Byla 2-935-867/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Inga Sakalauskaitė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 8200,15 Lt skolos, 6509,47 Lt palūkanų, 3963,37 Lt kredito delspinigių, 2962,95 Lt palūkanų delspinigių, 405,35 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 661,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pradinis kreditorius AB Swedbank pagal 2008-06-18 reikalavimo perleidimo sutartį Nr.08-20-15 ieškovui perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, pagal AB „Swedbank ir atsakovo 2007-10-22 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr.07-11-8881-GV. Nurodo, kad ieškinio pateikimo dienai atsakovo skola pagal vartojimo kredito sutartį Nr.07-11-8881-GV yra 8200,15 Lt pagrindinė skola, 6509,47 Lt palūkanų, 3963,37 Lt kredito delspinigių, 2962,95 Lt palūkanų delspinigių bei 405,35 Lt ikiteisminio išieškojimo išlaidų.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 124 str. 3d.).

4Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR CPK 142str. 4d., 285str. 1d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2007-10-22 tarp pirminio kreditoriaus Swedbank AB ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr.07-118881-GV, pagal kurią Swedbank AB atsakovui suteikė 9000,00 Lt kreditą (bendra suma 11720,74Lt) iki 2011-09-27, skirtą namo remontui (b.l. 28-29). Pagal tarp šalių sudarytos sutarties nuostatas atsakovas įsipareigojo bankui kreditą grąžinti sutartyje numatytais terminais ir tvarka, mokant 13,50 procentų dydžio metines palūkanas, o praleidus mokėjimo terminus, mokėti 0,10 procento delspinigius nuo sumos, kurios terminas praleistas (b.l. 28-29). Atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl Swedbank AB siuntė atsakovui pranešimą, kad jei nebus vykdomos sutarties sąlygos, sutartis vienašališkai bus nutraukta nuo 2008-06-11 (b.l. 30). Taip pat nustatyta, kad Swedbank AB su ieškovu 2008-06-18 sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr.08-20-15, pagal kurią ieškovas iš Swedbank AB perėmė reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą pagal 2008-06-11 sutartį Nr.07-118881-GV, tai yra ieškovas perėmė 8200,15 Lt skolą, 27,30 Lt delspinigių 371,66Lt palūkanų ir 16,80Lt delspinigių, viso 8615,91Lt įsiskolinimą (b.l. 8, 16-27). Atsakovui buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 31).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38str. 1d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.59str., 6.63str. 1d. 2 p., 6.205 str.).

8Įvertinus nustatytas faktines bylos aplinkybes, pripažįstama, kad tarp Swedbank AB ir atsakovo 2007-10-22 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 07-118881-GV, kurios pagrindu Swedbank AB atsakovui suteikė sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o atsakovas įsipareigojo Swedbank AB gautas sumas grąžinti sutartyje numatytu terminu bei sumokėti sutartyje numatytas palūkanas nustatytu terminu. Byloje nėra duomenų, kad Swedbank AB netinkamai įvykdė sutartines prievoles, taip pat nėra duomenų, kad atsakovas atsiskaitė su Swedbank AB, be to atsakovas teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, tai yra sutartyje numatytu terminu negrąžino kredito, nesumokėjo palūkanų, taip pažeidė savo prievolę, atsiradusią jam tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (LR CK 6.256str. 2d.). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl 8615,91 Lt skolos, kurią sudaro 8200,15 Lt skola, 371,66 Lt palūkanų įsiskolinimas, ir 16,80Lt delspinigiai, tenkintinas kaip pagrįstas, ir iš atsakovo priteistina 8615,91 Lt skola, kurią ieškovas perėmė pagal reikalavimo teisių perleidimo sutartį.

9Palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu (LR CK 6.37str. 1d.). Pagrindinė palūkanų paskirtis yra mokėjimas kreditoriui už naudojimąsi pinigais (LR CK 6.870 str., 6.872 str.). 2007-10-22 Vartojimo kredito sutartimi Nr. 07-118881-GV buvo nustatytos 13,5 procentų dydžio metinių palūkanų norma, negražinta kredito suma 8200,15 Lt, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 6137,81 Lt palūkanų suma, paskaičiuota už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2013-12-13, tai yra už 1996 dienų.

10Ieškovas prašo priteisti iš viso 6882,22 Lt delspinigių (3936,07 Lt delspinigių už kreditą ir 2946,15 Lt delspinigių už palūkanas) už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2009-10-19 skaičiuojamų pagal kredito sutartį Nr. 07-118881-GV. Pagal LR CK 6.73str., teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal LR CK 6.73str. ir 6.258str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6882,22 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už laikotarpį nuo 2008-06-26 iki 2009-10-19 už 480 dienų, skaičiuojant po 0,1 procentą. Teismas, išanalizavęs vartojimo kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl 0,1 procento delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus atitinkančio 0,05 procentų dydžio. Be to, LR CK 1.125str. nustato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina iš viso 1323,86 Lt delspinigių suma (738,01 Lt už kreditą ir 585,85 Lt už palūkanas) (LR CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str., 1.5 str. 4 d., 1.125 str.).

11Ieškovas ieškiniu taip pat prašo priteisti 405,35 Lt iki teisminio skolos išieškojimo išlaidų (LR CK 6.63str. 2d., 6.249str. 4d. 3p.). Ieškovo prašomas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, darbo priemonės, administravimo išlaidos, darbuotojo darbo užmokestis, ir kt. (b.l. 12). Teismas konstatuoja, kad šios išlaidos yra nepagrįstos, kadangi ieškovas reikalavimo perleidimo sutartimi iš Swedbank AB įsigijo reikalavimo teises, kurios atsirado aukščiau minimų sutarčių pagrindu. Minėtoje sutartyje nėra numatyta ikiteisminė skolos išieškojimo tvarka. Taip pat ieškovas nepateikia įrodymų, objektyviai pagrindžiančių aplinkybes, kad faktiškai šias išlaidas patyrė (LR CPK 178str.). Ieškovas vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos LR CK 6.249str. 4d. 3p. nurodytomis išlaidomis. Tuo pagrindu pripažįstama, kad ieškovo reikalavimas dėl 405,35 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (LR CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37str.).

13Iš dalies patenkinus ieškinį, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93str.). Atsižlegiant į tai, kad patenkinta 73 procentai reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 482,53 Lt suapvalinus 483,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 80str. 1d. 1p., 93str. 2d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 285 str. 1d., 2d., 286str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo S. S., a.k( - ) gyv. ( - ) k., Klaipėdos r. deklaruota gyv. vieta ( - ), Klaipėdos r., 8615,91 skolą pagal reikalavimo perleidimo sutartį, 6137,81 Lt palūkanų, 1323,86 Lt delspinigių, viso 16077,58 Lt (šešiolika tūkstančių septyniasdešimt septynių litų ir 58 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 16077,58 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-03-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 483,00 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt tris Lt) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, esančiai Juozapavičiaus g.7, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas S. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „Gelvora“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai