Byla e2-1399-1064/2019
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Venipak Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Donkis“, RB Design Italiano di R. B. ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Delamode Baltics“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Cargo Caravan“ dėl skolos už pervežimo paslaugas priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Venipak Lietuva“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Fomičiova,

2sekretoriaujant Rasai Medveckajai, Miglei Udraitei, Rasai Kaupinytei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“ atstovui advokatui Robertui Naruševičiui,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Delamode Baltics“ atstovei advokatei Kristinai Balandytei,

5trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Venipak Lietuva“ atstovui advokatui Tomui Petrikui,

6trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Donkis“ atstovei direktorei A. K.,

7trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. atstovei R. B.,

8liudytojams A. K., F. R. (F. R.),

9viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Delamode Baltics“ dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Venipak Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Donkis“, RB Design Italiano di R. B. ir pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Delamode Baltics“ priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Cargo Caravan“ dėl skolos už pervežimo paslaugas priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Venipak Lietuva“.

10Teismas

Nustatė

11ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 1159 Eur nuostolių, patirtų atsakovei pažeidus Krovinio vežimo sutartį bei sugadinus gabenamą krovinį, 170 Eur skolos išieškojimo ne teismine tvarka išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 33,88 Eur dokumentų vertimo išlaidų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

12Ieškovė nurodė, kad 2017 m. lapkričio 16 d. su atsakove UAB „Delamode Baltics“ sudarė Krovinio pervežimo užsakymo sutartį Nr. 149 60/23 (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo pervežti krovinį (prabangius baldus) (toliau – krovinys) iš Italijos Respublikos į Lietuvos Respubliką. Šiuo atveju ieškovė laikoma ekspeditore, kadangi ji pati krovinio nevežė, o pasitelkė atsakovę. Atsakovė, pasitelkusi faktinį krovinio vežėją UAB „Venipak Lietuva“ nugabeno krovinį iš Italijos Respublikos į Lietuvos Respubliką. Pristačius krovinį į iškrovimo vietą adresu ( - ), jį priėmė faktinis krovinio gavėjas F. R. (toliau – ir krovinio gavėjas), nors pagal šalių susitarimą krovinį turėjo priimti krovinio siuntėjo RB Design Italiano (toliau – ir krovinio siuntėjas) įgaliotas asmuo A. K., tačiau krovinį pristačius anksčiau nei buvo nurodyta sutartyje, t. y. 2017 m. lapkričio 20 d., įgaliotas asmuo nespėjo anksčiau atvykti į iškrovimo vietą.

13Taip pat nurodė, kad iškrovus krovinį iškrovimo vietoje, krovinio gavėjas pastebėjo, jog dėžės, kuriose buvo supakuotas krovinys, buvo pažeistos. Tuomet krovinio gavėjas paprašė vairuotojo pateikti CMR važtaraštį, kad jame galėtų pažymėti krovinio apgadinimus, tačiau faktinis krovinio vežėjas tą padaryti atsisakė ir išvyko atgal. Vėliau, atvykus krovinio siuntėjo įgaliotam asmeniui A. K. bei išpakavus krovinį, buvo užfiksuoti šie krovinio pažeidimai, t. y. 1) pažeistas veidrodis; 2) sugadinti du stalviršiai, suoliukas bei sulaužytos medinės lovos grotelės. Tą aiškiai atspindi ir krovinio apžiūros metu padarytos fotonuotraukos, kurios buvo pateiktos atsakovei. Krovinio gavėjas atsisakė priimti sugadintus baldus.

14Ieškovė 2017 m. lapkričio 22 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr. 2017-11-22/1 dėl sugadinto krovinio, kurioje nurodė, kad dėl atsakovės veiksmų, gabenant krovinį, krovinio gavėjas patyrė tiesioginių nuostolių. Nurodė, kad tą pačią dieną buvo pateikta patikslinta pretenzija Nr. 2017-11-22/2, kurioje buvo nurodyta informacija apie planuojamą krovinio defektų taisymą, atitinkamai, pažymėta, kad preliminariais skaičiavimais krovinio defektų ištaisymas kainuos apie 1000 Eur. Atsakovė su ieškovės pateiktomis pretenzijomis nesutiko, pateikdama 2017 m. gruodžio 15 d. atsakymą į pretenziją.

15Taip pat pažymėjo, kad 2018 m. vasario 22 d. krovinio siuntėjas RB Design Italiano di R. B. pateikė ieškovei sąskaitą - faktūrą Nr. RB-008, kurioje buvo nurodyta, jog dėl faktinio krovinio vežėjo veiksmų bendri nuostoliai sugadinus krovinį sudaro 1159 Eur. Nurodė, kad šią sumą ieškovė buvo priversta sumokėti krovinio siuntėjui RB Design Italiano di R. B., tą patvirtina ir į bylą pateiktas 2018 m. kovo 19 d. tarptautinis mokėjimo pavedimas. Ieškovės teigimu, atlyginusi šiuos krovinio siuntėjo RB Design Italiano di R. B. nuostolius, ji įgijo regreso teisę į atsakovę. 2018 m. kovo 20 d. ieškovė parengė patikslintą pretenziją, kuria pareikalavo, kad atsakovė kompensuotų patirtus nuostolius, tačiau atsakovė šio reikalavimo neįvykdė.

16Nurodė, kad 2018 m. gegužės 29 d. stengdamasi tarp šalių kylantį ginčą dėl netinkamo krovinio gabenimo metu atsiradusių nuostolių sureguliuoti taikiai, neteismine tvarka, išsiuntė atsakovei išsamų atsakymą dėl sugadinto krovinio bei pareikalavo kuo greičiau kompensuoti nuostolius bei papildomai ieškovė paprašė atsakovės nurodyti šią informaciją: 1) pro kurį terminalą buvo gabenamas krovinys bei 2) kodėl krovinio gavėjui buvo atsisakyta pateikti CMR važtaraštį, tačiau atsakymų į pateiktus užklausimus negavo ir nesulaukė apmokėjimo už patirtus nuostolius.

17Pažymėjo, kad 2018 m. liepos 10 d. iš krovinio siuntėjo RB Design Italiano di R. B. ieškovė gavo išsamų paaiškinimą dėl nuostolių atlyginimo. Paaiškinime buvo nurodyta, kad krovinio siuntėjas sumokėjo baldų remonto kaštus, jų nuvertėjimo sumą klientui Mobilpiu SRL pagal pateiktą proformą 414/18. Paaiškino, kad Mobilpiu SRL pagal užsakymą krovinio gavėjui pagamino prabangius baldus, kuriuos įsipareigojo pervežti atsakovė, o susidarę nuostoliai ir buvo nulemti tiesioginių atsakovės veiksmų netinkamai vykdant savo įsipareigojimus pagal sutartį. Nurodė, kad kaip patvirtinantį įrodymą, įrodantį nuostolių kompensavimo faktą, krovinio siuntėjas ieškovei pateikė mokėjimo pavedimo kopiją.

18Pažymėjo, kad dėl atsakovės sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, t. y. atsakovei krovinio pervežimo metu sugadinus gabenamą krovinį, ieškovė iš viso patyrė 1159 Eur nuostolių, kurių atsakovė iki šiol nėra kompensavusi.

19Ieškovė taip pat pažymėjo, kad šalys susitarė dėl krovinio (prabangių baldų) pervežimo tarptautiniu maršrutu Italijos Respublika — Lietuvos Respublika, todėl ieškovės ir atsakovės susiklosčiusius tarptautinio krovinių vežimo prievolinius teisinius santykius reglamentuoja CMR konvencija. Ieškovė nurodė, kad atsakovė, kaip vežėja, papildomų sąlygų ir pastabų dėl krovinio pakrovimo ir (ar) supakavimo nenurodė, kaip ir nepateikė duomenų, jog neturėjo galimybės patikrinti krovinio ir (ar) jo pakuotės būklės, taigi ginčo krovinio ir jo pakuotės būklė priėmimo vežti metu buvo tinkama (CMR konvencijos 8 straipsnio 1 punktas). Taip pat nurodė, kad pagal sutarties 5 punktą šalys susitarė, jog vežėjas yra atsakingas už bet kokius transportavimo metu atsiradusius nuostolius (sąlygotus viso ar dalies krovinio praradimo, jo sugadinimo ar pavėluoto pristatymo) užsakovui ar trečiajai šaliai, įskaitant krovinio vertę, PVM, akcizo, muito mokesčius, kitas su krovinio vežimu susijusias išlaidas. Atsakovė, priėmusi krovinį, įsipareigojo jį tinkamai nugabenti į iškrovimo vietą. Ieškovė teigia, kad iš pateiktų nuotraukų matyti, jog tose vietose, kur užfiksuoti baldų pažeidimai, yra pažeista ir šių dalių pakuotė, todėl krovinį jau pakrovus, tikėtina, kad atsakovė darė jam poveikį, todėl jai perėjo atsakomybė ir dėl ginčo krovinio pakrovimo tinkamumo, t. y. krovinio sutvirtinimo ir (ar) jo saugaus sudėjimo taip, kad būtų užtikrintas saugumas ir stabilumas jo vežimo metu. Ieškovės teigimu, vertinant atsakovės elgesį gabenant ginčo krovinį, atsakovė vykdydama pervežimą, buvo neatsargi ir nerūpestinga. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė sudarydama sutartį, įsipareigojo užtikrinti tolygų krovinio išdėstymą automobilyje ir puspriekabėje (Sutarties 11 punktas). Atsakovė, taip pat įsipareigojo dalyvauti pakrovime bei patikrinti priimamo gabenti krovinio kiekį, ženklinimą bei numeraciją pagal duomenis, nurodytus krovinį lydinčiuose dokumentuose, taip pat patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę (Sutarties 12 punktas). Ieškovė teigia, kad svarbu atsižvelgti į aplinkybę, jog krovinys jo gabenimo metu, buvo perkrautas, kadangi buvo gabenamas pro terminalą, tačiau šio fakto atsakovė nei viename iš savo dokumentų nenurodo.

20Ieškovė pažymėjo, kad vadovaujantis CMR konvencijos nuostatomis turto sugadinimo atveju turi būti atlyginama patirta žala, kuri pasireiškia turto vertės sumažėjimu. Šiuo atveju, sugadinto tualetinio stalelio kaina sudarė 2778,69 Eur, o komodos veidrodžio — 663,94 Eur. Kaip matyti iš pateikto krovinio gabenimo dokumento Nr. 07511528, viso krovinio svoris sudarė 109,76 kg. Tuo tarpu, sugadinto veidrodžio pakeitimo kaina sudarė 150 Eur + PVM, o komodos staliukų stalviršių – 800 Eur + PVM, iš viso 1159 Eur. Taigi, ieškovės teigimu, nurodyta suma būtent ir sudaro ieškovės patirtą žalą, kuri pasireiškė gabenamo krovinio vertės sumažėjimu.

21Taip pat pažymėjo, kad atsakovė krovinio pati nevežė, o sudarė pervežimo sutartį su faktiniu krovinio vežėju UAB „Venipak Lietuva“, tačiau atsako ieškovei kaip vežėja, t. y. atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese ji naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jos įsipareigojimus (CMR konvencijos 3 straipsnis).

22Ieškovės teigimu, atsakovė, prisiėmusi sutartinę pareigą užtikrinti tinkamą krovinio pristatymą į iškrovimo vietą, šios pareigos tinkamai neįvykdė, kadangi pristačius krovinį buvo užfiksuoti įvairūs baldų apgadinimai, dėl kurių krovinio gavėjas atsisakė priimti visą krovinį, todėl krovinio siuntėjas buvo priverstas užsakyti naujas baldų detales. Tokiu būdu, krovinio siuntėjas už baldų nuvertėjimą bei naujų detalių užsakymą/pakeitimą iš viso sumokėjo 1159 Eur pagal Mobilpiu SRL pateiktą proformą 414/18, o šiuos nuostolius kompensavusi ieškovė, t. y. iš viso sumokėjusi 1454,18 Eur pagal į bylą pateiktą 2018 m. kovo 19 d. tarptautinį mokėjimo pavedimą Nr. 6976, ji įgijo reikalavimo teisę į atsakovę.

23Ieškovės teigimu, atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų, kad krovinys buvo sugadintas dėl siuntėjo netinkamų veiksmų (netinkamo pakrovimo ar pan.), todėl mano, jog krovinį atvežus iki terminalo, kur jis buvo iškrautas ir vėl pakrautas, ten, tikėtina jis ir buvo apgadintas. Todėl dėl atsakovės veiksmų buvo apgadintas prabangių baldų krovinys. Ieškovės nuomone, baldų sugadinimo transportavimo metu priežastis galėjo būti netinkamas krovinio pakrovimas bei iškrovimas terminale ir vėlesni vairuotojo veiksmai, tokie kaip važiavimo dinamika, stabilumas, ašies pakrovimas, važiuoklės kietumas bei kiti autotechniniai ypatumai.

24Taip pat pažymėjo, kad siekdama iš atsakovės išieškoti patirtus nuostolius ne teismo tvarka, patyrė papildomų išlaidų, t. y. sumokėjo advokatui 170 Eur už atsakymo, į 2018-03-28 atsakymą dėl sugadinto krovinio, parengimą, todėl šios išlaidos buvo sąlygotos atsakovės veiksmų ir turi būti priteistos iš atsakovės ieškovės naudai.

25Atsakovė UAB „Delamode Baltics“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

26Atsakovė nurodė, kad krovinių pervežimui tarptautiniu maršrutu iš Italijos iki Lietuvos pasitelkė sutartinį vežėją UAB „Donkis“, kuris krovinį pristatė į Lietuvą pagal CMR važtaraštį Nr. LT1 700038. Krovinio pervežimui Lietuvoje, iki ieškovės nurodyto krovinio gavėjo, adresu ( - ), atsakovė pasitelkė sutartinį vežėją trečiąjį asmenį UAB „Venipak Lietuva“. Faktiniam vežėjui priimant krovinį iš atsakovės, vežėjas nepateikė jokių pastabų dėl krovinio pažeidimo. Nurodė, kad sutartinei vežėjai UAB „Venipak Lietuva“ 2017 m. lapkričio 20 d. pristačius krovinį ieškovės nurodytam krovinio gavėjui F. R., krovinio gavėjas krovinį priėmė nepareikšdamas jokių pastabų dėl krovinio kokybės ar krovinio pakuotės, t. y. vežėjui nebuvo pateikta jokių reklamacijų dėl krovinio ar jo pakuotės sugadinimo. Pažymėjo, kad ieškovė neneigia ir neginčija, jog atsakovei ir susitariantiesiems vežėjams perduoti gabenti kroviniai buvo supakuoti krovinių siuntėjų, o atsakovės žiniomis, krovinių pervežimas vyko įprastinėmis sąlygomis, be incidentų.

27Taip pat pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog šalių santykiams taikytinos CMR konvencijos normos, tačiau atkreipė dėmesį, kad krovinio gavėjas F. R. krovinį iš susitariančiojo vežėjo trečiojo asmens UAB „Venipak Lietuva“ 2017 m. lapkričio 20 d. priėmė nepareikšdamas jokių pastabų, o važtaraštyje, pagal kurį krovinį iš vežėjo priėmė krovinio gavėjas ir kuriame krovinių gavimas patvirtintas krovinio gavėjo parašu ir krovinių pristatymo data, nėra jokių žymų apie tai, jog krovinys iš vežėjo priimtas apgadintas, nekokybiškas, ar su pažeista pakuote.

28Nurodė, kad pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį, akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo atvejais pretenzijos vežėjui turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad krovinio gavėjas tariamą krovinio pakuočių pažeidimą pamatė krovinio priėmimo metu, tačiau jam nebuvo pateiktas krovinio važtaraštis, kuriame jis galėtų pažymėti apie pakuočių sugadinimą, tačiau į bylą pateiktas krovinio priėmimo dokumentas paneigia ieškovės argumentus, kad krovinio gavėjui nebuvo pateiktas važtaraštis ir, kad jis negalėjo pateikti savo pastabų, priešingai, krovinio priėmimas aiškiai patvirtintas krovinio gavėjo parašu.

29Kadangi ieškovė nurodė, kad krovinio – baldų sugadinimai buvo rasti tik išpakavus krovinį, todėl akivaizdu, kad nei atsakovė, nei susitariantys vežėjai negali būti atsakingi už krovinio sugadinimus, kurie atsirado pakuotės viduje, nes nei vienas iš pervežime dalyvavusių vežėjų nežinojo ir negalėjo žinoti, kaip krovinys buvo supakuoti pakuočių viduje, ir ar tokia prekė kaip veidrodis, ar staliukas, kuriuos pati ieškovė savo ieškinyje įvardina kaip „prabangius baldus“, yra supakuoti juos tinkamai apsaugant. Dėl šios priežasties, atsakovės teigimu, už dėl krovinio sugadinimo patirtą žalą, jei tokia atsirado, yra atsakingas krovinio siuntėjas ar jo atstovas, pakavęs krovinį ir ruošęs jį gabenimui, nes vežėjas šios aplinkybės niekaip negalėjo įtakoti. Atsakovės nuomone, krovinio sugadinimai, jeigu jie ir atsirado krovinio gabenimo metu, atsirado dėl netinkamo krovinio supakavimo, todėl vežėjas turėtų būti atleidžiamas nuo atsakomybės vadovaujantis CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punkto b) papunkčiu.

30Atsakovės teigimu, ieškovė, siekdama prisiteisti iš atsakovės kompensaciją dėl krovinio sugadinimo (žalą) privalo įrodyti, kokia buvo sugadinto ginčo krovinio vertė jo priėmimo vežti metu ir vietoje, taip pat pateikti įrodymus, kiek kainavo apgadintas krovinys jo pristatymo krovinio gavėjui metu, kad teismas galėtų apskaičiuoti krovinio nuvertėjimą (žalą) bei įrodyti, jog sugadinto krovinio dalis buvo visiškai prarasta ir dėl to nuvertintas visas krovinys. Tačiau ieškovė nėra pateikusi jokių rašytinių įrodymų nei apie krovinio vertę jo priėmimo vežti metu ir vietoje, nei apie apgadinto krovinio vertę jo priėmimo metu ir vietoje, nei apie krovinio dalies nuvertėjimą. Taip pat byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kad krovinio dalis buvo sugadinta nepataisomai ir dėl to buvo visa nuvertinta.

31Atsakovės vertinimu, ieškovė nepagrįstai savo ieškinyje įrodinėja, jog baldų dalių pakeitimas naujomis, atitinka CMR konvencijoje reglamentuojamą krovinio nuvertėjimo apskaičiavimą.

32Atsakovės nuomone, ieškovės pateikti įrodymai vertinti kritiškai, nes, pirmiausia, iš ieškovės ieškinio taip ir lieka neaišku, kas buvo tikrasis krovinio savininkas, patyręs nuostolius: ar krovinio gavėjas F. R., ar pervežimo užsakovas RB Design Italiano di R. B., ar krovinio siuntėjas įmonė Mobilpiu, t. y. kam nuosavybės teise priklausė krovinys jo pristatymo krovinio gavėjui metu 2017 m. lapkričio 20 d. Atsakovės nuomone, ieškovė 2018 m. kovo 16 d. sumokėdama savo klientui 1454,18 Eur atlygino hipotetinius RB Design Italiano di R. B. nuostolius, nes tiesiog apmokėjo šios įmonės išrašytą sąskaitą visiškai nereikalaudama pagrįsti tariamai patirtų nuostolių sumos ir nereikalaudama įrodyti, kad tie nuostoliai realiai patirti.

33Atsakovė nurodo, kad iš teismui ieškovės pateiktos 2018 m. birželio 27 d. Mobilpiu išankstinės sąskaitos Nr. 414/18 matyti, kad RB Design Italiano di R. B., praėjus beveik aštuoniems mėnesiams po atsakovės atlikto krovinio pristatymo iš Italijos į Lietuvą, iš Mobilpiu ketino įsigyti naujų prekių ir 2018 m. birželio 28 d. apmokėjo šios įmonės išankstinę sąskaitą. Todėl šie dokumentai, atsakovės nuomone, niekaip nėra susiję su šalių ginču dėl 2017 m. lapkričio 20 d. pristatyto krovinio sugadinimo ir neįrodo, kad ieškovės krovinio pervežimo užsakovas RB Design Italiano di R. B. 2018 m. kovo 16 d. būtų patyręs kokius nors nuostolius ir įgijęs teisę į reikalavimą juos kompensuoti.

34Atsakovė pažymėjo, kad vien tas faktas, jog ieškovė krovinio pervežimo užsakovui sumokėjo visą jo reikalautą sumą – 1454,18 Eur, neturi jokios įrodomosios reikšmės krovinio vertei ir faktinių, realių nuostolių dydžiui nustatyti. Vien tik pervežimo užsakovo pretenzijoje - sąskaitoje nurodyta nuostolių suma negali būti vertinama nei kaip tinkamas krovinio vertės jo priėmimo vežti vietoje nustatymas, nei kaip sugadinto krovinio vertės jo pristatymo vietoje nustatymas, nei kaip įrodymas apie krovinio nuvertėjimą, kadangi pretenzija nėra pagrįsta jokiais pirminiais dokumentais - mokėjimo pavedimais, sąskaitomis - faktūromis, eksperto išvadomis ir kt. įrodymais.

35Todėl atsakovės nuomone, ieškovei nepateikus į bylą įrodymų, kad pristatytas ginčo krovinys buvo pažeistas išimtinai dėl vežėjo kaltės, neįrodžius krovinio nuvertėjimo dydžio, nepateikus sugadinto krovinio svorio, visi ieškovės ieškinio argumentai dėl jos patirtų ir reikalaujamų priteisti nuostolių atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

36Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė.

37Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės atsakovės naudai 375,10 Eur skolos, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

38Priešieškinyje nurodė, kad atsakovė UAB „Delamode Baltics“ ir ieškovė UAB „Cargo Caravan“ sudarė krovinio pervežimo užsakymą – sutartį Nr. 14960/2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pervežti ieškovės užsakyme nurodytus krovinius ir pristatyti į ieškovės nurodytą krovinių pristatymo vietą. Sulygta pervežimo kaina už sutartyje nurodytų krovinių pervežimą – 310 Eur + PVM. Atsakovė krovinių pervežimui iš Italijos iki Lietuvos pasitelkė sutartinį vežėją UAB „Donkis“, kuris krovinį pristatė į Lietuvą pagal CMR važtaraštį Nr. LT1 700038. Krovinio pervežimui Lietuvoje, iki ieškovės nurodyto krovinio gavėjo adresu ( - ), atsakovė pasitelkė sutartinį vežėją trečiąjį asmenį UAB „Venipak Lietuva“. Faktiniam vežėjui priimant krovinį iš atsakovės, vežėjas nepateikė jokių pastabų dėl krovinio pažeidimo. Sutartiniam vežėjui trečiajam asmeniui UAB „Venipak Lietuva“ 2017 m. lapkričio 20 d. pristačius krovinį ieškovės nurodytam krovinio gavėjui F. R., krovinio gavėjas krovinį priėmė nepareikšdamas jokių pastabų dėl krovinio kokybės ar krovinio pakuotės, t. y. vežėjui nebuvo pateikta jokių reklamacijų dėl krovinio ar jo pakuotės sugadinimo.

39Taip pat nurodė, kad už suteiktas paslaugas atsakovė išrašė ir pateikė ieškovei apmokėjimui 2017 m. lapkričio 23 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 1261060, apmokėjimo terminas iki 2017 m. gruodžio 23 d. Ieškinio pateikimo dienai pagal nurodytą PVM sąskaitą – faktūrą ieškovė vis dar skolinga atsakovei 375,10 Eur pagrindinės skolos. Vien ta aplinkybė, kad, pasak ieškovės, atsakovės pristatytas krovinys buvo apgadintas, nesuteikia pagrindo ieškovei nemokėti visos pervežimo kainos, nes pagal CMR konvencijos 23 straipsnį, krovinio vertės sumažėjimo atveju užmokestis už vežimą nukentėjusiai šaliai kompensuojamas proporcingai nuostolio dydžiui. Todėl, atsakovės teigimu, ieškovė netinkamai vykdo savo prievolę atsiskaityti su atsakove sumokant susidariusią skolą.

40Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu priešieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovė neneigia to fakto, jog su atsakove sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. 14960/2, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pervežti ieškovės užsakyme nurodytus krovinius, taip pat, ir krovinį, dėl kurio apgadinimo susidariusių nuostolių atlyginimo ieškovė kreipėsi į teismą. Tačiau atkreipė dėmesį, kad atsakovė ieškovei nepateikė paslaugos suteikimo faktą patvirtinančių įrodymų, kaip kad buvo susitarta šalių sudarytoje sutartyje (Sutarties 1 punktas).

41Taip pat nurodė, kad atsakovė, sudarydama sutartį, įsipareigojo visus dokumentus atsiųsti per 14 dienų nuo užsakymo įvykdymo, o praėjusio mėnesio sąskaitas atsiųsti iki kito mėnesio 20 dienos (Sutarties 1 punktas), tačiau atsakovė šio įsipareigojimo neįvykdė, nors ieškovė visuose savo pateiktuose dokumentuose yra pareikalavusi atsakovės atsiųsti krovinio gabenimą lydinčius dokumentus (šie įrodymai buvo pateikti kartu su ieškovės ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo). Ieškovės teigimu, atsakovė šio reikalavimo neįvykdė, nepateikė prašomo CMR važtaraščio originalo iki kreipimosi į teismą dienos, todėl jai neatsirado pareiga apmokėti už atsakovės suteiktas ekspedijavimo paslaugas.

42Pažymėjo, kad atsakovės priešieškinis yra atmestinas, kadangi atsakovė neturi galiojančios prievolės ieškovei dėl priešieškiniu reikalaujamos skolos. Ieškovės teigimu, kadangi šalis siejo priešpriešinės vienarūšės prievolės dėl atsiskaitymo, ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.130 straipsnio 1 dalimi, atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, tą patvirtina į šią civilinę bylą teikiamas 2018 m. sausio 19 d. pranešimas dėl vienašalio priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo. Ieškovė teigia, kad vadovaujantis CK nuostatomis, ieškovės prievolė dėl 375,10 Eur sumos sumokėjimo yra pasibaigusi įskaitymu, todėl atsakovės priešieškinis yra atmestinas. Nurodė, kad ir atsakovės reikalavimas dėl 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo yra nepagrįstas.

43Teismo posėdžių metu ieškovės UAB „Cargo Caravan“ atstovas advokatas Robertas Naruševičius palaikė ieškinio reikalavimus.

44Papildomai pažymėjo, kad sugadintų baldų nuvertėjimas buvo apskaičiuotas imant sugadintų dalių kainą, nes remontuoti nebuvo įmanoma arba būtų buvę brangiau nei pakeisti nauja detale.

45Advokatas taip pat nurodė, kad nuostolius įmonei RB Design Italiano di R. B. atlygino pagal šios įmonės pateiktus dokumentus (išankstinę sąskaitą (proformą) 414/18), o tai, kad R. B. nurodo, jog ši sąskaita (proforma) nesusijusi su nagrinėjama byla, neturėtų būti imama duomėn, nes ieškovė laikėsi nuoseklios pozicijos dėl šios sąskaitos kaip pagrindo nuostolių atlyginimui.

46Pasisakydamas dėl priešieškinio ieškovo atstovas nurodė, kad įskaitymas buvo atliktas tinkamai, atsakovei išsiunčiant pranešimą. Pažymėjo, kad šalis saisto sutartis, pagal kurios nuostatas įsipareigojo apmokėti tik pateikus originalų CMR važtaraštį, o jis nebuvo pateiktas iki bylos nagrinėjimo.

47Atsakovės UAB „Delamode Baltics“ atstovė advokatė Kristina Balandytė, teismo posėdžių metu palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

48Ji papildomai pažymėjo, kad ieškovė neįrodė nuostolių kilmės. Atkreipė dėmesį į tai, kad priimdamas krovinį F. R. pasirašė be pastabų, jis taip pat nenurodė, kad nebuvo techninės galimybės jas įrašyti.

49Pažymėjo, kad 2017 m. lapkričio 22 d. iš ieškovės gavo pretenziją, kurioje buvo nurodyta, kad bus atliekama ekspertizė, tačiau ieškovė jos nedarė, todėl nei sugadinimų atsiradimo mechanizmas, nei patirta žala nėra aiški.

50Ieškovė, gavusi trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. išankstinę sąskaitą 1454 Eur sumai, ją tiesiog apmokėjo 2018 m. kovo mėn., nepatikrinusi, ar šias išlaidas trečiasis asmuo realiai patyrė. Be to, ieškovė pagrindu išankstinei sąskaita apmokėti nurodo dokumentus, kurie buvo gauti tik 2018 birželio mėn., nors mokėjimas buvo atliktas dar prieš išrašant šiuos dokumentus, t. y. 2018 m. kovo mėn. todėl laikytina, kad ieškovė atliko mokėjimus trečiajam asmeniui nesurinkusi įrodymų, t. y. veikė savo rizika.

51Dėl priešieškinio papildomai pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką, reiškiant ieškinį dėl atsiskaitymo, nėra reikalinga papildomai ginčyti įskaitymą, kuriam niekada nebuvo duotas sutikimas. Pažymėjo, kad nesutikimą dėl įskaitymo išsakė atsakydami į pretenziją, dar prieš ieškovei atliekant įskaitymą. Atsakovės vertinimu, kadangi tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl nuostolių, ieškovė neturėjo teisės į juos įskaityti atsakovei mokėtino atlyginimo. Be to, kadangi neišskirta sugadinto krovinio dalis, tai nėra aišku, kokios dalies atlygio už vežimo paslaugas ieškovė pagal CMR konvenciją galėtų nemokėti.

52Trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. atstovė R. B. teismo posėdžių metu nurodė, kad buvo užsakiusi vežimo paslaugą iš ieškovės, tačiau krovinys buvo atvežtas ne tą valandą, kada buvo sutarta. Kitą dieną pas F. R. atvykęs A. K. pamatė sugadintą įpakavimą, išpakavus pamatė sugadintus naujus baldus. Atstovės teigimu, ji susisiekė su baldų gamintoja įmone Mobilpiu, kuri nurodė 1159 Eur naujų dalių kainą. Atstovė nurodė šios kainos pinigais įmonei Mobilpiu niekada nemokėjusi, o suteikusi vertimo paslaugas, t. y. atlikusi barterinius mainus.

53Ji pažymėjo, kad faktūra 414/18 yra dėl kito užsakymo, pateikta per klaidą ir su šia byla nesusijusi, nes yra už kitą konsolę, kurią ieškovė taip pat apgadino.

54Papildomai nurodė, kad įmonė Mobilpiu beveik visus savo gaminius eksportuoja, todėl dėl jų įpakavimo nėra jokių abejonių.

55Trečiojo asmens UAB „Donkis“ direktorė A. K. teismo posėdžių metu nurodė, kad palaiko atsakovo poziciją dėl ieškinio, dėl priešieškinio prašo spręsti teismo nuožiūra.

56Nurodė, kad ginčo krovinį vežė iš Italijos į Lietuvą, krovinį vežę vairuotojai nebedirba. CMR važtaraštyje jokių žymų nėra, todėl laikoma, kad buvo atlikta tinkamai. Nurodė, kad vairuotojai nepakrauna ir neiškrauna krovinio, šiuo atveju turbūt krovė sandėlio darbuotojai, o šis krovinys buvo pakrautas paskutinis prieš išvykstant į Lietuvą; nežino, kaip automobilio viduje buvo išdėstytas ginčo krovinys.

57Trečiojo asmens UAB „Venipak Lietuva“ atstovas advokatas Tomas Petrikas teismo posėdžių metu nurodė, kad palaiko atsakovo poziciją dėl ieškinio, dėl priešieškinio prašo spręsti teismo nuožiūra.

58Trečiojo asmens atstovo nuomone, ieškovė nepagristai atliko mokėjimą RB Design Italiano di R. B., ir vietoj tos sumos susigrąžinimo bando prisiteisti šią sumą iš kitų asmenų. RB Design Italiano di R. B. jokių nuostolių nepatyrė; vertimo paslaugas suteikė fizinis asmuo – R. B., o ne įmonė RB Design Italiano di R. B., tačiau nėra jokių įrodymų ir dėl šių išlaidų. Kitaip tariant, ieškinys reiškiamas ne tam atsakovui. Nepatyrus nuostolių, negalima jų reikalauti/priteisti regreso teise.

59Atkreipė dėmesį, kad nuostoliai nagrinėjamu atveju neįrodyti, nes pagal CMR konvenciją yra svarbus nuvertėjimas, o ne naujų dalių kaina.

60Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (873 Eur).

61Liudytojas F. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad baldai buvo atgabenti 2017 m. lapkričio 20 d. Vairuotojas iškrovė baldus prie namo, tuomet jau matėsi, kad pakuotės yra sugadintos – dėžės buvo pradurtos tarsi nuo krovimo mašinos keltuvų. Pamatęs sugadintas dėžes teigia paskambinęs A. K., kuris turėjo dalyvauti priimant krovinį, pastarasis pasakė, kad viską išsiaiškins. Pažymėjo, kad neprisimena, ant ko pasirašė, negali pasakyti, ar pradūrimai dėžėse atsirado iki iškrovimo, ar iškrovimo kieme metu. Pastebėjęs sugadinimus, teigė apie juos pasakęs vairuotojui. Nurodė kartu su vairuotoju dėžes nunešęs į garažą. Liudytojo teigimu, jis pats pradarė tik 1 dėžę, kitas išpakavo A. K. atvykus (sekančią dieną), tada ir buvo nustatyta, kad sugadintas komodos veidrodis ir komodos staliukai - apdaužyti stalviršiai.

62Liudytojo teigimu, baldai pakuočių viduje buvo apvynioti porolonu. Pamačius sugadinimus, su A. K. buvo sutarta, kad jei pakeis sugadintas dalis, neturės jokių pretenzijų.

63Liudytojas A. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad jis yra tarpininkas pagal susitarimus dirbantis įmonei RB design italiano. Nurodė, kad su ieškove buvo sutarta, jog krovinys bus atvežtas konkrečią dieną, tačiau jos išvakarėse 7.45 val. ryte paskambino vairuotojas ir pasakė, kad yra prie kliento F. R. namų. Pastarojo žmona skambino ir teiravosi, kaip elgtis, o vairuotojas tuo metu iškrovė krovinį. Pažymėjo, kad klientui nebuvo įteiktas popierinis važtaraštis, jis negalėjo parašyti pastabų. Po iškrovimo susiskambinus paaiškėjo, kad ne viena dėžė yra pažeista. Sekančią dieną jis nurodė atvykęs pas A. R. į namus, viską išpakavęs. Prekės buvo supakuotos į kartonines dėžes, viduje buvo porolono apsauga, kampai buvo su minkštesnio porolono apsauga. Kai kurios prekės buvo aptrauktos burbuline plėvele ir kita plėvele, veidrodis su porolono apsauga.

64Liudytojas nurodė, kad su klientais sutarė, jog su vežėju aiškinsis asmeniškai, o jiems savo sąskaita atveš naujas baldų dalis. Tuomet R. B. užsakė naujas dalis, kurios buvo atvežtos ir sumontuotos per kelias savaites.

konstatuoja:

65Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

66Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad:

67Ieškovė ir trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2017 m. lapkričio 16 d. sudarė Ekspediavimo sutartį dėl transportavimo ir logistikos paslaugų (T1 e. b. l. 13).

68Ieškovė ir atsakovė 2017 m. lapkričio 16 d. sudarė krovinio pervežimo sutartį dėl transportavimo ir logistikos paslaugų (T1 e. b. l. 12).

69Prekės buvo vežamos pildant CMR važtaraštį (T1 e. b. l. 78), jame pastabų nėra įrašyta.

70F. R. 2017 m. lapkričio 20 d. patvirtino prekių gavimą, pasirašydamas UAB „Venipak“ važtaraštį be pastabų (T1 e. b. l. 14).

71Atsakovė 2017 m. lapkričio 23 d. išrašė ieškovei 375,10 Eur (310 Eur+PVM) sąskaitą faktūrą DB Nr. 1261060 už suteiktas vežimo paslaugas (T1 e. b. l. 89).

72Ieškovė 2017 m. lapkričio 22 d. pateikė atsakovei pretenzijas dėl nuostolių, atsiradusių gabenant krovinį, kuriose nurodė, jog preliminari nuostolių suma yra apie 1000 Eur; taip pat paprašė pateikti originalius tarptautinių krovinių transportavimo važtaraščius (T1 e. b. l. 15) bei nurodė ketinanti kviesti nepriklausomą ekspertą krovinio defekto nustatymui (T1 e. b. l. 16).

73Atsakyme į pretenziją 2017 m. gruodžio 15 d. atsakovė nurodė, kad su pretenzija nesutinka. Atsakovė be kita ko pažymėjo, jog nėra pateikta įrodymų, jog patirti nuostoliai buvo atlyginti ir ieškovė turi regresinio reikalavimo teisę. Atsakyme taip pat buvo nurodyta, kad atsakovė nesutinka ir ateityje nesutiks su bet kokiais ieškovės vienašališkais įskaitymais, susijusias su ginčo krovinio vežimu (T1 e. b. l. 17-19).

74Trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2018 m. vasario 22 d. išrašė ieškovei sąskaitą faktūrą RB-008 1454,18 Eur sumai, kurioje buvo nurodyta, kad dėl patirtų nuostolių kompensavimo yra apskaičiuojama 1159 Eur suma už 2 medinius stalviršius ir 1 veidrodį (pagal įmonės Mobilpiu proformą Nr. 677/17) ir 295,18 Eur lėktuvų bilietų įsigijimo išlaidos (T1 e. b. l. 21).

75Šią sąskaitą ieškovė apmokėjo trečiajam asmeniui RB Design Italiano di R. B. 2018 m. kovo 19 d. (T1 e. b. l. 22) ir paprašė atsakovės atlyginti patirtus nuostolius, išrašydama sąskaitą faktūrą 2017 12 11/1 (T1 e. b. l. 23).

76Atsakovė 2018 m. kovo 28 d. atsakė, kad su reikalavimu nesutinka (T1 e. b. l. 24-28), taip pat pakartojo prieštaraujanti bet kokiam įskaitymui.

77Trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2018 m. birželio 29 d. bankiniu pavedimu sumokėjo Italijos įmonei Mobilpiu 1741,40 Eur, nurodydamas, kad yra mokama pagal 2018-06-27 proformą Nr. 414/18 (T1 e. b. l. 33, 36).

782018 m. liepos 10 d. trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. paaiškino ieškovei, kad įmonė dėl vežimo metu sugadintų baldų patyrė 1159 Eur nuostolius: 150 Eur už veidrodį ir 800 Eur už stalviršius. Šie nuostoliai, trečiojo asmens teigimu, buvo apmokėti pagal proformą Nr. 414/18 (T1 e. b. l. 38).

79Ieškovė 2018 m. sausio 19 d. pranešimu informavo atsakovę, kad atsižvelgiant į ieškovės išrašytą sąskaitą 2017 12 11/1 2027 Eur sumai ir atsakovės išrašytą sąskaitą 375,10 Eur sumai, atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, todėl atsakovės reikalavimą dėl 375,10 Eur laiko pasibaigusiu (T1 e. b. l. 117).

80Trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. pateikė Italijos įmonės Mobilpiu raštą ir jo vertimą iš italų/anglų kalbos, kuriame nurodyta, kad vežėjo 2017 m lapkričio 17 d. pasikrautos prekės, jas sugadinus, buvo pakeistos (proforma 677/17), susitarus, kad už jas bus atsiskaitoma R. B. vertimo paslaugomis (T2 e. b. l. 43, 66).

81Trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. atstovė R. B. pateikė paaiškinimą raštu, kad gavo patvirtinimą iš buhalterijos, jog proforma Nr. 414/18 neturi ryšio su 2018-06-28 pavedimu, o keičiamų detalių kaina buvo įrašyta proformoje Nr. 677/17, kuriai sąskaita faktūra nebuvo išrašyta dėl abipusio susitarimo nurašyti skolą R. B. vertimo paslaugoms (T2 e. b. l. 42).

82Dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų

83Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis). Įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2012).

84Nagrinėjamu atveju ieškovė, reiškianti regresinį reikalavimą dėl patirtų nuostolių, turėjo pareigą įrodyti („įrodinėja tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia“) atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas, kurias sudaro neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltė, kurios egzistavimas tam tikrais atvejais yra preziumuojamas.

85Ieškovės teigimu, žala buvo patirta dėl to, kad atsakovė (jos samdyti tretieji asmenys) gabendami ar perkraudami krovinį (baldus) jį apgadino, todėl trečiasis asmuo – įmonė RB Design Italiano di R. B. turėjo užsakyti naujas baldų dalis ir už jas sumokėti baldų gamintojui Italijos įmonei Mobilpiu, taip patirdama nuostolių. Atlyginusi trečiajam asmeniui įmonei RB Design Italiano di R. B. sumokėtą pastarosios nurodytą sumą – 1159 Eur – ieškovė teigia įgijusi regreso teisę į atsakovę dėl sumokėtos sumos priteisimo.

86Pasisakydamas dėl šių argumentų teismas pažymi, kad ieškovė, reikšdama regresinį reikalavimą, nėra atleidžiama nuo atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų įrodinėjimo ir vien faktas, kad ieškovė yra sumokėjusi trečiajam asmeniui RB Design Italiano di R. B. tam tikras sumas, pats savaime nėra pakankamas žalos faktui ar jo dydžiui konstatuoti.

87Papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui, t. y. žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad jos patyrė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2007; 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-351/2011). Taigi, sprendimą dėl žalos atlyginimo teismas turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009; 2012 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2012).

88Nagrinėjamu atveju įrodymų, kurie patvirtintų trečiojo asmens įmonės RB Design Italiano di R. B. patirtų nuostolių, kuriuos ieškovė teigia atlyginusi, faktą ir (ar) dydį byloje nepateikta.

89Teismo vertinimu, vien tai, kad trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2018 m. vasario 22 d. išrašė ieškovei sąskaitą faktūrą RB-008 1454,18 Eur sumai, kurioje buvo nurodyta, kad dėl patirtų nuostolių kompensavimo yra apskaičiuojama 1159 Eur suma už 2 medinius stalviršius ir 1 veidrodį (pagal įmonės Mobilpiu proformą Nr. 677/17) ir 295,18 Eur lėktuvų bilietų išlaidos (šių nagrinėjamoje byloje nėra prašoma priteisti) (T1 e. b. l. 21), ir tai, kad ieškovė šią trečiojo asmens sąskaitą apmokėjo (T1 e. b. l. 22), nėra pakankamas pagrindas spręsti tiek dėl žalos dydžio, tiek dėl fakto dėl kelių priežasčių.

90Pirmiausia, į bylą nėra pateikta jokių duomenų, kad trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. būtų realiai šias išlaidas patyrusi, t. y., būtų sumokėjusi baldų gamintojui Italijos įmonei Mobilpiu jos nurodomą sumą – 1159 Eur už sugadintų dviejų stalviršių ir veidrodžio pakeitimą.

91Byloje esantys trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. mokėjimai Italijos įmonei Mobilpiu (2018 m. birželio 29 d. bankinis pavedimas 1741,40 Eur sumai, kuriame nurodoma, kad yra mokama pagal 2018-06-27 išankstinę sąskaitą (proformą) Nr. 414/18 (T1 e. b. l. 33, 36), nėra susiję su nagrinėjamu ginču, nes, kaip patvirtino trečiojo asmens atstovė, proforma (išankstinė sąskaita) Nr. 414/18 buvo išrašyta dėl kito užsakymo, kuris nėra nagrinėjimo dalykas šioje byloje.

92Šiuo trečiojo asmens atstovės paaiškinimu teismas neturi pagrindo netikėti, nes išankstinė sąskaita (proforma) Nr. 414/18 buvo išrašyta tik 2018 m. birželio 27 d., o apmokėta – 2018 m. birželio 29 d., t. y. jau po to, kai ieškovė 2018 m. kovo 19 d. trečiajam asmeniui pervedė 1454,18 Eur sumą už pastarojo neva partirtus nuostolius pagal trečiojo asmens išrašytą 2018 m. vasario 22 d. sąskaitą.

93Kadangi ieškovė trečiajam asmeniui jos prašomą sumą sumokėjo 2018 m. kovo 19 d. (T.1 e. b. l. 22), jai nebuvo ir negalėjo būti žinoma apie būsimas Italijos įmonės Mobilpiu trečiajam asmeniui RB Design Italiano di R. B. išrašomas sąskaitas ir vien jau tai suponuoja išvadą, kad ieškovė, sumokėdama trečiajam asmeniui RB Design Italiano di R. B., pastarojo patirtų nuostolių fakto ar dydžio netikrino, o pasikliovė pastarojo išrašyta sąskaita, nors žinojo, jog trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. nėra baldų gamintoja.

94Net situaciją vertinant retrospektyviai, kaip jau buvo minėta, baldų gamintojos Italijos įmonės Mobilpiu 2018 m. birželio 27 d., išrašyta sąskaita Nr. 414/18 nėra tinkamas įrodymas, nes yra susijusi su kitais trečiojo asmens šiai gamintojai pateiktais užsakymais ir ieškovei bei į šią bylą, kaip teigė trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B., pateikti per klaidą.

95Atkreiptinas dėmesys, kad pačioje trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. 2018 m. vasario 22 d. sąskaitoje Nr. RB-008, adresuotoje ieškovei, buvo įrašyta, kad patirti nuostoliai yra nurodomi atsižvelgiant į įmonės Mobilpiu išankstinę sąskaitą (proformą) Nr. 677/17, o ne išankstinę sąskaitą (proformą) Nr. 414/18.

96Kaip jau minėta, tuo metu, kai trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. išrašė sąskaitą ieškovei, t. y. 2018 m. vasario 22 d., apie įmonės Mobilpiu išankstinę sąskaitą (proformą) Nr. 414/18 nebuvo ir negalėjo būti žinoma, nes pastaroji buvo išrašyta tik 2018 m. birželio 27 d.

97Svarbu paminėti ir tai, kad ir pati išankstinė sąskaita („proforma“) nėra pakankama mokėjimo faktui konstatuoti, nes ji patvirtina tik išankstinį sąskaitą išrašiusio asmens pasiūlymą/reikalavimą sumokėti, tačiau neįrodo, kad prašomo mokėjimo faktas yra įvykęs.

98Dėl šios priežasties, trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. 2018 m. vasario 22 d. išrašytoje sąskaitoje Nr. RB-008 nurodyta išankstinė sąskaita (proformą) Nr. 677/17, net jei ji būtų buvusi pateikta ir būtų susijusi su nagrinėjamoje byloje aptariamų apgadintų baldų dalių keitimu, nesant įrodymų apie jos apmokėjimą, negalėtų būti laikoma pakankama trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. patirtiems nuostoliams įrodyti.

99Tačiau, nepaisant pirmiau išdėstytų argumentų, esminę reikšmę turi tai, kad, kaip teigė trečiojo RB Design Italiano di R. B. atstovė R. B., ir raštu patvirtino Italijos įmonė Mobilpiu, jokie mokėjimai šiai įmonei už nagrinėjamoje byloje aktualias baldų detales apskritai nebuvo atlikti; už šias detales, pirmiau nurodytų asmenų teigimu, atsiskaitė R. B. vertimo paslaugomis, kurias ji barterinių mainų pagrindu suteikė įmonei Mobilpiu.

100Vertindamas šiuos teiginius teismas pažymi, kad byloje nėra jokių įrodymų apie faktinį tokių paslaugų suteikimą ar jų įkainojimą, taip pat į bylą nėra pateikti dokumentai, kad toks atsiskaitymas atsispindėjo įmonių buhalteriniuose dokumentuose, taigi, nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti įrodymais pagrįstą išvadą, kad trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. dėl atsakovės (jos samdytų asmenų) vežtų baldų apgadinimo būtų atlikusi kokius nors mokėjimus (pinigais ar paslaugomis) ir dėl to būtų patyrusi piniginių nuostolių, kuriuos yra prašoma atlyginti.

101Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad net jei laikysime, jog už keičiamų baldų dalis buvo sumokėta vertimo paslaugomis, tai pastarąsias suteikė fizinis asmuo – R. B., o ne trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B., todėl trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. nuostoliai (nei jų faktas, nei dydis), kuriuos ieškovė teigia atlyginusi, nagrinėjamoje byloje nėra įrodyti.

102Neįrodžius fakto, kad trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. dėl sugadintų baldų patyrė nuostolius, nėra pagrindo konstatuoti ieškovės regresinio reikalavimo pagrįstumą

103Konstatavus, kad vienas iš pagrindų atsakovės civilinei atsakomybei kilti nėra įrodytas, kitų pagrindų analizė ir teisinis vertinimas neturi teisinės reikšmės, nes civilinės atsakomybės taikymas yra galimas tik esant pagrindų visetui, todėl teismas plačiau dėl jų nepasisako.

104Dėl priešieškinio reikalavimų

105Ieškovė ir atsakovė 2017 m. lapkričio 16 d. sudarė krovinio pervežimo sutartį dėl transportavimo ir logistikos paslaugų (T1 e. b. l. 12), kurioje susitarė, kad atsakovė suteikia transportavimo ir logistikos paslaugas, o ieškovė įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

106Šalys susitarė, kad pervežimo kaina yra 310 Eur + PVM, o Sutarties 1 punkte nustatė, kad už vežimą yra apmokama ne vėliau kaip po 30 dienų nuo sąskaitos faktūros ir 2 CMR originalų gavimo.

107Atsiliepime į priešieškinį ieškovė nurodė dvi aplinkybes, kurios, jos vertinimu, sudaro pagrindą nemokėti sutartos vežimo kainos atsakovei. Pirmoji aplinkybė, kuri ieškovės nuomone eliminavo jos pareigą sumokėti atsakovei yra ta, kad CMR važtaraščių originalai, kaip buvo nustatyta sutartyje, ieškovei iki bylos nagrinėjimo nebuvo pateikti. Antroji aplinkybė, dėl kurios, ieškovės nuomone, jos prievolė atsakovei yra pasibaigusi, yra ieškovės atliktas vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas. Teismas toliau pasisako dėl kiekvienos iš pirmiau nurodytų aplinkybių atskirai.

108Vertindamas argumentus dėl CMR važtaraščių pateikimo teismas pažymi, kad CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas iš svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų – sutarties laisvės principas. Šis principas, detalizuotas CK 6.156 straipsnyje, suteikia teisę civilinių teisinių santykių subjektams laisvai spręsti, sudaryti jiems konkrečią sutartį ar jos nesudaryti, taip pat pasirinkti, su kuo tą sutartį sudaryti, be to, savarankiškai spręsti dėl sutarties turinio bei formos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios įstatymo normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja viešoji tvarka, teisės principai, gera moralė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-687/2015).

109Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-26-686/2015).

110Toks teisinis reglamentavimas ir kasacinio teismo išaiškinimai suponuoja išvadą, kad atsakovė, siekdama gauti atlygį už suteiktas vežimo paslaugas, privalėjo įvykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir pateikti reikalingus dokumentus ieškovei.

111Kita vertus, iš ieškovės 2018 m. sausio 19 d. Pranešimo dėl vienašalių priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo matyti, kad ieškovė pati pripažino atsakovės reikalavimą 375,10 Eur sumai pagal atsakovės 2017 m. lapkričio 23 d. išrašytą sąskaitą faktūrą DB Nr. 1261060 (T1 e. b. l. 89) ir jį įskaitė, sumažindama savo turimo reikalavimo atsakovei dydį.

112Šios aplinkybės, teismo vertinimu, suponuoja išvadą, kad ieškovė, vienašalio įskaitymo atlikimo metu (2018 m. sausio 19 d.) arba jau buvo gavusi visus reikalingus dokumentus iš atsakovės, arba laikė, kad jų pateikimas nėra esminis prievolės egzistavimui konstatuoti.

113Dėl šių priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovės atstovo nurodytos aplinkybės, susijusios su CMR važtaraščių (ne)pateikimu ieškovei, nesudaro pagrindo spręsti dėl ieškovės prievolės atsiskaityti su atsakove nebuvimo ar jos išnykimo.

114Pasisakydamas dėl ieškovės atlikto įskaitymo kaip pagrindo jos prievolei atsakovės atžvilgiu pasibaigti, teismas pažymi, kad vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006).

115Nors atsakovė (ieškovė pagal priešieškinį) neprašė pripažinti įskaitymo negaliojančiu, bet pagal kasacinio teismo praktiką, tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2008).

116Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovė (atsakovė pagal priešieškinį) gynėsi nuo atsakovės (ieškovės pagal priešieškinį) reikalavimo teikdama, kad jos prievolė yra pasibaigusi įskaitymu, teismas toliau pasisako dėl jo pagrįstumo.

117Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. lapkričio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012, apibendrindama įskaitymo sąlygų nuostatas ir vertindama jas sistemiškai, pažymėjo, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu. Šiuo aiškinimu kasacinis teismas nesukūrė naujos savarankiškos įskaitymo sąlygos, bet pabrėžė būtinybę kiekvieną kartą taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokių, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarę, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas.

118Nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, kad šalys nebuvo aiškiai sutarusios dėl ieškovės reikalavimo atsakovei vykdytinumo, dar daugiau, atsakovė nesutiko nei su ieškovės reikalavimu, nei su įskaitymu ir aiškiai tai išreiškė atsakydama raštu į ieškovės pretenzijas (T1 e. b. l. 17-19, 24-28). Ieškovė su šiuo reikalavimu kreipėsi į teismą, kuriame atsakovė taip pat išreiškė nesutikimą su ieškovės reikalavimu. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė įskaitymą atliko jau po to, kai pati kreipėsi į teismą, taigi, buvo aišku, kad dėl ieškovės reikalavimo atsakovei yra kilęs ginčas.

119Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė neturėjo teisės atlikti įskaitymo, todėl ir šiuo pagrindu jos prievolė atsakovei negali būti laikoma pasibaigusia. Nustačius, kad ieškovės prievolė atsakovei negalėjo pasibaigti ieškovės nurodytais pagrindais, atsakovės reikalavimas priteisti 375,10 Eur skolos už vežimo paslaugas tenkintinas.

120Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

121Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą reglamentavimą, atsakovei iš ieškovės taip pat priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą (375,10 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

122Dėl bylinėjimosi išlaidų

123Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

124Ieškovė UAB „Cargo Caravan“ pateikė įrodymus, kad patyrė 1066 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškiniu bei 260 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su priešieškiniu.

125Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, šios išlaidos ieškovei nepriteistinos.

126Atsakovė UAB „Delamode Baltics“ pateikė įrodymus, kad patyrė 700 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su ieškiniu, 1000 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su priešieškiniu, taip pat 15 Eur išlaidų, kurias sudaro už priešieškinį sumokėtas žyminis mokestis bei 48,80 Eur dokumentų vertimo išlaidų.

127Trečiasis asmuo UAB „Venipak Lietuva“ pateikė įrodymus, kad patyrė 837 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

128Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, o priešieškinis tenkintas, atsakovei UAB „Delamode Baltics“ iš ieškovės UAB „Cargo Caravan“ priteistinas 1763,80 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, o trečiajam asmeniui UAB „Venipak Lietuva“ iš ieškovės UAB „Cargo Caravan“ priteistinas 837 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

129Byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 13,92 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, o priešieškinis tenkintas, šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovės (CPK 92 straipsnis).

130Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 259, 260, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

131Ieškinį atmesti.

132Priešieškinį tenkinti.

133Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Delamode Baltics“, j. a. k. 300614485, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“, j. a. k. 302594647, 375,10 Eur (tris šimtus septyniasdešimt penkis Eur 10 ct) skolos už vežimo paslaugas, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą (375,10 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 13 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1763,80 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų šešiasdešimt trijų Eur 80 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

134Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Venipak Lietuva“, j. a. k. 300906055, iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“, j. a. k. 302594647, 837 Eur (aštuonių šimtų trisdešimt septynių Eur) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

135Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“, j. a. k. 302594647 13,92 Eur (trylikos Eur 92 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų atlyginimo. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui.

136Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Fomičiova,... 2. sekretoriaujant Rasai Medveckajai, Miglei Udraitei, Rasai Kaupinytei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Cargo Caravan“... 4. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Delamode Baltics“ atstovei... 5. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Venipak Lietuva“ atstovui... 6. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Donkis“ atstovei... 7. trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. atstovei R. B.,... 8. liudytojams A. K., F. R. (F. R.),... 9. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 10. Teismas... 11. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės 1159 Eur... 12. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. lapkričio 16 d. su atsakove UAB „Delamode... 13. Taip pat nurodė, kad iškrovus krovinį iškrovimo vietoje, krovinio gavėjas... 14. Ieškovė 2017 m. lapkričio 22 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr.... 15. Taip pat pažymėjo, kad 2018 m. vasario 22 d. krovinio siuntėjas RB Design... 16. Nurodė, kad 2018 m. gegužės 29 d. stengdamasi tarp šalių kylantį ginčą... 17. Pažymėjo, kad 2018 m. liepos 10 d. iš krovinio siuntėjo RB Design Italiano... 18. Pažymėjo, kad dėl atsakovės sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, t. y.... 19. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad šalys susitarė dėl krovinio (prabangių... 20. Ieškovė pažymėjo, kad vadovaujantis CMR konvencijos nuostatomis turto... 21. Taip pat pažymėjo, kad atsakovė krovinio pati nevežė, o sudarė pervežimo... 22. Ieškovės teigimu, atsakovė, prisiėmusi sutartinę pareigą užtikrinti... 23. Ieškovės teigimu, atsakovė nėra pateikusi jokių įrodymų, kad krovinys... 24. Taip pat pažymėjo, kad siekdama iš atsakovės išieškoti patirtus... 25. Atsakovė UAB „Delamode Baltics“ pateikė teismui atsiliepimą į... 26. Atsakovė nurodė, kad krovinių pervežimui tarptautiniu maršrutu iš... 27. Taip pat pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo, jog šalių santykiams... 28. Nurodė, kad pagal CMR konvencijos 30 straipsnio 1 dalį, akivaizdžių... 29. Kadangi ieškovė nurodė, kad krovinio – baldų sugadinimai buvo rasti tik... 30. Atsakovės teigimu, ieškovė, siekdama prisiteisti iš atsakovės... 31. Atsakovės vertinimu, ieškovė nepagrįstai savo ieškinyje įrodinėja, jog... 32. Atsakovės nuomone, ieškovės pateikti įrodymai vertinti kritiškai, nes,... 33. Atsakovė nurodo, kad iš teismui ieškovės pateiktos 2018 m. birželio 27 d.... 34. Atsakovė pažymėjo, kad vien tas faktas, jog ieškovė krovinio pervežimo... 35. Todėl atsakovės nuomone, ieškovei nepateikus į bylą įrodymų, kad... 36. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, nepateikimo... 37. Atsakovė pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 38. Priešieškinyje nurodė, kad atsakovė UAB „Delamode Baltics“ ir ieškovė... 39. Taip pat nurodė, kad už suteiktas paslaugas atsakovė išrašė ir pateikė... 40. Ieškovė pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, kad su... 41. Taip pat nurodė, kad atsakovė, sudarydama sutartį, įsipareigojo visus... 42. Pažymėjo, kad atsakovės priešieškinis yra atmestinas, kadangi atsakovė... 43. Teismo posėdžių metu ieškovės UAB „Cargo Caravan“ atstovas advokatas... 44. Papildomai pažymėjo, kad sugadintų baldų nuvertėjimas buvo apskaičiuotas... 45. Advokatas taip pat nurodė, kad nuostolius įmonei RB Design Italiano di R. B.... 46. Pasisakydamas dėl priešieškinio ieškovo atstovas nurodė, kad įskaitymas... 47. Atsakovės UAB „Delamode Baltics“ atstovė advokatė Kristina Balandytė,... 48. Ji papildomai pažymėjo, kad ieškovė neįrodė nuostolių kilmės. Atkreipė... 49. Pažymėjo, kad 2017 m. lapkričio 22 d. iš ieškovės gavo pretenziją,... 50. Ieškovė, gavusi trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. išankstinę... 51. Dėl priešieškinio papildomai pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo... 52. Trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. atstovė R. B. teismo posėdžių... 53. Ji pažymėjo, kad faktūra 414/18 yra dėl kito užsakymo, pateikta per... 54. Papildomai nurodė, kad įmonė Mobilpiu beveik visus savo gaminius... 55. Trečiojo asmens UAB „Donkis“ direktorė A. K. teismo posėdžių metu... 56. Nurodė, kad ginčo krovinį vežė iš Italijos į Lietuvą, krovinį vežę... 57. Trečiojo asmens UAB „Venipak Lietuva“ atstovas advokatas Tomas Petrikas... 58. Trečiojo asmens atstovo nuomone, ieškovė nepagristai atliko mokėjimą RB... 59. Atkreipė dėmesį, kad nuostoliai nagrinėjamu atveju neįrodyti, nes pagal... 60. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (873 Eur).... 61. Liudytojas F. R. teismo posėdžio metu nurodė, kad baldai buvo atgabenti 2017... 62. Liudytojo teigimu, baldai pakuočių viduje buvo apvynioti porolonu. Pamačius... 63. Liudytojas A. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad jis yra tarpininkas pagal... 64. Liudytojas nurodė, kad su klientais sutarė, jog su vežėju aiškinsis... 65. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 66. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad:... 67. Ieškovė ir trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2017 m. lapkričio 16... 68. Ieškovė ir atsakovė 2017 m. lapkričio 16 d. sudarė krovinio pervežimo... 69. Prekės buvo vežamos pildant CMR važtaraštį (T1 e. b. l. 78), jame pastabų... 70. F. R. 2017 m. lapkričio 20 d. patvirtino prekių gavimą, pasirašydamas UAB... 71. Atsakovė 2017 m. lapkričio 23 d. išrašė ieškovei 375,10 Eur (310 Eur+PVM)... 72. Ieškovė 2017 m. lapkričio 22 d. pateikė atsakovei pretenzijas dėl... 73. Atsakyme į pretenziją 2017 m. gruodžio 15 d. atsakovė nurodė, kad su... 74. Trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2018 m. vasario 22 d. išrašė... 75. Šią sąskaitą ieškovė apmokėjo trečiajam asmeniui RB Design Italiano di... 76. Atsakovė 2018 m. kovo 28 d. atsakė, kad su reikalavimu nesutinka (T1 e. b. l.... 77. Trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. 2018 m. birželio 29 d. bankiniu... 78. 2018 m. liepos 10 d. trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. paaiškino... 79. Ieškovė 2018 m. sausio 19 d. pranešimu informavo atsakovę, kad... 80. Trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. pateikė Italijos įmonės... 81. Trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. atstovė R. B. pateikė... 82. Dėl atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų ... 83. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis).... 84. Nagrinėjamu atveju ieškovė, reiškianti regresinį reikalavimą dėl... 85. Ieškovės teigimu, žala buvo patirta dėl to, kad atsakovė (jos samdyti... 86. Pasisakydamas dėl šių argumentų teismas pažymi, kad ieškovė, reikšdama... 87. Papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad CPK 12 straipsnyje nustatytas... 88. Nagrinėjamu atveju įrodymų, kurie patvirtintų trečiojo asmens įmonės RB... 89. Teismo vertinimu, vien tai, kad trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B.... 90. Pirmiausia, į bylą nėra pateikta jokių duomenų, kad trečiasis asmuo RB... 91. Byloje esantys trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. mokėjimai Italijos... 92. Šiuo trečiojo asmens atstovės paaiškinimu teismas neturi pagrindo... 93. Kadangi ieškovė trečiajam asmeniui jos prašomą sumą sumokėjo 2018 m.... 94. Net situaciją vertinant retrospektyviai, kaip jau buvo minėta, baldų... 95. Atkreiptinas dėmesys, kad pačioje trečiojo asmens RB Design Italiano di R.... 96. Kaip jau minėta, tuo metu, kai trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B.... 97. Svarbu paminėti ir tai, kad ir pati išankstinė sąskaita („proforma“)... 98. Dėl šios priežasties, trečiojo asmens RB Design Italiano di R. B. 2018 m.... 99. Tačiau, nepaisant pirmiau išdėstytų argumentų, esminę reikšmę turi tai,... 100. Vertindamas šiuos teiginius teismas pažymi, kad byloje nėra jokių įrodymų... 101. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad net jei laikysime, jog už keičiamų... 102. Neįrodžius fakto, kad trečiasis asmuo RB Design Italiano di R. B. dėl... 103. Konstatavus, kad vienas iš pagrindų atsakovės civilinei atsakomybei kilti... 104. Dėl priešieškinio reikalavimų... 105. Ieškovė ir atsakovė 2017 m. lapkričio 16 d. sudarė krovinio pervežimo... 106. Šalys susitarė, kad pervežimo kaina yra 310 Eur + PVM, o Sutarties 1 punkte... 107. Atsiliepime į priešieškinį ieškovė nurodė dvi aplinkybes, kurios, jos... 108. Vertindamas argumentus dėl CMR važtaraščių pateikimo teismas pažymi, kad... 109. Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą,... 110. Toks teisinis reglamentavimas ir kasacinio teismo išaiškinimai suponuoja... 111. Kita vertus, iš ieškovės 2018 m. sausio 19 d. Pranešimo dėl vienašalių... 112. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, suponuoja išvadą, kad ieškovė,... 113. Dėl šių priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovės atstovo nurodytos... 114. Pasisakydamas dėl ieškovės atlikto įskaitymo kaip pagrindo jos prievolei... 115. Nors atsakovė (ieškovė pagal priešieškinį) neprašė pripažinti... 116. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškovė (atsakovė pagal priešieškinį) gynėsi... 117. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 118. Nagrinėjamu atveju yra akivaizdu, kad šalys nebuvo aiškiai sutarusios dėl... 119. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovė neturėjo teisės... 120. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas, neįvykdęs savo... 121. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą reglamentavimą, atsakovei iš ieškovės... 122. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 123. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 124. Ieškovė UAB „Cargo Caravan“ pateikė įrodymus, kad patyrė 1066 Eur... 125. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, šios išlaidos ieškovei... 126. Atsakovė UAB „Delamode Baltics“ pateikė įrodymus, kad patyrė 700 Eur... 127. Trečiasis asmuo UAB „Venipak Lietuva“ pateikė įrodymus, kad patyrė 837... 128. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, o priešieškinis tenkintas,... 129. Byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 13,92 Eur.... 130. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96,... 131. Ieškinį atmesti.... 132. Priešieškinį tenkinti.... 133. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Delamode Baltics“, j. a.... 134. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Venipak... 135. Priteisti valstybės naudai iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 136. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...