Byla N2-3490-131/2014
Dėl nepilnametės nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo iš išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas, sekretoriaujant Ingai Murauskaitei, ieškovės atstovui advokatui Jonui Amšiejui, atsakovui E. M., Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Danutei Rainienei, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Vaivai Kirkauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. V. ieškinį atsakovui E. M. dėl nepilnametės nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimo iš išlaikymo priteisimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pakeisti U. M., gim. ( - ), Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-401-534/2008 nustatytą nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su jos tėvu E. M. ir nustatyti nepilnametės nuolatinę gyvenamąją vietą kartu su savo motina E. V., adresu ( - ). Taip pat ieškovė prašė nutraukti teismo sprendimu priteistą išlaikymą dukrai U. M. iš ieškovės E. V. ir išlaikymą nepilnametei dukrai U. M. priteisti iš jos tėvo E. M., mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį iki dukros pilnametystės. Nustatyti, kad dukros išlaikymui skirtais pinigais disponuos E. V. uzufrukto teise, įpareigojant E. M. pinigus pervesti į I. E. V. atidarytą sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“ AB, Druskininkų skyriuje. Priteisti iš atsakovo E. M. ieškovės turėtas atstovavimo išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog ieškovės ir E. M. susitarimu nepilnametė dukra U. M. nuolat gyveno su ieškove Druskininkuose, ją leido į mokyklą, maitino, rengė, rūpinosi ja, o dukros tėvas rėmė dukrą materialiai pagal galimybes. Nurodė, jog mergaitė nori gyventi kartu su ieškove, bendrauti ir mokytis su vaikystės draugais. Motinos ir dukros emociniai ryšiai yra labai tamprūs. Ieškovė nurodė, jog psichikos problemų nebeturi ir artimiausiu metu ketina įsidarbinti (b.l.1-2).

3Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog duktė U. visą laiką gyveno ne pas ieškovę, o pas močiutę B. K., atostogas mergaitė leisdavo su atsakovu, dukters išlaikymui atsakovas lėšas pervesdavo į močiutės sąskaitą, ieškovė jokio išlaikymo vaikui neskyrė, nes nedirba. Nurodė, kad ieškovė prašo nustatyti dukters gyvenamąją vietą su ja todėl, kad ieškovei tokiu atveju sumažėtų buto šildymo išlaidos (b.l. 96-97).

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teismui pateiktame 2013-11-22 buities tyrimo akte, apsilankius atsakovo E. M. bute ( - ), nustatyta, kad namuose erdvu, jauku, švaru, tvarkinga. Nepilnametei U. gyventi sudarytos tinkamos buities sąlygos.

5Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba 2013-05-08 išvadoje Nr. S1-165 nurodė, kad tikslinga pakeisti U. M. gyvenamąją vietą ir jos nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su motina (ieškove) E. V.. Nurodė, jog mergaitė prisirišusi prie motinos, senelės ir kitų giminaičių, gyvenančių Druskininkų mieste. Mergaitė nuo pirmos klasės lanko Druskininkų „Atgimimo“ mokyklą, šokių būrelį, turi daug draugų. Motina E. V. tinkamai rūpinasi vaiku. Mergaitė išreiškė norą gyventi su motina. Mergaitės santykiai su tėvu šilti, tėvas visada teikė vaikui išlaikymą, pirko dovanas, kartu leisdavo atostogas (b.l.45, 46).

6Į teismo posėdį ieškovė neatvyko, teismui pateikė prašymą civilinę bylą nagrinėti ieškovei nedalyvaujant, pridėjo medicininę pažymą (b.l. 104-105).

7Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu prašė tenkinti ieškinį ir pakeisti 2008 m. sprendimu nustatytą mergaitės gyvenamąją vietą. Nurodė, kad ieškovės dukra gyvena pas jos motiną ( - ), ieškovė dukrą lanko kiekvieną dieną. Nurodė, jog ieškovė gyvena su draugu ( - ), o savo butą nuomoja dėl sunkios finansinės padėties ir už nuomą gauna 400 Lt, taip pat gauna 350 Lt pašalpą.

8Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad mergaitės gyvenamoji vieta su tėvu buvo nustatyta, kadangi ieškovė nesugebėjo rūpintis dukra, vartojo alkoholį, neturi gyvenamosios vietos. Nurodė, kad dukra U. nuo 9 mėnesių gyvena pas močiutę, kuri tinkamai rūpinasi vaiku. Atsakovas nesutinka, kad mergaitė gyventų su ieškove, kad būtų keičiama faktinė mergaitės gyvenamoji vieta. Neprieštarauja, kad mergaitė gyventų su močiute.

9Druskininkų savivaldybės administracijos VTAS atstovė V. K. teismo posėdžio metu nurodė, jog tarnyba negavo jokių atsiliepimų dėl ieškovės netinkamo elgesio. Ieškovės bute tinkamos gyvenimo sąlygos. Ieškovė būna tiek pas savo draugą, tiek savo motinos namuose.

10Vilniaus miesto savivaldybės administracijos VTAS atstovė Danutė Rainienė teismo posėdžio metu nurodė, jog mergaitei sudarytos geros gyvenimo sąlygos, sukurta socialinė aplinka. Pažymėjo, jog atsakovas neprieštarauja, kad mergaitė gyventų Druskininkuose.

11Ieškinys tenkintinas

12Dėl gyvenamosios vietos nustatymo.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jei kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog pasikeitus aplinkybėms ar viena iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

14Bylos duomenims nustatyta, kad U. M. yra ieškovės E. V. ir atsakovo E. M. duktė (b.l. 13). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu nuolatinė vaiko U. M. gyvenamoji vieta nustatyta kartu su tėvu E. M., vaiko išlaikymui priteisiant po 200 Lt kas mėnesį iš E. V. (b.l. 3-6). Šalių susitarimu, mergaitė gyveno pas motiną Druskininkuose.

15Ginčo santykių teisinis reglamentavimas grindžiamas prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str. 1 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p). Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas šio pobūdžio ginčą, turi nustatyti, su kuriuo iš tėvų vaiko gyvenamosios vietos nustatymas geriau atitiktų vaiko interesus. Teismas turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas ir galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, šeimos aplinkos sąlygas, tarp jų tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko norus ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2008; 2008 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2008)

16Byloje nustatyta, kad šalių dukra iki šešerių metukų gyveno pas senelius (ieškovės motiną) Druskininkuose, vėliau metus laiko gyveno pas atsakovą Vilniuje. Nuo 2008 metų šalių dukra gyvena Druskininkuose, 2008 m. rugsėjo mėnesį pradėjo mokytis Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje (b.l. 14). E. V. savo ir dukters U. M. gyvenamąją vietą deklaravusi ( - ), šis butas nuosavybės teise priklauso E. V. (b.l. 9, 12), tačiau faktiškai mergaitė gyvena pas ieškovės motiną ( - ).

17Vaikų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad patikrinus nepilnametės tėvų gyvenimo sąlygas nustatyta, kad kiekvieno iš jų gyvenamos sąlygos yra tinkamos, ir pas motiną, ir pas tėvą yra geros sąlygos vaiko vystymuisi ir augimui. Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovo teigimu, ieškovės bute mergaitei sukurtos tinkamos gyvenimo sąlygos, ieškovė deda daug pastangų stengdamasi tinkamai vykdyti motinos pareigas, kas dieną bendrauja su dukra. Motina tinkamai rūpinasi vaiku, jų santykiai šilti. Ieškovė niekur nedirba, tačiau registruota darbo biržoje (b.l. 11), pajamų gauna už buto nuomą, taip pat gauna pašalpą. Mergaitės tėvas kas mėnesį perveda pinigų sumą dukros išlaikymui. Vaikų teisių apsaugos tarnyba taip pat nurodė, jog atsakovas bute gyvena vienas, butas erdvus, namuose jauku, švaru, tvarkinga, dukrai yra paskirta atskira lova, lentynos daiktams susidėti, mergaitei gyventi sudarytos tinkamos buities sąlygos (b.l. 102-103). Tėvas E. M. negyvena kartu su dukra, tačiau teikia vaikui išlaikymą, perka dovanas, kartu atostogauja. Tarp tėvo ir dukros išliko šilti ir draugiški santykiai (b.l. 45). Iš bylos duomenų matyti, kad šalių dukra faktiškai gyvena Druskininkuose, kartu su motina.

18Minėta, kad sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, yra svarbūs kiekvieno tėvo doroviniai ir kitokie asmenybės bruožai. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė aukščiau nesaikingai vartojo alkoholį, dėl ko teismo 2008-02-12 sprendimu nuolatinė nepilnametės U. M. gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu Vilniuje. Druskininkų Vaiko teisių apsaugos tarnyba pažymi, kad nėra gavusi jokių atsiliepimų dėl atsakovės netinkamo elgesio. VĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro medicininėje pažymoje pateikta išvada, kad ieškovė yra sveika (b.l. 10). Nustatyta, kad mergaitė noriai bendrauja su abiem tėvais, tiek su motina, tiek su tėvu sieja šilti, draugiški santykiai. Nepilnametė U. M. išreiškė norą gyventi su mama Druskininkuose, nes čia yra jos draugai, mokykla, nori Druskininkuose baigti mokyklą, o vėliau bus matyti. (b.l. 46). Teismo nuomone, byloje nėra įrodymų, kad ieškovės elgesys, gyvenimo būdas ir aplinka būtų priešingi nepilnamečio vaiko interesams. Be to, pažymėtina, kad nustatant nepilnametės dukters gyvenamąją vietą teismas atsižvelgia į vaiko lytį bei amžių (12 metų).

19Atsižvelgiant į byloje surinktą medžiagą, vadovaujantis nepilnamečio vaiko interesais bei tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teismų praktikoje suformuotu principu, kad vaikui reikalinga didesnė motinos globa, todėl esant, kitoms tėvų sąlygoms vienodoms, gyvenamoji vieta nustatytina su motina. Byloje nėra įrodymų dėl ieškovės netinkamos motinos valdžios įgyvendinimo, nėra nustatyta, kad vaiko buvimas su ieškove kenktų jo interesams. Šalių dukra didesnę dalį savo gyvenimo pragyveno Druskininkuose, ten mokinosi, turi draugų, tuo tarpu persikėlus į Vilnių pas tėvą, mergaitei būtų sunku adaptuotis prie naujos aplinkos, naujos mokyklos, klasės draugų. Dėl nurodytų aplinkybių ieškinys tenkintinas ir nepilnametės U. M. gyvenamoji vieta nustatytina su motina ieškove E. V., pakeičiant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu nustatytą gyvenamosios vietos tvarką.

20Dėl išlaikymo priteisimo.

21Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu, nepilnametės U. M. išlaikymui iš motinos E. V. buvo priteistas po 200 Lt (b.l. 3-6). Kadangi šalių duktė gyveno su motina, ieškovė dukters išlaikymui atsakovui pinigų nepervesdavo. Atsakovas dukters išlaikymui pinigus siųsdavo ieškovės motinai. Ieškinyje ieškovė prašė priteisti išlaikymą iš atsakovo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 200 Lt dukrai U. M. iki jos pilnametystės. Įvertinus paminėtas aplinkybes, vaiko amžių, ieškovės reikalavimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo tenkintinas. Iš atsakovo E. M. nepilnametės U. M. išlaikymui priteistina po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės (CK 3.192 str., 3.198 str.), pakeičiant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu nustatytą išlaikymo priteisimo tvarką. Priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str., ). Nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina ieškovė (CK 3.185 str. 1 d.).

22Iš atsakovo valstybės naudai priteisina 430,25 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 87) (CPK 93 str., 96 str., 99 str. 2 d.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 375-380 str., teismas

Nutarė

24Ieškovės E. V. ieškinį tenkinti.

25Nustatyti nepilnametės U. M., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove E. V., a.k. ( - ) pakeičiant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-401-534/2008 nustatytą tvarką.

26Priteisti iš atsakovo E. M., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei U. M., a.k. ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki vaiko pilnametystės, pakeičiant Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-02-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-401-534/2008 nustatytą tvarką. Priteistą sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

27Nustatyti, kad išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoja įstatyminė nepilnamečio vaiko motina ieškovė E. V., a.k. ( - )

28Priteisti iš atsakovo E. M., a.k. ( - ) valstybės naudai 430,25 Lt (keturis šimtus trisdešimt litų, dvidešimt penkis centus) bylinėjimosi išlaidų. Išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. Lt24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladas Leonas, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pakeisti U. M., gim. ( - ), Vilniaus... 3. Atsakovas atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog duktė U. visą... 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 5. Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba... 6. Į teismo posėdį ieškovė neatvyko, teismui pateikė prašymą civilinę... 7. Ieškovės atstovas bylos nagrinėjimo metu prašė tenkinti ieškinį ir... 8. Atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, kad mergaitės gyvenamoji vieta su... 9. Druskininkų savivaldybės administracijos VTAS atstovė V. K. teismo... 10. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos VTAS atstovė Danutė Rainienė... 11. Ieškinys tenkintinas... 12. Dėl gyvenamosios vietos nustatymo. ... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 straipsnio 2... 14. Bylos duomenims nustatyta, kad U. M. yra ieškovės E. V. ir atsakovo E. M.... 15. Ginčo santykių teisinis reglamentavimas grindžiamas prioritetinės vaiko... 16. Byloje nustatyta, kad šalių dukra iki šešerių metukų gyveno pas senelius... 17. Vaikų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad patikrinus nepilnametės tėvų... 18. Minėta, kad sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, yra... 19. Atsižvelgiant į byloje surinktą medžiagą, vadovaujantis nepilnamečio... 20. Dėl išlaikymo priteisimo.... 21. Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 22. Iš atsakovo valstybės naudai priteisina 430,25 Lt bylinėjimosi išlaidų... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 str., 375-380 str., teismas... 24. Ieškovės E. V. ieškinį tenkinti.... 25. Nustatyti nepilnametės U. M., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su ieškove E.... 26. Priteisti iš atsakovo E. M., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnametei U. M., a.k. (... 27. Nustatyti, kad išlaikymo lėšomis uzufrukto teise disponuoja įstatyminė... 28. Priteisti iš atsakovo E. M., a.k. ( - ) valstybės naudai 430,25 Lt (keturis... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...