Byla e2VP-119-780/2016
Dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Odetai Gruodienei, atsakovei S. J. ir jos atstovei advokatei Astai Bilinskienei, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovui Mindaugui Kulakauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės S. J. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo,

Nustatė

2Atsakovė prašo atidėti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-11-24 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-533-780/2014 vykdymą penkių mėnesių laikotarpiui nuo prašymo pateikimo dienos. Jos atstovė teismo posėdžio metu patikslino, kad sprendimo vykdymą atidėti prašo nuo teismo nutarties priėmimo dienos.

3Savo prašyme atsakovė nurodo, kad statybos įteisinimo darbai yra atliekami, tačiau jų užbaigimui reikalingas papildomas laikas, nes atitinkamų veiksmų derinimas su valstybinėmis institucijomis užima nemažai laiko. Ji kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Lazdijų skyrių su prašymu leisti prisijungti besiribojančios laisvos valstybinės žemės ir ši institucija jos prašymą nagrinėjo daugiau nei keturis mėnesius. Atsakovė yra sudariusi sutartį su UAB „Hanis“ dėl kadastrinių darbų atlikimo su tikslu prisijungti gretimą besiribojančios laisvos valstybinės žemės sklypą ir šiuo metu lauko darbai yra atlikti, o kameraliniai darbai tęsiami. Darbų užbaigimui reikia dar apie keturių mėnesių. Atsakovė yra gavusi Dariaus ir Girėno g. 29 namo savininkų sutikimus dėl laisvos valstybinės žemės prisijungimo. Ji nepiktnaudžiauja teismo sprendimo nevykdymu, jo atidėjimas papildomam terminui nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų.

4Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad teismo sprendimo neįvykdė dėl to, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. mirė jos sūnus ir ji buvo tokioje emocinėje būsenoje, jog jai niekas nerūpėjo. Visus klausimus dėl teismo sprendimo vykdymo jai spręsti padėjo D. M., kuri ir kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl laisvos valstybinės žemės prisijungimo. Šios žemės prisijungti dar negali, nes UAB „Hanis“ negali pabaigti jos užsakytų kadastrinių matavimų kol neatlikti gretimo žemės sklypo, priklausančio A. J. ir V. J., kadastriniai matavimai.

5Atsakovės atstovė paaiškino, kad laisvos valstybinės žemės sklypas, įsiterpęs tarp atsakovės sklypo ir kaimynų J. žemės sklypo, yra 75 m2 ploto, o Veisiejų miestelyje mažiausias galimas suformuoti žemės sklypo plotas turi būti 4 arai. Todėl nebaigta žemės reforma neturi įtakos atsakovės siekiui prisijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuris negali būti suformuotas kaip atskiras sklypas. Kaimynai J. į laisvą žemę nepretenduoja, tačiau kol jie nepabaigę savo žemės sklypo kadastrinių matavimų, Lazdijų rajono savivaldybės administracija negali išspręsti atsakovės žemės sklypo ir greta esančios laisvo valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo klausimo. Prašo tenkinti atsakovės prašymą, nes tvora nėra statinys, kuris daro žalą visuomenei ir ją įteisinti galima.

6Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė atsakovės prašymą prašo atmesti, nes atsakovė per vienerius metus ir du mėnesius teismo sprendimo neįvykdė ir per sekančius penkis mėnesius jo įvykdyti vargu ar suspės. Tuo tarpu savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami kuo greičiau. Laisvos valstybinės žemės sklypo prisijungti atsakovei nėra būtina, nes tvoros įteisinimui žemės sklypo išsipirkimas nėra būtinas. Tam reikalinga gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos sutikimą, nes tvora stovi valstybinėje žemėje. Tačiau atstovė pripažįsta, kad ši institucija tokių sutikimų pastatytiems statiniams neišduoda, todėl vienintelis būdas įteisinti savavališką statybą yra laisvos valstybinės žemės prijungimas prie atsakovės sklypo.

7Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovas taip pat prašo atmesti atsakovės prašymą. Atstovas patvirtino, kad atsakovė nėra kreipusis į tarnybą dėl laisvos besiribojančios valstybinės žemės išsipirkimo ir ši žemė iki žemės reformos pabaigos nebus parduodama. Atstovas patvirtino, kad Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos neduos sutikimo atsakovės tvorai įteisinti nepardavus jai šios valstybinės žemės, nes tai yra valstybinės žemės užgrobimas ir tvora turi būti nugriauta.

8Apie teismo posėdį kitiems dalyvaujantiems asmenims - B. J., Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Veisiejų regioninio parko direkcijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos pranešta, todėl neatvykusių dalyvaujančių asmenų neatvykimas nekliudo išspręsti atsakovės prašymą (CPK 284 str. 2 d.).

9Atsakovo prašymas tenkintinas.

10CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, todėl sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti, o sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą privalu atsižvelgti į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-61/2011).

11Sprendžiant atsakovės prašymą visų pirma pabrėžtina, kad vykdomame teismo sprendime yra konstatuota, kad atsakovės atlikti statybos darbai neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos reikalavimams, todėl atsakovei S. J. buvo leista pasinaudoti teise per atitinkamą terminą įteisinti savavališką statybą. Vadinasi suteikus atsakovei galimybę įteisinti savavališką statybą, o per nustatytą terminą jai nespėjus to padaryti, teisinga būtų reikalauti iš jos, kad ji nugriautų tokį statinį tik tuomet, jeigu sprendimo atsakovė neįvykdytų dėl jos pačios kaltės ir dėl jos aplaidaus, sąmoningo neveikimo. Tačiau šiuo atveju atsakovės pateikti rašytiniai dokumentai ir jos paaiškinimai patvirtina, kad ji sąžiningai vykdė priimtą teismo sprendimą pagal jos gyvenime susiklosčiusias konkrečias aplinkybes, bet teismo nustatyto termino jai nepakako.

12Liudytoja D. M. patvirtino atsakovės paaiškinimus, kad dėl atsakovės sūnaus netekties pati S. J. negalėjo tinkamai rūpintis teismo sprendimo vykdymu, todėl ji bandė padėti atsakovei, kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyrių dėl besiribojančios laisvos valstybinės žemės sklypo prisijungimo, kreipėsi į matininkus dėl kadastrinių matavimų atlikimo. Jai patvirtino, kad mažesnių kaip 4 arų sklypų neformuoja, todėl atsakovės galės prisijungti gretimą valstybinę žemę. Tačiau ji kreipėsi tik žodžiu, nes raštu jos prašymų būtų nepriėmę.

13Pažymėtina, kad teismo sprendimo įvykdymo terminas buvo nustatytas įvertinus savavališkai statybai įteisinti reikalingų procedūrų kiekį, jų apimtį, taip pat ir tai, kad tvoros įteisinimui reikalinga išspręsti užstatytos teritorijos prijungimo prie B. J. nuomojamo žemės sklypo klausimą. Per atsakovei nustatytą terminą sprendimui įvykdyti gretimas valstybei priklausantis žemės sklypas dėl užsitęsusių tiek prijungtino žemės sklypo, tiek su juo besiribojančio kaimyninio žemės sklypo kadastrinių matavimų nebuvo prijungtas prie B. J. nuomojamo valstybinės žemės sklypo. Tuo tarpu neprijungus užstatytos teritorijos prie B. J. nuomojamo žemės sklypo atsakovė negali įteisinti tvoros, nes Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo tam neduoda. Todėl nebaigus žemės sklypo, kuriame stovi dalis tvoros, formavimo ir perdavimo naudotis B. J. procedūrų atsakovė neturėjo galimybės parengti ir suderinti tvoros projekto su Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir Veisiejų regioninio parko direkcija. Tačiau negalėjimas laiku įvykdyti teismo sprendimo buvo ir yra sąlygojamas net tik atsakovės elgesio, bet ir aplinkybių, kurios nepriklauso nuo atsakovės valios arba kurios jai kliudė.

14Visų pirma, teismas pripažįsta svarbia ir pateisinama teismo sprendimo neįvykdymo laiku aplinkybe atsakovės sūnaus mirtį. Pateiktas L. J. mirties liudijimas patvirtina, kad atsakovė prieš kelis mėnesius iki teismo sprendimo priėmimo neteko savo jauno amžiaus sūnaus, todėl jai iš tiesų buvo sunku suvokti tiek teismo sprendimo vykdymo per tam tikrą terminą reikšmę, tiek neįvykdymo pasekmes, ir imtis aktyvių ir intensyvesnių veiksmų teismo sprendimui įvykdyti. Tačiau teismo sprendimą vykdyti atsakovei bandė padėti jos pažįstama D. M., kuri rūpinosi ir laisvo valstybinės žemės sklypo prijungimu ir jo kadastriniais matavimais. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo sprendimas visiškai nebuvo vykdomas ir taip buvo piktnaudžiaujama teise. Tuo tarpu liudytojos D. M. nesugebėjimas efektyviai padėti atsakovei vykdyti teismo sprendimą suprantamas ir pateisinamas dėl jos teisinių žinių trūkumo.

15Atsižvelgiant į tokias aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovė nepiktnaudžiavo jai suteikta teise įteisinti savavališką statybą, todėl galutinai atimti iš jos tokią teisę atmetant jos prašymą šioje byloje prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principams. Pažymėtina, kad pasirūpinusi tinkamu ir profesionaliu teisiniu atstovavimu atsakovė jau atliko eilę veiksmų, reikalingų teismo sprendimui įvykdyti, sąžiningai ir rūpestingai vykdo teismo sprendimą, deda visas pastangas jam įvykdyti, todėl nėra pagrindo manyti, kad per prašomą papildomą terminą ji negalės įvykdyti teismo sprendimo.

16Tenkinant atsakovės prašymą pažymėtina, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus 2014-08-19 ir 2016-02-15 raštai patvirtina, jog ši institucija neprieštarauja atsakovės pastatytos tvoros įteisinimui kai bus prijungtas įsiterpusios valstybinės žemės plotas. Tvoros įteisinimui prieštaravimų nagrinėjant bylą nereiškė, o teismo sprendimo vykdymo atidėjimui taip pat prieštaravimų nepareiškė ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos bei Veisiejų regioninio parko direkcija, kurie apie teismo posėdį buvo informuoti. Tuo tarpu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nesutikimas leisti statyti tvorą valstybinėje žemėje kol nėra baigta žemės reforma nėra kliūtis atsakovei įvykdyti teismo sprendimą, nes ji siekia prie B. J. nuomojamo sklypo prisijungti greta esantį laisvos valstybinės žemės plotą. Tokią teisę B. J. turi, nes iš pateikto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-11 įsakymo, kaimynams A. J. bei V. J. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ) plano brėžinio, jų sutikimų, o taip pat iš B. J. žemės sklypo situacijos plano matyti, kad atsakovės tvora stovi tarp dviejų sklypų įsiterpusioje valstybinėje žemėje, kurios plotas yra 75 m2, bet A. J. bei V. J. sutinka, kad šį žemės plotą prisijungtų B. J., o ne jie. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-07-23 nutarimu Nr. 290 nustatyti naujų žemės sklypų, kuriuos kaip atlyginimą piliečiams už nuosavybės teise turėtą žemę, gyvenamuosius namus, jų dalis, butus numatoma perduoti individualiai statybai ir kitai paskirčiai miestuose, dydžiai, pagal kuriuos Veisiejų mieste tokie sklypai gali būti ne mažesni kaip 0,04 ha. Tai reiškia, kad 75 m2 ploto žemės sklypas tarp A. J. bei V. J. žemė sklypo ir B. J. nuomojamo valstybinės žemės sklypo negali būti suformuotas kaip sklypas, kuris pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą gali būti perduodamas individualiai statybai ir kitai paskirčiai Veisiejų mieste. Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 “Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos” 2.15 punktą, laisvos valstybinės žemės plotai, įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miesto gyvenamojoje vietovėje esančių miškų sklypų (plotų), ne didesnių kaip 0,04 ha teritorijose, kuriose pagal teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus suplanuotos gyvenamosios teritorijos, ir 0,5 ha – kitose teritorijose, jeigu šiuose plotuose negalima suformuoti atskirų žemės sklypų, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo sprendimu gali būti parduodami ne aukciono būdu besiribojančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų privačios žemės sklypų savininkams arba išnuomojami besiribojančių valstybinės žemės sklypų nuomininkams.

17Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad laisvos valstybinės žemės sklypas, įsiterpęs tarp privataus A. J. bei V. J. žemės sklypo ar B. J. nuomojamo valstybinės žemės sklypo, negali būti suformuotas kaip atskiras, grąžintinas pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, sklypas, tačiau gali būti parduotas ar išnuomotas A. J. ir V. J. arba B. J.. Kaip jau minėta A. J. ir V. J. į šį sklypą nepretenduoja, todėl B. J. gali jį išsinuomoti. Kaip matyti iš jos 2016-05-13 prašymo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ji jau kreipėsi organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą siekiant įsiterpusį žemės sklypą sujungti su jos nuomojamu sklypu, o iš 2015-01-05 kadastrinių darbų sutarties ir 2016-03-17 projektavimo darbų sutarties matyti, kad atsakovės užsakymu bus atlikti ir reikiami prijungtino žemės sklypo kadastriniai matavimai ir bus parengtas tvoros projektas. Taigi, atsakovė jau yra atlikusi būtinus veiksmus teismo sprendimui įvykdyti, o jos pastatyta tvora nėra nei draudžiamas statyti statinys, nei daro žalą aplinkai ar visuomenės interesams. Todėl jai leistina tęsti savavališkos statybos šalinimo darbus, atidėjus teismo sprendimo vykdymą prašomam terminui, nes tai atitinka proporcingumo už padarytą teisės pažeidimą principui šioje situacijoje.

18Kartu pabrėžtina, kad siekdama įvykdyti teismo sprendimą per nustatytą terminą atsakovė turi ne tik parengti ir pateikti valstybinėms institucijoms reikalingus dokumentus ir pasyviai laukti atitinkamų jų sprendimų, bet ir pati turi aktyviai domėtis ar atitinkamos institucijos laiku atlieka savo pareigas, dėti visas protingas pastangas, naudoti jai prieinamas priemones ir būdus, kad sprendimai ir veiksmai, susiję su jai reikalingų dokumentų paruošimu ir derinimu, nebūtų nepagrįstai vilkinami.

19Atsakovė sutinka atlyginti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas dėl atvykimo į teismo posėdį, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 7,87 Eur transporto išlaidų.

20Teisėjas, vadovaudamasis CPK 284 str., 290 str. ir 291 str.,

Nutarė

21Atsakovės S. J. prašymą tenkinti.

22Atidėti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-11-24 priimto sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-533-780/2014 vykdymą 5 (penkiems) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

23Priteisti iš S. J. (a. k. ( - ) 7,87 Eur (septynis eurus 87 centus) bylinėjimosi išlaidų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, sąskaitos Nr. LT97 7300 0100 0245 8424, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

24Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Atsakovė prašo atidėti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-11-24... 3. Savo prašyme atsakovė nurodo, kad statybos įteisinimo darbai yra atliekami,... 4. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad teismo sprendimo neįvykdė... 5. Atsakovės atstovė paaiškino, kad laisvos valstybinės žemės sklypas,... 6. Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė... 7. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos... 8. Apie teismo posėdį kitiems dalyvaujantiems asmenims - B. J., Lazdijų rajono... 9. Atsakovo prašymas tenkintinas.... 10. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 11. Sprendžiant atsakovės prašymą visų pirma pabrėžtina, kad vykdomame... 12. Liudytoja D. M. patvirtino atsakovės paaiškinimus, kad dėl atsakovės... 13. Pažymėtina, kad teismo sprendimo įvykdymo terminas buvo nustatytas... 14. Visų pirma, teismas pripažįsta svarbia ir pateisinama teismo sprendimo... 15. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovė... 16. Tenkinant atsakovės prašymą pažymėtina, kad Lazdijų rajono savivaldybės... 17. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad laisvos valstybinės žemės... 18. Kartu pabrėžtina, kad siekdama įvykdyti teismo sprendimą per nustatytą... 19. Atsakovė sutinka atlyginti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas dėl... 20. Teisėjas, vadovaudamasis CPK 284 str., 290 str. ir 291 str.,... 21. Atsakovės S. J. prašymą tenkinti.... 22. Atidėti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014-11-24 priimto sprendimo... 23. Priteisti iš S. J. (a. k. ( - ) 7,87 Eur (septynis eurus 87 centus)... 24. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno...