Byla 2-956-399/2014
Dėl prievolių įvykdymo, ieškinio suma 13.811,20 litų

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja J. Z., sekretoriaujant Sidonai Bukotienei, dalyvaujant ieškovei J. P., atstovei advokatei Aušrai Bračiulienei, atsakovui E. P., atstovui advokato padėjėjui E. R., trečiojo asmens be savarankiškų reikalvimų V. P. atstovei advokatei Aušrai Bračiulienei teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovui E. P., trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalvimų V. P. dėl prievolių įvykdymo, ieškinio suma 13.811,20 litų ir

Nustatė

2 Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 13.811,20 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas ir trečiasis asmuo yra broliai, o ieškovė yra trečiojo asmens sutuoktinė ir ieškovė sutuoktinio brolio, tai yra Eimundo perlibos parašyta paskolino jam 2007-11-15 automobilio pirkimui 4000 eurų kas sudaro ieškinio sumą litais, pervesdama pinigus iš savo sąskaitos į atsakovo sąskaitą. Atsakovas pradžioje pareigos grąžinti sumą neneigė, prašė leisti ja dar kartą pasinaudoti, tai yra pirkti kitą automobilį, kuriuos jis parduodavo ir taip užsidirbdavo pajamų, nes jam likdavo kainų skirtumas. Jie nėra svetimi žmonės ir ji leido dar kartą pasinaudoti pinigais. Atsakovo žodžiu ne kartą reikalavo grąžinti pinigus ir vis laukė to grąžinimo, tačiau 2013 metais atsakovas nors pardavė savo turtą, tačiau paskolintos sumos negrąžino ir pareiškė, kad visiškai neketina paskolos grąžinti, todėl ji kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį tenkinti.

4Jeigu atsakovas tai traktuoja ne paskola, tai yra be pagrindo atsakovo įgytas turtas (pinigai), nes nesutinka su atsakovo tvirtinimu, kad buvo susitarimas jog ji su sutuoktiniu išmokės neva kompensaciją susijusią su atsakovo ir trečiojo asmens tėvo palikimu ( turtu likusiu po jo mirties).

5Atsakovas nepripažino ieškinio visiškai neginčijo, kad 4000 eurų sumą yra gavęs, tačiau nurodė, kad tai buvo ne paskola jo reikmėms, o išmoka susijusi su jo ir V. P. tėvo turto paveldėjimu, o būtent teisę paveldėti mirusiojo turtą turėjo jis (E. P.), V. P. ir jų motina. Jie visi trys susitarė, kad atsakovas padovanos paveldėjimo teises į tėvo turtą savo motinai, o ši padovanos V. p., kuris sutiko sumokėti kompensaciją, kad negaus tėvo turto dalies. Taip susitarė siekdami mažesnių sandorių įforminimo išlaidų. E. P. savo įsipareigojimus įvykdė, o V. P. įvykdė tik dalinai, tai yra somokėjo dalį kompensacijos pinigus pervesdamas į atsakovo sąskaitą. Tai, kad susitarimas buvo patvirtina jog pastaus Marijampolėje, Tallat-Kelpšos gatvėje priklausiusius tėvams, motina padovanojo būtent V. P. 2014 metais, o ieškovė su V. P. dar 2010 metais jau juos rekonstravo.

6Atsakovo atstovas pasisakė, kad teismas neturėtų vadovautis trečiojo asmens atsiliepimu, nes trečiasis asmuo nedavė paaiškinimų byloje prisiekęs.

7Trečiasis asmuo V. P. yra pateikęs atsiliepimą į ieškinį (b.l. 41-43), kuriame nurodo, kad savarankiškų reikalavimų byloje neturi, palaiko ieškovės pusę, nes ieškinys buvo ruošiamas su jo žinia ir jie susitarė, kmad ieškove bus sutuoktinė iš kurios sąskaitos pinigai pervesti atsakovui. Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, kad 4000 eurų buvo atsakovui paskolinti ir jis turi juos grąžinti, nesutiko su atsakovo teiginiais, kad buvo koks nors susitarimas dėl mirusio jų tėvo k. P. palikimo priėmimo ir nesutiko, kad 4000 eurų yra kompensacija susijusi su turto paveldėjimu.

8Trečiojo asmens atstovė advokatė Aušra Bračiulienė (b.l.44) teismo posėdžio metu palaikė trečiojo asmens poziciją išdėstytą atsiliepime V.perlibos ir nesutiko, kad yra įstatyme numatyti pagrindai nesivadovauti atsiliepimu.

9Ieškinys tenkintinas.

10Btloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2007-11-15 ieškovė pervedė į atsakovo sąskaitą 4000 eurų, mokėjimo paskirtis nenurodyta (b.l. 4-6).

11Atsakovas ieškinio nepripažino jau teikdamas atsiliepimą, kuriame (b.l. 13-15) nurodė, kad 4000 eurų buvo kompensacija dėl mirusio tėvo turto dallies ir nurodė dėl sandorių apsimestinumo, apsimestinio sandorio pripažinimo negaliojančiu, pasisakė, kad ieškovei nesutinkant su atsiliepime išdėstytomis aplinkybėmis reikš priešieškinį. Be to pasisakė, kad “įrodinėja tas, kas tvirtina” bei kartu su atsiliepimu pateikė 2006-07-20 sutartį notarinio registro nr. 5509, kuria E. P. padovanojo motinai Teresei perlibienei paveldėjimo teises į turtą ir turtines teises, likusiais po tėvo K. P. mirties, 2006-06-02 bei, kad paveldėjimo teises šalys įvertino 1000 litų (b.l. 16-19).

12Byloje taip pat yra pateiktas V. P. pareiškimas, notarinio registro Nr. 5510, 2006-07-20, kuriuo V. P. atsisako jam priklausančios gauti palikimo dallies 2006-06-02 mirus jo tėvui K. P. b.l. 26).

13Atsakovas tvirtino, kad padovanojo savo teisę paveldėti po tėvo mirties dėl to, kad taip pigiau buvo tvarkyti dokumentus, todėl teismas pasisako, kad 2006-07-20 dovanojimo sutartyje notarinio registro Nr. 5509 nurodyta, kad sutarties sudarymo išlaidas moka T. P. ir notaro atlyginimas sudaro 50 Lt, spausdinimo išlaidos (sp.) 6 Lt, pareiškime 2006-07-20, notarinio registro Nr. 5510, nirodyta notaro atlyginimas 20 Lt, sp. -3 litai.

14Atsakovui buvo nustatytas terminas apsispręsti dėl priešieškinio reiškimo ir 2014-03-26 jo atstovas pateikė pranešimą raštu, kad E. P. įvertinęs sandorius nereiš priešieškinio civilinėje byloje (b.l.31).

15Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra sutuoktiniai (b.l.47).

16Teismas bylas sprendžia pagal ieškiniu (pareiškimu) ar priešieškiniu pareikštu reikalavimus ir tik dėl jų pasisako (LR CPK 5 str., 135 str., 143 str. ).

17Byloje pareikšto priešieškinio nėra.

18Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 13.811,20 lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Ieškovė įrodinėja kad paskolino atsakovui 4000 eurų kas sudaro 13 811,20 Lt sumą.

20LR CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibudintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

21Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (LR CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Paskolos sutartys yra realinės, nes paskolos sutartinių santykių atsiradimui būtinas pinigų arba rūšies požymiais apibudinamų suvartojamųjų daiktų perdavimas paskolos gavėjui, todėl nors viena šalis išreiškia sutikimą kitai skolinti pinigus arba daiktą, o atitinkamai kita šalis – sutinka priimti pinigus arba daiktą ir įsipareigoja nustatyta tvarka ir terminu grąžinti pinigus ar daiktą, paskolos sutartis nebus pripažinta sudaryta, jeigu paskolos dalykas paskolos davėjo nebus perduotas ar paskolos gavėjo – priimtas.

22Byloje nėra ginčo, kad J. P. pinigus perdavė, o E. P. juos gavo.

23Atsakovas neįrodinėjo, kad pinigų negavo.

24Tarp fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis turi būti rašytinė jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų (LR CK 6.871 str. 1d.

25Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tiek rašytinei paskolos sutarčiai, tiek ir rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinkančiam dokumentui (toliau – rašytinė paskolos sutartis) keliami tapatūs turinio reikalavimai, t. y. kad jų turinys patvirtintų paskolos teisinių santykių egzistavimą. Paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, „ <...> pinigus gavau <...>“, „ <...> ši sutartis yra pinigų perdavimo-priėmimo aktas“), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje, tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas (patvirtinamas) teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK 6.193–6.195 straipsniuose, aiškinant rašytinės sutarties arba rašytinės sutarties reikalavimus atitinkančio dokumento sąlygas, vertinant panaudotą terminologiją, gramatinės išraiškos formas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

26Byloje esančio pinigų pervedimo (b.l. 4-6) kaip rašytinio įrodymo, patvirtinančio pinigų pervedimo į atsakovo sąskaitą faktą, atsakovas neginčijo. Šis įrodymas patvirtina, kad pinigus ieškovė atsakovui pervedė, o atsakovas juos gavo ir priėmė ir santykiai atsiradę tarp ieškovės ir atsakovo atitinka paskolos santykius, kadangi atsakovas negrąžino ieškovei pinigų 4000 eurų kaip be pagrindo gautų, juos priėmė ir panaudojo savo reikmėms. Paskolos sutartį patvirtinantis rašytinis dokumentas – pinigų pervedimo dokumentas yra, jame nėra fiksuota, kad tai yra paskolos suma ir teismas pasisako dėl atsakovo motyvų bei pateiktų įrodymų.

27Atsakovas tvirtina, kad pinigus 4000 eurų gavo kaip piniginę kompensaciją už jam priklausančią mirusio tėvo turto dalį, nes buvo toks susitarimas tarp jo motinos ir brolio V. P..

28Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad K. P. (atsakovo ir trečiojo asmens tėvas) mirė 2006-07-20 bei tai, kad atsakovas savo paveldėjimo teises į tėvo turtą ir turtines teises padovanojo motinai T. P., įvertinant paveldėjimo teises 1000 litų. Trečiasis asmuo Valdas perliba iš viso atsisakė jam priklausančios tėvo turto/ turtinių teisių dalies (b.l. 26), tai yra atsisakė gauti jam priklausančią tėvo palikimo dalį. Pareiškime 2006-07-20 patvirtintame notaro nėra fiksuota jokių sąlygų, tai yra, kad palikimo atsisako su tikslu gauti kompensaciją ar palikimo atsisako kito asmens ir kokio naudai. Rašytinių įrodymų, kad buvo susitarimas jog V. P. ar jo sutuoktinė išmokės bent kokia sumą atsakovui už tai, kad jis (E. P.) padovanojo motinai tėvo turto dalį byloje nėra. Nepagrįstas yra aiškinimas, kad veiksmai buvo atlikti, tai yra atsakovas padovanojo jam priklausančią tėvo palikimo dalį motinai dėl to jog taip buvo pigiau tvarkyti dokumentus, nes teismas jau pasisakė, kad palikimo dalies dovanojimo patvirtinimas kainavo 56 litus, o atsisakymas palikmo dalies – 23 litus.

29LR CK 5.60 str. reglamentuoja, kad įpėdinis turi teisę atsisakyti palikimo. Neleidžiama atsisakyti su sąlygomis ar išlygomis. Palikimo atsisakymas turi tas pačias pasekmes kaip ir palikimo nepriėmimas (LR CK 5.60 str. 2 d.).

30Byloje esantis V. P. pareiškimas 2006-07-20, notarinio registro Nr. 5510 (b.l. 26) patvirtina, kad jis atsisakė mirusio tėvo palikimo. LR CK 5.60 str. 1 d. įtvirtinta imperatyvi įstatymo nuostata, kad palikimo neleidžiama atsisakyti su sąlyga ar išlygomis ir tai reiškia, kad V. P. atsisakė mirusio tėvo palikimo be jokių sąlygų ar išlygų.

31Atsakovas aplinkybę, kad buvo susitarimas, kad V. P. įsipareigojo išmokėti jam piniginę kompensaciją už tėvo turto dalį, kurią jis (atsakovas) padovanojo motinai ar už tai, kad motina padovanos savo turtą – pastatus Marijampolė, Tallat-Kelpšos g. 2A - V. P. įrodinėjo liudytojų parodymais.

32Ieškovė taip pat prašė apklausti liudytojus ir teismas pasisako dėl liudytojų parodymų.

33Apklausta liudytoja T. P. (atsakovo ir trečiojo asmens motina) parodė, kad nebuvo įspareigojęs valdas perliba mokėti piniginę kompensaciją E. P. kaip ir ji nebuvo įsipareigojusi padovanoti pastatų v.P.nei 2006, nei 2007 metais, pastatus padovanojo dabar. Ginčo pinigai su paveldėjimu nesusiję, juos atsakovas pasiskolino ir žadėjo grąžinti.

34iudytojas. N. P. paaiškino, kad pats E. P. yra pripažinęs, kad pinigus skolinosi iš ieškovės automobiliui pirkti ir jis (liudytojas) net žino koks automobilis buvo nupirktas. P. V. perlibai padovanoti tik 2014 metais, o pinigai paskolinti 2007 metais. Pastatus tėvai (J. P. ir V. P.) rekonstravo už savo pinigus ir tai nesusiję su paveldėjimo santykiais po kazimiero Perlibos mirties.

35Liudytoja F. Ž. paaiškino, kad ieškovė jos sesuo ir jai žinoma, kad J. P. paskolino E. P. 4000 eurų, tai jai pasakė dukra ir pati J. P. yra sakiusi. Jokiu susitarimo nebuvo mokėti pinigus už padovanotą ar atsisakytą palikimo dalį.

36Liudytoja A. M. Ž.paaiškino, kad ji jog pinigai buvo paskolinti ir jie nesusiję su paveldėjimo santykiais.

37Liudytoja Ž. P. parodė, kad atsakovas Eimundas perliba yra jos buvęs sutuoktinis ir jai žinoma, kad pinigų jis nesiskolino iš ieškovės, atsakovas pinigus gavo, nes ir patio T. P. sakydavo, kad valdas perliba išvažiavo uždirbti E. P. pinigų ir pinigų perdavimas susijęs, jos nuomone, su paveldėjimo reikalais.

38Liudytoja L. Ž. parodė, kad atsakovas yra jos buvęs žentas, ji buvo užvažiavusi pas T. P., kuri sakė, kad Jolanda su valdu išvažiavo uždirbti E. P. pinigų, o kodėl taip sakė ji (liudytoja) paaiškinti negali.

39Ieškovė paskolos santykius tarp šalių įrodinėja ir liudytojos N. Ž., gyvenančios ir dirbančio užsienyje, raštu pateiktu liudijimu (b.l. 46,50-56), kad ji gyveno 2007 metais kartu su ieškove ir valdu perliba bei žino jog E. P. skambino V. P. ir prašė paskolinti pinigų automobilių pirkimui (visas liudijimas b.l. 56).

40Atsakovas ir jo atstovas nesutiko, kad teismas vadovautųsi šios liudytojos parodymais, nes ji yra neprisiekusi.

41LR ( - ) str. 8 d. numatyta, kad išimtinais atvejai, kai negalima arba sudėtinga liudytoją apklausiti teismo posėdyje, teismas turi teisę vertinti raštu liudytojo pateiktus parodymus..... Rašytiniai liudytojo parodymai duodami notaro akivaizdoje ir notaras juos patvirtina.

42Pateiktame liudijime raštu nurodyta, kad jį patvirtina ambasados darbuotojas, tačiau liudijimas nepatvirtintas notaro ir teismas juo nesivadovauja, nes liudijimas neatitinka LR ( - ) str. 8d. reikalavimų.

43Vertinant tiek ieškovės, tiek atsakovo prašymu apklaustų liudytojų parodymus, daroma išvada, kad nei vienas liudytojas nepatvirtino aplinkybės jog buvo aiškus ir konkretus susitarimas jog V. P. ar J. P. išmokės piniginę kompensaciją E. P. už mirusio K. P. palikimo dalį, kurią jis atsisakė priimti po tėvo mirties. Tokiu būdu atsakovas neįrodė, kad 4000 eurų, kuriuos jis gavo iš ieškovės 2007-11-15 yra susiję su paveldėjimo santykiais palikimo priėmimu ar atsisakymu po k. P. mirties 2006-06-02, tokia išvada daroma dar ir dėl to, kad yra įsakmi įstatymo nuostata draudžianti atsisakyti palikimo priėmimo su sąlyga ar išlygomis (LR CK 5.60 str. 1 d. ir 2 d., LR ( - ) str.).

44Kai paskolos gavėjas nevykdo sutartinės pareigos grąžinti paskolos dalyką, paskolos davėjas įgyja paskolos sutarties pagrindu reikalavimo teisę susigrąžinti paskolos dalyką, jo dalį ir atlygį už daikto skolinimą, jeigu toks buvo šalių sutartas.

45CK 6.193 str. suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės ir pirmiausia nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, atsižvelgiant į tikrąją sutarties šalių valią, ketinimus, esant spragų sutartyje turi būti žiūrima kokią prasmę sutarties sąlygoms būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (LR CK 6.193 str. 1d.).

46Kreditorius, priimdamas prievolės įvykdymą, privalo duoti skolininkui pakvitavimą apie prievolės įvykdymą. Kreditorius, priimdamas visą prievolės įvykdymą, privalo tą dokumentą skolininkui grąžinti, o jeigu tokios galimybės nėra, – nurodyti tai pakvitavime. Jeigu kreditorius atsisako duoti pakvitavimą arba grąžinti skolos dokumentą, tai skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą iki jam bus išduotas dokumentas, patvirtinantis prievolės įvykdymą. Tokie yra bendrieji prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuojantys įstatymų reikalavimai (LR CK 6.65 straipsnio 1-3 dalys). Tuo atveju, kai paskolos sutarties dalykas yra pinigai, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita, paskolos suma pripažįstama grąžinta nuo jos perdavimo paskolos davėjui arba įskaitymo į paskolos davėjo sąskaitą banke momento (LR CK 6.873 straipsnio 5 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagrindinė pakvitavimo funkcija yra įrodomoji, todėl jis svarbus ir naudingas skolininkui visų pirma dėl savo įrodomosios reikšmės: leidžia sumažinti dvigubo prievolės įvykdymo riziką ir riboja nesąžiningo kreditoriaus galimybes nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio mėn. 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2009).

47Teismui nagrinėjant dispozityvias bylas, jose vyrauja šalių rungimosi principas, pagal kurį kiekvienas šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (LR CPK 12 str.). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įrodymų vertinimo, yra nurodęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (( - ) straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (( - ) straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal ( - ) straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų.

48Paskolos suteikimą patvirtinantis dokumentas yra pas ieškovę (paskolos davėją) ir atsakovas neįrodė, kad prievolę pagal paskolos raštelį įvykdė, tai yra grąžino pasiskolintą 4000 eurų, kas atitinka 13.811,20 litų sumą.

49Atsakovas neįrodė, kad sumą gavo kaip piniginę kompensaciją, susijusią su mirusio tėvo palikimo priėmimu (LR ( - ) str.) ir ieškovei iš atsakovo priteisiama paskolinta suma 13.811,20 litų (LR CK 6.873 str. 6d).

50Tenkinamas ir ieškovės reikalvimas priteisti jai 5 procentus metinių palūkanų, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, tai yra paskolos gavėjas laiku negrąžino pasiskolintos sumos ir nuo šios sumos priteisiamos 5 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1d.).

51Ieškinys tenkinamas ir iš atsakovo priteisiama bylinėjimosi išlaidos turėtos ieškovės (b.l. 333,34) ir trečiojo asmens ieškovės pusėje turėtos bylinėjimosi išlaidos (b.l. 49,59) bei bylinėjimosi išlaidos valstybei (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

52Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK str. 260 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

53Ieškinį tenkinti pilnai.

54Priteisti ieškovei J. P. , asmens kodas ( - ) 13.811,20 skolos , 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą 13.811,20 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2014-02-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 414,34 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - )

55Priteisti trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje V. P., asmens kodas ( - ) 500 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - )

56Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 13,35 Lt bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja J. Z., sekretoriaujant Sidonai... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 13.811,20 Lt skolą, 5 procentų... 3. Ieškovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas ir... 4. Jeigu atsakovas tai traktuoja ne paskola, tai yra be pagrindo atsakovo įgytas... 5. Atsakovas nepripažino ieškinio visiškai neginčijo, kad 4000 eurų sumą... 6. Atsakovo atstovas pasisakė, kad teismas neturėtų vadovautis trečiojo asmens... 7. Trečiasis asmuo V. P. yra pateikęs atsiliepimą į ieškinį (b.l. 41-43),... 8. Trečiojo asmens atstovė advokatė Aušra Bračiulienė (b.l.44) teismo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Btloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2007-11-15 ieškovė pervedė į... 11. Atsakovas ieškinio nepripažino jau teikdamas atsiliepimą, kuriame (b.l.... 12. Byloje taip pat yra pateiktas V. P. pareiškimas, notarinio registro Nr. 5510,... 13. Atsakovas tvirtino, kad padovanojo savo teisę paveldėti po tėvo mirties dėl... 14. Atsakovui buvo nustatytas terminas apsispręsti dėl priešieškinio reiškimo... 15. Byloje pateikti įrodymai, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra sutuoktiniai... 16. Teismas bylas sprendžia pagal ieškiniu (pareiškimu) ar priešieškiniu... 17. Byloje pareikšto priešieškinio nėra.... 18. Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 13.811,20 lt skolą, 5... 19. Ieškovė įrodinėja kad paskolino atsakovui 4000 eurų kas sudaro 13 811,20... 20. LR CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos sutartimi viena šalis... 21. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos... 22. Byloje nėra ginčo, kad J. P. pinigus perdavė, o E. P. juos gavo.... 23. Atsakovas neįrodinėjo, kad pinigų negavo.... 24. Tarp fizinių asmenų sudaryta paskolos sutartis turi būti rašytinė jeigu... 25. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tiek rašytinei paskolos sutarčiai,... 26. Byloje esančio pinigų pervedimo (b.l. 4-6) kaip rašytinio įrodymo,... 27. Atsakovas tvirtina, kad pinigus 4000 eurų gavo kaip piniginę kompensaciją... 28. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad K. P. (atsakovo ir... 29. LR CK 5.60 str. reglamentuoja, kad įpėdinis turi teisę atsisakyti palikimo.... 30. Byloje esantis V. P. pareiškimas 2006-07-20, notarinio registro Nr. 5510 (b.l.... 31. Atsakovas aplinkybę, kad buvo susitarimas, kad V. P. įsipareigojo išmokėti... 32. Ieškovė taip pat prašė apklausti liudytojus ir teismas pasisako dėl... 33. Apklausta liudytoja T. P. (atsakovo ir trečiojo asmens motina) parodė, kad... 34. iudytojas. N. P. paaiškino, kad pats E. P. yra pripažinęs, kad pinigus... 35. Liudytoja F. Ž. paaiškino, kad ieškovė jos sesuo ir jai žinoma, kad J. P.... 36. Liudytoja A. M. Ž.paaiškino, kad ji jog pinigai buvo paskolinti ir jie... 37. Liudytoja Ž. P. parodė, kad atsakovas Eimundas perliba yra jos buvęs... 38. Liudytoja L. Ž. parodė, kad atsakovas yra jos buvęs žentas, ji buvo... 39. Ieškovė paskolos santykius tarp šalių įrodinėja ir liudytojos N. Ž.,... 40. Atsakovas ir jo atstovas nesutiko, kad teismas vadovautųsi šios liudytojos... 41. LR ( - ) str. 8 d. numatyta, kad išimtinais atvejai, kai negalima arba... 42. Pateiktame liudijime raštu nurodyta, kad jį patvirtina ambasados darbuotojas,... 43. Vertinant tiek ieškovės, tiek atsakovo prašymu apklaustų liudytojų... 44. Kai paskolos gavėjas nevykdo sutartinės pareigos grąžinti paskolos dalyką,... 45. CK 6.193 str. suformuluotos sutarčių aiškinimo taisyklės ir pirmiausia... 46. Kreditorius, priimdamas prievolės įvykdymą, privalo duoti skolininkui... 47. Teismui nagrinėjant dispozityvias bylas, jose vyrauja šalių rungimosi... 48. Paskolos suteikimą patvirtinantis dokumentas yra pas ieškovę (paskolos... 49. Atsakovas neįrodė, kad sumą gavo kaip piniginę kompensaciją, susijusią su... 50. Tenkinamas ir ieškovės reikalvimas priteisti jai 5 procentus metinių... 51. Ieškinys tenkinamas ir iš atsakovo priteisiama bylinėjimosi išlaidos... 52. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK str. 260 str., 268 str., 270 str. teismas... 53. Ieškinį tenkinti pilnai.... 54. Priteisti ieškovei J. P. , asmens kodas ( - ) 13.811,20 skolos , 5 procentus... 55. Priteisti trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų ieškovės pusėje... 56. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 13,35 Lt bylinėjimosi... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...