Byla eB2-3847-803/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus A. S. prašymą patvirtinti 17 205,43 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Prašymo esmė

31.

4Kreditorius A. S. prašo patvirtinti 17 205,43 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Nurodo, kad 17 205,43 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą sudaro: 1) Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas 6 085,76 Eur finansinis reikalavimas ir 2) 11 119,67 Eur už uždelstą atsiskaityti laiką už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 18 d. (UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo) iki 2020 m. liepos 2 d. (UAB „Tauralaukio kotedžai“ bankroto bylos iškėlimo).

52.

6Nemokumo administratorė 2020 m. rugpjūčio 21 d. pateikė teismui papildomą informaciją dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo. Paaiškino, kad neginčija pirmos eilės kreditoriaus A. S. 8 128,16 Eur finansinio reikalavimo. Šią (8 128,16 Eur) kreditorinio reikalavimo sumą sudaro A. S. 6 085,76 Eur reikalavimas patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo byloje, ir 2 042,40 Eur (340,40 x 6 mėn.) vidutinis darbo užmokestis už pradelstą atsiskaityti su atleistu darbuotoju laiką. Nemokumo administratorės teigimu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) (redakcija nuo 2020-08-01 iki 2020-12-31) 147 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Tokia darbo kodekso norma galiojo ir laikotarpiu, už kurį kreditorius prašo priteisti netesybas.

73.

82020 m. rugsėjo 15 d. teismui pateiktame atsiliepime dėl A. S. prašymo nemokumo administratorė nurodo, kad sutinka, jog A. S. priklauso išmoka kaip netesybos už vėlavimą atsiskaityti su darbuotoju, nes per visą restruktūrizavimo laikotarpį įmonė taip ir neatsiskaitė su įmonės darbuotojais, tačiau ar darbuotojo A. S. prašoma priteisti vidutinio darbo užmokesčio už vėlavimą atsiskaityti suma (11 119,67 Eur), laikytina adekvačia sankcija darbdaviui (BUAB „Tauralaukio kotedžai), administratorė palieka spręsti teismui savo nuožiūra.

9II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

104.

11Bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. vasario 5 d. tarp UAB „Tauralaukio kotedžai“ ir A. S. buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 3, kurios pagrindu A. S. pradėjo eiti bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pagal bylos medžiagą ši darbo sutartis buvo keista 2015 m. rugpjūčio 31 d. (padidinat darbo užmokestį nuo 391 Eur iki 430 Eur), 2015 m. gruodžio 30 d. (padidinat darbo užmokestį nuo 430 Eur iki 460 Eur), o 2016 m. rugsėjo 1 d. nutraukta. Byloje nėra ginčo, kad buvusiam darbuotojui A. S. faktiškai liko neišmokėta viso 1 490,36 Eur suma. Bylos duomenimis A. S. vidutinis darbo užmokestis sudarė 340,40 Eur.

125.

13Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus A. S. 6 085,76 Eur finansinis reikalavimas (1 021,20 Eur dydžio neišmokėtas darbo užmokestis (išskaičiavus mokesčius) už 2016 m. gegužės, birželio ir liepos mėnesius; 469,16 Eur (išskaičiavus mokesčius) dydžio kompensacija už nepanaudotas atostogas; 4 595,40 Eur už uždelstą atsiskaityti laiką (nuo atleidimo dienos (2016 m. rugsėjo 1 d.) iki 2017 m. spalio 17 d. (restruktūrizavimo bylos RUAB „Tauralaukio kotedžai“ iškėlimo momento)).

146.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 114 straipsnio 3 dalimi, Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi nutraukė UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo bylą ir iškėlė UAB „Tauralaukio kotedžai“ bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. liepos 2 d.

167.

17Remiantis JANĮ 42 straipsnio 2 dalis teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo kreditorių reikalavimų gavimo dienos patvirtina kreditorių reikalavimus, kurie yra neginčijami, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančios UAB „Tauralaukio kotedžai“ neginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai pagal nemokumo administratorės pateiktus duomenis, tame tarpe pirmos eilės kreditoriaus A. S. 8 128,16 Eur reikalavimas. Teismo patvirtintą A. S. 8 128,16 Eur finansinį reikalavimą sudaro: 1) Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo byloje patvirtintas 6 085,76 Eur finansinis reikalavimas ir 2) 2 042,40 Eur (340, 40 x 6 mėn.) vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką (už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 18 d. iki 2020 m. liepos 2 d.).

188.

19Kreditoriaus A. S. teigimu už uždelstą atsiskaityti laiką vidutinis darbo užmokestis turi būti skaičiuojamas remiantis galiojusio kreditoriaus atleidimo dieną (2016 m. rugsėjo 1 d.) Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 141 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią darbdavys privalėjo sumokėti jam visas su darbo santykiais susijusias mokėtinas sumas. Pagal DK 141 straipsnio 3 dalį, kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Todėl nuo restruktūrizavimo bylos UAB „Tauralaukio kotedžai“ iškėlimo (2017 m spalio 18 d.) iki bankroto bylos UAB „Tauralaukio kotedžai“ iškėlimo (2020 m. liepos 2 d.) susidaro 11 119,67 Eur vidutinio darbo užmokesčio suma.

209.

21Taigi šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl pirmos eilės kreditoriaus A. S. kreditorinio reikalavimo sumos, viršijančios teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtintą 8 128,16 Eur kreditorinio reikalavimo sumą. Iš esmės ginčas kilo netesybų dalyje už uždelstą atsiskaityti su kreditoriumi, kaip buvusiu darbuotoju, laiką, skaičiuojant nuo restruktūrizavimo bylos UAB „Tauralaukio kotedžai“ iškėlimo (2017 m. spalio 18 d) iki bankroto bylos UAB „Tauralaukio kotedžai“ iškėlimo (2020 m. liepos 2 d.).

2210.

23Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymas reguliuoja juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus.

2411.

25JANĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti nemokumo (restruktūrizavimo ar bankroto) bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą arba nutraukti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos. Minėta, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ iškelta bankroto byla nutraukus restruktūrizavimo bylą vadovaujantis JANĮ 114 straipsnio 3 dalimi, todėl atsižvelgiant į tai, kad kreditoriaus reikalavimą sudaro netesybos, paskaičiuotos po restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo, remiantis JANĮ 28 straipsnio 4 dalimi, kreditoriaus prašymas patvirtinti jo bendrą 17 205, 43 Eur kreditorinį reikalavimą įskaitant 11 119,67 Eur sumą vidutinio darbo užmokesčio už atsiskaitymo uždelsimą visu restruktūrizavimo laikotarpiu iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo (nuo 2017 m. spalio 18 d. iki 2020 m. liepos 2 d.), teismo vertinimu, negali būti tenkinamas.

2612.

27Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į DK 141 straipsnio (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija) normos tikslus ir paskirtį, suformavo jos aiškinimo ir taikymo praktiką. Aiškindamas šią teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad DK 141 straipsnio 3 dalies paskirtis yra dvejopa. Pirma, ši norma nustato kompensuojamąjį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Antra, ši norma kartu nustato sankciją darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaito atleidimo dieną (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-575/2014; 2015 m. kovo 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-154-313/2015 ir jose nurodytą praktiką; kt.). Atsižvelgiant į tai, kad kai nutraukiami darbo teisiniai santykiai, už atsiskaitymą atsakingas asmuo yra darbdavys ir nuo jo tiesiogiai priklauso darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių išmokų mokėjimas, DK 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos yra papildomas atleidžiamo darbuotojo teisių apsaugos svertas, jei darbdavys netinkamai vykdytų pareigą laiku atsiskaityti. DK 141 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas konkretus išmokos dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-313/2017).

2813.

29Kasacinio teismo bylose nuosekliai plėtojama DK 141 straipsnio 3 dalies taikymo ir aiškinimo praktika dėl proporcingumo kaip neatskiriamo nuo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymo. Kasacinis teismas ne vieną kartą yra nurodęs, kad darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu (pvz., 2011-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2011; 2012-04-18 nutartis civilinėje. byloje Nr. 3K-3-179/2012; kt.).

3014.

31Taip pat pažymėtina, kad įstatymo leidėjas 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603 (įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.) priėmė naują Darbo kodekso redakciją, kurio 147 straipsnio 2 dalyje, reglamentuojančioje vidutinio darbo užmokesčio dydį už darbdavio uždelstą atsiskaityti laiką, nustatytas ne didesnis kaip šešių mėnesių vidutinis atlyginimas (netesybos).

3215.

33Nagrinėjamu atveju darbo sutartis sudaryta 2015 m. vasario 5 d., nutraukta – 2016 m. rugsėjo 1 d. UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo byloje Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus 6 085,76 Eur reikalavimas, tame tarpe 4 595,40 Eur už uždelstą atsiskaityti laiką pagal iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio DK 141 straipsnio 1,3 dalių nuostatas. Nutraukus UAB „Tauralaukio kotedžai“ restruktūrizavimo bylą ir iškėlus bendrovei bankroto bylą (Vilniaus apygardos teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutartis įsiteisėjo 2020 m. liepos 2 d.) uždelstas su kreditoriumi atsiskaityti laikas visu restruktūrizavimo laikotarpiu iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo sudaro virš dviejų su puse metų. Šis laikotarpis yra beveik du kartus ilgesnis nei kreditoriaus darbo santykių įmonėje trukmė. Už uždelstą atsiskaityti su kreditoriumi laiką bendrovės restruktūrizavimo laikotarpiu iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo kreditoriui priklausytų 11 119,67 Eur suma.

3416.

35DK nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, bei sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 2 d.. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2008; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2009; kt.).

3617.

37Teismas, įvertinęs darbo santykių trukmę, kreditoriui, kaip buvusiam darbuotojui, neišmokėtą sumą (1 490,36 Eur), patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydį bendrovės restruktūrizavimo byloje (6 085,76 Eur), sprendžia, kad kreditoriaus reikalaujama 11 119,67 Eur netesybų suma už vėlavimą atsiskaityti pasibaigus darbo santykiams, paskaičiuota už visą bendrovės restruktūrizavimo laikotarpį iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo, pažeidžia proporcingumo padarytam pažeidimui principą, UAB „Tauralaukio kotedžai“ kaip darbdavei pritaikyta sankcija būtų neproporcinga teisės pažeidimui.

3818.

39Teismas, atsižvelgdamas į šios nutarties 16 punkte nurodytas aplinkybes bei spręsdamas, kad nagrinėjamu atveju turi būti taikomos JANĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos, sprendžia kreditoriaus A. S. prašymą patvirtinti kreditorinio reikalavimo dalį, viršijančią teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi jau patvirtintą 8 128,16 Eur reikalavimą atmesti, nurodant, kad UAB „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje yra patvirtintas pirmos eilės kreditoriaus A. S. 8 128,16 Eur dydžio finansinis reikalavimas.

4019.

41Kadangi kreditoriaus A. S. 8 128,16 Eur dydžio finansinis reikalavimas jau patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi, todėl šioje nutartyje nurodyti argumentai nėra pagrindas peržiūrėti patvirtinto finansinio reikalavimo pagrįstumą.

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

43atmesti pirmos eilės kreditoriaus A. S. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo dalies, viršijančios Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi jau patvirtintą 8 128, 16 Eur kreditorinio reikalavimo sumą, patvirtinimo, nurodant, kad pirmos eilės kreditoriaus A. S. finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Tauralaukio kotedžai“ bankroto byloje yra 8 128, 16 Eur.

44Išsiųsti nutarties kopiją nemokumo administratorei, kreditoriui A. S..

45Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. I. Prašymo esmė... 3. 1.... 4. Kreditorius A. S. prašo patvirtinti 17 205,43 Eur dydžio kreditorinį... 5. 2.... 6. Nemokumo administratorė 2020 m. rugpjūčio 21 d. pateikė teismui papildomą... 7. 3.... 8. 2020 m. rugsėjo 15 d. teismui pateiktame atsiliepime dėl A. S. prašymo... 9. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 10. 4.... 11. Bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. vasario 5 d. tarp UAB „Tauralaukio... 12. 5.... 13. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtintas... 14. 6.... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo... 16. 7.... 17. Remiantis JANĮ 42 straipsnio 2 dalis teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo... 18. 8.... 19. Kreditoriaus A. S. teigimu už uždelstą atsiskaityti laiką vidutinis darbo... 20. 9.... 21. Taigi šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl pirmos eilės kreditoriaus A. S.... 22. 10.... 23. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos... 24. 11.... 25. JANĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties... 26. 12.... 27. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į DK 141 straipsnio... 28. 13.... 29. Kasacinio teismo bylose nuosekliai plėtojama DK 141 straipsnio 3 dalies... 30. 14.... 31. Taip pat pažymėtina, kad įstatymo leidėjas 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu... 32. 15.... 33. Nagrinėjamu atveju darbo sutartis sudaryta 2015 m. vasario 5 d., nutraukta –... 34. 16.... 35. DK nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui... 36. 17.... 37. Teismas, įvertinęs darbo santykių trukmę, kreditoriui, kaip buvusiam... 38. 18.... 39. Teismas, atsižvelgdamas į šios nutarties 16 punkte nurodytas aplinkybes bei... 40. 19.... 41. Kadangi kreditoriaus A. S. 8 128,16 Eur dydžio finansinis reikalavimas jau... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 43. atmesti pirmos eilės kreditoriaus A. S. prašymą dėl kreditorinio... 44. Išsiųsti nutarties kopiją nemokumo administratorei, kreditoriui A. S..... 45. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos...