Byla eB2-4388-794/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kalnėnų projektai“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančios UAB „Kalnėnų projektai“ bankroto administratorės Daivos Čioglienės prašymą dėl P.B. 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo ir UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo netvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Kalnėnų projektai“ direktoriaus G.B. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kalnėnų projektai“,

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Kalnėnų projektai“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta D. Čioglienė. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. birželio 7 d.

52.

62019 m. gegužės 10 d. teismo nutartimi taip pat buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos BUAB „Kalnėnų projektai“ kreditoriams pareikšti savo finansinius reikalavimus.

73.

8Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditoriniai reikalavimai.

94.

102019 m. spalio 14 d. teisme gautas bankrutuojančios UAB „Kalnėnų projektai“ bankroto administratorės prašymas netvirtinti kreditoriaus P.B. 2928,64 EUR dydžio finansinį reikalavimą ir netvirtinti UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR dydžio finansinį reikalavimą.

115.

12Nurodo, jog bankroto procese buvo gautas P.B. finansinis reikalavimas 5149,44 EUR sumai, iš kurių 2220,80 EUR dydžio suma buvo patvirtinta 2019-08-23 teismo nutartimi. Su likusia reikalavimo dalimi, t. y. dėl 2928,64 EUR, bankroto administratorė nesutinka, kadangi tikrindama finansinio reikalavimo pagrįstumą nustatė, kad tarp šalių pasirašytoje 2016-09-27 Pastato ir dalies žemės sklypo pirkimo-pardavimo ir naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo sutartyje (notaro patvirtinta) nurodyta, kad parduodamas pastatas - vienbutis gyvenamasis namas, kurio baigtumo procentas – 82 %, plotas 128,64 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ). Bankrutuojančios įmonės administratorius neturi teisės reikšti ieškinį CK 6.930-1 straipsnio pagrindu (Daiktas 1), kartu su dalimi žemės sklypo (Daiktas 2), kurių pardavimo kaina 145 320 EUR. Šios sutarties 7.1.3. punkte numatyta, kad pirkėjui yra žinoma, jog Daikto būklė – nebaigtas statyti, baigtumas 82 %, taip pat pirkėjui yra žinoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistravus 100 % Daikto1 baigtumą, Daikto1 bendras plotas gali sumažėti, pirkėjas sutinka pirkti daiktą, esant minėtoms aplinkybėms ir dėl to pirkėjas neturi ir neturės jokių pretenzijų pardavėjui. Kreditoriaus P.B. pateikta 2016-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, kurioje fiksuotas 100 % baigtumas, patvirtina, kad 100 % baigtumas įregistruotas po 2016-09-27 Pirkimo pardavimo sutarties sudarymo, todėl administratorės teigimu, kreditorius negali reikšti pretenzijų dėl ploto sumažėjimo.

136.

14Dėl UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR dydžio finansinio reikalavimo bankroto administratorė nurodo, jog kartu su finansiniu reikalavimu buvo pateikta 2018-11-30 PVM sąskaita faktūra Nr. KMT-438 71634,66 EUR plius PVM sumai bei suderinimo aktas, kuris nepasirašytas BUAB „Kalnėnų projektai“. Kiti skolą pagrindžiantys dokumentai nepateikti, todėl bankroto administratorė nesutinka su UAB „KMT statyba“ pareikštu finansiniu reikalavimu.

157.

162019 m. lapkričio 11 d. teisme buvo gauti kreditoriaus P. B. rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodė, jog laiptų konstrukcija, kuri, kaip matyti iš šalių 2016-09-07 sudarytos Preliminarios sutarties, turėjo būti sumontuota dalinėje apdailoje, sumažino kreditoriaus perkamo būsto plotą 2,56 kv. m., t. y. 2,56 kv. m. padauginus ir preliminarioje sutartyje numatytos 1 kvadratinio metro kainos 1144 EUR gaunasi 2928,64 EUR. Pasirašydamas sutartį P. B. tikėjosi, kad laiptų konstrukcija jau yra įskaičiuota į bendrą plotą, tačiau 2016-09-26 gautuose kadastriniuose matavimuose bendras būsto baigtumas buvo nurodytas 70 proc., o pasirašant būsto pirkimo – pardavimo sutartį, jo baigtumas netikėtinai išaugo iki 82 proc., todėl kreditorius P. B. prašo patvirtinti 2928,64 EUR dydžio finansinį reikalavimą, kurio sumai yra sumažėjęs būsto plotas dėl neįrengtų laiptų.

178.

18UAB „KMT statyba“ atsiliepimo į bankroto administratorės prašymą nepateikė.

19UAB „KMT statyba“ prašymas dėl 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmestinas.

20P.B. prašymas dėl 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmestinas.

219.

22Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

2310.

24ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo, tenkinimo tvarką ir terminus. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

2511.

26Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012). Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad nors nemokumo bylos yra susijusios su viešuoju interesu, viešojo intereso pasireiškimo laipsnis nėra vienodas ir skiriasi priklausomai nuo klausimo, kuris sprendžiamas byloje. Sprendžiant kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą viešasis interesas reikalauja tik to, kad nebūtų patvirtintas nepagrįstas kreditoriaus reikalavimas, nes tokio reikalavimo patvirtinimas sumažina likusių kreditorių galimybes sulaukti, kad jų reikalavimas bus patenkintas. Tačiau nėra viešojo intereso, kuris reikalautų teismą būti aktyviu siekiant užtikrinti, kad kreditorių reikalavimas būtų patvirtintas. Dispozityvumo ir rungimosi principai lemia, kad kiekvienas kreditorius savo reikalavimą skolininko bankroto byloje reiškia ir jo pagrįstumą įrodinėja pats. Jei neįrodytas kreditoriaus reikalavimas nebus patvirtintas, kitų kreditorių teisės tuo nebus pažeistos, skirtingai nei tuo atveju, jei būtų patvirtintas nepagrįstas reikalavimas – tai pažeistų likusių kreditorių teises. Todėl teismo aktyvumas, skirtas aiškintis aplinkybes, padedančias kreditoriui įrodyti savo reikalavimą, galimas tik tais atvejais, kai viešuoju interesu pasižymi patys teisiniai santykiai, iš kurių kildinamas kreditorių reikalavimas (mokesčių, darbo, vartojimo ir panašūs teisiniai santykiai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-652/2012).

27Dėl UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo.

2812.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „KMT statyba“ 2019-06-20 raštu kreipėsi į bankroto administratorę, prašydama įtraukti į kreditorių sąrašą su 69 804,98 EUR dydžio kreditoriniu reikalavimu. Suinteresuotas asmuo UAB „KMT statyba“ savo reikalavimus grindė BUAB „Kalnėnų projektai“ nepasirašyta 2018-11-30 PVM sąskaita faktūra Nr. KMT-438 71634,66 EUR plius PVM sumai bei 2018-06-05 skolos (t. y. 69 804,98 EUR) suderinimo aktu, kuris taip pat BUAB „Kalnėnų projektai“ nėra pasirašytas.

3013.

31Teismo galimybės nustatyti faktines bylos aplinkybes yra ribotos. Kadangi byloje sprendžiamas ginčas paprastai kilęs iš praeities įvykių, praeityje buvusios aplinkybės yra nustatinėjamos įrodymų pagalba. Atsižvelgiant į tai, kuriai šaliai lengviau įrodyti vienas ar kitas aplinkybes, Civilinio proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y., kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Dispozityvumo ir rungimosi principai lemia, kad kiekvienas kreditorius savo reikalavimą skolininko bankroto byloje reiškia ir jo pagrįstumą įrodinėja pats. Įrodinėjimo pareigą sudaro du tarpusavyje susiję aspektai. Įrodinėjimo pareiga pirmiausia apima pareigą pateikti įrodymus (pozityvusis įrodinėjimo pareigos aspektas). Ši pareiga pagal bendrąją taisyklę tenka visiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Pagal CPK 179 straipsnio 1 dalį įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys. Šia prasme įrodinėjimo subjektas taip pat yra teismas, nes jis CPK ir kitų įstatymų numatytais atvejais gali rinkti įrodymus savo iniciatyva. Kitas įrodinėjimo pareigos aspektas tampa aktualus tais atvejais, kai nepakanka įrodymų patvirtinti nei ieškovo, nei atsakovo nurodomoms aplinkybėms. Tokiu atveju sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas). Negatyvusis įrodinėjimo pareigos paskirstymas sudaro sąlygas rasti išeitį iš procesinės aklavietės, kai įrodymų tiksliai nustatyti praeities įvykius nepakanka, o reikia išspręsti šalių ginčą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2012). Nors bylose, susijusiose su bankroto teisiniais santykiais, teismo vaidmuo yra aktyvesnis, tai nereiškia, kad šios kategorijos bylose nesilaikoma rungimosi principo ir bendrųjų, paminėtų, įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių. Be kita ko, kaip jau aukščiau šioje teismo nutartyje buvo paminėta, jei neįrodytas kreditoriaus reikalavimas nebus patvirtintas, kitų kreditorių teisės tuo nebus pažeistos, skirtingai nei tuo atveju, jei būtų patvirtintas nepagrįstas reikalavimas – tai pažeistų likusių kreditorių teises. Todėl teismo aktyvumas, skirtas aiškintis aplinkybes, padedančias kreditoriui įrodyti savo reikalavimą, galimas tik tais atvejais, kai viešuoju interesu pasižymi patys teisiniai santykiai, iš kurių kildinamas kreditorių reikalavimas (mokesčių, darbo, vartojimo ir panašūs teisiniai santykiai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2012).

3214.

33Nagrinėjamoje byloje pareikštas privataus subjekto reikalavimas bankrutuojančiai įmonei, kurio tenkinimas nėra susijęs su viešuoju interesu, todėl procesinė pareiga įrodyti 69 804,98 EUR reikalavimo pagrįstumą tenka būtent pačiam suinteresuotam asmeniui UAB „KMT statyba“

3415.

35Teismo vertinimu, byloje pateiktos 2018-11-30 PVM sąskaitos faktūros Nr. KMT-438 71634,66 EUR plius PVM sumai bei 2018-06-05 skolos suderinimo akto 69 804,98 EUR sumai nepakanka teismui daryti išvadą, jog UAB „KMT statyba“ turi 69 804,98 EUR reikalavimo teisę į BUAB „Kalnėnų projektai“. Suinteresuotas asmuo nepateikė jokių kitų duomenų, patvirtinančių sąskaitoje faktūroje nurodytų darbų (t. y. kelio įrengimo darbai, gerbūvio darbai ir kt.) atlikimą BUAB „Kalnėnų projektai“ naudai, nepateikė nei sutarčių, nei atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktų. UAB „KMT statyba“ taip pat nepateikė jokių paaiškinimų dėl 2018-11-30 PVM sąskaitoje faktūroje ir 2018-06-05 skolos suderinimo akte nurodytų sumų, bei atsiliepimo į bankroto administratorės prašymą netvirtinti „UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR dydžio kreditorinį reikalavimą.

3616.

37Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką PVM sąskaitos–faktūros išrašymas yra vienašalis aktas, sukuriantis šį mokestinį dokumentą išrašiusiam asmeniui prievolę sumokėti nustatyto dydžio mokestį valstybei, tačiau vien šiuo dokumentu civiliniai – teisiniai santykiai neatsiranda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1040/ 2003). Vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas, remiantis kuriuo galima patvirtinti patį šalių sutartinių santykių faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų–faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012). Taigi, jeigu į bylą pateiktų įrodymų visuma patvirtina PVM sąskaitomis–faktūromis grindžiamą kreditoriaus reikalavimą, jis turi būti tvirtinamas.

3817.

39Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens UAB “KMT statyba” 2018-11-30 išrašyta paslaugų gavėjai UAB „Kalnėnų projektai“ sąskaita faktūra patvirtina šalių sutartinių santykių faktą, tačiau per se (savaime) nepatvirtina fakto, kad UAB “KMT statyba” darbus (t. y. kelio įrengimo darbai, gerbūvio darbai ir kt.) atliko BUAB “Kalnėnų projektai” naudai.

4018.

41Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.). Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo UAB „KMT statyba“ šios pareigos neįvykdė. Suinteresuotas asmuo nepateikė teismui jokių įrodymų, paneigiančių administratorės nurodytas aplinkybes, kuriomis remiantis bankroto administratorė prašo netvirtinti 69 804,98 EUR dydžio kreditorinio reikalavimo, nepateikė suinteresuoto asmens buhalterinės apskaitos dokumentų apie vidaus operacijų duomenis, ūkinių operacijų, susijusių su UAB „Kalnėnų projektai“ skolos skaičiavimu ir kt. (Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 str. 6 d., 14 d., 21 d., 6 str. 2 d., 16 str., 17 str.). Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ūkio subjektai finansinę apskaitą turi tvarkyti taip, jog ji būtų objektyvi ir išsami, o finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai atspindėtų įmonės finansinę padėtį (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 d.).

4219.

43Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju UAB “KMT statyba” tik formaliai remiasi 2018-11-30 PVM sąskaita faktūra 71634,66 EUR sumai bei 2018-06-05 skolos (t. y. 69 804,98 EUR) suderinimu aktu, kurie nėra UAB „Kalnėnų projektai“ pasirašyti ir jokių papildomų įrodymų (sutarčių, atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktų ir kt.) neteikia. Teismas negali būti aktyvus iki tiek, kad gintų tik vieno kreditoriaus interesą, pažeisdamas visų likusių BUAB „Kalnėnų projektai“ kreditorių bei pačios įmonės interesus.

4420.

45Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas tenkina bankroto administratorės prašymą netvirtinti UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR dydžio kreditorinio reikalavimo. Teismas sprendžia, kad UAB „KMT statyba“ neįrodė 69 804,98 EUR reikalavimo pagrįstumo, todėl UAB „KMT statyba“ reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą šiai sumai yra atmestinas (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

46Dėl P.B. 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo.

4721.

48Bankroto procese buvo gautas kreditoriaus P.B. prašymas patvirtinti 5149,44 EUR dydžio finansinį reikalavimą, iš kurio 2220,80 EUR suma (120+2100,80=2220,80 EUR) yra patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2019-08-23 nutartimi, dėl šios dalies ginčo nėra. Kreditorius P. B. finansinio reikalavimo dalyje dėl 2928,64 EUR nurodo, kad pirko būstą, adresu ( - ). Bankrutuojančios įmonės administratorius neturi teisės reikšti ieškinį CK 6.930-1 straipsnio pagrindu, iš BUAB „Kalnėnų projektai“ su pilna apdaila, tačiau, kaip paaiškėjo, būsto plotas ir tuo pačiu kaina buvo skaičiuojama nesant padarytai dalinei apdailai, t. y. nebuvo įrengta laiptų konstrukcijos ir išorės sienos, todėl sumažėjo būsto plotas. Kreditoriaus teigimu, sumažėjus būsto plotui, turėjo būti perskaičiuojama ir kaina, t. y. 2,56 kv. m. (sumažėjęs plotas) padauginus iš preliminarioje sutartyje numatyto 1 kv. m. kainos 1144 EUR. Taigi kreditorius patyrė 2928,64 EUR dydžio nuostolių už nesąžiningai paskaičiuotą būsto kainą, todėl yra pagrindas patvirtinti kreditoriniuose reikalavimuose pateiktą 2928,64 EUR sumą.

4922.

50Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

5123.

52Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis Nr. 3K-3-56/2015).

5324.

54Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015; 2017 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017 28 punktas ir kt.).

5525.

56Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2016-09-07 Preliminariąją statomo kotedžo pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2016-09-07/01 pardavėjas (t. y. UAB “Kalnėnų projektai”) įsipareigojo gyvenamųjų kotedžų gyvenvietėje „Hill Tovvn“, adresu ( - ). Bankrutuojančios įmonės administratorius neturi teisės reikšti ieškinį CK 6.930-1 straipsnio pagrindu, pastatyti keturių kambarių - B klasės energinio naudingumo gyvenamąjį kotedžą, kurio preliminarus bendras plotas — 127 kv. m. ir kuriame bus atlikti šios Sutarties priede Nr. 1 nurodyti darbai bei įrengta numatyta įranga (Sutarties 1.1.1.1, 1.1.1.3 punktai). Iki 2016 m. lapkričio 15 d. UAB „Kalnėnų projektai“ įsipareigojo atlikti kotedžo statybos ir dalinės apdailos darbus, nurodytus šios Sutarties priede Nr. 1, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti kotedžą kaip atskirą turtinį vienetą ir pasiekti 80 proc. kotedžo baigtumą (Sutarties 3.1. punktas). Pardavėjui įvykdžius šios Sutarties 3.1. punkto sąlygas, šalys įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais terminais ir šios sutarties nurodytomis sąlygomis sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Kalnėnų projektai“ parduotų, o P. B. pirktų kotedžą ir žemės sklypo dalį (Sutarties 1.2 punktas). Pastebėtina, jog Preliminariosios statomo kotedžo pirkimo – pardavimo sutarties 4.3. punkte šalys taip pat susitarė, jog jeigu remiantis kotedžo kadastriniais matavimais, atliktais iki pagrindinės sutarties sudarymo, bus nustatyta, kad faktinis kotedžo bendras plotas nuo šios Sutarties 1 straipsnio 1.1.1.2. punkte numatyto preliminaraus bendro ploto (t. y. 127 kv. m.) skiriasi daugiau kaip vienu procentu, kotedžo kaina perskaičiuojama ir yra lygi kotedžo kadastrinių matavimų byloje nurodyto kotedžo bendro ploto, išreikšto kvadratiniais metrais ir šios Sutarties 4.1. punkte nurodyto kotedžo vieno kv. m. kainos sandaugai. Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama tik 4.3 punkte nustatyta kainos perskaičiavimo metodika (Sutarties 4.4. punktas). 2016-09-27 šalys sudarė Pastato ir dalies žemės sklypo pirkimo-pardavimo ir naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo sutartį, kurios 1.1. punkte UAB “Kalnėnų projektai” ir P. B. susitarė, jog UAB “Kalnėnų projektai” parduoda, o P. B. perka pastatą - vienbutį gyvenamąjį namą, kurio būklė – nebaigtas statyti, baigtumo procentas – 82 proc., plotas 128,64 kv. m., unikalus Nr. ( - ). Bankrutuojančios įmonės administratorius neturi teisės reikšti ieškinį CK 6.930-1 straipsnio pagrindu, esantis adresu ( - ). Bankrutuojančios įmonės administratorius neturi teisės reikšti ieškinį CK 6.930-1 straipsnio pagrindu, kartu su dalimi žemės sklypo, kurių pardavimo kaina 145 320 EUR. Pažymėtina, kad šios Sutarties 7.1.3. punkte, be kita ko, yra numatyta, kad pirkėjui P. B. yra žinoma, jog vienbučio gyvenamojo namo būklė – nebaigtas statyti, baigtumas 82 proc., taip pat pirkėjui yra žinoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistravus 100 procentų vienbučio gyvenamojo namo baigtumą, jo bendras plotas gali sumažėti, pirkėjas P. B. sutinka pirkti Daiktą, esant minėtoms aplinkybėms ir dėl to pirkėjas neturi ir neturės jokių pretenzijų pardavėjui UAB “Kalnėnų projektai”. Taigi kreditoriaus P. B. kartu su prašymu dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo pateikta 2016-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, kurioje fiksuotas vienbučio gyvenamojo namo, adresu ( - ). Bankrutuojančios įmonės administratorius neturi teisės reikšti ieškinį CK 6.930-1 straipsnio pagrindu, 100 proc. baigtumas patvirtina, kad 100 proc. baigtumas įregistruotas po 2016-09-27 aukščiau minėtos Pastato ir dalies žemės sklypo pirkimo - pardavimo ir naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo sutarties sudarymo, todėl sutiktina su bankroto administratorės prašyme netvirtinti P. B. 2928,64 EUR dydžio finansinio reikalavimo dėstoma pozicija, jog kreditorius P. B. negali reikšti pretenzijų dėl ploto sumažėjimo. Šių byloje nustatytų aplinkybių kreditorius nepaneigė ir nenuginčijo, o tik deklaratyviai nurodė, kad jo nepatyrimas tokiose situacijose, pasitikėjimas ir nemokėjimas skaityti brėžinių suteikė galimybę UAB “Kalnėnų projektai” manipuliuoti susiklosčiusia situacija savo naudai.

5726.

58Pažymėtina, jog sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Taigi sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių.

5927.

60Nagrinėjamu atveju teismui įvertinus ir išanalizavus 2016-09-27 Pastato ir dalies žemės sklypo pirkimo-pardavimo ir naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo sutartyje nurodytas sąlygas, kuriomis šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, jog pirkėjui P. B. yra žinoma, jog vienbučio gyvenamojo namo baigtumas yra 82 proc., taip pat pirkėjui yra žinoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistravus 100 procentų vienbučio gyvenamojo namo baigtumą, jo bendras plotas gali sumažėti, todėl P. B. sutinka pirkti vienbutį gyvenamąjį namą esant minėtoms aplinkybėms ir dėl to jis neturi ir neturės jokių pretenzijų pardavėjui, bei atsižvelgiant į tai, kad pastato - vienbučio gyvenamojo namo plotas sumažėjo tik įregistravus jo 100 proc. baigtumą, teismas nesutinka su kreditoriaus P.B. pareikštu 2928,64 EUR dydžio finansiniu reikalavimu. Teismas sprendžia, kad P. B. neįrodė 2928,64 EUR reikalavimo pagrįstumo, todėl P. B. reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą šiai sumai yra atmestinas (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

61Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

62UAB „KMT statyba“ prašymą dėl 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmesti.

63P.B. prašymą dėl 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmesti.

64Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

65Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančios... 3. 1.... 4. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 10 d. nutartimi UAB „Kalnėnų... 5. 2.... 6. 2019 m. gegužės 10 d. teismo nutartimi taip pat buvo nustatytas 30 dienų... 7. 3.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi patvirtinti... 9. 4.... 10. 2019 m. spalio 14 d. teisme gautas bankrutuojančios UAB „Kalnėnų... 11. 5.... 12. Nurodo, jog bankroto procese buvo gautas P.B. finansinis reikalavimas 5149,44... 13. 6.... 14. Dėl UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR dydžio finansinio reikalavimo... 15. 7.... 16. 2019 m. lapkričio 11 d. teisme buvo gauti kreditoriaus P. B. rašytiniai... 17. 8.... 18. UAB „KMT statyba“ atsiliepimo į bankroto administratorės prašymą... 19. UAB „KMT statyba“ prašymas dėl 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo... 20. P.B. prašymas dėl 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo... 21. 9.... 22. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 23. 10.... 24. ĮBĮ nustato kreditorių reikalavimų pareiškimo, jų tvirtinimo, eiliškumo,... 25. 11.... 26. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 27. Dėl UAB „KMT statyba“ 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo.... 28. 12.... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „KMT statyba“ 2019-06-20 raštu... 30. 13.... 31. Teismo galimybės nustatyti faktines bylos aplinkybes yra ribotos. Kadangi... 32. 14.... 33. Nagrinėjamoje byloje pareikštas privataus subjekto reikalavimas... 34. 15.... 35. Teismo vertinimu, byloje pateiktos 2018-11-30 PVM sąskaitos faktūros Nr.... 36. 16.... 37. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką PVM sąskaitos–faktūros... 38. 17.... 39. Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens UAB “KMT statyba” 2018-11-30... 40. 18.... 41. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo... 42. 19.... 43. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju UAB “KMT... 44. 20.... 45. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas tenkina bankroto... 46. Dėl P.B. 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo. ... 47. 21.... 48. Bankroto procese buvo gautas kreditoriaus P.B. prašymas patvirtinti 5149,44... 49. 22.... 50. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 51. 23.... 52. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi... 53. 24.... 54. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 55. 25.... 56. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2016-09-07 Preliminariąją statomo... 57. 26.... 58. Pažymėtina, jog sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti,... 59. 27.... 60. Nagrinėjamu atveju teismui įvertinus ir išanalizavus 2016-09-27 Pastato ir... 61. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu,... 62. UAB „KMT statyba“ prašymą dėl 69 804,98 EUR kreditorinio reikalavimo... 63. P.B. prašymą dėl 2928,64 EUR kreditorinio reikalavimo patvirtinimo atmesti.... 64. Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo nutarties kopijos gavimo... 65. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti...