Byla e2-21419-819/2018
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,

2sekretoriaujant Augustei Juodėnaitei, Gretai Čepelionytei, vertėjaujant Gyčiui Račkauskui,

3dalyvaujant ieškovo vadovui Valentinui Marcinkevičiui, ieškovo atstovei advokatei Milanai Striuogienei,

4atsakovo vadovui Jonui Raginiui, atsakovo atstovui advokatui Vaidui Radvilai,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atsakovui UAB „Ryšių statyba“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas pateiktu ieškiniu (b.l. 19-24) prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 9 438 Eur skolos, 267,03 Eur palūkanų ir 243,81 Eur delspinigių už termino prievolei įvykdyti praleidimą, 8 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinyje ieškovas nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. spalio 26 d. sudarė mechanizmų nuomos sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo už užmokestį išnuomoti atsakovui snieginį traktorių „PISTENBULLY“ (toliau – Traktorius). Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį pagal suderintą vienetinį įkainį – 650 Eur be PVM už vieną darbo dieną, o ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui už suteiktas nuomos paslaugas PVM sąskaitą-faktūrą, apskaičiuotą remiantis faktiškai dirbtų darbo dienų skaičiumi, patvirtintą nuomininko parašais ir antspaudais. Ieškovas tą pačią dieną perdavė Traktorių atsakovui, kuris savo transportu išsivežė jį į objektą. Traktorius ieškovui buvo grąžintas 2017 m. lapkričio 28 d. Tą pačią dieną atsakovo atstovui buvo įteikta ieškovo 2017 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaita-faktūra serija KAM Nr. 007799 už Traktoriaus nuomą 17 303 Eur sumai. Paaiškina, kad nuomos laikotarpiu atsakovo atstovas informavo telefonu ieškovo vadovą, jog eksploatuojant Traktorių jam prakiuro padangos. Ieškovo vadovas geranoriškai, nereikalaudamas atsakovo savo sąskaita suremontuoti pradurtas padangas, pasiūlė neatlygintinai pasinaudoti ieškovo turimomis atsarginėmis padangomis. Atsakovas pasiūlymą priėmė, padangas iš ieškovo pasiėmė. Ieškovo teigimu, jokio tarimosi dėl nuomos mokesčio mokėjimo už faktiškai panaudotą Traktoriaus darbo dienų skaičių, priklausomą nuo padangų keitimo, tarp šalių nebuvo. Tik 2017 m. lapkričio 22 d. raštu Nr. 17/398 atsakovas vienašališkai informavo ieškovą, jog Traktorius realiai objekte dirbo 6 darbo dienas, o 2 darbo dienas buvo vežamas iš Garliavos ir grąžintas atgal, kitas dienas remontuojamas. Ieškovo teigimu, toks atsakovo elgesys nepagrįstas, sukuriantis prielaidas nesąžiningumui ir piktnaudžiavimui. Nors pagal atsakovės pateiktus kelionės lapus Traktorius dirbo tik 2017 m. spalio 27, 30 d., 2017 m. lapkričio 7, 8, 9, 21 d., atsakovo atstovai niekaip neinformavo ieškovo dėl kokių priežasčių atsakovas negalėjo dirbti. Pažymi, kad ieškovas perdavė atsakovui techniškai tvarkingą Traktorių. Atsakovas ieškovui nė karto nereiškė pretenzijos, kad perduotas Traktorius yra netinkamos būklės, dėl ko jo negalima naudoti pagal tikslinę paskirtį, taip pat neinformavo apie jokius rimtus Traktoriaus trūkumus, kuriems pašalinti reikalingas remontas. Be to, nors atsakovas Traktorių valdė ir juo naudojosi nuo 2017 m. spalio 26 d. iki 2017 m. lapkričio 28 d., kas apima 23 darbo dienas, ieškovas pateikė 2017 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija KAM Nr. 007799 už 22 darbo dienas, pats geranoriškai sumažindamas darbo dienų skaičių viena diena. Ieškovas nurodo, kad jis ragino atsakovą geranoriškai įvykdyti prievolę, o 2017 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. 682 išdėstė savo poziciją dėl nesutikimo su 6 darbo dienų skaičiumi. 2017 m. gruodžio 5 d. ieškovas gavo iš atsakovo 7 865 Eur už Traktoriaus nuomą 10 darbo dienų. Likusios dalies nuomos mokesčio atsakovas ieškovui už Traktoriaus nuomą nesumokėjo. Todėl ieškovas prašo ją priteisti iš atsakovo ieškovo naudai teismine tvarka.

9Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, kad Sutartimi šalys sulygo, kad atsakovui laiku neatsiskaičius pagal Sutartį ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną. Pagal Sutartį PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas turėjo apmokėti per 30 dienų nuo jos pateikimo atsakovui dienos. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 243,81 Eur delspinigių, paskaičiuotų taikant Sutartyje nurodytą delspinigių normą už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. gegužės 10 d. (129 dienas). Taip pat ieškovas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo priteisti iš atsakovo 267,03 Eur palūkanų, paskaičiuotų taikant 8 procentų metinę palūkanų normą nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. gegužės 10 d. (129 dienas).

10Atsakovas pateikė byloje atsiliepimą (b.l. 96-103), kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovas ir atsakovas sudarė Sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui pateikti tvarkingą Traktorių. Sutartimi šalys sulygo, kad nuomos suma bus mokama pagal faktiškai panaudotą nuomojamo Traktoriaus darbo dienų skaičių. Atsakovas išsinuomojo Traktorių tikėdamasis jį panaudoti kelias dienas. Traktorius atsakovui buvo perduotas 2017 m. spalio 26 d., atsakovas pats organizavo jo atsivežimą į objektą Pavoverėje, Švenčionių rajone. Traktorius ieškovui buvo grąžintas 2017 m. lapkričio 28 d. Atsakovas nurodo, kad su Traktoriumi jis dirbo tik 2017 m. spalio 27, 30 d., lapkričio 7, 8, 9, 21 d., ką patvirtina atsakovo surašyti kelionės lapai. Kitu metu atsakovas turėjo keisti Traktoriui padangas, taip pat buvo atliekami vikšro guminių juostų remonto darbai, buvo keičiami priekinio rato guoliai, priekinio rato ašis, dėl ko juo nebuvo galima naudotis. Šių gedimų atsakovas nurodo negalėjęs pastebėti priimdamas Traktorių. Nepaisant to, ieškovas atsakovui nepagrįstai pateikė PVM sąskaitą-faktūrą už Traktoriaus nuomą 22 darbo dienas. Pažymi, kad apsikeičiant Sutarties egzemplioriais atsakovas nepastebėjo, kad ieškovas ant atsakovo pasirašyto Sutarties egzemplioriaus pridėjo prierašą „su sąlyga nuomos trukmė ne mažesnė kaip dešimt darbo dienų“, kuris nebuvo aptartas ar derintas. Todėl atsakovas pagal ieškovo vienašališkai padarytą įrašą 2017 m. gruodžio 5 d. buvo priverstas sumokėti 7 895 Eur už 10 darbo dienų laikotarpį. Atsakovas prašo įvertinti tai, kad ieškovo reikalavimas sumokėti už Traktoriaus nuomą 22 darbo dienas 17 303 Eur prieštarauja proporcingumo, protingumo principams. Tokie Traktoriai parduodami už 5 600 Eur – 17 000 Eur.

11Atsakovas atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovas netinkamai įvykdė pareigą perduoti atsakovui Traktorių, neužtikrino, kad atsakovas Traktoriumi pagal jo paskirtį galėtų naudotis visą nuomos laikotarpį, už kurį reikalauja priteisti nuomos mokestį. Ieškovas ieškinyje klaidingai nurodo, kad atsakovo atstovai Traktoriaus nuomos laikotarpiu neinformavo ieškovo dėl kokių priežasčių Traktoriaus nebuvo galima naudoti pagal jo paskirtį. Atsakovo teigimu, jis informavo ieškovą apie būtinybę atlikti vikšro guminių juostų remonto darbus, pakeisti priekinio rato guolius, priekinio rato ašį, o visus darbus atliko pats atsakovas, reikiamas detales gaudamas iš ieškovo. Atliekant Traktoriaus remontą nėra galimybių jį tuo pačiu naudoti pagal paskirtį. Šią aplinkybę suprato ir turėjo suprasti ieškovas, todėl reikalavimas priteisti nuomos mokestį ir už tą laikotarpį, kai Traktorius buvo remontuojamas, nepagrįstas. Toks reikalavimas neatitinka ir teismų formuojamos praktikos.

12Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti iš atsakovo ir Sutartyje numatytus delspinigius, ir teisės aktuose įtvirtintas palūkanas už tą patį laikotarpį. Kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju - į kompensuojamų palūkanų dalį. Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant jas pagal tokius reikalavimus, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Todėl šis ieškovo reikalavimas yra taip pat nepagrįstas.

13Ieškovas, jo atstovė byloje nagrinėjimo teisme metu palaikė ieškinyje išdėstytą poziciją, aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Jų pasisakymai fiksuoti teismo posėdžio protokole.

14Atsakovas, jo atstovas bylos nagrinėjimo teisme metu su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes. Jų pasisakymai taip pat fiksuoti teismo posėdžio protokole.

15Ieškinys atmestinas.

16Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių, jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad 2017 m. spalio 26 d. ieškovas ir atsakovas sudarė mechanizmų nuomos sutartį (b.l. 29-30, toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo už užmokestį išnuomoti atsakovui traktorių „PISTENBULLY“, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį pagal suderintą vienetinį įkainį – 650 Eur be PVM už vieną darbo dieną (Sutarties 1.1 p.). Sutartimi ieškovas įsipareigojo pateikti atsakovui už suteiktas nuomos paslaugas apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą, apskaičiuotą remiantis faktiškai dirbtų darbo dienų skaičiumi, patvirtintą atsakovo parašais ir antspaudu (Sutarties 2.2.2, 3.1 p.), o atsakovas įsipareigojo sumokėti nuomos mokestį per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos (Sutarties 2.13, 3.2 p.). Sutartis šalių buvo sudaryta po įvykusių derybų telefonu (b.l. 143-144, 150), jose dalyvaujant ieškovo vadovui Valentinui Marcinkevičiui ir atsakovo atstovui Jonui Raginiui, atsakovo atstovui paviešinant (b.l. 35), jog atsakovui reikalingas būtent tokio tipo Traktorius dėl ketinamų atlikti darbų pobūdžio (atlikti kabelių tiesimo darbus ypač drėgnoje vietovėje, kemsyne), jis reikalingas trumpam laikui, kelioms dienoms (tik kabeliui patiesti). Rašytinės Sutarties projektą po įvykusių derybų rengė atsakovas, kuris ieškovui buvo perduotas atsakovo darbuotojo Z. G. atvykus pasiimti Traktoriaus pas ieškovą. Rašytinės Sutarties pasirašymo metu ieškovo vadovas ant Sutarties padarė prierašą – „su sąlyga nuomos trukmė ne mažesnė kaip dešimt darbo dienų“ (b.l. 143-14), po ko tą pačią dieną Sutartį grąžino Z. G., kuris ją, pasirašytą ieškovo, perdavė atsakovui.

17Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, liudytojų A. L., Z. G. parodymų nustatyta, kad Traktorius ieškovo buvo perduotas atsakovui 2017 m. spalio 26 d. (b.l. 38). Traktorių faktiškai perdavė ieškovo darbuotojas A. L. atsakovo darbuotojui Z. G.. Traktoriaus perdavimo metu ieškovo darbuotojas A. L. Traktorių užvedė, juo važiavo, o atsakovo darbuotojas Z. G. neišsakė ieškovui jokių pastabų dėl perduodamo Traktoriaus būklės. Iš liudytojo Z. G. parodymų taip pat nustatyta, kad jis atsakovo buvo įpareigotas tik Traktorių paimti iš Garliavos ir atvežti pas atsakovą į garažą Vilniuje, Žirnių g. 4. Tokių pastabų, pretenzijų neišsakė ieškovui atsakovas ir po to, kai Traktorius buvo pristatytas atsakovui į garažą ir jo mechaniko M. M. apžiūrėtas. Iš atsakovo paaiškinimų, į bylą pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 39-40, 41), liudytojų D. K., M. M. parodymų nustatyta, kad faktiškai atsakovas su Traktoriumi dirbo 6 darbo dienas – 2017 m. spalio 27, 30 d., 2017 m. lapkričio 7, 8, 9, 21 dienomis. Kitomis dienomis atsakovas su Traktoriumi faktiškai nedirbo dėl Traktoriaus gedimų. Iš atsakovo, byloje apklaustų liudytojų D. K., M. M., Z. A., I. G., M. U. parodymų nustatyta, kad Traktorius po jo perdavimo atsakovui gedo tris kartus: pirmą kartą prakiuro padanga, nukrito vikšras, buvo sugadinta ašis, antrą kartą prakiuro padanga, nukrito vikšras, subyrėjo guolis, trečią kartą trūko hidraulinė žarna, išbėgo tepalas. Iš atsakovo paaiškinimų, liudytojų M. M., Z. G., A. L. parodymų, į bylą pateiktų telefono išklotinių (b.l. 147-149, 151-152) nustatyta, kad apie Traktoriaus gedimo faktą ieškovas pirmuosius du kartus buvo informuotas, ką liudija skambučiai ieškovui 2017 m. spalio 30 d., 2017 m. lapkričio 10 d., nustatytos aplinkybės, kad ieškovas atsakovo prašymu perdavė atsakovo darbuotojams Z. G., M. M. atsargines Traktoriaus detales (padangas). Tačiau byloje nėra įrodymų, kad dėl šių gedimų atsakovas ieškovui teikė kokias nors pastabas, pretenzijas dėl jiems išnuomoto Traktoriaus būklės tinkamumo. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų (b.l. 31), liudytojų Z. G., A. L. parodymų nustatyta, kad Traktorių atsakovas ieškovui grąžino 2017 m. lapkričio 28 d. Tą pačią dieną ieškovas atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 007799 dėl 17 303 Eur sumokėjimo už Traktoriaus nuomą 22 darbo dienas (b.l. 32), kurią perdavė atsakovui per atsakovo darbuotoją Z. G.. Iš atsakovo paaiškinimų, byloje surinktų rašytinių įrodymų (b.l. 160-161, 162) nustatyta, kad gavęs sąskaitą atsakovas kitą dieną 2017 m. lapkričio 29 d. telefonu pranešė ieškovui nesutinkantis su išrašyta PVM sąskaita faktūra, dėl ko 2017 m. gruodžio 1 d. raštu ieškovas pareikalavo atsakovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus (b.l. 34-35). 2017 m. gruodžio 5 d. raštu atsakovas nurodė, jog sutinka apmokėti tik už 10 darbo dienų Traktoriaus nuomą ir šią sumą – 7 865 Eur, 2017 m. gruodžio 5 d. sumokėjo ieškovui (b.l. 36-37).

18Tarp šalių byloje kilo ginčas dėl Sutarties nuostatų aiškinimu, būtent, dėl šalių Sulygto atsiskaitymo už Traktoriaus nuomą. Ieškovas byloje teigė, kad Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti 670 Eur nuomos mokestį už kiekvieną darbo dieną. Atsakovas gi byloje teigė, kad Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti 670 Eur nuomos mokestį už kiekvieną faktiškai su Traktoriumi dirbtą darbo dieną. Kadangi ši aplinkybė turi esminę reikšmę bylai teisingai išnagrinėti, dėl jos teismas sprendime pasisako pirmiausia.

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnis, įtvirtindamas sutarčių aiškinimo bendrąsias nuostatas, numato, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Teismų praktikoje aiškinant šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą nurodyta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d., priimta byloje Nr. 3K-3-151/2010; kt.).

20Teismas, atsižvelgdamas į šias įstatyme įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą (CPK 185 str.), mano esant pagrindą pripažinti, kad Sutartimi šalys sulygo ne dėl 670 Eur nuomos mokesčio už kiekvieną Traktoriaus nuomos termino darbo dieną, o už kiekvieną faktiškai su Traktoriumi dirbtą darbo dieną. Tokią išvadą pagrindžia tiek pati rašytinė Sutartis, joje įtvirtintos sąlygos (Sutarties 1.1, 2.2.2, 3.1, 3.2 p.), tiek jos sudarymo ir jos vykdymo aplinkybės. Byloje nustatyta, kad rašytinė Sutartis, kurioje yra įrašyta, kad nuomos mokestis yra skaičiuojamas ne už kiekvieną darbo dieną, o už kiekvieną faktiškai Traktoriumi dirbtą darbo dieną, atsakovo buvo parengta po žodinių derybų su ieškovu telefonu atsakovo iniciatyva. Tai liudija, kad ieškovas, būdamas verslininku ir suprasdamas šalių sulygtų sąlygų tinkamo įtvirtinimo sutartyje reikšmę, gavęs rašytinę Sutartį ir ją perskaitęs, šių sąlygų, kurias žodinių derybų su atsakovu metu jis galimai suprato kitaip, negalėjo nepastebėti. Tai, kad ieškovas tokią sąlygą, atsakovo įtvirtintą rašytinėje Sutartyje, pastebėjo, teismo vertinimu, patvirtina ieškovo prierašas „su sąlyga nuomos trukmė ne mažesnė kaip dešimt darbo dienų“. Byloje nekilo ginčo dėl aplinkybės, kad šis prierašas atsirado tik Traktoriaus perdavimo metu, kuomet ieškovui buvo perduota rašytinė atsakovo parengta Sutartis. Nors ieškovas teigė šią sąlygą su atsakovu suderėjęs žodžiu telefonu (b.l. 143-14), tokiai aplinkybei nustatyti byloje surinktų įrodymų nepakanka (CPK 178, 185 str.). Atsakovas byloje laikėsi priešingos pozicijos, teigdamas, kad apie šią ieškovo keliamą sąlygą atsakovas žodinių derybų su atsakovu metu telefonu nebuvo informuotas, ją pastebėjo apskritai tik po to, kai gavo atsakovo 2017 m. spalio 28 d. PVM sąskaitą-faktūrą, ką iš dalies patvirtina ir 2017 m. lapkričio 22 d., 2017 m. gruodžio 5 d. atsakovo raštai ieškovui (b.l.33, 36). Vertinant šią aplinkybę byloje nustatytų aplinkybių kontekste, tame tarpe to, jog ieškovui buvo žinoma, kad atsakovui Traktorius yra reikalingas tik konkrečiam darbui atlikti, trumpam laikui – keletui darbo dienų, toks prierašas liudija, kad ieškovas, suvokdamas rašytinėje Sutartyje įtvirtintų galimai kitokių (nei jis suprato žodinių derybų metu) atsiskaitymo už Traktoriaus nuomą sąlygų reikšmę, sutiko išnuomoti Traktorių rašytinėje Sutartyje nurodytomis sąlygomis tik tuo atveju, jeigu jis pagal raštu išdėstytas Sutarties sąlygas gaus ne mažesnę kaip 7 865 Eur sumą (670 Eur x 10 Traktoriaus darbo dienų). Tai, kad atsakovas Traktorių ketino nuomotis būtent už 670 Eur nuomos mokesčio kainą už kiekvieną faktiškai su Traktoriumi dirbtą darbo dieną, teismui abejonių nekyla. Tokią atsakovo valią (ketinimą) liudija tiek atsakovo parengta rašytinė Sutartis, tiek Sutarties vykdymo aplinkybės. Iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad tokia Sutartis atsakovo praktikoje buvo įprasta, kuomet atsakovas įrenginius nuomodavo su mechanizatoriumi (vairuotoju, valdančiu patį nuomojamą įrenginį). Nors šiuo atveju atsakovas Traktorių iš ieškovo nuomojosi be mechanizatoriaus (atsakovo paaiškinimai teismo posėdžio metu apie Traktoriaus nuomą su mechanizatoriumi atmestini kaip nepagrįsti jokiais įrodymais, b.l. 36), tai nepaneigia aiškaus atsakovo ketinimo nuomotis Traktorių iš ieškovo tik su sąlyga, jeigu šalių suderėta kaina, kuri buvo didelė (dėl to ginčo tarp šalių nekilo, tą liudija ir byloje surinkti rašytiniai įrodymai, b.l. 68-74), bus mokama tik pagal faktiškai Traktoriumi dirbtų dienų skaičių. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų matyti, kad iki tarp šalių kylant ginčui dėl atsiskaitymo už Traktoriaus nuomą, t. y. 2017 m. lapkričio 22 d., atsakovas pateikė ieškovui duomenis, kiek faktiškai darbo dienų atsakovas su Traktoriumi dirbo (b.l. 20, 33), kas liudija, kad Sutarties vykdymo metu atsakovas buvo įsitikinęs turintis pareigą pagal Sutartį mokėti sulygtą vienos dienos nuomos mokestį tik už faktiškai Traktoriumi dirbtų darbo dienų skaičių. Tokį atsakovo įsitikinimą liudija ir atsakovo elgesys Traktoriui gendant (jo remontavimas savo pastangomis, nepaisant kilusių abejonių dėl Traktoriaus tinkamumo jo perdavimo atsakovui metu, neinformavimas apie remontui reikalingą laiką ieškovo, kt.). Byloje nustatyta, kad atsakovas, faktiškai dirbęs su Traktoriumi 6 darbo dienas, 2017 m. gruodžio 5 d. sumokėjo už Traktoriaus nuomą ieškovui minimalią Traktoriaus nuomos kainą pagal Sutartį 7 865 Eur. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 9 438 Eur skolos už Traktoriaus nuomą, taip pat išvestiniai reikalavimai dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo atmestini kaip nepagrįsti.

21Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės ginčui teisingai išnagrinėti, todėl dėl jų sprendime teismas papildomai nepasisako.

22Ieškovas byloje sumokėjo 224 Eur žyminio mokesčio (b.l. 2, 27, 28), turėjo 1 550 Eur advokato pagalbos išlaidų (b.l. 25, 5-7, 155-159). Atsakovas turėjo 2 724,06 Eur advokato pagalbos išlaidų (b.l. 14-15, 163-173). Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, o atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovo naudai iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, neviršija 3 Eur sumos, todėl jų priteisimo klausimas byloje nesvarstytinas (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teisėja

Nutarė

24atmesti ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį kaip nepagrįstą.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, atsakovo UAB „Ryšių statyba“, juridinio asmens kodas 122597798, naudai 2 724,06 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt keturi Eur 6 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. sekretoriaujant Augustei Juodėnaitei, Gretai Čepelionytei, vertėjaujant... 3. dalyvaujant ieškovo vadovui Valentinui Marcinkevičiui, ieškovo atstovei... 4. atsakovo vadovui Jonui Raginiui, atsakovo atstovui advokatui Vaidui Radvilai,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Teismas... 7. ieškovas pateiktu ieškiniu (b.l. 19-24) prašo priteisti iš atsakovo... 8. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. spalio 26 d.... 9. Ieškovas ieškinyje taip pat nurodo, kad Sutartimi šalys sulygo, kad... 10. Atsakovas pateikė byloje atsiliepimą (b.l. 96-103), kuriuo su pateiktu... 11. Atsakovas atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovas netinkamai įvykdė... 12. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovas ieškiniu reikalauja priteisti iš... 13. Ieškovas, jo atstovė byloje nagrinėjimo teisme metu palaikė ieškinyje... 14. Atsakovas, jo atstovas bylos nagrinėjimo teisme metu su ieškiniu nesutiko,... 15. Ieškinys atmestinas.... 16. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių, jų atstovų paaiškinimų... 17. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų, liudytojų... 18. Tarp šalių byloje kilo ginčas dėl Sutarties nuostatų aiškinimu, būtent,... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.193 straipsnis,... 20. Teismas, atsižvelgdamas į šias įstatyme įtvirtintas sutarčių aiškinimo... 21. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai, aplinkybės neturi... 22. Ieškovas byloje sumokėjo 224 Eur žyminio mokesčio (b.l. 2, 27, 28), turėjo... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 24. atmesti ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį kaip nepagrįstą.... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...