Byla eB2-368-254/2018
Dėl atsakovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Rokų turgus“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovės bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Rokų turgus“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto, ir

Nustatė

2atsakovės administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Rokų turgus“ pabaigos ir patvirtinti įmonės likvidacinį balansą.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 str., 3 d., 235 str. 6 d.).

4Prašymas tenkinamas.

5Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas J. Š.. 2017 m. sausio 26 d. nutartimi atsakovei taikytas supaprastintas bankroto procesas. Dėl administratoriaus ligos užsitęsus bankroto procesui, 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi atnaujintas terminas prašymui dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama pateikti ir įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Supaprastinto bankroto proceso metu, teismas tvirtina įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 4 dalis). Vadovaujantis šia teisės norma, tvirtintinos administratoriaus pateiktos finansinės ataskaitos: kooperatinės bendrovės „Rokų turgus“ 2016-05-09 – 2018-01-31 likvidacinis balansas ir 2018 m. sausio 31 d. likvidacinis aktas.

7Pagal ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Atsižvelgdamas į administratoriau prašyme nurodytas aplinkybes, byloje esančius ir naujai pateiktus įrodymus, t. y. už laikotarpį nuo 2016-05-09 iki 2018-01-31 sudarytą likvidacinį balansą, 2018 m. sausio 31 d. likvidacinį aktą, 2018 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas konstatuoja, kad įmonė yra atsiskaičiusi su Aplinkos apsaugos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu, įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 6 865,15 Eur sumai. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, civilinių bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra.

9Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

10Kadangi šiuo atveju galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorius visiškai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant atsakovę, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

12pripažinti kooperatinės bendrovės „Rokų turgus“ (įmonės kodas 159842238, registracijos adresas Kauno r., Armaniškių k.) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimo kopiją išsiųsti administratoriui, įpareigojant jį supažindinti su šiuo sprendimu kreditorius.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai