Byla e2-664-798/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje eB2-2535-562/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės Goodyear Dunlop Tires Baltic OU atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutarties civilinėje byloje eB2-2535-562/2017.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 10 d. nutartimi UAB „Dagris“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Draugo petys“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas bei Goodyear Dunlop Tires Baltic OU 288 707,81 Eur dydžio trečios eilės finansinis reikalavimas.
 2. BUAB „Dagris“ pirmos eilės kreditorius A. Z. pateikė atskirąjį skundą prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutartį ir klausimą nagrinėti iš naujo.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kurioje patvirtintas Goodyear Dunlop Tires Baltic OU 288 707,81 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir dėl Goodyear Dunlop Tires Baltic OU kreditorinio reikalavimo dydžio pagrįstumo nutarė spręsti civilinėje byloje Nr. e2-4643-656/2016 (naujas civilinės bylos Nr. e2-3397-562/2017) pagal Goodyear Dunlop Tires Baltic OU ieškinį atsakovui BUAB „Dagris“ ir subsidiariam atsakovui A. Z. dėl skolos ir nuostolių atlyginimo.
 4. Goodyear Dunlop Tires Baltic OU pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutarties, prašydamas panaikinti minėtą nutartį bei palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas Goodyear Dunlop Tires Baltic OU finansinis reikalavimas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 8 d. nutartimi atsisakė priimti Goodyear Dunlop Tires Baltic OU atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutarties ir su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui.
 2. Teismas pažymėjo, kad CPK nenumatyta galimybė apskųsti teismo nutartį, kuria tenkinamas vieno iš kreditoriaus atskirasis skundas ir panaikinama nutartis, patvirtinanti bankrutuojančios įmonės kreditoriaus finansinį reikalavimą, nes minėta nutartis neužkerta galimybės ir tolesnei bylos eigai, todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. nutartis neskundžiama.
 3. Teismas akcentavo, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 13 d. nutartimi patvirtino Goodyear Dunlop Tires Baltic OU 288 707,81 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Dagris“ bankroto byloje atsižvelgus į tai, kad tokio kreditorinio reikalavimo neginčijo bankroto administratorius, tačiau nesprendė dėl nurodyto finansinio reikalavimo pagrįstumo iš esmės.
 4. Teismas nurodė, kad panaikinus Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kurioje patvirtintas Goodyear Dunlop Tires Baltic OU 288 707,81 Eur dydžio finansinis reikalavimas, nurodyto reikalavimo pagrįstumą spręs civilinėje byloje Nr. e2-3397-562/2017.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskirajame skunde Goodyear Dunlop Tires Baltic OU prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį ir 2017 m. vasario 2 d. pareiškėjo Goodyear Dunlop Tires Baltic OU atskirąjį skundą priimti nagrinėjimui iš esmės. Skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
 2. Nutartis Goodyear Dunlop Tires Baltic OU užkerta kelią dalyvauti BUAB „Dagrio“ bankroto byloje. Apeliantė atkreipia dėmesį, jog teismo nutartimi yra panaikintas 2017 m. sausio 13 d. nutartimi patvirtintas finansinis reikalavimas bankroto byloje, o dėl jo dydžio palikta spręsti skolos byloje. Tai reiškia, jog finansinis reikalavimas bankroto byloje negalės būti tvirtinamas ir atitinkamai apeliantė negalės dalyvauti BUAB „Dagrio“ bankroto procedūrose, kol nebus baigta skolos byla, kuri dėl apskundimo galimybių gali tęstis dar ne vienerius metus.
 3. Apskundimo galimybė suteikia Goodyear Dunlop Tires Baltic OU teisę pateikti savo poziciją, kurios pareiškėja negalėjo pateikti prieš priimant nutartį. Tačiau konstatavus, jog nėra galimas net tokios nutarties apskundimas, būtų pažeisti šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principai, nes Goodyear Dunlop Tires Baltic OU būtų užkirstas kelias pateikti savo vertinimą dėl nutarties, kuri iš esmės reikšmingai keičia statusą bankroto byloje.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas yra teismo nutartis, kuria nutarta atsisakyti priimti Goodyear Dunlop Tires Baltic OU atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas ir vertindamas apskųstosios pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1dalis). Specialusis įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 straipsnio 1 ir 3 dalys). Bankroto bylų proceso taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.
 4. Civilinio proceso įstatymas numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti apeliacinės instancijos teismui atskiruoju skundu tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai, arba kai apskundimo apeliacine tvarka galimybę nustato CPK normos, kurios taikomos ir nagrinėjant bankroto bylas, išskyrus išimtis, numatytas ĮBĮ (CPK 1 str. 1 d., 334 str. 1 d.; ĮBĮ 10 str. 1 d., 26 str. 6 d.).
 5. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šioje byloje yra labai svarbi bei aktuali kasacinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis (Nr.3K-7-328/2012), kurioje suvienodinta teismų praktika dėl galimybės teismui gavus atskirąjį skundą bankroto byloje pačiam panaikinti nutartį, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus reikalavimas.
 6. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų tvirtinimo procesas, nors pagal savo teisinę prigimtį ir yra panašus į pareikšto ieškinio nagrinėjimą, tačiau procesiniu požiūriu šių reikalavimų tvirtinimui netaikomos tos pačios taisyklės kaip nagrinėjant civilinę bylą ginčo teisena, todėl teismas, gavęs bankrutuojančios įmonės kreditoriaus atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria be nagrinėjimo iš esmės teisme buvo patvirtinti šios įmonės kreditoriaus finansiniai reikalavimai, ir nustatęs, kad yra pagrindo sutikti su atskiruoju skundu, pats gali panaikinti skundžiamą nutartį ar jos dalį; be to, atskirojo skundo priėmimo klausimas gali būti sprendžiamas vieną kartą ir, nusprendus jį priimti, nėra teisinio pagrindo pakartotinai vertinti jo priėmimą bei vėlesniu teismo procesiniu sprendimu atsisakyti priimti tokį atskirąjį skundą (CPK 334 str. 2 d. 1 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).
 7. Nagrinėjamu atveju, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi sutikdamas su kreditoriaus atskiruoju skundu panaikino Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 13 d. nutarties dalį, kurioje patvirtintas Goodyear Dunlop Tires Baltic OU 288 707,81 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir dėl Goodyear Dunlop Tires Baltic OU kreditorinio reikalavimo dydžio pagrįstumo nutarė spręsti civilinėje byloje Nr. e2-4643-656/2016 (naujas civilinės bylos Nr. e2-3397-562/2017).
 8. Apeliantė nurodė, kad finansinis reikalavimas bankroto byloje negalės būti tvirtinamas ir atitinkamai apeliantė negalės dalyvauti BUAB „Dagrio“ bankroto procedūrose, kol nebus baigta skolos byla, kuri dėl apskundimo galimybių gali tęstis dar ne vienerius metus. Sutiktina, kad šia nutartimi sprendžiami ne tik procesinio pobūdžio klausimai, bet ji yra susijusi su materialiaisiais teisės klausimais – ja sukuriamas teisinis pagrindas kreditoriui, dalyvauti bankroto byloje bei laikantis ĮBĮ nustatytos reikalavimo tenkinimo eilės, gauti visą ar dalį teismo nutartimi patvirtintos sumos iš bankrutuojančios įmonės turto. Tačiau kartu ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus reikalavimo tikslinimo galimybė, kuri išlieka iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė tokią nutartį skųsti administratoriui, kreditoriams, kuriems jos priimtos ir kitiems kreditoriams, tenkinantiems šioje dalyje įtvirtintas sąlygas.
 9. Taigi šio bankroto byloje tarpinio proceso specifika lemia tai, kad nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, negali būti prilyginama teismo sprendimui, priimamam išnagrinėjus bylą iš esmės. Todėl apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į kasacinio teismo išaiškinimus sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo teisę pats panaikinti savo nutartį (dalį), kuria buvo patvirtinti kreditorių reikalavimai, kai dėl jos paduodamas atskirasis skundas.
 10. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis (ar jos dalis), kuria yra tik panaikinta skundžiama nutartis (ar jos dalis), tačiau nėra išspręstas pats klausimas iš esmės, tai yra šiuo konkrečiu atveju nėra išspręstas kreditoriaus finansinio reikalavimo (jo dalies) patvirtinimo klausimas, nėra skundžiama atskiruoju skundu. Taip spręstina todėl, kad nutarties, kuria panaikinta skundžiama nutartis (jos dalis), apskundimas nėra įtvirtintas CPK (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Ši nutartis neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai, tai yra šiuo atveju kreditoriaus finansinio reikalavimo (jo dalies) patvirtinimo klausimas yra nagrinėjamas iš naujo (CPK 334 str. 1 d. 2 p.) ir apeliantė kitoje byloje gali naudoti kitomis procesinėmis priemonėmis (pvz. daliniu sprendimu), siekiant, kad būtų patvirtintas neginčijamas kreditorinis reikalavimas.
 11. ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta galimybė skųsti nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti, o ne nutartis, kuriomis nuspręsta kreditorių reikalavimo tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti klausimą spręsti iš naujo (tokius argumentus patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika, žr., pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartį byloje Nr. 2-657/2011; 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartį byloje Nr. 2-1223/2010; 2010 m. liepos 19 d. nutartį byloje Nr. 2-951/2010; 2010 m. birželio 10 d. nutartį byloje Nr. 2-913/2010; 2010 m. vasario 25 d. nutartį byloje 2-243/2010; 2011 m. gegužės 5 d. nutartį byloje 2-1482/2011;2013 m. sausio 10 d. nutartį byloje 2-182/2013).
 12. Apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai