Byla 2-1212/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų „Autodesk Incorporated“ ir Microsoft Korporacijos „One Microsoft Way“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-1030-622/2012 pagal ieškovų „Autodesk Incorporated“ ir Microsoft Korporacijos „One Microsoft Way“ ieškinį atsakovei antstolei M. T. (tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“ (teisių perėmėjas „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje), antstolės padėjėja D. E.) buvo patenkintas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo užtikrinimo bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar atsakovė pagrįstai iš ieškovų (užsienio valstybių juridinių asmenų) paprašė užtikrinti galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, taip pat dėl užstato dydžio.

5Klaipėdos apygardos teisme yra iškelta civilinė byla pagal ieškovų bendrovių Autodesk Incorporated ir Microsoft Korporacijos „One Microsoft Way“ ieškinį atsakovei antstolei M. T. dėl žalos atlyginimo.

6Atsakovė atsiliepime nurodė, jog ieškovai yra JAV registruoti asmenys, ji jau yra patyrusi atstovavimo išlaidas ir bylą nagrinėjant jų patirs dar daugiau. Todėl remdamasi CPK 794 straipsniu prašo įpareigoti ieškovus sumokėti 10 890 Lt užstatą jos galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 03 09 nutartimi patenkino atsakovės antstolės M. T. prašymą užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir įpareigojo ieškovus iki 2012 03 20 į Klaipėdos apygardos teismo sąskaitą sumokėti 10 890 Lt dydžio užstatą.

9Teismas, nenustatęs sąlygų, dėl kurių būtų galima nemokėti užstato (CPK 794 str. 2 ir 4 d.), konstatavo, kad atsakovė turi teisę reikalauti, jog ieškovai sumokėtų užstatą ir kad užstato dydis - 10 890 Lt neužkirs ieškovams pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą (CPK 795 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Ieškovai „Autodesk Incorporated“ ir Microsoft Korporacijos „One Microsoft Way“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 03 09 nutartį ir prašymą dėl užstato nustatymo atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

121. Atsakovo reikalavimo teisės į užstatą institutas (CPK 794 str.) yra skirtas apsaugoti atsakovą nuo nepagrįsto ieškinio ir galimo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo vengimo. Vien faktas, jog ieškovas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, savaime nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir įpareigoti ieškovą sumokėti užstatą atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-934/2008).

132. Net ir nenustačius CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, teismas turėtų spręsti, ar kitos aplinkybės nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti išlaidų atlyginimo institutą. Skundžiama nutartimi teismas privalėjo spręsti, ar užstato nustatymas iš tiesų yra neišvengiamas ir būtinas, ar tai nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo principų, ar nepagrįstai neužkirs ieškovams teisės į teisminę gynybą (CPK 3 str. 7 d., 5 str.).

143. Atsakovas nepateikė pagrįstų duomenų, įrodančių, jog teismui atmetus ieškovų ieškinį ir priteisus atsakovui bylinėjimosi išlaidas, ieškovai nebūtų pajėgūs atlyginti ar vengtų atlyginti atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai - pasaulyje pirmaujantys programinės įrangos gamintojai.

154. Faktas, jog atsakovę advokatas ir jau yra patirtos teisinės išlaidos (4 840 Lt), nepagrindžia prašomo užtikrintinų išlaidų dydžio - 10 890 Lt. Pažymėtina, kad byla nėra sudėtinga, o teismas neatsižvelgė į LR teisingumo ministro rekomendacijas dėl civilinėse bylose atsakovui priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių. Atsakovo bylinėjimosi išlaidos gali siekti penkis kartus mažiau nei prašoma užtikrinti.

16Atsakovė antstolė M. T. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

171. Egzistuoja CPK 794 straipsnyje numatytos sąlygos prašyti užstato bylinėjimosi išlaidoms atlyginti: 1) atsakovas prašymą pateikė pirmojo procesinio veiksmo atlikimo metu (pateikiant atsiliepimą); 2) ieškovai yra užsienio juridiniai asmenys (registruoti JAV); 3) prašomas užstato dydis atitinka pagal atstovavimo sutartį sutartą atlygį už teisinę pagalbą visose galimose bylos nagrinėjimo stadijose; 4) neegzistuoja nei viena iš CPK 794 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių.

18Be to, JAV nėra prisijungusi prie 1954 metų Hagos konvencijos dėl civilinio proceso, todėl išimtis, numatyta CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punkte taip pat netaikoma.

192. Apeliantai nenurodė aplinkybių, dėl kurių užstatas neturi būti taikomas.

203. Atsakovė neprivalėjo įrodyti, kad ieškovams neįmokėjus užstato, bylinėjimosi išlaidų atlyginimas gali pasunkėti. Apeliantai užstatą (CPK 794 str.) nepagrįstai prilygino laikinosioms apsaugos priemonėms.

214. Priteisus iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas, jų išsiieškoti priverstine tvarka Lietuvos Respublikoje bus neįmanoma (apeliantai neturi turto Lietuvos Respublikoje), t.y. gali tekti kreiptis į JAV dėl Lietuvos Respublikos teismo sprendimo pripažinimo ir jo vykdymo kitoje šalyje, kas padidintų bylinėjimosi išlaidas.

225. Reikalavimas įmokėti užstatą neužkertą ieškovams teisės į teisinę gynybą.

236. Numatyti konkrečią bylinėjimosi išlaidų sumą pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje neįmanoma.

24Tretysis asmuo „BTA Insuance Company” SE (UAB „BTA draudimas“ teisių perėmėjas) atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skundžiama nutartis atitinka teismų praktiką, neužkerta ieškovams kelio į teisminę gynybą ir nėra sąlygų atsisakyti tenkinti atsakovės prašymą nustatyti ieškovams užstatą bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Apeliantas pagrįstai nurodo, kad vien faktas, jog ieškovas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, savaime dar nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir įpareigoti ieškovą sumokėti užstatą atsakovo galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimui užtikrinti. Tam, kad būtų galima teisingai išspręsti šį klausimą, reikia išsiaiškinti, ar egzistuoja bent vieną CPK 794 straipsnio antrojoje dalyje numatytų aplinkybių. Nustačius, kad egzistuoja bent vieną šioje teisės normoje nurodytą pagrindą sudaranti aplinkybė, užstato mokėjimas negali būti taikomas. Be to, teismas, pasisakydamas dėl užstato bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 794 str.), turi įvertinti, ar kitos aplinkybės nesudaro pagrindo atsisakyti taikyti CPK 794 straipsnio pirmąją dalį, t.y. įvertinti, ar užstato nustatymas iš tiesų yra neišvengiamas ir būtinas, ar tai nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo, lygiateisiškumo principų, ar nepagrįstai neužkirs ieškovui teisės į teisminę gynybą (CPK 3 str. 7 d., 5 str.). Sprendžiant šį klausimą, esminę reikšmę turi kitos valstybės proceso dalyvio faktinis ryšys su Lietuvos Respublika.

28Byloje nėra duomenų, kad ieškovai Lietuvoje turėtų turto (CPK 794 str. 2 d. 1 p.). Byloje ginčo teisena ieškovai pareiškė reikalavimą atlyginti turtinę žalą ir šį reikalavimą kildina iš atsakovės kaip antstolės vykdomų funkcijų, todėl byla nėra neturtinio pobūdžio šeimos byla, byla pagal pareikštą priešieškinį ar byla, kurioje prašoma išduoti teismo įsakymą (CPK 794 str. 2 d. 2 p.). Tai taip pat nėra byla, kurioje šalys būtų susitarę dėl ginčų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos teismuose (CPK 794 str. 2 d. 3 p.). Galiausiai, byloje nagrinėjamu atveju, užstato nedraudžia tarptautinė sutartis (CPK 794 str. 2 d. 4 p.). Draudimas taikyti užstatą įtvirtintas 1954 03 01 priimtos Hagos konvencijos dėl civilinio proceso 17 straipsnyje, kuris draudžia iš Konvencijos dalyvių piliečių, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, reikalauti sumokėti užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti, jeigu jie yra dalyvaujantys byloje asmenys, kurie reiškia savarankiškus reikalavimus kitoje Konvenciją ratifikavusioje valstybėje narėje. Analogišką draudimą nustato ir 1980 10 25 priimtos Hagos konvencijos dėl tarptautinės teisės kreiptis į teismą nuostatos. Lietuvos Respublika yra šių abiejų Hagos Konvencijų dalyvė (1954 03 01 Hagos Konvencija Lietuvoje įsigaliojo nuo 2003 07 16, o 1980 10 25 Hagos konvencija – 2000 05 31). Tačiau Jungtinės Amerikos Valstijos, kur registruoti abu ieškovai, pagal oficialiai skelbiamą Hagos Tarptautinės privatinės teisės konferencijos informaciją, nėra pasirašiusi ar ratifikavusi/prisijungusi prie šių konvencijų, todėl CPK 794 straipsnio 2 dalies 4 punktas šioje byloje taip pat netaikytinas.

29Byloje nėra ir duomenų, kad ieškovai turėtų ryšį su Lietuva ir dėl to galimų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsakovei nebūtų apsunkintas tos aplinkybės, jog ieškovai yra užsienio valstybės subjektai (Jungtinėse Amerikos Valstijose registruotos įmonės). Atskirojo skundo argumentai, kad ieškovai yra žinomos įmonės, kurioms atlyginti atsakovo bylinėjimosi išlaidas nesudarytų finansinių sunkumų, paneigia abejones, kad įpareigojimas sumokėti užstatą galėtų jiems užkirsti kelią į teisminę gynybą (CPK 795 str. 1 d.).

30Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje (pasirengimo nagrinėti bylą stadija) nėra įmanoma tiksliai apskaičiuoti būsimų atsakovės bylinėjimosi išlaidų. Jų neįmanoma paskaičiuoti ir vadovaujantis Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 04 02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintais maksimaliais dydžiais, kadangi šiuo metu dar nėra žinoma, kiek byloje bus posėdžių, kiek ir kokių procesinių dokumentų atsakovė (jos atstovas) turės parengti, kokia bus bylos eiga. Atsižvelgus į atsakovės su advokatu sutartą atlyginimą už atstovavimą visose instancijose (antstolės M. T. ir advokato S. S. atstovavimo sutarties 2.2 punktas), taip pat į tai, kad 4840 Lt atstovavimo išlaidas atsakovė jau yra patyrusi, atsakovės prašomas užstatu užtikrinti bylinėjimosi išlaidų dydis, lygus 10 890 Lt, laikytinas pagrįstu (CPK 795 str. 1 d.).

31Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, nenustatęs nei CPK 794 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtintų pagrindų, nei kitų pagrindų, draudžiančių ar sudarančių pagrindą netaikyti užstato, turėjo pagrindą ir pagrįstai nustatė tinkamo dydžio užstatą atsakovo galimoms bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar atsakovė pagrįstai iš ieškovų (užsienio... 5. Klaipėdos apygardos teisme yra iškelta civilinė byla pagal ieškovų... 6. Atsakovė atsiliepime nurodė, jog ieškovai yra JAV registruoti asmenys, ji... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 03 09 nutartimi patenkino atsakovės... 9. Teismas, nenustatęs sąlygų, dėl kurių būtų galima nemokėti užstato... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Ieškovai „Autodesk Incorporated“ ir Microsoft Korporacijos „One... 12. 1. Atsakovo reikalavimo teisės į užstatą institutas (CPK 794 str.) yra... 13. 2. Net ir nenustačius CPK 794 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių,... 14. 3. Atsakovas nepateikė pagrįstų duomenų, įrodančių, jog teismui atmetus... 15. 4. Faktas, jog atsakovę advokatas ir jau yra patirtos teisinės išlaidos (4... 16. Atsakovė antstolė M. T. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti.... 17. 1. Egzistuoja CPK 794 straipsnyje numatytos sąlygos prašyti užstato... 18. Be to, JAV nėra prisijungusi prie 1954 metų Hagos konvencijos dėl civilinio... 19. 2. Apeliantai nenurodė aplinkybių, dėl kurių užstatas neturi būti... 20. 3. Atsakovė neprivalėjo įrodyti, kad ieškovams neįmokėjus užstato,... 21. 4. Priteisus iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas, jų išsiieškoti... 22. 5. Reikalavimas įmokėti užstatą neužkertą ieškovams teisės į teisinę... 23. 6. Numatyti konkrečią bylinėjimosi išlaidų sumą pasirengimo nagrinėti... 24. Tretysis asmuo „BTA Insuance Company” SE (UAB „BTA draudimas“ teisių... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad vien faktas, jog ieškovas yra užsienio... 28. Byloje nėra duomenų, kad ieškovai Lietuvoje turėtų turto (CPK 794 str. 2... 29. Byloje nėra ir duomenų, kad ieškovai turėtų ryšį su Lietuva ir dėl to... 30. Dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje (pasirengimo nagrinėti bylą... 31. Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą spręsti, kad pirmosios instancijos... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą....