Byla 2-248/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1248-372/2010 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių naujienos“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, M. D., L. G., B. R. dėl duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės bei žeminančiais garbę ir orumą, dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimo, dėl teisės į atvaizdą pažeidimo bei neturtinės žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šiaulių naujienos“ dėl duomenų pripažinimo neatitinkančiais tikrovės bei žeminančiais garbę ir orumą, dėl teisės į privatų gyvenimą pažeidimo, dėl teisės į atvaizdą pažeidimo bei 150 000 Lt neturtinės žalos priteisimo. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 150 000 Lt reikalavimo sumai atsakovui UAB „Šiaulių naujienos“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti bei apriboti šio turto nuomos teises, o šio turto nepakakus, areštuoti ir atsakovo UAB „Šiaulių naujienos“ pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba/ir trečiuosius asmenis, leidžiant su jomis atlikti atsiskaitymus tik su ieškovu, taip pat mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei darbo užmokestį. Ieškovas nurodė, kad įvertinus pareikšto reikalavimo sumą, dabartinę verslo situaciją, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – areštavo 150 000 Lt sumai UAB „Šiaulių naujienos“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti bei apriboti šio turto nuomos teises, neužtekus šio turto, trūkstamai sumai nurodė areštuoti UAB „Šiaulių naujienos“ priklausančias lėšas, esančias bankuose ir kitose finansinėse institucijose, leido iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu. Teismas nurodė, kad pareikšto reikalavimo suma yra didelė, ši aplinkybė suponuoja būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar netaptų neįmanomas.

7Atsakovas UAB „Šiaulių naujienos“ atskiruoju skundu prašė Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes atsakovo UAB „Šiaulių naujienos“ finansinė padėtis yra labai gera ir tai objektyviai sumažina teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškovo reikalavimo patenkinimo atveju.

8Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskyrė nagrinėti iš naujo teismo posėdyje dalyvaujant šalims.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad iš atsakovo pateiktų duomenų apie atsakovo finansinę padėtį matyti, kad 2009 m. gruodžio 31 dienai atsakovo įstatinis kapitalas yra

121 006 936 Lt, atsakovo turtas buvo 2 534 845 Lt (ilgalaikis turtas 1 156 399 Lt, trumpalaikis turtas 1 378 446 Lt). Atsakovas 2009 m. uždirbo 749 886 Lt pelno, per 2010 m. sausio – liepos mėnesius uždirbo 128 575 Lt pelno. Atsakovas nuo 1991 m. sėkmingai vykdo ūkinę – komercinę veiklą, yra pelningai veikianti ir žinoma bendrovė. Teismo teigimu, visos šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad įmonė stabiliai dirba ir slėpti turto neketina, nėra realaus pagrindo manyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių dėl pareikšto reikalavimo 150 000 Lt sumai atsakovui bus apsunkintas būsimo sprendimo įvykdymas (CPK 144 str.). Taip pat teismas nurodė, kad svarbus ir šalių interesų pusiausvyros balanso kriterijus, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galintys atsirasti nuostoliai gali būti didesni, nei netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali pažeisti atsakovo ūkinę veiklą bei nepagrįstai varžyti jo interesus.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovas A. K. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

161. Teismas netinkamai įvertino atsakovo finansinę būklę apibūdinančius dokumentus. Atsakovo pateikti duomenys negali atspindėti tikrosios bendrovės finansinės padėties, kadangi duomenys yra beveik metų senumo, todėl atsakovo finansinė padėtis galėjo pasikeisti. Teismas neanalizavo ir nevertino, ar atsakovo turimas turtas nėra apsunkintas. Atsakovas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių atsakovo balanse nurodyto turto tikrąją rinkos vertę.

172. Teismo argumentas, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galintys atsirasti nuostoliai gali būti didesni, nei netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, yra formalus. Teismas nenurodė kuo remiantis padarė tokią išvadą.

183. Teismo nutartis nemotyvuota. Teismas deklaratyviai nurodė egzistuojant faktines aplinkybes, kurių nepagrindžia jokie atsakovo pateikti dokumentai.

19Atsakovas UAB ,,Šiaulių naujienos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir įrodymus, susijusius tiek su pareikšto reikalavimo dydžiu, tiek su atsakovo galimybėmis patenkinti tokį reikalavimą tuo atveju, jei teismo sprendimas galimai būtų palankus ieškovui.

21IV. Apeliacinio teismo argumentai

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008 ir kt.). Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Tuo tarpu teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais, įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.). Todėl kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas A. K. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Šiaulių naujienos“ 150 000 Lt neturtinės žalos. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, tačiau atsakovui pateikus atskirąjį skundą bei prie jo pridėjus duomenis apie savo finansinę padėtį pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikino.

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pateiktus duomenis, sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Iš bylos duomenų matyti, kad pagal atsakovo 2009 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis įmonės turtas sudarė 2 534 845 Lt, ilgalaikis materialus turtas – 1 156 399 Lt, trumpalaikis turtas – 1 378 446, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 735 515 Lt. Pagal 2009 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitą įmonės pelnas sudarė 749 886 Lt. Atsakovo įstatinis kapitalas sudaro 1 006 936 Lt. Atsakovo 2010 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenimis, įmonės turtas sudarė 2 251 390 Lt, ilgalaikis turtas – 1 108 268 Lt, trumpalaikis turtas – 1 143 122 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 024 015 Lt. Pagal 2010 m. rugpjūčio 31 d. pelno (nuostolio) ataskaitą įmonės pelnas sudarė 139 389 Lt. Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis apie atsakovo finansines galimybes, darytina išvada, jog ieškinio suma nelaikytina didele atsakovui, o ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimo atveju būtų visiškai patenkinama iš atsakovo turimo turto. Pateikti duomenys apie atsakovo turimo turto struktūrą ir vertę, finansinės padėties rezultatus bei ekonominio pajėgumo būklę ieškovo atskirojo skundo argumentais nepaneigti. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovui pareikšta ieškinio reikalavimo suma nėra laikytina didele, atsakovas pateiktais įrodymais įrodė gerą ir stabilią įmonės finansinę padėtį bei paneigė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui buvimą. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui, tokių priemonių nepritaikius. Vertinant ieškinio sumą bei duomenis apie atsakovo turtinę padėtį, darytina išvada, kad laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti finansiškai pajėgiam juridiniam asmeniui, be to, nėra objektyvių prielaidų manyti, jog ieškinio patenkinimo atveju būtų sunku ar neįmanoma įvykdyti teismo sprendimą.

26Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Apeliantas teigdamas, kad atsakovo pateikti duomenys neatspindi tikrosios įmonės finansinės padėties, nepateikė jokių duomenų ir įrodymų paneigiančių atsakovo pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumą.

27Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad esą nebuvo pagrindo panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, remdamasi nurodytais motyvais, sprendžia, jog bylos aplinkybės patvirtina skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, todėl ji paliekama nepakeista.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šiaulių... 6. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovo... 7. Atsakovas UAB „Šiaulių naujienos“ atskiruoju skundu prašė Šiaulių... 8. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartimi panaikino Šiaulių... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo prašymo... 12. 1 006 936 Lt, atsakovo turtas buvo 2 534 845 Lt (ilgalaikis turtas 1 156 399... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovas A. K. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2010 m.... 16. 1. Teismas netinkamai įvertino atsakovo finansinę būklę apibūdinančius... 17. 2. Teismo argumentas, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galintys... 18. 3. Teismo nutartis nemotyvuota. Teismas deklaratyviai nurodė egzistuojant... 19. Atsakovas UAB ,,Šiaulių naujienos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 21. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas A. K. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje pateiktus duomenis, sprendžia,... 26. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena... 27. Išdėstytos aplinkybės neleidžia sutikti su apelianto motyvais, kad esą... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 29. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....