Byla e2-373-823/2018
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-724-252/2017, kuria teismas iškėlė UAB ,,Agentas“ bankroto bylą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Agentas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-724-252/2017, kuria teismas iškėlė UAB ,,Agentas“ bankroto bylą, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėjas VSDFV Utenos skyrius prašė atsakovei UAB „Agentas“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė nuo 2010 m. IV ketvirčio nuolat vėluoja mokėti privalomąsias valstybinio socialinio draudimo įmokas. Šiuo metu įmonės skola VSDFV biudžetui yra 3 493,86 Eur. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 19 d. raštu įspėjo atsakovę apie susidariusią skolą ir ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimas buvo įteiktas 2017 m. balandžio 27 d., skola nepadengta.
 2. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo ir teismo nurodytų duomenų apie įmonę. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2017 m. lapkričio 15 d.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. gruodžio 4 d. nutartimi iškėlė UAB „Agentas“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Divingas“.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovės UAB „Agentas“ nemokumą patvirtina pareiškime teismui nurodytos aplinkybės apie tai, jog įmonė nemoka privalomų mokesčių į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, įmonė nepateikė duomenų apie tai, kad ji vykdytų kokią nors veiklą ir dengtų įsiskolinimus. Atsakovė paskutinius finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui teikė už 2016 m. Pateiktas balansas patvirtina, kad įmonė turto turi už 1 093 193 Eur, mokėtinos sumos yra 712 115 Eur ir visa skola mokėtina per vienerius metus. Pelno ataskaita patvirtina, kad įmonė dirba nuostolingai. Palyginus atsakovės balanso duomenis su praėjusiais metais, matyti, kad įmonės turtas per 2016 metus nepadidėjo, tačiau skolos išaugo. Nors įmonės vardu yra registruoti du žemės sklypai ir pastatas (sandėlis), tačiau nekilnojamasis turtas yra areštuotas antstolių.
 3. Teismas konstatavo, kad UAB „Agentas“ skolos yra didesnės nei pusė turimų lėšų ar turto, atsakovė dėl nemokumo neatsiskaito su pareiškėju, dėl nemokumo negali ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktai). Teismas nenustatė pagrindų, dėl kurių bankroto bylą turėtų būti atsisakyta iškelti (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

6III. Atskirojo skundo argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Agentas“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Agentas“, atsisakius tenkinti apeliantės prašymus, – perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Atsakovė Juridinių asmenų registre buvo registruota 2010 m. rugsėjo 14 d., jos veikla – kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba. Dėl pastaraisiais metais nepalankios verslo aplinkos atsakovė 2016-2017 m. buvo faktiškai sustabdžiusi savo veiklą, atleido darbuotojus, todėl susidarė skola VSD fondui. 2017 m. spalio 1 d., siekdama atnaujinti ir vystyti ūkinę veiklą, atsakovė sudarė verslo planą „Medžio anglies fasavimas ir malkų pardavimas“. Verslo planas apima 14 mėnesių laikotarpį. Atsakovė 2017 m. spalio 1 d. su UAB „Karbonita“ sudarė sutartį dėl medžio anglies fasavimo, o su UAB „Vesalis“ – sutartį dėl medienos pirkimo – pardavimo. Kitos malkų pardavimo sutartys bus sudarytos iki 2018 m. sausio 1 d., šiuo metu vyksta derybos su pirkėjais. Atsakovė 2018 m. planuoja įdarbinti 14 darbuotojų, pardavinėti malkos ir medžio anglies fasavimo paslaugą. Atsakovė 2019 m. planuoja vėl gaminti ir eksportuoti medžio anglį.
  2. Atsakovės 3 493,86 Eur skola VSDFV Utenos skyriui nėra didelė, todėl, atsižvelgus į galimas įmonės finansinės veiklos apimtis, turimą turtą, bus visiškai sumokėta ne vėliau kaip iki 2018 m. sausio 12 d. Atsakovė turi nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, kurio bendra vertė – 432 029 Eur.
  3. Teismas visiškai nevertino aplinkybių, susijusių su įmonės veiklos specifika, verslo vystymu, finansinės veiklos apimtimis, pelno ir nuostolių skaičiavimais, turimu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu. Šiuo metu atsakovė atnaujina savo ūkinę veiklą ir yra pajėgi bei konkurencinga rinkos dalyvė, galinti vykdyti komercinę veiklą, gamybą ir grąžinti kreditoriams skolas.
 2. Pareiškėjas VSDFV Utenos skyrius atsiliepimo į atsakovės atskirąjį skundą nepateikė.
 3. 2018 m. sausio 4 d. apeliantė pateikė teismui naują įrodymą – mokėjimo pavedimą, patvirtinantį kad 2018 m. sausio 3 d. UAB „Bromela“ sumokėjo už atsakovę 3 493,86 Eur sumą VSDFV. Šis įrodymas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartimi buvo priimtas, o bylos pagal atsakovės atskirąjį skundą nagrinėjimas atidėtas, siekiant gauti pareiškėjo patvirtinimą, kad su juo buvo visiškai atsiskaityta.
 4. 2018 m. sausio 5 d. pareiškėjas VSDFV Utenos skyrius pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinimą, kad atsakovė įsiskolinimo VSDFV biudžetui 2018 m. sausio 5 d. neturi.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria iškelta įmonės bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 2. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinti trys pagrindai, kuriais remdamasis teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus; 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla; 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus. Civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjantis (pirmosios ar apeliacinės instancijos) teismas nustatęs, jog egzistuoja bent vienas iš trijų atsisakymo iškelti įmonei bankroto bylą pagrindų, turi atsisakyti kelti atsakovui bankroto bylą, nepaisant to, kad byloje esančių įrodymų visetas patvirtina, jog egzistuoja viena ar kelios ĮBĮ įtvirtintos bankroto bylos iškėlimo sąlygos (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-340/2014).
 3. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindas taikytinas ir tais atvejais, kai kreditoriaus (kreditorių), kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimai yra visiškai patenkinami apeliacinio proceso metu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2048-241/2017, kt.).
 4. Atsakovė apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad visiškai atsiskaitė su pareiškėju. Kiti kreditoriai savarankiškų reikalavimų dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo nagrinėjamoje byloje nėra pareiškę. Taigi, egzistuoja savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas), todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas spręstinas iš esmės, atsisakant iškelti atsakovei bankroto bylą.
 5. Egzistuojant ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintam atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindui, apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja kaip teisiškai nereikšmingų atsakovės atskirojo skundo argumentų, kuriais ji grindžia savo mokumą.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

11Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gruodžio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Agentas“ bankroto bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai