Byla e2-1658-236/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo arbitraže atsakovui uždarajai akcinei „CMPK“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Moon Group AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 28 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo Moon Group AG prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo arbitraže atsakovui uždarajai akcinei „CMPK“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Moon Group AG 2015 m. liepos 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos, kuriuo prašė būsimo atsakovo UAB „CMPK“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, nustatyti ieškovui 30 dienų terminą pateikti teismui arbitražui ieškinį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 28 d. nutartimi nutarė ieškovo Moon Group AG prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas nustatė, jog būsimas ieškovas Moon Group AG su analogišku prašymu į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi 2015 m. liepos 16 d. (c. b. Nr. e2-5380-560/2015). Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, 2015 m. liepos 20 d. nutartimi nutarė pareiškėjo Moon Group AG prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Minėtoje nutartyje teismas išdėstė netenkinimo motyvus, taip pat nurodė nutarties apskundimo tvarką ir terminus. Ieškovas nutarties neskundė, todėl teismas darė išvadą, jog ieškovas su teismo argumentais, išdėstytais nutartyje, sutiko.

8Teismas, įvertinęs ieškovo 2015 m. liepos 24 d. prašymą, sprendė, jog pastarasis yra analogiškas 2015 m. liepos 16 d. prašymui. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog ieškovas prašyme naujų argumentų ir/ar įrodymų nepateikė, prašymo netenkinimo motyvų iš naujo nekartojo ir ieškovo prašymą atsisakė tenkinti.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas Moon Group AG atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartį, tenkinti prašymą ir būsimo atsakovo UAB „CMPK“ atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, laikinąsias apsaugos priemones taikyti nepranešus atsakovui, nustatyti maksimalų 30 dienų terminą ieškiniui Londono tarptautiniame arbitražo teisme pareikšti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovas pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė naujų argumentų ir/ar įrodymų ir prašymą grindžia analogiškais motyvais;

122) įvertinus ieškinio sumą ir atsakovo finansinę padėtį bei faktinį elgesį, laikytina, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovo Moon Group AG prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo arbitraže, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015).

18Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutikdamas su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovas pakartotiniame prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepateikė naujų argumentų ir/ar įrodymų ir prašymą grindžia analogiškais motyvais. Apeliacinis teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, laiko apelianto argumentus pagrįstais.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos nustatė, jog apeliantas minėtame prašyme pateikė naujų argumentų bei įrodymų, kurių pirmosios instancijos teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė. Pažymėtina, jog bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos pateikė išrašą iš Juridinių asmenų registro; 2014 m. atsakovo pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą; išrašą iš Nekilnojamojo turto registro; duomenis, kad po pretenzijos išsiuntimo, atsakovas pervedė kitam juridiniam asmeniui už reikalavimo perleidimą 754 964,93 USD ir 77 092,26 Eur. Be to, apeliantas prašyme patikslino ankstesniame prašyme išdėstytas aplinkybes bei pateikė naujų argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl to apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo 2015 m. liepos 24 d. prašymą, nepagrįstai pastarąjį laikė analogišku 2015 m. liepos 16 d. prašymui, nepagrįstai skundžiamojoje nutartyje nurodė, jog ieškovas prašyme naujų argumentų ir/ar įrodymų nepateikė, todėl prašymo netenkinimo motyvų iš naujo nekartoja, ir nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010). Ši prezumpcija (ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui tikėtinai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką) nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė.

21Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis taip pat laiko pagrįstus apelianto argumentus, jog įvertinus ieškinio sumą ir atsakovo finansinę padėtį bei faktinį elgesį, laikytina, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog atsakovo įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt, atsakovas neturi jokio ilgalaikio turto, didelę turimo turto dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos ir pan., taip pat atsakovui nuosavybės teise nepriklauso joks nekilnojamasis turtas; atsakovo turimo trumpalaikio turto vertė pagal 2014 metų duomenis - 558 087,35 Eur, atsakovo pelnas 2014 m. buvo 149 805 Eur.

22Be to, pažymėtina, jog atsakovas, pagal bylos duomenis nebūdamas finansiškai stabilus, gali perleisti, įkeisti turimą turtą ar imtis kitų priemonių tam, kad išvengtų teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovui 2015 m. birželio 17 d. išsiuntus atsakovui pretenziją dėl skolos apmokėjimo, atsakovas su UAB „Kamineros grupė“ 2015 m. birželio 30 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią atsakovas pervedė UAB „Kamineros grupė“ 754 964,93 USD ir 77 092,26 Eur sumas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, paminėta aplinkybė rodo galimai palankaus ieškovui sprendimo įvykdymo riziką.

23Nustačius šias aplinkybes ir atsižvelgiant į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

24Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 145 str. 2 d. nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu nesukeltų atsakovams nuostolių arba šie nuostoliai būtų minimalūs. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas turi būti sprendžiamas taip, kad nė vienai iš šalių nebūtų suteikiamas nepagrįstas pranašumas, vienos proceso šalies teisės nebūtų varžomos daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Dėl to pirmiausiai areštuotinas atsakovui priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, turtinės teisės ir tik šių nesant ar esant nepakankamai, areštuotinos atsakovui priklausančios piniginės lėšos, esančios banko ir/ar kitose kredito įstaigose, neviršijant būsimu ieškiniu reikalaujamos sumos – 724 792,19 Eur (CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1 p. ir 3 p.).

25CPK 146 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Nagrinėjamu momentu nėra duomenų dėl atsakovo lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, arešto, todėl klausimas CPK 146 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka nespręstinas.

26Atsižvelgiant į tai, jog ginčas yra teismingas Londono tarptautiniam arbitražo teismui (šalių 2014 m. rugpjūčio 19 d. sutarties 11.3 p.), ieškovui nustatytinas trisdešimt dienų terminas ieškiniui Londono tarptautiniam arbitražo teismui pareikšti (CPK 147 str. 3 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir patenkinti ieškovo Moon Group AG prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Ieškovo Moon Group AG (registracijos Nr. CH-6600184012-4, adresas Rue Pedro – Meylan 1, Ženeva, Šveicarija) reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „CMPK“ (juridinio asmens kodas 300015375, buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius) priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, taip pat turtines teises 724 792,19 Eur (septynių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų 19 centų) sumai. Šio turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

30Nutarties vykdymą pavesti ieškovo Moon Group AG pasirinktam antstoliui.

31Nustatyti ieškovui Moon Group AG terminą iki 2016 m. sausio 2 d. įskaitytinai ieškiniui Londono tarptautiniam arbitražo teismui pareikšti. Nepareiškus ieškinio iki teismo nustatyto termino, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikinamos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Moon Group AG 2015 m. liepos 24 d. kreipėsi į teismą su prašymu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. liepos 28 d. nutartimi nutarė ieškovo Moon... 7. Teismas nustatė, jog būsimas ieškovas Moon Group AG su analogišku prašymu... 8. Teismas, įvertinęs ieškovo 2015 m. liepos 24 d. prašymą, sprendė, jog... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas Moon Group AG atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 11. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškovas... 12. 2) įvertinus ieškinio sumą ir atsakovo finansinę padėtį bei faktinį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantas nesutikdamas su skundžiama nutartimi,... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto prašymą dėl... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje suformuluota... 21. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis taip... 22. Be to, pažymėtina, jog atsakovas, pagal bylos duomenis nebūdamas... 23. Nustačius šias aplinkybes ir atsižvelgiant į nurodytus argumentus,... 24. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK 145 str. 2 d. nustato, kad... 25. CPK 146 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad areštavus lėšas, esančias... 26. Atsižvelgiant į tai, jog ginčas yra teismingas Londono tarptautiniam... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 28 d. nutartį, klausimą... 29. Ieškovo Moon Group AG (registracijos Nr. CH-6600184012-4, adresas Rue Pedro... 30. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo Moon Group AG pasirinktam antstoliui.... 31. Nustatyti ieškovui Moon Group AG terminą iki 2016 m. sausio 2 d....