Byla 2YT-13360-615/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – R. Z., G. Z., VĮ „Turto bankas“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant pareiškėjui R. Z. Z., jo atstovui advokatui Jaroslav Los, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui R. Z., suinteresuotam asmeniui G. Z. suinteresuoto asmens VĮ „Turto bankas“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. Z. Z. patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys – R. Z., G. Z., VĮ „Turto bankas“.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. Z. Z. po žmonos O. Z. mirties ( - ) priėmė jos palikimą faktiškai pradėjęs valdyti turtą.

5Pareiškėjas pareiškime (30-31 b.l.) nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo R. Z. Z. žmona O. Z.. Mirus žmonai pareiškėjas buvo prislėgtas užgriuvusios nelaimės, sunkiai susitaikė su žmonos netektimi, todėl nesuvokė, kad reikia kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo. Mirusioji O. Z. 2000-03-24 savo sutuoktiniui R. Z. Z. Kauno miesto 5-me notarų biure paliko testamentą, kuriuo visą jai priklausanti turtą paliko savo sutuoktiniui. R. Z. Z. po savo žmonos O. Z. mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti ir tvarkyti savo interesais, kadangi jis vienintelis toliau naudojo jiems nuosavybės teise priklausantį garažą, kuriame laiko savo automobilį ir kitus namų apyvokos daiktus, naudojosi kitais mirusios asmeniniais daiktais bei buities reikmenimis. Pareiškėjas turi du sūnus - R. Z. ir G. Z., kitų asmenų, kurie galėtų pretenduoti į palikimą pareiškėjas neturi.

6Suinteresuotas asmuo R. Z. atsiliepime į patikslintą pareiškimą (36 b.l.) nurodė, kad su patikslintu pareiškimu sutinka, dalyvauti teismo posėdyje nepageidauja.

7Suinteresuotas asmuo G. Z. atsiliepime į patikslintą pareiškimą (35 b.l.) nurodė, kad su patikslintu pareiškimu sutinka, dalyvauti teismo posėdyje nepageidauja.

8Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į patikslintą pareiškimą (37-38 b.l.) nurodė, kad VĮ „Turto bankas“ nėra gavusi pranešimo apie galimą palikėjos palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi jokių duomenų patvirtinančių ar paneigiančių faktinį paveldimo turto priėmimą valdyti. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad R. Z. Z. priėmė palikimą faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjo prašymui patenkinti, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.

9Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad patikslintą pareiškimą palaiko, tvirtina raštu nurodytas aplinkybes. Po žmonos mirties priėmė jos palikimą, t.y. namų apyvokos daiktus, garažą.

10Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko pareiškėjo patikslintą pareiškimą.

11Teismas

konstatuoja:

12Pareiškimas tenkintinas.

13Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).

14Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

15Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą, ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

16Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui– į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas– palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis). Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą– tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

17Iš pareiškėjo patikslintame pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas R. Z. Z. yra O. Z. sutuoktinis (6 b.l.). O. Z. 2000-03-24 testamentu visą savo turtą paliko pareiškėjui R. Z. Z. (8 b.l.). O. Z. mirė ( - ) (7 b.l.). Notarės Violetos Bagdanskienės pažymoje nurodyta, kad Kauno miesto 13-asis notarų biuras nėra gavęs pareiškimų apie O. Z. palikimo priėmimą (15 b.l.). Aplinkybę, kad po O. Z. mirties pareiškėjas R. Z. Z. palikimą priėmė faktiškai pradėjęs jį valdyti, patvirtina Garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Šviesa-2“ pažyma, jog pareiškėjas įsiskolinimų bendrijai neturi (9 b.l.). Aptarti rašytiniai įrodymai, taip pat suinteresuotų asmenų R. Z. ir G. Z. atsiliepimai, kuriuose nurodyta aplinkybė, kad jie neprieštarauja pareiškėjo patikslintame pareiškime nurodytai aplinkybei dėl faktiško pareiškėjo žmonos turto valdymo, patvirtina, kad pareiškėjas pradėjo faktiškai valdyti savo žmonos turtą po jos mirties ( - ). Pareiškėjas rūpinosi po žmonos mirties likusiu turtu, juo naudojosi, mokėjo mokesčius turimam nekilnojamajam turtui išlaikyti. Jokio ginčo dėl mirusiosios palikimo nebuvo ir nėra šiuo metu.

18Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas po savo žmonos O. Z. mirties priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo žmonos O. Z. mirties ( - ). (CK 5.50 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

20Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tačiau pareiškėjas yra atleistas nuo 50 proc. bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus sprendimą Nr. 2.1-(NTP-2-)-16-T-1399-5477, todėl iš pareiškėjo priteistina pusė patirtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

21Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

22Pareiškimą tenkinti.

23Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. Z. Z., a.k. ( - ) po savo žmonos O. Z., a.k. ( - ) mirties ( - ), priėmė jos palikimą faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

24Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

25Priteisti iš pareiškėjo R. Z. Z., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1,92 Eur (vieną eurą 92 ct) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu- valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 5. Pareiškėjas pareiškime (30-31 b.l.) nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjo R.... 6. Suinteresuotas asmuo R. Z. atsiliepime į patikslintą pareiškimą (36 b.l.)... 7. Suinteresuotas asmuo G. Z. atsiliepime į patikslintą pareiškimą (35 b.l.)... 8. Suinteresuotas asmuo VĮ „Turto bankas“ atsiliepime į patikslintą... 9. Pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, kad patikslintą pareiškimą... 10. Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko pareiškėjo... 11. Teismas... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 14. Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK... 15. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad... 16. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais... 17. Iš pareiškėjo patikslintame pareiškime nurodytų aplinkybių, prie... 18. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 20. Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 21. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 22. Pareiškimą tenkinti.... 23. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. Z. Z., a.k.... 24. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 25. Priteisti iš pareiškėjo R. Z. Z., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1,92 Eur (vieną... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...