Byla e2-4340-656/2017
Dėl įsiskolinimo priteisimo, vykdymo išdėstymo ir atidėjimo bei vykdymo veiksmų sustabdymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justinai Mileišaitei, dalyvaujant ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotam asmeniui S. N., atsakovams R. K. ir M. K., jų atstovui advokatui A. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovų R. K. ir M. K. prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. sprendimo už akių, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams R. K. ir M. K. dėl įsiskolinimo priteisimo, vykdymo išdėstymo ir atidėjimo bei vykdymo veiksmų sustabdymo,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. sprendimu už akių tenkino ieškovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį: Priteisė Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos, solidariai iš atsakovų R. K. ir M. K. 48 109,51 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro 19 806,74 Eur nesumokėtos įmokos už Žemės sklypo įsigijimą, 6 938,82 Eur palūkanos ir 21 363,95 Eur delspinigiai; 5 procentų palūkanas nuo priteistos 48 109,51 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš atsakovų R. K. ir M. K. valstybės naudai po 473,50 Eur dydžio žyminio mokesčio.

4Atsakovai pateikė teismui prašymą: Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. sprendimo už akių vykdymą dalyje dėl 48 109,51 Eur skolos priteisimo iš atsakovų išdėstyti 24 mėnesiams, mokant po 500 Eur per mėnesį, o likusios įsiskolinimo dalies (36 109,51 Eur) sumos sumokėjimą atidėti 24 mėnesiams.

5Atsakovai prašymą grindžia sunkia finansine padėtimi, kadangi atsakovų pajamas sudaro tik atsakovės R. K. gaunamas darbo užmokestis, kuris pakankamai nedidelis, piniginių lėšų banko sąskaitose atsakovai neturi, todėl teismo priteistos sumos sumokėti iš karto negali. Nors atsakovai turi kito nekilnojamojo turto, tačiau šio turto pardavimas pačių atsakovų iniciatyva gali užsitęsti. Atsakovai mano, kad ne antstoliui parduodant jų turtą iš varžytynių, o jiems mokant skolą dalimis, stengiantis kuo brangiau parduoti vieną iš turimų nekilnojamųjų objektų, būtų užtikrintas socialinis teisingumas.

6Ieškovė su pareikštu prašymu nesutinka. Nurodė, kad, tenkinus atsakovų prašymą, jiems būtų suteiktas nepagrįstas pranašumas ieškovės atžvilgiu, būtų pažeista abiejų ginčo šalių interesų pusiausvyra. Atsakovai prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo grindžia sunkia finansine padėtimi, tačiau ši aplinkybė pati savaime nesudaro pagrindo sprendimo vykdymą išdėstyti ar jį atidėti. Atsakovai turi nekilnojamojo turto, kurį, kaip nurodo prašyme, galėtų parduoti brangiau, tačiau prie prašymo nepateikė jokių šiuos ketinimus patvirtinančių įrodymų.

7Prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ir vykdymo atidėjimo netenkintinas.

8CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau.

9CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kasacinio teismo praktikoje teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Šio klausimo nagrinėjimui aktualūs CK1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K–3–68/2004). Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1572-516/2016).

10Atsakovai turtinei padėčiai pagrįsti pateikė abiejų atsakovų AB SEB banko sąskaitų išrašus. Kitų duomenų apie savo turtinę padėtį nepateikė. Iš pateiktų duomenų matyti, kad pajamų gauna tik vienas iš atsakovų – atsakovė R. K.. Tačiau jos pajamos yra nestabilios – svyruoja nuo 228,86 Eur per mėnesį iki 634,54 Eur per mėnesį. Atsakovai nepagrindė, kad turi kitų pajamų šaltinių ar jų turės ateityje. Nors tvirtina, kad pajamų gautų pardavę nekilnojamojo turto, tačiau patys pripažįsta, kad turto pardavimas užtruktų ilgesnį laiko tarpą. Todėl, atsižvelgiant į gaunamų pajamų kiekį, jų prašomas sprendimo vykdymo išdėstymas, per mėnesį mokant po 500 Eur, laikytinas niekuo nepagrįstas.

11Be to, nors patys atsakovai tvirtina, kad jie turi nekilnojamojo turto objektų, tačiau nepateikė kiek, kokių ir kokios vertės. Taigi, byloje surinktų įrodymų visetas neleidžia spręsti, jog atsakovų turtinė padėtis yra tokia sunki, kad tai galėtų pateisinti sprendimo vykdymo išdėstymą ar atidėjimą.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių tarpusavio valstybinės žemės pirkimo – pardavimo santykiai susiklostė 2007 metais. Atsakovai netinkamai vykdė periodinius mokėjimus, dėl ko atsirado įsiskolinimai ir į valstybės biudžetą nesurinkta 48 109,51 Eur pajamų.

13Atsakovai prašo 12 000 Eur skolos išieškojimo vykdymą išdėstyti 24 mėnesiams, mokant po 500 Eur per mėnesį, o likusios įsiskolinimo dalies (36 109,51 Eur) sumos sumokėjimą atidėti 24 mėnesiams. Taigi iš esmės didžiąją skolos dalį atsakovai prašo atidėti dvejų metų laikotarpiui, nepagrįsdami tokio laikotarpio poreikio. Nors atsakovai tvirtina, kad patys ketina turtą realizuoti, be to, antstolio areštuoto sklypo dalys nėra atidalintos, dėl ko sklypas būtų parduotas iš varžytynių 40 procentų mažesne nei rinkos kaina, tačiau nepateikė jokių duomenų, kad jau būtų ėmęsi veiksmų turto dalims nustatyti ar šiam turtui parduoti. Toks atsakovų elgesys pripažintinas mėginimu vilkinti atsiskaitymą su ieškove, kas akivaizdžiai neatitinka šalių interesų pusiausvyros bei paneigia teismo sprendimo privalomumo bei jo vykdytinumo principus. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad šalies interesas priverstinio sprendimo vykdymo procese gauti didesnę kainą už realizuojamą turtą negali būti pripažįstamas prioritetiniu, lyginant su kitos šalies interesu atgauti skolą ir siekti greitesnio sprendimo įvykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-398-5464/2015), juo labiau, kad nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinys pareikštas viešam interesui ginti.

14Teismas, įvertinęs atsakovų argumentus bei pateiktus duomenis, konstatuoja, kad šiuo atveju nėra pagrindo Vilniaus apygardos teismo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. sprendimo už akių vykdymo išdėstymui ar atidėjimui (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

15Prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo netenkintinas.

16Atsakovai prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdyti vykdymo veiksmus - išieškojimą vykdomojoje byloje Nr.0179/17/01633 (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Nurodė, kad pradėjus visos priteistos sumos išieškojimą atsakovai neturėtų lėšų savo ir nepilnamečio vaiko pragyvenimui, be to, būtų pradėtos varžytynės iš areštuoto žemės sklypo dalies, kas, palankios atsakovams nutarties dėl vykdymo išdėstymo priėmimo atveju, lemtų didesnius atsakovų nuostolius, nes sklypo dalys nėra atidalintos, todėl sklypas būtų parduotas 40 procentų mažesne verte nei jo tikroji rinkos kaina.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – ieškinys turi būti preliminariai pagrįstas ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas.

18Atsakovų prašymas dėl sprendimo už akių vykdymo išdėstymo ar atidėjimo pripažintas nepagrįstu, dėl ko nėra vieno iš privalomo pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Todėl nesant vieno iš privalomų pagrindų, laikinoji apsaugos priemonė netenkintina (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

19Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 284 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

20Netenkinti atsakovų R. K. ir M. K. prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 5 d. sprendimo už akių išdėstymo ir atidėjimo.

21Netenkinti atsakovų prašymo dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0179/17/01633 sustabdymo.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Justinai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovų R.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 5 d. sprendimu už akių tenkino... 4. Atsakovai pateikė teismui prašymą: Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos... 5. Atsakovai prašymą grindžia sunkia finansine padėtimi, kadangi atsakovų... 6. Ieškovė su pareikštu prašymu nesutinka. Nurodė, kad, tenkinus atsakovų... 7. Prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ir vykdymo atidėjimo... 8. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 9. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 10. Atsakovai turtinei padėčiai pagrįsti pateikė abiejų atsakovų AB SEB banko... 11. Be to, nors patys atsakovai tvirtina, kad jie turi nekilnojamojo turto... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių tarpusavio valstybinės žemės pirkimo... 13. Atsakovai prašo 12 000 Eur skolos išieškojimo vykdymą išdėstyti 24... 14. Teismas, įvertinęs atsakovų argumentus bei pateiktus duomenis, konstatuoja,... 15. Prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo netenkintinas.... 16. Atsakovai prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdyti vykdymo... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Atsakovų prašymas dėl sprendimo už akių vykdymo išdėstymo ar atidėjimo... 19. Vadovaudamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 284 straipsnio 1 dalimi, teismas... 20. Netenkinti atsakovų R. K. ir M. K. prašymo dėl Vilniaus apygardos teismo... 21. Netenkinti atsakovų prašymo dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...