Byla e2-5773-345/2016
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, tretieji asmenys – UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB “Kauno tiltai” ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, tretieji asmenys – UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB „Kauno tiltai” kreipėsi į teismą, prašydamas:

  1. panaikinti atsakovo 2016-07-04 sprendimą, priimtą viešajame pirkime „Žvyrkelių, esančių Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Jurbarko rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbta UAB „Kamesta“;
  2. panaikinti atsakovo 2016-07-13 sprendimą, priimtą viešajame pirkime „Žvyrkelių, esančių Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju apskelbta UAB „Kamesta“;
  3. panaikinti atsakovo 2016-07-29 sprendimą, priimtą viešajame pirkime „Žvyrkelių, esančių Šalčininkų ir Trakų rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbta AB „Eurovia Lietuva“;
  4. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad atsakovas įvykdė šiuos konkursus: 1) „Žvyrkelių, esančių Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Jurbarko rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – ir Konkursas Nr. 1); 2) „Žvyrkelių, esančių Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – ir Konkursas Nr. 2); 3) „Žvyrkelių, esančių Šalčininkų ir Trakų rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (toliau – ir Konkursas Nr. 3). Ieškovas pateikė pasiūlymus dalyvauti visuose Konkursuose. Konkurse Nr.1 ir Konkurse Nr. 2 laimėtoju pripažintas UAB „Kamesta“ pasiūlymas, Konkurse Nr. 3 laimėtoju pripažintas AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymas. Ieškovas nesutikdamas su Konkursų rezultatais, pateikė perkančiajai organizacijai pretenzijas. Perkančioji organizacija Konkurse Nr.1 ir Konkurse Nr. 2 pateiktas pretenzijas paliko nenagrinėtas, o Konkurse Nr. 3 ieškovo pretenziją atmetė. Ieškovas nesutikdamas su atsakovo sprendimais teigia, kad UAB „Kamesta“ visuose Konkursuose pasiūlė mažiausią kainą, tačiau perkančioji organizacija Konkurso Nr. 1 ir Konkurso Nr. 2 laimėtojais pripažino UAB „Kamesta“ pasiūlymus, o Konkurso Nr. 3 laimėtoju paskelbė AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą. Kadangi Konkursų sąlygos iš esmės buvo vienodos, todėl UAB „Kamesta“ neatitiko reikalavimų, keliamų ir Konkursuose Nr. 1 ir Nr. 2. Vienas iš kvalifikacinių reikalavimų – karštojo asfalto gamykloje turi būti įdiegta sertifikuota vidinės gamybos kontrolės sistema pagal standartą LST EN 13108. Ieškovas patikrino viešai prieinamą informaciją ir nustatė, kad UAB „Kamesta“ minėtą sertifikatą gavo tik 2016-07-07, t.y. pasiūlymo pateikimo dieną (2016-05-18) UAB „Kamesta“ neturėjo „Minkštas asfaltas“ vidinės gamybos kontrolės sertifikato ir neatitiko Konkursuose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. UAB „Kamesta“ turimi sertifikatai nėra lygiaverčiai reikalaujamam ir neužtikrina reikalaujamos darbų kokybės, todėl neturėdamas minkšto asfalto gamybos kontrolės sertifikato, negalės užtikrinti vidinės gamybos kontrolės ir tinkamai atlikti darbų Konkursuose. Taip pat, jei UAB „Kamesta“ neturi šio sertifikato, taip pat ji neturės ir šio asfalto tipo bandymų ataskaitų ir negalės tokios rūšies asfalto mišinio gaminti. Neturint tokios rūšies asfalto mišinio vidinės kontrolės sertifikato rangovas negali produkto patiekti į rinką bei atlikti darbų su šiuo produktu. Esant tokiai situacijai, kai visų Konkursų sąlygoms esant iš esmės vienodoms, įskaitant ir kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, mažiausią kainą visuose trijuose konkursuose pateikęs tiekėjas UAB „Kamesta“ dviejuose konkursuose laimi, o trečiame neatitinka konkurso reikalavimų (dirbtinai pralaimi), galima teigti, jog šioje situacijoje buvo pažeisti sąžiningai konkurencijai keliami reikalavimai. UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ elgesys rinkoje, atsižvelgiant į įprastas atitinkamos rinkos veikimo sąlygas ir kitus rinkos parametrus, negali būti paaiškinamas kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu. Atsakovo sprendimai dėl konkursų rezultatų, kuriais nustatyta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas turi būti panaikinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 str. ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ) 5 str. nuostatomis.

5Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodo, kad ieškovas pretenziją pirkime Nr. 1 ir pirkime Nr. 2 pateikė po sutarčių sudarymo, t.y. pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms, todėl perkančioji organizacija nepažeisdama įstatymo, pretenzijos dėl Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 nenagrinėjo. Ieškovas prašo panaikinti atsakovo 2016-07-04 sprendimą Pirkime Nr. 1 ir 2016-07-13 sprendimą Pirkime Nr. 2, tačiau neprašo nei panaikinti atsakovo sprendimų, kuriais ieškovo pretenzija palikta nenagrinėta, nei panaikinti sutarčių, sudarytų šiuose pirkimuose, nei atlyginti žalą, ir neįrodinėja, kad patyrė žalą, nei to, kad atsakovas nesilaikė VPĮ 941 str., 96 str. reikalavimų. Ieškovas, reikalaudamas panaikinti atsakovo 2016-07-29 sprendimą Pirkime Nr. 3, ieškinyje dėl to nepateikia jokių motyvų, todėl ieškinys turi būti atmestas. Ieškovas daro nepagrįstą prielaidą, kad UAB „Kamesta“ neatitiko pirkimuose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas, kad karšto asfalto gamykloje turi būti įdiegta sertifikuota vidinės gamybos kontrolės sistema pagal standartą LST EN 13108 reiškia, kad jei tiekėjas neturi gamyklų ir neketina jų nuomotis, o asfalto mišinius įsigis (nusipirks), jam reikalavimas turėti įsidiegus sertifikuotą vidinės kontrolės sistemą pagal standartą negali būti taikomas, nes tiekėjas šiuo atveju neatliks statybos produkto gamintojo funkcijos. Minkštojo asfalto vidinės gamybos kontrolės sistemos sertifikato neturėjimas pats savaime nelemia to, kad tiekėjas neatitinka pirkimų dokumentų 14.18 p. nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo. Pažymi, kad kiekvienas vykdomas pirkimas, atsižvelgiant į jo pobūdį, svarbą bei specifiką, yra vertinamas atskirai, todėl viename pirkime keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir pasiūlymų vertinimo eiga negali būti lyginami su kitais pirkimais. Pirkime Nr. 3 UAB „Kamesta“ iki atsakovo nurodyto termino pabaigos duomenų apie kvalifikaciją nepatikslino ir nepasinaudojo teise prašyti pratęsti atsakovo nustatyti termino, todėl tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, apie tariamą susitarimą, suderintų veiksmų egzistavimą ir dviejų tarpusavyje skirtingų konkuruojančių tiekėjų sąsajumą.

6Trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu prašo atmesti ieškovo reikalavimą dėl atsakovo sprendimų Konkurse Nr. 3 panaikinimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad trečiasis asmuo yra paskelbtas laimėtoju Konkurse Nr. 3. Ieškovas pareiškė nesąžiningą ir nepagrįstą ieškinį, neturėdamas materialinio teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimo procedūras, kadangi panaikinus sprendimus ieškovas nepretenduotų tapti pirkimo laimėtoju, kaip pateikęs brangiausią pasiūlymą pirkimui. Ieškovas jokiais įrodymais nepagrindžia trečiojo asmens neteisėtus veiksmus dėl neteisėtų susitarimų su UAB „Kamesta“.

7Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepimu prašo nutraukti civilinę bylą dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendimų panaikinimu, dėl ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų tvarkos nesilaikymo; tuo atveju, jei teismas nenutrauks civilinės bylos dalies, ieškinį atmesti; priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 nustatytų pasiūlymų eilių ir laimėtojo tik 2016-08-12, t.y. praleidęs 15 dienų pretenzijos pateikimo terminą nuo sužinojimo apie šiuos sprendimus. Ieškovui dar Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 vykdymo metu buvo laisvai prieinami ir galėjo bei turėjo būti žinomi viešai skelbiami Statybos produkcijos sertifikavimo centro duomenys. Tuo atveju, jei teismas nenutrauks civilinės bylos dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 rezultatų apskundimu, UAB „Kamesta“ prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinio reikalavimus atmesti. Ieškovas praleido 15 dienų ieškinio pateikimo terminą, pasirinkdamas neteisingą ir netinkamą savo pažeistų teisių gynimo būdą. Taip pat nurodo, kad ieškovas neteisingai aiškina kvalifikacinį reikalavimą, kadangi UAB „Kamesta“ asfalto mišinius dėl Konkurso Nr. 1 ir Konkurso Nr. 2 objektų pirks iš AB „Eurovia Lietuva“ asfalto gamyklų ir pateikė šioms gamykloms išduotą minkštojo asfalto vidinės gamybos sistemos sertifikatą bei sudarytus susitarimus dėl asfalto mišinių pirkimo, dėl ko atitiko Konkursų sąlygų 14.8 punkto reikalavimus. UAB „Kamesta“ iki pasiūlymo termino Konkurse Nr. 3 atitinkamo susitarimo dėl asfalto pirkimo nesudarė, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas.

8Dublike ieškovas AB „Kauno tiltai“ nurodo, kad visi UAB „Kamesta“ pateikti pasiūlymai Konkursams turėjo būti vienodi, įskaitant ir pasitelkiamus trečiuosius asmenis, jei tokie buvo, kurie turėjo būti nurodyti išviešinti pasiūlymų pateikimo metu. Subtiekėjų ar subrangovų neišviešinimas pasiūlyme yra savarankiškas pagrindas panaikinti Konkursų rezultatus. Taigi be pasiūlymų patikslinimo, kuris yra neteisėtas, visi UAB „Kamesta“ pateikti pasiūlymai Konkursams neatitiko Pirkimų sąlygose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Pažymi, kad UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ elgesys rinkoje, kai tiekėjas savo iniciatyva atsisako laimėtos sutarties ar jam sudaromos sąlygos pasitraukti iš konkurso, yra laikomos požymiu, kad galimai buvo sudarytas konkurencijos teisės draudžiamas susitarimas. Taip pat nurodo, kad teismas sandorį pripažįsta niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika. Pažymi, jog pretenzija yra įstatymo nustatytos ginčo nagrinėjimo išankstinio ne teisme tvarkos procesinė stadija, jos tenkinimas ar atmetimas nesukelia ieškovui materialių teisinių padarinių. Pretenzijos palikimas nenagrinėta nepaneigia ieškovo teisės kreiptis į teismą.

9Triplike atsakovas nurodo, kad ieškinio reikalavimai suformuluoti netinkamai, ieškovas pretenziją pateikė praleidęs terminą ir taip pat neturi materialinio suinteresuotumo dėl pirkimo Nr. 3 rezultatų.

10Tretieji asmenys UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ triplikuose palaikė savo reikalavimus.

11Ieškinys netenkintinas.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2016-03-15 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė viešąjį pirkimą „Žvyrkelių, esančių Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Jurbarko rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas, pirkimo Nr. 172351, kuriam pasiūlymą pateikė ir ieškovas. Atsakovas 2016-07-04 nustatė pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Kamesta“ pasiūlymą. 2016-07-26 atsakovas ir UAB „Kamesta“ sudarė viešąjį sutartį ir 2016-08-04 apie sudarytą sutartį paskelbė viešai per CVP IS.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2016-03-09 CVP IS paskelbė viešąjį pirkimą „Žvyrkelių, esančių Elektrėnų, Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, pirkimo Nr. 172212, kuriam taip pat pasiūlymą pateikė ieškovas. Atsakovas 2016-07-13 nustatė pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Kamesta“ pasiūlymą. 2016-08-08 atsakovas ir UAB „Kamesta“ sudarė viešąjį sutartį ir 2016-08-19 apie sudarytą sutartį paskelbė viešai per CVP IS.

14Taip pat nustatyta, kad atsakovas 2016-03-08 CVP IS paskelbė viešąjį pirkimą „Žvyrkelių, esančių Šalčininkų ir Trakų rajonuose, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“, pirkimo Nr. 172177, kuriam taip pat pasiūlymą pateikė ieškovas. Atsakovas 2016-07-29 nustatė pasiūlymų eilę, laimėjusiu pasiūlymu pripažino AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymą.

15Ieškovas 2016-08-12 pateikė pretenziją dėl Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2 ir Konkurso Nr. 3. Atsakovas 2016-08-19 ieškovo pretenziją dėl Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 paliko nenagrinėtą, ieškovo pretenziją dėl Konkurso Nr. 3 atmetė.

16Dėl termino pretenzijai pateikti praleidimo ir ieškinio senaties

17Ieškovas nurodo, kad Konkurso Nr. 1 ir Konkurso Nr. 2 laimėtojo UAB „Kamesta“ pasiūlymai neatitinka Konkursų sąlygų 14.8 punkto reikalavimo, kadangi pasiūlymų pateikimo dienai UAB „Kamesta“ neturėjo „Minkštas asfaltas“ vidinės gamybos kontrolės sertifikato ir neatitiko Konkursuose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovas nesutikdamas su ieškovo argumentu, nurodo, kad ieškovas pretenziją dėl Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 pateikė pasibaigus viešųjų pirkimų procedūroms. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ prašo nutraukti civilinę bylą dėl ieškinio reikalavimų, susijusių su Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sprendimų panaikinimu dėl ikiteisminės viešųjų pirkimų ginčų tvarkos nesilaikymo, o tuo atveju, jei teismas nenutrauks civilinės bylos dalies, taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

18VPĮ 93-941 str. numatyta tiekėjų teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus. VPĮ 93 str. 3 d. numatyta bendra nuostata, kad tiekėjas pretenziją perkančiajai organizacijai dėl šios veiksmų ar priimtų sprendimų gali pareikšti iki pirkimo sutarties sudarymo. Tuo tarpu VPĮ 94 str. numatyti įtvirtinti pretenzijos padavimo terminai, kurie siejami su pranešimo apie priimtą perkančiosios organizacijos sprendimą, t. y. 15 dienų nuo pranešimo raštu išsiuntimo dienos; 10 dienų, supaprastintų pirkimų atveju – 5 darbo dienos nuo paskelbimo apie priimtą sprendimą dienos, jei nėra įstatyme reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus. Analogiškos nuostatos dėl terminų pateikti pretenzijas įtvirtintos atsakovo paskelbtų atvirų Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 sąlygų 71 ir 73 punktuose.

19VPĮ 941 str.1 d. įtvirtinta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. VPĮ 93 str. 3 dal. ir 941 str. 1 d. nuostatos suponuoja išvadą, kad pretenzijos pateikimas ikiteisminėje stadijoje galimas iki pirkimo sutarties sudarymo momento. Tai reiškia, kad asmuo, siekdamas savo galimai pažeistų teisių gynybos ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, dar iki pirkimo sutarties sudarymo turi žinoti apie perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriuos norima ginčyti.

20Nustatyta, kad perkančioji organizacija Konkurse Nr. 1 su UAB „Kamesta“ pirkimo sutartį sudarė 2016-07-26, Konkurse Nr. 2 perkančioji organizacija su UAB „Kamesta“ pirkimo sutartį sudarė 2016-08-08. Ieškovas į atsakovą kreipėsi 2016-08-12 po to, kai sužinojo, kad Konkurse Nr. 3 laimėjusiu pasiūlymu 2016-07-29 pripažintas AB „Eurovia Lietuva“ pasiūlymas. Pasibaigusios pirkimo procedūros (sudaryta pirkimo sutartis) reiškia, kad ieškovas savo teises gali ginti nesinaudodamas ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija tuo atveju, jei apie perkančiosios organizacijos veiksmus sužinoma jau po pirkimo sutarties sudarymo. Tokia yra ir VPĮ 93 str. 3 d. normos esmė ir paskirtis. Įvertinus ginčo konkursų sąlygas matyti, kad konkursų paskelbimų data skiriasi nežymiai (2016-03-15 – Konkursas Nr. 1, 2016-03-09 – Konkursas Nr. 2, 2016-03-08 – Konkursas Nr. 3), Konkursų pirkimo objektas yra analogiškas, t.y. žvyrkelių atitinkamose rajonuose kapitalinio remonto techninio projekto parengimo, projektų vykdymo priežiūros darbai ir darbų atlikimas. Konkursų sąlygų 14.18 punkto reikalavimas buvo nustatytas visiems pirkimų dalyviams. Esant analogiškoms pirkimų sąlygoms, kai Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 laimėtoju pripažįstamas vienas ir tas pats tiekėjas UAB „Kamesta“, o Konkurse Nr. 3 šio tiekėjo pasiūlymą perkančioji organizacija laikė neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų, spręstina, kad ieškovas apie savo pažeistą teisę sužinojo atsakovui 2016-07-29 sprendimu Nr. (11.7)2-5308 pripažinus Konkursą Nr. 3 laimėjus AB „Eurovia Lietuva“. Taigi 2016-08-12 pateikdamas pretenziją atsakovas nepraleido VPĮ 94 str. numatyto termino pretenzijai pareikšti. Perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, jog tiekėjų galimybė pasinaudoti peržiūros procedūromis būtų ne formali, bet realiai įgyvendinama. Peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja efektyvių perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; kt.) Taigi ieškovo vėlesnis domėjimasis UAB „Kamesta“ kvalifikacija tik po to, kai 2016-07-29 sužinojo Konkurso Nr. 3 rezultatus, negali būti laikomas netinkamu ir nesavalaikiu savo teisių ir pareigų įgyvendinimu, ribojančiu įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą. Atkreiptinas dėmesys, kad su dalimi duomenų, kurie sudaro ginčo pagrindą, ieškovas negalėjo susipažinti iki pirkimo procedūrų pabaigos dėl jų konfidencialaus pobūdžio. Dėl to ieškovas apie galimą pirkimo procedūrų pažeidimą objektyviai galėjo sužinoti tik pasibaigus pirkimo procedūroms. Taigi ieškinio atmetimas – ko prašo atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Kamesta“, vien tik formaliai taikant prieš tai aptartas VPĮ nuostatas, apibrėžiančias pretenzijų pareiškimo terminus, būtų nesuderinamas su tiekėjų teisių gynimo veiksmingumo principu.

21VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Taigi VPĮ termino ieškiniui pareikšti pradžią sieja ne su tiekėjo sužinojimu apie priimtą sprendimą, o su tokio sprendimo išsiuntimo momentu. Perkančiajai organizacijai 2016-08-19 išsiuntus priimtą sprendimą netenkinti ieškovo pretenzijos ir nenagrinėti ieškovo pretenzijų, terminas pareikšti ieškinį teismui baigėsi 2016-09-05, todėl ieškovas, 2016-09-02 pateikęs ieškinį, nepraleido VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatytą termino. Be to, konstatavus, kad ieškovas pretenziją pateikė nepraleidęs jos pateikimo termino, atmestini UAB „Kamesta“ argumentai, jog ieškovas ieškinio senaties terminą praleido dėl netinkamai pasirinkto savo pažeistų teisių gynimo būdo.

22Dėl Konkurso Nr. 1 ir Konkurso Nr. 2 laimėtojo UAB „Kamesta“ pasiūlymo

23Ieškovas teigia, kad pasiūlymų pateikimo dienai UAB „Kamesta“ neturėjo „Minkštas asfaltas“ vidinės gamybos kontrolės sertifikato ir neatitiko Konkursuose keliamų minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

24VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar pirkimo dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

25Konkursų sąlygų 14.18 punktas numato, kad tiekėjas turi nuosavybės teise turėti arba turi galimybę nuomotis (ar kitais pagrindais naudoti) stacionarias ar mobilias karšto asfalto gamyklas, kuriomis galėtų pasinaudoti, kad tinkamai atliktų pagal pirkimo sutartį numatytus darbus. Jei tiekėjas nuosavybės teise neturi minėtos (minėtų) gamyklos (gamyklų), neketina jos (jų) nuomotis ar naudoti kitais pagrindais, jis turi įsigyti (nusipirkti) asfalto mišinių. Karštojo asfalto gamykloje turi būti įdiegta sertifikuota vidinės gamybos kontrolės sistema pagal standartą LST EN 13108 „Minkštas asfaltas. Reikalavimai“ (arba lygiavertis). Taigi Konkursų sąlyga numato, kad tuo atveju, jei tiekėjas neturi gamyklų ir neketina jų nuomotis, o asfalto mišinius įsigis (nusipirks), jam reikalavimas turėti įsidiegus sertifikuotą vidinės kontrolės sistemas pagal standartą LST EN 13108 „Minkštas asfaltas. Reikalavimai“ (arba lygiavertį) netaikomas, kadangi tiekėjas, kaip teisingai nurodo atsakovas, neatliks statybos produkto gamintojo funkcijos. Nustatyta, kad perkančioji organizacija Konkursuose nustačiusi, kad UAB „Kamesta“ pateikė neišsamius duomenis apie kvalifikaciją, kreipėsi į tiekėją patikslinti duomenis apie kvalifikaciją (atsakovo 2016-06-14 raštai Nr. (11.7)2-3951 ir Nr. (11.7)2-3947). UAB „Kamesta“ tikslindamas savo kvalifikaciją dėl Konkurso sąlygų 14.18 punkto sąlygų paaiškino, jog objekto darbų atlikimui minkštą asfaltą ketina įsigyti (nusipirkti) iš AB „Eurovia Lietuva“ bei šiai aplinkybei pagrįsti pateikė ketinimų protokolus dėl asfalto pirkimo ir įrodymus, kad asfalto gamykloje įdiegta sertifikuota vidinės gamybos kontrolės sistema pagal Konkurso sąlygų 14.18 punkte nustatytą standartą. Taigi, priešingai nei nurodo ieškovas AB „Kauno tiltai“, perkančioji organizacija neturėjo pagrindo abejoti, kad pasiūlymų pateikimo dienai (2016-05-18) UAB „Kamesta“ neturėjo reikalaujamo vidinės gamybos kontrolės sertifikato. Be to, AB „Eurovia Lietuva“ patvirtino, kad Konkursų laimėjimo atveju AB „Eurovia Lietuva“ tieks minkšto asfalto produkciją UAB „Kamesta“ (2016-06-28 raštai Nr. SD-229 ir Nr. SD-228, Konkursų sąlygų 20 p.). Atsižvelgiant į išdėstytą, UAB „Kamesta“ paaiškinus Konkursuose Nr. 1 ir Nr. 2 pateikto pasiūlymo nuostatas dėl Konkursų sąlygų 14.18 punkto reikalavimo ir pateikus paaiškinimus pagrindžiančius įrodymus, perkančioji organizacija vertindama tiekėjų pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų (Konkursų sąlygų 57 p.) pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog UAB „Kamesta“ pasiūlymas atitinka Konkursų sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir jo pasiūlymą Konkursuose Nr. 1 ir Nr. 2 laikė laimėjusiu pasiūlymu. Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad ieškovo argumentai, jog perkančiosios organizacijos 2016-07-04 sprendimas ir 2016-07-13 sprendimas yra neteisėti, yra nepagrįsti (CPK 178, 185 str.).

26Dėl subtiekėjų išviešinimo

27Ieškovas taip pat nurodo, kad UAB „Kamesta“ nevykdė Konkursų sąlygose nustatytos pareigos išviešinti subteikėjus, subtiekėjus ar subrangovus, kurių pajėgumais remiamasi, dėl ko tiekėjo UAB „Kamesta“ pasiūlymas turėjo būti atmestas. VPĮ 24 str. 5 d. numato, kad pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Pagal Konkursų sąlygas, asmuo, kuris bus pasitelktas vykdyti pirkimo sutartį, privalo būti išviešintas pasiūlyme (20 p., 37 p.). Jei subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t. y. teikia ar vykdo dalį paslaugų arba darbų, priklausomai nuo veiklos organizavimo formos (subrangos ar partnerystės) gali būti pripažįstamas subtiekėju ar partneriu, išviešinamu teikiant pasiūlymu, tačiau jei, vykdant viešojo pirkimo sutartį, tokio subjekto veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju - kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų ir kt. (panauda, nuoma ir pan.), tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties dalies vykdymu, t. y. subranga, partneryste ir tokiu atveju kitam subjektui priklausančios infrastruktūros naudojimas yra tik priemonė ją teikti, bet ne subtiekimas ar subranga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011; 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2011, 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Iš UAB „Kamesta“ pasiūlymų matyti, kad darbus įmonė atliks pati, tuo tarpu asfalto mišinius pirks iš AB „Eurovia Lietuva“, kuri pagal nurodytą kasacinio teismo praktiką nelaikytina subtiekėju ar subrangovu. Taigi UAB „Kamesta“ neturėjo išviešinti AB „Eurovia Lietuva“ , o įmonei pakako pateikti įrodymus, patvirtinančius UAB „Kamesta“ galimybę naudotis AB „Eurovia Lietuva“ ištekliais sutarčių vykdymo laikotarpiu. Taigi atsakovas ir šiuo pagrindu pagrįstai neatmetė UAB „Kamesta“ pasiūlymų.

28Dėl draudžiamo tiekėjų susitarimo, konkurencijos ribojimo

29Teismas taip pat atmeta ieškovo AB „Kauno tiltai“ argumentus dėl UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ elgesio rinkoje ir jų suderintus veiksmus, kadangi šiai aplinkybei pagrįsti ieškovas nepateikė įrodymų (CPK 178 str.). Kaip minėta, AB „Eurovia Lietuva“ su UAB „Kamesta“ sudarė ketinimų protokolus, kuriais įsipareigojo Konkursų Nr. 1 ir Nr. 2 laimėjimo atveju parduoti statybines medžiagas – asfalto mišinius. Tuo tarpu jokių susitarimų dėl asfalto mišinių pardavimo laimėjus Konkurse Nr. 3 AB „Eurovia Lietuva“ su UAB „Kamesta“ nesudarė. Atsakovui paprašius patikslinti duomenis apie kvalifikaciją pateikiant pasiūlymą Konkurse Nr. 3, UAB „Kamesta“ iki atsakovo nurodyto termino pabaigos duomenų apie kvalifikaciją nepatikslino ir nepasinaudojo teise prašyti pratęsti atsakovo nustatytą terminą, todėl atsakovas tiekėjo pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Bylos duomenys taip pat tvirtina, kad UAB „Kamesta“ po pasiūlymo pateikimo kreipėsi į AB „Eurovia Lietuva“ dėl ketinimų protokolo sudarymo, tačiau įmonė atsisakė sudaryti ketinimų protokolą, kas atitiko kasacinio teismo išaiškinimus, jog tokio sutikimo suteikimas po pasiūlymo pateikimo neatitiktų tiekėjų kvalifikacijos vertinimo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012;ir kt.). Taigi priešingai nei nurodo ieškovas, nėra pagrindo daryti išvados apie trečiųjų asmenų neleistiną elgesį rinkoje ar jų suderintus veiksmus, Konkurencijos įstatymo nuostatų ar VPĮ 3 str. įtvirtintų principų pažeidimus.

30Pažymėtina, kad ieškovas AB „Kauno tiltai“ akcentuoja, jog bendrų veiksmų tarp UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ suderinamumą pagrindžia jų partnerystė, abu tiekėjus atstovauja ta pati advokatų kontora. Kaip buvo konstatuota prieš tai, pagal formuojamą teismų praktiką konkursuose tiekėjas UAB „Kamesta“ pasitelkė AB „Eurovia Lietuva“ tik asfalto mišinio teikimo paslaugai, dėl ko nėra pagrindo spręsti apie abiejų atsakovų suderintus veiksmus Konkursuose. Aplinkybė, kad UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ interesus byloje atstovauja ta pati advokatų kontora ir iš esmės tapačios teisinės pozicijos laikymasis nagrinėjamojoje byloje nesudaro pagrindo manyti apie konkurencijos ribojimą ar šių tiekėjų ginčo konkursuose suderintus veiksmus. Be to, AB „Eurovia Lietuva“ kartu su tripliku pateikė 2016-04-01 produkcijos tiekimo sutartį Nr. 16-PT08, sudarytą tarp AB „Eurovia Lietuva“ ir AB „Kauno tiltai“ (medžiaga pripažinta nevieša), iš kurios matyti, jog pats ieškovas, siūlydamas darbus konkursuose, iš AB „Eurovia Lietuva“ ketino pirkti asfaltbetonį ir (ar) bituminę skaldą.

31Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog perkančioji organizacija nepagrįstai ir neteisėtai netenkino ieškovo pretenzijos ir priėmė nepagrįstus sprendimus, todėl teismas sprendžia, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį.

32Dėl informacijos pripažinimo nevieša bylos medžiaga

33Ieškovas prašo leisti susipažinti su atsakovo kartu su tripliku pateikta ir teismo pripažinta nevieša bylos medžiaga. CPK 10 straipsnio 2 dalis nustato, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Remdamasis įstatymo nuostata Vilniaus apygardos teismas 2016-10-11 nutartimi pripažino atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos tripliko priedų duomenis (dubliko prašymų 1,2 ir 3 punktuose nurodytus dokumentus, 109 lapus) nevieša bylos medžiaga. Klausimą išsprendus minėta nutartimi, teismas prašymo netenkina. Pažymėtina, kad įvertinus priedų turinį, bei tai, kad atsakovas ir tretieji asmenys deda protingas pastangas, kad nurodyti duomenys būtų laikoma konfidencialia informacija, šios informacijos atskleidimas galėtų pažeisti sąžiningą konkurenciją, padarytų žalos įmonių konkurencingumui ir suteiktų vienam tiekėjui daugiau teisių negu kitiems.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų

35Atmetus ieškinį iš ieškovo sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi priteistinos trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ ir UAB „Kamesta“ turėtos bylinėjimosi išlaidos.

36Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ pateikė duomenis, kad byloje patyrė 2160 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ pateikė duomenis, jog byloje patyrė 1960 Eur bylinėjimosi išlaidų. UAB „Kamesta“ į patiriamų bylinėjimosi išlaidų sąrašą įtraukė ir 600 Eur už atskirojo skundo rengimą, o AB „Eurovia Lietuva“ į patiriamų bylinėjimosi išlaidų sąrašą įtraukė 580,20 Eur už atskirojo skundo parengimą (4 val. x 150 + 21 proc. PVM), tačiau šios išlaidos priteistinos atskiruosius skundus išnagrinėjus apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į išdėstytą trečiojo asmens UAB „Kamesta“ bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 1560 Eur, o trečiojo asmens AB „Eurovia Lietuva“ bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 1379,80 Eur. Trečiųjų asmenų sumažintos bylinėjimosi išlaidos įvertinus bylos sudėtingumą ir procesinių dokumentų apimtį laikytinos neviršijančiomis Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, atitinkančiomis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

37Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016-09-06 nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais,423¹-4238 straipsniais, teismas

Nutarė

39ieškovo AB „Kauno tiltai” ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo, tretieji asmenys – UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“, atmesti.

40Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno tiltai“ (į.k.133729589) 1379,80 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui AB „Eurovia Lietuva“ (į.k. 302586134) ir 1560 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui UAB „Kamesta“ (į.k. 259805810).

41Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-09-06 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

42Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas AB „Kauno tiltai” kreipėsi į teismą, prašydamas: 4. Ieškovas nurodo, kad atsakovas įvykdė šiuos konkursus: 1) „Žvyrkelių,... 5. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 6. Trečiasis asmuo AB „Eurovia Lietuva“ atsiliepimu prašo atmesti ieškovo... 7. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ atsiliepimu prašo nutraukti civilinę bylą... 8. Dublike ieškovas AB „Kauno tiltai“ nurodo, kad visi UAB „Kamesta“... 9. Triplike atsakovas nurodo, kad ieškinio reikalavimai suformuluoti netinkamai,... 10. Tretieji asmenys UAB „Kamesta“ ir AB „Eurovia Lietuva“ triplikuose... 11. Ieškinys netenkintinas.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2016-03-15 Centrinėje viešųjų... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2016-03-09 CVP IS paskelbė... 14. Taip pat nustatyta, kad atsakovas 2016-03-08 CVP IS paskelbė viešąjį... 15. Ieškovas 2016-08-12 pateikė pretenziją dėl Konkurso Nr. 1, Konkurso Nr. 2... 16. Dėl termino pretenzijai pateikti praleidimo ir ieškinio senaties... 17. Ieškovas nurodo, kad Konkurso Nr. 1 ir Konkurso Nr. 2 laimėtojo UAB... 18. VPĮ 93-941 str. numatyta tiekėjų teisė ginčyti perkančiosios... 19. VPĮ 941 str.1 d. įtvirtinta, kad perkančioji organizacija nagrinėja tik tas... 20. Nustatyta, kad perkančioji organizacija Konkurse Nr. 1 su UAB „Kamesta“... 21. VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti... 22. Dėl Konkurso Nr. 1 ir Konkurso Nr. 2 laimėtojo UAB „Kamesta“ pasiūlymo... 23. Ieškovas teigia, kad pasiūlymų pateikimo dienai UAB „Kamesta“ neturėjo... 24. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 25. Konkursų sąlygų 14.18 punktas numato, kad tiekėjas turi nuosavybės teise... 26. Dėl subtiekėjų išviešinimo... 27. Ieškovas taip pat nurodo, kad UAB „Kamesta“ nevykdė Konkursų sąlygose... 28. Dėl draudžiamo tiekėjų susitarimo, konkurencijos ribojimo... 29. Teismas taip pat atmeta ieškovo AB „Kauno tiltai“ argumentus dėl UAB... 30. Pažymėtina, kad ieškovas AB „Kauno tiltai“ akcentuoja, jog bendrų... 31. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškovas... 32. Dėl informacijos pripažinimo nevieša bylos medžiaga... 33. Ieškovas prašo leisti susipažinti su atsakovo kartu su tripliku pateikta ir... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Atmetus ieškinį iš ieškovo sutinkamai su CPK 98 straipsnio 1 dalimi... 36. Trečiasis asmuo UAB „Kamesta“ pateikė duomenis, kad byloje patyrė 2160... 37. Sprendimui įsiteisėjus Vilniaus apygardos teismo 2016-09-06 nutartimi byloje... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 39. ieškovo AB „Kauno tiltai” ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių... 40. Priteisti iš ieškovo UAB „Kauno tiltai“ (į.k.133729589) 1379,80 Eur... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-09-06 nutartimi byloje taikytas... 42. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...