Byla e2-3097-587/2018
Dėl skolos, palūkanų, nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė

2rašytinio proceso būdu išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Moment Credi“ ieškinį atsakovui R. R. dėl skolos, palūkanų, nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžinto kredito, 67,97 Eur palūkanų, 289,62 Eur nuostolių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15,00 Eur žyminio mokesčio.

5Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2018 m. sausio 4 d. viešo paskelbimo būdu Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ paskelbiant teismo nustatyto turinio pranešimą. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

6Teismas

konstatuoja:

7nustatyta, kad 2012 m. liepos 5 d. ieškovė ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovė atsakovui paskolino 1000,00 Lt (289,62 Eur) 4 mėnesių laikotarpiui (el. byla, b. l. 7–14, 15, 24, 26). Atsakovas suteiktą kreditą grąžinti ir sumokėti 234,68 Lt (67,96 Eur) kredito kainą įsipareigojo iki 2012 m. lapkričio 5 d. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė. Ieškovė atsakovui už 200 dienų paskaičiavo 0,5 procento dydžio delspinigius 289,62 Eur sumos, kaip nuostolius dėl sutarties nevykdymo.

8Atlikus ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – bendrųjų ir specialiųjų kredito sutarties sąlygų (el. byla, b. l. 7–14, 19–20, 26), sąskaitos išrašo (el. byla, b. l. 15, 24), mokėjimų balanso (el. byla, b. l. 17), ieškovės SMS pranešimų atsakovui (el. byla, b. l. 23) – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį patį kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str., 6.873 str.). Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl iš jo ieškovei priteistina 289,62 Eur negrąžinto kredito, 67,97 Eur palūkanų (CK 6.870 str., 6.872 str. 2 d., 6.873 str. 1 d.).

9Ieškovė iš atsakovo prašo priteisti 289,62 Eur nuostolių, nurodė, kad už 200 dienų atsakovui paskaičiavo 0,5 procento dydžio delspinigius. Nors ieškovė ieškiniu prašo priteisti nuostolius, tačiau, įvertinus faktinį ieškinio reikalavimo pagrindą, darytina išvada, kad iš esmės ieškovė prašo priteisti sutartimi nustatytus delspinigius.

10Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiųjų sąlygų 2 p. ir bendrųjų sąlygų 9.4 p. numato, kad atsakovui už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną skaičiuojami 0,5 procento dydžio delspinigiai. Ieškovė nurodė, kad delspinigiai paskaičiuoti už 200 dienų, jie sudaro 289,62 Eur.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

12Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovės prašomi priteisti delspinigiai sudaro 100 procentų prašomos priteisti negrąžinto kredito sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovės elgesį. Atsakovas suteiktą paskolą ieškovei turėjo grąžinti iki 2012 m. lapkričio 5 d., tačiau ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2017 m. lapkričio 28 d. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovės valios, todėl jai tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti sutartimi nustatytą paskolos suteikimo komisinį mokestį ar palūkanas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovę nuo pareigos savo teises ginti kuo ekonomiškesniu būdu. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovės paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

13Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl nuostolių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 96,54 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio dėl nuostolių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

14Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

15Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinas jos byloje sumokėtas minimalaus dydžio žyminis mokestis, t.y. 15,00 Eur (el. byla, b. l. 21), kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 93 str., 80 str.).

16Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 3,00 Eur, teismas šių išlaidų iš atsakovo nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. R., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Moment Credit“, į. k. 300657515, 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur 62 ct) negrąžinto kredito, 67,97 Eur (šešiasdešimt septynis Eur 97 ct) palūkanų, 96,54 Eur (devyniasdešimt šešis Eur 54 ct) nuostolių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (454,13 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. lapkričio 30 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Lina Žemaitienė... 2. rašytinio proceso būdu išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžinto kredito, 67,97... 5. Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos, teismo pranešimas, kuriame... 6. Teismas... 7. nustatyta, kad 2012 m. liepos 5 d. ieškovė ir atsakovas sudarė vartojimo... 8. Atlikus ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – bendrųjų ir... 9. Ieškovė iš atsakovo prašo priteisti 289,62 Eur nuostolių, nurodė, kad už... 10. Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam,... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 12. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 13. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai... 14. Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinas jos byloje... 16. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. R., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...