Byla e2-5852-901/2015
Dėl paskolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Irinai Petkienei, atsakovui A. P. ir jo atstovui advokatui Muradui Bakanui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės L. P. ieškinį atsakovui A. P. dėl paskolos priteisimo,

Nustatė

3teisme po prieštaravimų supaprastinta tvarka išduotam teismo įsakymui priimtas nagrinėjimui ieškovės L. P. ieškinys atsakovui A. P., kuriuo ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 14 481,00 Eur negrąžintos paskolos, 289,62 Eur delspinigių, 1786,00 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės atstovė nurodė, kad 2005-05-17 atsakovas A. P. pasiskolino iš ieškovės sutuoktinio Č. P., kuris mirė 2011-12-04, 50 000 Lt (14 481,00 €). Šios paskolos ar jos dalies atsakovas negrąžino nei Č. P. nei ieškovei, kuri paveldėjo sutuoktinio turtą ir reikalavimo teises.

4Atsakovas A. P. su ieškovės ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti, prašo paskolos gavimo sutartį pripažinti nesudaryta bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas neneigia, kad tokia sutartis jo buvo pasirašyta, tačiau paskolos raštelyje, kuriuo ieškovė įrodinėja paskolos santykių buvimą, pinigų perdavimo paskolos gavėjui faktas nėra aiškiai užfiksuotas, nenurodyta kada paskola turi būti grąžinta, kokio dydžio palūkanos yra mokėtinos, t.y. nėra esminių paskolos sutarties elementų. Ieškovė negali remtis liudytojo – jos sūnaus parodymais, kuris paskolos raštelio sudarymo metu buvo nepilnametis, be to, jo parodymai vertintini kritiškai kaip suinteresuoto bylos baigtimi. Atsakovo atstovas pažymi, kad ieškovė, nesulaukusi jos 2015-04-14 pareikalavime grąžinti paskolą su delspinigiais ir palūkanomis dienos nesąžiningai ir nepagrįstai kreipėsi dėl šių sumų priteisimo. Be to, nebuvo jokio rašytinio susitarimo dėl delspinigių, todėl netesybų ieškovė prašo nepagrįstai, ką jos atstovė pripažino baigiamosiose kalbose, ketinusi atsisakyti šio reikalavimo. 4 proc. palūkanas ieškovė taip pat nepagrįstai reikalauja priteisti, nes dėl tokio dydžio palūkanų priteisimo susitarimo nebuvo, be to ieškovės atstovė nepagrįstai per baigiamąsias kalbas remiasi CK 6.872 str. 2 d., todėl jei teismas nuspręstų jas priteisti reiktų atnaujinti įrodymų tyrimą, nes dėl to atsakovas negalėjo atsikirsti.

5Ieškinys tenkintas iš dalies.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą.

7Iš bylos medžiagos, šalių atstovų, atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad 2005 m. gegužės 17 d. atsakovas A. P. surašė paskolos raštelį, pagal kurį jis „pasiskolina iš P. Č. 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų)“. Ieškovė L. P., kuri priėmė 2011-12-04 mirusio Č. P. palikimą, kartu su jo kreditoriniais reikalavimais A. P. ir skoliniais įsipareigojimais R. D. ir kitiems kreditoriams, pateikė teismui šio paskolos raštelio originalą (15-27, 56 b.l.).

8Ieškovės atstovės teigimu A. P. negrąžino paskolos ar jos dalies nei velioniui ieškovės vyrui, kuris reikalavo šią skolą jam grąžinti, nei ieškovei, kuri 2015-04-14 pateikė rašytinį pareikalavimą atsakovui grąžinti šią paskolą su delspinigiais ir palūkanomis iki 2015-05-13 (39 b.l.). Atsakovas ginčija pinigų gavimo faktą, prašo laikyti šią paskolos sutartį nesudaryta. Atsakovas, teikdamas paaiškinimus nurodė, kad Č. P. 2005 m. jam pinigus ketino duoti prabangesnio automobilio pirkimui, o paskolos raštelį jis prašė atsakovą pasirašyti siekdamas apsidrausti, kad duoti pinigai nedings. Atsakovo teigimu automobilio jis taip ir nenupirko. Tokių aplinkybių atsakovas nenurodė nei savo atsiliepime į ieškinį, nei prieštaravimuose supaprastinta tvarka išduotam teismo įsakymui. Atsiliepime į ieškinį bei teikiant paaiškinimus atsakovas neigia gavęs pinigus, neigia dalimis grąžinėjęs paskolą ar mokėjęs palūkanas už paskolą pinigais ar paslaugomis (montuojant baldus) ar nuolaidomis paskolos davėjui ar jo sūnui. Atsakovas, neigdamas pinigų gavimo faktą negalėjo paaiškinti, kodėl pats savo ranka surašė, kad pasiskolino iš Č. P. 50 000 Lt, kodėl būtent tokią sumą ir kodėl tą dieną, taip pat negalėjo nurodyti, kodėl iki šiol šis raštelis dėl pasiskolintų pinigų buvo pas Č. P., o po jo mirties – pas jo sutuoktinę (ieškovę).

9Atsakovo atstovas akcentavo, kad ieškovė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo 2015-05-07 nesulaukus termino iki kada jos pareikalauta paskola su delspinigiais ir palūkanomis turėjo būti grąžinta (2015-05-13), tuo piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis, už ką atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė nubausti ieškovę bauda pagal CPK 95 str., 50 proc. šios baudos skiriant atsakovui. Teikdamas paaiškinimus ar baigiamosiose kalbose reikalavimo dėl ieškovės nubaudimo atsakovas ar jo atstovas nepalaikė. Teismas nori pažymėti, kad tik pilnai išnagrinėjus bylą ir įvertinus visą bylos medžiagą priimant sprendimą galima spręsti dėl ieškinio pagrįstumo, įstatymai nedraudžia ieškovei kreiptis į teismą su reikalavimu nesulaukus jos pačios nustatyto termino geranoriškai įvykdyti reikalavimus dėl paskolos grąžinimo, kuri suteikta beveik prieš dešimt metų, kad nebūtų praleistas ieškinio senaties terminas. Įstatymai taip pat nenumato privalomos išankstinės tokio ginčo nagrinėjimo tvarkos. Reikia pažymėti, kad iki ieškovės nustatyto termino atsakovas raštu jai atsakė, kad neketina mokėti jokių sumų, todėl ieškovė pagrįstai laikė, kad iki jos nurodyto termino atsakovas jai nieko negrąžins. Todėl teismas įvertinęs nurodytą nesutinka, kad ieškovė piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis kreipdamasi į teismą dėl paskolos ir kitų sumų priteisimo nesulaukus termino grąžinti šias sumas, todėl nėra jokio pagrindo ieškovės bausti už naudojimąsi jai įstatymų suteikta teise į teisminę gynybą.

10Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.870 str. 1 d.). Paskolos sutartis yra realinė, pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Paskolos raštelyje neužfiksavus konkretaus pinigų perdavimo fakto, teismas iš sutarties turinio turi nustatyti tikrąją šalių valią ir ketinimus. Sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą, reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, pavartoti terminai, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą, reikšmingos ir aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, mokėjimas palūkanų, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2007, 2014-10-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2014).

11Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, prašydamas pripažinti ja nesudaryta, įrodinėdamas, kad jis faktiškai pinigų ar daiktų pagal sutartį negavo arba gavo jų mažiau, negu nurodyta paskolos sutartyje (CK 6.875 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2008, 2013-12-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas pats surašė paskolos raštelį, kuriame jis įrašė savo vardą, pavardę, asmens kodą, kad „pasiskolina“ konkrečią pinigų sumą iš Č. P., nurodydamas datą, pasirašydamas. Atsakovas neginčija, kad paskolos davėjas – ieškovės velionis vyras, nors paskolos raštelyje nenurodytas šio asmens kodas, nėra jo parašo. Atsakovas neįrodė savo teiginių, kad jis sudarė tarpininkavimo sutartį dėl automobilio pirkimo ar kitokią sutartį, kad raštelyje įvardinti pinigai buvo skirti konkrečiam tikslui, o ne gauti kaip paskola (CPK 178 str.). Tai, kad paskolos raštelyje neįrašyta, kad paskolos gavėjas įsipareigoja paskolos davėjui grąžinti pinigus, kad nenurodo konkretaus termino iki kada turi būti grąžinti paskolinti pinigai nepaneigia paskolos davėjo ar jo teisių ir pareigų perėmėjų įstatymo nustatytos teisės reikalauti susigrąžinti sumokėtų pinigų, nes paskolos davėjas šios vienašalės sutarties pagrindu įgyja reikalavimo teisę susigrąžinti paskolinto turto ekvivalentą su atlygiu už paskolą ar be jo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011).

13Reikia pažymėti, kad paskolos raštelis visada buvo pas paskolos davėją, po jo mirties – pas jo sutuoktinę, kuri paveldėjo Č. P. turtą ir jo kreditorinius reikalavimus atsakovui. Teismas nesutinka su atsakovo atstovo teiginiais, kad negalima remtis liudytojo A. P. parodymais vien dėl to, kad jis yra paskolos davėjo ir ieškovės sūnus ir kad perduodant pinigus jis buvo nepilnametis, kadangi liudytojas, prisiekęs teismo posėdžio metu teikė nuoseklius parodymus, kuriais patvirtino tas aplinkybes, kad 2005-05-17 pas Č. P. į namus atvykęs atsakovas grynais pasiskolino minėtą sumą, surašydamas raštelį, pats perskaičiuodamas pinigus. Pastebėtina, kad paskolos suteikimo metu liudytojas faktiškai buvo pilnametis (1987-12-07 gimimo) ir galėjo suprasti tuometinių įvykių esmę. Č. P. tuo laikotarpiu gerai vertėsi, uždirbdavo dideles pinigų sumas, grynais tokią sumą turėti galėjo, to neneigė ir atsakovas. Tai, kad Č. P. gerokai vėliau skolinosi iš trečiųjų asmenų pinigų neišsireikalavęs iš atsakovo skolintų pinigų nepaneigia atsakovo paties rašytinio patvirtinimo, kad jis „skolinasi 50 000 Lt“ ir iš to kylančio įsipareigojimo kitai šaliai grąžinti paskolą (nenurodyta, kad atsakovui „dovanojami“ pinigai ar pan.), kadangi paskolos davėjas turėjo teisę, bet ne pareigą bet kada pareikalauti iš paskolos gavėjo skolintų pinigų. Remiantis atsakovo paaiškinimais paskolos davėją ir paskolos gavėją siejo draugiški santykiai, be to, jie buvo susiję verslo reikalais. Tai galėjo būti priežastys, dėl kurių teismine tvarka paskolos davėjas anksčiau neišsiieškojo paskolos. Teismui nepateikta duomenų, kad Č. P. ir anksčiau skolino pinigų atsakovui A. P..

14Konstatuotina, kad šalys buvo sudariusios paskolos sutartį, savo turiniu ir forma atitinkančią CK 6.870-6.871 straipsnių reikalavimus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, o kadangi šiuo atveju paskolos grąžinimo terminas paskolos raštelyje nebuvo numatytas – atsakovas privalėjo grąžinti paskolos sumą ieškovei pareikalavus paskolą grąžinti per jos nurodytą terminą (CK 6.873 str. 1 d., 2 d.).

15Įvertinęs atsakovo nenuoseklią poziciją dėl paskolos raštelio pasirašymo aplinkybių ir tikslo, kuriam jis pats šį raštelį surašė, įvertinęs šalių atstovų paaiškinimus, liudytojo parodymus, byloje esančius rašytinius įrodymus teismas pripažįsta, kad ieškovė įrodė, kad atsakovas A. P. paskolos raštelio surašymo dieną (2005-05-17) pasiskolino iš P. Č. 50 000 Lt (14481,00 Eur), kurių negrąžino nei paskolos davėjui nei ieškovei L. P. (CPK 185 str.), todėl teismas šią sumą nusprendžia priteisti iš atsakovo ieškovei.

16Dėl delspinigių ir palūkanų.

17Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur delspinigių, skaičiuojamų po 4 proc. nuo 14481,00 Eur sumos už laikotarpį nuo 2014-11-07 iki 2015-12-06. Pažymėtina, kad susitarimas dėl netesybų priteisimo turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). 2005-05-17 paskolos raštelyje nebuvo numatyta, kad už nesavalaikį paskolos grąžinimą paskolos gavėjas privalo mokėti 4 proc. ar kitokio dydžio delspinigius. Ieškovės atstovė nei teikdama paaiškinimus nei baigiamosiose kalbose šio savo reikalavimo nepagrindė, norėjo jo atsisakyti, bet galiausiai pasiliko prie ieškinio reikalavimų. Teismas atmeta šį ieškovės reikalavimą kaip niekuo nepagrįstą.

18Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo 1786,00 Eur palūkanų skaičiuojamų po 4 proc. nuo 14481,00 Eur sumos už laikotarpį nuo 2012-04-07 iki 2015-05-06, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Baigiamųjų kalbų metu atsakovo atstovas teigė, kad ieškovės atstovė taip ir nepagrindė šio reikalavimo, neaišku kuom remiantis ieškovė reikalauja 4 proc. palūkanų, o kadangi ieškovės atstovė pradėjo kalbėti apie tai, kad palūkanos skaičiuotos remiantis palūkanomis, nustatomomis pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, apie ką ieškinyje ir teikdama paaiškinimus nekalbėjo, todėl jei teismas tenkintų tokį ieškovės reikalavimą reikia atnaujinti įrodymų tyrimą. Teismas nori pažymėti, kad išklausius garso įrašus teismo posėdžių, kuriuose teikti šalių paaiškinimai, išklausytos baigiamosios kalbos, nustatyta, kad ieškovės atstovė per baigiamąsias kalbas nesirėmė CK 6.872 str. 1 d. norma ir neskaičiavo šių palūkanų remiantis bankų nustatyta vidutine palūkanų norma, neteikė kažkokių kitokių nei ieškinyje skaičiavimų, tik nurodė, kad ieškovės paskaičiuotos palūkanos yra mažesnės nei tuo metu galiojusi bankų nustatyta vidutinė palūkanų norma, jos neįvardindama. Teismo vertinimu nėra jokio pagrindo dėl tokio palyginimo atnaujinti įrodymo tyrimo, nes šalys turėjo teisę pasisakyti dėl ieškovės ieškinyje nurodytų palūkanų pagrįstumo tiek procesiniuose dokumentuose, tiek teikdamos paaiškinimus, sakydamos baigiamąsias kalbas.

19Ieškovės atstovė reikalavimą dėl palūkanų priteisimo grindė CK 6.37 str., 6.210 str. ir 6.872 str. 2 d., nurodydama, kad ieškovė sąmoningai jų prašo mažesnių nei 5 proc., o skaičiuoja jas už paskutinius tris metus iki pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo teismui pateikimo. Apie 4 proc. dydžio palūkanas kalbėta tiek 2015-04-14 pareikalavime, tiek ieškovės atstovei posėdžio metu teikiant paaiškinimus, tiek per baigiamąsias kalbas. Remiantis ieškovės atstovės nurodytomis normomis ieškovė, jei nėra šalių susitarimo dėl palūkanų (o jo paskolos raštelyje nėra), jei per jos nustatytą terminą nesumokama reikalauta grąžinti paskola, turi teisę reikalauti nuo nesumokėtos sumos paskaičiuotas palūkanas. Šiuo atveju terminas paskolos gavėjui grąžinti ieškovei iki jai pateikiant teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo dar nebuvo pasibaigęs, ieškovė nenurodė, kada tiksliai pats paskolos davėjas žodžiu ar kitu būdu pareikalavo iš paskolos gavėjo grąžinti paskolą, rašytinių jo pareikalavimų teismui nepateikta (CPK 178 str.). Todėl visa tai įvertinęs teismas pripažįsta, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja iš atsakovo 1786,00 Eur palūkanų, todėl šis jos ieškinio reikalavimas taip pat netenkintinas.

20Ieškovei teisę reikalauti priteisti 5 proc. dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo suteikia CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., todėl jos yra priteistinos ieškovei iš atsakovo.

21Dėl kitų proceso dalyvių ir jų atstovų nurodytų argumentų teisėja nepasisako kaip teisiškai nereikšmingų nagrinėjant šią bylą.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, proporcingai patenkintiems reikalavimams jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (87,46 proc.), iš atsakovo ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidos – 326,23 Eur žyminio mokesčio ir 349,84 Eur išlaidų už advokato pagalbą, kurios neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių, viso 676,07 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.). Atsakovui iš ieškovės priteistinos jo turėtos atstovavimo išlaidos proporcingai atmestiems ieškinio reikalavimams, t.y. 91,04 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

23Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos, nes neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 96 str.).

24Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 14 481,00 Eur (keturiolika tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą) paskolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 14 481,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 676,07 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt šešis eurus, 7 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės L. P., a. k. ( - ) naudai.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovės L. P., a. k. ( - ) atsakovui A. P., a.k. ( - ) 91,04 Eur (devyniasdešimt vieną eurą, 4 centus) bylinėjimosi išlaidų.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. teisme po prieštaravimų supaprastinta tvarka išduotam teismo įsakymui... 4. Atsakovas A. P. su ieškovės ieškiniu nesutinka ir prašo atmesti, prašo... 5. Ieškinys tenkintas iš dalies.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 7. Iš bylos medžiagos, šalių atstovų, atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad... 8. Ieškovės atstovės teigimu A. P. negrąžino paskolos ar jos dalies nei... 9. Atsakovo atstovas akcentavo, kad ieškovė kreipėsi į teismą su pareiškimu... 10. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 11. Paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, prašydamas... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas pats surašė paskolos raštelį,... 13. Reikia pažymėti, kad paskolos raštelis visada buvo pas paskolos davėją, po... 14. Konstatuotina, kad šalys buvo sudariusios paskolos sutartį, savo turiniu ir... 15. Įvertinęs atsakovo nenuoseklią poziciją dėl paskolos raštelio pasirašymo... 16. Dėl delspinigių ir palūkanų.... 17. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur delspinigių,... 18. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovo 1786,00 Eur palūkanų... 19. Ieškovės atstovė reikalavimą dėl palūkanų priteisimo grindė CK 6.37... 20. Ieškovei teisę reikalauti priteisti 5 proc. dydžio procesines metines... 21. Dėl kitų proceso dalyvių ir jų atstovų nurodytų argumentų teisėja... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, proporcingai patenkintiems... 23. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos, nes... 24. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 265 str., 268 str., 270 str.,... 25. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo A. P., a.k. ( - ) 14 481,00 Eur (keturiolika... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovės L. P., a. k. ( - ) atsakovui A. P., a.k. ( - ) 91,04... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...