Byla e2A-566-587/2020
Dėl sutartinio įkeitimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir notaro vykdomojo įrašo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Rimdeikaitės, Egidijaus Tamašausko ir Linos Žemaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų L. N. ir P. N. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-19952-1106/2019 pagal P. N. ir L. N. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Scandagra“ ir Kėdainių rajono 3-ojo notaro biuro notarei L. P. dėl sutartinio įkeitimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir notaro vykdomojo įrašo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai P. N. ir L. N. prašo: 1) pripažinti negaliojančia 2017 m. vasario 9 d. tarp P. N., L. N., L. N. ir uždarosios akcinės bendrovės „Scandagra“ (toliau – ir UAB „Scandagra“) sudarytą sutartinio įkeitimo sutartį, 2) pripažinti negaliojančiu 2018 m. lapkričio 16 d. Kėdainių rajono 3-ojo notaro biuro notarės L. P. vykdomąjį įrašą.

72.

8Ieškovui L. N. atsisakius ieškinio reikalavimų, 2019 m. spalio 17 d. nutartimi priimtas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir civilinė byla dalyje pagal ieškovo L. N. reikalavimą atsakovams UAB „Scandagra“ ir Kėdainių rajono 3-ojo notaro biuro notarei L. P. dėl sutartinio įkeitimo pripažinimo negaliojančiu, notaro vykdomojo įrašo panaikinimo nutraukta.

93.

10Ieškovai P. N. ir L. N. procesiniuose dokumentuose nurodė, kad:

113.1.

122017 m. vasario 6 d. tarp atsakovės, kaip kreditorės UAB „Skandagra“ ir ieškovų, kaip skolininkų, P. N., L. N. ir L. N. sudaryta Sutartis dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo. Šia sutartimi konstatuota, kad ieškovai yra skolingi atsakovei 106 588,53 Eur skolą, kurią įsipareigojo sumokėti iki 2017 m. spalio 1 d. Taip pat įsipareigojo priede Nr. 1 nurodytus planuojamo einamųjų metų derliaus kiekius parduoti kreditorei. 106 588,53 Eur skola yra tvirtai fiksuota, ji apima tiek pagrindinę skolą, tiek palūkanas.

133.2.

142017 m. vasario 9 d. sutartimi ieškovai įkeitė atsakovei UAB „Scandagra“ reikalavimo teises, kylančias iš skolininkų (ieškovų) būsimo derliaus pagal sutarties priedą Nr. 1, bendra būsimo derliaus įkeitimo vertė 176 037 Eur. Šia įkeitimo sutartimi užtikrintas skolininkų įsipareigojimas – 2017 m. vasario 6 d. sutarties dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo su visais jos esamais / būsimais pakeitimais ir / ar papildymais vykdymas.

153.3.

162018 m. lapkričio 16 d. notarė išdavė notaro vykdomąjį įrašą priverstinai solidariai išieškoti iš įkaito davėjų hipotekos kreditorei UAB „Scandagra“ pagal 2017 m. vasario 9 d. sutartinės hipotekos sandorį per jame nurodytą mokėjimo terminą neįvykdyto skolinio įsipareigojimo sumą – 143 996,70 Eur ir 5 procentų dydžio palūkanas nuo skolos sumos, skaičiuojant nuo prašymo dienos iki visiško skolos grąžinimo.

173.4.

18Įvyko novacija – šalys skolą pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 susitarė pakeisti 2017 m. vasario 6 d. sutartimi dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo ir tuo pagrindu sudarė sutartinį įkeitimą. Palūkanos, delspinigiai pagal minėtus tris sandorius (pirkimo-pardavimo sutartis) negalėjo būti skaičiuojami. 2017 m. vasario 9 d. sutartinis įkeitimas neatitiko 2017 m. vasario 6 d. susitarimo sąlygų. Įkeičiamas objektas yra reikalavimo teisės, kylančios iš skolininkų būsimo derliaus pagal sutarties priedą Nr. 1. Tokiu būdu sutartiniu įkeitimu buvo išplėstas įkeitimo objektas ir juo tapo ne tik pasėlių, būsimo derliaus ir pajamų už derlių įkeitimas, bet ir visų turtinių teisių, kylančių iš sutarties dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo, tarp jų įkeistos ir teisės, atsirasiančios iš grūdų pirkimo-pardavimo sutarčių einamiesiems metams.

193.5.

202017 m. vasario 9 d. sutartiniu įkeitimu kreditorė įgijo daugiau teisių ir jomis nesąžiningai pasinaudojo, prašydama išduoti vykdomąjį raštą ne sutartai 106 588,53 Eur sumai, o žymiai didesnei – 143 996,70 Eur sumai.

213.6.

22Ieškovai, sudarydami sutartinį įkeitimą, buvo įsitikinę, kad bet kuriuo atveju pagal šį susitarimą jie atsakys tik 106 588,53 Eur suma, tačiau ieškovų atsakomybė atsirado ir iš vėliau sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių, nors dėl to šalys 2017 m. vasario 6 d. sutartyje nebuvo susitarusios. Ieškovai pasitikėjo atsakove ir manė, kad įkeičiamas daiktas yra tik pasėliai, būsimas derlius ir pajamos už derlių, o ne visos reikalavimo teisės, kylančios iš 2017 m. vasario 6 d. susitarimo. Ieškovai suklydo dėl sudaromo sandorio esmės, nes įkeitė ne tą objektą, dėl kurio buvo susitarę su kreditore. Pripažinus sandorį negaliojančiu dėl suklydimo, naikintinas ir jo pagrindu išduotas notaro vykdomasis įrašas. Notaro vykdomasis įrašas yra klaidingas, nes neteisingai nurodyta suma, nenurodyta į kokį turtą reikia nukreipti išieškojimą.

234.

24Atsakovė UAB „Scandagra“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, kad:

254.1.

26ieškovai su atsakove buvo sudarę pirkimo-pardavimo sutartis – 2011 m. rugpjūčio 5 d. sutartį Nr. AV11/002, 2012 m. gegužės 15 d. sutartį Nr. AV12/061 ir 2016 m. kovo 22 d. sutartį Nr. AV16/002, kuriomis atsakovė įsipareigojo perduoti atitinkamas prekes ieškovams, o ieškovai įsipareigojo už prekes tinkamai atsiskaityti. Ieškovams tinkamai nevykdant įsipareigojimų, susidarė 106 588,53 Eur skola, todėl buvo pasirašyta 2017 m. vasario 6 d. sutartis dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo. Pasirašius šią sutartį, neįvyko novacija, ieškovų prievolės, atsiradusios iki sutarties pasirašymo, nepasibaigė, buvo susitarta dėl papildomo tokių prievolių ir būsimų prievolių užtikrinimo, nustatytas papildomas terminas egzistuojančioms prievolėms vykdyti.

274.2.

282017 m. vasario 9 d. tarp šalių pasirašytas įkeitimo sandoris, kuriuo užtikrintas sutarties dėl užtikrinimo tinkamas vykdymas. Juo nebuvo išplėstas įkeitimo objektas. Buvo susitarta, kad bus įkeistos ir teisės, atsirasiančios iš grūdų pirkimo-pardavimo sutarčių einamiesiems metams. Įsipareigojimas apima visus būsimus einamuosius metus, einamaisiais metais sudarant vis naują grūdų pirkimo-pardavimo sutartį. Jei nebūtų buvusios įkeistos visos turtinės teisės, kylančios iš sutarties dėl užtikrinimo, atsakovė nebūtų suteikusi papildomo termino prievolėms vykdyti, nebūtų toliau tiekusi ieškovams prekes atidedant apmokėjimo terminą. Ieškovai sistemingai nevykdė įsipareigojimų, todėl atsakovė 2018 m. spalio 9 d. kreipėsi į notarę dėl vykdomojo įrašo atlikimo. 2018 m. lapkričio 20 d. atsakovė kreipėsi į antstolį dėl skolos priverstinio išieškojimo. Ieškovai nesiėmė priemonių padengti įsiskolinimą, ieškojo būdų vilkinti procesą. Ieškovų nesąžiningumas yra konstatuotas Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-522-544/2019. Ieškiniu nėra kvestionuojamas 106 588,53 Eur prievolės užtikrinimas. Ginčas yra kilęs tik dėl likusios užtikrinimo dalies – 37 408,17 Eur. Ieškovai nepateikia jokių įrodymų, kurie pagrįstų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.90 straipsnyje įtvirtinto sandorių negaliojimo pagrindo egzistavimą. Ieškovams nekilo klausimų dėl sandorio esmės pasirašymo metu ir ne vienerius metus po sudarymo. Net ir žinodami konkrečią informaciją, kurios tariamai nežinojo, ieškovai ginčijamą sandorį vis vien būtų sudarę, kadangi norėjo toliau įsigyti prekes atidedant apmokėjimą už jas, o to nebūtų galėję padaryti, jeigu nebūtų užtikrinę savo prievolių. Notarės vykdomasis įrašas atliktas vadovaujantis teisės aktais. Yra praleisti naikinamieji skundų padavimo terminai notarės veiksmams ginčyti.

295.

30Atsakovė notarė L. P. nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Teismo posėdyje paaiškino, kad įkeitimas buvo atliktas laikantis įstatymų reikalavimų, turint teisę įkeisti reikalavimo teises į būsimą derlių, kreditorė ir skolininkai (įkaito davėjai) aiškiai išreiškė valią. Notarė akcentavo jiems, kad įkeitimas apima tik turtinę teisę – reikalavimo teisę į būsimą derlių. Buvo numatytas 159 882,80 Eur maksimalusis įkeitimas. Kreditorė pateikė skaičiuokles, išduodant notaro vykdomąjį įrašą. Einamieji metai apėmė 2017 m. derlių, kuris gali būti realizuojamas ir 2018 m. Sutartinio įkeitimo sutarties 8 punkte padaryta techninė klaida – vietoj „Kredito sutartis“ turi būti „Užtikrinimo sutartis“. 2017 m. vasario 6 d. Skolinių įsipareigojimų užtikrinimo sutartis apima pirkimo-pardavimo sutartis. Pagal grūdų pirkimo-pardavimo sutartis yra galimos palūkanos, todėl sutartinio įkeitimo sutarties 8 punkte ir yra įrašyta nuoroda į užtikrinimo sutartį. Notarė prisimena, kaip šalys aiškinosi pagal pirkimo-pardavimo sutartis dėl delspinigių. Pasakė ieškovams, kad palūkanos numatytos pagrindinėje sutartyje, kurios reikalavimas yra užtikrinamas.

31II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

326.

33Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo paliko galioti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Iš kiekvieno iš ieškovų L. N. ir P. N. atsakovei priteisė po 2226,31 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir valstybei po 4,22 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Teismas nustatė, kad:

346.1.

35byloje nėra ginčo, kad tarp ieškovų ir atsakovės buvo sudarytos neterminuotos prekių (trąšų) pirkimo-pardavimo sutartys Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002, kuriose nustatyta tvarka ir terminais ieškovai neatsiskaitė su UAB „Scandagra“ ir jų skola 2017 m. vasario 6 d. sudarė 106 588,53 Eur sumą. 2017 m. vasario 6 d. tarp ieškovų ir atsakovės sudaryta Sutartis dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo. Šalys susitarė, kad kreditorė sutinka, jog uždelstas įsipareigojimas bus padengtas iki 2017 m. spalio 1 d., dėl ko skolininkai įsipareigojo priede Nr. 1 nurodytus planuojamo einamųjų metų derliaus kiekius parduoti kreditorei. 2017 m. vasario 6 d. Sutarties priede Nr. 1 preliminariai numatytos ūkio pajamos 2017 m. sezoną – 176 037 Eur. 2017 m. vasario 9 d. tarp P. N., L. N., L. N. (skolininkų) ir UAB „Scandagra“ (kreditorės) buvo sudaryta sutartinio įkeitimo sutartis (maksimalusis įkeitimas), įkaito davėjai – skolininkai. Įkeitimo objektas – reikalavimo teisės, kylančios iš skolininkų 1/2/3 būsimo derliaus pagal pridedamą sutarties priedą Nr. 1. Įkeitimo objekto vertė – 176 037 Eur.

366.2.

372017 m. birželio 12 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2017-AV/17. 2017 m. birželio 12 d. tarp UAB „Scandagra“ ir L. N. buvo sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2017-AV/018. 2017 m. birželio 26 d. tarp UAB „Scandagra“ ir L. N. sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2017-AV035. 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/029. 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir L. N. sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/030 ir Aliejinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/032. 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/031.

386.3.

392018 m. spalio 9 d. delspinigių skaičiuotėse P. N. priskaičiuota 10 110,96 Eur delspinigių, L. N. – 947,72 Eur, L. N. – 2 486,83 Eur delspinigių.

406.4.

412018 m. lapkričio 16 d. išduotas notaro vykdomasis įrašas, pagal kurį reikalaujama solidariai išieškoti iš skolininkų P. N., L. N. ir L. N. iš viso 143 996,70 Eur sumą. 2018 m. gruodžio 18 d. patvarkymais antstolis priėmė vykdyti notaro vykdomąjį įrašą dėl 143 996,70 Eur skolos išieškojimo, palūkanų skaičiavimo išieškotojai UAB „Scandagra“.

426.5.

43106 588,53 Eur skolos sumą sudarė pagrindinė skola ir priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai pagal prekių (trąšų) pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002. 2017 m. vasario 6 d. sutarties esmė ir tikslas buvo šių ieškovų turimų skolinių įsipareigojimų užtikrinimas, nepanaikinant šių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo ir nekeičiant įsipareigojimų pagal šias sutartis turinio ar vykdymo tvarkos. 2017 m. vasario 6 d. sutartimi neatsirado nauja prievolė, turinti skirtingą dalyką ar skirtingą įvykdymo būdą, nepasikeitė skolininkai ir kreditorė. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra novacijos pagrindų CK 6.142 straipsnio prasme. Ieškovų solidarios atsakomybės numatymas 2017 m. vasario 6 d. sutartyje yra tik papildomas prievolių pagal sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 modifikavimas, modifikuojant ieškovų atsakomybės formą, bet nekeičiant prievolės dalyko ir jo apimties. L. N. visiškai padengė savo skolos dalį, taigi, de facto solidarioji atsakomybė nebuvo taikoma.

446.6.

45Spręsdamas dėl ieškovų suklydimo, teismas įvertino įkeitimo sandorio tvirtinimo aplinkybes, į tai, kad nenustatyta, jog notarė pažeidė jos veiklą reglamentuojančių teisės aktus. Abu ieškovai nurodė su niekuo nesikonsultavę prieš tvirtinant sandorį. Teismas sprendė, kad byloje nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad ieškovai sandorio pasirašymo metu elgėsi nerūpestingai ir neatsargiai, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad 2017 m. vasario 9 d. sudarant sutartinio įkeitimo sandorį ieškovai suklydo dėl sandorio esmės, jo dalyko ar kitų sąlygų. Kadangi ieškovai pripažino, kad derliui užauginti ir jį pardavus atsiskaityti su UAB „Scandagra“ buvo reikalingos trąšos bei ieškovai siekė sumokėti skolą parduodami grūdus, teismas sprendė, jog ieškovai ir žinodami tikrąsias aplinkybes, kurių teigia tariamai nežinoję, vis tiek būtų sudarę ginčijamas sutartis. Byloje nėra jokių duomenų, išskyrus deklaratyvius ieškovų teiginius, kad UAB „Scandagra“ atliko neteisėtus veiksmus ieškovų atžvilgiu.

466.7.

47Nei gramatiniu, nei loginiu, nei sisteminiu būdais aiškinant 2017 m. vasario 6 d. sutarties sąlygas, nėra pagrindo teigti, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi šalys nutraukė palūkanų ir delspinigių pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 skaičiavimą nuo 2017 m. vasario 6 d. ar kitaip pakeitė šių sutarčių turinį ar apskritai jas nutraukė, prekių pirkimas po 2017 m. vasario 6 d. sutarties sudarymo buvo vykdomas tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka.

486.8.

49Pripažinęs, kad ieškinio reikalavimas pripažinti 2017 m. vasario 9 d. sutartinio įkeitimo sandorį negaliojančiu yra nepagrįstas, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti reikalavimo dėl 2018 m. lapkričio 16 d. notarės vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu, todėl dėl šio ieškinio reikalavimo plačiau nepasisakė.

50III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

517.

52Ieškovai L. N. ir P. N. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį tenkinti pilnai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

537.1.

542017 m. vasario 6 d. sutartimi dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo konstatuota ieškovų 106 588,53 Eur skola, susitarta dėl šios skolos padengimo, bet nebuvo susitarta, kad toliau bus vykdomos pirkimo-pardavimo sutartys Nr. AVI 1/002, Nr. AV12/061 ir Nr. AV16/002. Šia sutartimi buvo baigtas pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymas 2017 m. vasario 6 d. Šalys susitarė, kad bet kokios iš trijų pirkimo-pardavimo sutarčių kilusios pareigos yra pakeičiamos 2017 m. vasario 6 d. sutartimi dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo, todėl ši sutartis turi naują prievolę – atsakovui parduoti ieškovei preparatus, o ieškovams sukūrė pareigą parduoti derlių. Iš esmės buvo susitarta dėl naujų pirkimo-pardavimo santykių, įvyko novacija: pareiga atsiskaityti ieškovams su atsakove pagal tris pirkimo-pardavimo sutartis pakeista pareiga atsakovei parduoti ieškovams preparatus, ieškovams – atsakovei derlių, iš gautų už derlių pinigų būtų dengiami seni įsiskolinimai, bet vykdomi tuo pačiu atsiskaitymai ir pagal 2017 m. vasario 6 d. sutartį už naujai parduotą derlių ir nupirktus preparatus po 2017 m. vasario 6 d. Vienas iš esminių sutarčių skirtumų buvo ir solidarios atsakomybės už prievolių vykdymą atsiradimas. Šalys įsipareigojo einamiesiems metams sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis, ne tik dengti senas skolas. Šios aplinkybės teismas neįvertino. Ta aplinkybė, kad prievolės pagal 2017 m. vasario 6 d. sutartį įvykdymui ieškovai įsipareigojo sudaryti įkeitimo sutartį, nereiškia, kad nebuvo susitarta dėl naujos prievolės.

557.2.

56Ieškovai sudarydami 2017 m. vasario 9 d. sutartinio įkeitimo sandorį, suklydo, nes manė, kad užtikrina tik konkrečią 106 588,53 Eur dydžio skolą, šia sutartimi nebuvo susitarta, kad negrąžinus skolos iki 2017 m. spalio 1 d., pagal tris pirkimo-pardavimo sutartis toliau bus skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai. Ieškovai suprato, kad jokių delspinigių ir palūkanų nebus toliau skaičiuojama, tik dėl šios sąlygos jie sutiko tapti solidariais skolininkais, įkeisti būsimą derlių ir pirkti trąšas iš atsakovės.

577.3.

58Atsakovė pasinaudojo tuo, jog sutartyje nenumatyta atskirai, kad neįvykdžius prievolės iki 2017 m. spalio 1 d., nebus skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai, skaičiavo palūkanas ir delspinigius ir taip paruošė 2017 m. vasario 9 d. sutartinę įkeitimo sutartį, joje įrašė sąlygas, kurios prieštarauja šalių 2017 m. vasario 6 d. susitarimui. Šiuo atveju teismas turėjo vertinti minėtą sutartį naudingiau ieškovams, nes būtent atsakovė paruošė sutartį.

597.4.

60Sutartinio įkeitimo projekte buvo siurprizinė sąlyga, kad ieškovai yra solidarūs skolininkai, kad įkeičia ne tik būsimą derlių, bet ir atsiskaitymus būsimu derliumi už po 2017 m. vasario 6 d. atsakovės ieškovei parduotas prekes, kad toliau turės mokėti palūkanas ir delspinigius pagal tris pirkimo-pardavimo sutartis. 2017 m. vasario 6 d. susitarimas aiškiai nustatė, kad yra įkeičiama: 1) pasėliai; 2) būsimas derlius: 3) pajamos už derlių, siekiant padengti tik 106 588,53 Eur skolą, o ne atsiskaitymus už trąšas po 2017 m. vasario 6 d., bei nenustatant jokių papildomų delspinigių ar palūkanų už prievolės neįvykdymą. 2017 m. vasario 9 d. sutartiniu įkeitimu kreditorė įgijo daugiau teisių ir jomis nesąžiningai pasinaudojo prašydama išduoti vykdomąjį įrašą ne sutartai 106 588,53 Eur sumai, o žymiai didesnei – 143 996,70 Eur sumai.

617.5.

62Notaro 2018 m. lapkričio 16 d. rašte nėra nurodyta, koks yra hipoteka užtikrintas turtas.

637.6.

64Vykdant būtent 2017 m. vasario 6 d. susitarimą, o ne ankstesnes tris pirkimo-pardavimo sutartis, 2017 metais buvo sudarytos naujos grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartys Nr. 2017-AV/17, Nr. 2017-AV/018 ir Nr. 2017-AV035.

657.7.

66Sutartinio įkeitimo sąlygos pasirašymo metu ieškovams atrodė, kad neprieštarauja 2017 m. vasario 6 d. sutarčiai, tačiau vėliau pasikonsultavę su teisininkais, suprato, kad buvo pasinaudota ieškovų nepatyrimu ir painiomis teisinėmis sąvokomis užmaskuota pareiga mokėti delspinigius, palūkanas, atsakyti įkeitimu už atsakovės parduodamas trąšas ne tik už 106 588,53 Eur prievolės įvykdymą, bet ir pagal po 2017 m. vasario 6 d. naujai sudarytų sandorių įvykdymą.

678.

68Atsakovė UAB „Scandagra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti solidariai iš ieškovų L. N. ir P. N. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

698.1.

70apeliaciniame skunde nepagrįstai dėstomi argumentai, susiję su ieškovu L. N.. Jam atsisakius ieškinio, darytina išvada, kad su L. N. susijusi ieškinio dalis buvo nepagrįsta ir tai pripažino pats ieškovas, pateikdamas pareiškimą dėl savo ieškinio atsisakymo.

718.2.

72Pasirašius sutartį dėl užtikrinimo, neįvyko jokia novacija. Ieškovų prievolės, atsiradusios iki minėtos sutarties pasirašymo, nepasibaigė, buvo susitarta dėl papildomo tokių prievolių ir būsimų prievolių užtikrinimo, nustatytas papildomas terminas egzistavusioms ieškovų prievolėms įvykdyti.

738.3.

74Sutarties dėl užtikrinimo preambulėje yra tiesiogiai nurodytos šalių sudarytos pirkimo- pardavimo sutartys Nr. AV11/002, Nr. AV12/061 ir Nr. AV16/002, pažymima, kad šalys sutartimi dėl užtikrinimo susitarė dėl skolininkų neįvykdytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų ir terminų. Ieškovų prievolių įvykdymo būdas liko toks pats, pasikeitė tik tokios prievolės įvykdymo terminas, buvo sudarytas susitarimas dėl tokių prievolių (ir būsimų prievolių) papildomo užtikrinimo. Tiek iki sutarties dėl užtikrinimo pasirašymo, tiek ir po jos pasirašymo kiekvieno iš skolininko skolos ir delspinigiai buvo apskaitoma atskirai. Sąskaitos faktūros po sutarties dėl užtikrinimo pasirašymo buvo išrašomos ieškovams pagal iki tol sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis. Po 2017 m. vasario 6 d. tolimesnis prekių tiekimas vyko pagal iki sutarties dėl užtikrinimo sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis ir ieškovai tam neprieštaravo.

758.4.

76Ieškovų argumentai, kuriais grindžiamos aplinkybės, jog ginčijamus sandorius ieškovai sudarė suklydimo įtakoje, yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįsti jokiais įrodymais, prieštarauja byloje esantiems įrodymams bei pačių ieškovų ankstesniam elgesiui po sutarties dėl užtikrinimo pasirašymo iki ieškinio pareiškimo. Ieškovai į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų CK 1.90 ar 1.91 straipsniuose įtvirtintų sandorių negaliojimo pagrindų egzistavimą.

778.5.

782017 m. vasario 6 d. sutartis dėl užtikrinimo buvo sudaryta, siekiant papildomai užtikrini ieškovų prievoles atsakovei. Įkeitimo objektas buvo aiškiai apibrėžtas įkeitimo susitarimo 4 punkte, įkeitimo susitarimu nebuvo išplėstas įkeitimo objektas. Ieškovų įsipareigojimas nebuvo susietas tik su vienais konkrečiais metais (2017 m.), bet buvo tęstinio pobūdžio. Tolimesnis prekių tiekimas po sutarties dėl užtikrinimo pasirašymo vyko pagal iki sutarties dėl užtikrinimo pasirašymo sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061 ir Nr. AV16/002. Ieškovai neabejotinai galėjo suprasti, kad nepadengus susidariusios skolos per sutartyje dėl užtikrinimo numatytą papildomą terminą (iki 2017 m. spalio 1 d.), ieškovams pagal pirkimo-pardavimo sutartis bus skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai. Įkeitimo susitarimu yra sukuriamos papildomos prievolės, kurios yra skirtos užtikrinti kitoms pagrindinėms skolininkų prievolėms. Nepaisant to, kad ieškovai pripažįsta, kad iki sutarties dėl užtikrinimo pasirašymo egzistavusios skolos buvo užtikrintos, byloje įkeitimo susitarimas buvo ginčijamas visa apimtimi.

798.6.

80Vykdomasis įrašas atliktas vadovaujantis teisės aktais ir tinkamai įvertinus įkeitimo sandorio turinį bei jo esmę. Ieškovų argumentai dėl vykdomojo įrašo nepagrįstumo negalėjo būti nagrinėjami teisme, kadangi praleisti naikinamieji skundų padavimo terminai nurodytiems notaro veiksmams ginčyti. Skundą padavus teismui praleidus naikinamąjį terminą, toks skundas nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo, bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

81Teisėjų kolegija

konstatuoja:

82V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

832.

84Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Todėl teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

853.

86Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

874.

88Apeliacinės instancijos teismas bei pirmos instancijos teismas byloje nustatė, kad tarp šalių buvo sudaryta visa eilė sutarčių bei susitarimų. 2012 m. gegužės 15 d. tarp L. N. ir UAB „Scandagra“ buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV12/061, kuria UAB „Scandagra“ įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka perduoti L. N. nuosavybės teisę į prekes, kurių specifikacija, kiekis ir kainos nurodomos kiekvieną kartą pirkėjos pateikiamame prekių užsakyme, o L. N. įsipareigojo priimti tvarkingas, kokybiškas prekes ir sumokėti jų kainą. Sutartis neterminuota (6.1. punktas). Jei atsiskaitymo už prekes terminas ilgesnis nei 30 dienų po prekių pardavimo, L. N. įsipareigojo mokėti pardavėjai 0,033 procento dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną dieną nuo prekių pardavimo dienos iki visiško atsiskaitymo dienos. Pardavėja įsipareigojo periodiškai apskaičiuoti palūkanas ir pateikti sąskaitą faktūrą (3.2. punktas). Laiku nesumokėjus už prekes, pardavėja turi teisę reikalauti mokėti 0,06 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną iki faktiško atsiskaitymo dienos (5.2. punktas) (el. b. 3 t., b. l. 141-142). 2017 m. vasario 6 d. tarp šalių buvo sudaryta Sutartis dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo, atsižvelgiant į tai, kad pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 bendra uždelsta skolininkų skola yra 106 588,53 Eur ir šalys derybų metu susitarė dėl skolininkų neįvykdytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų ir terminų. Šalys susitarė, kad kreditorė sutinka, jog uždelstas įsipareigojimas bus padengtas iki 2017 m. spalio 1 d., dėl ko skolininkai įsipareigoja priede Nr. 1 nurodytus planuojamo einamųjų metų derliaus kiekius parduoti kreditorei. Sudarytas Išlaidų ir pajamų pagal pasėlius planas laikomas neatskiriamu sutarties priedu. Tuo pagrindu kreditorė įsipareigojo parduoti skolininkams trąšas ir kitus priedus tinkamam būsimo derliaus auginimui ir priežiūrai, o skolininkai įsipareigojo priede Nr. 1 planuojamus nuimti derliaus kiekius pristatyti kreditorei. Skolininkai įsipareigojo vėliausiai iki einamųjų metų birželio 1 d. kreditorei pateikti pasėlių deklaracijas, kurių pagrindu šalys iki einamųjų metų birželio 10 d. įsipareigoja sudaryti grūdų (rapsų) pirkimo-pardavimo sutartis einamiesiems metams. Skolininkai įsipareigoja kreditorės naudai sudaryti notaro patvirtintą pasėlių, būsimo derliaus ir pajamų už derlių įkeitimo sandorį. Skolininkai, pažeidę sutartį, įsipareigoja mokėti 30 Eur baudą už kiekvieną kreditorei nepristatytos produkcijos toną (el. b. 1 t., b. l. 17-18). 2017 m. vasario 6 d. Sutarties priede Nr. 1 preliminariai numatytos ūkio pajamos 2017 m. sezoną – 176 037 Eur (el. b. 1 t., b. l. 19). 2017 m. vasario 9 d. tarp P. N., L. N., L. N. (skolininkų) ir UAB „Scandagra“ (kreditorės) buvo sudaryta sutartinio įkeitimo sutartis (maksimalusis įkeitimas), įkaito davėjai – skolininkai. Įkeitimo objektas – reikalavimo teisės, kylančios iš skolininkų 1/2/3 būsimo derliaus pagal pridedamą sutarties priedą Nr. 1. Įkeitimo objekto vertė – 176 037 Eur (4 punktas). Bendra įkeitimo objektų vertė – 176 037 Eur šalių susitarimu (6 punktas). Įkeitimu užtikrintas skolininko įsipareigojimas – 2017 m. vasario 6 d. sutartis dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo su visais jos esamais/būsimais pakeitimais ir/ar papildymais. Užtikrintos prievolės dydis – 106 588,53 Eur. Maksimaliojo įkeitimo, kuriuo yra užtikrinamas netesybų ir kreditoriaus nuostolių, patirtų dėl užtikrintos prievolės neįvykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo, kreditoriui atlyginimas – 159 882,80 Eur. Sutarties 8 punkte nurodyta palūkanos – palūkanų ir kitų mokėjimų kreditoriui pagal Kredito sutartis (notarė nurodė, kad tai techninė klaida, turi būti užtikrinimo sutartį) dydis, jų nustatymo, apskaičiavimo, keitimo ir mokėjimo sąlygos nustatomos Kredito sutartyje (notarė nurodė, kad tai techninė klaida – turi būti 2017 m. vasario 6 d. sutartyje) (el. b. 1 t., b. l. 9-16). 2017 m. birželio 12 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2017-AV/17, kuria P. N. įsipareigojo perduoti UAB „Scandagra“ nuosavybėn, o UAB „Scandagra“ įsipareigojo priimti grūdus bei apmokėti už grūdus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. P. N., siekdamas patvirtinti, kad galės vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį, įsipareigojo pateikti UAB „Scandagra“ dokumento „Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlius“ nuorašą po pasėlių plotų deklaravimo, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 15 d. Sutarties 5.2 punkte nurodyta, kad P. N., nepatiekęs grūdų ar jų dalies pagal sutartyje numatytas sąlygas, moka pirkėjai baudą, kuri yra lygi 30 Eur už kiekvieną nepristatytą toną grūdų, kuri laikoma minimaliais pirkėjos nuostoliais bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia bauda (el. b. 1 t., b. l. 30-32). 2017 m. birželio 12 d. tarp UAB „Scandagra“ ir L. N. buvo sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2017-AV/018, kurioje numatytos tokios pačios grūdų pirkimo-pardavimo sąlygos (el. b. 1 t., b. l. 33-35). 2017 m. birželio 26 d. tarp UAB „Scandagra“ ir L. N. buvo sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2017-AV035, kurioje numatytos tokios pačios grūdų pirkimo-pardavimo sąlygos (el. b. 1 t., b. l. 36-38).

895.

902018 m. birželio 5 d. UAB „Scandagra“ kredito rizikos vertinimo ir skolų valdymo specialistė R. L. elektroniniu paštu išsiuntė laišką ieškovams, kuriuo informavo, kad Skolinių įsipareigojimų sutarties užtikrinimo pagrindu iki 2018 m. birželio 1 d. turėjo pateikti pasėlių deklaracijas, o iki birželio 10 d. turėjo sudaryti grūdų pirkimo-pardavimo sutartis skolai padengti. Bendra ūkio skola 2018 m. birželio 5 d. – 138 572,30 Eur (el. b. 3 t., b. l. 143).

916.

92Taip pat 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. buvo sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/029, kuria P. N. įsipareigojo perduoti UAB „Scandagra“ nuosavybėn, o UAB „Scandagra“ įsipareigojo priimti grūdus bei apmokėti už grūdus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. P. N., siekdamas patvirtinti, kad galės vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį, įsipareigojo pateikti UAB „Scandagra“ dokumento „Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir pasėlius“ nuorašą po pasėlių plotų deklaravimo, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 15 d. Sutarties 5.2 punkte nurodyta, kad P. N., nepatiekęs grūdų ar jų dalies pagal sutartyje numatytas sąlygas, moka pirkėjai baudą, kuri yra lygi 30 Eur už kiekvieną nepristatytą toną grūdų, kuri laikoma minimaliais pirkėjos nuostoliais bei atlygina nuostolius, kurių nepadengia bauda (el. b. 3 t., b. l. 144-146). 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir L. N. buvo sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/030 ir Aliejinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/032, kuriose numatytos tokios pačios grūdų pirkimo-pardavimo sąlygos (el. b. 3 t., b. l. 147-149, 153-155). 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. buvo sudaryta Grūdinių kultūrų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2018-AV/031, kurioje numatytos tokios pačios grūdų pirkimo-pardavimo sąlygos (el. b. 3 t., b. l. 150-152).

937.

942018 m. spalio 9 d. delspinigių skaičiuotėse P. N. priskaičiuota 10 110,96 Eur delspinigių suma, L. N. – 947,72 Eur suma, L. N. – 2 486,83 Eur delspinigių suma (el. b. 1 t., b. l. 76, 77, 78). UAB „Scandagra“ 2018 m. spalio 9 d. pateikė prašymą Kėdainių rajono 3-jam notarų biurui, prašydama išduoti vykdomąjį įrašą pagal 2017 m. vasario 9 d. sudarytą Sutartinės (maksimaliosios) hipotekos sutartį dėl skolos išieškojimo iš skolininkų P. N., L. N. ir L. N.. Išieškotina suma – 143 996,70 Eur (neįvykdyto skolinio įsipareigojimo dydis – 130 451,19 Eur, delspinigių suma – 13 545,51 Eur) (el. b. 1 t., b. l. 75). 2018 m. spalio 9 d. notarė L. P. pranešė skolininkams apie gautą hipotekos kreditorės prašymą, negrąžintos skolos dydį (143 996,70 Eur). Pranešime nurodyta, kad pagrindinio reikalavimo suma – 130 451, 19 Eur, delspinigiai – 13 545,51 Eur. Skolininkams pasiūlyta per dvidešimt dienų nuo pranešimo išsiuntimo sumokėti kreditorei skolą arba pateikti duomenis notarei dėl hipotekos kreditorės reikalavimo nepagrįstumo. To nepadarius, bus atliktas vykdomasis įrašas. 2018 m. spalio 10 d. pranešimas išsiųstas registruota pašto siunta visiems trims skolininkams. 2018 m. lapkričio 16 d. išduotas notaro vykdomasis įrašas, pagal kurį reikalaujama solidariai išieškoti iš skolininkų P. N., L. N. ir L. N. iš viso 143 996,70 Eur sumą (el. b. 1 t., b. l. 20-21). 2018 m. gruodžio 18 d. patvarkymais antstolis E. S. priėmė vykdyti notaro vykdomąjį įrašą dėl 143 996,70 Eur skolos išieškojimo, palūkanų skaičiavimo išieškotojai UAB „Scandagra“ (el. b. 1 t., b. l. 39-44). 2019 m. birželio 10 d. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai išdavė P. N. ir L. N. pažymas Nr. 1-19, Nr. 2-19, Nr. 3-19, Nr. 4-19, kuriose konstatuota, kad ekstremalios hidrometeorologinės sąlygos 2018 m. vasarą, t. y. sausros padariniai žemės ūkio sektoriuje laikytinos nenugalimos jėgos aplinkybėmis. Pažymose nurodytos pirkimo-pardavimo sutartys Nr. 2018-AV/029, Nr. 2018-AV/031, Nr. 2018-AV/030, Nr. 2018-AV/032, sudarytos tarp P. N. ir UAB „Scandagra“ ir tarp L. N. ir UAB „Scandagra“ (el. b. 1 t., b. l. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).

958.

96Iš vykdomųjų bylų Nr. 0181/18/01977, Nr. 0181/18/02205, Nr. 0181/18/02206 matyti, kad 2019 m. vasario 4 d. priimti turto arešto aktai, kuriais areštuotos reikalavimo teisės, kylančios iš P. N., L. N., L. N. būsimo derliaus pagal sutarties priedą Nr. 1. 2019 m. balandžio 9 d. priimti antstolio patvarkymai areštuoti skolininkams P. N., L. N., L. N. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. L. N., P. N. ir L. N. skundė antstolio E. S. veiksmus – prašė panaikinti antstolio patvarkymus atnaujinti vykdomąsias bylas, įpareigoti antstolį pasiūlyti išieškotojai bei skolininkams sudaryti taikos sutartį ir baigti vykdymo procesą. 2019 m. gegužės 21 d. Panevėžio apylinkės teismo nutartimi skundas atmestas, 2019 m. rugpjūčio 1 d. Panevėžio apygardos nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.

979.

98Ieškovai nurodo, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo įvyko novacija, ieškovai suklydo, sudarydami įkeitimo sandorį, nes manė, kad užtikrina tik konkrečią 106 588,53 Eur dydžio skolą, ieškovai buvo suklaidinti, apgauti atsakovės UAB „Scandagra“, nes buvo įkeistas ne tik 2017 m., tačiau ir vėlesnių metų derlius, buvo toliau skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai, dėl ko šalys nesitarė, taip pat nebuvo tartasi, kad įkeitimas apims ir atsiskaitymą už naujai įsigyjamas trąšas.

9910.

100Apeliaciniame skunde nurodo, kad įvyko novacija: pareiga atsiskaityti ieškovams su atsakove pagal tris pirkimo-pardavimo sutartis pakeista pareiga atsakovei parduoti ieškovams preparatus, ieškovams – atsakovei derlių, iš gautų už derlių pinigų būtų dengiami seni įsiskolinimai, bet vykdomi tuo pačiu atsiskaitymai ir pagal 2017 m. vasario 6 d. sutartį už naujai parduotą derlių ir nupirktus preparatus po 2017 m. vasario 6 d. Vienas iš esminių sutarčių skirtumų buvo ir solidarios atsakomybės už prievolių vykdymą atsiradimas. Šalys įsipareigojo einamiesiems metams sudaryti pirkimo-pardavimo sutartis, ne tik dengti senas skolas. Šios aplinkybės teismas neįvertino.

101Dėl novacijos

10211.

103Novacija yra vienas iš prievolės pasibaigimo būdų. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.141 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, jeigu šalys vietoj esamos prievolės savo susitarimu sukuria pradinę prievolę pakeičiančią naują prievolę, turinčią skirtingą negu ankstesnioji prievolė dalyką ar skirtingą įvykdymo būdą. Novacija taip pat laikoma pradinio skolininko pakeitimas nauju, kai pradinį skolininką kreditorius atleidžia nuo prievolės įvykdymo. Novacija laikomi ir tie veiksmai, kai pagal naują sutartį naujas kreditorius pakeičia ankstesnįjį, o skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo ankstesniam kreditoriui. Šioje teisės normoje nurodytas baigtinis novacijos atvejų sąrašas, kuris neaiškinamas plečiamai, ir atvejai, kurie neatitinka išvardintųjų, negali būti laikomi novacija. Novacija nėra preziumuojama. Tai reiškia, kad novaciją galima konstatuoti tik esant įrodymų, jog prievolės šalys aiškiai ir neabejotinai išreiškė savo valią pakeisti vieną prievolę kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-507-684/2018). Nagrinėjamu atveju egzistuojant tokį aiškų ir neabejotiną susitarimą dėl novacijos nėra nustatyta.

10412.

105Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad šalys neginčijo, jog tarp jų buvo sudarytos neterminuotos prekių (trąšų) pirkimo-pardavimo sutartys Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002, kuriose nustatyta tvarka ir terminais ieškovai neatsiskaitė su UAB „Scandagra“ ir jų skola 2017 m. vasario 6 d. sudarė 106 588,53 Eur sumą, taip pat joje buvo numatytos palūkanos bei delspinigiai, todėl ieškovams laiku nesumokėjus už gautas prekes, buvo skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai. Taigi 106 588,53 Eur skolos sumą sudarė pagrindinė skola ir priskaičiuotos palūkanos bei delspinigiai. Kaip matyti iš byloje ištirtų įrodymų, ieškovai siekė sumokėti atsakovei susidariusią skolą, įsipareigodami parduoti jai grūdus, o tam, kad užaugintų derlių, ieškovams buvo reikalingos cheminės medžiagos. Dėl esamos didelės skolos, atsakovė sutiko toliau tiekti ieškovams prekes tik užsitikrindama prievolės vykdymą. Šios aplinkybės, kolegijos įsitikinimu, pirmos instancijos teismo yra įvertintos teisingai.

10613.

107Kasacinio teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2015 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-200-219/2015 kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010).

10814.

109Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad laikydamosi teisės aktų reikalavimų šalys turi teisę ir galimybę savo sutartinius santykius, įskaitant ginčų sprendimo būdą, pačios sureguliuoti taip, kaip mano esant tinkama – šalys yra laisvos pritaikyti susitarimą dėl ginčų sprendimo būdo konkretaus sandorio, sutartinių santykių schemos ar visų atitinkamų šalių teisinių santykių poreikiams (žr. mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-365-969/2016 38 punktą). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nepaisant to, jog galima susitarimų dėl ginčų sprendimo būdų kolizija, galimybė skirtingus iš tų pačių teisinių santykių kylančius ginčus spręsti skirtingais būdais ar skirtingų valstybių teismuose patenka į šalių valios autonomijos ribas.

11015.

111Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei teismų praktiką, kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus bei teisingai nustatė, kad 2017 m. vasario 6 d. sutarties esmė ir tikslas buvo ieškovų turimų skolinių įsipareigojimų, susidariusių pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002, užtikrinimas, nepanaikinant šių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių galiojimo ir nekeičiant įsipareigojimų pagal šias sutartis turinio ar vykdymo tvarkos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo padaryta išvada, kad šia sutartimi neatsirado nauja prievolė, turinti skirtingą dalyką ar skirtingą įvykdymo būdą nei numatyta prekių pirkimo-pardavimo sutartyse, nepasikeitė skolininkai (P. N., L. N. ir L. N. nebuvo panaikinta pareiga sumokėti skolą, susidariusią neatsiskaičius už įsigytas prekes), nepasikeitė ir kreditorė. Taigi, nėra novacijos pagrindų. Prievolės įvykdymo termino pratęsimas ar sutrumpinimas, dokumento apie prievolės buvimą išdavimas ar šio dokumento pakeitimas, taip pat kitoks papildomas prievolės modifikavimas nelaikomas novacija (CK 6.142 straipsnis).

11216.

113Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi ir buvo susitarta, jog UAB „Scandagra“ sutiko, kad „uždelstas įsipareigojimas būtų padengtas iki 2017 m. spalio 1 d.“, t. y. pratęsė ieškovams prievolės pagal sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 įvykdymo terminą, kadangi „skolininkai neturi galimybių įvykdyti prisiimtus skolinius įsipareigojimus“. Tam, kad kreditorė pratęstų prievolės įvykdymo terminą, ieškovai įsipareigojo parduoti atsakovei einamųjų metų derlių, o atsakovė įsipareigojo parduoti ieškovams trąšas, būtinas tam derliui užauginti. Ieškovų įsipareigojimas sudaryti einamųjų metų grūdų pirkimo-pardavimo sutartis, pasėlių, būsimo derliaus ir pajamų už derlių įkeitimo sutartį yra priemonės užtikrinti ieškovų įsipareigojimų, prisiimtų tam, kad būtų įvykdyti skoliniai įsipareigojimai pagal Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002, vykdymą, o ne nauji įsipareigojimai, keičiantys esamus įsipareigojimus pagal šias sutartis.

11417.

115Taip pat apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo padarytai išvadai, kad ieškovų solidarios atsakomybės numatymas 2017 m. vasario 6 d. sutartyje taip pat yra tik papildomas prievolių pagal sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 modifikavimas, modifikuojant ieškovų atsakomybės formą, bet nekeičiant prievolės dalyko ir jo apimties. Tai buvo būdas užtikrinti tiek ieškovų, tiek atsakovės turtinius interesus. Kaip matyti iš byloje pateiktų įrodymų, skolos ir toliau buvo apskaitomos atskirai, L. N. visiškai padengė savo skolos dalį.

11618.

117Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad iš visų nurodytų aplinkybių bei išanalizuotų įrodymų galima daryti išvadą, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi neįvyko prievolių, atsiradusių pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002, novacija, o 2017 m. vasario 6 d. sutarties sąlygos atitinka CK 6.142 straipsnyje numatytus veiksmus, kurie novacija nelaikomi.

118Dėl suklydimo ir apgaulės

11919.

120Pagal CK 1.90 straipsnį dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, kad suklydimas buvo esminis. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus jo sudarymo metu (CK 1.90 straipsnio 2 dalis). Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 straipsnio 4 dalis). Suklydimo nėra pagrindo vertinti kaip turinčio esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnio 5 dalis).

12120.

122Ieškovai taip pat teigia, kad UAB „Scandagra“ juos suklaidino ir apgavo. Sandorio šalies suklaidinimas, apgaulė yra tyčinis kitos sandorio šalies veikimas arba neveikimas, kuriuo siekiama paveikti kitą sandorio šalį, kad ši sudarytų sau nenaudingą sandorį, kurio, žinodama teisingas aplinkybes, nesudarytų. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu. Suklydimas turi esminės reikšmės, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją situacijos padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis. Suklydimas taip pat laikomas esminiu, jeigu klydo abi šalys arba vieną šalį suklaidino kita šalis, neturėdama tikslo apgauti, taip pat kai viena šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad kita šalis suklydo, o reikalavimas, kad suklydusi šalis įvykdytų sutartį, prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ar protingumo principams. Suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 straipsnis).

12321.

124Ieškovai teigia, jog, sudarydami 2017 m. vasario 9 d. sutartinio įkeitimo sandorį, suklydo, nes manė, kad užtikrina tik konkrečią 106 588,53 Eur dydžio skolą, o ne ir delspinigius, palūkanas bei tolesnes prievoles pagal prekių pirkimo-pardavimo sutartis.

12522.

126Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 1.90 straipsnio taikymui būtina nustatyti, jog asmuo suklydo arba buvo suklaidintas dėl esminių sandorio aplinkybių, kurias žinodamas sandorio analogiškomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs. Jei iš faktinių aplinkybių matyti, kad, net ir žinodamas konkrečią informaciją, ieškovas sandorį būtų vis vien sudaręs, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu remiantis suklydimu negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-915/2016).

12723.

128Suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Jeigu šalis sudarė sutartį klaidingai suprasdama faktines ar teisines aplinkybes, taikytinos taisyklės, reglamentuojančios dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimą negaliojančiu. Tačiau jeigu šalis teisingai suvokė sandorio sudarymo metu esančias aplinkybes, bet klydo dėl šio sandorio perspektyvų, šios taisyklės netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2007; 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-610-378/2015). Iš ginčijamo sandorio atsiradusios pasekmės negali būti prilyginamos suklydimui, nes suklydimas, remiantis CK 1.90 straipsniu, reiškia klaidingą esminių sandoriui sudaryti aplinkybių įsivaizdavimą sandorio sudarymo, o ne jo vykdymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-51-695/2017). Sandorio šalies individualios savybės (amžius, sveikata, išsilavinimas, verslo ir kitokia praktika ir kita) yra svarbios, kai vertinama, ar asmuo be suklydimo suvokė ar galėjo suvokti sandorio sudarymui svarbias aplinkybes.

12924.

130Šiuo atveju kalbama apie įkeitimo sandorį. Įkeitimas – tai daiktinė teisė į svetimą kilnojamąjį daiktą ir turtines teises, kuria užtikrinamas esamo ar būsimo turtinio įsipareigojimo vykdymas (CK 4.198 straipsnio 1 dalis). Įkeitimu užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas ir iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų išieškojimas. Įkeitimo sandorio šalys įkeitimo sandoryje gali susitarti, kad netesybos ir kreditoriaus nuostoliai, patirti dėl įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymo termino praleidimo, užtikrinami maksimaliuoju įkeitimu (CK 4.200 straipsnio 2 dalis). Įkeitimo objektu gali būti bet koks esamas ar būsimas kilnojamasis turtas ar turtinės teisės (CK 4.201 straipsnio 1 dalis).

13125.

132Sprendžiant dėl ieškovų suklydimo, kolegijos įsitikinimu, pirmos instancijos teismas teisingai vertino įkeitimo sandorio tvirtinimo aplinkybes. Sandorį patvirtinusi notarė L. P. nurodė išaiškinusi sandorio esmę, kas yra maksimalusis įkeitimas, perskaičiusi sutarties tekstą, suteikusi pakankamai laiko perskaityti sutartį. Notarė atsakingai patvirtino, kad ieškovams nebuvo daromas išorinis spaudimas pasirašyti sutartį. Tai, kad ieškovai aktyviai diskutavo su UAB „Scandagra“ atstove dėl sutarčių sąlygų ir pasirašė sutartį kiekviename lape, byloje nėra paneigta. Taip pat byloje nenustatyta aplinkybių, kad notarė būtų pažeidusi jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

13326.

134Patys ieškovai nurodė su niekuo nesikonsultavę prieš tvirtinant sandorį, nors abu ne kartą akcentavo nesantys teisininkai, nepasitikslino ar tikrai teisingai supranta sandorio sudarymo pasekmes, nieko neklausė nei UAB „Scandagra“ atstovės, nei notarės.

13527.

136Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingas išvadas, jog įvertinus skolos, maksimaliojo įkeitimo sumas, ieškovų amžių ir su tuo susijusią gyvenimo patirtį, turėdami abejonių, būdami rūpestingi ir atidūs, turėjo imtis priemonių juos pašalinti. Ieškovo teiginys, kad nenorėjo klausti notarės, nes brangino jos laiką, kadangi eilėje dar laukė klientų, yra neįtikėtinas ir neatitinka rūpestingumo, protingumo kriterijų. Taigi, šie ieškovų teiginiai vienareikšmiškai suponuoja išvadą, kad ieškovai sandorio pasirašymo metu elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai savo rizika.

13728.

138Taikant sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-268-248/2017). Sprendžiant klausimą, ar sutarties neįvykdė kuri nors šalis ir ar ji atsakinga už neįvykdymą, turi būti atsižvelgiama ir į šalių elgesį prieš ir po sutarties sudarymo: derybas dėl sutarties sudarymo, sutarties vykdymo veiksmus ir šalių tarpusavio santykių praktiką (CK 6.193 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013, 2017 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-427-915/2017).

13929.

140Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog akivaizdu, jog šalių valia sudaryti 2017 m. vasario 6 d. sutartį dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo ir jos pagrindu 2017 m. vasario 9 d. sutartinio įkeitimo sutartį buvo grindžiama tuo, kad ieškovai buvo neįvykdę savo įsipareigojimų atsiskaityti su UAB „Scandagra“ už įsigytas trąšas pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002. Pagal šias sutartis buvo numatytas palūkanų ir delspinigių skaičiavimas. Atsakovės pateiktos skaičiuotės parodo, kad ieškovams laiku neapmokėjus sąskaitų, išrašytų kaskart šių sutarčių pagrindu įsigijus prekių, buvo skaičiuojamos palūkanos ir delspinigiai. 2017 m. vasario 6 d. bendra ieškovų skola, t. y. pagrindinės skolos už prekes, palūkanų ir delspinigių suma buvo 106 588,53 Eur. Ieškovams neturint galimybių sumokėti skolą, UAB „Scandagra“ sutiko atidėti ieškovams skolos sumokėjimo terminą iki 2017 m. spalio 1 d. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad nei gramatiniu, nei loginiu, nei sisteminiu būdais aiškinant 2017 m. vasario 6 d. sutarties sąlygas, nėra pagrindo teigti, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi šalys nutraukė palūkanų ir delspinigių pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002 skaičiavimą nuo 2017 m. vasario 6 d. ar kitaip pakeitė šių sutarčių turinį ar apskritai jas nutraukė. Vienos sutarties šalies teisių atsisakymas kitos šalies naudai turi būti aiškiai išreikštas, o ne nuspėjamas. Taigi, pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad šiuo atveju, nėra faktinio pagrindo aiškinti sutarčių sąlygas taip, kad iš ieškovų po 2017 m. vasario 6 d. nebus reikalaujama mokėti palūkanas ir delspinigius.

14130.

142UAB „Scandagra“ atidėjus skolų mokėjimo terminą, ieškovams neišnyko pareiga sumokėti skolą. Dėl tariamo ieškovų suklydimo, kad į užtikrinamos prievolės apimtį pateks ir įsipareigojimai už trąšų pirkimus po 2017 m. vasario 6 d., atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi tarp šalių nebuvo sudaryta nauja sutartis dėl prekių pirkimo-pardavimo ir nebuvo nutrauktos šalių sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutartys Nr. AV11/002, Nr. AV12/061, Nr. AV16/002. Darytina išvada, kad, minėtos sutartys galiojo toliau, taigi, prekių pirkimas po 2017 m. vasario 6 d. sutarties sudarymo buvo vykdomas tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka, kurios buvo numatytos minėtose sutartyse ir tarp šalių taikomos kelerius metus. Ieškovai ne kartą teisme minėjo, kad suprato klydę, kai gavo dokumentus iš antstolio ir buvo areštuotas jų turtas. Iš pateiktų vykdomųjų bylų matyti, kad UAB „Scandagra“ prašymo pagrindu antstolis netgi buvo sustabdęs vykdomąsias bylas, nes buvo tariamasi su skolininkais dėl skolos mokėjimo išdėstymo, skolininkai ketino tartis dėl pakartotinio turto įkeitimo UAB „Scandagra“ naudai, tačiau vėliau vykdomosios bylos buvo atnaujintos.

14331.

144Taigi, byloje nustačius, kad ieškovams tikėjusis, jog pavyks užauginti derlių 2017 m., 2018 m. ir jį pardavus UAB „Scandagra“ su ja visiškai atsiskaityti, ir to neįvykus, ieškovams remiantis nenugalimos jėgos aplinkybe, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog ieškovai iki tol teisingai suvokė sudarytų sandorių aplinkybes ir jas vienaip ar kitaip vykdė ir tik, antstoliui areštavus kitą turtą, ieškovai prarado turėtą įsivaizdavimą apie sandorio perspektyvas, o tai nelaikytina suklydimu sandorio sudarymo metu.

14532.

146Taip pat pirmos instancijos teismas pagrįstai vertino ieškovų individualias savybes: jų amžių, gyvenimišką ir ūkininkavimo patirtį, P. N. socialinį statusą ir teisingai sprendė, kad šioje situacijoje ieškovai be suklydimo galėjo suvokti ir suvokė įkeitimo sandorio esmę ir jo sudarymo aplinkybes.

14733.

148Apeliacinės instancijos teismas taip pat sprendžia, kad byloje, nėra jokių ieškovų teiginius patvirtinančių įrodymų, kad UAB „Scandagra“ būtų atlikusi neteisėtus apgaulingus veiksmus ieškovų atžvilgiu. Notarės L. P. paaiškinimai apie tai, kad ieškovai, pasirašydami įkeitimo sandorį, aktyviai diskutavo su UAB „Scandagra“ atstove dėl skolos, atsiskaitymo, kad turės įvykdyti įsipareigojimus iki spalio 1 d. paneigia ieškovų teiginius apie jų klaidinimą ar apgaulę.

14934.

150Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ar procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo, įrodymų vertinimo, sutarčių sudarymo vertinimo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį pakeisti ar panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 331 straipsnis).

151Dėl bylinėjimosi išlaidų

15235.

153Atsakovė nagrinėjamoje civilinėje byloje apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas prašo priteisti solidariai iš abiejų ieškovų, atsižvelgus į nagrinėjamo ginčo dalyką ir tai, kad bylinėjimosi išlaidos susidarė būtent dėl abiejų ieškovų veiksmų (CK 6.279 str. 1 d.). LAT praktikoje yra pripažįstama galimybė solidariai priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kelių asmenų (pvz., žr. LAT 2018 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-969/2018; LAT 2018 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-247-916/2018 ).

15436.

155Atsakovė UAB “Scandagra” apeliacinės instancijos teisme turėjo 2 268,75 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atmetus ieškovų apeliacinį skundą, atsakovei atlygintinos jos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos, jos priteistinos solidariai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

156Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

157Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

158Priteisti UAB „Scandagra“ juridinio asmens kodas 300539043 solidariai iš L. N. ir P. N. 2 268 Eur (du tūkstančius du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

159Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai P. N. ir L. N. prašo: 1) pripažinti negaliojančia 2017 m. vasario... 7. 2.... 8. Ieškovui L. N. atsisakius ieškinio reikalavimų, 2019 m. spalio 17 d.... 9. 3.... 10. Ieškovai P. N. ir L. N. procesiniuose dokumentuose nurodė, kad:... 11. 3.1.... 12. 2017 m. vasario 6 d. tarp atsakovės, kaip kreditorės UAB „Skandagra“ ir... 13. 3.2.... 14. 2017 m. vasario 9 d. sutartimi ieškovai įkeitė atsakovei UAB „Scandagra“... 15. 3.3.... 16. 2018 m. lapkričio 16 d. notarė išdavė notaro vykdomąjį įrašą... 17. 3.4.... 18. Įvyko novacija – šalys skolą pagal pirkimo-pardavimo sutartis Nr.... 19. 3.5.... 20. 2017 m. vasario 9 d. sutartiniu įkeitimu kreditorė įgijo daugiau teisių ir... 21. 3.6.... 22. Ieškovai, sudarydami sutartinį įkeitimą, buvo įsitikinę, kad bet kuriuo... 23. 4.... 24. Atsakovė UAB „Scandagra“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 25. 4.1.... 26. ieškovai su atsakove buvo sudarę pirkimo-pardavimo sutartis – 2011 m.... 27. 4.2.... 28. 2017 m. vasario 9 d. tarp šalių pasirašytas įkeitimo sandoris, kuriuo... 29. 5.... 30. Atsakovė notarė L. P. nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Teismo posėdyje... 31. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 32. 6.... 33. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu... 34. 6.1.... 35. byloje nėra ginčo, kad tarp ieškovų ir atsakovės buvo sudarytos... 36. 6.2.... 37. 2017 m. birželio 12 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. sudaryta Grūdinių... 38. 6.3.... 39. 2018 m. spalio 9 d. delspinigių skaičiuotėse P. N. priskaičiuota 10 110,96... 40. 6.4.... 41. 2018 m. lapkričio 16 d. išduotas notaro vykdomasis įrašas, pagal kurį... 42. 6.5.... 43. 106 588,53 Eur skolos sumą sudarė pagrindinė skola ir priskaičiuotos... 44. 6.6.... 45. Spręsdamas dėl ieškovų suklydimo, teismas įvertino įkeitimo sandorio... 46. 6.7.... 47. Nei gramatiniu, nei loginiu, nei sisteminiu būdais aiškinant 2017 m. vasario... 48. 6.8.... 49. Pripažinęs, kad ieškinio reikalavimas pripažinti 2017 m. vasario 9 d.... 50. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 51. 7.... 52. Ieškovai L. N. ir P. N. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės... 53. 7.1.... 54. 2017 m. vasario 6 d. sutartimi dėl skolinių įsipareigojimų užtikrinimo... 55. 7.2.... 56. Ieškovai sudarydami 2017 m. vasario 9 d. sutartinio įkeitimo sandorį,... 57. 7.3.... 58. Atsakovė pasinaudojo tuo, jog sutartyje nenumatyta atskirai, kad neįvykdžius... 59. 7.4.... 60. Sutartinio įkeitimo projekte buvo siurprizinė sąlyga, kad ieškovai yra... 61. 7.5.... 62. Notaro 2018 m. lapkričio 16 d. rašte nėra nurodyta, koks yra hipoteka... 63. 7.6.... 64. Vykdant būtent 2017 m. vasario 6 d. susitarimą, o ne ankstesnes tris... 65. 7.7.... 66. Sutartinio įkeitimo sąlygos pasirašymo metu ieškovams atrodė, kad... 67. 8.... 68. Atsakovė UAB „Scandagra“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 69. 8.1.... 70. apeliaciniame skunde nepagrįstai dėstomi argumentai, susiję su ieškovu L.... 71. 8.2.... 72. Pasirašius sutartį dėl užtikrinimo, neįvyko jokia novacija. Ieškovų... 73. 8.3.... 74. Sutarties dėl užtikrinimo preambulėje yra tiesiogiai nurodytos šalių... 75. 8.4.... 76. Ieškovų argumentai, kuriais grindžiamos aplinkybės, jog ginčijamus... 77. 8.5.... 78. 2017 m. vasario 6 d. sutartis dėl užtikrinimo buvo sudaryta, siekiant... 79. 8.6.... 80. Vykdomasis įrašas atliktas vadovaujantis teisės aktais ir tinkamai... 81. Teisėjų kolegija... 82. V. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 83. 2.... 84. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 85. 3.... 86. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, apeliacinį... 87. 4.... 88. Apeliacinės instancijos teismas bei pirmos instancijos teismas byloje... 89. 5.... 90. 2018 m. birželio 5 d. UAB „Scandagra“ kredito rizikos vertinimo ir skolų... 91. 6.... 92. Taip pat 2018 m. birželio 7 d. tarp UAB „Scandagra“ ir P. N. buvo sudaryta... 93. 7.... 94. 2018 m. spalio 9 d. delspinigių skaičiuotėse P. N. priskaičiuota 10 110,96... 95. 8.... 96. Iš vykdomųjų bylų Nr. 0181/18/01977, Nr. 0181/18/02205, Nr. 0181/18/02206... 97. 9.... 98. Ieškovai nurodo, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi dėl skolinių... 99. 10.... 100. Apeliaciniame skunde nurodo, kad įvyko novacija: pareiga atsiskaityti... 101. Dėl novacijos... 102. 11.... 103. Novacija yra vienas iš prievolės pasibaigimo būdų. Pagal Lietuvos... 104. 12.... 105. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad šalys neginčijo, jog tarp... 106. 13.... 107. Kasacinio teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad, esant ginčui dėl... 108. 14.... 109. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad laikydamosi teisės... 110. 15.... 111. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei teismų praktiką, kolegija sprendžia,... 112. 16.... 113. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 2017 m. vasario 6 d. sutartimi... 114. 17.... 115. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo... 116. 18.... 117. Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad iš visų nurodytų... 118. Dėl suklydimo ir apgaulės... 119. 19.... 120. Pagal CK 1.90 straipsnį dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas... 121. 20.... 122. Ieškovai taip pat teigia, kad UAB „Scandagra“ juos suklaidino ir apgavo.... 123. 21.... 124. Ieškovai teigia, jog, sudarydami 2017 m. vasario 9 d. sutartinio įkeitimo... 125. 22.... 126. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad CK 1.90 straipsnio... 127. 23.... 128. Suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl... 129. 24.... 130. Šiuo atveju kalbama apie įkeitimo sandorį. Įkeitimas – tai daiktinė... 131. 25.... 132. Sprendžiant dėl ieškovų suklydimo, kolegijos įsitikinimu, pirmos... 133. 26.... 134. Patys ieškovai nurodė su niekuo nesikonsultavę prieš tvirtinant sandorį,... 135. 27.... 136. Kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingas išvadas,... 137. 28.... 138. Taikant sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 139. 29.... 140. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog akivaizdu, jog šalių valia... 141. 30.... 142. UAB „Scandagra“ atidėjus skolų mokėjimo terminą, ieškovams neišnyko... 143. 31.... 144. Taigi, byloje nustačius, kad ieškovams tikėjusis, jog pavyks užauginti... 145. 32.... 146. Taip pat pirmos instancijos teismas pagrįstai vertino ieškovų individualias... 147. 33.... 148. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sprendžia, kad byloje, nėra jokių... 149. 34.... 150. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro... 151. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 152. 35.... 153. Atsakovė nagrinėjamoje civilinėje byloje apeliacinėje instancijoje patirtas... 154. 36.... 155. Atsakovė UAB “Scandagra” apeliacinės instancijos teisme turėjo 2 268,75... 156. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 157. Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 158. Priteisti UAB „Scandagra“ juridinio asmens kodas 300539043 solidariai iš... 159. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....