Byla 2-497-381/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. M. (J. M.) atstovo advokato V. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties dalies, kuria patvirtinus ieškovės J. M. ir atsakovų I. M. (I. M.) bei bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų pusė“ taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1299-513/2015 pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovams I. M. ir bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų pusė“ dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo – antstolis J. P., buvo išspręstas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir atlyginimo klausimas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42013 m. rugpjūčio 12 d. ieškovė J. M. (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui I. M. (toliau – ir atsakovas), kuriame prašė priteisti iš atsakovo 81 370,21 Lt skolos (t. 1, b. l. 2). 2013 m. lapkričio 21 d. ieškovė J. M. pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui patikslintą ieškinį atsakovams I. M. ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų pusė“ (toliau – BUAB „Vakarų pusė“), atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Forsina“, kuriame prašė įpareigoti BUAB „Vakarų pusė“ grąžinti 81 370,21 Lt į jos asmeninę banko sąskaitą. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad iš savo asmeninės sąskaitos per klaidą padarė 30 136 JAV dolerių pavedimą į I. M. asmeninę sąskaitą. Pervesti pinigai buvo skirti ne I. M., todėl piniginės lėšos turi būti grąžintos. Pareikalavus jas grąžinti, paaiškėjo, kad I. M. pervestomis piniginėmis lėšomis nedisponuoja, nes jos areštuotos ir deponuotos antstolio J. P., pagal išieškotojo BUAB „Vakarų pusė“ vykdomąjį raštą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovams I. M. ir BUAB „Vakarų pusė“ dėl nepagrįsto praturtėjimo buvo sustabdyta ir perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Teismas sprendė, kad nagrinėjamoje byloje reikalavimas dėl nepagrįsto praturtėjimo pareikštas ne tik atsakovui I. M., bet ir BUAB „Vakarų pusė“, kurios bankroto byla nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme, todėl siekiant tinkamai užtikrinti viešąjį interesą, vyraujantį bankroto bylose, bei proceso operatyvumą bylą perduotina nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui.

6Klaipėdos apygardos teisme 2014 m. birželio 9 d. posėdžio metu buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo I. M. prašymo įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu antstolį J. P., ieškovės atstovas neprieštaravo antstolio J. P. įtraukimui į bylą trečiuoju asmeniu. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartimi atsakovo I. M. prašymas dėl antstolio J. P. įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, buvo patenkintas.

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškovės J. M. ieškinį atsakovams I. M. ir BUAB „Vakarų pusė“ tenkino, įpareigojo antstolį J. P. grąžinti 30 136 JAV dolerių į ieškovės asmeninę banko sąskaitą. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimą panaikino ir civilinę bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nevisapusiškai atskleistos ginčo teisingam išnagrinėjimui reikšmingos aplinkybės, susijusios su nepagrįsto turto gavimo instituto taikymu, pažeistos įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normos. Apeliacinės instancijos teismas, naikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduodamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendė pažymėdamas, kad jos bus paskirstytos iš naujo išnagrinėjus bylą pirmosios instancijos teisme ir priėmus atitinkamą procesinį sprendimą.

82015 m. liepos 1 d. ieškovė J. M. pateikė pirmosios instancijos teismui patikslintą ieškinį atsakovams I. M. ir BUAB „Vakarų pusė“, kuriame nurodė, kad tikslinga į bylą atsakovu įtraukti antstolį J. P..

92015 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas ieškovės J. M. prašymas patvirtinti jos ir atsakovų I. M. bei BUAB „Vakarų pusė“ 2015 m. spalio 16 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje pagal jos ieškinį atsakovams I. M. ir BUAB „Vakarų pusė“ dėl 30 136 JAV dolerių grąžinimo. Prašyme ieškovė nurodė, kad šalys nusprendė užbaigti byloje sprendžiamą ginčą taikiai, šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės.

102015 m. lapkričio 6 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų antstolio J. P. prašymas atlyginti bylos nagrinėjimo metu jo turėtas bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b. l. 186–189). Prašyme antstolis nurodė, kad neginčija šalių teisės užbaigti bylą taikos sutartimi, tačiau tvirtinant šalių taikos sutartį prašo išspręsti klausimą dėl trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 530,29 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimo ir 579,24 Eur išlaidos už advokato teisines paslaugas surašant apeliacinį skundą, atlyginimo.

11I. J. M. su trečiojo asmens antstolio J. P. prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nesutiko. Nurodė, kad antstolis J. P. byloje nėra asmuo savarankiškai pareiškęs savo reikalavimus, todėl patyręs žalos dėl bylos dalyvių veiksmų turi kreiptis į teismą ir reikalauti ją atlyginti. Teikdamas apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimo antstolis J. P. neturėjo mokėti žyminio mokesčio, kadangi jam nebuvo pareikštas joks materialus reikalavimas bei jis atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkino, patvirtino ieškovės J. M., atsakovo I. M. ir atsakovės BUAB „Vakarų pusė“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią ieškovė atsisakė nuo ieškinio reikalavimų, pareikštų atsakovams I. M. ir BUAB „Vakarų pusė“, kadangi tarp jos ir atsakovo BUAB „Vakarų pusė“ buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kurios pagrindu ieškovė perėmė atsakovo (išieškotojo) BUAB „Vakarų pusė“ teises vykdomosiose bylose ir tapo išieškotoja atsakovo I. M. atžvilgiu, įskaitant teisę gauti trečiojo asmens - antstolio J. P. areštuotas ir saugomas pinigines lėšas.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad sudarius taikos sutartį ieškovei grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos, t. y. 530 Eur žyminis mokestis.

15Remdamasis taikos sutarties 6 punktu, kuriame šalys susitarė, kad ieškovė sutinka atlyginti valstybei išlaidas, susijusias su civilinės bylos nagrinėjimu, teismas sprendė, jog 10,50 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu priteisiamos iš ieškovės valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 96 straipsnis).

16Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų antstolis J. P. byloje turėjo 1 109,53 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 530,29 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą ir 579,24 Eur – išlaidos už advokato teisines paslaugas. Teismas, atsižvelgęs į ginčo pobūdį, šalių verslo ir giminystės ryšį, viešojo intereso aspektą (atsakovei BUAB „Vakarų pusė“ vadovavo ieškovės tėvas, padaręs įmonei ir jos kreditoriams žalos), taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendė, kad trečiojo asmens turėtos išlaidos priteistinos iš ginčą inicijavusios ieškovės (CK 1.5 straipsnis, CPK 93 straipsnio 4 dalis).

17Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad antstoliui žyminis mokestis už apeliacinį skundą grąžintinas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, kadangi jis atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas pažymėjo, kad nurodytoje teisės normoje numatytas teisinis reguliavimas taikytinas tuo atveju, kai bankrutuojanti įmonė byloje ieškovė (šiuo atveju BUAB „Vakarų pusė“ byloje yra atsakovė).

18Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi ištaisė rašymo apsirikimą, padarytą Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties motyvuojamoje dalyje – išbraukė trečios pastraipos teksto skliausteliuose žodį „vadovavo“, kadangi atsakovas I. M. niekada nevadovavo BUAB „Vakarų pusė“.

19III. Atskirojo skundo argumentai

20I. J. M. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties dalį dėl žyminio mokesčio dalies jai grąžinimo, taip pat dėl trečiojo asmens antstolio J. P. sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš ieškovės.

211. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys bankroto ir restruktūrizavimo bylose yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškovei turėjo būti grąžinta ne 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, o 100 proc. žyminio mokesčio.

222. Byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo antstolis J. P. taip pat neturėjo mokėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, kadangi CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Tokiu atveju antstoliui J. P. sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą turėjo būti grąžintas, o ne priteistas iš ieškovės, kuri negali būti atsakinga už kitų byloje dalyvaujančių asmenų protingumo principo neatitinkančius veiksmus (žyminio mokesčio mokėjimą, kai tai daryti neprivaloma).

233. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad šalis sieja verslo ir giminystės ryšiai, atsakovei BUAB „Vakarų pusė“ vadovavo ieškovės tėvas, padaręs įmonei ir jos kreditoriams žalos. Dėl šių pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, todėl jos nepagrįstos bei turi būti ištaisytos, nes gali sukelti prejudicinius faktus kitose bylose.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

26CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

27Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas, patvirtinęs šalių sudarytą taikos sutartį, išsprendė ieškovės ir trečiojo asmens sumokėtų žyminių mokesčių atlyginimo klausimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

28Dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų taikymo

29Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė J. M., teikdama Klaipėdos miesto apylinkės teismui ieškinį, sumokėjo 706,96 Eur (2 441 Lt) dydžio žyminį mokestį už ieškinyje keliamą turtinio pobūdžio reikalavimą (t. 1, b. l. 3). Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad ieškinyje keliamas turtinio pobūdžio reikalavimas pareikštas ne tik atsakovui I. M., bet ir BUAB „Vakarų pusė“, kurios atžvilgiu pradėtas bankroto procesas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovams I. M. ir BUAB „Vakarų pusė“ dėl nepagrįsto praturtėjimo buvo sustabdyta ir perduota nagrinėti BUAB „Vakarų pusė“ bankroto bylą nagrinėjančiam Klaipėdos apygardos teismui (t. 1, b. l. 73-74). Pirmosios instancijos teismas, patvirtinęs šalių sudarytą taikos sutartį, sprendė, kad ieškovei grąžinama 75 proc. pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (2 441 Lt), t. y. 530 Eur. A. J. Mazur, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, tvirtina, kad nagrinėjamoje byloje ji, kaip ieškovė, atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

30Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl apeliantės nurodytų argumentų, pažymi, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Teismų praktikoje išaiškinta, jog įstatymų leidėjas tokiu reguliavimu siekė, kad šie asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-376-330/2015; 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012). Esminis kriterijus, kuriuo remiantis sprendžiamas klausimas dėl asmens atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą, yra tai, kas yra ginčo subjektas, į kurį nukreipti ieškinio reikalavimai. Nagrinėjamu atveju, kaip jau buvo minėta, pareikštu ieškiniu turtinio pobūdžio reikalavimai buvo keliami ne tik fiziniam asmeniui I. M., tačiau ir BUAB „Vakarų pusė“, kurios atžvilgiu bylos nagrinėjimo metu buvo pradėtas bankroto procesas. Taigi, patenkinus ieškinio reikalavimus ieškovė J. M. ir BUAB „Vakarų pusė“ įgytų tarpusavio prievoles, kas patvirtina, jog byloje nagrinėjamas ginčas priskirtinas ginčams bankroto bylose CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme, todėl teikiant tokio pobūdžio ieškinį ieškovė J. M. yra atleidžiama nuo žyminio mokesčio (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 2 dalis).

31Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl žyminio mokesčio ieškovei grąžinimo, neteisingai taikė proceso teisės normas bei vadovavosi CPK 87 straipsnio 2 dalies nuostatomis, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovei grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovės atžvilgiu taikomos CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto ir 2 dalies nuostatos, todėl jai grąžintinas 706,96 Eur (2 441 Lt) dydžio žyminis mokestis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.

32Atskirajame skunde apeliantė taip pat kelia klausimą dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatų taikymo trečiajam asmeniui antstoliui J. P. sumokant žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Apeliantės teigimu, antstolis, kaip bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, taip pat yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė klausimą dėl trečiojo asmens sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš ieškovės, o ne grąžino sumokėtą žyminį mokestį pačiam trečiajam asmeniui. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl šių apeliantės argumentų, pažymi, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos taikomos, kai įmonei iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba jai vykdoma neteisminė bankroto procedūra. Tokia įmonė atleidžiama nuo žyminio mokesčio, kad ir kokia jos procesinė padėtis – ji yra ieškovas ar atsakovas. Kiti tokio pobūdžio byloje dalyvaujantys asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. Taigi nagrinėjamu atveju, kai byloje sprendžiamas turtinio pobūdžio klausimas dėl nepagrįsto praturtėjimo, nėra pagrindo tiesiogiai taikyti apeliantės nurodytos normos – CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į prieš tai nurodytas aplinkybes, konstatuoja esant kitą trečiojo asmens atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo už apeliacinį skundą pagrindą, numatytą CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Kitoks nagrinėjamoje byloje nustatytos situacijos sprendimas, kai nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu yra atleista ieškovė, pareiškusi turtinio pobūdžio reikalavimą bankrutuojančiai įmonei, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu – bankrutuojanti įmonė, o trečiasis asmuo, su kurio interesais tiesiogiai susijęs byloje sprendžiamo klausimo išnagrinėjimas, įpareigojimas sumokėti žyminį mokestį, neatitiktų šalių lygiateisiškumo principo.

33Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl trečiojo asmens sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš ieškovės, neteisingai taikė proceso teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog sumokėtas žyminis mokestis priteistinas iš ieškovės, o ne grąžintinas trečiajam asmeniui iš valstybės biudžeto. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju trečiojo asmens atžvilgiu taip pat taikomos CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto ir 2 dalies nuostatos, todėl jam grąžintinas 530,29 Eur (1 831 Lt) žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinį skundą (t. 2, b. l. 36, CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

35Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis naikintina dėl netinkamo proceso teisės normų, reglamentuojančių atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir žyminio mokesčio grąžinimą, taikymo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 87 straipsnis, CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 338 straipsnis).

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

37Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartį pakeisti žyminio mokesčio paskirstymo tarp šalių ir žyminio mokesčio grąžinimo dalyje ir šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartį išdėstyti taip:

38„Grąžinti ieškovei J. M. (asmens kodas ( - ) 706,96 Eur (2 441 Lt) žyminį mokestį iš valstybės biudžeto, sumokėtą 2013 m. rugpjūčio 8 d. AB Lietuvos pašte.

39Grąžinti antstoliui J. P. (asmens kodas ( - ) 530,29 Eur (1 831 Lt) žyminį mokestį iš valstybės biudžeto, sumokėtą 2014 m. spalio 11 d. AB DNB banke.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2013 m. rugpjūčio 12 d. ieškovė J. M. (toliau – ir ieškovė) kreipėsi... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi civilinė... 6. Klaipėdos apygardos teisme 2014 m. birželio 9 d. posėdžio metu buvo... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškovės J. M.... 8. 2015 m. liepos 1 d. ieškovė J. M. pateikė pirmosios instancijos teismui... 9. 2015 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas ieškovės J.... 10. 2015 m. lapkričio 6 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas trečiojo... 11. I. J. M. su trečiojo asmens antstolio J. P. prašymu dėl bylinėjimosi... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi šalių... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad sudarius... 15. Remdamasis taikos sutarties 6 punktu, kuriame šalys susitarė, kad ieškovė... 16. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų antstolis... 17. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad antstoliui... 18. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi ištaisė rašymo... 19. III. Atskirojo skundo argumentai... 20. I. J. M. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015... 21. 1. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą ieškovai ir turtinius... 22. 2. Byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo antstolis J. P. taip pat neturėjo... 23. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad šalis sieja verslo... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 25. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 26. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 27. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria pirmosios... 28. Dėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų taikymo ... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė J. M., teikdama Klaipėdos miesto... 30. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl apeliantės nurodytų... 31. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 32. Atskirajame skunde apeliantė taip pat kelia klausimą dėl CPK 83 straipsnio 1... 33. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 34. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties... 35. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 37. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartį pakeisti žyminio... 38. „Grąžinti ieškovei J. M. (asmens kodas ( - ) 706,96 Eur (2 441 Lt)... 39. Grąžinti antstoliui J. P. (asmens kodas ( - ) 530,29 Eur (1 831 Lt) žyminį...