Byla e2-1738-1085/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „( - )“, atstovaujamos bankroto administratoriaus mažosios bendrijos „( - )“, ieškinį atsakovui G. S. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 19946,41 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteiktas 2020 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

6Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

7Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

8Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 straipsnio 6 dalis).

9Teismas

konstatuoja:

10ieškinys tenkinamas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d., 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarčių, išieškojimo negalimumo aktų, valstybės įmonės „Registrų centras“ išrašo, vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo prievolę ieškovei yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

12Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

13CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas eidamas UAB „( - )“ vadovo pareigas privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. esant įmonės prastai finansinei padėčiai, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o teisme iškėlus įmonei bankroto bylą neperdavė paskirtam bankroto administratoriui įmonės dokumentų. Atsakovo neteisėtus veiksmus patvirtina pateikti įrodymai. Atsakovui savo veiksmais ir neveikimu sukėlus žalą ir nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad žala ieškovei atlyginta, atsakovui kyla pareiga atlyginti padarytą žalą, todėl iš atsakovo priteisimas ieškovei 19946,41 Eur žalos atlyginimas (CK 2.87 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.246-6.249 straipsniai, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.279 straipsnio 1 dalis,).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo priteisiamos ieškovei įstatyme numatytos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 449,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus visiškai, minėta suma (449,00 Eur) valstybei priteistina iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo valstybei taip pat priteistinos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 5,58 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ), ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), 19946,41 Eur (devyniolikos tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt šešių eurų 41 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (19946,41 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gruodžio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ), valstybei 449,00 Eur (keturių šimtų keturiasdešimt devynių eurų 00 ct) žyminį mokestį, 5,58 Eur (penkių eurų 58 ct) teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo 19946,41 Eur žalos... 5. Atsakovui ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimų į ieškinį... 7. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 8. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 9. Teismas... 10. ieškinys tenkinamas.... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2... 12. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 13. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo priteisiamos... 15. Už pareikštą ieškinį valstybei turėjo būti sumokėtas 449,00 Eur dydžio... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ), ieškovei bankrutavusiai... 19. Priteisti iš atsakovo G. S., asmens kodas ( - ), valstybei 449,00 Eur... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 21. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...