Byla e2-119-922/2015
Dėl išmokėtų sumų grąžinimo, rašytinio proceso tvarka

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, civilinėje byloje pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“, veikiančio per savo struktūrinį padalinį AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui A. P. dėl išmokėtų sumų grąžinimo, rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

2Akmenės rajono apylinkės teisme 2014-12-23 iškelta civilinė byla, kurioje ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. P. 4190,13 Lt draudimo išmokos, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 94 Lt žyminio mokesčio ir 286,77 Lt dokumentų vertimo išlaidų. Nurodoma, kad 2009-05-24 Ispanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovo vairuojama transporto priemonę MB, valst. Nr. ( - ), apgadino kitą transporto priemonę Peugeot 406, valst. Nr. ( - ). Eismo įvykio metu transporto priemonė MB, valst. Nr. ( - ) buvo apdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudikas ADB „RESO Europa“, tačiau 2009-04-01 ADB „RESO Europa“ buvo reorganizuota, jos teises ir pareigas perėmė AAS „Gjensidige Baltic“. Ieškovas išmokėjo 5480,53 EUR (20950,636 Lt) draudimo išmoką dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 12 str. 1 d. 5 p. numatyta pareiga per 3 d. d. raštu pranešti draudikui apie eismo įvykį. apie eismo įvykį reikia pranešti ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis dėl to yra atsakingas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 60.3. p. numato, kad atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iki 20 % išmokėtos draudimo išmokos, jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas nepateikė atsakingas draudikui eismo įvykio deklaracijos per Įstatymo 12 str. numatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį. atsakovas nepranešė draudikui apie eismo įvykį per Įstatymo nustatytą terminą, nepateikė įvykio deklaracijos, draudikui prašant nepadėjo aiškintis įvykio aplinkybių ir nepateikė turimo informacijos apie eismo įvykį, todėl ieškovas 2011-12-09 pareiškė pretenziją Nr. 20-162, kuria prašoma grąžinti 20 % išmokėtos draudimo išmokos, t. y. 4190,13 Lt, tačiau atsakovas geranoriškai nepatenkino šio ieškovo reikalavimo.

3Akmenės rajono apylinkės teisme 2015-01-19 gautas ir priimtas atsakovo A. P. atsiliepimas į ieškinį, kuriuo prašoma taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodoma, kad atsakovas pripažįsta kaltę dėl 2009-05-24 eismo įvykio, neginčija ieškovo išmokėtos draudimo išmokos dydžio, tačiau ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 str. 7 d., 1.127 str. 4 d. Pažymima, kad atsakovas negavo ieškovo 2011-12-09 pretenzijos, todėl apie ieškovo reikalavimus sužinojo tik gavęs ieškinį. Be to, atsakovas, grįžęs į Lietuvą, informavo draudimo brokerių įmonę UADBB FT Broker atstovybę Šiauliuose, kuriai tarpininkaujant buvo sudaryta draudimo sutartis su ADB „RESO Europa“, apie eismo įvykį, atsakovui buvo paaiškinta, kad su juo bus susiekta, jei reikės papildomų duomenų apie eismo įvykį. Iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas gavo visą informaciją apie draudiminį įvykį, ieškovas neatliko papildomo tyrimo, išmokėjo prašomą draudimo išmoką. Atkreipiamas dėmesys, kad ieškovas nepateikė duomenų, pagrindžiančių maksimalios (t. y. 20 %) draudimo išmokos dalies reikalavimo pagrįstumą. Atsakovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu ieškovas nepateiks procesinių dokumentų.

4Akmenės rajono apylinkės teismo 2015-01-21 nutartimi numatyta, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui vykdomas apruošiamųjų dokumentų būdu, ieškovas įpareigotas per 14 d. pateikti dubliką, tačiau per teismo nustatytą terminą dublikas teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad yra CPK 285 str. 1 d. numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 str. 2 d. priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą.

6Ieškinys atmestinas.

7CPK 285 str. 2 d. nustatyta, kad, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Aiškindamas šią teisės normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad, skirtingai nei vykstant įprastam bylos nagrinėjimui, priimant sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje esančių įrodymų vertinimą. Priimdamas sprendimą už akių, teismas paprastai sprendžia tik dėl teisinio pareikštų ieškinio reikalavimų pagrįstumo, vertindamas teisinį byloje esančių įrodymų pagrįstumą ir netirdamas detaliau įrodymų, t. y. netirdamas faktinio įrodymų pagrįstumo. Taigi formalus įrodymų vertinimas reiškia, kad teismui nereikia detaliai tirti įrodymų, nustatinėti konkrečių faktinių bylos aplinkybių, ir teismas pagal byloje esančius įrodymus tik sprendžia, būtų pagrindas tenkinti ieškinį ar jį atmesti, jeigu pasitvirtintų tų įrodymų turinys. Sprendimas už akių gali būti nepalankus ir aktyviajai šaliai, jeigu formaliai įvertinęs įrodymus teismas nustato, kad aktyviosios šalies pozicija nepagrįsta (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 3K-3-235/2011, Nr. 3K-3-551/2006).

8Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2009-05-24 Ispanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovo vairuojama transporto priemonę Mersedes-Benz, valst. Nr. ( - ), nepraleido kitos transporto priemonės, turinčio pirmumo teisę ir apgadino transporto priemonę Peugeot 406, valst. Nr. ( - ). Eismo įvykio metu transporto priemonė MB, valst. Nr. ( - ), buvo apdrausta transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudikas ADB „RESO Europa“, tačiau 2009-03-31 ADB „RESO Europa“ buvo reorganizuota, jos teises ir pareigas perėmė AAS „Gjensidige Baltic“. 2009-05-26 atlikta transporto priemonės Peugeot 406, valst. Nr. ( - ), ekspertizė, eismo įvykio metu padaryta žala įvertinta 5480,53 EUR suma. 2010-04-22 ieškovas sumokėjo 5480,53 EUR (20950,636 Lt) draudimo išmoką dėl eismo įvykio metu padarytos žalos atlyginimo. Ieškovas 2011-12-09 pareiškė pretenziją, kuria prašoma grąžinti 20 % išmokėtos draudimo išmokos, t. y. 4190,13 Lt. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas sumokėjo ieškovui.

9Vadovaujantis CK 1.126 str. 2 d. atsiliepime į ieškinį atsakovas pareiškė prašymą taikyti ieškinio senatį. Teismas, esant reikalavimui taikyti ieškinio senatį, privalo patikrinti, ar šis terminas tikrai praleistas. Nustatyti, ar ieškinio senaties terminas praleistas, įmanoma tik tiksliai žinant jo pradžią, taip pat išsiaiškinus, ar šis terminas nebuvo sustabdytas, nutrauktas.

10Pažymėtina, jog ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatant ieškinio senaties terminą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, užtikrinamas ne tik subjektinės teisės realumas, bet ir yra sudaromos sąlygos sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Šis terminas ne tik skatina nukentėjusią šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Jeigu asmuo veikia priešingai, nei nurodyta anksčiau – protingai ir sąžiningai, aktyviais teisėtais veiksmais per visą laikotarpį iki bylos iškėlimo siekia ginti savo pažeistas teises, negalima pripažinti, kad tai suteiktų atsakovui teisėtus lūkesčius tikintis, jog toks asmuo apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista, taip pat negalima pripažinti, jog, esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino atitiktų ieškinio senaties teisės instituto paskirtį. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 3K-3-446/2009, Nr. 3K-3-331/2002 ir kt.).

11Teismų praktikoje pažymima, kad atveju, kai nukentėjęs asmuo pareiškia reikalavimą atlyginti žalą ne tiesiogiai žalą padariusiam asmeniui, o jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui, jis tampa žalą padariusio asmens ir draudiko draudimo sutarties pagrindu susiklosčiusių draudimo teisinių santykių dalyviu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-7-368/2012). Draudikui, atlyginusiam nukentėjusiam asmeniui šio patirtą žalą (išmokėjusiam draudimo išmoką), pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d., TPVCAPDĮ 19 str. 10 d.). Toks draudiko reikalavimas transporto priemonės valdytojui – atsakingam už žalos padarymą asmeniui – kildinamas iš transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių, tai suponuoja, kad šiems reikalavimams taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.). Pagal CK 1.127 str. 4 d. iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 3K-3-382/2009, Nr. 3K-3-438/2006, Nr. 3K-3-27/2013). Pažymėtina, kad draudžiamojo įvykio atsitikimas savaime nereiškia žalą padariusio asmens draudiko pareigos atlyginti padarytą žalą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-15/2013), ji atsiranda tik tuomet, kai draudikas išmoka draudimo išmoką pagal pateiktą pretenziją. Nagrinėjamu atveju ieškovas, vykdydamas draudimo sutarties sąlygas, išmokėjo draudimo išmoką 2010-04-22, todėl darytina išvada, kad ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo draudimo išmokos pervedimo dienos, t. y. 2010-04-22. Tuo tarpu ieškinys teismui pareikštas 2014-12-23. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, konstatuotina, jog ieškinys teisme pareikštas praleidus įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą, numatytą CK 1.125 str. 7 d.

12CK 1.131 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki pareiškiant ieškinį yra pagrindas atmesti ieškinį, pasibaigus ieškinio senaties terminui asmuo praranda teisę į priverstinį pažeistų teisių gynimą teismine tvarka. Ieškovui nurodžius svarbias ieškinio senaties termino praleidimo priežastis (CPK 12 str., 178 str.), teismas gali atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir ginti pažeistą teisę taikant CK 1.131 str. 2 d. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nenurodė svarbių ieškinio senaties praleidimo priežasčių, todėl ieškinys atmestinas.

13Pašto išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma, mažesnė nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 nurodyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis CPK 178 str., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. teismas

Nutarė

15ieškinį atmesti.

16Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai