Byla 2-670/2013
Dėl viešojo pirkimo rezultatų, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ūrus ir Ko“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria netenkintas nurodyto ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-942-227/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei „Ignalinos atominė elektrinė“ dėl viešojo pirkimo rezultatų, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ūrus ir Ko“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „AV investicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo sprendimą sudaryti preliminarią atviro viešojo pirkimo konkurso „Pavojingų ir nepavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugos“ (toliau – Konkursas) I ir II pirkimo dalių pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje įrašytas trečiasis asmuo UAB „Ūrus ir ko“; 2) įpareigoti atsakovą sudaryti naują Konkurso pasiūlymų eilę (I ir II pirkimo dalims), atitinkančią Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatas (1-2 b. l.).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo organizuojamo atviro viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimas palankus ieškovui teismo sprendimas negalėtų būti įvykdytas, nes viešasis pirkimas būtų pasibaigęs, atsakovui sudarius pirkimo sutartį su kandidatu (trečiuoju asmeniu), neatitinkančiu Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi, be kita ko, netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (11-12 b. l.).

7Nurodė, kad atsakovo vykdomu viešuoju pirkimu siekiama sudaryti „Pavojingų ir nepavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugos“ pirkimo – pardavimo sutartį. Teismo teigimu, šis pirkimas dėl jo objekto yra susijęs su viešuoju interesu, be to, jis iš dalies finansuojamas lėšomis, gautomis iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kurių panaudojimui skiriamas trumpas laiko terminas.

8Teismo teigimu, dėl nurodyto, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, kiltų grėsmė dėl viešojo intereso pažeidimo bei ES lėšų netekimo, o tuo pačiu ir projekto „Pavojingų ir nepavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymas“ įgyvendinimo, todėl netenkintinas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pažymėjo, jog, teismui priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, ieškovo teisės galėtų būti apgintos, VPĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka kreipiantis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutarties dalį, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti nurodytą ieškovo prašymą (25-26 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. CPK nuostatos viešųjų pirkimų byloms nagrinėti nustato sutrumpintus terminus (pasirengimas nagrinėti bylą teisme turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ieškinio priėmimo dienos (CPK 4236 str. 1 d., o sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos (CPK 4238 str. 4 d.), todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpis nebūtų ilgas.

122. Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai paslaugų tiekėjams“ 7 punkto 7.1 papunktyje nurodyta, kad pasiūlymai turi galioti ne mažiau kaip 130 kalendorinių dienų nuo jų pateikimo termino pabaigos. Taigi atsakovas (perkančioji organizacija) buvo numačiusi ilgą terminą pasiūlymų nagrinėjimui ir vertinimui, todėl nėra pagrindo teigti, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turėtų neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

133. Priešingai nei konstatavo teismas, viešojo pirkimo procedūrų tolimesnis vykdymas ir galimas sutarties pasirašymas su Konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančiu tiekėju gali lemti visuomenei svarbaus viešojo intereso pažeidimą, kadangi nurodytas tiekėjas gali neturėti pakankamos kvalifikacijos ir pajėgumų tinkamai vykdyti sutartį bei suteikti visuomenei reikalingas paslaugas, dėl ko nebūtų pasiektas viešojo pirkimo tikslas.

144. Nagrinėjamu atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti Konkurso procedūras, nes, priešingu atveju, teismui patenkinus ieškovo reikalavimus, priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Juolab kad, ieškovui įgyvendinat savo teisių gynybą VPĮ 96 straipsnio nustatyta tvarka, jis turėtų pakartotinai kreiptis į teismą ir įrodyti patirtą žalą, dėl ko užsitęstų teisminis ginčo išnagrinėjimas.

15Atsakovas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (41-44 b. l.). Nurodo, kad apeliantas nepateikia pagrįstų argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nenurodo, kokie viešieji interesai būtų pažeisti, jų nepritaikius. Atsakovo teigimu, apeliantas savo reikalavimą grindžia privačiu interesu, o pagal teismų praktiką, laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kitų asmenų interesai ir pažeistas viešasis interesas. Pažymi, jog atsakovas (perkančioji organizacija) ketina pasirašyti preliminariąsias sutartis su tiekėjais, įrašytais į pasiūlymų eilę, tarp jų ir ieškovu, todėl kiekvienu atveju, tarp preliminarią sutartį pasirašiusių tiekėjų bus atnaujintas varžymasis, kurio metu tiekėjai turės vienodas galimybes laimėti atskirus pirkimus; be to, viešuoju pirkimu įsigyjamos tęstinės ir dalomos paslaugos, todėl ieškinio patenkinimo atveju, su Konkurso sąlygų neatitinkančiu tiekėju sudaryta preliminarioji sutartis gali būti nutraukta, nesudarant grėsmės viešajam interesui bei tiekiamos paslaugos kokybei.

16Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (48 b. l.). Nurodo, kad ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vertintinas ne kaip viešojo intereso, bet kaip ieškovo privataus intereso gynimas. Trečiojo asmens nuomone, vykdomoje Konkurso stadijoje negali kilti žala nei ieškovui, nei visuomenės interesams; be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nesprendžiamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas, todėl neturi pagrindo apelianto argumentai, susiję su trečiojo asmens pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygoms.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

20CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, CPK 4237 straipsnyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylose teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, gali taikyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą bei įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (4237 str. 2 d. 1, 2 p.).

21Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tarp jų – viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo principą, yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik tiriant ir įvertinant konkrečios bylos aplinkybes; bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalos visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti tokias priemones (CPK 4237 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-62/2012, 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-61/2012).

22Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas projektas „Pavojingų ir nepavojingų gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo paslaugos“ (finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų), kurį įgyvendinant buvo organizuotas ginčo konkursas, susijęs su viešuoju interesu, t. y. utilizavimu Ignalinos atominės elektrinės nuolat susidarančių atliekų (tarp jų pavojingų), kurių kaupimui, saugojimui ir utilizavimui nustatyti griežti reikalavimai, o tai yra tiesiogiai susiję su gyventojų sveikata ir teise gyventi saugioje (nekenksmingoje) aplinkoje. Taigi, sustabdžius ginčo viešojo pirkimo konkurso procedūras, būtų prailgintas atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimo laikas, dėl ko gali būti neužtikrintas dėl atsakovo veiklos nuolat susidarančių atliekų (tarp jų – pavojingų) saugus ir savalaikis utilizavimas, pažeidžiant viešąjį interesą. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1940/2012). Juolab kad ginčo viešuoju pirkimu įsigyjamos tęstinės ir dalomos paslaugos, sudarant preliminariąsias sutartis, todėl, nustačius atsakovo (perkančiosios organizacijos) pažeidimus, susijusius su šiuo viešuoju pirkimu (tarp jų įrašymu į pasiūlymų eilę tiekėjo, kuris gali neatitikti Konkurso sąlygų), preliminarioji sutartis su tokiu tiekėju galėtų būti nutraukta, o paslaugas atliktų kitas tiekėjas, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, nesudarant grėsmės viešajam interesui bei tiekiamos paslaugos kokybei (VPĮ 63 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

23Kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo ir atsiliepimų kitų argumentų, kurie neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

24Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

26Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį, kuria netenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „AV investicija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „AV investicija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartimi, be kita ko,... 7. Nurodė, kad atsakovo vykdomu viešuoju pirkimu siekiama sudaryti „Pavojingų... 8. Teismo teigimu, dėl nurodyto, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012... 11. 1. CPK nuostatos viešųjų pirkimų byloms nagrinėti nustato sutrumpintus... 12. 2. Pirkimo dokumentų A dalies „Nurodymai paslaugų tiekėjams“ 7 punkto... 13. 3. Priešingai nei konstatavo teismas, viešojo pirkimo procedūrų tolimesnis... 14. 4. Nagrinėjamu atveju būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 15. Atsakovas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir... 16. Atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą trečiasis asmuo prašo jį atmesti... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančių byloje... 21. Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 22. Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas projektas „Pavojingų ir nepavojingų... 23. Kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo ir atsiliepimų kitų argumentų,... 24. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2012 m. lapkričio 15 d....