Byla 2-903-889/2014
Dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kredito sąlygų pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Eligijui Karbauskui, atsakovo atstovei advokato padėjėjai S. S., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų G. S. ir I. S. ieškinio atsakovui AB SEB bankui dėl kredito sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kredito sąlygų pakeitimo,

Nustatė

2ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami 2006-05-24 kredito sutarties su vėlesniais pakeitimais vienašališką nutraukimą pripažinti neteisėtu, pakeisti tarp ieškovų ir atsakovo 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - ) su vėlesniais pakeitimais 6 punkto sąlygą, nustatant, kad pasibaigus fiksuotų palūkanų taikymo terminui (nuo 2012-08-24), kredito gavėjams taikomos kintamos palūkanos, numatytos 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - ) 6 punkte: marža – 0,6 proc., kintama palūkanų norma – LIBOR, palūkanų keitimo laikotarpis – 3 mėnesiai, bei priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas G. S. kartu su AB SEB banku 2006-05-24 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią kredito gavėjui buvo suteiktas 101 620,11 eurų kreditas, grąžintinas kreditoriui iki 2046-05-23. Sutarties specialiosios dalies 6 punkte ieškovams buvo nustatytos kintamos kas 3 mėnesius keičiamos LIBOR palūkanos kartu su 0,6 proc. banko marža. Kredito sutartis Nr. ( - ) buvo keičiama papildomais susitarimais, iš kurių: 2007-08-09 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - ) sąlygas Nr. l kredito gavėjui buvo suteikta papildoma kredito dalis ir nustatyta 5,3265 proc. fiksuota palūkanų norma, taikoma penkerių metų laikotarpiui. 2008-04-15 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 2 kredito gavėjui buvo suteikta papildoma kredito dalis; 2009-12-23 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - ) sąlygas Nr. 3 buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti ir kredito sutarties šalimi, kaip kredito gavėja, buvo įtraukta I. S.. 2011-02-15 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 4, buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti. 2011-08-23 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 5, buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti, buvo nustatytos fiksuotos palūkanos, grąžinimo metodas anuitetas. 2011-12-01 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 6, buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti. 2012-11-29 kredito gavėja I. S. pateikė atsakovui AB SEB bankui prašymą, kuriame nurodė, jog 2012-11-28 grįžusi į Lietuvą iš Olandijos, rado AB SEB banko pranešimą, kuriame pateikta informacija apie fiksuotų palūkanų taikymo pratęsimą. Nesutikdama su nustatyta palūkanų norma, I. S. paprašė banko pakeisti palūkanas iš fiksuotųjų į kintamąsias, kokios buvo nustatytos pradinės kredito sutarties sąlygose (iki fiksuotųjų palūkanų nustatymo). Iš 2013-08-05 gauto atsakovo AB SEB banko rašto, ieškovai sužinojo, kad atsakovas kredito sutartį su jais vienašališkai nutraukė nuo 2013-07-15, nurodydamas, kad ieškovai pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus nemokėdami kredito įmokų - ieškovų įsiskolinimas bankui sudaro 176.901,90 eurų negrąžinto kredito likučio, 8.284,54 eurų priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 1.725,50 eurų nesumokėtų delspinigių. Nurodo, kad ieškovai prievoles vykdė, tačiau pagrįstai tikėdamiesi, kad po 5 metų nekintamų palūkanų, jiems bus nustatyta kintama palūkanų norma, pagal kurią laikantis sutarties nuostatų bus apskaičiuotos įmokos atsakovui. Tačiau, atsakovas vienašališkai nustatė neprotingo dydžio, nepagrįstas fiksuotas palūkanas, kurių ieškovai nepageidauja atsakovui mokėti. Ieškovai nori sutartį vykdyti mokant šalių valią, kuri buvo sandorio sudarymo metu, atitinkančias palūkanas. 2006-05-24 tarp G. S. ir AB SEB banko sudarytoje kredito sutartyje Nr. ( - )buvo įtvirtinta kintamoji palūkanų norma (3 mėn. LIBOR) su banko nustatyta 0,6 proc. marža. Ieškovai įvertinę esamą situaciją ir atsakovo atstovų įkalbėti sudarė kredito sutarties pakeitimą, kuriuo buvo pakeistos palūkanos iš kintamų į fiksuotas, t.y. 2007-08-09 šalių susitarimu kredito gavėjui buvo nustatyta 5,3265 proc. fiksuota palūkanų norma, taikoma penkerių metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus ieškovai įsitikinimu turėjo būti toliau taikoma kintamos palūkanos - 3 mėn. LIBOR su banko nustatyta 0,6 proc. marža, kurios šiuo metu būtų - 0,76571 procentai (0,6 proc. plius 0,16571 proc.) Tuo tarpu atsakovas siekia, kad būtų mokama 4,97808 proc. Tokie atsakovo veiksmai ir atsisakymas vadovautis pirminėmis sutarties sąlygomis, kuriomis atsakovas įvertinęs riziką, skolinimosi kainą ir būdamas savo srities profesionalas buvo suteikęs kreditą ieškovui, negali būti laikomi sąžiningais. Ieškovų (vartotojų) atžvilgiu ir akivaizdžiai pažeidžia sutarties principus, šalių teisėtus lūkesčius, interesų pusiausvyrą.

3Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodo, kad bankas visą kredito sutarties galiojimą bendradarbiavo su ieškovais ir susidūrus ieškovams su finansiniais sunkumais stengėsi sudaryti jiems kuo palankesnes sąlygas vykdyti prisiimtus įsipareigojimų, kurių jie tinkamai nevykdė jau nuo 2009 metų vidurio (tai patvirtina susitarimu pakeisti Kredito sutartį fiksuojami pradelsimai). Visi sutarties pakeitimai pasirašyti abiejų šalių. Ieškovas kredito sutartį pažeidė iš esmės, nes įmokų nemokėjo sistemingai. Apie kredito sutarčių vienašalį nutraukimą ieškovai buvo iš anksto įspėti ne kartą ir tinkamai. Paskutinio įspėjimo metu buvusį kredito sutarties pažeidimą, matyti, kad pradelsta grąžinti suma buvo 9439,57 EUR, iš jų 1036,53 EUR pradelsta sumokėti kredito suma, 6963,67 EUR nesumokėtų palūkanų ir 1439,37 EUR nesumokėti delspinigiai. Bankas 2013-08-05 informavo, kad vienašališkai nutraukta kredito sutartis, nes ieškovai iš esmės pažeidė šią sutartį ir per papildomai nustatytą terminą pažeidimams pašalinti jų nepašalino. Nesutinka su ieškovų teiginiais, kad kredito sutarties nevykdymą lemia banko vienašališki veiksmai. Atkreipia dėmesį, kad visi kredito sutarties pakeitimai sudaryti abiejų šalių pasirašytinai. Visuose kredito sutarties pakeitimuos nurodomos sąlygos dėl kurių šalys susitaria, bei visuose pakeitimuose ieškovai pasirašytinai patvirtino, „kad visos Susitarimo sąlygos su juo(jais) buvo aptartos individualiai ir jam (jiems) išaiškintos prieš pasirašant Susitarimą. Kredito gavėjas (gavėjai) su visomis susitarimo sąlygomis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka, jos išreiškia tikrąją kredito gavėjo (gavėjų) valią“ (8 punktas). Todėl ieškovų teiginiai vertintini kaip siekis savo prisiimtą riziką perkelti bankui. Be to, kreditorius turi teisę nutraukti kredito sutartį ir vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Pastarojo įstatymo 19 str. 2 punktas kreditoriui suteikia teisė nutraukti vartojimo sutartį, jei mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės. Ieškovai savo sutartinių įsipareigojimų net dalinai nevykdė nuo 2013 metų kovo mėnesio, todėl nutraukiant kredito sutartį net dalinių mokėjimų bankas nebuvo gavęs penkis mėnesius iš eilės. Nesutinka su ieškovų teiginiais, kad jiems nebuvo žinoma apie tai, kad keičiant fiksuotas palūkanas į kintamas jiems nebus taikomos pradinės sutarties sąlygos. Kredito sutarties bendrojoje dalyje yra aiškiai apibrėžta, kad „Fiksuotos palūkanos pirmą kartą nustatomos Sutarties pasirašymo dieną ir iš naujo nustatomos Specialios dalies 6.3.3 punkte nurodytą (-omis) dieną (-omis)." Taip pat pažymi, kad kredito sutartyje nėra nustatyta, kad suėjus 6.3.3 punkte nurodytam terminui yra grįžtama prie tų pačių palūkanų rūšies ir dydžio buvusių iki fiksuotų palūkanų nustatymo momento. Sudarant kredito sutartį/jos pakeitimus, ieškovai turėjo galimybe pasirinkti, kokios rūšies kintamąsias ar fiksuotąsias - palūkanas mokės atsakovui už naudojimąsi atsakovo suteikiu kreditu. Kredito sutarties pakeitimo Nr. l Specialiosios dalies 6 punkto „PALŪKANOS", šalys susitarė, kad ieškovai už naudojimąsi kreditu mokės atsakovui fiksuotas palūkanas, kurių keitimosi laikotarpis yra 5 metai, kita fiksuotų palūkanų nustatymo diena 2012-08-24. Kredito sutarties pakeitimo Nr. l pasirašymo dieną ieškovams buvo nustatytos 5,3265 proc. dydžio fiksuotos palūkanos (Kredito sutarties Specialiosios dalies 6.3. punktas) su kuriomis jie sutiko ir tai patvirtindami sudarė minimą kredito sutarties pakeitimą. Atsakovas, likus daugiau nei mėnesiui iki fiksuotų palūkanų normos keitimo dienos, 2012-07-13 pranešimu priminė ieškovams apie tai, kad 2012-08-24 baigia galioti jiems nustatyta fiksuotų palūkanų norma, bei pakvietė ieškovus likus ne mažiau kaip 15 dienų iki minėto termino pabaigos kreiptis į atsakovą dėl galimo kredito sutarties pakeitimo. Atsakovas minėtame pranešime nurodė, kad ieškovai turi net keletą galimybių: tartis su atsakovu dėl naujo laikotarpio naujos fiksuotų palūkanų normos nustatymo, arba tartis su atsakovu dėl fiksuotų palūkanų keitimo į kintamas palūkanas, arba iš anksto grąžinti kreditą, t.y. nutraukti kredito sutartį. Kadangi šalių susitarimas dėl fiksuotų palūkanų taikymo niekada nebuvo pakeistas, panaikintas ar pripažintas negaliojančiu, jis turi būti vykdomas ir ieškovai neturi jokio pagrindo nesilaikyti tokio galiojančio šalių susitarimo. Už atsakovo ieškovams suteiktą kreditą turi būti mokamos fiksuotos palūkanos, nes būtent tokias jas nustato galiojantis šalių susitarimas.

4Teismo posėdyje ieškovų atstovas advokatas Eligijus Karbauskas palaikė ieškinio reikalavimą, prašė ieškinį tenkinti.

5Teismo posėdyje atsakovo atstovė advokato padėjėja S. S. palaikė atsiliepime nurodytas aplinkybes. Prašė ieškinį atmesti.

6Ieškinys atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo metu šalių atstovų paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas G. S. kartu su AB SEB banku 2006-05-24 sudarė kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią kredito gavėjui buvo suteiktas 101 620,11 eurų kreditas, grąžintinas kreditoriui iki 2046-05-23, o ieškovai įsipareigojo Kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis paimti kreditą, jį grąžinti, sumokėti palūkanas ir įvykdyti kitas Kredito sutartyje nustatytas prievoles (t.1. b.l.6-10). Kredito sutarties Specialiosios dalies 6 punkte ieškovams buvo nustatytos kintamos kas 3 mėnesius keičiamos LIBOR palūkanos kartu su 0,6 proc. banko marža. Kredito sutartis Nr. ( - )buvo keičiama papildomais susitarimais: 2007-08-09 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. l kredito gavėjui buvo suteikta papildoma kredito dalis ir nustatyta 5,3265 proc. fiksuota palūkanų norma, taikoma penkerių metų laikotarpiui (t.1. b.l. 11-12). 2008-04-15 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 2 kredito gavėjui buvo suteikta papildoma kredito dalis (t.1., b.l. 13). 2009-12-23 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 3 buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti ir kredito sutarties šalimi, kaip kredito gavėja buvo įtraukta ieškovė I. S. (t.1., b.l. 14-15). 2011-02-15 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 4, buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti (t.1., b.l. 16-18). 2011-08-23 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 5, buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti, buvo nustatytos fiksuotos palūkanos, grąžinimo metodas -anuitetas (t.1., b.l. 19-21). 2011-12-01 susitarimu pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties Nr. ( - )sąlygas Nr. 6, buvo suteikta papildoma kredito suma susikaupusioms palūkanoms sumokėti (t.1., b.l. 22-24). 2012-07-13 AB SEB bankas pranešimu priminė ieškovams apie tai, kad 2012-08-24 baigia galioti jiems nustatyta fiksuotų palūkanų norma, bei pakvietė ieškovus likus ne mažiau kaip 15 dienų iki minėto termino pabaigos kreiptis į atsakovą dėl galimo Kredito sutarties pakeitimo (t.1., b.l. 28). 2012-08-24 pasibaigus fiksuotųjų palūkanų laikotarpiui kredito gavėjams atsakovas nustatė naują fiksuotą palūkanų normą 4,97808 proc. 2012-11-29 kredito gavėja I. S. pateikė atsakovui AB SEB bankui prašymą, prašydama fiksuotas palūkanas nutraukti ir perkelti į kintamąsias (t.1., b.l. 25). 2013-01-07 AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į ieškovės I. S. 2012-12-07 prašymą, nurodė, kad fiksuotų palūkanų keitimas galimas kredito gavėjams nuvykus į banką ir užpildžius kredito paraišką (t.1., b.l. 26-27). Atsakovas, įspėjęs ieškovus 2013-01-24, 2013-06-13 įspėjimais dėl kredito sutarties nutraukimo ir kredito sutartį 2013-07-15 nutraukė (t. 1, b. l. 40). AB SEB bankas 2013-08-05 pranešimu informavo ieškovus, kad kredito sutartį nutraukė ir nurodė, jog skola bankui pagal 2006-05-24 sutartį yra 186 911,94 EUR (t.1. b.l. 40).

8Ieškovai nurodo, kad atsakovo teisė vienašališkai nustatyti palūkanų dydį iš esmės pažeidžia ieškovų, kaip vartotojų, teisėtus interesus. 2006-05-24 tarp ieškovų ir AB SEB banko sudarytoje kredito sutartyje buvo įtvirtinta kintamoji palūkanų norma (3 mėn. LIBOR) su banko nustatyta 0,6 proc. marža. Ieškovai su atsakovu sudarė kredito sutarties pakeitimą, kuriuo buvo pakeistos palūkanos iš kintamų į fiksuotas, t.y. 2007-08-09 šalių susitarimu kredito gavėjui buvo nustatyta 5,3265 proc. fiksuota palūkanų norma, taikoma penkerių metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus ieškovai įsitikinimu turėjo būti toliau taikoma kintamos palūkanos - 3 mėn. LIBOR su banko nustatyta 0,6 proc. marža, kurios šiuo metu būtų - 0,76571 procentai (0,6 proc. plius 0,16571 proc.). Atsakovas 2012-08-24 nustatė, kad fiksuota palūkanų norma pagal kredito sutartį yra 4,97808 proc (t. 1, b. l. 124-125). Kredito sutarties Bendrojoje dalyje yra nustatyta, kad „Fiksuotos palūkanos pirmą kartą nustatomos Sutarties pasirašymo dieną ir iš naujo nustatomos Specialios dalies 6.3.3 punkte nurodytą dieną. Kredito sutartyje nėra šalių susitarimo, kad suėjus 6.3.3 punkte nurodytam terminui yra grįžtama prie tų pačių palūkanų rūšies ir dydžio, buvusių iki fiksuotų palūkanų nustatymo.

9Ištyrus ir įvertinus bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus nustatyta, kad Kredito sutarties 6 punkte aptartos Kredito sutarčiai nustatytinos palūkanos. Iš Kredito sutarties Bendrosios dalies 1 punkte pateiktų sąvokų apibrėžimų matyti, kad palūkanos yra už naudojimąsi kreditu kredito gavėjo bankui mokamas atlyginimas, išreikštas procentais. Kredito sutarties kontekste vartojama sąvoka kintamos palūkanos yra apibrėžiama kaip Specialiosios dalies 6.2 punkte nustatytos palūkanos, jei Specialiosios dalies 6.1 punkte nustatyta, kad palūkanos yra kintamos; tuo tarpu fiksuotos palūkanos – Specialiosios dalies 6.3 punkte nustatytos palūkanos, jei Specialiosios dalies 6.1 punkte nustatyta, kad palūkanos yra fiksuotos. Taigi, Kredito sutarčiai taikomos palūkanos apibrėžiamos šios sutarties 6.1 punkte. Sudarydamos Susitarimą Nr. 1 šalys susitarė pakeisti Kredito sutarties 6 punktą ir pakeitė Kredito sutarties 6.1 punkte nustatytą palūkanų rūšį, t. y. vietoj kintamų palūkanų nustatė kitokį už naudojimąsi kreditu kredito gavėjo Bankui mokamą atlyginimą – fiksuotas palūkanas.

10Kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 8 punkte numatyta, kad sutartis gali būti pakeista ir/arba papildyta tik raštišku abiejų šalių susitarimu. Susitarime Nr. 1 sutarties šalys nenumatė šio susitarimo galiojimo termino, taip pat nenumatė, kad praėjus 5 metų laikotarpiui, kurį bus taikomos fiksuotos palūkanos, už kreditą mokamų palūkanų rūšis bus pakeista ir bus grąžintos pradinėje Kredito sutarties 6 punkto redakcijoje numatytos kintamos palūkanos ir buvę jų dydžiai. Priešingai, Susitarime Nr. 1 (6.3 punkte) šalys nustatė fiksuotų palūkanų normą, fiksuotų palūkanų nustatymo periodiškumą – 5 metai, ir kitą fiksuotų palūkanų nustatymo datą – 2012-08-24. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir sistemiškai aiškinant Kredito sutarties ir Susitarimo Nr. 1 sąlygas, darytina išvada, kad sutarties šalys Susitarimu Nr. 1 Kredito sutarties 6 punktą pakeitė visa apimtimi ir ankstesnė keičiamos Kredito sutarties 6 punkto redakcija neteko galios. Tokiu minėtoms Kredito sutarties ir Susitarimo Nr. 1 nuostatoms suteiktos prasmės aiškinimu nėra pagrindo abejoti net ir įvertinus vartotojo, kaip silpnesnės santykių šalies, padėtį. Be to, priešingas aiškinimas reikštų, kad Kredito sutartyje vienu metu būtų nustatytos tiek kintamos, tiek fiksuotos palūkanos, o tai neatitiktų paties Susitarimo Nr. 1 tikslo, esmės bei šio susitarimo 4 p. Kredito sutarties Bendrosios dalies 1 punkte numatyta, kad marža yra Specialiosios dalies 6.2.1 punkte nurodyta visam kredito laikotarpiui banko nustatyta marža, išreikšta procentais. Iš Kredito sutarties Bendrosios dalies 1 punkte pateiktos kintamų palūkanų sąvokos turinio matyti, kad kintamas palūkanas sudaro kintama palūkanų dalis ir marža. Kadangi Kredito sutarties 6.1 punkte iki pakeitimo buvo numatytos kintamos palūkanos, šių palūkanų dalys buvo nustatytos Kredito sutarties 6.2.1 bei 6.2.2 papunkčiuose. Tuo tarpu iš Kredito sutarties Bendrosios dalies 1 punkto matyti, kad fiskuotos palūkanos išreškiamos bendru dydžiu ir nekinta iki kitos fiksuotų palūkanų nustatymo dienos. Kaip minėta, šalims sudarius Susitarimą Nr. 1 ir pakeitus Kredito sutarties Specialiosios dalies 6 punktą, įskaitant 6.1 punktą, kuriame nustatyta nauja taikytinų palūkanų rūšis – fiksuotos palūkanos, nustojo galioti iki pakeitimo galiojusios Kredito sutarties 6.2 punkto nuostatos, numačiusios kintamas palūkanas ir bet kurias jų sudedamąsias dalis, įskaitant konkrečią maržą (t. 1,b. l. 11-12). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovų reikalavimas įpareigoti atsakovą vykdyti Kredito sutarties Specialiosios dalies sąlygas dėl kintamų palūkanų taikymo pagal sutartą maržą yra nepagrįstas.

11Iš bylos medžiagos matyti, kad 2012-07-13 atsakovas raštu informavo G. S., jog remiantis su Banku sudaryta Kredito sutartimi, baigia galioti nustatyta fiksuotų palūkanų norma bei pakvietė likus ne mažiau kaip 15 dienų iki minėto termino pabaigos kreiptis į atsakovą dėl galimo Kredito sutarties pakeitimo (t.1. b. l. 28). Minėtame rašte ieškovui priminta, kad ji turi galimybę tartis su Banku dėl naujo laikotarpio naujos fiksuotų palūkanų normos nustatymo, fiksuotų palūkanų keitimo į kintamas palūkanas palūkanų keitimo dieną arba kredito grąžinimo iš anksto. Taigi, kaip viena iš galimų alternatyvų, ieškovui buvo suteikta ir jo minima galimybė tartis su atsakovu ir palūkanų keitimo dieną pakeisti fiksuotas palūkanas į kintamas palūkanas. 2012-11-29 ieškovė raštu kreipėsi į atsakovą ir pateikė prašymą taikyti jai kintamą palūkanų normą, kurią sudaro marža, nurodyta 2006-05-24 pasirašytos Kredito sutarties Specialiosios dalies 6.2.1 papunktyje (t.1, b.l. 25). 2013-01-07 raštu atsakovas informavo ieškovus, kad pasibaigus fiksuotų palūkanų laikotarpiui ir ieškovams neatvykus į Banką pasirašyti kredito sutarties pakeitimo, buvo nustatyta nauja fiksuota palūkanų norma (4,97808 procento) (t.1. b.l. 26-27, 124-125). Rašytiniai įrodymai byloje patvirtina, kad jau 2012-07-13 raštu atsakovas ieškovus informavo apie užfiksuotą naują fiksuotų palūkanų normą (t. 1, b. l. 28). Todėl atmestini argumentai, kad sprendimu Bankas vienašališkai pritaikė fiksuotas palūkanas.

12Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad prievolių teisėje įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). Sutartis įpareigoja šalis atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Kredito sutartis gali būti keičiama rašytiniu abiejų šalių sutarimu (Kredito sutarties Bendrosios dalies 8 p., CK 6.192 str. 4 d., 6.882 str.). Atsižvelgiant į kreditavimo sutarties esmę, kredito sutartyje turi būti nustatytos palūkanos, kurios yra viena iš esminių kredito sutarties sąlygų (CK 6.881 str. 1 d.). Kaip minėta, Susitarimu Nr. 1 buvo nustatyta nauja Kredito sutarčiai taikomų palūkanų rūšis – fiksuotos palūkanos, nustatytas palūkanų normos nustatymo periodiškumas – 5 metai, bei kita fiksuotų palūkanų nustatymo data – 2012-08-24. Ieškovai Susitarimo Nr. 1 sąlygų neginčijo. Taigi, ieškovams buvo žinoma, kad šalims nesusitarus dėl kitokios palūkanų rūšies, 2012-08-24 bus nustatoma fiksuotų palūkanų norma naujam laikotarpiui. Kadangi Kredito sutartis (su vėlesniais pakeitimais) nebuvo šalių suderinta valia pakeista, ji liko galioti toliau. Darytina išvada, kad pagal galiojančias Kredito sutarties (su vėlesniais pakeitimais) sąlygas fiksuotų palūkanų nustatymo dieną atsakovas, nesant kitokio šalių susitarimo dėl palūkanų (fiksuotos ar kintamos) ar jų dydžio, turėjo pagrindą užfiksuoti naują fiksuotų palūkanų normą (Susitarimo Nr. 1 6.3.3 papunktis). Vadovaujantis CK 188 str. 2 d. 10 p., nesąžiningomis laikomos tos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios suteikia teisę pardavėjui ar paslaugų teikėjui vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas. Kredito sutarties bei Susitarimo Nr. 1 sąlygos buvo šalių individualiai aptartos ir išaiškintos, ieškovai patvirtino, kad jas suprato, su jomis susipažino ir sutiko bei tai, kad jos išreiškia tikrąją ieškovų valią (Kredito sutarties Bendrosios dalies 20 punktas). Nustatant naują fiksuotų palūkanų normą kredito sutartis keičiama nebuvo. Pagrindas atsakovui periodiškai nustatyti fiksuotų palūkanų normą numatytas kredito sutartyje (su vėlesniais pakeitimais), nustatant fiksuotas palūkanas už naudojimąsi kredito suma, palūkanų fiksavimo periodiškumą, bei vėlesnę fiksavimo datą. Atsižvelgiant kreditavimo sutarties esmę, šalių susitarimą dėl fiksuotų palūkanų nustatymo bei tai, kad dėl kito palūkanų apskaičiavimo būdo ar dydžio šalys nesusitarė, teismas pripažįsta, kad pripažinti atsakovo veiksmus neteisėtais 2012-08-24 nustatant fiksuotų palūkanų normą bei tenkinti ieškovų ieškinį dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo tenkinti nėra teisinio pagrindo (CPK 6.193 str., CPK 185 str.).

13Pažymėtina, jog bankui, kaip finansinei įstaigai kredito grąžinimas, palūkanų mokėjimas yra ypač svarbūs ir turinčios esminę reikšmę aplinkybės, tad ieškovams G. ir I. S. nesilaikant kredito sutarčių terminų, bankas iš esmės negavo to, ko pagal Sutartį galėjo tikėtis. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog ieškovai kredito sutarčių įsipareigojimus laiku mokėti kredito įmokas pradėjo netinkamai vykdyti nuo 2009 m. vidurio. Kreditavimo sutarties esmė nustatyta CK 6.881 straipsnyje. Kredito gavėjas pagal kreditavimo sutartį įsipareigoja mokėti (grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas už kredito naudojimą) nustatytomis dienomis sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Tai reiškia, kad kredito davėjui yra svarbus ne tik galutinis paskolos grąžinimo terminas, bet ir tarpiniai mokėjimai. Įmokų mokėjimo terminai ir tvarka nustatomi kreditoriaus naudai, t. y. tarpinių terminų atsisakyti arba jų netaikyti gali išimtinai tik bankas (kreditorius), bet ne skolininkas. Tarpiniai paskolos dengimo terminai negali būti pripažįstami neesmine sąlyga, nes ilgalaikės paskolos tikslas yra nuolatinis periodinis paskolos grąžinimas. Ieškovai sutartimi įsipareigojo vykdyti mokėjimus dienomis pagal nustatytą grafiką. Kad eilinių paskolos įmokų mokėjimas paskolos davėjui yra esminė sutarties sąlyga, patvirtina ir CK 6.874 str. 2 d. nuostata, kurioje įtvirtinta, kad jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Nagrinėjamu atveju bylos šalis siejusios 2006-05-24 kreditavimo sutarties bendrosios dalies 5.2. punktas nustatė vienašalius kreditavimo sutarties nutraukimo atvejus (CK 6.217 str. 1 ir 5 d.). Remiantis sutarties bendrosios dalies 5.2. punkto nuostatomis, bankas prieš 15 kalendorinių dienų raštu informavęs kredito gavėją (ieškovus) turėjo teisę nutraukti sutartį nustatęs, jog laiku ir tinkamai nevykdomi įsipareigojimai bankui, nemokama kredito dalis ar palūkanos (b.l. 6-10). Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnio 2 dalis numato, kad kreditorius turi teisę nutraukti vartojimo sutartį, jei mokėjimas pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės. Ieškovas su atsakovu 2006-05-24 sudarė kredito sutartį, pagal kurią kredito gavėjui buvo suteiktas 101 620,11 eurų kreditas, grąžintinas kreditoriui iki 2046-05-23. 2007-08-09 ir 2008-04-15 šalių susitarimais kredito gavėjui buvo suteiktos papildomos kredito dalys. 2009-12-23, 2011-02-15, 2011-08-23 ir 2011-12-01 susitarimais pakeisti 2006-05-24 kredito sutarties sąlygas buvo suteiktos papildomos kredito sumos susikaupusioms palūkanoms sumokėti (t. 1, b. l. 57-60). Ieškovai nuo 2009 m. vidurio tinkamai nevykdė eilinių įmokų mokėjimo (t. 1, b.l. 61-116, 126-199, t. 2, b.l. 3-28, 32-43). Atsakovas, įspėjęs raštu ieškovus įspėjimais (2013-01-24 nustatė terminą iki 2013-02-24 ir 2013-06-13 nustatė terminą iki 2013-07-14 sutarties prievolių įvykdymui) dėl kredito sutarties nutraukimo sistemingai skolininkų pažeidinėjamą sutartį 2013-07-15 vienašališkai nutraukė teisėtai, nes įsipareigojimai bankui nebuvo vykdomi tinkamai ir paskutinio įspėjimo apie kredito sutarties pažeidimą metu buvo nustatyta pradelsta grąžinti 9439,57 Eur suma, iš kurių 1036,53 Eur pradelsta mokėti kredito suma, 6963,67 Eur nesumokėtų palūkanų ir 1439,37 Eur palūkanų, tai rodo, kad bankas elgėsi geranoriškai skolininkų atžvilgiu, suteikė pakankamai laiko įvykdyti sutarties sąlygas ar kreiptis dėl sutarties pakeitimo (CK 6.217 str. 1 ir 5 d., 6.218 str. 1 d.). Šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį, kai kita šalis ją iš esmės pažeidžia, aiškinama sutarties šalių interesų pusiausvyros, sutarties privalomumo, vykdytinumo ir kitais principais. Tai yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 str.). Tokia nuostata ne kartą pažymėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2004-06-29. nutarimas, priimtas civilinėje byloje J.Z. v. UAB „Baldras“, bylos Nr.3K-P-346/2004; 2003-12-03 nutartis civ. b. UAB „Olfega“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-1097/2003; 2007-12-18. Nutartis civ. b. AB Turto bankas v.

14UAB „Rastuva“, bylos Nr. 3K-3-577/2007; 2008-11-17 nutartis civ. b. I. S. TŪB „Autovėjas“ v.

15UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008, 2009-02-10 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-55/2009). Nustatyta, jog atsakovas sutartį su ieškovais nutraukė esant sutarties nutraukimo pagrindams ir laikantis sutartyje nustatytos tvarkos, dėl ko nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimų ir pripažinti kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas pateikė prašymą priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas ir jų dydį, todėl šis klausimas nespręstinas.

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai