Byla eB2-1859-896/2019
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Statybų sritis“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Statybų sritis“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 1 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Statybų sritis“, konstatavęs, kad atsakovė UAB „Statybų sritis“ yra nemoki, nes pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams (102 323,31 Eur) viršija į balansą įrašyto turto vertę (21 924 Eur).

3Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2019 m. spalio 11 d. informavo teismą, kad UAB „Statybų sritis“ 2019 m. spalio 10 d. sumokėjo 2050,00 Eur ir padengė visą įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

42019 m. spalio 14 d. Kauno apygardos teisme atsakovė UAB „Statybų sritis“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 10 d. nutarties, prašydama panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti atsakovei bankroto bylą. Skunde nurodoma, kad atsakovė su ieškove vedė derybas, t. y. buvo susitarę, kad jeigu atsakovė ieškovei sumokės dalį skolos, tai ieškovė ir atsakovė iš karto sudarys skolos mokėjimo išdėstymo grafiką ir pateiks teismui reikiamus dokumentus, kad civilinė byla Nr. eB2-1859-896/2019 būtų nutraukta ir atsakovei nebūtų keliama bankroto byla. Atsakovė 2019 m. rugsėjo 5 d. sumokėjo ieškovei 2135,00 Eur sumą. Dėl atsakovei nežinomų priežasčių ieškovė nesiėmė reikiamų veiksmų, kad civilinė byla būtų nutraukta, todėl Kauno apygardos teismas, neturėdamas tokios informacijos, nepagrįstai priėmė skundžiamą nutartį. Skundo padavimo dieną ieškovė neturi reikalavimo teisės į atsakovę, nes visa atsakovės skola yra padengta.

5Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir pateiktus duomenis, iš dalies sutinka su atsakovės atskiruoju.

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinti trys pagrindai, kuriais remdamasis teismas atsisako iškelti bendrovei bankroto bylą: 1) bendrovė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad bendrovė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus.

7Pagal teismų praktiką civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš trijų atsisakymo iškelti bendrovei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-340/2014; 2017 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2048-241/2017; 2018 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-373-823/2018; kt.).

8Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindas taikytinas ir tais atvejais, kai kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimai yra visiškai patenkinami apeliacinio proceso metu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2048-241/2017, kt.).

9Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius 2019 m. spalio 11 d. informavo teismą, kad UAB „Statybų sritis“ 2019 m. spalio 10 d. sumokėjo 2050,00 Eur ir padengė visą įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Kiti kreditoriai savarankiškų reikalavimų dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjamoje byloje nėra pareiškę. Taigi, egzistuoja savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas), todėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės, atsisakant iškelti atsakovei bankroto bylą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 13 dalimi,

Nutarė

11sutinkant su atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Statybų sritis“ atskiruoju skundu, Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-1859-896/2019, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybų sritis“ iškelta bankroto byla, panaikinti.

12Atsisakyti iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybų sritis“ (juridinio asmens kodas 303048882, buveinės adresas: Jonavos r. sav. Jonavos m. Jonalaukio g. 10) bankroto bylą.

13Informaciją apie atsisakymą iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Statybų sritis“ įsiteisėjus nutarčiai ne vėliau kaip kitą darbo dieną paskelbti viešame specialiame interneto tinklalapyje.

14Apie atsisakymą iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Statybų sritis“ nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

15Nutartis per 10 dienas nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai