Byla 2-399-136/2014
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Vidutė Micevičienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovui -, atsakovui -, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ pareikštą ieškinį atsakovui L. M. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5638,27 Lt skolos, 3676,74 Lt palūkanų, 9548,97 Lt delspinigių, 4612,00 Lt palūkanų delspinigių, 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, procesines palūkanas – 5 % nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10,5 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (2139,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (3498,66 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 754,00 Lt žyminio mokesčio ir visas kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2005-07-18 AB „Swedbank" ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 05-046207-VA, 2006-12-20 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-106415-GV, pagal kurias AB „Swedbank" atsakovui suteikė minėtose sutartyse nurodyto dydžio kreditą, atsakovas įsipareigojo minėtose sutartyse nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius kitas sutartyse numatytas sumas AB „Swedbank" naudai. Tačiau atsakovas netinkamai vykdė minėtas Vartojimo kredito sutartis Nr. 05-046207-VA ir Nr. 06-106415-GV, todėl AB „Swedbank" pastarąsias nutraukė, ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

42008-06-18 AB „Swedbank" ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank" perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal minėtas Vartojimo kredito sutartis Nr. 05-046207-VA, 9258,37 litų sumai, ir Nr. 06-106415- GV, 15860,79 litų sumai.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5638,27 Lt skolos, 3676,74 Lt palūkanų, 9548,97 Lt delspinigių, 4612,00 Lt palūkanų delspinigių, 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, procesines palūkanas – 5 % nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10,5 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (2139,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (3498,66 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 754,00 Lt žyminio mokesčio ir visas kitas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką pranešta, bei procesiniai dokumentai įteikti atsakovui specialiame interneto puslapyje. Atsiliepimo teismui neatsiuntė.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš išrašo iš prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 08-20-15 (b. l. 6) matyti, kad atsakovo skola 2009-01-26 d. yra 5920,71 litų. Iš delspinigių paskaičiavimo akto (b. l. 7) matyti, kad atsakovui paskaičiuoti 9548,97 litų delspinigių už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2013-09-10. Iš palūkanų paskaičiavimo akto (b. l. 8) matyti, kad atsakovui paskaičiuoti 3676,74 litų palūkanų. Iš palūkanų delspinigių paskaičiavimo akto (b. l. 9) matyti, kad atsakovui paskaičiuoti 4612,00 litų palūkanų delspinigių už laikotarpį nuo 2009-01-26 iki 2013-09-10. Iš ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (b. l. 10) matyti, kad ieškovo turėtos išlaidos yra 1643,18 litai. Iš Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 08-20-15 (b. l. 11-22) matyti, kad pradinis kreditorius AB „Swedbank" perleido reikalavimo teisę ieškovui. AB „Swedbank" ir atsakovas 2005-07-18 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 05-046207-VA, 2006-12-20 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-106415-GV, pagal kurias AB „Swedbank" atsakovui suteikė minėtose sutartyse nurodyto dydžio kreditą (b. l. 23-26). Iš pranešimų (b. l. 27-30) matyti, kad ieškovas informavo atsakovą apie sutarčių nutraukimą ir reikalavimo teisės perleidimą. Iš mokėjimo nurodymo matyti, kad ieškovas sumokėjo 754,00 litus žyminio mokesčio.

9Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė prievoles ieškovui, todėl susidarė 5638,27 Lt skola ir priskaičiuota 3676,74 Lt palūkanų, kurios iš atsakovo priteistinos ieškovui.

10Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, konstatuotina, kad reikalaujama priteisti delspinigių suma yra neprotingai didelė. Teismas, išanalizavęs pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad tokia delspinigių suma susidarė dėl to, kad ieškovas reikalavimo sutarties perleidimo pagrindu įgijęs reikalavimo teisę į atsakovą, atsakovui nevykdant prievolės ieškovui, dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą su ieškiniu operatyviai nesikreipė, nors tam buvo visos prielaidos. Kadangi atsakovas prievolės atsiskaityti nevykdė ilga laiką, t.y. nuo 2009 m., jau pradiniam kreditoriui AB „Swedbank", nebuvo pakankamo pagrindo manyti, kad atsakovas geranoriškai įvykdys savo įsipareigojimus naujajam kreditoriui.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Taip pat CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatyta, kad ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas.

12Reikalavimo perleidimo sutartyje buvo nurodyti 16,20 litų delspinigiai (b. l. 7), ieškinio pateikimo teismui dieną ieškovas atsakovui paskaičiavo jau 9548,97 Lt delspinigių, kurie pagal ieškovo pridėtą delspinigių paskaičiavimo aktą priskaičiuoti už ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį, t. y. nuo 2009-01-26 iki 2013-09-10. Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės dydį, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 1014,87 Lt delspinigių už 180 dienų (2139,61 x 0,1 : 100 x 180 = 385,12 litų ir 3498,66 x 0,1 : 100 x 180 = 629,75 litų).

13Ieškovas taip pat paršo priteisti 4612,00 Lt palūkanų delspinigių, kurie pagal ieškovo pridėtą delspinigių paskaičiavimo aktą priskaičiuoti už ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį (2009-01-26 iki 2013-09-10). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 661,80 Lt delspinigių už 180 dienų (1184,98 x 0,1 : 100 x 180 = 213,29 litų ir 2491,76 x 0,1 : 100 x 180 = 448,51 litų).

14Ieškovas pateikė reikalavimą priteisti 1643,18 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (CK 6.63 str. 2 d., 6.249 str. 4 d. 3 p.). Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro darbo užmokesti, registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, užklausos, spausdinimas, telefoninis skambutis, SMS žinutė ir kita. Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovo reikalavimo perleidimo sutartimi iš AB „Swedbank" įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimos Sutarties pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Be to, ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (CPK 178 str.). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 1643,18 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad jo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 754,00 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgus į tai, kad ieškovo naudai priteista 5638,27 Lt skolos ir 3676,74 Lt palūkanų, 1014,87 Lt delspinigių, 661,80 Lt palūkanų delspinigių ieškovui iš atsakovo priteistina 330,00 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų, kurias turėtų mokėdamas už 10991,68 Lt priteisimą.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti. Iš atsakovo L. M., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav., k., priteisti ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai 5638,27 Lt (penkis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus 27 ct) skolos, 3676,74 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt šešis litus 74 ct) palūkanų, 1014,87 Lt (vieną tūkstantį keturiolika litų 87 ct) delspinigių, 661,80 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt vieną litą 80 ct) palūkanų delspinigių, procesines palūkanas – 5 % nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 10,5 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (2139,61 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 % sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (3498,66 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-03-06 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 330,00 Lt (tris šimtus trisdešimt litų 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

19Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Vidutė... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5638,27 Lt skolos, 3676,74 Lt... 3. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam... 4. 2008-06-18 AB „Swedbank" ir UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5638,27 Lt skolos, 3676,74 Lt... 6. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš išrašo iš prie reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 08-20-15 (b. l. 6)... 9. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 10. Teismo nuomone, atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, vertinant... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 12. Reikalavimo perleidimo sutartyje buvo nurodyti 16,20 litų delspinigiai (b. l.... 13. Ieškovas taip pat paršo priteisti 4612,00 Lt palūkanų delspinigių, kurie... 14. Ieškovas pateikė reikalavimą priteisti 1643,18 Lt iki teisminio skolos... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str.,... 18. Ieškinį patenkinti. Iš atsakovo L. M., a. k. ( - ) gyv. Raseinių r. sav.,... 19. Likusių ieškinio reikalavimų netenkinti.... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...