Byla 2A-1959-436/2015
Dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininko), Gintauto Koriagino ir Arūno Rudzinsko (pranešėjo), viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi G. Z.-J. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1100-848/2015 pagal ieškovės G. Z.-J. ieškinį atsakovei AB „Kauno energija“, trečiajam asmeniui UAB „Creditum“ dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

4Ieškovė ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiu G. Z.-J. pasirašytą 2013-08-07 paprastąjį vekselį 9 227,13 Lt sumai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad vekselis iš jos išgautas nesąžiningai, ekonominio ir psichologinio spaudimo įtakoje, ją suklaidinant, neteikiant jokios informacijos apie skolos susidarymą, nepaaiškinant vekselio pasirašymo pasekmių.

5Atsakovė AB „Kauno energija“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, kadangi atsakovas su trečiuoju asmeniu UAB „Creditum“ buvo sudarę skolininkų skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo teikti skolininkų fizinių asmenų, kurių skolos susidarė butuose, ikiteisminio ir poteisminio išieškojimo paslaugas. Sutartyje numatyta, kad trečiasis asmuo gali su skolininkais pasirašyti paprastuosius neprotestuotinus vekselius ir už teikiamų paslaugų teisėtumą, teisingą vekselio užpildymą ir sudarymą atsako trečiasis asmuo. Atsakovė su ieškove nekontaktavo, dėl vekselio sudarymo į ieškovę nesikreipė, jo nesudarė, todėl yra netinkama šalis byloje, atsakovu byloje turėtų būti UAB „Creditum“.

6Trečiasis asmuo UAB „Creditum“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2013-08-07 ieškovei atvykus į trečiojo asmens buveinės patalpas, buvo pasirašytas paprastasis neprotestuotinas vekselis be sąlygų įsipareigojant sumokėti atsakovui 9 227,13 Lt skolą. Pasirašant vekselį nei ekonominio, nei psichologinio spaudimo nebuvo. Darbuotoja dėl vekselio neapmokėjimo pasekmių suteikė ieškovei informaciją. Su ieškove vekselis buvo pasirašytas todėl, kad įsiskolinimas buvo didelis, o ieškovė nei iki skolos perdavimo skolų išieškojimo įmonei, nei po 2013-03-13, skolą išieškoti perdavus trečiajam asmeniui, jokių mokėjimų neatliko.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 2013-02-25 tarp AB „Kauno energija“ ir UAB „Creditum“ buvo sudaryta AB „Kauno energija“ skolininkų skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartis. 2013-03-13 AB „Kauno energija“ perdavimo-priėmimo aktu perdavė UAB „Creditum“ skolos išieškojimą G. Z.-J. atžvilgiu. 2013-08-07 G. Z.-J. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 9 227,13 Lt sumai, kurį ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu CK 1.91 str. pagrindu, kadangi pasirašant vekselį jai buvo daromas ekonominis ir psichologinis spaudimas, kurio metu buvo reikalaujama tuoj pat padengti skolą, jos niekas nesupažindino su vekselyje nurodytos sumos susidarymu ir tikrumu. Teismas nurodė, kad ieškovė, kaip ir visi kiti vartotojai, buvo informuojama apie einamuosius mokėjimus ir susidariusį įsiskolinimą siunčiant buto adresu sąskaitas. Trečiasis asmuo siuntė ieškovei pretenzijas, kuriose nurodoma įsiskolinimo suma. Teismo nuomone, esant neaiškumams ieškovė, kaip atsakingas, rūpestingas žmogus, bet kada galėjo kreiptis į atsakovą, jog šis paaiškintų iš ko yra susidariusi skolos suma, todėl pati elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Protingumo principas sutarties šalims reiškia, kad jie patys turi rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Be to, 6 metai nėra toks didelis laiko tarpas, kad normalių gebėjimų, sąžiningas, atsakingas žmogus pamirštų ar iš viso nežinotų elementarius turto išlaikymui keliamus reikalavimus, pareigą mokėti mokesčius ir iš to galinčias kilti pasekmes. Atsižvelgiant į tai atmestini ieškovės argumentai, kad ji buvo priversta vekselį pasirašyti, ji bet kada galėjo išeiti ir vekselio nepasirašyti.

9Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovei buvo siūloma padengti skolą dalimis, tačiau ieškovė dėl susitarimo nei į atsakovę nei į trečiąjį asmenį nesikreipė, taip pat ir skolos iki perduodant bylą išieškojimui, ar iki teisminio nagrinėjimo nei iš dalies, nei visos nėra sumokėjusi. Be to ir skolos suma yra pakankamai didelė, susidariusi per ganėtinai ilgą laiko tarpą. Ieškovė nesiėmė jokių priemonių įsiskolinimą sumažinti, nors kaip pati teigia, dėl įsiskolinimo aiškinosi 2012 metais telefonu, todėl teismas darė išvadą, kad įsiskolinimo suma jai nebuvo netikėta, buvo žinoma ir ieškovė turėjo suprasti, kad ją reikės padengti.

10Įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovei buvo daromas spaudimas, ji buvo apgauta ar dėl susidėjusių aplinkybių buvo priversta sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis minėtą sandorį ieškovė nepateikė. Tuo tarpu būtent ieškovei tenka pareiga nurodyti ne tik bendro pobūdžio samprotavimus, bet ir konkrečius įrodymus, patvirtinančius ieškovės išdėstytas aplinkybes (CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 178 straipsnis).

11Ieškovės teigimu, atsakovas įgijo galimybę nukreipti į ieškovą savo reikalavimą dviem būdais – pagal atsakovo buhalterinėje apskaitoje apskaitomą skolą už suteiktas paslaugas bei pagal ieškovės pasirašytą paprastąjį vekselį, t. y. atsakovas turi teisę į dvigubą skolos patenkinimą. Tuo atveju, jeigu vekselio turėtojas (atsakovas) visgi piktnaudžiautų vekselio teisiniais ypatumais (prievolės abstraktumu) ir taip pažeistų vekselio davėjo teises, šis turi teisę pažeistas teises ginti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 5 straipsnis). Nagrinėjamu atveju teismas tokių aplinkybių nenustatė. Be to atkreipė dėmesį, kad ieškovė kelia jos valios išduoti ginčijamą vekselį nebuvimo, o ne nesąžiningo naudojimosi šiuo vertybiniu popieriumi problemą.

121999-03-16 LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnyje yra numatyti paprastojo vekselio rekvizitai ir forma. Teismui pateikta vekselio kopija, atitinka šiame straipsnyje keliamus reikalavimus. Vekselis yra ne tik pasirašytas, jame nurodyta, jog ieškovė pagal vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 9 227,13 Lt. Taip pat nurodyta, kad vekselis turi būti apmokėtas iki 2014-02-28. Teismas taip pat laikė, kad AB „Kauno energija“ yra tinkamas atsakovas byloje.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovė G. Z.–J. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patenkinti ir priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:

 1. Dar neįsiteisėjus teismo sprendimui, 2015 m. birželio 2 d. ieškovei buvo pateiktas trečiojo asmens UAB „Creditum“ reikalavimas sumokėti už paslaugas pagal sutartį 3592,45 Eur (12404,01 Lt), t. y. neišskaičius vekseliu užtikrintos 9227,13 Lt sumos. Ši aplinkybė neabejotinai parodo tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens nesąžiningus veiksmus ieškovės atžvilgiu. Nors ieškovė su atsakove nėra atsiskaičiusi, tačiau teismui palikus galioti skundžiamą teismo sprendimą, susidarytų situacija, kai atsakovės galėtų reikalauti iš ieškovės atsiskaityti tiek pagal vekselį, tiek pagal sutartį, t. y. įgytų teisę gauti dvigubą skolos sumą. Šią aplinkybę teismas vertino paviršutiniškai, formaliai.
 2. Ieškovė ginčydama vekselį teigė, kad jis buvo pasirašytas prieš jos valią, dėl trečiojo asmens darytos įtakos, tačiau apylinkės teismas tik formaliai pacitavo apgaulės sąvoką, taip pat nurodė, kad įrodymai, jog sandoris sudarytas apgaulės įtakoje, nepateikti, todėl šiuo nėra pagrindo sandorį dėl apgaulės pripažinti negaliojančiu. Teismas nevertino ieškovės paaiškinimų, bei neakcentavo, kokius įrodymus ieškovė turėjo pateikti.
 3. Kreditoriaus nesąžiningumas pasireiškia ir tuo, kad vekselyje nėra nurodytas vekselio išdavimo pagrindas, dalykas, už kurį įsipareigojama sumokėti vekseliu. Ieškovė ginčijamą vekselį pasirašė neturėdama reikiamų teisinių žinių dėl vekselio turinio, skubinama jį pasirašyti, spaudžiama, grasinant jai turto netekimu, todėl iniciatyvos įrašyti į vekselį papildomus duomenis, neišreiškė, tačiau trečiasis asmuo, būdamas stipresne šalimi ir turintis šiuose santykiuose praktikos, turėjo įrašyti papildomus duomenis. Šios aplinkybės ieškovei nebuvo paaiškintos. Pažymėtina ir tai, kad pasirašius ginčijamą vekselį, apeliantei nebuvo išduota jo kopija.
 4. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas patvirtino, jog jis taip pat neturi vekselio, nors vekselio turėtoju įvardinta būtent AB „Kauno energija“. Pažymi, kad teismui net nebuvo pateiktas vekselio originalas, o teismas originalo net neprašė. Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad teismas neištyrė visų aplinkybių, neįvertino visų įrodymų, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.
 5. Ieškovė niekada neginčijo, kad yra skolinga atsakovei, tačiau jai visuomet buvo neaiškus skolos dydis. Apeliantė atsakovą buvo informavusi apie tai, kad bute niekas negyvena, todėl neaišku, kaip susidarė tokio dydžio įsiskolinimas. Apeliantės vertinimu, ji elgėsi rūpestingai, savo buto kaimynės prašė paimti iš pašto dėžutės pranešimus ir apie juos informuoti ieškovę, be to, apeliantė pati atvyko į trečiojo asmens būstinę.

16Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB „Kauno energija“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

17Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais, kad:

 1. Po skundžiamo vekselio pasirašymo, ieškovės bute susidarė nauja skola. Ieškovė nei vekselio, nei naujai susidariusios skolos nemoka, todėl atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB „Creditum“ dėl bendros skolos sumos. Tai, kad ieškovei trečiasis asmuo pateikė pretenziją, kurioje nurodyta bendra neapmokėta suma, įskaitant ir vekselio sumą, nereiškia, kad iš ieškovės bus reikalaujama sumokėti dvigubai. Vykdytinų dokumentų, kurių pagrindu iš ieškovės galima reikalauti apmokėti pretenzijoje nurodytą skolą ir papildomai vekselio skolą, byloje nėra. Atsakovė neturi teisinio pagrindo reikalauti apmokėti vekselį ir pretenzijoje nurodytos sumos, kadangi tam nėra vykdomųjų dokumentų. Be to, pirmosios instancijos teisme vekselio suma nebuvo ginčo reikalavimo objektu.
 2. Atsakovė nesutinka, kad ieškovė vekselį pasirašė suklaidinta, nesupratusi vekselio sumos ir pasekmių, bei kad jai buvo grasinama. Ieškovė yra pilnametis ir veiksnus asmuo, kuriai buvo išaiškinta, kad ji yra skolinga atsakovei pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir jose nurodytos įsiskolinimo sumos. Atsakovė neįrodė, kad jai buvo grasinama ar kažkokiu kitokiu būdu daromas spaudimas.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Creditum“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais, kad:

 1. Atsakovas būdamas sąžiningas, pasinaudodamas savo teise, pasirinko iki 2015-05-31 d. susidariusią visą ieškovės skolos sumą 3592,45 Eur. (12404,01 Lt), į kurią buvo įskaityta ir ieškovės pasirašytame vekselyje nurodyta suma, perduoti ikiteisminiam išieškojimui – trečiajam asmeniui UAB „Creditum“, taip parodydamas ieškovei, kad jis neturi pagrindo reikalauti papildomo skolos apmokėjimo. UAB „Creditum“, remiantis tarpusavio su atsakovu sutartimi, 2015-06-02 ieškovei išsiuntė reikalavimą susimokėti skolą atsakovui už suteiktas šildymo ir karšto vandens paslaugas sumai 3592,45 Eur. (12404,01 Lt). Šiuo atveju UAB „Creditum“ pratęsė ikiteisminį skolos išieškojimą iš ieškovės, kuris buvo pradėtas 2013-03-13, kadangi atsakovas ir toliau tęsė paslaugų teikimą ieškovei. Nagrinėjamu atveju teismas piktnaudžiavimo vekselio teisiniais ypatumais nenustatė. Atsakovas neperdavė ieškovės pasirašyto vekselio antstoliui vykdymui ir nesikreipė į teismą dėl skolos išieškojimo iš ieškovės remiantis CPK 5 straipsnio 1 dalimi.
 2. Ieškovė apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad vekselyje nėra nurodytas vekselio išdavimo pagrindas, dalykas, už kurį įsipareigojama sumokėti vekseliu. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovės pasirašytas vekselis atitinka LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatas, be to minėto įstatymo 77 straipsnyje nurodytuose privalomuose vekselių rekvizituose nėra reikalaujama nurodyti vekselio išdavimo pagrindą, be to, ieškovė pati apeliaciniame skunde nurodo, jog jai žodžiu buvo nurodyta, kad vekselis pasirašomas dėl skolos AB „Kauno energija“.
 3. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad vekselis buvo pasirašytas ne laisva valia, suklaidinant, nenaudingomis sąlygomis, nesupažindinus su vekselio neapmokėjimo pasekmėmis, naudojant ekonominį spaudimą skubinant, grasinant. Kaip buvo išsiaiškinta pirmosios instancijos teismo posėdžių metu apklausiant liudytojus, ieškovei atvykus trečiojo asmens UAB „Creditum“ adresu, ją priėmė ir aptarnavo administratorė S. M., tuo metu dirbusi įmonėje 2 metus, kuri per visą darbo įmonėje stažą, dirbo išimtinai su atsakovo AB „Kauno energija“ skolininkais. Duodama parodymus, liudytoja S. M., patvirtino, jog ji per mėnesį atsakovo skolininkams parengdavo ir pateikdavo pasirašyti vidutiniškai 40 vekselių vadovaujantis įprasta tvarka ir praktika. Nors tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties 1.4.4. punktas leidžia pasirašyti su skolininkais ne tik vekselius, bet ir rašytinius susitarimus dėl skolos grąžinimo, vadovaujantis nusistovėjusia atsakovo ir trečiojo asmens santykių praktika, atsižvelgiant į ieškovės skolos dydį bei į tai, kad ieškovė nedarė dalinių mokėjimų ilgą laiką iki skolos perdavimo ikiteisminiam išieškojimui bei 5 mėnesius po ikiteisminio išieškojimo pradžios, buvo nuspręsta ieškovei pasiūlyti pasirašyti paprastąjį neprotestuotiną vekselį.
 4. Ieškovė teismo posėdžio metu pati pripažino, kad pasirašant vekselį trečiojo asmens administratorė supažindino ieškovę su vekselio neapmokėjimo pasekmėmis. Tiek ieškovė, tiek liudytoja patvirtino, kad siekiant geriau išaiškinti ieškovei teisines pasekmes, UAB „Creditum“ administratorė pakvietė įmonės teisininką, kuris būdamas labiau kvalifikuotas, ieškovei pakartotinai paaiškino, kokia įprastai būna tolesnė išieškojimo tvarka ieškovei atsisakius pasirašyti vekselį bei paaiškino, kokios teisinės pasekmės numatytos Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose, ieškovei pasirašius vekselį, bet nesumokėjus vekselyje nurodytos skolos sumos iki vekselyje numatyto termino.
 5. Ieškovė bendraudama tiek su atsakovu, tiek su UAB „Creditum“, nereikalavo pateikti detalios informacijos dėl skolos skaičiavimo. Pirmosios instancijos teismo nuomone, esant neaiškumams ieškovė, kaip atsakingas, rūpestingas žmogus, bet kada galėjo kreiptis į atsakovą, jog paaiškintų iš ko yra susidariusi skolos suma, todėl pati elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė duodama parodymus pirmosios instancijos teisme, ginčijo skolos atsakovui sumą, tačiau vėliau paliudijo, kad bendraujant telefonu, jai buvo pasiūlyta atvykti į AB „Kauno energija“ dėl skolos perskaičiavimo ir taip sumažinti turimą įsiskolinimą atsakovui, tačiau ieškovė atsakovo pasiūlymu nepasinaudojo.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad atsakovo apeliacinis skundas atmestinas.

22Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

23Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantė yra buto, esančio Šiaurės pr. 42-48, Kaunas, savininkė. Atsakovė AB „Kauno energija“ šiam butui teikia šildymo ir kitas komunalines paslaugas. Ieškovė už teikiamas paslaugas atsakovei nemokėjo, todėl susidarė įsiskolinimas už suteiktas buto šildymo ir kitas paslaugas. Atsakovė AB „Kauno energija“ su trečiuoju asmeniu UAB „Creditum“ 2013 m. vasario 25 d. sudarė AB „Kauno energija“ skolininkų skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartį Nr. CRD 13/02-1. Šios sutarties 2.1.1 punkto pagrindu AB „Kauno energija“ 2013 m. kovo 13 d. perdavimo–priėmimo aktu perdavė UAB „Creditum“ duomenis apie skolos, susidariusios 2013 m. kovo 1 d., išieškojimą G. Z.–J. atžvilgiu. Trečiasis asmuo, perėmęs ieškovės skolą iš atsakovės, 2013 m. kovo 15 d. ieškovei išsiuntė pretenziją dėl įsiskolinimo padengimo, o kilus neaiškumams išaiškino ieškovei teisę paskambinti nurodytais telefonais arba atvykti į trečiojo asmens būstinę, esančią Maironio g. 13-5, Kaune. Pakartotinai pretenzijos dėl augančio įsiskolinimo ir esamos skolos padengimo ieškovei buvo išsiųstos 2013 m. gegužės 16 d., 2013 m. birželio 18 d. Pagal prieš tai minėtos sutarties 1.4.4 punktą atsakovės AB „Kauno energija“ suteiktų įgaliojimų ribose trečiajam asmeniui UAB „Creditum“ yra suteikta teisė ne tik su skolininku sudaryti rašytinius susitarimus dėl skolos grąžinimo, bet ir pasirašyti paprastuosius neprotestuotinus vekselius. Ieškovei atvykus į trečiojo asmens UAB „Creditum“ būstinę, 2013 m. rugpjūčio 7 d. ji pasirašė paprastąjį vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo atsakovei AB „Kauno energija“ sumokėti 9227,13 Lt ir šį vekselį apmokėti iki 2014 m. vasario 28 d. (1 t., b. l. 8). Taigi, nustatyta, kad ieškovė naudojosi atsakovės teikiamomis paslaugomis, tačiau už jas tinkamai neatsiskaitė, todėl trečiasis asmuo ieškovės skolą atsakovei pasiūlė įforminti vekseliu. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė skolos atsakovei neginčija, tačiau nurodo, kad prieš tai minėtas vekselis pasirašytas spaudimo įtakoje, grasinant iš jos atimti ir parduoti iš varžytinių butą, neišaiškinus jai vekselio pasirašymo teisinių pasekmių, todėl, remiantis CK 1.91 straipsnio pagrindu prašo šį vekselį pripažinti negaliojančiu.

24Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 1999 m. kovo 16 d. įstatymo Nr. VIII-1087 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį. Vekselio abstraktumas pasireiškia vekselio gavėjui pareiškus reikalavimą jį apmokėti – šis reikalavimas vykdomas neįrodinėjant ir nevertinant vekseliu įtvirtintos prievolės pagrįstumo. Tačiau kartu kasacinio teismo pažymima, kad vekselio abstraktumas nėra absoliutus. Vekselio abstraktumo savybė nereiškia, kad jis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba visais atvejais likti apyvartoje po to, kai teismas konstatuoja jo išdavimo pagrindo negaliojimą, arba kai tas pagrindas išnyksta dėl kitų priežasčių (pavyzdžiui, pagal vekselio davėjo ir pirmojo vekselio įgijėjo, t. y. tiesioginių santykių, iš kurių kilusiu pagrindu vekselis buvo išrašytas, dalyvių susitarimą dėl pagrindinės prievolės pasibaigimo). Skolininkas pagal vekselį, ginčydamas kreditoriaus reikalavimo teisę, gali reikšti prieštaravimus, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais) arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylos Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas, bylos Nr. 3K-3-311/2008, kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje: jis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti); taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. B. v. G. R., bylosNr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje M. S. v. AB Ūkio bankas, bylos Nr. 3K-3-311/2008; 2013 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. Ž. ir kt. v. AS „Parex banka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-343/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės prievolė atsakovei nėra įvykdyta ar pasibaigusi kitais pagrindais, tačiau apeliantė ginčija vekselį, kadangi, kaip ji teigia, jis buvo pasirašytas prieš jos valią, dėl trečiojo asmens darytos įtakos, tačiau apylinkės teismas šios aplinkybės neištyrė, tik formaliai pacitavo apgaulės sąvoką.

26CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Apeliantė nurodo, kad ji buvo apgauta, jai buvo daromas spaudimas pasirašyti ginčijamą vekselį, nes kitu atveju bus atimtas ir varžytinėse parduotas jos butas. Pirmosios instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus pagrįstai atmetė, kadangi jie buvo paneigti byloje surinktais įrodymais.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl CK 1.91 straipsnio yra išaiškinta, kad apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. T. v. V. G., bylos Nr. 3K-3-264/2013; 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. K. v. K. S., bylos Nr. 3K-3-429/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015).

28Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovė sistemingai buvo informuojama apie einamuosius mokėjimus, kadangi jai buvo siunčiamos AB „Kauno energija“ sąskaitos, kurias paimdavo ieškovės kaimynė ir apie tai informuodavo telefonu ieškovę. Apeliantė ir pati neginčija, kad skola yra, nes ji pripažino, jog iš atsakovo gautų sąskaitų neapmokėdavo, tačiau, jos manymu, neaišku, kodėl tokio dydžio įsiskolinimas susidarė. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad apeliantei esanti skola atsakovei AB „Kauno energija“ nebuvo staigmena, o pagal prieš tai minėtą atsakovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, trečiajam asmeniui buvo suteikta teisė su skolininkais sudaryti rašytinius susitarimus dėl skolos grąžinimo arba pasirašyti paprastuosius neprotestuotinus vekselius (Sutarties 1.4.4 p.). Apeliantė nurodo, kai jai nebuvo išaiškintos vekselio pasirašymo pasekmės, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad apeliantei atvykus pas trečiąjį asmenį ir jai pasiūlius pasirašyti paprastąjį neprotestuotiną vekselį, vekselio teisinių pasekmių išaiškinimui buvo pakviestas UAB „Creditum“ teisininkas. Šią aplinkybę patvirtino ir pati ieškovė. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė į atsakovę ar į trečiąjį asmenį dėl skolos išdėstymo ar kitokio susitarimo nesikreipė, skolos suma yra pakankamai didelė ir ji yra susidariusi per ganėtinai ilgą laiko tarpą. Taigi, iš byloje esančių įrodymų negalima daryti išvados, kad ieškovei buvo daromas spaudimas, jai buvo grasinama ar ji buvo apgauta ir dėl susidariusių aplinkybių pasirašė ginčijamą vekselį nenaudingomis sąlygomis. Jokių kitokių apeliantės argumentus patvirtinančių įrodymų ieškovė nepateikė, juo labiau ir skolos nepadengė. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė ir po vekselio pasirašymo toliau einamųjų mokesčių atsakovei AB „Kauno energija“ nemoka, tai reiškia, kad apeliantės skola ieškovei vis didėja.

29Apeliantė savo apeliaciniame skunde nurodo ir tai, kad vekselyje nėra nurodytas vekselio išdavimo pagrindas, dalykas, už kurį įsipareigojama sumokėti vekseliu. Pažymėtina, kad Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnyje (akto redakcija, galiojusi nuo 1999 04 02 iki 2014 01 01) yra nustatyti paprastojo vekselio rekvizitai, t. y. paprastajame vekselyje turi būti nurodyta: 1) žodžiai „paprastasis vekselis“ tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas; 2) besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą; 3) mokėjimo terminas;4) mokėjimo vieta; 5) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta; 6) išrašymo vieta ir data; 7) išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas. Nagrinėjamu atveju teismui pateikta vekselio kopija, atitinka prieš tai minėto straipsnio nuostatas, vekselis yra ne tik pasirašytas, jame nurodyta, jog ieškovė pagal vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 9227,13 Lt skolą atsakovei, o vekselis turi būti apmokėtas iki 2014-02-28. Taigi, įstatymas nenumato, kad vekselyje turi būti nurodytas jo išdavimo pagrindas, tai reiškia, kad ginčijamas vekselis, kaip vertybinis popierius, trūkumų neturi, todėl apeliantės argumentai, kad vekselyje nenurodytas skolos pagrindas, atmestini kaip nepagrįsti.

30Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad byloje nenustatyta, jog ginčijamas vekselis išduotas pažeidžiant Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas byloje nustatytas faktines aplinkybes iš esmės kvalifikavo tinkamai ir, taikydamas aptartas teisės normas, padarė pagrįstą išvadą, kad tenkinti ieškinio reikalavimą – pripažinti negaliojančiu ginčijamą vekselį – nėra teisinio pagrindo.

31Apeliantė savo skunde akcentuoja atsakovės nesąžiningus veiksmus, kadangi dar neįsiteisėjus teismo sprendimui ji gavo 2015 m. birželio 2 d. trečiojo asmens UAB „Creditum“ reikalavimą už paslaugas sumokėti atsakovei AB „Kauno energija“ 3592,45 Eur, į kurią yra įtraukta ir vekselyje nurodyta suma, todėl, apeliantės vertinimu, atsakovas įgijo teisę iš apeliantės išieškoti dvigubą skolą. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus kaip nepagrįstus atmeta, kadangi jau prieš tai buvo minėta, kad apeliantė iki šiol nėra apmokėjusi susidariusios skolos pagal vekselį, bet ir toliau didina įsiskolinimus ir sąmoningai nemoka už suteiktas jai priklausančio buto šildymo ir kitas paslaugas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių įrodymų, kad vekselio turėtojas (atsakovė) bandė piktnaudžiauti vekselio teisiniais ypatumais (prievolės abstraktumu) ir taip pažeistų vekselio davėjo teises, šiuo atveju yra tik apeliantės samprotavimai, tačiau jeigu taip ir nutiktų, apeliantė savo pažeistas teises turės teisę ginti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 5 straipsnis).

32Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovės apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nurodyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra pagrįstas ir teisėtas. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011, kt.). Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovės apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais motyvais, kuriuos ji išdėstė savo ieškinyje, paaiškinimuose ir dėl kurių išsamiai pasisakė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime. Todėl teismas, iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais, motyvais ir išvadomis, visų jų išsamiai nekartoja.

33Vadovaudamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė ir išsamiai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas, byloje esančius įrodymus vertino laikydamasis CPK nustatytų sąsajumo, leistinumo, įrodymų vertinimo taisyklių, ir jam pagrįstai nekilo abejonių dėl ieškinio pagrįstumo.

34Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija kitus apeliacinio skundo argumentus ginčo atveju laiko teisiškai nereikšmingais ir dėl jų nepasisako bei sprendžia, kad skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jis paliekamas nepakeistu, o ieškovės apeliacinis skundas atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš teisėjų... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. Ieškovė ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiu G. Z.-J. pasirašytą... 5. Atsakovė AB „Kauno energija“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, kadangi... 6. Trečiasis asmuo UAB „Creditum“ su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovei buvo siūloma padengti skolą... 10. Įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovei buvo daromas spaudimas, ji buvo... 11. Ieškovės teigimu, atsakovas įgijo galimybę nukreipti į ieškovą savo... 12. 1999-03-16 LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnyje... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovė G. Z.–J. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:
 1. Dar... 16. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė AB „Kauno energija“ prašo... 17. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais, kad: 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Creditum“ prašo... 19. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas argumentais, kad: 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. Patikrinęs apeliacinio skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 22. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 23. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad apeliantė yra buto, esančio Šiaurės... 24. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių 1999 m. kovo 16 d. įstatymo Nr.... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės prievolė atsakovei nėra... 26. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad dėl apgaulės, smurto, ekonominio... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl CK 1.91 straipsnio yra... 28. Nagrinėjamoje byloje neginčijamai nustatyta, kad ieškovė sistemingai buvo... 29. Apeliantė savo apeliaciniame skunde nurodo ir tai, kad vekselyje nėra... 30. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad byloje nenustatyta,... 31. Apeliantė savo skunde akcentuoja atsakovės nesąžiningus veiksmus, kadangi... 32. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovės apeliacinio skundo... 33. Vadovaudamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 34. Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija kitus... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 36. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. sprendimą palikti nepakeistą....