Byla 2-287/2014
Dėl nustatyto termino ieškinio trūkumams pašalinti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų (kreditorių) Longrock Sales Limited, Mondocrest Ltd., Newmax Contracts Limited, Streamroad Commerce Limited, Villecom Enterprises AG ir Wilcom Business Ltd. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-2711-254/2013 dėl ginčijamų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei Ūkio bankas, dėl nustatyto termino ieškinio trūkumams pašalinti.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2013-05-02 nutartimi AB Ūkio bankui iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Valnetas“ (bankroto bylos Nr. B2-745-254/2014). Šio teismo 2013-10-17 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas 2013-10-25 nutartimi (teismų informacinės sistemos ( - ) duomenys).

5Bankroto administratorius Kauno apygardos teismui pateiktame prašyme „Dėl BAB Ūkio banko kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ dalį šioje bankroto byloje pareikštų kreditorinių reikalavimų ginčijo. Kauno apygardos teismas ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nurodytus prašymo priedo Nr. 2 lentelėse Nr. 1, 6, 7 ir 8, 2013-10-30 nutartimi (t. 1, b. l. 2-3) išskyrė į savarankiškas civilines bylas, joms suteikiant atskirus numerius. Į civilinę bylą Nr. B2-2711-254/2013 buvo išskirti priedo Nr. 2 lentelėje Nr. 7 pozicijose nuo Nr. 626 iki Nr. 631 įvardinti kreditorių Longrock Sales Limited, Mondocrest Ltd., Newmax Contracts Limited, Streamroad Commerce Limited, Villecom Enterprises AG ir Wilcom Business Ltd. pareikšti reikalavimai į pradinio AB Ūkio banko kreditoriaus Incotex GmbH priklausančias lėšas (t.1, b.l. 2-3). Minėtų reikalavimų patvirtinimo klausimas teismo 2013-11-05 nutartimi buvo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, o administratorius įpareigotas pateikti šių kreditorių jam pateiktus finansinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus (t., 1, b. l. 4-5). Bankroto administratorius teismo nutarties nurodymus 2013-11-12 įvykdė ir pateikė teismui ginčijamus kreditorinius reikalavimus su priedais (t.1, b.l. 22-23, 24-191, t.2, b.l. 1-153).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013-11-21 nutartimi (t. 2, b. l. 171) ieškovams nustatė 14 dienų terminą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos pateikti jų finansinių reikalavimų priedų vertimus į lietuvių kalbą, nustatęs, kad bankroto administratoriaus ginčijamus reikalavimus ieškovai grindžia ir tais dokumentais, kurie yra surašyti ne valstybine kalba (CPK 113 str. 1 d. ir 2 d., 115 str. 2 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovai atskiruoju skundu (t.2, b.l. 180-182) prašo Kauno apygardos teismo 2013-11-21 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – terminą trūkumams pašalinti nustatyti atsakovui BAB Ūkio bankas, kurį atstovauja bankroto administratorius UAB „Valnetas“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

101. Jie yra tinkamai įvykdę 2001-04-04 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/EB Dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytą reikalavimą ir pateikę bankroto administratoriui finansinius reikalavimus kartu su juos pagrindžiančių įrodymų, t. y. Reikalavimo teisių perleidimo ir Akcinio kapitalo pirkimo sutarčių, Susitarimų dėl bendradarbiavimo, konsultavimo ir paramos, vertimais į lietuvių kalbą. Bankroto administratorius nepranešė, kad negavo minėtų dokumentų vertimų, todėl šiuos vertimus turėjo pateikti Kauno apygardos teismui.

112. Pagal IBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nustatytą išimtį aktyvioji ir ginčą inicijuojanti šalis yra bankroto administratorius, taigi jam, o ne kreditoriams, kurių reikalavimai yra ginčijami, tenka pareiga įvykdyti CPK nuostatas ir pateikti teismui dokumentus ar, iškilus būtinybei, jų vertimus (CPK 11 str., 113 str. 3 d.). Taigi nustatytus ieškinio trūkumus turi pašalinti ne ieškovai, o bankroto administratorius.

12Trečiasis asmuo Incotex GmbH atsiliepime (t. 3, b. l. 3-4) prašo atskirąjį skundą tenkinti. Sutinka su apeliantų atskirajame skunde išdėstytais argumentais ir mano, kad bankroto administratoriui tenka pareiga pateikti dokumentų vertimus. Administratorius prieštaravimuose nenurodė, kad ginčija reikalavimus dokumentu, kuris nėra išverstas į proceso kalbą. Vadinasi, tarp bylos šalių nėra ginčo dokumentų, kurie neišversti, pagrindu, o jeigu atsakovas užsienio kalba surašytais dokumentais siekia įrodyti tam tikras aplinkybes, tai turi pateikti jų vertimus, ir, priešingai, jeigu jie nėra susiję su prieštaravimais – atsisakytina juos prijungti prie bylos kaip perteklinius (CPK 180 str., 181 str. 1 d.).

13Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliantai savo skunde kelia CPK normų, nustatančių procesinių dokumentų priedų vertimą (CPK 11 str., 113 str. 3 d.), netinkamo taikymo klausimą, kai užsienio valstybių kreditoriai teikia finansinius reikalavimus bankroto administratoriui, kartu teikdami ir reikalavimus pagrindžiančius dokumentus. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą bei įvertinusi atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų priedų pateikimą valstybine kalba, todėl šiuo aspektu priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

17Iš bankroto teisinių santykių kylančios bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato Civilinio proceso kodeksas (toliau CPK) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 2 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). CPK 113 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui pateikiami valstybine kalba (CPK 11 straipsnis), išskyrus šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis. 2001-04-04 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB „Dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo“ 17 straipsnio 2 dalies nuostatos reglamentuoja, jog kiekvienas kreditorius, kurio nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta ar pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, o ne buveinės valstybėje narėje, gali pateikti savo reikalavimą arba su juo susijusias pastabas tos valstybės narės valstybine kalba arba viena iš jos valstybinių kalbų. Tačiau tokiu atveju minėto kreditoriaus pateikiamoje reikalavimo arba su juo susijusių pastabų formoje turi būti antraštė buveinės valstybės narės valstybine kalba arba viena iš jos valstybinių kalbų „Reikalavimo pateikimas“ arba „Pastabų, susijusių su reikalavimais, pateikimas“. Be to, gali būti reikalaujama, kad kreditorius pateiktų savo reikalavimo arba su juo susijusių pastabų vertimą į minėtą kalbą. Taigi apeliantų skunde nurodyta direktyvos Nr. 2001/24/EB 17 straipsnio 2 dalies nuostata nedraudžia reikalauti dokumentų vertimų į valstybinę buveinės valstybės narės kalbą. Kita vertus, ši direktyva aptaria kreditoriaus finansinio reikalavimo pateikimo tvarką bei formą, tačiau nereglamentuoja teismui pateikiamų procesinių dokumentų formos ir turinio reikalavimų, kurie nustatyti CPK normomis.

18Nagrinėjamu atveju apeliantai atskirajame skunde nurodo, kad pateikė bankroto administratoriui finansinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus ir jų vertimą į valstybinę lietuvių kalbą, kuriuos bankroto administratorius ir turėjo pateikti teismui. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad ne visi užsienio valstybių kreditorių Longrock Sales Limited (t.1-b.l.29-86), Mondocrest Ltd (t.1-b.l.87-139), Newmax Contracts Limited (t.1-b.l.140-190), Streamroad Commerce Limited (t.2-b.l.1-53), Villecom Enterprises AG (t.2-b.l.54-93) ir Wilcom Business Ltd (t.2-b.l.102-152) finansinius reikalavimus pagrindžiantys ir, atitinkamai, bankroto administratoriui pateikti dokumentai buvo išversti į lietuvių kalbą. Bylos medžiaga patvirtina, kad tik kai kurie iš šių dokumentų, kurie pačių apeliantų atstovo įvardijami kaip priedai prie pateikiamo kreditorinio reikalavimo, buvo išversti į lietuvių kalbą ir vėliau administratoriaus pateikti į bylą (t. 1, b. l. 34-37, 40-41, 70-71, 72, 78-84, 92-95, 98-99, 100, 102-103, 108-114, 145-148, 151-153, 155-156, 161-166; t. 2, b. l. 6-9, 12-13, 18-23, 26-27, 28, 59-62, 83-84, 85, 90-95, 98-99, 107-110, 112-113, 118-124, 127-128, 129). Atskirojo skundo argumentus, kad visi priedai bankroto administratoriui buvo pateikti tinkamai išverti į lietuvių kalbą ir šis turėjo juos pateikti teismui, paneigia ne tik jau aptarta aplinkybė, susijusi su dokumentų priedų bei jų lapų skaičiaus įvardijimu, pateikiant reikalavimus bankroto administratoriui (t. 1, b. l. 29, 87, 140; t. 2, b. l. 1, 54, 102). Kreditorių atstovas advokatas Julius Jasaitis, kreipdamasis į bankroto administratorių 2013-12-31 su prašymu (t. 3, b.l. 16), jame siekia bendro suderinimo, kokių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turėtų būti pateikti teismui, įrodinėjant kreditorių finansinius reikalavimus. Tokiu atveju nėra jokių faktinių prielaidų susiformuoti teisėjų kolegijos išvadai, kad, disponuodamas atitinkamais vertimais, bankroto administratorius jų teismui nepateikė, tokie atskirojo skundo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

19Teisėjų kolegija nesutinka ir su skundo argumentais, kad ne kreditoriai, o bankrutuojančios įmonės administratorius turi parengti dokumentus teismui tinkama kalba, nes būtent jam tenka pareiga sudaryti kreditorių sąrašą, pateikti jį teismui tvirtinti bei ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nurodyta, kad bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, taip pat ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus kreditorių susirinkime ir teisme, o šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais – arbitraže. Pažymėtina tai, kad teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus ir teismui tvirtinti pateiktus kreditorių finansinius reikalavimus. Vertindamas prašomų tvirtinti finansinių reikalavimų pagrįstumą, teismas gali arba patvirtinti administratoriaus teikiamus kreditorių pareikštus reikalavimus, arba atsisakyti juos tvirtinti. Be to, kai administratorius nesutinka su visu kreditoriaus pareikštu reikalavimu ar jo dalimi, teismas taip pat sprendžia, ar kreditoriaus reikalavimas yra pagrįstas, pagal tai nustato kreditoriaus reikalavimo dydį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-30 nutartis c.b. Nr. 3K-3-369/2009; 2011-04-08 nutartis c.b. Nr. 3K-3-160/2011; 2011-04-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-188/2011). Vadinasi, pagal formuojamą teismų praktiką būtent kreditorius, siekdamas įrodyti savo reikalavimo teisę bankrutuojančiam juridiniam asmeniui ar jos dydį, privalo pats būti aktyvus ir turi pateikti teismui tinkamos formos bei turinio įrodymus (šiuo atveju išverstus į valstybinę kalbą dokumentus, kuriais grindžia finansinį reikalavimą skolininkui bankrutuojančiai įmonei), kadangi šio reikalavimo tvirtinimo procedūra atitinka civilinės bylos pagal pareikštą ieškinį nagrinėjimą.

20Atkreiptinas dėmesys ir į tokią aplinkybę, kad netinkamos įrodinėjimo priemonės (kreditorinio reikalavimo priedų neišvertimas į lietuvių kalbą) gali užkirsti kelią kreditoriams įrodyti savo finansinius reikalavimus bankroto byloje. Teismas turės pagrindą nevertinti įrodymų, kurie neatitiks įstatymo reikalavimų (CPK 113 str., 176 str., 177 str., 198 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012-12-28 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012 yra išaiškinęs, kad bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriaus finansinį reikalavimą teismas tvirtina tik tokiu atveju, jei jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai; be to, teismas turi įvertinti ir reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę.

21Apibendrindama argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą BAB Ūkio bankas pašalinti trūkumus, t. y. išversti pačių apeliantų teikiamus rašytinius įrodymus į valstybinę kalbą, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nustatytas terminas procesiniam veiksmui atlikti jau yra suėjęs, o apeliantai nurodo, kad vertimams atlikti reikalingas trijų savaičių laikotarpis (t. 2, b. l. 186-18), jiems nustatytinas naujas terminas pateikti reikiamus dokumentus pirmosios instancijos teismui.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nustatyti apeliantams Longrock Sales Limited, Mondocrest Ltd, Newmax Contracts Limited, Streamroad Commerce Limited, Villecom Enterprises AG ir Wilcom Business Ltd (jų atstovas advokatas Julius Jasaitis, Vilniaus advokatų kontora SPES) terminą iki 2014 m. vasario 21 dienos įskaitytinai pašalinti finansinių reikalavimų priedų trūkumus, t. y. pateikti jų vertimus į lietuvių kalbą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2013-05-02 nutartimi AB Ūkio bankui iškelta bankroto... 5. Bankroto administratorius Kauno apygardos teismui pateiktame prašyme „Dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013-11-21 nutartimi (t. 2, b. l. 171) ieškovams... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovai atskiruoju skundu (t.2, b.l. 180-182) prašo Kauno apygardos teismo... 10. 1. Jie yra tinkamai įvykdę 2001-04-04 Europos Parlamento ir Tarybos... 11. 2. Pagal IBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte nustatytą išimtį aktyvioji ir... 12. Trečiasis asmuo Incotex GmbH atsiliepime (t. 3, b. l. 3-4) prašo atskirąjį... 13. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliantai savo skunde kelia CPK normų, nustatančių procesinių dokumentų... 17. Iš bankroto teisinių santykių kylančios bylos nagrinėjamos pagal civilinio... 18. Nagrinėjamu atveju apeliantai atskirajame skunde nurodo, kad pateikė bankroto... 19. Teisėjų kolegija nesutinka ir su skundo argumentais, kad ne kreditoriai, o... 20. Atkreiptinas dėmesys ir į tokią aplinkybę, kad netinkamos įrodinėjimo... 21. Apibendrindama argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.... 24. Nustatyti apeliantams Longrock Sales Limited, Mondocrest Ltd, Newmax Contracts...