Byla e2-1065-922/2015
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą, ieškinį atsakovui E. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą, prašo priteisti iš atsakovo E. R. 2512,59 EUR įsiskolinimą, kurį sudaro: 1636,41 EUR negrąžinto kredito, 809,04 EUR nesumokėtų sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2012-10-10 iki 2015-04-28, 37,57 EUR sutarties administravimo mokesčio, 28,12 EUR delspinigių, 1,45 EUR skolos išieškojimo išlaidų, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57 EUR žyminio mokesčio.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai ir pasirašytinai, tačiau jos atsiliepimas per vadovaujantis teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada esant CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytą pagrindą priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2012-07-25 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1215165/96pa, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 6000 Lt (1737,72 EUR) kreditą, kredito sutarties mokestis 197,50 Lt (57,20 EUR), palūkanų suma už visą sutarties terminą – 8813,67 Lt (2552,62 EUR), kuri sudaro 29,1361 % metinę palūkanų normą, mėnesinis sutarties administravimo mokestis – 6 Lt, kredito terminas – 60 mėnesių, galutinė kredito grąžinimo data – 2017-08-10, sudarytas vartojimo kredito grąžinimo grafikas, pagal kurį atsakovas kreditą turėtų grąžinti mokėdama 60 mėnesinių įmokų. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, 2015-04-08 atsakovas buvo įspėtas, kad nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, todėl sutartis gali būti vienašališkai nutraukta. 2015-04-28 atsakovui nusiųstas pranešimas apie sutarties nutraukimą. Atsakovas įsipareigojo pagal sutartyje numatytas sąlygas mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė, mokėtinų įmokų nemokėjo ir liko skolinga 1636,41 EUR negrąžinto kredito, 809,04 EUR nesumokėtų sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2012-10-10 iki 2015-04-28, 28,12 EUR delspinigių, skaičiuojant 0,05 % delspinigius, 1,45 EUR skolos išieškojimo išlaidų, 37,57 EUR sutarties administravimo išlaidų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas padengė įsiskolinimą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Kadangi atsakovas negrąžino kredito pagal nustatytą kredito grąžinimo grafiką, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1636,41 EUR negrąžinto kredito bei 37,57 EUR sutarties administravimo mokesčio laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

9Be negrąžinto kredito, ieškovas prašo priteisti 809,04 EUR nesumokėtų palūkanų nuo 2012-10-10 (dienos, kai turėjo būti sumokama mėnesinė įmoka) iki 2015-04-28 (sutarties nutraukimo).

10Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K -7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; Nr. 3K-3-161/2004; Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (žr. pvz., nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

11Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas dažnai įmokas mokėdavo pavėluotai, todėl itin didelė dalis atsakovo įmokų dalis buvo įskaitoma palūkanoms padengti, t. y. iš viso atsakovas ieškovui sumokėjo 1226,62 EUR, iš kurių net 990,73 EUR buvo skirti palūkanoms. Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, sutartis buvo nutraukta tik 2015-04-28. Už laikotarpį nuo 2012-10-10 iki 2015-04-28 skaičiuotos 29,1361 % dydžio metinės palūkanos. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, daugiau nei dvejus su puse metų skaičiuoja ir didžiules metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų dydis mažintinas iki 400,00 EUR. Likusioje dalyje reikalavimas dėl palūkanų atmestinas.

12Pažymėtina, kad ieškovas taip prašo priteisti iš atsakovo 28,12 EUR delspinigių, skaičiuojant 0,05 % delspinigius. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05% pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad reikalavimas priteisi 28,12 EUR delspinigių, tenkintinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kaip nustatyta CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Ieškinį patenkinus iš dalis, remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 ir 8 punktais bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistinas 43 EUR žyminio mokesčio, t. y. proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, bei 1,45 EUR skolos išieškojimo išlaidų.

15Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3 EUR, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

16Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 ir 8 punktais, 93 straipsnio 2 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.881 straipsniu , 6.882 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo E. R. (asmens kodas ( - )) 1636,41 EUR (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt šešis eurus 41 ct) negrąžinto kredito, 400,00 EUR (keturis šimtus eurų) palūkanų už laikotarpį nuo 2012-10-10 iki 2015-04-28, 37,57 EUR (trisdešimt septynis eurus 57 ct) sutarties administravimo mokesčio, 28,12 EUR (dvidešimt aštuonis eurus 12 ct) delspinigių, 1,45 (vieną eurą 45 ct) EUR skolos išieškojimo išlaidų, 5 % (penkis procentus) metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-05-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 43 EUR (keturiasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio ieškovo BIGBANK AS (kodas 10183757), veikiančiam per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS filialą (juridinio asmens kodas 301048563) naudai.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio... 2. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį BIGBANK AS... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 5. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada esant CPK... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2012-07-25... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje... 9. Be negrąžinto kredito, ieškovas prašo priteisti 809,04 EUR nesumokėtų... 10. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovą sieja teisniai santykiai, atsiradę... 11. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas dažnai įmokas mokėdavo... 12. Pažymėtina, kad ieškovas taip prašo priteisti iš atsakovo 28,12 EUR... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 14. Ieškinį patenkinus iš dalis, remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 15. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3 EUR, todėl pagal CPK 96 straipsnio... 16. Vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu, 88... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo E. R. (asmens kodas ( - )) 1636,41 EUR (vieną... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad... 21. Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už...