Byla 2-10401-934/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės J. M. įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus MB „Penktas šansas“ ieškinį atsakovei J. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovės 8 327,51 Eur žalos atlyginimo, 5,00 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-06-01 nutartimi J. M. įmonei buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas MB „Penktas šansas“. Vilniaus apygardos teismo 2017-09-01 nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas, iš viso patvirtinti 8 327,51 Eur kreditoriniai reikalavimai. Atsakovė būdama įmonės vadove savalaikiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tuo padarė žalą. Ieškovė taip pat nurodo, kad atsakovė pažeidė savo pareigas veikti tinkamai įmonės atžvilgiu, piktnaudžiavo ir nevykdė savo pareigų, neišsaugojo bendrovės turto, dokumentų ir dėl to padarė žalą įmonei ir jos kreditoriams (b. l. 1-5).

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka laikomos įteiktomis 2018-04-23, t. y. praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovė teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovei išaiškintos (b. l. 20). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką ir atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017-06-01 nutartimi J. M. įmonei iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirtas MB „Penktas šansas“ (b. l. 6-8). Atsakovė J. M. buvo J. M. įmonės vadovė nuo 1994-10-03 (b. l. 14). Vilniaus apygardos teismas 2017-09-01 nutartimi patvirtino kreditorių sąrašą ir 8 327,51 Eur kreditorinius reikalavimus (b. l. 12-13). Įmonei buvus nemokiai, atsakovė, būdama J. M. įmonės vadove, privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau to per protingą terminą nepadarė (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalis).

7Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Toks įpareigojimas atsakovei nustatytas Vilniaus apygardos teismo 2017-06-01 nutartyje, tačiau atsakovė šios savo pareigos neįvykdė. Juridinio asmens vadovui ar dalyviui nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam, be kitų atsakomybės rūšių, kyla civilinė atsakomybė. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių, tiek naujų potencialių kreditorių interesus. Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis).

8Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

9Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas – patenkinti kreditorių reikalavimus ir šis tikslas yra galutinis rezultatas, kurio yra siekiama bankroto procedūromis, tai ginant įmonės interesus ginami ir kreditorių interesai. Įmonės naudai priteisus žalos atlyginimą, gautos sumos panaudojamos proporcingai patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2013).

10Atsižvelgiant į tai, atsakovės neveikimas lemia ne tik Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje įtvirtintų vadovo pareigų, bet ir įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės normų reikalavimų nevykdymą, todėl laikytina, kad atsakovė tiek įmonės, tiek kreditorių atžvilgiu atliko neteisėtus veiksmus. Teismo vertinimu, ieškovės pateikti įrodymai patvirtina visas būtinas sąlygas atsakovės civilinei atsakomybei kilti: neteisėtą neveikimą patvirtina ieškovės nurodytos aplinkybės – dėl atsakovės neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonė neturi turto, žalos dydį patvirtina teismo patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma – 8 327,51 Eur, ir yra priežastinis ryšis tarp neteisėto neveikimo ir padarytos žalos. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad įmonei neturint turto ir, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 8 327,51 Eur žalos atlyginimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 ir 4 dalys, 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

11Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovės taip pat priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 8 327,51 Eur priteistą bendrą sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2018-02-21) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo žyminio mokesčio buvo atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas 250,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 5,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, ši suma priteistina iš atsakovės valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės J. M., asmens kodas ( - ) 8 327,51 Eur žalos atlyginimo ir 5,00 procentus metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu už priteistą 8 327,51 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-02-21) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo ieškovės J. M. įmonės, juridinio asmens kodas 122555151, atstovaujamos bankroto administratoriaus MB „Penktas šansas“, juridinio asmens kodas 304099424, naudai.

17Priteisti valstybės naudai iš atsakovės J. M., asmens kodas ( - ) 250,00 Eur žyminio mokesčio ir 5,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Priteistos sumos mokėtinos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

18Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovės skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Sprendimas už akių atsakovės negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

20Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 3. Atsakovei ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 7. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu, įsiteisėjus teismo... 8. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo... 9. Kadangi bankroto įstatymu bankroto procesui keliamas pagrindinis tikslas –... 10. Atsižvelgiant į tai, atsakovės neveikimas lemia ne tik Civilinio kodekso... 11. Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovės taip pat priteisiamos 5... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nuo žyminio mokesčio buvo atleista (CPK... 13. Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 5,26 Eur... 14. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovės J. M., asmens kodas ( - ) 8 327,51 Eur žalos... 17. Priteisti valstybės naudai iš atsakovės J. M., asmens kodas ( - ) 250,00 Eur... 18. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų gali būti ieškovės skundžiamas... 19. Sprendimas už akių atsakovės negali būti skundžiamas nei apeliaciniu, nei... 20. Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...