Byla 2-1455/2011
Dėl akcinės bendrovės „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ kreditorių susirinkimo pirmininko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutarties, kuria teismas įpareigojo atlikti veiksmus, civilinėje byloje Nr. B2-657-258/2010 dėl akcinės bendrovės „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 21 d. nutartimi atsakovui AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vermosa“.

5Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pripažino BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi UAB „Vermosa“ atstatydino ir LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto eiga“.

7LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administratorius UAB „Bankroto eiga“ pateikė teismui prašymą iš buvusio LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administratoriaus išreikalauti įmonės dokumentus, kadangi jam yra perduota tik dalis įmonės dokumentų.

8Pareiškėjai K. P. , K. G. pateikė teismui prašymus įpareigoti bankroto administratorių išduoti pažymas apie gautas draudžiamąsias pajamas pensijai skirti.

9Kreditoriai VšĮ „Ditus“, UAB „Šklėriai“ pateikė teismui prašymą įpareigoti bankrutavusios AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administratorių pateikti teismui dokumentus dėl įmonės pabaigos, spręsti klausimą dėl administratoriaus atsakomybės už teismo nutarčių nevykdymą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi nutarė UAB „Vermosa“ ir UAB „Bankroto eiga“ nustatyti terminą ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 20 d. atlikti likusių esamoje būklėje bankrutavusios AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ dokumentų perėmimą-perdavimą; įpareigoti UAB „Bankroto eiga“ buvusiems AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ darbuotojams išduoti pažymas apie gautas draudžiamąsias pajamas pensijai gauti; įpareigoti UAB „Bankroto eiga“ ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 8 d. pateikti Vilniaus apygardos teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos.

12Teismas nurodė, kad antstolio D. Šidlausko 2008 m. vasario 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog susipažinęs su perėmimui pateiktais dokumentais UAB „Bankroto eiga“ įgaliotas asmuo nustatė, kad dokumentai yra sudėti į segtuvus, sunumeruoti pieštuku; kai kuriuose segtuvuose buvo juose esančių dokumentų apyrašai, kurie nebuvo pasirašyti; kita dalis segtuvų buvo be juose esančių dokumentų apyrašų; visuose segtuvuose esantys dokumentai buvo nesusiūti ir nesuantspauduoti. Teismas pažymėjo, kad UAB „Bankroto eiga“ įgaliotas asmuo atsisakė perimti tokios būklės dokumentus bei nurodė, jog dokumentus perims, kai perduodančioji pusė juos pateiks susiūtus ir suantspauduotus. Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus UAB „Bankroto eiga“ pranešimas patvirtina, jog jis UAB „Vermosa“ kvietė dalyvauti dokumentų perdavimo-priėmimo procedūroje, nurodė, jog numatomos procedūros pradžia 2010 m. rugsėjo 23 d. 13 val., adresu Verkių g. 44, Vilnius, prie kabineto Nr. 207. Teismas nurodė, kad antstolio I. Gaidelio 2010 m. rugsėjo 23 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog iki 13 val. 15 min. UAB „Vermosa“ atstovai nurodytu adresu neatvyko.

13Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes, pažymėjo, kad organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą yra bankroto administratoriaus pareiga, nustatyta Įmonių bankroto įstatyme. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog bankroto administratoriai UAB „Vermosa“ bei UAB „Bankroto eiga“ nededa maksimalių pastangų dėl bankrutavusios AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ likusių dokumentų perėmimo-perdavimo, sprendė, kad jiems nustatytinas 14 dienų terminas įvykdyti įstatyme nustatytą pareigą perduoti ir perimti esamoje būklėje likusius neperduotus- nepriimtus AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ dokumentus; juos perėmus bankroto administratorius UAB „Bankroto eiga” įpareigotinas buvusiems AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ darbuotojams išduoti pažymas apie gautas draudžiamąsias pajamas pensijai gauti.

14Teismas konstatavo, kad Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio šeštojoje dalyje nustatytas 24 mėnesių terminas skirtas bankrutavusios AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė” turto pardavimui ir perdavimui, baigėsi. Teismas nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, kad įmonės administratorius UAB „Bankroto eiga” nededa maksimalių pastangų bankrutavusios įmonės likvidavimo procedūrai baigti, jam nustatytinas vieno mėnesio terminas pateikti teismui ataskaitą apie Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnyje nustatytų pareigų įvykdymą, pateikti teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Atskiruoju skundu atsakovo LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ kreditorių susirinkimo pirmininkas prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. teismo nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

171. Teismo nutartis naikintina absoliutaus negaliojimo pagrindais, nes priimta dėl neįtrauktų dalyvauti byloje kreditorių teisių ir pareigų, remiantis tik VšĮ „Ditus“ bei UAB „Šklėriai“ prašymais dėl įmonės pabaigos, nors Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 6 dalis numato, kad šio klausimo išsprendimas priklauso susirinkimo kompetencijai. Be to, teismas nepagrįstai klausimą dėl termino apsispręsti dėl likusio neparduoto ar neperduoto kreditoriams turto pratęsimo išnagrinėjo nedalyvaujant kreditorių susirinkimo atstovui, nepranešus, kad bus nagrinėjami atskirų kreditorių prašymai tuo pačiu klausimu.

182. Teismas nepagrįstai įpareigojo UAB „Bankroto eiga“ perimti su darbo santykiais susijusius dokumentus iki 2010 m. spalio 20 d., prieš tai neišnagrinėjęs bankroto administratoriaus prašymų dėl vykdomojo rašto UAB „Vermosa“ atžvilgiu išdavimo, nes atstatydintas administratorius ne tik neįvykdė susirinkimo sprendimo dokumentus suarchyvuoti ir priduoti archyvui, bet ir negrąžino tam skirtų 24 000 Lt, o perduoti juos naujai paskirtam administratoriui pasirašytinai atsisako. Neišreikalavus šios dokumentacijos priverstine tvarka, neįmanoma įvykdyti ir teismo įpareigojimo.

193. Teismo įpareigojimas pateikti teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos, negali būti įvykdytas dviejų suinteresuotų kreditorių prašymu be atitinkamo kreditorių susirinkimo sprendimo.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. teismo nutartis paliktina nepakeista.

22CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Bankroto procesą reglamentuojančios teisės normos iš esmės yra viešosios teisės normos ir jų tikslas – pašalinti iš rinkos nemokius rinkos dalyvius.

23Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo UAB „Bankroto eiga“ ne vėliau kaip iki 2010 m. lapkričio 8 d. pateikti Vilniaus apygardos teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos. Bylos duomenys patvirtina, kad bankroto byla atsakovui AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ buvo iškelta Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 21 d. nutartimi, o Vilniaus apygardos teismo 2005 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto procesas negali tęstis neribotą laiką. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio šeštoji dalis numato, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas; nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo nurašymo dienos turi būti panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka; nurašytą nekilnojamąjį turtą administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų po jo nurašymo dienos pagal perdavimo aktą turi neatlygintinai perduoti savivaldybei, kurios teritorijoje yra šis nekilnojamasis turtas; per nurodytą terminą savivaldybė privalo perimti šį turtą; kreditorių susirinkimo prašymu šioje dalyje nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti. Byloje nėra duomenų, kad minėtas 24 mėnesių terminas byloje buvo pratęstas. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į įmonių bankroto proceso tikslus, taip pat atsižvelgiant į nagrinėjamos bankroto bylos trukmę, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administratoriui terminą dokumentų, reikalingų sprendimui dėl įmonės pabaigos pateikimui. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkto nuostatas, administratorius turi pareigą organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtoje įstatymo nuostatoje įtvirtintą administratoriaus pareigą bei šios pareigos vykdymą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė UAB „Vermosa“ ir UAB „Bankroto eiga“ terminą atlikti likusių esamoje būklėje BAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ dokumentų perėmimą-perdavimą, kadangi minėti veiksmai yra būtini bankroto proceso eigai bei šio proceso užbaigimui, o tuo pačiu ir bankroto proceso tikslų įgyvendinimui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

24Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas pateikti teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti, jau yra suėjęs, sprendžia, kad nustatytinas naujas terminas iki 2011 m. liepos 1 d. nurodytiems veiksmams atlikti. Taip pat teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl nurodytų priežasčių nustatytinas ir naujas terminas UAB „Vermosa“ bei UAB „Bankroto eiga“ iki 2011 m. birželio 16 d. atlikti likusių esamoje būklėje bankrutavusios AB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ dokumentų perėmimą-perdavimą.

25Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Vermosa“ bei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto eiga“ terminą iki 2011 m. birželio 16 d. atlikti likusių esamoje būklėje bankrutavusios akcinės bendrovės „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ dokumentų perėmimą-perdavimą.

29Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto eiga“ terminą iki 2011 m. liepos 1 d. pateikti teismui dokumentus, reikalingus sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 21 d. nutartimi atsakovui AB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pripažino BAB... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 15 d. nutartimi UAB „Vermosa“... 7. LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ administratorius UAB... 8. Pareiškėjai K. P. , K. G. pateikė teismui prašymus įpareigoti bankroto... 9. Kreditoriai VšĮ „Ditus“, UAB „Šklėriai“ pateikė teismui prašymą... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 6 d. nutartimi nutarė UAB... 12. Teismas nurodė, kad antstolio D. Šidlausko 2008 m. vasario 20 d. faktinių... 13. Teismas, vertindamas nurodytas aplinkybes, pažymėjo, kad organizuoti įmonės... 14. Teismas konstatavo, kad Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio šeštojoje... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Atskiruoju skundu atsakovo LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“... 17. 1. Teismo nutartis naikintina absoliutaus negaliojimo pagrindais, nes priimta... 18. 2. Teismas nepagrįstai įpareigojo UAB „Bankroto eiga“ perimti su darbo... 19. 3. Teismo įpareigojimas pateikti teismui dokumentus, reikalingus sprendimui... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d.... 22. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 23. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų.... 24. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pirmosios instancijos teismo... 25. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.... 28. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Vermosa“ bei uždarajai akcinei... 29. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto eiga“ terminą iki 2011 m....