarkės 5-uoju klausimu buvo nutarta vykdant BUAB „Archidis“ prisiimtus įsipareigojimus pagal uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vilniaus vandenys“ išduotas technines sąlygas ( - ), namų statybai bei vykdant prisiimtus įsipareigojimus pagal tarp BUAB „Archidis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ 2008 m. gegužės 9 d. pasirašytą šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį, kurią pasirašė bendrovės direktorius A. B., atlikti būtinus veiksmus dėl inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais eksploatuoti ir perduoti neatlygintinai juos Vilniaus miesto savivaldybės ar komunalines paslaugas teikiančių įmonių nuosavybėn, kad UAB „Vilniaus vandenys“ galėtų tiesiogiai sudaryti sutartis su patalpų / butų savininkais dėl komunalinių paslaugų teikimo. Pareiškėjo vertinimu, toks nutarimas yra neteisėtas ir iš esmės prieštaraujantis imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms, kadangi inžineriniai tinklai, kurių vertė siekia net 109 621,01 Eur, negali būti perleisti kitų asmenų nuosavybėn, o privalo būti parduodami varžytynėse. Tik nepardavus šio turto dvejose varžytynėse, jis gali būti pardavinėjamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka.

4717.

48Pareiškėjas nurodė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyrius (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) 2018 m. lapkričio 20 d. pateikė administracinį sprendimą, kuriame nurodoma, kad BUAB „Archidis“ kaip statytoja, privalo atlikti inžinerinių tinklų statybos užbaigimo procedūras. Pareiškėjo nuomone, klausimą dėl BUAB „Archidis“ turto pardavimo / perdavimo tvarkos galima spręsti tik po to, kai nustatyta tvarka bus organizuota lauko inžinerinių tinklų / statinių kaip atskirų turtinių vienetų pridavimo procedūra, Valstybinei statinių priėmimo komisijai pripažįstant juos tinkamais naudoti, bei atlikus jų, kaip atskirų turtinių vienetų, teisinę registraciją ir užregistravus BUAB „Archidis“ nuosavybės teise Nekilnojamojo turto registre ir įvertinus šio turto rinkos kainą. Dėl to, kreditorių susirinkimo 5-uoju klausimu priimtas nutarimas daro tiesioginę papildomą žalą visiems įmonės kreditoriams ir yra neteisėtas.

4918.

50Dėl nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo“, pareiškėjas pažymėjo, jog klausimą dėl BUAB „Archidis“ priklausančio turto pardavimo tvarkos galima spręsti tik po to, kai pirmiausia nustatyta tvarka bus organizuota lauko inžinerinių tinklų pridavimo procedūra. Priešingu atveju, yra sąmoningai rizikuojama potencialių daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų turtu, sveikata ir saugumu.

5119.

52Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus skyrius atsiliepime į pareiškėjo A. B. skundą prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad 2019 m. vasario 11 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu priimti nutarimai buvo priimti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl yra teisėti ir pagrįsti.

5320.

54Pareiškėja J. S. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 20-ojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus 1-uoju, 5-uoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimais ir perduoti juos svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo. Nurodė, kad 1-uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas kreditorių susirinkimo pirmininkaujančia išrinkti bankroto administratorės įgaliotą asmenį J. L., nors kreditorių susirinkimo pirmininku gali būti išrinktas tik kreditorius. Nurodė, kad 20-asis pakartotinis kreditorių susirinkimas yra neteisėtas, nes jam pirmininkavo netinkamas subjektas, tai savarankiškas pagrindas panaikinti tiek nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, tiek pripažinti visą 20-ąjį pakartotinį kreditorių susirinkimą neteisėtu dėl padaryto procedūrinio pažeidimo. Pareiškėja nurodė, kad 5-uoju darbotvarkės klausimu (sujungus kartu su 4-uoju), kreditorių susirinkimas nepagrįstai priėmė nutarimą vykdant BUAB „Archidis“ prisiimtus įsipareigojimus pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas technines sąlygas ( - ) namų statybai bei vykdant įsipareigojimus pagal tarp BUAB „Archidis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ 2008 m. gegužės 9 d. pasirašytą Šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį, kurią pasirašė bendrovės direktorius A. B., atlikti būtinus veiksmus dėl inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais eksploatuoti ir perduoti neatlygintinai juos Vilniaus miesto savivaldybės ar komunalines paslaugas teikiančių įmonių nuosavybėn, kad UAB „Vilniaus vandenys“ galėtų tiesiogiai sudaryti sutartis su patalpų / butų savininkais dėl komunalinių paslaugų teikimo, kadangi bankrutavusios įmonės nekilnojamas ir įkeistas turtas, taip pat turtas, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, turi būti parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka.

5521.

56Dėl nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu: „Dėl BUAB „Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo“ nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2018 m. lapkričio 20 d. administracinis sprendimas yra ne rekomendacinio pobūdžio, o privalomasis nurodymas, turintis įpareigojamąjį pobūdį, todėl BUAB „Archidis“, kaip statytoja, privalo įvykdyti veiksmus, nurodytus minėtame sprendime. Pareiškėja nurodė, kad klausimą dėl BUAB „Archidis“ priklausančio turto pardavimo tvarkos galima spręsti tik po to kai nustatyta tvarka bus organizuota lauko inžinerinių tinklų / statinių, esančių ( - ), pridavimo procedūra, juos Valstybinė statinių priėmimo komisija pripažins tinkamais naudoti aktu, bei atlikus jų teisinę registraciją ir užregistravus BUAB „Archidis“ nuosavybės teisę Nekilnojamojo turto registre ir įvertinus turtą rinkos kaina.

5722.

58Pareiškėjos vertinimu, 6-asis klausimas „Dėl BUAB „Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priimto ketvirtuoju klausimu panaikinimo“ yra aktualus ir dėl to, kad 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas 4-uoju klausimu pažeidžia ne tik įmonės ir jos kreditorių teises, tačiau ir teisės aktus. Kreditorius Luminor Bank AS neturi hipotekinės pirmumo teisės prieš kitus įmonės kreditorius skirstant lėšas gautas pardavus lauko inžinerinius statinius (unikalūs Nr. ( - )), nes šis turtas nėra įkeistas Luminor Bank AS. Tokiu būdu lėšos gautos iš parduoto turto turi būti skirstomos proporcingai visiems įmonės kreditoriams.

5923.

60BUAB „Archidis“ atsiliepime į pareiškėjos J. S. skundą, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjai ir ją atstovaujančiam advokatui ne vieną kartą išaiškinta, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kreditorių susirinkimui pirmininkaujantis asmuo turi skirtingas funkcijas, jų skirtinga išrinkimo procedūra. Byloje nėra ginčo, kad BUAB „Archidis“ 2011 m. gruodžio 8 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Luminor Bank AS atstovas, tačiau atkreipia dėmesį, kad pirmininkaujančio kreditorių susirinkimui asmens kandidatūra, nėra suvaržyta jokiais imperatyvais, todėl pirmininkaujantis kreditorių susirinkimui asmuo yra renkamas vadovaujantis kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka.

6124.

62Nurodė, kad A. B., inicijuodamas 4-ojo darbotvarkės klausimo svarstymą kreditorių susirinkime, pateikė kreditoriams atitinkamą nutarimo projektą. 2013 m. spalio 23 d. vykusiame BUAB ,,Archidis“ 4-ajame kreditorių susirinkime 7-uoju darbotvarkės klausimu, kuriame buvo svarstomas analogiškas A. B. siūlymas dėl ( - ), namo pridavimo Valstybinei statinių priėmimo komisijai organizavimo, buvo priimtas didžiausią finansinį reikalavimą turinčio kreditoriaus DNB banko pateiktas pasiūlymas, kad administratorės pareiga yra imtis visų veiksmų siekiant kreditoriams sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę, todėl administratorė pati privalo kreiptis į atsakingas institucijas dėl pastato įteisinimo ir tik esant konkrečiam nurodymui, kuomet administratorė savo jėgomis negali atlikti minėto pavedimo, administratorė turėtų kreiptis į tos srities specialistus dėl konkrečių darbų įvykdymo, todėl administratorės, turinčio atitinkamą kvalifikaciją, įpareigoti organizuoti konkursus ar atlikti kitus būtinus pastato įteisinimui veiksmus, nėra būtina. Atsižvelgiant į A. B. siūlomą inžinerinių tinklų pridavimo tvarką, t. y. kad reikalinga konkurso būdu organizuoti paruošiamuosius / remonto darbus, bankroto administratorė, vadovaujantis ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, siekiant kreditoriams sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę, pasiūlė pats atlikti organizacinius darbus, nes administratorės įgaliotas asmuo J. L. be teisinio išsilavinimo turi ir inžinieriaus kvalifikaciją, be to, aktyviai dalyvavo organizuojant gyvenamojo namo ( - ), pridavimą 2015 metais Valstybinei statinių priėmimo komisijai, todėl turi pakankamą kvalifikaciją ir patirtį vykdyti inžinerinių tinklų pridavimo organizavimą. Pažymėjo, kad bankroto administratorė ir kiti kreditoriai neginčija A. B. pasiūlymo dėl inžinerinių tinklų pridavimo ir registravimo BUAB „Archidis“ nuosavybės teisių į minėtą turtą organizavimo būtinumo, tik nesutiko su jo siūloma bankrutavusiai įmonei ekonomiškai nenaudinga darbų atlikimo tvarka.

6325.

64Taip pat nurodė, kad inžineriniai tinklai negali būti laikomi pagrindiniais daiktais ir negali būti parduodami kaip atskiras turtinis vienetas. Toks sprendimas pažeistų jau įsigijusių iš pirmųjų varžytynių butus asmenų teises ir likusių butų pirkėjų interesus, todėl būtų pažeistas viešasis interesas. Nurodė, kad 2008 m. gegužės 9 d. tarp uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Archidis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ buvo sudaryta šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis, kurią pasirašė BUAB „Archidis“ direktorius A. B.. Šia sutartimi BUAB „Archidis“ įsipareigojo iki 2009 m. balandžio 23 d. perduoti bendro naudojimo inžinerinius tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn pagal 2008 m. balandžio 23 d. įsipareigojimą. Iš to seka, kad BUAB „Archidis“ turi pareigą perduoti inžinerinius tinklus Vilniaus miesto savivaldybei ir tokią pareigą BUAB „Archidis“ prisiėmė dar iki bankroto bylos iškėlimo. Šia Sutartimi BUAB „Archidis“ taip pat įsipareigojo netrukdyti namo gyventojams pirkti vandenį ir šalinti nuotekas. Sutartyje nurodyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryti tiesiogines vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis su butų savininkais gali tik statytojui perdavus nuosavybės teisę į paklotus lauko vandentiekio ir nuotekų tinklus Vilniaus miesto savivaldybei. Taigi, akivaizdu, kad BUAB „Archidis“ niekada nelaikė ir neketino laikyti šių inžinerinių tinklų atskiru turtu, kuriuo BUAB „Archidis“ turi teisę disponuoti. Iš sutartinių nuostatų matyti, kad BUAB „Archidis“ inžinerinius tinklus vertino namo priklausiniais ir ketino juos perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

6526.

66Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS atsiliepime į pareiškėjos J. S. skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti asmenį pirmininkauti kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas. Atkreipė dėmesį į tai, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas turi kitas teises ir įgaliojimus nei pirmininkaujantis kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas. Todėl kreditorių susirinkimo nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu „Kreditorių susirinkimo pirmininkaujančiojo rinkimas“ teisėtas ir pagrįstas.

6727.

68Suinteresuoto asmens nuomone, nepagrįsti pareiškėjos J. S. motyvai, kuriuos grindžia prašymą panaikinti nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu, nes inžinieriniai tinklai yra suprojektuoti, pastatyti ir naudojami nuotekų šalinimui, aprūpinimui vandeniu ir elektra, neturintys kitos tikslinės paskirties – nėra savarankiškas objektas. Akivaizdu, kad byloje vertinimo objektas yra lauko inžineriniai tinklai, susiejęs su namo komunikacijomis ir negali būti naudojami atskirai nuo gyvenamojo namo. Ginčijami lauko inžineriniai tinklai buvo numatyti statyti kartu su pastatu namo statybos projekte, statybos leidime. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. gruodžio 3 d. pripažinimo tinkamu naudoti akte ir 2015 m. liepos 14 d. statybos užbaigimo akte yra nurodyti kaip aptariamo namo priklausiniai, dėl to inžineriniai tinklai negali būti laikomi pagrindiniais daiktais.

69II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7028.

71Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. B. skundą dėl 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, ir atmetė pareiškėjų J. S., A. B. skundus dėl 20-ojo pakartotinio BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019 m. vasario 11 d., nutarimų panaikinimo BUAB „Archidis“ bankroto byloje bei paskyrė A. B. 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų baudos skiriant BUAB „Archidis“.

7229.

73Teismas įvertino 2019 m. kovo 15 d. teisme gautą ekspertizės aktą, iš kurio matyti, jog teismo eksperto nustatytos atskirų nekilnojamojo turto objektų vertės skiriasi tik keliais procentais nuo 17-ajame kreditorių susirinkime nustatytų pardavimo kainų pirmoms varžytynėms, t. y. butų kainos apie 3 proc. aukštesnės, automobilių parkavimo vietų ir rūsio patalpų – apie 6 proc. aukštesnės, kotedžų pardavimo kainos – apie 0,6 proc. mažesnės. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog nekilnojamojo turto pradinės pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainos, nustatytos remiantis UAB „Jungtinis verslas“ atliktu vertinimu, buvo pagrįstos. Tai, kad turto vertintojas ar ekspertas nustato realią rinkos kainą varžytynėms, reiškia, kad nežymiai besiskiriant vertintojo ar eksperto nustatytai rinkos kainai, kiekviena iš jų yra reali rinkos kaina, nuo kurios turi būti pradedamos varžytynės, o kainos padidėjimą ar sumažėjimą nuo nustatytos varžytynėms kainos sąlygos pati rinka.

7430.

75Teismas spręsdamas dėl požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ir rūsio patalpos pardavimo kaip atskiro turtinio vieneto, taip pat vadovavosi eksperto išvada, jog atskiro turtinio vieneto pardavimas rinkoje neturi jokių suvaržymų, taip pat teisės aktai neįpareigoja dviejų ar daugiau atskirų ir savarankiškų turtinių vienetų pardavinėti kartu. Ekspertizės objektų – butų, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ir rūsio patalpų galimoms pardavimo kainoms neturi įtakos (nei didina, nei mažina jų pardavimo kainos) galimybė pirkti tokį turtą atskirai arba kaip bendrą iš atskirų turtinių vienetų susidedantį nekilnojamojo turto kompleksą (vienam butui priskiriant po vieną požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, po vieną rūsio patalpą). Tokio komplekso (ar kompleksų) pardavimo kaina susidarytų iš parduodamų savarankiškai Nekilnojamojo turto registre įregistruotų turtinių vienetų bendros suminės objektų kainos.

7631.

77Nesant pagrindo daryti išvadai, kad turėjo būti nustatytos esminiai didesnės turto pardavimo pirmosiose varžytynėse kainos, kad priimtas nutarimas prieštaravo protingumo, sąžiningumo principams, teismas atmetė pareiškėjo A. B. prašymą panaikinti nutarimą dėl to, kad nustatytos turto pardavimo pirmosiose varžytynėse kainos buvo nepagrįstai žymiai sumažintos, neatitiko realios turto rinkos kainos. Teismas pažymėjo, jog teisė nustatyti turto pardavimo kainą ir būdą suteikta kreditorių susirinkimui, todėl teismas neturi teisės nustatyti konkrečios turto pardavimo kainos ir (ar) būdo.

7832.

79Teismas, vertindamas turto pardavimo tvarką, nurodė, jog nustatyta tvarka yra aiški ir konkreti, sudaranti sąlygas turtą parduoti atitinkamai mažinant turto pardavimo kainą, taip nevilkinant bankroto procedūrų vykdymo, ypač įvertinus tai, jog yra asmenų išreiškusių pageidavimus įsigyti parduodamą turtą, ir jeigu ne teikiami skundai, tikėtina, jog turtas galimai skundo nagrinėjimo dienai jau būtų realizuotas.

8033.

81Teismas atmetė pareiškėjo A. B. argumentą, kad didinant turto vertę, yra būtina atlikti kosmetinį patalpų remontą, suteikti patalpoms prekinę išvaizdą, likviduoti avarinių situacijų priežastis ir pasekmes, nes remonto ir kitų veiksnių atlikimui reikalingos lėšos, o nesant duomenų, kad bendrovė turi tokių lėšų, toks investavimas į esamą bendrovės turtą yra tikslingas.

8234.

83Spręsdamas dėl lauko vandentiekio ir fekalinės nuotakynės inžinerinių statinių, be kurių neįmanoma užtikrinti viso gyvenamųjų namų komplekso saugumo ir funkcionavimo, įtraukimo į bendrą turto sąrašą, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šie tinklai nebuvo ir nėra įregistruoti VĮ „Registrų centras“ kaip atskiras bendrovės nuosavybės teisės valdomas objektas, ir vien tai buvo pagrindu šio turto, kaip atskiro nekilnojamojo turto objekto, neįtraukti į parduodamo turto sąrašą. Teismas taip pat konstatavo, kad lauko inžineriniai tinklai yra neatsiejamai susiję su namo komunikacijomis ir negali būti naudojami atskirai nuo gyvenamojo namo.

8435.

85Sprendžiant klausimą dėl BUAB „Archidis“ 2019 m. vasario 11 d. susirinkime pirmuoju klausimu priimto nutarimo pirmininkaujančia kreditorių susirinkimui išrinkti bankroto administratorės įgaliotą asmenį J. L., teismas nurodė, jog byloje nėra ginčo, kad BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo pirmininkas yra Luminor Bank AS, kuris buvo išrinktas juo 2011 m. gruodžio 8 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas galiojantis, naujo kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas nebuvo vykdomas, o ginčijamu nutarimu buvo išrinktas pirmininkaujantis konkrečiam kreditorių susirinkimui.

8636.

87Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas nėra priėmęs nutarčių pareiškėjo nurodytomis datomis – 2012 m. kovo 22 d. ir 2013 m. birželio 3 d., kuriomis būtų naikinęs kreditorių susirinkimų, kuriuose buvo svarstomas klausimas dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo, klausimas. Tai, kad pareiškėjas jau skundė eilę kreditorių susirinkimo nutarimų, iš kurių jam buvo žinoma, kas yra kreditorių susirinkimo pirmininku, kas buvo išrinkta susirinkimui pirmininkaujančiu asmeniu, teismui leido daryti išvadą, kad šie asmenys jam buvo žinomi ir jis sutiko su jų turimomis teisėmis. Tokį pareiškėjo A. B. elgesį, teismas įvertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl skyrė 5 000 Eur baudą, 50 procentų šios baudos skiriant BUAB „Archidis“.

8837.

89Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2019 m. vasario 11 d. susirinkime atskirai buvo apsvarstyti 4 ir 5 klausimai, priimti nutarimai, susirinkimo pravedimo tvarka nebuvo pažeista, pareiškėjo A. B. prašymas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą 3-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta susirinkimo darbotvarkė, pirmosios instancijos teismo vertinimu, yra nepagrįstas.

9038.

91Teismas, spręsdamas dėl lauko inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais eksploatuoti, šio turto įregistravimo VĮ „Registrų centre“ BUAB „Archidis“ nuosavybės teise nurodė, kad byloje ginčo dėl tokių veiksmų atlikimo nėra, tačiau nesutariama dėl jų atlikimo tvarkos. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bankroto administratorės siekį sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę, pasiūlė atlikti organizacinius darbus, bei atsižvelgęs į užsitęsusį bankroto procesą, sprendė, kad pareiškėjo A. B. siūloma veiksmų atlikimo tvarka yra ekonomiškai nenaudinga.

9239.

93Teismas vertino jog pareiškėjų A. B. ir J. S. pozicija dėl inžinerinių tinklų priklausomybės, jiems žinant apie įmonės prisiimtus sutartinius įsipareigojimus UAB „Vilniaus vandenys“, siūlant šiuos tinklus įregistruoti BUAB „Archidis“ vardu ir juos pardavinėti kartu su kitu turtu, jog iš gautų lėšų būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, kaip siūlymą nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį. Teismas vadovavosi 2008 m. gegužės 9 d. tarp BUAB Archidis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryta šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartimi, pasirašyta BUAB „Archidis“ direktoriaus A. B., kuria BUAB „Archidis“ įsipareigojo iki 2009 m. balandžio 23 d. perduoti bendro naudojimo inžinerinius tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn pagal 2008 m. balandžio 23 d. įsipareigojimą. Nurodė, kad sutartis nenuginčyta, todėl yra galiojanti ir turi būti vykdoma.

9440.

95Atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendė, jog inžineriniai tinklai yra namo priklausiniai, todėl jie negali būti parduodami kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas. Be to, pagal sudarytą susitarimą privalo būti perduoti Vilniaus miesto savivaldybei. Pareiškėjų argumentus dėl BUAB „Archidis“ 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nustatyta BUAB „Archidis“ turto pardavimo kaina ir tvarka, panaikinimo laikė nepagrįstais.

96III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

9741.

98Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 17-tuoju darbotvarkės klausimu ir dėl 2019 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

9941.1.

100Teismas pripažino, kad 17-ajame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta pardavinėti BUAB „Archidis“ priklausantį turtą už mažesnes kainas, nei rinkos kaina. Teismas vertino turto vertes 2018 m. gegužės 9 d., tačiau byla nagrinėjama metus laiko, todėl turtas, be jokių abejonių, bus parduodamas už mažesnes, nei rinkos kainas. Nustatyta turto pardavimo kaina atitinka tik pagrindinio, dominuojančio kreditoriaus interesus.

10141.2.

102Teismas nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų dėl turto pardavimo pasitelkiant nekilnojamo turto agentūras ir turto pardavimą vykdant 6-12 mėnesių laikotarpyje.

10341.3.

104Teismas nukrypo nuo teismų praktikos, jog vykdant bankroto procedūras, turi būti siekiama kuo didesnio kreditorių finansinių reikalavimų atlyginimo, ne tik atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka.

10541.4.

106Teismas jokių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų, jog turto būklė blogėja ir didėja administravimo išlaidos, nenurodė, tokį teiginį nurodo vadovaujantis tik prielaidomis.

10741.5.

108Pareiškėjas buvo aiškiai nurodęs, jog BUAB „Archidis“ sąskaitoje yra 200 000 Eur, kurie ir turėtų būti naudojami turto remontui, todėl teismas atsainiai nagrinėjo pareiškėjo skundą šiuo aspektu.

10941.6.

11020-jame kreditorių susirinkime 5-uoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta neatlygintinai perduoti lauko inžinerinius tinklus Vilniaus miesto savivaldybėn, todėl teismas nepagrįstai nurodė, jog parduodant BUAB „Archidis“ turtą pirkėjams, jiems pereina nuosavybės teisė ir į inžinerinius tinklus.

11141.7.

112Teisę būti susirinkimo pirmininku turi tik kreditorius, bankroto administratorės įgaliotas asmuo J. L. negalėjo būti išrinkta susirinkimo pirmininke, todėl kreditorių susirinkimo protokolai Nr. 17, 19 ir Nr. 20 pasirašyti netinkamo subjekto.

11341.8.

114Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2018 m. lapkričio 20 d. privalomasis sprendimas yra ne rekomendacinio pobūdžio, o privalomasis nurodymas, todėl BUAB „Archidis“ kaip statytojas privalo įvykdyti veiksmus, nurodytus sprendime. Taigi, klausimą dėl turto pardavimo tvarkos galima spręsti tik po to, kai bus nustatyta tvarka dėl lauko inžinerinių tinklų / statinių pridavimo procedūros, atlikta jų teisinė registracija ir turtas užregistruotas BUAB „Archidis“ nuosavybės teise.

11541.9.

116Luminor Bank AS kaip juridinis asmuo yra išregistruotas, todėl turėjo būti patikslinti kreditorių reikalavimai, to nepadarius reiškia, jog nėra pagrindinio BUAB „Archidis“ kreditoriaus ir priimti sprendimai yra neteisėti. 42.

117Pareiškėja J. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių 17-ojo susirinkimo nutarimus, 2019 m. vasario 11 d. kreditorių 20-ojo susirinkimo nutarimus panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

11842.1. Teismas savo neveikimu, neanalizuodamas pateiktos ekspertizės duomenų ir išvadų, priėmė neteisėtą nutartį, pažeisdamas kreditorių interesus. Teismas neatsižvelgė į tai, kad 17-ojo susirinkimo metu kreditoriai balsavo „prieš“ 3-uoju ir 4-tuoju darbotvarkės klausimais. Pareiškėjai ne kartą teikė įrodymus dėl nustatytos turto pardavimo tvarkos ydingumo. Nurodė, kad turtas gali būti parduodamas tik tada, kai bus organizuota lauko inžinerinių tinklų / statinių pridavimo procedūra.

11942.1.

120Kreditorių 17-ojo, 19-ojo ir 20-tojo susirinkimų protokolai yra pasirašyti bankroto administratorės įgalioto asmens, kuri negalėjo būti išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininke, nes pirmininku gali būti tik kreditorius. Taip pat pažymi, kad kreditorių susirinkime dalyvauti gali tik kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, o tuo tarpu BUAB „Archidis“ bankroto procese patvirtintas AB DnB NORD (Luminor Bank AS) banko finansinis reikalavimas, nors toks juridinis asmuo išregistruotas iš juridinių asmenų registro. Taigi banko atstovai neteisėtai dalyvavo kreditorių susirinkimuose.

12142.2.

122BUAB „Archidis“ kreditoriai niekada neginčijo byloje esančių ekspertizių išvadų, o teismas, skirdamas pakartotinę ekspertizę, nemotyvavo, kodėl ją būtina skirti, taip pat pažeidė eksperto skyrimo tvarką. Teismas nepasiūlė pareiškėjams pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartis užkirto galimybę teisingam bylos išnagrinėjimui, nes buvo aišku, jog turto vertinimas bus atliktas neteisingai. Teismas neuždavė ekspertui klausimo dėl ne viso turto įtraukimo į turto sąrašą.

12342.3.

124Faktinė aplinkybė, kad teismas atsisakė sustabdyti 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimus iki varžytynių pradžios, ir priėmė sprendimą skirti pakartotinę ekspertizę tik po to, kai įvyko 2018 m. rugpjūčio 6 d. 1-osios varžytynės, pažeidė kreditorių teises, šalių lygiateisiškumo principą, bei teisingumo ir sąžiningumo principus. Tokie veiksmai kelia pagrįstas abejones teismo nešališkumu. Apeliantė kritiškai vertina teismo suformuluotus klausimus ekspertui.

12542.4.

126Teismas nevertino eksperto V. S. akte pateiktų išvadų, apsiribodamas nemotyvuota formalia fraze. Ekspertizės išvados yra tendencingos, subjektyvios, neadekvačios, prieštaraujančios teisės aktų reikalavimams. Ekspertizės išvados teisingumas abejonių kelia ir dėl to, kad nustatyta turto vertė sutampa su banko finansinio reikalavimo suma bankroto byloje. Turto apžiūros aktą pasirašė administratorės įgaliotas asmuo, kuris galimai nuslėpė svarbią informaciją.

12742.5.

128Teismas nevertino kokia apimti bus įgyvendinti kreditorių reikalavimai, t. y. neatsižvelgė į tai, jog lėšų gautų lėšų pardavus turtą, pakaks tik dominuojančio kreditoriaus reikalavimų tenkinimui.

12942.6.

130Teismas klaidingai teigia, jog inžineriniai tinklai statybos užbaigimo akte yra nurodyti kaip namo priklausiniai, nes iš faktinių aplinkybių ir pateiktų dokumentų darytina priešinga išvada – lauko inžineriniai tinklai yra atskiri turtiniai vienetai. BUAB „Archidis“ privalo įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimą.

13143.

132Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo A. B. skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

13343.1.

134Jokių procedūrinių pažeidimų priimant skundžiamus 2019 m. vasario 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimus padaryta nebuvo. Kreditorius Luminor Bank AS buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartimi.

13543.2.

136Skundžiamas nutarimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos patvirtinimo yra pagrįstas. Galimybė turtą parduoti už žymiai didesnę kainą pagrįsta vien tik subjektyviais apeliantų samprotavimais. Pareiškėjo reikalavimas perduoti turto pardavimą agentūroms, prieštarauja bankroto proceso tvarkai, nes turtas turi būti parduodamas iš varžytynių.

13743.3.

138Apelianto pasiūlymai dėl turto padalijimo į mažesnius turtinius vienetus ir papildomų statybos darbų, ne vieną kartą buvo atmesti kreditorių susirinkimuose, bei pripažinti nepagrįstais įsiteisėjusiais teismų sprendimais.

13943.4.

140Atskirojo skundo teiginiai, jog bankroto administratorė negalėjo pirmininkauti kreditorių susirinkime, prieštarauja teisės aktų nuostatoms. ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalyje apibrėžta kreditorių susirinkimo primininko, bet ne susirikinimui pirmininkaujančio asmens, rinkimo procedūrą.

14143.5.

142A. B., vienintelis BUAB „Archidis“ akcininkas ir direktorius, sąmoningai ir sistemingai vilkina bankroto procedūras, ginčija visus, bankroto proceso metu priimamus sprendimus, susijusius su bendrovės turtu. Nei vienoje iš bylų, A. B. nėra atlyginęs bylinėjimosi išlaidų. A. B. jau ne kartą buvo baustas bankroto proceso eigoje dėl įvairių pažeidimų, o manipuliavimas situacija konstatuotas ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse.

14344.

144Suinteresuotas asmuo BUAB „Archidis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo A. B. skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

14544.1.

146Pareiškėjo teikiami skundai turi vienintelį tikslą – vilkinti bankroto procesą. Pareiškėjas neatsižvelgia į tai, jog turto pardavimas bankroto proceso metu nėra įprastas turto pardavinėjimas – pirkėjai vengia vėlimosi į kelerius metus truksiančius ginčus. Turtas neparduodamas dėl paties pareiškėjo veiksmų, dėl ko didėja žala ir administravimo išlaidos. Administratorius nurodė, jog per pastaruosius metus įmonė turėjo apie 16 tūkst. nenumatytų išlaidų, kurias sudaro turto priežiūra ir kiti einamieji mokesčiai.

14744.2.

148Pareiškėjas kartoja tuos pačius argumentus dėl kreditorių susirinkimui pirmininkaujančio asmens rinkimo neteisėtumo, nors teismai yra išaiškinę, kad yra dvi skirtingos procedūros – kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai ir konkrečiam susirinkimui pirmininkaujančio išrinkimo procedūra. Pareiškėją atstovauja advokatas, todėl tokie argumentai negali būti laikomi teisinių žinių stoka.

14944.3.

1502019 m. sausio 31 d. nutartimi kreditorius Luminor Bank, AB buvo pakeistas į Luminor Bank AS, veikianti per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, todėl pareiškėjo argumentai dėl kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų yra nepagrįsti.

15144.4.

152Pareiškėjo reikalavimas atlikti patalpų remontą yra nepagrįstas ir vertintinas kaip lėšų švaistymas. Inžineriniai tinklai negali būti savarankišku turtiniu vienetu ir pardavinėjami atskirai.

15344.5.

154Nei kreditoriai, nei administratorė neginčija A. B. pasiūlymo dėl inžinerinių tinklų perdavimo ir registravimo, tačiau nesutinka su jo siūloma ekonomiškai nenaudinga darbų atlikimo tvarka.

15544.6.

156Pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, manipuliuoja įrodymais bei klaidina teismą.

15745.

158Suinteresuotas asmuo J. E. atsiliepimu į J. S. atskirąjį skundą prašo pareiškėjos J. S. atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

15945.1.

160Visi nutarimai, kurie priimti 17-ojo, 19-ojo ir 20-ojo kreditorių susirinkimų metu, yra negaliojantys, nes pirmininku gali būti tik kreditorius, o bankroto administratorės įgaliotas asmuo nėra kreditorius. Taip pat susirinkime balsuoti negalėjo Luminor Bank AS, jo kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas teismo.

16145.2.

162Sutinka, kad ekspertizė turi būti skiriama tik tuomet, kai bus įregistruoti inžineriniai tinklai, nes turto vertė padidės. Ekspertizė buvo paskirta neteisėtai.

16346.

164Pareiškėjas A. B. atsiliepimu į J. S. atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

16546.1.

166Visi nutarimai, priimti skundžiamų kreditorių susirinkimų metu, yra negaliojantys, nes susirinkimo pirmininku gali būti tik kreditorius, o bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nėra kreditorius. Taip pat susirinkime balsuoti negalėjo AB Luminor Bankas, kadangi jis išregistruotas iš juridinių asmenų registro, todėl iki kol nėra patikslintas kreditorių sąrašas ir Luminor Bank AS Lietuvos skyrius neįtrauktas į kreditorių sąrašą, šis juridinis asmuo negalėjo balsuoti kreditorių susirinkimuose.

16746.2.

168Teismas, skirdamas pakartotinę ekspertizę byloje, nesuteikė teisės byloje dalyvaujantiems asmenims suformuluoti klausimus ekspertui. Ekspertizė pavesta atlikti ekspertui, kuris yra dominuojančio kreditoriaus (Banko) ekspertas, todėl ekspertizė atlikta šališkai. Dar neatlikus ekspertizės jau buvo aišku, kad ji bus neteisinga, nes į turto sąrašą neįtraukti lauko inžineriniai įrenginiai.

16946.3.

170Šiuo metu įmonės sąskaitoje yra 200 000 Eur, kurie turėtų būti panaudoti turto remontui, kad užtikrintų optimalią turto pardavimo kainą.

17147.

172Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, atsiliepimu į J. S. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

17347.1.

174Suinteresuotas asmuo prašė remtis atsiliepimo į A. B. atskirąjį skundą argumentais.

17547.2.

176Nurodė, jog ekspertizė buvo skirta, nes byloje pateiktos skirtingos turto vertintojų ataskaitos su skirtingomis išvadomis. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas ir nustatytas terminas A. B. ir BUAB „Archidis“ pateikti duomenis teismo ekspertizės skyrimui, tačiau A. B. pareiškė nuomonę, kad nesutinka, kad byloje būtų paskirta ekspertizė ir nepateikė nei galimos eksperto kandidatūros, nei suformulavo klausimų, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. 48.

177Suinteresuoti asmenys BUAB „Archidis“, VĮ „Turto bankas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus skyrius atsiliepimų į J. S. atskirąjį skundą teismui nepateikė. Suinteresuoti asmenys VĮ „Turto bankas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus skyrius, J. E. atsiliepimų į A. B. atskirąjį skundą teismui nepateikė.

178Teismas

konstatuoja:

179IV.

180Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18149.

182Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

18350.

184Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantai kvestionuoja pirmos instancijos teismo nutarties dalį, kuria buvo atmestas pareiškėjo A. B. skundas dėl 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ 17-ojo kreditorių susirinkimo priimto nutarimo 4-tuoju darbotvarkės klausimu perdavimo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo ir A. B. bei J. S. skundai dėl 2019 m. vasario 11 d. BUAB „Archidis“ 20-ojo kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų, teisėtumą ir pagrįstumą. Dėl 2019 m. spalio 3 d. pateikto prašymo

18551.

186Teisėjos elektroniniu paštu 2019 m. spalio 3 d. gautas galimai J. S. prašymas dėl 2019 m. spalio 3 d. teismo posėdžio atidėjimo, bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ir kita. Procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami elektroninės formos elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 1751 straipsnio 2 dalis), tačiau jų pateikimo tvarką ir formą nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtintas procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 3 punkte nustatyta, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. spalio 3 d. prašymas pateiktas netinkama forma ir tvarka, nėra galimybės nustatyti dokumentą pasirašiusio asmens tapatybės (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalis), apeliacinės instancijos teismas dėl gauto prašymo nepasisako. Dėl naujų įrodymų priėmimo

18752.

188CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Sprendžiant klausimą dėl naujų įrodymų, pateiktų apeliacinės instancijos teismui, prijungimo prie bylos yra atsižvelgiama į tai, kad teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Taip pat sprendžiama, ar pateikti nauji įrodymai gali turėti įtakos vertinant apeliacinės instancijos teisme įrodinėjamas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1014/2013).

18953.

190BUAB „Archidis“ kartu su atliepimu į pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus – komunalinių paslaugų suvestinę už laikotarpį nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn. UAB „Archidis“ nenurodo, dėl kokių priežasčių įrodymai nebuvo pateikti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, ar kad teismas būtų atsisakęs priimti minėtus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, kad pateikti duomenys yra už laikotarpį, kai byla buvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog tokie duomenys (suvestinė) galėjo būti pateikta anksčiau, todėl vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, atsisako priimti BUAB „Archidis“ pateiktą komunalinių paslaugų suvestinę, jos nevertina ir dėl jos nepasisako. Dėl teisminės praktikos ir teismo vaidmens

19154.

192Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

19355.

194ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir / ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

19556.

196Esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Dėl 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu Dėl ekspertizės skyrimo tvarkos

19757.

198Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai byloje skyrė ekspertizę, o skirdamas ekspertizę pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, nes nesudarė galimybės visoms bylos šalims užduoti klausimus ekspertui, pasisakyti dėl eksperto kandidatūros. Su tokiais apeliantų argumentais nesutiktina.

19958.

200CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, teismas gali skirti ekspertizę ir, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, paskirti ekspertą arba pavesti atlikti ekspertizę kompetentingai ekspertizės įstaigai. CPK 213 straipsnis numato teisę kiekvienam dalyvaujančiam byloje asmeniui pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą.

20159.

202Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje pateiktos ir priimtos kelios turto vertinimo ataskaitos, kurių išvados skyrėsi – teismo ekspertas D. G. turtą įvertino 4 435 821 Eur suma; UAB „Ober-Haus“ – 3 549 00 Eur; UAB „Lituka ir Ko“ – 4 155 000 Eur, o UAB „Jungtinis verslas“ turtą įvertino 2 406 000 Eur verte. Be kita ko, apeliantų minima teismo eksperto D. G. vertinimo ataskaita buvo parengta dar 2010 m. rugpjūčio 11 d., t. y. prieš beveik 9 metus, kai kreditorių susirinkimas buvo nusprendęs visą BUAB „Archidis“ turtą parduoti kaip vieną turtinį kompleksą. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto rinka nuolat kinta, prieš devynerius metus atliktas turto vertinimas, negali būti imamas už pagrindą, nustatant turto vertę, nes jis prarado aktualumą. Pažymėtina, kad ir patys apeliantai pateikia prieštaringus argumentus – teigia, jog teismas privalėjo vadovautis 2010 m. rugpjūčio 11 d. turto vertinimo ataskaita, tačiau tuo pačiu metu nurodo, kad nuo 2010 metų turto vertė yra žymiai pasikeitusi (galimai padidėjusi), kai kurie pastatai apgadinti.

20360.

204Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1391-330/2017, esant ginčui tarp BUAB „Archidis“ kreditorių dėl turto vertės, nurodė, kad turi būti atliktas naujas turto vertinimas, kadangi atlikti keli ginčo turto vertinimai (pardavimo kainos nustatymo tikslu), tačiau jų išvados nėra vieningos, be to, dėl jų atlikimo laikotarpio galėjo prarasti aktualumą. Taigi, pareiškėjo A. B. pateiktas UAB „Ober Haus“ vertinimas taip pat praradęs aktualumą, nes atliktas daugiau kaip metai iki Apeliacinio teismo nutarties priėmimo. Kreditorius Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, užsakė, atsižvelgęs į Lietuvos apeliacinis teismo 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarties motyvus, ir pateikė 2018 m. vasario 28 d. UAB „Jungtinis verslas“ atliktą turto vertinimą, kuriuo ir vadovavosi kreditoriai nustatant nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių pradinę kainą ginčijamame 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkime. Teismas pažymi, kad Bankas priėmė sprendimą sutikti su A. B. ir J. E. pageidavimais, turtą pardavinėti atskirais turto vienetais. Taigi, ginčijamo kreditorių susirinkimo metu svarstant ginčijamą dienotvarkės klausimą dėl BUAB „Archidis“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo, priimtas nutarimas 4-uoju dienotvarkės klausimu ir nustatyta ginčijama nekilnojamojo turto pardavimo tvarka – pardavinėti turtą atskirais turtiniais vienetais iš varžytynių už pradinę pardavimo kainą pirmoms varžytynėms, kaip nurodyta priedo Nr. 1 stulpelyje „I varžytynių pradinė kaina, EUR“. Butai esantys adresu ( - ) parduodami kartu su jiems priskirtomis žemės sklypo dalimis, kaip nurodyta priede Nr. 1. Patvirtinta Turto pradinė pardavimo kaina lygi turto vertintojo UAB „Jungtinis verslas“ nustatytai Turto rinkos kainai pirmosioms varžytynėms. Nepardavus Turto pirmose varžytynėse, nutarta skelbti antrąsias varžytynes ir patvirtinti 20 proc., sumažintą kainą nuo paskutinės patvirtintos pardavimo kainos, kaip nurodyta priede Nr. 1 stulpelyje „II varžytynių pradinė kaina, EUR“. Nepardavus viso ar dalies turto dvejose varžytynėse, administratorius įpareigotas sušaukti kreditorių susirinkimą nustatytu terminu ir jame svarstyti klausimą dėl neparduoto Turto tolimesnio pardavimo tvarkos ir kainos.

20561.

206Sprendžiant klausimą dėl susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nustatyta ginčo turto pardavimo tvarka ir kaina, reikia tinkamai išsiaiškinti aplinkybes dėl turto pardavimo kainos realumo ir atitikimo rinkos vertei (įvertintini ekonominį nutarimo naudingumą), dėl nustatytos turto pardavimo tvarkos ekonomiškumo, ar ginčijamas nutarimas atitiko visų kreditorių teisėtus lūkesčius, kas iš esmės privaloma siekiant išsiaiškinti, ar ginčijama turto pardavimo tvarka bei pardavimo kaina atitinka įmonės ir jos kreditorių interesus (ĮBĮ 34, 35 straipsniai). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, byloje esant net keliems BUAB „Archidis“ turto vertės aktams, kurie neleidžia padaryti vienareikšmiškos išvados, t. y. įvertinti kreditorių susirinkimo nutarimo dėl Turto pardavimo kainos pirmosioms varžytynėms ekonominį naudingumą, panaikinti abejones dėl nustatytos turto vertės, pagrįstai skyrė byloje teismo ekspertizę. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, todėl siekiant objektyviai ir neginčijamai nustatyti nekilnojamojo turto vertę, teisingai teismas sprendė, kad byloje reikalingos specialios žinios ir skyrė ekspertizę, kurios metu galėtų būti nustatyta turto vertė teisinių santykių buvimo datai.

20762.

208Priešingai nei teigia apeliantai, Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą ir nustatė pareiškėjui A. B. ir BUAB „Archidis“ terminą pranešti teismui, ar sutinka apmokėti avansą už turto ekspertizę byloje, pasiūlė pateikti galimą eksperto kandidatūrą bei pateikti reikalingus duomenis teismo ekspertizės skyrimui. Taigi, pirmos instancijos teismas, sudarė galimybę byloje dalyvaujantiems asmenims teikti nuomonę dėl galimos eksperto kandidatūros (CPK 212 straipsnio 1 dalis), tiek pasinaudoti teise pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą (CPK 213 straipsnis).

20963.

210Apeliantas A. B. reaguodamas į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartį, pateikė teismui pranešimą, kuriame nurodė, jog nėra galimybės skirti teismo ekspertizę BUAB „Archidis“ turto rinkos vertei nustatyti, dėl to pareiškėjas nepateikė siūlomų ekspertų sąrašo ir nurodė, kad nesutinka apmokėti teismo ekspertizės išlaidas. Pareiškėjo nuomone, byloje surinkta pakankamai duomenų, kurie patvirtina, jog 17-ojo kreditorių susirinkimo metu buvo nustatytos per mažos turto kainos, kurios neatitinka realių rinkos kainų. BUAB „Archidis“ pateikė pranešimą, kuriame nurodė, kad sutinka apmokėti ekspertizės išlaidas bei pasiūlė eksperto V. S. kandidatūrą šiai ekspertizei atlikti. Nė viena iš šalių nepasinaudojo savo teise teikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi skyrė byloje ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, ekspertizę pavedė atlikti vieninteliam pasiūlytam ekspertui V. S..

21164.

212Taigi, iš bylos duomenų nustatyta, kad apeliantas A. B. teismui nei eksperto kandidatūros, nei klausimų, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą nepasiūlė, todėl nepagrįsti atskirajame skunde nurodyti argumentai dėl ekspertizės skyrimo procedūros pažeidimo. Pažymėtina ir tai, kad įstatymas nedraudžia šalims net ir po teismo nutarties, kuria suformuluoti klausimai ekspertui išvadai pateikti, prašyti teismo patikslinti (papildyti) klausimus ekspertui, kuriais pageidaujama gauti eksperto išvadą. Taigi, apeliantas nepasinaudojo įstatyme jam numatyta teise pateikti klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą ir / ar nepasisakė dėl eksperto kandidatūros.

21365.

214Apelianto teiginiai apie eksperto V. S. šališkumą taip pat vertinami kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad apeliantas nepareiškė ekspertui nušalinimo, nors tokią teisę turėjo (CPK 68 straipsnis).

21566.

216Kaip matyti, savo teisės užduoti ekspertui klausimus pažeidimą nurodo ir apeliantė J. S., tačiau atkreiptinas dėmesys, kad skundą dėl 17-ojo kreditorių susirinkimo priimto nutarimo 4-tuoju darbotvarkės klausimu pateikė A. B., t. y. būtent jis išreiškė savo poziciją ir nesutikimą su kreditorių susirinkimo patvirtinta BUAB „Archidis“ turto pardavimo tvarka bei nustatyta pradine varžytynių kaina, todėl atsižvelgiant į jo argumentas, teismas ėmėsi svarstyti klausimą dėl ekspertizės skyrimo ( 2018 m. rugpjūčio 28 d. nutartis). Kita vertus, apeliantė turi prieigą prie bankroto bylos, aktyviai domisi bylos įvykiais (teikia prašymus, skundus), todėl matydama, jog byloje nusprendus skirti ekspertizę, ji galėjo pasinaudoti CPK 213 straipsnyje nustatyta teise teikti klausimus ekspertui, tačiau to nepadarė. Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo

21767.

218Remiantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo.

21968.

2202018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ kreditorių 17-ojo susirinkimo protokolo duomenimis, susirinkime balsavo beveik visi bendrovės kreditoriai, kurių reikalavimus yra patvirtinęs teismas, – 96,77 proc. „Už“ priimtą nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu (kreditoriaus Luminor Bank AS pasiūlymą dėl BUAB „Archidis“ turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo) balsavo 68,44 proc. balsų, t. y. daugiau kaip pusė visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos turintys bendrovės kreditoriai – taip, kaip numato ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis (už pareiškėjo A. B. pasiūlymą balsavus 0,08 proc.).

22169.

222Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad pati savaime aplinkybė, kad vieno ar kito nutarimo priėmimą nulemia dominuojantis vienas kreditorius, net kai kiti likę kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma, nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad pati savaime aplinkybė, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas iš esmės vieno, balsų daugumą turinčio, kreditoriaus balsais, sudaro pagrindą spręsti apie skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą. Atkreiptinas dėmesys, kad iš į bylą pateikto 2018 m. gegužės 9 d. 17-ojo kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad pritarimą kreditoriaus Luminor Bank AS pasiūlytai turto pardavimo tvarkai bei kainoms, išreiškė ir kitas bendrovės kreditorius VĮ „Turto bankas“.

22370.

224Kreditorių susirinkimo teises nustato ĮBĮ 23 straipsnis. Šioje normoje išvardytos teisės rodo, kad kreditorių susirinkimas yra kompetentingas spręsti visus esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų – tvirtinti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto pardavimo kainą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas) ir nustatyti turto pardavimo tvarką. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutavusios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška.

22571.

226Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

22772.

228Ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepanaikino 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu dėl bendrovės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, nusprendęs, kad kreditorių susirinkimas nustatė pagrįstą pradinę turto pardavimo kainą lygią turto vertintojo UAB „Jungtinis verslas“ nustatytai kainai. Pirmosios instancijos teismas šiai išvadai pagrįsti vadovavosi eksperto V. S. 2019 m. kovo 14 d. atliktos ekspertizės aktu, kuriuo, atsakant į pirmą klausimą, nurodyta turto rinkos vertė 2018 m. gegužės 9 dienai (42 lentelė). Iš eksperto V. S. pateiktos lentelės matyti, jog teismo eksperto nustatytos atskirų nekilnojamojo turto objektų vertės skiriasi tik keliais procentais nuo 17-ajame kreditorių susirinkime nustatytų pardavimo kainų pirmoms varžytynėms, t. y. butų kainų vertė apie 3 proc. aukštesnė, automobilių parkavimo vietų ir rūsio patalpų – apie 6 proc. aukštesnė, kotedžų pardavimo kainos – apie 0,6 proc. mažesnė. Ekspertizę akte nurodyta, kad butų, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių ir rūsio patalpų galimoms pardavimo kainoms neturi įtakos galimybė pirkti turtą atskirai arba kaip bendrą iš atskirų turtinių vienetų susidedantį nekilnojamojo turto kompleksą.

22973.

230Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog kreditorių susirinkime priimtas nutarimas tik dėl pradinės varžytynėse parduodamo nekilnojamojo turto kainos nustatymo, todėl būtina vertinti, kad varžytynių metu parduodamo turto kaina gali ir padidėti, ar sumažėti, priklausomai nuo potencialių pirkėjų skaičiaus, t. y. realios turto pardavimo kainos padidėjimą ar sumažėjimą nuo nustatytos kainos varžytynėse sąlygos pati rinka (ką iš esmės patvirtina ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. įvykusios pirmosios varžytynės, kurių metu dalis turto buvo parduota už didesnę nei nustatytą pradinę kainą). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2018 m. gegužės 9 d. 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimu 4-tuoju darbotvarkės klausimu patvirtintoje turto pardavimo tvarkoje, aiškiai nutarta, nepardavus viso, ar dalies turto dvejose varžytynėse, įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo neįvykusių antrųjų varžytynių pabaigos sušaukti kreditorių susirinkimą ir jame svarstyti klausimą dėl neparduoto turto tolimesnės pardavimo tvarkos ir kainos. Taigi, tai neužkerta kelio kreditorių susirinkimui, atsižvelgiant į neįvykusias varžytynes (ar nepardavus viso (dalies) turto), spręsti dėl kitos turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Pagal kasacinio teismo praktiką esminis reikalavimas nustatant ginčo turto kainą, kad ji būtų teisinga. Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju svarbi ir aplinkybė, jog bankroto procesas užsitęsė, turtas (visas) ankstesnėse varžytynėse nebuvo parduotas. Galimai turto (ne)pardavimą lemia ir besitęsiantys teisminiai ginčai, dėl kurių pirkėjai gali abejoti tokio turto įsigijimo teisėtumu. Todėl kreditorių nutarimas dėl pasirinktos turto pardavimo tvarkos bei nustatytos turto pardavimo kaina, įvertinus, jog ši kaina yra artima teismo eksperto įvertinimui, yra pagrįstas ir teisėtas. Kita vertus, analizuojant vykusių varžytynių rezultatus, kuriose dalis turto buvo parduota, UAB „Jungtinis verslas“ ataskaitoje nurodyta rinkos vertė vertintina kaip pagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nekilnojamojo turto vertė nuolat kinta, todėl ginčijamu kreditorių susirinkimu nustatyta turto pardavimo kaina, nors ir ne visiškai savo dydžiu atitinka teismo ekspertizės akte nustatytai vertei, tačiau nustatyta turto pardavimo kaina nevertinama kaip neatitinkanti realios rinkos vertės, kadangi nekilnojamojo turto vertė rinkoje nuolat kinta. Kaip jau nurodyta, bankroto proceso eiga labai užsitęsė, todėl pripažintina tokią padėtį neleistina, kadangi tai pažeidžia kreditorių teises kuo greičiau gauti finansinių reikalavimų patenkinimą.

23174.

232Nors pirmosios instancijos teismas ir nepasisakė dėl apelianto A. B. siūlytos turto pardavimo tvarkos, turtą pardavinėti pasitelkiant nekilnojamo turto agentūras, tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog tokia siūloma turto pardavimo tvarka iš viso nėra numatyta ĮBĮ ir iš esmės prieštarauja nustatytai turto pardavimo tvarkai. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad nekilnojamasis ir įkeistas turtas, taip pat turtas, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, išskyrus ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose ir šio straipsnio 4, 5 dalyse nurodytus atvejus, – parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju BUAB „Archidis“ parduodamo nekilnojamo turto vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, taip pat turtas nepatenka į ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 1, 4 punkte bei ĮBĮ 33 straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytas išimtis, todėl jis turi būti pardavinėjamas ĮBĮ numatyta tvarka. Kita vertus, apelianto pasiūlyta turto pardavimo tvarka ne tik prieštarauja įstatyme numatytai, bet ir niekuo nepagrįstas apelianto argumentas, jog siūloma tvarka pardavinėjamas turtas, bus parduotas žymiai didesne verte nei nustatyta.

23375.

234Apeliantai taip pat nurodo, jog BUAB „Archidis“ turtą pardavinėti reikia mažesniais turtiniais vienetais, tačiau būtent ginčijamame kreditorių susirinkime Luminor Bank AB pateiktas pasiūlymas dėl nekilnojamojo turto tvarkos ir buvo sąlygotas apelianto A. B. nuomonės, kadangi bankas atsižvelgęs į jo pasiūlymus ir sutiko bei pasiūlė nekilnojamąjį turtą pardavinėti atskirais turtiniais vienetais – atsižvelgė į pareiškėjo A. B. norą, tačiau nusprendus turtą pardavinėti apelianto pageidauta tvarka – atskirais turtiniais vienetais, nustatyta tvarka jau netenkina apelianto A. B., kuris nurodo niekuo nepagrįstą argumentą jog išskaidžius turtą į atskirus turtinius vienetus, sumažės parduodamo turto kaina. Nors šiai aplinkybei pagrįsti apeliantai nepateikė jokių įrodymų, remiasi vien tik subjektyvia niekuo nepagrįsta asmenine nuomone, kad turtą pardavinėjant kitokiais turtiniais vienetais (kitaip padalinus turtą), būtų gaunama didesnė pardavimo kaina (CPK 178 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad iš bylos duomenų matyti, kad turto padalinimo į mažesnius vienetus klausimas ne kartą buvo svarstytas bankroto procese ir dėl tokios turto pardavimo tvarkos yra pasisakę teismai – Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartimi atmestas pareiškėjo skundas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartis palikta nepakeista); Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 21 d. nutartimi atmestas pareiškėjo skundas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 21 d. nutartis palikta nepakeista).

23576.

236Taip pat atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad negali būti pardavinėjamas turtas, kuris nėra įkeistas (žemės sklypai), kartu su įkeistais statiniais. Pabrėžtina, kad dalies parduodamo nekilnojamojo turto įkeitimo faktas yra svarbus sprendžiant lėšų, gautų iš turto pardavimo, paskirstymo kreditoriams klausimą, o ne nustatant turto pardavimo kainą, todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą dėl 17-ojo kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu teisėtumo, šie argumentai nėra aktualūs. Dėl inžinerinių statinių įregistravimo įtakos nekilnojamo turto rinkos vertei

23777.

238Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nelemia daikto paskirties ir jo ryšių su kitais daiktais, taigi nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie; išviešinti duomenys nelemia daikto likimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011). Atsižvelgiant į tai, įregistravus inžinerinius statinius VĮ „Registrų centre“ pasikeis tik šių statinių teisinis statusas, tai nesudaro pagrindo teigti, kad nuo to priklauso turto vertinimo išvada, t. y. inžineriniai tinklai egzistavo ir UAB „Jungtinis verslas“ atlikus turto vertinimą, kuriuo rėmėsi kreditoriai priimant ginčijamą nutarimą. Dėl patalpų remonto atlikimo

23978.

240Apeliantas A. B. nurodė, kad siekiant padidinti turto vertę, būtina atlikti kosmetinį patalpų remontą, suteikti patalpoms prekinę išvaizdą, likviduoti avarinių situacijų priežastis ir pasekmes. Apeliantas taip pat nurodė, kad bendrovė turi 200 000 Eur, kuriuos gali panaudoti turto remontui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad BUAB „Archidis“ turtas yra avarinės būklės ir / ar yra grėsmė dėl statinio (jos dalies) avarinės situacijos. Sutiktina su bankroto administratoriaus argumentu, kad esamoje situacijoje bankrutavusi bendrovė pirmiausiai neturi laiko tokiems veiksmams atlikti, kadangi įmonės likvidavimo procedūros neprotingai užsitęsė. Be to, apeliantas nepateikė duomenų, kaip išaugtų BUAB „Archidis“ nekilnojamojo turto (statinių ir žemės) kaina atlikus remontą; kiek kainuotų pats remontas; ar būtų tokie statiniai labiau patrauklesni potencialiems pirkėjams, t. y. apeliantas nepagrindė investavimo į esamus statinius tikslingumo. Kita vertus, butai parduodami su daline apdaila, t. y. neįrengti. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro, todėl, ginčo patalpų remontas nėra tikslingas ir laiko atžvilgiu – pareikalautų ne tik investicinių, bet ir laiko sąnaudų. Todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytas argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

24179.

242Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės nesudarė pakankamo pagrindo pirmos instancijos teismui vertinti kreditorių valią, sprendžiant dėl bendrovės turto pardavimo tvarkos ir turto pardavimo kainos, kitaip, teismas iš esmės tinkamai įvertino 17-ojo kreditorių susirinkimo priimto nutarimo 4-tuoju darbotvarkės klausimu teisėtumą, įtaką visų kreditorių interesams. Dėl 2019 m. vasario 11 d. 20-ojo kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų

24380.

244Apeliantai nurodo, kad Luminor Bank AS kreditorių susirinkime dalyvavo neteisėtai, nes šio kreditoriaus kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas bankroto byloje.

24581.

246Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantai nurodo naujas aplinkybes, kuriomis nesirėmė ginčą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nors apeliacinio (atskirojo) skundo pagrindas gali būti tos faktinės aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Kita vertus, atkreiptinas apeliantų dėmesys į tai, jog Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1767-275/2019 kreditorius Luminor Bank AB pakeistas kitu asmeniu – Luminor Bank AS, veikiančiu per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių. Atsižvelgiant į tai, apeliantų argumentas, jog Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, 20-ajame kreditorių susirinkime dalyvavo neteisėtai, yra nepagrįstas.

247Dėl nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu

24882.

249Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. vasario 11 d. 20-ojo kreditorių susirinkimo metu susirinkimui pirmininkaujančiu asmeniu išrinkta bankroto administratorės UAB „Administravimas ir auditas“ įgaliotas asmuo J. L.. Apeliantai teigia, jog įgaliotas asmuo susirinkime pirmininkavo neteisėtai, nes kreditorių susirinkimo primininku yra išrinktas Luminor Bank AS, o bankroto administratorius nėra BUAB „Archidis“ kreditorius, todėl tokios teisės neturi. Su tokiais apeliantų argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

25083.

251Sisteminė ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio 1 ir 14 punktų analizė patvirtina, kad bankroto administratorius kreditorių susirinkimui pirmininkauja iki kreditorių susirinkimo pirmininko, kuris turi būti išrinktas pirmajame kreditorių susirinkime ir kuris turi būti tik kreditorius (kai kreditorius – juridinis asmuo, jo įgaliotas atstovas), išrinkimo; kreditorių susirinkimas turi teisę išrinkti pirmininkauti kreditorių susirinkimui asmenį, kuris nėra kreditorių susirinkimo pirmininkas, tuo atveju, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas.

25284.

253Nagrinėjamu atveju apeliantai neginčija, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas yra Luminor Bank AS, kuris buvo išrinktas juo 2011 m. gruodžio 8 d. vykusiame pirmajame kreditorių susirinkime. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis, naujo kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas nebuvo vykdomas, tačiau 2019 m. vasario 11 d. 20-ojo kreditorių susirinkime kreditorių susirinkimo pirmininkas nedalyvavo, dėl ko, remiantis pirmiau minėtomis ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio 1 ir 14 punktų normomis, kreditorių susirinkimas turėjo teisę išrinkti būtent 20-ajam kreditorių susirinkimui pirmininkaujantį asmenį, kuris neprivalėjo būti BUAB „Archidis“ kreditoriumi. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas turi kitas teises ir įgaliojimus nei pirmininkaujantis kreditorių susirinkimui, jeigu susirinkime nedalyvauja kreditorių susirinkimo pirmininkas.

254Dėl nutarimų 4-tuoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais

25585.

256Kreditorių susirinkimo dienotvarkės 4-tuoju klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Archidis“ priklausančio turto – lauko inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais eksploatuoti, šio turto registravimo VĮ „Registrų centre“, šio turto registravimo BUAB „Archidis“ nuosavybės teise, įstatymų nustatyta tvarka. Kreditorių susirinkimas šiuo dienotvarkės klausimu nusprendė, jog apelianto A. B. siūlomas registravimo būdas – organizuoti konkurso būdu paruošiamuosius / remonto darbus yra nepriimtinas, o bankroto administratorės įgaliotas asmuo sutiko atlikti organizacinius darbus atliekant numatytus veiksmus. Nutarimo projektas dėl apelianto pasiūlymo nepriimtas. Kreditorius Luminor Bank AS pasiūlymu šis dienotvarkės klausimas sujungtas su 5 dienotvarkės klausimu, nes šie klausimai papildo vienas kitą.

25786.

258Kreditorių susirinkimo dienotvarkės Nr. 5 klausimu buvo svarstoma dėl namui ( - ) (jeigu reikalinga ( - )) paklotų bendro naudojimo inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais eksploatuoti ir perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės ar komunalines paslaugas teikiančių įmonių nuosavybėn. Priimtas nutarimas Nr. 5 vykdant BUAB „Archidis“ prisiimtus įsipareigojimus pagal UAB „Vilniaus vandenys“ išduotas technines sąlygas ( - ) namų statybai bei vykdant prisiimtus įsipareigojimus pagal tarp BUAB „Archidis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ 2008 m. gegužės 9 d. pasirašytą šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. KB-6070A, kurią pasirašė bendrovės direktorius A. B., atlikti būtinus veiksmus dėl inžinerinių tinklų pripažinimo tinkamais eksploatuoti ir perduoti neatlygintinai juos Vilniaus miesto savivaldybės ar komunalines paslaugas teikiančių įmonių nuosavybėn, kad UAB „Vilniaus vandenys“ galėtų tiesiogiai sudaryti sutartis su patalpų / butų savininkais dėl komunalinių paslaugų teikimo. Vadovaujantis 2013 m. spalio 23 d. 4 kreditorių susirinkime 7 dienotvarkės klausimo svarstymo metu išdėstytais motyvais, kad administratoriui nustatyta pareiga yra imtis visų veiksmų siekiant kreditoriams sukurti kuo didesnę pridėtinę vertę, todėl nutarta, kad administratorius pats privalo kreiptis į atsakingas institucijas dėl lauko inžinerinių tinklų įteisinimo ir tik esant konkrečiam pasiūlymui, kuomet administratorius savo jėgomis negali atlikti minėto pavedimo, jis turėtų kreiptis į tos srities specialistus

25987.

260Apeliantų vertinimu, toks nutarimas yra neteisėtas ir iš esmės prieštaraujantis imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms, kadangi inžineriniai tinklai, kurių vertė siekia net 109 621,01 Eur, negali būti perleisti kitų asmenų nuosavybėn, o privalo būti parduodami varžytynėse. Tik nepardavus šio turto dvejose varžytynėse, jie gali būti pardavinėjami kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Iš šalių procesinių dokumentų turinio, taip pat pirmosios instancijos teismo nutarties, matyti, kad iš esmės niekas neneigia būtinumo organizuoti lauko inžinerinių tinklų (unikalūs Nr. ( - )) įteisinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centre“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kreditorių nutarimas leidžiantis administratorės įgaliotam asmeniui tiesiogiai imtis veiksmų, susijusių su lauko inžinerinių tinklų įteisinimu ir nuosavybės teisių įregistravimu, yra teisėtas ir pagrįstas.

26188.

262Vertinant 20-ojo kreditorių susirinkimo nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu matyti, jog apeliantai prieštarauja inžinerinių tinklų perdavimui Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn, laiko, jog tai yra atskiras turtinis vienetas, kuris taip pat turi būti parduodamas iš varžytynių.

26389.

264Daiktinėje teisėje, atsižvelgiant į daikto galėjimą būti savarankišku teisinių santykių objektu, skiriamos dvi daiktų rūšys: pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Pagrindiniai daiktai turi savarankišką paskirtį ir gali būti savarankiški teisinių santykių objektai (CK 4.12 straipsnis). Antraeiliai daiktai yra tokie, kurie susiję su pagrindiniais daiktais: tik su pagrindiniais egzistuojantys, pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai (CK 4.13 straipsnio 1 dalis); civilinėje apyvartoje antraeiliai daiktai „seka“ paskui pagrindinius daiktus: antraeilį daiktą ištinka pagrindinio likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Antraeiliai daiktai savo ruožtu pagal ryšio su pagrindiniu daiktu pobūdį skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas, į pagrindinio daikto priklausinius (CK 4.13 straipsnio 2 dalis).

26590.

266Esminėmis pagrindinio daikto dalimis laikomi daiktai, kurie įeina į pagrindinio daikto sudėtį ir su juo susiję taip neatskiriamai, kad be jų pagrindinis daiktas negalėtų būti naudojamas pagal paskirtį arba būtų pripažintas nevisaverčiu (CK 4.15 straipsnis). Kaip matyti iš įstatyminės apibrėžties, kriterijus, pagal kurį daiktas kvalifikuojamas esmine pagrindinio daikto dalimi – jo neatskiriamas funkcinis ryšys su pagrindiniu daiktu – toks, kad pagrindinis daiktas be esminės dalies netenka savo naudingumo, nes netenkina poreikių, kuriems yra skirtas; savo ruožtu, esminė daikto dalis neturi savarankiškos paskirties – jos funkcija yra užtikrinti pagrindinio daikto atitiktį tikslinei paskirčiai, be pagrindinio daikto esmine jo dalimi esantis daiktas nenaudingas. Esmine pagrindinio daikto dalimi esantis daiktas negali būti savarankiškas teisinių santykių objektas, kol su pagrindiniu daiktu jį sieja funkcinis ryšys, tai, be kita ko, reiškia, kad esminė pagrindinio daikto dalis negali būti savarankiškas nuosavybės teisės objektas – ji priklauso pagrindinio daikto savininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-687/2019).

26791.

268Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad inžineriniai tinklai yra suprojektuoti, pastatyti ir naudojami nuotekų šalinimui, aprūpinimui vandeniu ir elektra, neturintys kitos tikslinės paskirties. Priešingos išvados padaryti apeliacinės instancijos teismas negali, nes net ir tuo atveju, jei lauko inžinieriniams tinklams yra suteikti atskiri unikalūs numeriai, nesudaro pagrindo teikti, jog tai yra savarankiškai funkcionuojantys daiktai. Akivaizdu, kad gyvenamieji namai, priklausantys BUAB „Archidis“ prarastų savo esmines savybes – taptų negyvenami, nes nebūtų galima tenkinti paprasčiausių asmens poreikių, jei inžineriniai tinklai būtų atskirti ir parduoti kaip savarankiškas turtas. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog inžineriniai tinklai yra neatsiejamai susiję su BUAB „Archidis“ priklausančių pastatų funkcionavimu (namo komunikacijomis), dėl ko jie negali būti naudojami atskirai nuo gyvenamojo namo ir parduodami kaip atskiras turtinis vienetas.

26992.

270Taip pat pritartina pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog 2008 m. gegužės 9 d. tarp UAB Archidis“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudaryta šalto vandens pirkimo pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartis, patvirtina tai, jog BUAB „Archidis“ neketino laikyti šių inžinerinių tinklų atskiru turtu, kuriuo BUAB „Archidis“ turėtų teisę disponuoti. Dar iki bankroto bylos iškėlimo, pats pareiškėjas, būdamas bendrovės vadovu, pasirašė sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“, pagal kurią įsipareigojo iki 2009 m. balandžio 23 d. perduoti bendro naudojimo inžinerinius tinklus Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn pagal 2008 m. balandžio 23 d. įsipareigojimą. Apeliantas atskirajame skunde nepaaiškina, kodėl minėta sutartis, kuri yra galiojanti, neturėtų būti vykdoma. Dėl procesinės bylos baigties

27193.

272Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti pareiškėjų A. B. ir J. S. atskirųjų skundų motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atmesti pareiškėjų skundai, paliktina nepakeista, o pareiškėjų atskirieji skundai atmestini (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

273Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

274Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo A. B. skundas dėl 2018 m. gegužės 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu, ir atmesti pareiškėjų J. S. ir A. B. skundai dėl 2019 m. vasario 11 d. 20-ojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Pareiškėjas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu ir... 9. 2.1.... 10. Visą BUAB „Archidis“ nekilnojamąjį turtą, nurodytą priede Nr. 1,... 11. 2.2.... 12. Patvirtinti turto pradinę pardavimo kainą lygią turto vertintojo uždarosios... 13. 2.3.... 14. Nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, skelbti antrąsias varžytynes ir... 15. 2.4.... 16. Nustatyti varžytynėse 100 Eur turto kainos didinimo intervalą;... 17. 2.5.... 18. Nepardavus viso ar dalies turto dvejose varžytynėse, įpareigoti... 19. 3.... 20. Pareiškėjas A. B. nurodė, kad už Luminor Bank AS pasiūlymą balsavo tik... 21. 4.... 22. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS atsiliepime į skundą prašė skundą... 23. 5.... 24. Suinteresuotas asmuo J. S. atsiliepimu į pareiškėjo A. B. skundą parašė... 25. 6.... 26. Suinteresuotas asmuo BUAB „Archidis“, atstovaujamas bankroto... 27. 7.... 28. Taip pat nurodė, kad varžytynių esmė yra parduoti turtą už kuo didesnę... 29. 8.... 30. Suinteresuotas asmuo Valstybinė įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“... 31. 9.... 32. Suinteresuotas asmuo J. E. atsiliepime į pareiškėjo A. B. skundą prašė... 33. 10.... 34. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. nutartimi byloje buvo paskirta... 35. 11.... 36. Pareiškėjas A. B. skundė ir 20-ojo pakartotinio BUAB „Archidis“... 37. 12.... 38. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 22 d. ir 2013 m.... 39. 13.... 40. Dėl nutarimo 3-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl kreditorių susirinkimo... 41. 14.... 42. Dėl nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Archidis“... 43. 15.... 44. Nurodė, kad bankas balsavimo raštu biuletenyje siūlo sujungti nutarimus 4.2... 45. 16.... 46. Dienotvarkės 5-uoju klausimu buvo nutarta vykdant BUAB „Archidis“... 47. 17.... 48. Pareiškėjas nurodė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 49. 18.... 50. Dėl nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl BUAB „Archidis“ 2018 m.... 51. 19.... 52. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Vilniaus... 53. 20.... 54. Pareiškėja J. S. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 20-ojo... 55. 21.... 56. Dėl nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu: „Dėl BUAB „Archidis“ 2018... 57. 22.... 58. Pareiškėjos vertinimu, 6-asis klausimas „Dėl BUAB „Archidis“ 2018 m.... 59. 23.... 60. BUAB „Archidis“ atsiliepime į pareiškėjos J. S. skundą, prašė jį... 61. 24.... 62. Nurodė, kad A. B., inicijuodamas 4-ojo darbotvarkės klausimo svarstymą... 63. 25.... 64. Taip pat nurodė, kad inžineriniai tinklai negali būti laikomi pagrindiniais... 65. 26.... 66. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS atsiliepime į pareiškėjos J. S. skundą... 67. 27.... 68. Suinteresuoto asmens nuomone, nepagrįsti pareiškėjos J. S. motyvai, kuriuos... 69. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 70. 28.... 71. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi atmetė... 72. 29.... 73. Teismas įvertino 2019 m. kovo 15 d. teisme gautą ekspertizės aktą, iš... 74. 30.... 75. Teismas spręsdamas dėl požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ir... 76. 31.... 77. Nesant pagrindo daryti išvadai, kad turėjo būti nustatytos esminiai... 78. 32.... 79. Teismas, vertindamas turto pardavimo tvarką, nurodė, jog nustatyta tvarka yra... 80. 33.... 81. Teismas atmetė pareiškėjo A. B. argumentą, kad didinant turto vertę, yra... 82. 34.... 83. Spręsdamas dėl lauko vandentiekio ir fekalinės nuotakynės inžinerinių... 84. 35.... 85. Sprendžiant klausimą dėl BUAB „Archidis“ 2019 m. vasario 11 d.... 86. 36.... 87. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas nėra... 88. 37.... 89. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2019 m. vasario 11 d. susirinkime... 90. 38.... 91. Teismas, spręsdamas dėl lauko inžinerinių statinių pripažinimo tinkamais... 92. 39.... 93. Teismas vertino jog pareiškėjų A. B. ir J. S. pozicija dėl inžinerinių... 94. 40.... 95. Atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendė, jog inžineriniai tinklai yra namo... 96. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 97. 41.... 98. Pareiškėjas A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 99. 41.1.... 100. Teismas pripažino, kad 17-ajame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta... 101. 41.2.... 102. Teismas nepasisakė dėl pareiškėjo argumentų dėl turto pardavimo... 103. 41.3.... 104. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos, jog vykdant bankroto procedūras, turi... 105. 41.4.... 106. Teismas jokių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų, jog turto... 107. 41.5.... 108. Pareiškėjas buvo aiškiai nurodęs, jog BUAB „Archidis“ sąskaitoje yra... 109. 41.6.... 110. 20-jame kreditorių susirinkime 5-uoju darbotvarkės klausimu buvo nuspręsta... 111. 41.7.... 112. Teisę būti susirinkimo pirmininku turi tik kreditorius, bankroto... 113. 41.8.... 114. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2018 m. lapkričio... 115. 41.9.... 116. Luminor Bank AS kaip juridinis asmuo yra išregistruotas, todėl turėjo būti... 117. Pareiškėja J. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 118. 42.1. Teismas savo neveikimu, neanalizuodamas pateiktos ekspertizės duomenų... 119. 42.1.... 120. Kreditorių 17-ojo, 19-ojo ir 20-tojo susirinkimų protokolai yra pasirašyti... 121. 42.2.... 122. BUAB „Archidis“ kreditoriai niekada neginčijo byloje esančių... 123. 42.3.... 124. Faktinė aplinkybė, kad teismas atsisakė sustabdyti 17-ojo kreditorių... 125. 42.4.... 126. Teismas nevertino eksperto V. S. akte pateiktų išvadų, apsiribodamas... 127. 42.5.... 128. Teismas nevertino kokia apimti bus įgyvendinti kreditorių reikalavimai, t. y.... 129. 42.6.... 130. Teismas klaidingai teigia, jog inžineriniai tinklai statybos užbaigimo akte... 131. 43.... 132. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos... 133. 43.1.... 134. Jokių procedūrinių pažeidimų priimant skundžiamus 2019 m. vasario 11 d.... 135. 43.2.... 136. Skundžiamas nutarimas dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos patvirtinimo yra... 137. 43.3.... 138. Apelianto pasiūlymai dėl turto padalijimo į mažesnius turtinius vienetus ir... 139. 43.4.... 140. Atskirojo skundo teiginiai, jog bankroto administratorė negalėjo... 141. 43.5.... 142. A. B., vienintelis BUAB „Archidis“ akcininkas ir direktorius, sąmoningai... 143. 44.... 144. Suinteresuotas asmuo BUAB „Archidis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 145. 44.1.... 146. Pareiškėjo teikiami skundai turi vienintelį tikslą – vilkinti bankroto... 147. 44.2.... 148. Pareiškėjas kartoja tuos pačius argumentus dėl kreditorių susirinkimui... 149. 44.3.... 150. 2019 m. sausio 31 d. nutartimi kreditorius Luminor Bank, AB buvo pakeistas į... 151. 44.4.... 152. Pareiškėjo reikalavimas atlikti patalpų remontą yra nepagrįstas ir... 153. 44.5.... 154. Nei kreditoriai, nei administratorė neginčija A. B. pasiūlymo dėl... 155. 44.6.... 156. Pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis,... 157. 45.... 158. Suinteresuotas asmuo J. E. atsiliepimu į J. S. atskirąjį skundą prašo... 159. 45.1.... 160. Visi nutarimai, kurie priimti 17-ojo, 19-ojo ir 20-ojo kreditorių susirinkimų... 161. 45.2.... 162. Sutinka, kad ekspertizė turi būti skiriama tik tuomet, kai bus įregistruoti... 163. 46.... 164. Pareiškėjas A. B. atsiliepimu į J. S. atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 165. 46.1.... 166. Visi nutarimai, priimti skundžiamų kreditorių susirinkimų metu, yra... 167. 46.2.... 168. Teismas, skirdamas pakartotinę ekspertizę byloje, nesuteikė teisės byloje... 169. 46.3.... 170. Šiuo metu įmonės sąskaitoje yra 200 000 Eur, kurie turėtų būti panaudoti... 171. 47.... 172. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos... 173. 47.1.... 174. Suinteresuotas asmuo prašė remtis atsiliepimo į A. B. atskirąjį skundą... 175. 47.2.... 176. Nurodė, jog ekspertizė buvo skirta, nes byloje pateiktos skirtingos turto... 177. Suinteresuoti asmenys BUAB „Archidis“, VĮ „Turto bankas“, Valstybinio... 178. Teismas... 179. IV.... 180. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 181. 49.... 182. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 183. 50.... 184. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantai kvestionuoja pirmos instancijos... 185. 51.... 186. Teisėjos elektroniniu paštu 2019 m. spalio 3 d. gautas galimai J. S.... 187. 52.... 188. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 189. 53.... 190. BUAB „Archidis“ kartu su atliepimu į pareiškėjo A. B. atskirąjį... 191. 54.... 192. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė... 193. 55.... 194. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 195. 56.... 196. Esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčijamų kreditorių... 197. 57.... 198. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas... 199. 58.... 200. CPK 212 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išsiaiškinti nagrinėjant bylą... 201. 59.... 202. Iš bylos medžiagos matyti, kad byloje pateiktos ir priimtos kelios turto... 203. 60.... 204. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugsėjo 4 d. nutartyje civilinėje byloje... 205. 61.... 206. Sprendžiant klausimą dėl susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nustatyta ginčo... 207. 62.... 208. Priešingai nei teigia apeliantai, Vilniaus apygardos teismas 2018 m.... 209. 63.... 210. Apeliantas A. B. reaguodamas į Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio... 211. 64.... 212. Taigi, iš bylos duomenų nustatyta, kad apeliantas A. B. teismui nei eksperto... 213. 65.... 214. Apelianto teiginiai apie eksperto V. S. šališkumą taip pat vertinami kaip... 215. 66.... 216. Kaip matyti, savo teisės užduoti ekspertui klausimus pažeidimą nurodo ir... 217. 67.... 218. Remiantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kreditorių susirinkimo nutarimas... 219. 68.... 220. 2018 m. gegužės 9 d. BUAB „Archidis“ kreditorių 17-ojo susirinkimo... 221. 69.... 222. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad pati savaime aplinkybė, kad vieno... 223. 70.... 224. Kreditorių susirinkimo teises nustato ĮBĮ 23 straipsnis. Šioje normoje... 225. 71.... 226. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis... 227. 72.... 228. Ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepanaikino 2018 m.... 229. 73.... 230. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos... 231. 74.... 232. Nors pirmosios instancijos teismas ir nepasisakė dėl apelianto A. B.... 233. 75.... 234. Apeliantai taip pat nurodo, jog BUAB „Archidis“ turtą pardavinėti reikia... 235. 76.... 236. Taip pat atmestini kaip nepagrįsti apeliantų argumentai, kad negali būti... 237. 77.... 238. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis... 239. 78.... 240. Apeliantas A. B. nurodė, kad siekiant padidinti turto vertę, būtina atlikti... 241. 79.... 242. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės... 243. 80.... 244. Apeliantai nurodo, kad Luminor Bank AS kreditorių susirinkime dalyvavo... 245. 81.... 246. Viena vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantai nurodo... 247. Dėl nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu... 248. 82.... 249. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2019 m. vasario 11 d. 20-ojo... 250. 83.... 251. Sisteminė ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalies, 23 straipsnio 1 ir 14 punktų analizė... 252. 84.... 253. Nagrinėjamu atveju apeliantai neginčija, kad kreditorių susirinkimo... 254. Dėl nutarimų 4-tuoju ir 5-uoju darbotvarkės klausimais... 255. 85.... 256. Kreditorių susirinkimo dienotvarkės 4-tuoju klausimu buvo sprendžiama dėl... 257. 86.... 258. Kreditorių susirinkimo dienotvarkės Nr. 5 klausimu buvo svarstoma dėl namui... 259. 87.... 260. Apeliantų vertinimu, toks nutarimas yra neteisėtas ir iš esmės... 261. 88.... 262. Vertinant 20-ojo kreditorių susirinkimo nutarimą 5-uoju darbotvarkės... 263. 89.... 264. Daiktinėje teisėje, atsižvelgiant į daikto galėjimą būti savarankišku... 265. 90.... 266. Esminėmis pagrindinio daikto dalimis laikomi daiktai, kurie įeina į... 267. 91.... 268. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nurodė, kad inžineriniai... 269. 92.... 270. Taip pat pritartina pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog 2008 m.... 271. 93.... 272. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 273. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 274. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutarties dalį, kuria...