Byla 2-61/2012
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „Tvirta“ ir „Conresta“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1175-212/2011 pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „Tvirta“ ir „Conresta“ ieškinį atsakovui Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Tvirta“ ir UAB „Conresta“ dalyvavo Utenos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomame viešajame pirkime „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Vyžuonų miestelyje“, tačiau ieškovų (kaip jungtinės veiklos dalyvių) pateiktas pasiūlymas buvo atmestas, o išspręsti ginčo ikiteismine tvarka nepavyko.

5Ieškovai kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti Utenos rajono savivaldybės administracijos sprendimą atmesti ieškovų, jungtinės veiklos dalyvių UAB „Tvirta“ ir UAB „Conresta“, pasiūlymą supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomam viešojo pirkimo konkursui „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Vyžuonų miestelyje“, apie kurį ieškovai buvo informuoti 2011-10-13 raštu Nr. VS-1668, ieškovų pasiūlymą grąžinti į viešąjį pirkimą. Be to, ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastintų skelbiamų derybų būdu vykdomo viešojo pirkimo konkurso „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Utenos rajono Vyžuonų miestelyje“ procedūras. Nurodė, kad atsakovui tęsiant konkursą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad ginčas susijęs su viešuoju interesu, t. y. su nauda visuomenei ar jos daliai, žmonių gerove. Atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus, o ieškovai gina savo turtinius interesus. Pirmosios instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius konkurso procedūras, gali būti padaryta žala visuomenei, nes infrastruktūros sutvarkymas Vyžuonų miestelyje užtruktų. Iš kitos pusės, teismas pažymėjo, kad pripažinus atsakovės vykdytą viešąjį pirkimą neteisėtu, ieškovų pažeistų teisių gynimas būtų galimas remiantis žalos atlyginimo institutu.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Tvirta“ ir UAB „Conresta“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 201 m. spalio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti „Viešosios infrastruktūros sutvarkymo Utenos rajono Vyžuonų miestelyje“ pirkimo procedūras. Nurodo šiuos argumentus:

101. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą. Tuo tarpu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovų teisėtų interesų teisminė gynyba taptų beprasme, o ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomu.

112. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgiant į įstatyme numatytus trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, tik nežymiai sustabdytų patį viešojo pirkimo konkurso vykdymą, todėl viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas būtų proporcinga priemonė naudos – pasekmių santykio vertinimo prasme. Be to, darbai nėra itin skubūs, nes pagal pirkimo dokumentus numatomas pirkimo sutarties galiojimo terminas yra 8 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. liepos 31 d. su darbų atlikimo ir sutarties galiojimo termino pratęsimo galimybe 2 kartus po 5 mėnesius.

123. Perkami infrastruktūros sutvarkymo darbai (šaligatvių, gatvių rekonstravimas, sporto aikštelės, automobilių aikštelių, skvero įrengimas ir t. t.) nėra susiję su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, o šie darbai gali būti atliekami tik šiltuoju metų laiku. Taigi iki sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo darbai bet kokiu atveju realiai nebūtų atliekami.

134. Ieškinio patenkinimo atveju ir ieškovams ginant savo teises civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo, būtų pažeistas viešasis interesas, nes tokiu atveju perkančioji organizacija patirtų papildomas išlaidas atlyginant ieškovų patirtus nuostolius.

145. Viešieji pirkimai visais atvejais vykdomi siekiant tenkinti viešąjį interesą ir jų sustabdymas visais atvejais turi įtakos viešajam interesui, tačiau, jeigu būtų vadovaujamasi pirmosios instancijos teismo argumentacija, tai bylose, susijusiose su viešaisiais pirkimais, laikinosios apsaugos priemonės apskritai negalėtų būti taikomos.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Vyžuonų miestelio infrastruktūros sutvarkymo darbai yra iš dalies finansuojami Europos Sąjungos lėšomis, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai apsunkintų perkančiosios organizacijos galimybes kuo greičiau ir ekonomiškiau pasiekti viešojo pirkimo tikslą, tinkamai ir laiku įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas. Taigi neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės galimai viršytų jų teikiamą naudą.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tačiau spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, teismas turi įvertinti ne tik tai, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.), bet ir tai, ar, atsižvelgiant į ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principus, viešąjį interesą, neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršys jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d.). Be to, atsižvelgiant į CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi preliminariai įvertinti ir paties ieškinio pagrįstumą.

19Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, savo sprendimą iš esmės motyvavo infrastruktūros sutvarkymo viešuoju interesu ir jo prioritetu prieš ieškovų privačius interesus. Tuo tarpu apeliantai nurodo, kad viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą. Tačiau pažymėtina, kad tai, jog ieškovai ginčija perkančiosios organizacijos veiksmus, dar nereiškia, kad viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos neskaidriai, o spręsdama laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ir preliminariai vertindama ieškinio pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad neįsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu (informacinės sistemos LITEKO duomenys) UAB „Tvirta“ ir UAB „Coresta“ ieškinys buvo atmestas. Be to, konkrečiu atveju neabejotinai egzistuoja viešasis interesas į operatyvų Vyžuonų miestelio infrastruktūros sutvarkymą ir atitinkamą gyvenimo kokybės pagerinimą. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų ekonomiškumo ir proporcingumo principų bei pažeistų viešąjį interesą (CPK 4237 str. 1 d.).

20Apeliantai nurodo, kad darbai nėra itin skubūs ir gali būti atliekami tik šiltuoju metų laiku, tačiau pažymėtina, kad tam jog rangos darbai būtų operatyviai atlikti šiltuoju metų laikotarpiu, viešųjų pirkimų procedūras kaip tik ir būtina baigti iki minėto sezono (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p., 57 str. 1 d.), o taip pat turi būti atlikti ir rangovui būtini parengiamieji darbai (medžiagų užsakymai ir pan.). Atitinkamai, teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į anksčiau minėtas aplinkybes, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės nagrinėjamu atveju nesąlygoja ir aplinkybė, kad ieškinio patenkinimo atveju, perkančioji organizacija galimai patirtų papildomas išlaidas, susijusias su ieškovų patirtos žalos atlyginimu (VPĮ 96 str.). Priešingai, atsižvelgiant į pakankamai griežtus Europos Sąjungos paramos (kuria iš dalies finansuojami Vyžuonų miestelio infrastruktūros sutvarkymo darbai) įsisavinimo terminus, užsitęsusios pirkimo procedūros kaip tik galėtų sąlygoti finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų sumažinimą ar net praradimą, dėl ko kilusi žala būtų neabejotinai didesnė už ieškovų galimus reikalavimus, esant jiems palankiam galutiniam teismo sprendimui, dėl nuostolių atlyginimo.

21Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti skundžiamos Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutarties dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Tvirta“ ir UAB „Conresta“ dalyvavo Utenos rajono... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti Utenos rajono... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 28 d. nutartimi ieškovų prašymo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Tvirta“ ir UAB „Conresta“ prašo... 10. 1. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų... 11. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsižvelgiant į įstatyme... 12. 3. Perkami infrastruktūros sutvarkymo darbai (šaligatvių, gatvių... 13. 4. Ieškinio patenkinimo atveju ir ieškovams ginant savo teises civilinėje... 14. 5. Viešieji pirkimai visais atvejais vykdomi siekiant tenkinti viešąjį... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Utenos rajono savivaldybės... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 2 dalyje... 19. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti... 20. Apeliantai nurodo, kad darbai nėra itin skubūs ir gali būti atliekami tik... 21. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Palikti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartį nepakeistą....