Byla 2A-295-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Neringos Švedienės, Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Inesai Ulevičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Transtira“ atstovui adv. Zigmantui Benečiui, atsakovo UAB „Integria“ atstovui adv.Sauliui Avižai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovo) UAB „Transtira“ ir (atsakovo) UAB „Integria“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-768-141-2010 pagal ieškovo UAB „Transtira“ ieškinį atsakovei UAB „Integria“ dėl 48.427,88 Lt skolos, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas UAB „Transtira“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ 35.614,76 Lt skolą už krovinių vežimo paslaugas, suteiktas 2008 m. birželio – liepos mėnesį, 12.813,12 Lt delspinigių bei 6 proc. dydžio metines palūkanas, remdamasi krovinių vežimo sutartimis, sąskaitomis – faktūromis (b.l.1-5).

5Nurodė, jog 2008 m įvairiais laikotarpiais su atsakovu sudarė 12 krovinio pervežimo sutarčių, pagal kurias buvo išrašytos sąskaitos-faktūros ir įteiktos atsakovui, tačiau atsakovas neatsikaitė su ieškovu. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindė CK 6.38, 6.808 str. nuostatomis.

6Atsakovas UAB „Integria“ atsiliepimu (b.l.48-52) nepripažino ieškinio reikalavimų ir prašė sustabdyti bylą iki bus išnagrinėta Vilniaus m. 2 apylinkės teisme nagrinėjama byla dėl nuostolių atlyginimo, nes krovinio vežėjas neįvykdė įsipareigojimų pagal 2008 m. birželio mėn. 26 d., krovinių vežimo sutartis Nr. 59316 ir Nr.59268. Dalis krovinio buvo prarasta, dėl to atsakovė UAB „Integria“ patyrė apie 26.000 EUR žalą. Nurodė, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai yra sustabdęs savo piniginių prievolių ieškovui vykdymą, sulaikęs ieškovui mokėtinas sumas, atsakovo pareiga sumokėti už suteiktas pervežimo paslaugas nėra vykdytina. Atsakovo priešpriešinis piniginis reikalavimas ieškovui kyla dėl atsakovui padarytos 26.735,10 EUR žalos atlyginimo. Atsakovas ieškovui ieškinį dėl padarytos 26.735,10 EUR žalos atlyginimo yra pareiškęs Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme (c.b.Nr.2-4563-592/2009). Taip pat nurodė, kad prašoma priteisti 12.813,12 Lt delspinigių suma (0,2 proc. už kiekvieną uždelstą atsikaityti dieną) yra neprotingai didelė ir vadovaujantis CK 6.73 str., mažintina.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu ieškinį iš dalies tenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Integria“ ieškovui UAB „Transtira“ skolą už krovinių vežimo paslaugas - 27 708,76 Lt, delspinigius - 9967,72Lt, iš viso 37.676,48 Lt, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 37.676,48 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-08-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1130,29 Lt žyminio mokesčio. Likusią dalį ieškinio reikalavimų dėl skolos už paslaugas ir delspinigių priteisimo atmetė. Priteisė iš atsakovo valstybei 13,08 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l.116-117).

8Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo sustabdyti bylą, nes nėra CPK 163, 164 str. nustatytų pagrindų, teisme nagrinėjamos bylos nesusiję tarpusavyje ir nėra pagrindo pripažinti, kad negalima nagrinėti bylos dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo iki bus išnagrinėtas UAB „Integria“ ieškinys UAB „Transtira“ dėl žalos, susijusios su krovinio praradimu atlyginimo. Teismas nustatė, kad pagal šalių pasirašytas sutartis, UAB „Transtira“, kuri sutartyje įvardijama krovinio vežėju, įsipareigojo nuvežti užsakovo UAB „Integria“ transporto paraiškoje nurodytą krovinį, skirti užsakytą automobilį bei garantavo transporto atvykimą nurodytu laiku ir vietoje. Užsakovas UAB „Integria“ įsipareigojo sumokėti sutartyje nurodytą mokestį už vežimo paslaugas, pristačius krovinį. Iš pateiktų krovinių gabenimo dokumentų, CMR važtaraščių teismas nustatė, kad krovinio vežėjas yra ne ieškovas, bet kitos įmonės. Dėl to ieškovo teikiamas paslaugas priskyrė ekspedijavimui. Šalių santykiams, kylantiems iš krovinių vežimo paslaugų teikimo taikė Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR) konvenciją. Tai atitinka ir šalių susitarimą (sutarčių 1 p.), jog krovinių paėmimas, transportavimas, atidavimas ir nuostolių kompensavimas vykdomas pagal CMR Konvencijos sąlygas. Nustatė, kad ieškovas neįvykdė įsipareigojimų pagal 2008 m. birželio 26 d. pasirašytas dvi sutartis: Nr.59316 ir 59268, t.y. dalis krovinio nebuvo pristatyta gavėjui. Pagal sutarčių sąlygas, krovinio vežimo mokestis mokamas atvykus užsakytam kroviniui, tačiau ieškovas neįvykdė įsipareigojimų pagal nurodytas sutartis, todėl negali reikalauti atlyginimo už neatliktą darbą. Teismas iš atsakovo reikalaujamos priteisti už vežimo paslaugas sumos išskaičiavo neatliktų paslaugų vertė - 7906,00 Lt ir delspinigiai – 2845,40 Lt. Kitą dalį ieškinio reikalavimų tenkino visiškai. Teismas vadovavosi CK 6.38, 6.808 str. Kitą dalį ieškinio reikalavimų dėl skolos ir delspinigių priteisimo netenkino, neesant įrodymų, patvirtinančių įsipareigojimų įvykdymą. Teismas sprendė, kad nepagrįsti atsakovo UAB „Integria“ prieštaravimai, nes CK 6.58 str. nuostatos šiuo atveju netaikytinos. Reikalavimas dėl atlygio už krovinio vežimą nagrinėtinas remiantis CMR konvencijos 23 str. 4 punktu. CK normos, reglamentuojančios krovinių vežimą ir ekspedijavimą (CK 6.807 - 6.823 str., 6.824 - 6.828) nustato, jog už krovinių vežimą turi būti mokamas šalių susitarimu nustatyto dydžio mokestis. CMR konvencijos 23 str.3 p. apribojimai taikomi tik krovinio vertei, bet netaikomi kitiems mokėjimams, kurie yra išvardinti Konvencijos 23 str.4 p. Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, jog ieškovui turi būti atlyginta už tinkamai įvykdytas krovinio vežimo (ekspedijavimo) paslaugas. Už neįvykdytus įsipareigojimus, netinkamai atliktas vežimo paslaugas ar vežimo organizavimą atlygis nepriklauso, todėl jo nepriteisė.

9Apeliantas (ieškovas) UAB „Transtira“ pateikė apeliacinį skundą (b.l.119-120), kuriuo prašo kuriuo prašo pakeisti skundžiamą sprendimą dalyje reikalavimo – 7906 Lt pagal dvi 2008-06-26 pasirašytas sutartis Nr.59316 ir Nr.59268, ir priskaičiuotus delspinigius 2.845,40 Lt netenkinimo ir ieškinį tenkinti – priteisti už pervežimus pagal 2008-06-26 pasirašytas sutartis Nr.59316 ir Nr.9268 ir 2845,40 Lt delspinigių. Nurodo, jog teismas nekreipė dėmesio į byloje esantį įrodymą – atsakovo UAB „Integria“ pateiktą ieškinį ieškovui UAB „Transtira“ dėl žalos kroviniui padarymo, kuriame reikalaujama žalos atlyginimo dėl sutarčių Nr.59316 ir Nr.59268 vykdymo metu padarytos žalos. Šiame ieškinyje nurodyta, kad dingo dalis krovinio, t.y. sutartis buvo įvykdyta dalinai. Mano, jog teismas privalėjo aiškinti, kokia apimtimi sutartis neįvykdyta ir tik toje dalyje atsisakyti tenkinti ieškinį. UAB „Integria“ nurodė, kad turėjo būti sumokėta 162.857,40 EUR, o gavo tik 136.104.30 EUR, t.y., krovinio gavėjas nesumokėjo už trūkstamą prekių kiekį 26.753.10 EUR, t.y. nesumokėjo tik 16,43 % nuo visos sumos. Taigi ir šioje dalyje teismas galėjo netenkinti ieškinio tik dalinai, t.y. priteisti už sutarčių dalinį įvykdymą 6.607,05 Lt skolos ir tik dalyje 1.298,95 Lt netenkinti. Taip pat ir su delspinigiais – priteisti 2.377,70 Lt , o dalyje 467,50 Lt netenkinti.

10Apeliantas (atsakovas) UAB „Integria“ pateikė apeliacinį skundą (b.l.124-129), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują – ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog atsakovas teisėtai ir pagrįstai yra sustabdęs savo piniginių prievolių ieškovui vykdymą, sulaikęs ieškovui mokėtinas sumas, atsakovo pareiga sumokėti už suteiktas pervežimo paslaugas nėra vykdytina, dėl to pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.85 str. 1 d. nuostatas. Pažymėjo, jog dėl automobilio, kuriuo gabenami kroviniai, vairuotojo nerūpestingumo, aplaidumo, dalis vertingo krovinio (galvaninių elementų) buvo pavogta. Krovinio gavėjas Baruch Enterprises Limited nustatė krovinio trūkumą. Atsakovas savo kontrahentui visiškai atlygino padarytą 26.753,EUR žalą. Tačiau nei ieškovas, nei krovinio vežėjas UAB „Vytelė“, nei jo draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ neatlygino atsakovui jo patirtų nuostolių. Teigia, kad prašoma priteisti 12.813,12 Lt delspinigių suma (0,2 proc. už kiekvieną uždelstą atsikaityti dieną) yra neprotingai didelė ir vadovaujantis CK 6.73 str., teismas turėjo ją sumažinti. Vadovaujasi LAT praktika (LAT 2009-02-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-36/2009). Mano, jog teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. Nr.2-4563-592/2009, kurioje atsakovas yra pareiškęs Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme ieškovui ieškinį dėl padarytos 26.735,10 EUR žalos atlyginimo. Vadovaujasi CPK 163 str. 3 d. Mano, kad šios bylos yra susijusios, nes jose nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių dėl vienarūšių piniginių prievolių vykdymo: nustačius, kad UAB „Transtira“ neturi pareigos atlyginti atsakovo patirtų nuostolių, UAB „Integria“ neturėtų teisinio pagrindo sustabdyti prievolės vykdymą ir atvirkščiai. Mano, jog teismas netinkamai taikė CPK 93 str. nuostatas, atmesdamas dalį ieškovo reikalavimo, nepriteisė atsakovui UAB „Integria“ dalies, proporcingos atmestiems reikalavimams, bylinėjimosi išlaidų.

11Ieškovas UAB „Transtira“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.139-140) prašo atsakovo UAB „Integria“ apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog šiuo atveju nėra sutartinės prievolės priešpriešinio vykdymo. Žalą vežimo metu padarė krovinio vežėjas UAB „Vytelė“ ir ją turi atlyginti draudimo kompanija, kuri gavusi tinkamus duomenis, tą ir padarys. Teigia, jog yra tik ginčas dėl žalos priteisimo, kurį spręs teismas, taigi ieškovas UAB „Transtira“ atsakovui UAB „Integria“ nėra skolingas, atsakovas nepagrįstai sustabdė prievolės vykdymą. Pažymi, jog nėra pagrindo keisti delspinigių dydžio, nes šalys susitarė dėl 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną delspinigių dydžio. LAT savo praktikoje tai pat nurodė, kad netesybų įskaitymas į nuostolius, nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (LAT 2008-08-25 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-401/2008). Teigia, jog nagrinėjama civilinė byla ir civilinė byla Nr. Nr.2-4563-592/2009 nėra susijusios, todėl nebuvo pagrindo stabdyti nagrinėjamos bylos.

12Atsakovas UAB „Integria“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Transtira“ apeliacinį skundą (b.l.142-143) prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog sudarytų krovinio pervežimo sutarčių ieškovas neįvykdė, nes atsakovo mokėjimo pareiga už suteiktas paslaugas pagal sutarčių 2.5 p. kyla tik atvykus kroviniui, t.y. už tinkamai suteiktas paslaugas. Tik vežėjui pristačius krovinį bei pateikus PVM sąskaitą-faktūrą, užsakovas privalo sumokėti už jam suteiktas paslaugas. Pažymi, jog ieškovas netinkami vykdė pervežimo paslaugas, dėl to atsakovas patyrė nuostolių. Mano, jog ieškovo UAB „Transtira“ apeliaciniame skunde išdėstytas pervežimo sutarčių aiškinimas yra nesąžiningas bei neprotingas, pažeidžiantis proporcingumo principą. Atsakovas UAB „Integria“ dėl ieškovo netinkamai suteiktų paslaugų patyrė 26.735,10 EUR žalą, o pagal sudarytas pervežimo sutartis Nr.59316 ir Nr.9268 už suteiktas paslaugas mokėtina suma sudarytų 7.906 Lt, t.y. 2.290 EUR. Vadinasi, atsakovo patirta žala yra neproporcinga ir žymiai didesnė už suteiktas pervežimo paslaugas mokėtina suma. Pažymi, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai yra sustabdęs savo piniginių prievolių ieškovui vykdymą, sulaikęs ieškovui mokėtinas sumas, atsakovo pareiga sumokėti už suteiktas pervežimo paslaugas nėra vykdytina. Atsakovas, vadovaudamasis CK 6.58 str. 1 d. sustabdė savo prievolių ieškovui vykdymą, kol ieškovas atlygins atsakovui padarytus nuostolius.

13Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

15Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

16Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

17Apeliantai (ieškovas) UAB“Transtira“ ir (atsakovas) UAB“Integria“ apeliaciniais skundais nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo iš dalies yra patenkintas ieškinys, reikalaujant ieškovui patenkinti ir atmesto ieškinio dalį, o atsakovas prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir ieškinį atmesti visiškai.

18Kolegija išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamo įstatymo aiškinimo ir taikymo.

19Dėl ieškovo apeliacinio skundo.

20Apeliantas (ieškovas) UAB „Transtira“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti skundžiamą sprendimą dalyje dėl atmesto reikalavimo 7906 Lt sumai pagal dvi 2008-06-26 pasirašytas sutartis Nr.59316 ir Nr.59268, ir 2.845,40Lt delspinigių, priteisiant nurodytas sumas arba jas sumažinant prarasto krovinio vertės apimtyje, kas sudaro 16,43proc.

21Kolegija iš dalies sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pilnai atmetė ieškovo reikalavimą dėl 7906 Lt apmokėjimo už krovinio pervežimą pagal dvi sutartis(b.l.24-28) ir 2845,40Lt delspinigių pagal jas priteisimo.

22Pažymėtina, kad vadovaujantis CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalimi, ieškovui turi būti kompensuojamas visas užmokestis už vežimą, muitų rinkliavas ir mokesčius bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos, jeigu prarastas visas krovinys, ir proporcingai nuostolio dydžiui, praradus dalį krovinio; kiti nuostoliai nekompensuojami. Ši taisyklė suponuoja išvadą, kad atsižvelgiant į prarasto krovinio vertę gali būti mažinamas ir mokėtinas užmokestis už vežimą. Tai pripažįstama ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „A. transportas“ ir UAB „PZU Lietuva“, byla Nr. 3K-3-165/2009). Tai rodo, kad nagrinėjamos bylos kontekste ieškovo ieškinio pagrįstumas ir reikalavimo apimtis turėjo būti įvertinta atsižvelgiant į nurodytos teisės normos prasmę.

23Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė. Tačiau iš byloje esančios medžiagos (b.l. 48-73) ir Vilniaus m.2 apylinkės teismo civ. byloje Nr.2-307-535/2010 priimto sprendimo matyti, kad dėl vežėjo kaltės dingo dalis krovinio, kuris buvo gabenamas pagal ieškovo ir atsakovo pasirašytas dvi sutartis: Nr.59316 ir Nr.5926. Pagal sutartis gabento krovinio vertė - 162.857,40 EUR, o dingusio -26.753.10 EUR. Ieškovas šią aplinkybę pripažįsta. Tai rodo, kad dingusio krovinio vertė sudaro 16 % nuo viso krovinio vertės(26753,10 EURx100 proc.:162857,40 EUR). Todėl tenkinant ieškovo apeliacinį skundą, iš atsakovo priteistina 6641,04 Lt už krovinio pervežimą pagal minėtas dvi sutartis (7906Lt x 84proc.), o taip pat 597,78 Lt delspinigių, skaičiuojant po 0,5proc. už uždelstą atsiskaityti laiką, tačiau ne daugiau kaip 180d. (6641,04Lt x0,5proc. x 180d.).

24Sutartyse šalys buvo susitarusios dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių mokėjimo už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Tačiau kolegija sutinka su atsakovo apeliacinio skundo argumentais, kad nustatytas delspinigių dydis yra aiškiai neprotingas, todėl mažintinas (CK 6.73 ir 6.258str.3d.). Pažymėtina, kad šalys netesybų dydį nustatė laisva valia, tačiau jų mokėjimas už sutarties sąlygų pažeidimą yra numatytas tik atsakovui, kas prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams(CK 1.5str.). Be to, byloje nėra jokių duomenų apie ieškovo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl atsakovo neatsiskaitymo, o paskaičiuoti delspinigiai (po 0,2 proc. už dieną) per tris mėnesius sudaro neproporcingai didelę sumą, lyginant su skola ir banko palūkanomis, kurios mokamos jame laikant pinigus. Todėl kolegija sprendžia, kad 0,5proc. dydžio delspinigių dydis negali būti laikomas neprotingu ar pažeidžiančiu sutarties laisvės principą, nes teismų praktikoje protingais pripažįstami ir mažesni delspinigiai (žr.civ. Nr.3K-7-367/2007, 3K-3-503/2007, 3K-7-304/2007).

25Dėl atsakovo apeliacinio skundo.

26Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėta kita byla, netinkamai taikė CK 6.85 str. 1 d. nuostatas ir nepagrįstai tenkino iš dalies ieškinį bei priteisė neprotingai didelius delspinigius, o taip pat neteisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, kadangi ieškinys patenkintas nepilnai.

27Kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus dėl šios bylos sustabdymo CPK 163str.3d. ar 164str. pagrindu, kol Vilniaus m. 2 apyl. teisme bus išnagrinėta kita byla, dėl krovinio praradimu padarytos žalos atlyginimo (b.l.54-58). Ši byla nėra tiesiogiai susijusi su prievolių vykdymu pagal pasirašytas pervežimo sutartis, nes krovinys, kad ir ne visas tačiau buvo pristatytas ir atsakovui atsirado pareiga atsiskaityti (Sutarčių 2.5p.). Be to, nurodyta byla 2010-12-20 yra jau išnagrinėta ir įsiteisėjęs teismo sprendimas neturi prejudicinės galios apelianto UAB“Intigria“ skundžiamam sprendimui civ. byloje Nr.2A-295-115/2011.

28Kolegija nesutinka ir su apelianto argumentais dėl netinkamo CK 6.85str.1 d. taikymo, praradus vežėjui dalį krovinio ir padarytos 26753,10Eur turtinės žalos atsakovui. CK 6.58str.1d. numatyta, kad jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti. Tačiau kolegija pažymi, kad šiuo atveju nėra sutartinės prievolės priešpriešinio vykdymo, nes kaip jau buvo minėta anksčiau, tai krovinių pervežimo prievolė yra įvykdyta, nors pagal dvi sutartis ir dalinai. Be to, krovinį vežė UAB“Vytelė“, o padarytą žalą atsakovui atlyginti turėjo draudimo kompanija, nes krovinys buvo apdraustas. Šią aplinkybę patvirtina ir Vilniaus m.2 apylinkės teismo civ. byloje Nr.2-307-535/2010 priimtas sprendimas, kuriuo iš UAB‘Transtira“ AB“Lietuvos draudimas“ naudai yra priteista dingusio krovinio svorio vertė -69563,0Lt, t.y. draudimo išmoka, o UAB‘Integria“ naudai iš ieškovo yra priteista tik 1750Lt(frančizė).

29Pažymėtina ir tai, kad apeliantas ginčija ir sprendimo dalį, kuria yra patenkintas ieškinys už tinkamai įvykdytas pervežimo sutartis (b.l.7-23, 28-37). T.y. atsakovas ginčija priteistą skolą 27708,26Lt sumoje pagal tinkamai įvykdytas sutartis. Tai rodo, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį šioje dalyje patenkino pagrįstai, o atsakovo argumentai atmestini, nes jis nevykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu už krovinių pervežimą per 10d. po PVM sąskaitos gavimo, numatytos sutarčių 2.5p. (CK 6.38str., 6.808str. ir CMR 23str.).

30Pažymėtina, kad sutartyse šalys buvo susitarusios ir dėl delspinigių mokėjimo už uždelstą atsiskaityti dieną. Kolegija jau pasisakė, kad sutartimi nustatytas delspinigių dydis yra neprotingas, todėl iš dalies tenkinant atsakovo apeliacinį skundą, teismo priteista netesybų suma perskaičiuojama ir mažinama iki 2493,72 Lt (27708,26Lt x 0,5proc. x 180d.).

31Tokiu būdu priteistina skola už krovinių pervežimą sudaro 34349,30Lt(27708,26-6641,04Lt), delspinigiai 3091,50Lt (2493,72Lt+597,78 Lt), iš viso- 37440,08Lt.

32Tuo pačiu yra pagrindas ir perskaičiuoti priteistas bylinėjimosi išlaidas (CPK 88, 93, 96, 98str.). Kadangi ieškinys yra patenkintas 77,31proc., iš atsakovo priteistina: ieškovui žyminio mokesčio išlaidų- 1123,22Lt(37440,08Lt x 3proc.) ir 2,97Lt(13,08Lt x 22,69proc.) valstybei procesinių dokumentų siutimo išlaidu, o iš atsakovo - 10,11Lt(13,08Lt x 77,31proc.) šių išlaidų.

33Priteisti iš ieškovo 727,44 Lt(3206Lt x 22,69proc.) atsakovui advokato išlaidų(b.l.102-111).

34Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino, taikė įstatymą, todėl apeliaciniai skundai iš dalies tenkinami, skundžiamas sprendimas pakeičiamas (CPK 326str.1d.3p.).

35Apeliacinėje teismo instancijoje patirtoms išlaidos atlyginti priteistina: ieškovui UAB“Transtira“ 217,16Lt(7238,82Lt x 3 proc.) žyminio mokesčio ir 790Lt(1000Lt x 79proc.) advokato išlaidų, kadangi apeliacinis skundas yra patenkintas 79proc.(7238,82Lt x 100proc. :9156,45Lt).

36Atsakovas ginčijo visą priteistą 37676,48Lt sumą. Taigi, sumažinus priteistus 9967,72Lt delspinigius iki 2493,72Lt, skundas yra atmestas 80,16 proc.(30201,98 Lt x 100proc.:37676,48Lt). Todėl atsakovui priteistina 224,27Lt žyminio mokesčio (7474,50Lt x 3proc.). Tokiu pat principu paskirstomos ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, kurias sudaro 8,50Lt(b.l.146).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

38Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 24 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-768-141-2010 pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

39„Ieškinį tenkinti iš dalies.

40Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ ieškovui UAB „Transtira“ 37440,08Lt , iš jos 27708,26Lt skolos už krovinių vežimo paslaugas ir 3091,50Lt delspinigių.

41Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ ieškovui UAB „Transtira“ 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 37440,08Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-08-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1123,22Lt Lt žyminio mokesčio.

42Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“ 727,44Lt atsakovui UAB „Integria“ advokato išlaidų.

44Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ 10,11Lt, o ieškovo UAB „Transtira“ 2,97 Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų“.

45Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ 1007,16Lt ieškovui UAB „Transtira“ bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje

46Priteisti iš ieškovo UAB“Transtira“ 224,27Lt atsakovui UAB‘Integria“ bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

47Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“ 1,70 Lt, o atsakovo 6,80Lt UAB‘Integria“ valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas UAB „Transtira“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Integria“... 5. Nurodė, jog 2008 m įvairiais laikotarpiais su atsakovu sudarė 12 krovinio... 6. Atsakovas UAB „Integria“ atsiliepimu (b.l.48-52) nepripažino ieškinio... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 24 d. sprendimu ieškinį iš... 8. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo sustabdyti bylą, nes... 9. Apeliantas (ieškovas) UAB „Transtira“ pateikė apeliacinį skundą... 10. Apeliantas (atsakovas) UAB „Integria“ pateikė apeliacinį skundą... 11. Ieškovas UAB „Transtira“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.139-140)... 12. Atsakovas UAB „Integria“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Transtira“... 13. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 16. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 17. Apeliantai (ieškovas) UAB“Transtira“ ir (atsakovas) UAB“Integria“... 18. Kolegija išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 19. Dėl ieškovo apeliacinio skundo.... 20. Apeliantas (ieškovas) UAB „Transtira“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti... 21. Kolegija iš dalies sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios... 22. Pažymėtina, kad vadovaujantis CMR konvencijos 23 straipsnio 4 dalimi,... 23. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė. Tačiau iš byloje... 24. Sutartyse šalys buvo susitarusios dėl 0,2 proc. dydžio delspinigių... 25. Dėl atsakovo apeliacinio skundo.... 26. Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė... 27. Kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus dėl šios bylos... 28. Kolegija nesutinka ir su apelianto argumentais dėl netinkamo CK 6.85str.1 d.... 29. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas ginčija ir sprendimo dalį, kuria yra... 30. Pažymėtina, kad sutartyse šalys buvo susitarusios ir dėl delspinigių... 31. Tokiu būdu priteistina skola už krovinių pervežimą sudaro... 32. Tuo pačiu yra pagrindas ir perskaičiuoti priteistas bylinėjimosi išlaidas... 33. Priteisti iš ieškovo 727,44 Lt(3206Lt x 22,69proc.) atsakovui advokato... 34. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija sprendžia, kad pirmosios... 35. Apeliacinėje teismo instancijoje patirtoms išlaidos atlyginti priteistina:... 36. Atsakovas ginčijo visą priteistą 37676,48Lt sumą. Taigi, sumažinus... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 38. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 24 d. sprendimą civilinėje... 39. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ ieškovui UAB „Transtira“... 41. Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ ieškovui UAB „Transtira“ 6 proc.... 42. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“ 727,44Lt atsakovui UAB... 44. Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ 10,11Lt, o ieškovo UAB... 45. Priteisti iš atsakovo UAB „Integria“ 1007,16Lt ieškovui UAB... 46. Priteisti iš ieškovo UAB“Transtira“ 224,27Lt atsakovui UAB‘Integria“... 47. Priteisti iš ieškovo UAB „Transtira“ 1,70 Lt, o atsakovo 6,80Lt...