Byla e2-2048-241/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „GJ baldai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-5419-590/2017 pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „GJ baldai“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovei UAB „GJ baldai“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė nesilaikė nustatytos valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos, todėl nuo 2017 m. sausio 1 d. susidarė įsiskolinimas Fondo biudžetui, kuris, 2017 m. rugsėjo 8 d. duomenimis, buvo 3 680,30 Eur. Atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos. 2017 m. rugsėjo 8 d. duomenimis UAB „GJ baldai“ vardu įregistruotas nekilnojamas turtas – statiniai, kurių realizavimas yra apsunkintas hipoteka ir areštu, bendrovės vardu registruotų transporto priemonių nėra.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „GJ baldai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė MB „Nemokumo valdymas“.
 2. Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registre atsakovė UAB „GJ baldai“ įregistruota 2009 m. rugsėjo 21 d., nuo 2011 metų nevykdo teisės aktuose nustatytos pareigos viešajam registrui pateikti finansinius ir kitus įmonės dokumentus, todėl tinkamai įvertinti įmonės finansinę padėtį nėra galimybės. Atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugsėjo 8 d. duomenimis buvo 3 680,30 Eur, iš jų: 3 513,15 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 167,15 Eur delspinigių. Ieškovo atsakovei taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės nebuvo veiksmingos. UAB „GJ baldai“ vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas – statiniai, tačiau jiems taikoma hipoteka, kitų institucijų ir antstolių areštai, taigi šio turto realizavimas yra apsunkintas. VĮ Regitra bei Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, įmonė registruoto turto neturi.
 3. Įvertinęs byloje esančią medžiagą, teismas sprendė, kad atsakovė atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytus pagrindus bankroto bylai iškelti.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „GJ baldai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad atsakovė teismui nepateikė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat nepateikė finansinių dokumentų, tačiau nutartyje visiškai nenurodyta kokiu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatytu būdu atsakovei teismo siųsti procesiniai dokumentai buvo įteikti. Atsakovė apie jai iškeltą bankroto bylą sužinojo visiškai atsitiktinai iš trečiųjų asmenų, todėl bylos nagrinėjimo metu negalėjo tinkamai ginti savo interesų.
  2. UAB „GJ baldai“ yra moki ir perspektyvi baldų gamybos įmonė, nepaisant to, kad šiuo metu turi finansinių sunkumų, su kuriais susidūrė 2016 metų pabaigoje, kai tarp buvusio akcininko I. K. (I. K.) ir esamo bendrovės akcininko A. J. kilo ginčas dėl UAB „GJ Baldai“ akcijų nuosavybės. Nagrinėjat ginčą teisme byloje Nr. 2-6289-553/2016 (dabartinis Nr. 2-783-553/2017) buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuota A. J. priklausančių 100 proc. UAB „GJ baldai“ akcijų, taip pat uždrausta priimti sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo, kt. Teismui uždraudus akcininkui didinti bendrovės įstatinį kapitalą, reorganizuoti bendrovę, iš esmės buvo užkirstas kelias efektyviam bendrovės valdymui, todėl atsakovei pradėjus stigti apyvartinių lėšų, akcininkas negalėjo į ją investuoti.
  3. UAB „GJ baldai“ lėšų stygių nulėmė dviejų jos debitorių vengimas atsiskaityti už pagamintą ir parduotą baldų produkciją. Pirmasis debitorius yra UAB „Nekilnojamo turto valdymas“, kuri pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras UAB „GJ Baldai“ yra skolinga 345 000,00 Eur. Antrasis apelianto debitorius yra UAB „Eurelus“, kuri ieškovei yra skolinga 526 350,00 Eur už jai parduotą nekilnojamąjį turtą. Šiuo metu pagal UAB „GJ baldai“ ieškinį UAB „Eurelus“ yra iškelta civilinė byla Nr. e2-2365-232/2017 dėl nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo.
  4. Be nuodytų debitorių atsakovė taip pat nuosavybės teise turi didelės vertės nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus su statiniais, kurių vertė yra 422 605,00 Eur. Taigi, bendra atsakovės turto vertė yra 1 293 955,00 Eur. Tuo tarpu atsakovės bendras kreditorinių įsipareigojimų dydis yra 509 051,30 Eur, iš kurių pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 19 051,30 Eur, o nepradelsti – 490 000,00 Eur. Atsižvelgiant į turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, atsakovė negali būti laikoma nemokia ĮBĮ prasme.
  5. Atsakovė negali pateikti savo veiklos finansinių ataskaitų rinkinių, kadangi jie yra buhalterines paslaugas teikusios įmonės UAB „Apskaitos analizė“ žinioje. Su šia įmone 2016 metais buvo nutraukta buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, tačiau bendrovės finansiniai dokumentų atsakovės vadovui nebuvo perduoti, kadangi UAB „Apskaitos analizė“ yra lojali buvusiam akcininkui, todėl įvairiais būdais yra sąmoningai kliudoma atsakovės veiklai.
 2. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė teigia, kad UAB „GJ baldai“ yra moki ir perspektyvi baldų įmonė, tačiau pažymėtina, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. UAB „GJ baldai“ nėra apdraustųjų asmenų. Dėl šios priežasties tikėtina, kad įmonė veiklos nevykdo. UAB „GJ baldai“ nesikreipė į VSDFV Vilniaus skyrių dėl skolos sumokėjimo atidėjimo ar skolos sumokėjimo dalimis. Vien ši aplinkybė įrodo, kad įmonė yra nemoki, daugiau kaip 10 mėnesių nemoka mokesčių.
  2. Nors skunde nurodyti debitoriai, tačiau negalima spręsti ar iš viso yra realių galimybių išieškoti nurodytas lėšas, ar debitorinės lėšos gali būti laikomos realiu UAB „GJ baldai“ turtu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vertinant atsakovės nemokumą turi būti atsižvelgta į faktiškai turimą turtą bei galimybę iš jo išieškoti skolą.
  3. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo ir tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, kad įmonė yra faktiškai nemoki. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, kad įmonės faktinio mokumo nustatymui svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios yra objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, nes nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant ½ balansinės turto vertės.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta įmonės bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

7Dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo. Iš bylos duomenų pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytus požymius. Tokią išvadą teismas grindė tuo, kad nuo 2011 metų įmonė nevykdo pareigos viešajam registrui pateikti finansinius ir kitus įmonės dokumentus, todėl tinkamai įvertinti įmonės finansinę padėtį nėra galimybės. Atsakovės skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugsėjo 8 d. duomenimis buvo 3 680,30 Eur, atsakovės vardu įregistruotas nekilnojamasis turtas, tačiau disponavimo juo teisė apribota areštu ir hipoteka, įmonė registruotinų transporto priemonių neturi.
 2. Atsakovė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iškėlė jai bankroto bylą. Pasak atsakovės, ji yra moki, nes jos turto vertė yra 1 293 955,00 Eur, o bendras kreditorinių įsipareigojimų dydis yra 509 051,30 Eur, iš kurių pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 19 051,30 Eur. Nurodo, kad UAB „GJ baldai“ lėšų stygių nulėmė dviejų jos debitorių vengimas atsiskaityti už pagamintą ir parduotą baldų produkciją bei parduotą nekilnojamąjį turtą, be to įmonė turi didelės vertės nekilnojamąjį turtą.
 3. Nagrinėjamu atveju, po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties iškelti atsakovės bankroto bylą priėmimo atsakovė apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad sumokėjo ieškovui (kreditoriui) skolą. Atsakovės bankroto bylos iškėlimą inicijavęs kreditorius VSDFV Vilniaus skyrius 2017 m. gruodžio 14 d. raštu informavo apeliacinės instancijos teismą, kad atsakovė 2017 m. gruodžio 16 d. sumokėjo visą valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą (3 710,00 Eur) ir Fondo biudžetui nėra skolinga, todėl neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas dėl atsisakymo iškelti bankroto bylą. Kiti kreditoriai savarankiškų reikalavimų dėl atsakovės bankroto nagrinėjamoje byloje nereiškė.
 4. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinti trys pagrindai, kuriais remdamasis teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus. Civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš trijų atsisakymo iškelti įmonei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-340/2014).
 5. Atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu atsakovė UAB „GJ baldai“ visiškai atsiskaitė su ieškovu (kreditoriumi), spręstina, kad egzistuoja savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti atsakovės bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas), todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 6. Egzistuojant atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindui, apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja kaip teisiškai nereikšmingų atsakovės atskirojo skundo argumentų, kuriais ji grindžia savo mokumą ir kelia (ne)tinkamo procesinių dokumentų įteikimo byloje klausimą.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „GJ baldai“ bankroto bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai