Byla 2S-579-210/2016
Dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5264-841/2016, kuria atsisakyta priimti A. P. ieškinį atsakovei L. P. dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas A. P. pateikė ieškinį atsakovei L. P. dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

72. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškinį atsisakė priimti, jį su priedais grąžino ieškovui.

83. Teismas nustatė, kad 2015-12-01 teismo sprendimu iš dalies buvo patenkintas ieškovės L. P. ieškinys, kuriuo iš atsakovo A. P. buvo priteista skola pagal 2005-05-17 atsakovo surašytą paskolos raštelį. Šiaulių apygardos teismo 2016-03-21 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistas. Šiuo ieškiniu ieškovas ginčija 2005-05-17 paskolos sutartį, kurios pagrindu buvo iš dalies patenkinti ieškovės L. P. reikalavimai civilinėje byloje Nr. e2-5852-901/2015. Teismas sprendė, kad iš esmės ieškovas reiškia atvirkštinį reikalavimą – pripažinti negaliojančiu sandorį, kuris įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas galiojančiu.

94. Teismas pažymėjo, kad dėl to paties reikalavimo negalimas dar vienas teisminis ginčas. Tiek naujai paduoto, tiek ankstesnio ieškinio, kurio pagrindu yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, faktinis pagrindas, dalykas ir šalys nėra skirtingi, ir tai sudarė teisinį pagrindą teismui spręsti apie naujai paduoto ieškinio tapatumą, kurį konstatavus teismas pateiktą ieškinį atsisakė priimti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

115. Atskiruoju skundu ieškovas A. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Apeliantas niekada nepripažino, kad 2005-05-17 paskolos sutartimi jam buvo perduoti pinigai, ir nors civilinėje byloje Nr. e2-5852-901/2015 nereiškė priešpriešinio reikalavimo pripažinti paskolos sutartį nesudaryta, teismas nepagrįstai CPK 137 str. 2 d. 4 p. pagrindu atsisakė priimti jo ieškinį. Apeliantas sutinka su teismo išvada, jog ginčas vyksta tarp tų pačių šalių, tačiau tiek ieškinio dalykas, tiek ieškinio pagrindas yra skirtingi.

13Teismas

konstatuoja:

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

156. Byloje sprendžiamas ginčas dėl galimybės ginčyti sandorį po to, kai kitoje byloje priimtas sprendimas dėl prievolių, atsiradusių to sandorio pagrindu.

167. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

178. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareikštu ieškiniu apeliantas siekia pripažinti 2005-05-17 paskolos sutartį nesudaryta, pagal kurią iš apelianto įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-5852-901/2015 atsakovei L. P. yra priteista paskola.

189. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai teisme jau yra pareikštas ieškinys dėl prievolės vykdymo, atsakovas, manydamas, kad sandoris, iš kurio ieškovas kildina prievolę, yra ydingas, gali jį ginčyti pareikšdamas savarankišką ieškinį, priešieškinį nagrinėjamoje byloje arba atsiliepdamas į ieškinį. Šiomis savo teisėmis atsakovas turi naudotis sąžiningai, operatyviai, laikydamasis kooperavimosi (bendradarbiavimo) principo (CPK 8 str.), ir nenaudoti jų kaip priemonės procesui užvilkinti ar jau išnagrinėtai bylai peržiūrėti. Nors pagal civilinio proceso dispozityvumo principą pasirinkti gynybos būdą yra atsakovo teisė, tačiau jį rinkdamasis atsakovas turi įvertinti tai, kad sandorio nuginčijimas gali lemti ir ginčo dėl prievolių vykdymo baigtį, todėl jis turi siekti, jog reikalavimas dėl sandorio galiojimo būtų sprendžiamas anksčiau už ginčą dėl prievolių arba kartu su juo. Be to, teismo sprendimui dėl prievolių vykdymo įgijus res judicata galią, sandorio ginčijimas gali tapti komplikuotas, ypač jei jis reiškiamas praėjus ilgam laiko tarpui, mat tektų kvestionuoti įsiteisėjusį teismo sprendimą, ir tai galėtų kelti grėsmę teisiniam tikrumui, teisinių santykių šalių teisėtiems lūkesčiams ir civilinės apyvartos stabilumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-248/2015).

1910. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo ginamos pažeistos ieškovo teisės, be kita ko, reiškia ir tai, kad ieškovas turi ginamas materialines teises ir kad atsakovas jas pažeidė. Vadinasi, teismo sprendimas dėl pažeistų teisių gynimo įtvirtina prejudicinius faktus dėl šių teisių egzistavimo ir jų pažeidimo. Teisės ginčyti savo paties sudarytus sandorius po to, kai dėl materialinių teisių, atsiradusių iš jų, gynimo yra priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, suteikimas sukurtų prielaidas panaikinti ankstesniame teismo sprendime nustatytą ginčo šalių santykių teisinį kvalifikavimą, nulemtų poreikį atnaujinti procesą jau užbaigtoje byloje arba kitokiu būdu panaikinti įsiteisėjusio teismo sprendimo materialines teisines pasekmes, nes teisinėje sistemoje negali būti toleruojamos situacijos, kada galiotų du vienas kitam prieštaraujantys arba vienas kito pagrįstumą paneigiantys teismų sprendimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014). Vis dėlto praktikoje gali susiklostyti situacijos, nulemiančios išimčių iš pirmiau nurodytos bendrosios taisyklės taikymo poreikį. Prie tokių išimčių priskirtini atvejai, kai asmenų teisės veiksmingai dalyvauti procese ginant savo teises buvo apribotos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-248/2015 ).

2011. Todėl ir nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas daryti išimtį iš pirmiau aptartos bendros taisyklės (ar, priešingai, atsisakyti priimti ieškinį), turi būti patikrinta, ar buvo užtikrintos esminės apelianto teisės į teisingą procesą anksčiau išnagrinėtose civilinėse bylose, ar apelianto nurodyta aplinkybė, kuria jis grindžia pareikšto ieškinio reikalavimus (t. y. kad 2005-05-17 paskolos sutartimi pinigai jam nebuvo perduoti), nebuvo ir negalėjo būti apeliantui žinoma ankstesnių teisminių procesų metu.

2112. Tiek iš pareikštame ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų priedų, tiek iš Teismų sistemos LITEKO nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškovės L. P. ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovei L. P. iš atsakovo A. P. 14 481,00 Eur paskolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 14 481,00 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 676,07 Eur bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš ieškovės L. P. atsakovui A. P. 91,04 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pažymėtina tai, kad atsakovas A. P. bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme dalyvavo pats ir buvo atstovaujamas advokato M. B.. Atsakovas A. P. apeliaciniu skundu šį teismo sprendimą apskundė apeliacinė tvarka. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. kovo 21 d. nutartimi Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. sprendimą paliko nepakeistą, nurodydamas, kad atsakovas A. P., siekdamas paneigti paskolos faktą, nurodė kelias faktinio pobūdžio aplinkybes: viena vertus, teigė, kad paskolos raštelis buvo surašytas nesiekiant sukurti paskolos teisinių santykių, bet dėl Č. P. pageidavimo įsigyti brangų automobilį ir ketinant perduoti atsakovui pinigus automobiliui nupirkti; kita vertus, atsakovas teigia, kad pinigų pagal paskolos raštelį negavo, todėl sutartis nebuvo sudaryta. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo aiškinimu, kad šis atsakovo pasirašytas skolos dokumentas patvirtina paskolos sumos perdavimo atsakovui A. P. faktą, ir nurodė, kad tokiu atveju įrodyti paskolos dalyko neperdavimo faktą pareiga tenka paskolos gavėjui, t. y. atsakovui, kuris turi nuginčyti paskolos sutarties sudarymo ir pinigų perdavimo prezumpciją.

2213. Taigi, prašyti pripažinti 2005-05-17 paskolos sutartį nesudaryta ieškinyje nurodomu pagrindu apeliantas turėjo visas procesines galimybes dar civilinės bylos Nr. e2-5852-901/2015 nagrinėjimo metu. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo spręsti, kad apelianto teisė į tinkamą teismo procesą buvo pažeista, taigi ir suteikti apeliantui galimybę prašyti pripažinti 2005-05-17 paskolos sutartį nesudaryta, esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui dėl prievolių, atsiradusių to sandorio pagrindu, nėra teisinio pagrindo. Išaiškintina apeliantui, kad įsiteisėję teismų sprendimai gali būti peržiūrėti tik atnaujinus procesą CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka, bet ne pareiškiant naują ieškinį.

2314. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

25Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas A. P. pateikė ieškinį atsakovei L. P. dėl paskolos sutarties... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 2. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi ieškinį... 8. 3. Teismas nustatė, kad 2015-12-01 teismo sprendimu iš dalies buvo... 9. 4. Teismas pažymėjo, kad dėl to paties reikalavimo negalimas dar vienas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 5. Atskiruoju skundu ieškovas A. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės... 12. 5.1. Apeliantas niekada nepripažino, kad 2005-05-17 paskolos sutartimi jam... 13. Teismas... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. 6. Byloje sprendžiamas ginčas dėl galimybės ginčyti sandorį po to, kai... 16. 7. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir... 17. 8. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareikštu... 18. 9. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai teisme jau yra... 19. 10. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas,... 20. 11. Todėl ir nagrinėjamu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas daryti... 21. 12. Tiek iš pareikštame ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų... 22. 13. Taigi, prašyti pripažinti 2005-05-17 paskolos sutartį nesudaryta... 23. 14. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama... 24. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį palikti...