Byla eB2-284-730/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei R. Ž., viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovui UAB „VKK Klaipėda“, trečiasis asmuo „Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Ieškinio pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui 2014-02-27 sudarė 7834, 21 Lt, iš jų 7457,44 Lt VSD įmokų, 376,77 Lt delspinigių. Remiantis VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2014-02-20 duomenimis, atsakovo vardu registruotino turto nėra. VĮ „Registrų centras“ 2014-02-20 duomenimis, atsakovo nuosavybės teise įregistruotas žemės sklypas, kuris yra areštuotas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ir antstolės B. P.; 8200/42500 žemės sklypo; 2900/15200 žemės sklypo; 1/6 žemės sklypo. VĮ „Registrų centras“ 2007 metais atsakovo pateiktais balanso duomenimis, atsakovo ilgalaikis ir trumpalaikis turtas sudaro 320731 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 310 093 Lt. Ieškovas Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka siuntė atsakovui pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui ir dėl įsiskolinimo ieškovui sumokėjimo. Atsakovas įsiskolinimo nesumokėjo. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad atsakovas yra nemokus.

32014-04-03 teismo nutartimi, patenkinus prašymą, trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų byloje įtrauktas dalyvauti „Nordea Bank Finland Plc“ AB. 2014-05-04 nutartimi, patenkinus trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiško reikalavimo byloje prašymą, pakeistas byloje trečiasis asmuo „Nordea Bank Finland Plc“ (AB), veikiantis Lietuvoje per „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrių, į trečiąjį asmenį Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantį per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Trečiasis asmuo prašo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

42014-06-04 teismo nutartimi priimtas bendraieškio RUAB „VKK investicija“ atsisakymas nuo reikalavimo iškelti atsakovui bankroto bylą ir byla dalyje dėl bendaraieškio RUAB „VKK investicija“ reikalavimo iškelti atsakovui bankroto bylą nutraukta.

5Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, teismo reikalaujamų bankroto bylai reikalingų nagrinėti dokumentų. Procesiniai dokumentai įteikti CPK nustatyta tvarka, atsakovas teismo pranešimą pateikti atsiliepimą, procesinius dokumentus gavo. Patenkinus atsakovo prašymą, terminas atsiliepimui ir bankroto bylai nagrinėti reikalingiems dokumentams pateikti buvo pratęstas iki 2014-04-23, tačiau atsakovas, teismui pratęsus terminą, nei atsiliepimo, nei teismo nustatytų bankroto bylai nagrinėti reikalingų dokumentų nepateikė.

62014-05-14 nutartimi teismas, įvertinęs ieškovo, trečiojo asmens pateiktus ir teismo iniciatyva byloje surinktus rašytinius įrodymus apie atsakovo finansinę padėtį, iškėlė atsakovui bankroto bylą. Teismas iškėlė atsakovui bankroto bylą, remdamasis aplinkybėmis, jog atsakovas pateiktuose Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose už 2007 metus nurodė, kad atsakovo turtas sudarė 320 731 Lt, o mokėtinos sumos sudarė 310 093 Lt, už kitus laikotarpius atsakovas finansinių atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nepateikė. Kadangi atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė teismo reikalaujamų finansinės atskaitomybės dokumentų, tarp kurių teismas buvo nurodęs pateikti dokumentus, pagrindžiančius pradelstus įsipareigojimus, teismas laikė, kad visos Juridinių asmenų registrui pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytos mokėtinos sumos yra pradelstos.

72014-05-30 atsakovas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti 2014-05-14 nutartį. Su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2014-03-31 sudarytą balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių sąrašą, 2014-05-12 sutartį, sudarytą su RUAB „VKK Investicija“.

82014-06-04 teismo nutartimi atsakovo atskirasis skundas priimtas, sutikus su atskiruoju skundu, 2014-05-14 nutartis iškelti bankroto bylą panaikinta ir byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka 2014-06-16. Atsakovui pakartotinai nustatytas terminas iki teismo posėdžio pateikti teismui informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, konkrečius duomenis apie įmonės turimą turtą bei jo vertę, kitus ūkinės ir finansinės būklės duomenis, įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas.

92014-06-16 teismo posėdžio metu atsakovo atstovė 2014-06-04 teismo nutartyje nurodytų dokumentų nepateikė, paaiškino, kad nėra pateisinamų priežasčių, dėl kurių nepateikė 2014-06-04 teismo nutartyje nurodytų dokumentų.

102014-06-16 teismo posėdyje, patenkinus atsakovo atstovės prašymą, teismas paskelbė byloje pertrauką iki 2014-06-23 ir įpareigojo pakartotinai pateikti visus 2014-06-04 nutartyje nurodytus dokumentus, kitus įrodymus.

112014-06-23 gautas atsakovo atstovo elektroninis laiškas su prašymu atidėti teismo posėdį, kad pateikti teismui VĮ „Registrų centras“ išplėstinį išrašą apie atsakovo nuosavybės teise priklausantį ar priklausiusį nekilnojamąjį turtą ir jo teisinį statusą.

122014-06-23 teismo posėdyje priimta žodine nutartimi nutarta padaryti pertrauką iki 2014-06-25, sudarant atsakovo atstovui galimybę dalyvauti teismo posėdyje. Atsakovui išsiųstas pranešimas, informuojant atsakovą, jog byloje jau yra teismo iniciatyva išreikalauti nekilnojamojo turto registro išrašai apie atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą, tuo atveju, jei atsakovo atstovas 2014-06-25 į teismo posėdį neatvyks, byla bus nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant.

132014-06-25 atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, 2014-06-25 pateiktas prašymas sudaryti atsakovo atstovui objektyvias galimybes dalyvauti teismo posėdyje. Prašyme nurodyta, jog teismo pranešimas atsakovo atstovei buvo išsiųstas 2014-06-23 darbo dienos pabaigoje, sekanti diena buvo nedarbo diena, apie pranešimą sužinojo 2014-06-25 ryte. 2014-06-25 atsakovo atstovė 2014-06-25 11.00 – 12.30 val. turi svarbų susitikimą Vilniuje, todėl atvykti į teismo posėdį negali, šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų nepateikta. 2014-06-25 teismo posėdyje priimta žodine nutartimi prašymas netenkintas, byla išnagrinėta atsakovo atstovui nedalyvaujant.

14Ieškinys tenkintinas.

15CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

16Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

17Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

18Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

19Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius duomenis, turinčius reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1389/2013).

20Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Nors bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas įpareigoją teismą būti aktyviu, ex officio rinkti įrodymus, tačiau tai nereiškia, jog teismas turi perimti šalių pareigą už jas įrodinėti bylai reikšmingas faktines aplinkybes.

21Kadangi bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, todėl šalys privalo laikytis civilinio proceso įstatyme įtvirtintų nuostatų, jog šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai ir veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pateikti patvirtinančius įrodymus apie neatvykimo į teismo posėdį priežastis (CPK 42 straipsnio 5 dalis). Šalys, kurios joms civilinio proceso įstatymo nustatytomis pareigomis naudojasi nesąžiningai, turi prisiimti dėl to kylančius neigiamus padarinius.

22Kaip matyti iš aukščiau nurodytų aplinkybių, teismas vykdydamas pareigą bylose, kuriose yra vyraujantis viešasis interesas, būti aktyviam, siekiant visapusiškai ir objektyviai išsiaiškinti atsakovo finansinę padėtį, savo iniciatyva rinko įrodymus, ne vieną kartą sudarė atsakovui galimybę pateikti bankroto bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, tuo tikslu pratęsė terminus dokumentams pateikti, paskelbė pertraukas byloje, pratęsė terminą atsiliepimui pateikti, sutiko su atskiruoju skundu ir panaikino 2014-05-14 nutartį iškelti bankroto bylą, paskyrė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tačiau atsakovas visų teismo nurodytų dokumentų nepateikė, atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdžius neatvyko be svarbių priežasčių, nepateikdamas įrodymų, pagrindžiančių neatvykimo priežastis. Teismas tokius atsakovo veiksmus vertina kaip nesąžiningus ir vilkinančius bylos nagrinėjimą.

23Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog išnaudotos visos galimybės įrodymams apie atsakovo finansinę padėtį surinkti, nesant galimybės iš atsakovo gauti visų dokumentų apie atsakovo finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui spręstinas, vadovaujantis šiuo metu byloje esančiais įrodymais.

24Atsakovas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2007-05-30. Atsakovas pateiktuose Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentuose už 2007 metus buvo nurodęs, kad atsakovo turtas sudarė 320 731 Lt, o mokėtinos sumos sudarė 310 093 Lt, už kitus laikotarpius atsakovas finansinių atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nepateikė. Su atskiruoju skundu atsakovas teismui pateikė 2014-03-31 sudarytą balansą, pelno (nuostolių) atskaitą, kurie patvirtinti tik atsakovo direktoriaus, tačiau nepatvirtinti atsakovo buhalterio, kas sudaro pagrindą abejoti jų realumu, kreditorių sąrašą. Atsakovo 2014-03-31 sudarytame balanse yra nurodyta, kad atsakovo turto vertė yra 158 062 Lt, pagal pateiktą kreditorių sąrašą pradelsti įsipareigojimai sudaro 11 192, 32 Lt.

25Atsakovo atstovė 2014-06-16 teismo posėdžio metu paaiškino, kad balanse nurodytas 158 062 Lt vertės turtas yra žemės sklypai, kurių tokią vertę balanse nurodė atsakovo buhalterė (balansas atsakovo buhalterės nepasirašytas).

26Atsakovui Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuo 2007-11-22 nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nurodyta vidutinė rinkos vertė 10879 Lt, kuriam yra taikytas areštas, nuo 2008-01-31 8200/42500 dalys 7667 Lt vidutinės rinkos vertės žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); nuo 2008-01-31 2900/15200 2977 Lt vidutinės rinkos vertės žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ); 2008-01-31 1/6 12 289 Lt vidutinės rinkos vertės žemės sklypo, esančio ( - ). Vertinant, jog atsakovui priklauso tik atitinkamų žemės sklypų dalys, remiantis nekilnojamojo turto registre nurodytomis žemės sklypų vidutinėmis rinkos vertėmis, visų žemės sklypų vertė sudaro 14 974 Lt. Kitų įrodymų apie žemės sklypų vertę atsakovas nepateikė. Įrodymų apie kitą atsakovo turtą byloje nėra. Vertinant ieškovo pateiktus įrodymus apie įsiskolinimą ieškovui – valstybinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų ataskaitą, atsakovo pateiktą kreditorių sąrašą, atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 11 904 Lt (8552,17 Lt ieškovui ir 3352, 22 Lt Valstybinei mokesčių inspekcijai). Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovo pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės.

27Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas faktiškai vykdo kokią nors ūkinę – komercinę veiklą, gauna pajamas, iš kurių galėtų padengti kreditorinius įsiskolinimus. Remiantis „LITEKO“ sistemos duomenimis, Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka yra nagrinėjamas atsakovo atskirasis skundas (civilinė byla Nr. 2S-823-112/2014), kuriuo jis prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-06 nutarties dalį, kuria teismas įpareigojo sumokėti 1333,20 Lt žyminį mokestį ir išspręsti klausimą iš esmės – atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, t. y. nuo 1333,20 Lt. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, jog įmonė veiklos nevykdo, pajamų negauna, darbo sutartį sudarę su teisininke tik todėl, kad neturi lėšų samdytis advokato, dėl šių aplinkybių mano, kad ieškovė nėra pajėgi sumokėti 1 333,20 Lt žyminio mokesčio. Šios aplinkybės taip pat pagrindžia, jog atsakovas veiklos nevykdo ir pajamų negauna.

28Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti atsakovo įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, tai yra, atsakovas yra nemokus (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas), todėl yra pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui, išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki. Nagrinėjamu atveju atsakovas teismui sudarant galimybę, tokių abejonių nepašalino, įrodymų, paneigiančių įmonės nemokumą, įrodančių jos gerą turtinę padėtį, veiklą nepateikė.

29Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Juo gali būti skiriamas asmuo, atitinkantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese, nors tokia teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų visų bankrutuojančios įmonės kreditorių, o taip pat ir pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

30Administratoriaus kandidatūrą pasiūlyti teismui gali asmuo, pateikiantis pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis), taip pat kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardinti asmenys – kreditoriai, savininkai, įmonės administracijos vadovas.

31Nagrinėjant bylą, 2014-06-04 trečiajam asmeniui pasiūlius pateikti papildomus įrodymus dėl savo reikalavimo teisės, iš papildomai pateiktų įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo reikalavimo teisės į atsakovą nebeturi, todėl nėra atsakovo kreditorius ir neturi teisės siūlyti bankroto administratoriaus (Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis). Antstolio 2013-06-13 patvarkymu įkeistas trečiajam asmeniui, užtikrinant skolininko V. Z. skolos grąžinimą, atsakovo žemės sklypas, esantis ( - ), buvo parduotas, grąžinta trečiajam asmeniui 42 662, 40 Lt skolininko V. Z. skolos. Todėl teismas dėl trečiojo asmens siūlomos administratoriaus kandidatūros nepasisako.

32Pagal teismų praktiką trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, bankroto byloje gali būti ne tik įmonės kreditoriai. Teismų praktika formuojama ta linkme, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu. Į bankroto bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, teismui konstatavus pakankamą teisinį suinteresuotumą, gali būti įtraukiami įmonės savininkai, akcininkai, laiduotojai ir kiti asmenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012; 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2013). Teismo nuomone, esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo išvadai padaryti, jog trečiasis asmuo neturi pakankamo teisinio suinteresuotumo, jog negalėtų dalyvauti šioje byloje.

33Byla dalyje dėl bendraieškio UAB „VKK Investicija“ reikalavimo iškelti bankroto bylą 2014-06-04 nutartimi nutraukta, todėl teismas dėl jo siūlomos administratoriaus kandidatūros taip pat nepasisako.

34Pasiūlytas ieškovo administratorius sutiko administruoti atsakovą, jo kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis). Duomenų, kad ieškovo pasiūlyta kandidatūra neatitiktų imperatyvių Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normų reikalavimų, teismas neturi. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

35Byloje yra duomenys apie atsakovo atžvilgiu vykdomus antstolio Z. Z., antstolės B. P. išieškojimus, todėl yra pagrindas pranešti apie bankroto bylos iškėlimą atsakovui antstoliui Z. Z., antstolei B. P. (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas).

36Byloje pateiktas bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymas, atsisakius iškelti bankroto bylą, išspręsti bankroto administratoriaus išlaidų atlyginimo klausimą. Kadangi atsakovui bankroto byla iškeliama, todėl šis bankroto administratoriaus prašymas nesprendžiamas.

37Byloje pateikti bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymai dėl bankroto administratoriaus administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, turto areštų panaikinimo. Šie prašymai spręstini tuo atveju jei įsiteisės nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

38Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

391. iškelti atsakovui UAB „VKK Klaipėda“, įmonės kodas 300860711, registruotos buveinės adresas Stadiono gt. 16, Klaipėda, bankroto bylą.

402. Paskirti bankrutuojančio atsakovo UAB „VKK Klaipėda“, bankroto administratoriumi UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, įmonės kodas 302497155, buveinės adresas - Klaipėda, Žuvėdrų Tako g. 20, adresas korespondencijai P.D. 162, Liepų g. 16, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 181, sąrašo Eil. Nr. B-JA122.

413. Įpareigoti administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

424. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

435. Pavesti administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

446. Įpareigoti administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovo, apie atsakovo atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

457. Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą antstoliams Z. Z., B. P., išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją.

468. Areštuoti atsakovui UAB „VKK Klaipėda“, įmonės kodas 300860711, registruotos buveinės adresas Stadiono gt. 16, Klaipėda, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovo UAB „VKK Klaipėda“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovui UAB „VKK Klaipėda“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovo turto arešto pavesti ieškovų pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

479. Nustatyti, kad atsakovo UAB „VKK Klaipėda“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

4810. Nustatyti, kad atsakovo UAB „VKK Klaipėda“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 10 000 Lt.

49Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. ieškovas ieškiniu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto... 3. 2014-04-03 teismo nutartimi, patenkinus prašymą, trečiuoju asmeniu... 4. 2014-06-04 teismo nutartimi priimtas bendraieškio RUAB „VKK investicija“... 5. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, teismo... 6. 2014-05-14 nutartimi teismas, įvertinęs ieškovo, trečiojo asmens pateiktus... 7. 2014-05-30 atsakovas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 8. 2014-06-04 teismo nutartimi atsakovo atskirasis skundas priimtas, sutikus su... 9. 2014-06-16 teismo posėdžio metu atsakovo atstovė 2014-06-04 teismo nutartyje... 10. 2014-06-16 teismo posėdyje, patenkinus atsakovo atstovės prašymą, teismas... 11. 2014-06-23 gautas atsakovo atstovo elektroninis laiškas su prašymu atidėti... 12. 2014-06-23 teismo posėdyje priimta žodine nutartimi nutarta padaryti... 13. 2014-06-25 atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, 2014-06-25 pateiktas... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 16. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 17. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 18. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės... 19. Tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės... 20. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas. Juo grindžiama įrodinėjimo... 21. Kadangi bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo... 22. Kaip matyti iš aukščiau nurodytų aplinkybių, teismas vykdydamas pareigą... 23. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog... 24. Atsakovas Juridinių asmenų registre įregistruotas 2007-05-30. Atsakovas... 25. Atsakovo atstovė 2014-06-16 teismo posėdžio metu paaiškino, kad balanse... 26. Atsakovui Nekilnojamojo turto registro duomenimis, nuo 2007-11-22 nuosavybės... 27. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas faktiškai vykdo kokią nors ūkinę –... 28. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai padaryti, kad atsakovas... 29. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 30. Administratoriaus kandidatūrą pasiūlyti teismui gali asmuo, pateikiantis... 31. Nagrinėjant bylą, 2014-06-04 trečiajam asmeniui pasiūlius pateikti... 32. Pagal teismų praktiką trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais... 33. Byla dalyje dėl bendraieškio UAB „VKK Investicija“ reikalavimo iškelti... 34. Pasiūlytas ieškovo administratorius sutiko administruoti atsakovą, jo... 35. Byloje yra duomenys apie atsakovo atžvilgiu vykdomus antstolio Z. Z.,... 36. Byloje pateiktas bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų... 37. Byloje pateikti bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų... 38. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. 1. iškelti atsakovui UAB „VKK Klaipėda“, įmonės kodas 300860711,... 40. 2. Paskirti bankrutuojančio atsakovo UAB „VKK Klaipėda“, bankroto... 41. 3. Įpareigoti administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka... 42. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 43. 5. Pavesti administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto... 44. 6. Įpareigoti administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus... 45. 7. Pranešti apie bankroto bylos iškėlimą antstoliams Z. Z., B. P.,... 46. 8. Areštuoti atsakovui UAB „VKK Klaipėda“, įmonės kodas 300860711,... 47. 9. Nustatyti, kad atsakovo UAB „VKK Klaipėda“ kreditoriai turi teisę... 48. 10. Nustatyti, kad atsakovo UAB „VKK Klaipėda“ valdymo organai... 49. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...