Byla 2A-499-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Romualdos Janavičienės, Neringos Švedienės, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovės V. P. atstovui adv. Rokui Kaireliui, atsakovo atstovei Jovitai Rinkevičiūtei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje Nr. 2-2391-790/2010 pagal ieškovės V. P. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims E. Č., T. V. dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovė V. P. prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-04-09 savavališkos statybos aktą Nr. (101)11.11-59 ieškovės atžvilgiu ir 2009-09-28 reikalavimą „Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo“ Nr. (101)11.11-180, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (b.l.1-3).

5Nurodė, kad nuo statybos sustabdymo akto surašymo 2009-04-09 iki reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pateikimo 2009-09-28 yra praėję daugiau nei pusė metų, reikalavimas pateiktas pažeidžiant Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nustatytą terminą. Statybos įstatymas ir kiti teisės aktai nenumato termino atnaujinimo galimybės, todėl jis naikinamasis. Aktas, priimtas pažeidžiant nustatytas procedūras, negali būti laikomas teisėtu. Vadovavosi CPK 182 str. 1 d. 2 p. ir nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-11-26 įsiteisėjusiu nutarimu nustatyta, kad byloje nėra įrodymų, neginčytinai leidžiančių teigti, kad ieškovė atliko daugiabučio namo Subačiaus g. 12, Vilniuje bendro naudojimo laiptinės rekonstrukcijos darbus, todėl administracinėn atsakomybėn ieškovė pagal ATPK 159 str. 3 d. patraukta nepagrįstai ir neteisėtai. Šios teismo nutarime nustatytos teisinės ir faktinės aplinkybės turi prejudicinę galią ir patvirtina, kad 2009-09-28 reikalavime nustatytas įpareigojimas yra nepagrįstas. Ieškovė nebuvo ir nėra statytoju (užsakovu) bei priimant reikalavimą buvo pažeisti procedūriniai terminai, todėl savavališkos statybos aktas ir reikalavimas yra priimti be faktinio ir teisinio pagrindo.

6Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b.l.21-24). Nurodo, kad vyr. specialistas, atlikęs patikrinimą vietoje, 2009-04-09 savavališkos statybos aktu nustatė, kad statytojai E. Č., V. P., T. V., neturėdami statybos leidimo, savavališkai ūkio būdu vykdo daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), laiptinės rekonstrukcijos darbus: įrengė tarpaukštinę laiptų aikštelę, išardė 3 a. lubų lygyje seną laiptų aikštelės perdangą ir sumontavo dalį naujos perdangos. Vadovaujasi Statybos įstatymo 2 str. 71 p., reglamentuojančia savavališką statybą. Pagal Statybos įstatymo 12 str. nuostatas statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Vadovaujantis Statybos įstatymo 23 str. 1 d. statybos leidimas statinio statybai privalomas, išskyrus nesudėtingų statinių statybą ir statinio paprastąjį remontą. 2009-04-14 surašytas statybos sustabdymo aktas ir, vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str., 2009-09-28 E. Č., V. P. ir T. V. buvo surašytas reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius. Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nustatytas terminas nėra naikinamasis, jo pažeidimas yra neesminis procedūrinis pažeidimas, nedarantis reikalavimo neteisėtu. VAAT kategoriškai nepaneigė savavališkos statybos fakto. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad nebuvo statytoja (užsakovė). Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistų 2009-03-19 faktinių duomenų patikrinimo akte nurodyta, kad V. P. asmeniškai prisipažino, kad ji pati dalyvavo laiptinės rekonstrukcijos suplanavime, atitinkamai investavo piniginių lėšų dalį. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą ieškovė nurodė, kad davė darbų atlikimui 1200 Lt. Ieškovė atitinka statytojo kriterijus, nurodytus Statybos įstatymo 2 str. 41 d. Be to, ieškovė yra praleidusi ABTĮ 33 str. numatytą terminą ginčyti 2009-04-09 savavališkos statybos aktą.

7Tretysis asmuo T. V. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti (b.l.35-), Nurodė, kad ieškovė neužsakė statybos darbų, kuriems reikalingas specialus leidimas, nevykdė statybos (remonto, rekonstrukcijos ir pan.), darbų ūkio (ar kitokiu) būdu ( - )namo laiptinėje. Statybos darbus ( - )namo laiptinėje vykdė E. Č. ir/ar jo samdyti darbininkai.

8Tretysis asmuo E. Č. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad laiptinės aikštelės buvo avarinės būklės, kaimynai norėjo laiptinę remontuoti. Surinkus dokumentus apie avaringumą, buvo pasamdytas darbuotojas atlikti remonto darbus. Šiuos darbus finansavo ieškovė, T. V.. Už darbus sąskaita buvo išrašyta jam. Butą nusipirko 2007 m., vėliau paaiškėjo, kad patalpos netinkamos naudoti, pradėjo rinkti gyventojų parašus dėl stogo rekonstrukcijos. Sužinojo, kad namas avarinis. 2008 m. gyventojai sutiko dėl stogo rekonstrukcijos. Savivaldybei padavė prašymą dėl statybos leidimo stogo rekonstrukcijai, pagal avaringumo dokumentaciją buvo pradėti laiptinės rekonstrukcios darbai avaringumui pašalinti. Ieškovė pradėjo reikalauti, kad būtų pradėtas stogo remontas, nes buvo aplietas jos butas, prašė, kad jis užsiimtų stogo remonto darbais. Buvo susitarta su meistrais. Ieškovė ir T. V. davė po 300 Lt. Gyventojai sutiko su remonto kaina. Užsakyti darbai atlikti, sąskaita išrašyta jam, jis yra mokėtojas. Administracinė nuobauda jam nebuvo paskirta. Rangovams skambino jis, darbus derino su ieškove.

9Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu (b.l.86-90) ieškinį iš dalies patenkino. Panaikino Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-09-28 reikalavimą ieškovei V. P. Nr. (101)11.11-180 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“. Likusią ieškinio dalį atmetė. Priteisė ieškovei iš atsakovo 981,50 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisti valstybei iš ieškovės ir iš atsakovo po 13,51 Lt išlaidų procesiniams dokumentams įteikti.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovė byloje ginčija 2009-04-09 savavališkos statybos aktą, priimtą Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Aktas yra priimtas viešojo administravimo subjekto įgyvendinant įgaliojimus statybų valstybinės priežiūros srityje, todėl savo pobūdžiu jis yra administracinis aktas. Teismas vadovavosi CPK 26 str. 2 d. LAT praktika (LAT 2002 m. gegužės 7 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-658/2002; 2006 m. birželio 7 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. vasario 25 d. nutartis byloje 3K-3-134/2008, 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-588/2008) ir sprendė, kad taikytinas ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytas skundo padavimo terminas. Ieškovė turėjo teisę skųsti aktą per 1 mėn. nuo jo paskelbimo, ar akto įteikimo (sužinojimo apie aktą). Savavališkos statybos akte pažymėta, kad jis išsiųstas ieškovei registruotu laišku su pranešimu apie įteikimą. Ieškovės atstovas pripažino faktą, kad ieškovė aktą gavo 2009 m. balandžio viduryje (CPK 182 str. 5 p., 187 str.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas darė išvadą, kad aktas teismui galėjo būti apskųstas iki 2009 m. gegužės vidurio. Ieškinys teismui paduotas 2009-12-30 (b. l. 17), praleidus apskundimo terminą. Ieškovės nurodomas priežastis, dėl kurių buvo praleistas apskundimo terminas, teismas vertino kaip nesvarbias, nesudarančias pagrindo praleisto termino atnaujinimui. Ieškovė 2009-04-15 paaiškinimą Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui rašė atsakydama į 2009-04-07 raštą, o dėl savavališkos statybos sustabdymo akto teisėtumo nesikreipė nei į atsakovą, nei į teismą. Ieškovė turėjo visas galimybes skųsti savavališkos statybos aktą, nes ji teikė dokumentus ir paaiškinimus administracinio teisės pažeidimo byloje, pasinaudojo savo teise teismine tvarka apskųsti 2009-10-05 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Teismas konstatavo, kad reikalavimas panaikinti 2009-04-09 savavališkos statybos aktą atmestinas kaip paduotas be svarbių priežasčių praleidus įstatyme nustatytą apskundimo terminą. Ieškovė prašė panaikinti 2009-09-28 reikalavimą, nurodydama, jog praleistas Statybos įstatymo 28 str. 2 d. nustatytas terminas šį argumentą teismas pripažino nepagrįstu, nes pagal minėtą normą, apskrities viršininko administracija išnagrinėja savavališkos statybos aktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos priima vieną iš sprendimų. Šiuo atveju reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius priimtas praėjus daugiau kaip 1 mėn. terminui po savavališkos statybos akto surašymo, tačiau teismas sprendė, kad pažeidimas pats savaime nedaro ginčijamo reikalavimo neteisėtu, nes pažeistas terminas nėra naikinamasis, jis skirtas ne statytojo (užsakovo) interesų gynybai, o valstybės institucijų operatyviam reagavimui nustačius savavališką statybą ir šalinant jos pasekmes. LVAT 2009 m. kovo 12 d. nutartyje adm. byloje Nr. A502 – 336/2009 išaiškinta, kad laikant mėnesio terminą naikinamuoju su visomis to pasekmėmis, tai prieštarautų įstatymo leidėjo siekiui sureguliuoti statybos teisinius santykius, sudarytų galimybę iš neteisės atsirasti teisei. Ieškovė prašė panaikinti 2009-09-28 reikalavimą, nurodydama, jog ji nėra statytoja (užsakove), šį argumentą teismas pripažintino pagrįstu. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 p. 3 d. reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius gali būti adresuojamas tik statytojui (užsakovui) kaip šio statybos proceso dalyvio pareigų, numatytų Statybos įstatymo 12 str., nesilaikymo pasekmė. Reiškiant ieškovei reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius būtina įrodyti, kad ji šios savavališkos statybos atžvilgiu yra (buvo) statytoja (užsakovė). Ši aplinkybė buvo įrodinėjimo dalyku nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą dėl ATPK 159 str. 3 d. numatyto pažeidimo padarymo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-11-26 nutarimu panaikino 2009-10-05 nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą ieškovės atžvilgiu nutraukė, nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Nutarimas yra įsiteisėjęs. Teismas vadovavosi CPK 182 str. 2 p. bei LAT praktika (LAT 2009 m. birželio 26 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-279/2009 ir kt.). Teismas konstatavo, kad administracinėje byloje nustatytas faktas, jog nėra patikimų įrodymų, neginčytinai leidžiančių teigti, kad ieškovė atliko daugiabučio namo, esančio Subačiaus g. 12, Vilniuje, bendrojo naudojimo laiptinės rekonstrukcijos darbus, laikytinas prejudiciniu faktu, kurio nereikia įrodinėti nagrinėjamoje civilinėje byloje. Teismas laikė įrodyta, kad ieškovė savavališkos statybos atžvilgiu nebuvo statytoja (užsakove), todėl ginčijamas atsakovo reikalavimas nepagrįstas. Teismas nustatė, kad būtent ieškovė apie savavališką statybą pranešė atsakingoms institucijoms. Iš savavališkų statybos darbų pobūdžio nėra matyti, kad ieškovė būtų kaip nors asmeniškai suinteresuota jų atlikimu (jos butas yra 2 aukšte). Teismas sprendė, kad 2009-03-19 faktinių duomenų patikrinimo aktas, kuriame užfiksuotas ieškovės prisipažinimas, kad ji pati dalyvavo laiptinės rekonstrukcijos atlikimo suplanavime ir investavo piniginių lėšų dalį, negali būti laikomas pakankamu įrodymu nustatant, kad ieškovė yra statytoja (užsakovė). Atsakovas byloje neprašė liudytojais apklausti minėtą faktinių duomenų patikrinimo aktą surašiusių vyr. specialistų S. M. ir K. K.. Todėl negalima įsitikinti faktinių duomenų patikrinimo akte užfiksuoto tariamo ieškovės paaiškinimo patikimumu.

11Apeliantas (atsakovas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė apeliacinį skundą (b.l.93-95), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują, ieškinį atmetant. Nurodo, jog teismas, pripažindamas, kad ieškovė nėra statytoja, atliktos daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės rekonstrukcijos atžvilgiu, akcentavo iširtinai ieškovės argumentus, nevertino atsakovo ir trečiojo asmens E. Č. paaiškinimų ir dokumentų. Tai, kad atsakovas byloje neprašė liudytojais apklausti minėtą faktinių duomenų patikrinimo aktą surašiusių vyr. specialistų S. M. ir K. K., negali būti įrodymu, kad ieškovė nėra statytoja, nes pagal CPK 197 str. 2 d., dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų, laikomi oficialiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Mano, jog esant tokiems rašytiniams įrodymams, nebuvo reikalo kviesti liudytojus. Mano, kad pati ieškovė turėjo pateikti įrodymus, tačiau teismas apsiribojo tik jos paaiškinimais. Teismas neatkreipė dėmesio į trečiojo asmens E. Č. paaiškinimą, kad jis kontroliavo darbus, o už juos mokėjo visi, įskaitant ieškovę. Mano, jog teismas nepagrįstai vadovavosi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-11-26 nutarimu adm. byloje Nr.II-1632-95/2009 kaip turinčiu prejudicinę reikšmę šioje civilinėje byloje, nes minėtas nutarimas buvo priimtas nagrinėjant ieškovės administracinės atsakomybės klausimą, bet ne savavališkos statybos akto ar reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo teisėtumo klausimus. Be to, administracinio teisės pažeidimo byloje nedalyvavo Vilniaus apskrities viršininko teisių perėmėja (Inspekcija).

12Ieškovė V. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.100-102) prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismo 2009-11-26 nutarimas adm. byloje Nr.II-1632-95/2009 buvo priimtas nagrinėjant ieškovės administracinės atsakomybės klausimą, bet ne savavališkos statybos akto ar reikalavimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo teisėtumo klausimus, neturi jokios reikšmės, nes akivaizdu, kad asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn pagal ATPK 159 str. 3 d. tik tuo atveju, jeigu yra statytojas LR Statybos įstatymo prasme. Lygiai kaip ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos trūkumus yra pateikiamas statytojui. Todėl apelianto teiginiai apie skirtingą bylų nagrinėjimo dalyką yra nepagrįsti, vadovaujasi LAT 2006-04-19 nutartimi c.b. Nr.3K-3-283/2006. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad administracinės teisės pažeidimo byloje dalyvavo ne tie patys asmenys, nes Vilniaus apskrities viršininko teises ir pareigas perėmė Inspekcija. Pažymi, jog trečiojo asmens E. Č. paaiškinimai nedaro jokios įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes minėtas asmuo su ieškiniu sutiko ir savo parodymais nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių. Mano, jog apeliantas neteisingai vertina faktines aplinkybes – ieškovė 1200 Lt davė už laiptinės perdažymą, lauko durų pakeitimą, medinių laiptų montavimą, o ginčijamas reikalavimas surašytas dėl to, kad ieškovė bei tretieji asmenys neva įrengė tarpaukštinę laiptų aikštelę, išardė 3 a. lubų lygyje seną aikštelės perdangą ir sumontavo dalį naujos perdangos. Be to, atsižvelgiant į Statybos įstatymo 2 d. 16 p., savavališkos statybos akte nepagrįstai nurodyta, kad ieškovė bei tretieji asmenys statybą atliko ūkio būdu.

13Apeliacinis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

15Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

16Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

17Apeliantas (atsakovas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo yra patenkintas ieškovės V. P. reikalavimas dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-09-28 reikalavimo ieškovei V. P. Nr. (101)11.11-180 „Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo“ panaikinimo.

18Kolegija, išnagrinėjusi bylą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas ieškovės atžvilgiu iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

19Apeliantas (atsakovas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos teigia, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovė nėra statytoja, atliktos daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės rekonstrukcijos atžvilgiu, todėl sprendimas panaikinti savavališkos statybos padarinių šalinimo reikalavimą ieškovės atžvilgiu yra neteisėtas.

20Kolegija pažymi, kad savavališkos statybos aktas ir reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius yra surašytas ieškovei ir tretiesiems asmenims. Tuo tarpu ieškinį padavė tik ieškovė, kuri ginčijo nurodytų dokumentų surašymą jos atžvilgiu, nurodant, kad ji nėra užfiksuotų savavališkų statybų statytoja. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais vertinant byloje esančius įrodymus ir padaryta išvada, kad ieškovė nėra namo laiptinėje savavališkai vykdytų statybos darbų, kuriems reikalingas suderintas projektas ir leidimas, statytojas(užsakovas), kurio sąvoką apibrėžta Statybos įstatymo 2straipsnio 41dalyje ir kuriam pagal Statybos įstatymo 28straipsnio 2dais 1punktą bei 3dalį gali būti adresuojamas reikalavimas likviduoti savavališkos statybos padarinius. Šią aplinkybę patvirtina įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2009-11-26 nutarimas, kuriuo ieškovei buvo panaikinta ATPK 246-3str. pagrindu paskirta 6000Lt bauda, o administracinė byla jos atžvilgiu nutraukta. Kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, kad šiame nutarime nustatyta aplinkybė neturi prejudicinės galios nagrinėjant civilinę bylą dėl ginčijamo reikalavimo panaikinimo, kadangi atsakovo nurodyti argumentai faktiškai prieštarauja CPK 182str.2p. ir teismų praktikai, aiškinant šios normos taikymą. Be to, byloje dalyvaujantis tretysis asmuo E. Č. patvirtino, kad jis samdė darbininkus, organizavo, kontroliavo darbus ir už juos apmokėjo. Tuo tarpu ieškovė teigia, kad ji pinigais prisidėjo tik prie laiptinės remonto, bet ne rekonstrukcijos ar įrengimo aikštelių, kurios jai nėra reikalingos. Šias aplinkybes paneigiančių įrodymų nėra, todėl kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą panaikinti skundžiamą atsakovo reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ieškovės atžvilgiu. Pažymėtina, kad reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo yra surašytas ir tretiesiems asmenims, kurie savarankiškų reikalavimų nepareiškė, o teismas jo teisėtumo šių asmenų atžvilgiu nenagrinėjo. Tai rodo, kad šių asmenų atžvilgiu reikalavimas nėra panaikintas ir galioja.

21Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino, taikė įstatymą ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas (CPK 326str.1d.1p.).

23Vadovaujantis CPK 88, 93, 96,98 str., iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais patvirtintos bylinėjimosi (procesinių dokumentų siuntimo ir advokato) išlaidos, patirtos apeliacinėje teismo instancijoje.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą civilinėje Nr. 2-2391-790/2010 palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 12,65Lt valstybei procesinių dokumentų siuntimo išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje ir 1250,0Lt ieškovei V. P. advokato išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovė V. P. prašė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko... 5. Nurodė, kad nuo statybos sustabdymo akto surašymo 2009-04-09 iki reikalavimo... 6. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Tretysis asmuo T. V. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti... 8. Tretysis asmuo E. Č. prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad laiptinės... 9. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu (b.l.86-90)... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog ieškovė byloje ginčija... 11. Apeliantas (atsakovas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 12. Ieškovė V. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.100-102) prašo... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 16. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 17. Apeliantas (atsakovas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 18. Kolegija, išnagrinėjusi bylą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 19. Apeliantas (atsakovas) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 20. Kolegija pažymi, kad savavališkos statybos aktas ir reikalavimas likviduoti... 21. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai... 23. Vadovaujantis CPK 88, 93, 96,98 str., iš atsakovo priteistinos rašytiniais... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą civilinėje... 26. Priteisti iš atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos...