Byla e2S-2860-275/2018
Dėl visuotinio akcininko susirinkimo protokolų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo - kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto „VANTA 2“ EOOD atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo „VANTA2“ EOOD ieškinį atsakovui UAB „Emilė“ dėl visuotinio akcininko susirinkimo protokolų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo - kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas „VANTA 2“ EOOD kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti UAB „Emilė“ 2013-01-17 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 17/01/13, UAB „Emilė“ 2013-01-18 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą Nr. 18/01/13 ir UAB „Emilė“ 2013-03-27 vienintelės akcininkės sprendimą, negaliojančiais ab initio.

52.

6Trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ atsiliepime į ieškinį su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

73.

82018-09-10 trečiasis asmuo pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų užtikrinimo ir prašė įpareigoti ieškovę „VANTA2“ EOOD įmokėti į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą 5 908,16 Eur užstatą galimų trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai tiesiogiai ir konkrečiai liečia trečiojo asmens materialinius interesus, kadangi skundžiamų akcininkų sprendimų pagrindu Unija su atsakove UAB „Emile“ sudarė 2013-01-23 paskolos sutartį, kurios pagrindu Unija atsakovei UAB „Emilė“ yra išmokėjusi 3.500.000 LTL paskolą. Suteiktos paskolos grąžinimo užtikrinimui šalys 2013-04-04 sudarė hipotekos sutartį Nr. 20120130017375. Paskolos gavėjui UAB „Emilė“ netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, Unija nuo 2016 m. yra iniciavusi priverstinį skolos išieškojimą antstolės Nemiros Šiugždaitės-Stakeliūnės kontoroje. Pažymėjo, jog Unijai nėra žinoma ieškovo turtinė padėtis, apart to, kad ieškovui priklauso UAB „Emilė“ akcijos. Spendžiant dėl šių akcijų vertės, būtina pažymėti, kad pati UAB „Emilė“ Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3897-803/2018 teikdama prašymą dėl jos atleidimo nuo žyminio mokesčio pripažino, kad ši bendrovė yra faktinio nemokumo būsenoje, jos atžvilgiu yra vykdomos bent 23 vykdomosios bylos, o visas bendrovės nekilnojamasis turtas yra areštuotas. Šios aplinkybės yra nustatytos ir Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinėje byloje Nr. 2-2331-1067/2018 priimtame sprendime. Taigi yra pagrindas išvadai, jog UAB „Emilė“ akcijos, kaip turtas, yra labai abejotinos vertės ir nesudaro pagrindo laikyti, kad galimos Unijos bylinėjimosi išlaidos galėtų būti patenkintos iš šio turto. Tai rodo, kad šiuo atveju yra reali grėsmė, jog Unijos patirtos išlaidos šiuo atveju liks neatlygintos ir bus pažeistos į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktos Unijos teisės.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi trečiojo asmens prašymą tenkino iš dalies ir įpareigojo ieškovą „VANTA 2“ EOOD per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos sumokėti 2 640,84 Eur užstatą užtikrinti galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir 0,17 Eur įmokos įskaitymui (iš viso mokėtina suma 2 640,01 Eur) į Vilniaus miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą ir pateikti dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą; išaiškino ieškovui, kad teismas sumokėtą užstatą nedelsiant grąžins, jeigu iš įsiteisėjusio teismo sprendimo paaiškės, kad pareiškėjui nepriklauso turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas; išaiškino ieškovui, kad proceso metu išnykus priežasčiai, dėl kurios buvo pareikalauta užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ieškovo prašymu ir išklausęs atsakovo nuomonės teismas atleis ieškovą nuo pareigos užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir grąžins užstatą; rekomendavo ieškovui pateikti teismui įrodymus apie Lietuvos Respublikoje turimą turtą, esamus turto suvaržymus, turimus finansinius įsipareigojimus.

125.

13Teismas spręsdamas trečiojo asmens prašymą atsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje byloje Nr. e2-3897-803/2018 priimtą 2018-06-06 nutartį, kurioje konstatuota, jog UAB „Emilė“ nepajėgi sumokėti 9 291 Eur žyminio mokesčio dalį, ko pasekoje jai buvo atidėtas žyminio mokesčio mokėjimas, taip pat į tai, jog jis iki šiol dar nėra atidėtas bei, kad ieškovas yra UAB „Emilė“ akcininkas, o šios įmonės įstatinis kapitalas 2 900 Eur.

146.

15Teismas nenustatė, jog ieškovo atžvilgiu galima būtų taikyti LR CPK 794 str. 2 d. numatytas draudimo taikyti užstatą sąlygas, dėl to sprendė, jog trečiojo asmens prašymas yra pagrįstas, tačiau pažymėjo, jog prašoma užstato suma yra per didelė ir atsižvelgdamas į rekomendacijas bei civiliniame procese vyraujančius principus, naudojo vidutinius rekomenduojamų maksimalių dydžių koeficientus ir sumą sumažino iki 2 640,84 Eur.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

177.

18Apeliantas „VANTA2“ EOOD pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį, klausimą išspręsti iš esmės- trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą atmesti. Nurodo, jog vien tai, jog ieškovas yra užsienio valstybės juridinis asmuo ir valdo 100 proc. atsakovo akcijų, kuris esą iki šiol nėra sumokėjusi jam atidėto žyminio mokesčio kitoje civilinėje byloje, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovas turi sumokėti užstatą, kad būtų užtikrintas trečiojo asmens galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Sprendžiant prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo pagrįstumą, būtina įvertinti ir tai, ar neegzistuoja paminėti LR CPK 794 str. 2 d. nustatyti pagrindai, kuriems esant negalima reikalauti iš ieškovo užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens sumokėti užstatą atsakovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Šiuo atveju ieškovas atskirajame skunde remiasi minėto straipsnio 2 d. 4 p., kuriame įtvirtinta, kad pareiga užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą netaikoma tuo atveju, jeigu užstato institutą draudžia atitinkama tarptautinė sutartis.

198.

20LR CPK 794 str. 2 d. 4 p. taikymo aspektu, Lietuvos apeliacinis teismas jau yra suformavęs praktiką, jog draudimas taikyti užstatą, įtvirtintas 1954 m. kovo 1 d. priimtos Hagos konvencijos dėl civilinio proceso 17 straipsnyje, draudžia iš Konvencijos dalyvių piliečių, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, reikalauti sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti, jeigu jie yra dalyvaujantys byloje asmenys, kurie reiškia savarankiškus reikalavimus kitoje Konvenciją ratifikavusioje valstybėje narėje. Be to, analogišką draudimą nustato ir 1980 m. spalio 25 d. priimtos Hagos konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą 14 straipsnis. Tiek Lietuvos Respublika, tiek Bulgarijos Respublika yra šių abiejų Hagos Konvencijų dalyvės, todėl nepagrįstai laikytini pirmosios instancijos teismo argumentai, kuriais teismas, pažeisdamas tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas, nepagrįstai įpareigojo ieškovę pateikti užstatą trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

219.

22Atsakovas UAB „Emilė“ ir trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24

Atskirasis skundas tenkintinas.

2510.

26Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas dėl pirmos instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas trečiojo asmens prašymas ir ieškovas įpareigotas užtikrinti trečiojo asmens ateityje galimai patirtas bylinėjimosi išlaidas, teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.).

2711.

28Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pagrįstai Vilniaus miesto apylinkės teismas, vadovaudamasis CPK 794 straipsniu, 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi įpareigojo ieškovą „VANTA2“ EOOD į Vilniaus miesto apylinkės teismo sąskaitą sumokėti 2 640,01 Eur užstatą galimų trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

2912.

30CPK 794 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškovas kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo atsakovo prašymu privalo CPK nustatyta tvarka sumokėti užstatą galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Pagal CPK 794 straipsnio 2 dalį minėta pareiga netaikoma, jeigu: 1) ieškovas Lietuvos Respublikoje turi turto, kurio pakanka bylinėjimosi išlaidoms padengti; 2) neturtinio pobūdžio šeimos bylose, bylose pagal pareikštą priešieškinį bei bylose, kuriose prašoma išduoti teismo įsakymą; 3) bylose, kuriose šalys susitarė dėl to, kad ginčai bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose; 4) jeigu užstato institutą draudžia atitinkama tarptautinė sutartis.

3113.

32Pirmos instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas „VANTA2“ EOOD yra Bulgarijos Respublikos juridinis asmuo, tenkino trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo taikymo.

3314.

34Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien tai, jog ieškovas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog jis turi sumokėti užstatą, kad būtų užtikrintas šiuo atveju trečiojo asmens galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Sprendžiant prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo pagrįstumą, būtina įvertinti ir tai, ar neegzistuoja paminėti CPK 794 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagrindai, kuriems esant negalima reikalauti iš ieškovo užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens sumokėti užstatą atsakovo (trečiojo asmens) bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Šiuo atveju apeliantas atskirajame skunde remiasi minėto straipsnio 2 dalies 4 punktu, kuriame įtvirtinta, kad pareiga užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą netaikoma tuo atveju, jeigu užstato institutą draudžia atitinkama tarptautinė sutartis.

3515.

36Atkreiptinas dėmesys, kad CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo aspektu, kaip teisingai pažymėjo nagrinėjamu atveju ir apeliantas, Lietuvos apeliacinis teismas jau yra suformavęs praktiką, jog draudimas taikyti užstatą, įtvirtintas 1954 m. kovo 1 d. priimtos Hagos konvencijos dėl civilinio proceso 17 straipsnyje, draudžia iš Konvencijos dalyvių piliečių, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, reikalauti sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti, jeigu jie yra dalyvaujantys byloje asmenys, kurie reiškia savarankiškus reikalavimus kitoje Konvenciją ratifikavusioje valstybėje narėje. Be to, analogišką draudimą nustato ir 1980 m. spalio 25 d. priimtos Hagos konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą 14 straipsnis (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-943/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-734/2012; 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1212/2012, 2014 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-881/2014, 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1520/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-460-302/2016). Tiek Lietuvos Respublika, tiek Bulgarijos Respublika yra šių abiejų Hagos Konvencijų dalyvės, todėl laikytini pagrįstais ir įrodytais ieškovo atskirojo skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, pažeisdamas tarptautinės ir nacionalinės teisės nuostatas, nepagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti užstatą atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti (CPK 12 str., 178 str.).

3716.

38Nustačius, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta išimtis, neleidžianti ieškovo atžvilgiu taikyti užstato bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti instituto, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 794 straipsnio nuostatas, todėl yra teisinis pagrindas ieškovo atskirąjį skundą tenkinti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ prašymą įpareigoti ieškovą sumokėti užstatą galimų trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti atmesti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

39Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- trečiojo asmens kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“, j. a. k. 302248531 prašymą įpareigoti ieškovą sumokėti užstatą galimų trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas „VANTA 2“ EOOD kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 5. 2.... 6. Trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ atsiliepime į... 7. 3.... 8. 2018-09-10 trečiasis asmuo pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartimi trečiojo... 12. 5.... 13. Teismas spręsdamas trečiojo asmens prašymą atsižvelgė į Vilniaus... 14. 6.... 15. Teismas nenustatė, jog ieškovo atžvilgiu galima būtų taikyti LR CPK 794... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 7.... 18. Apeliantas „VANTA2“ EOOD pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 19. 8.... 20. LR CPK 794 str. 2 d. 4 p. taikymo aspektu, Lietuvos apeliacinis teismas jau yra... 21. 9.... 22. Atsakovas UAB „Emilė“ ir trečiasis asmuo kredito unija „Mėmelio... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24.

Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. 10.... 26. Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus,... 27. 11.... 28. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pagrįstai Vilniaus miesto... 29. 12.... 30. CPK 794 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškovas kitos valstybės fizinis... 31. 13.... 32. Pirmos instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas „VANTA2“ EOOD yra... 33. 14.... 34. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien tai, jog ieškovas yra... 35. 15.... 36. Atkreiptinas dėmesys, kad CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo... 37. 16.... 38. Nustačius, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 794 straipsnio 2 dalies 4... 39. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 20 d. nutartį panaikinti ir...