Byla 2A-585-619/2018
Dėl kito sutuoktinio kaltės ir susijusių teisinių pasekmių

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Neringos Švedienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo D. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. B. ieškinį atsakovei J. B. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės ir susijusių teisinių pasekmių,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas D. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti jo ir atsakovės santuoką dėl atsakovės kaltės, priteisti ieškovui asmeninės nuosavybės teise butą, esantį adresu ( - ), priteisti atsakovei 20600 EUR kompensaciją iš ieškovo, nustatant 2 mėnesių kompensacijos išmokėjimo terminą, atsakovei asmeninės nuosavybės teise priteisti keleivinį automobilį TOYOTA COROLLA VERSO, valst. Nr. ( - ) priteisti ieškovui asmeninės nuosavybės teise investiciniame banke UAB „Finasta“ esančias finansines priemones 1160,19 EUR vertės, priteisti atsakovei AB SEB banke esantį indėlį, 7900 EUR vertės, palikti ieškovui jo turimą pavardę, atsakovei - pavardę pagal jos pageidavimą, priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su pareikštu ieškiniu. Pateikė ieškinį, kuris iškėlus bylą prijungtas prie santuokos nutraukimo bylos. Atsakovė ieškiniu prašė priteisti jai iš atsakovo 1286,25 EUR lėšų, esančių AB SEB banko sąskaitoje, kurios šalims priklauso bendrosios nuosavybės teise arba atitinkamą nekilnojamojo turto dalį. 2017-01-20 teismo posėdžio metu atsakovė pareiškė, kad ieškinį atsiima. Ieškovas ieškinio atsiėmimui neprieštaravo.
 1. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. kovo 31 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Santuoką, įregistruotą 1996 m. spalio 5 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos CMS, įrašo Nr. 157 tarp D. B., a.k. ( - ) ir J. B. (iki santuokos – K.) nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po santuokos nutraukimo paliko atsakovei J. B. santuokinę pavardę – B.. Priteisė ieškovui D. B. asmeninės nuosavybės teise butą, esantį ( - ), unikalus numeris ( - ) . Priteisė atsakovei J. B. automobilį Toyota Corolla Verso, valst.Nr. ( - ) VIN Nr( - ). Priteisė ieškovui D. B. ir atsakovei J. B. po 19,7285 vnt. „Finasta“ naujosios EURopos TOP20 subfondo. Priteisė ieškovui D. B. televizorių, šaldytuvą, baldus, paveikslą ir pianiną, esančius bute adresu Tuskulėnų g. 24-18, Vilniuje. Priteisė iš ieškovo D. B., atsakovei J. B. 32514,09 EUR kompensaciją už jam tenkančią didesnę turto dalį ir 609,12 EUR kompensaciją už perleistus AB SEB banko vertybinius popierius. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė ieškovui D. B. iš atsakovės J. B. 1501,93 EUR bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo D. B. 83,96 EUR bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai už atsakovei teiktą antrinę teisinę pagalbą. Priteisė iš ieškovo D. B. 12,74 EUR pašto išlaidų valstybės naudai. Grąžino atsakovei J. B. 28,94 EUR žyminio mokesčio.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad šalių santuoka sudaryta 1996-10-05. Santuokoje šalys susilaukė dukters G. B., gim. ( - ), kuri šiuo metu yra pilnametė. Nuo 2015-02-16, kuomet ieškovas išsikėlė iš šalims nuosavybės teise priklausančio buto, jie gyvena skyrium. Įvertinęs atsakovės argumentus, susijusius su faktiniu santuokos iširimu, pirmosios instancijos teismas laikė šalių santuoka yra faktiškai iširusi nuo to momento, kai ieškovas išėjo gyventi skyrium. Nustatė, kad santuokos nutraukimas šalių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2015-02-16. Atsižvelgdamas į tai, kad sprendžiant kaltės dėl santuokos iširimo klausimą teisiškai reikšmingos yra (tik) tos aplinkybės, kurios egzistavo iki santuokos faktinio iširimo bei nustatęs, kad abi šalys nebuvo lojalios ir negerbė viena kitos, jų santykiai nebuvo grindžiami abipusiu pasitikėjimu, meile, pagalba ir rūpinimusi vienas kitu, teismas sprendė, jog dėl santuokos iširimo yra kaltos abi šalys.
 3. Spręsdamas šalių santuokos metu įgyto turto padalijimo klausimą, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad jos įgijo 2 kambarių 46,66 kv.m. butą, esantį ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė remiantis atliktos teismo ekspertizės išvada - 56 500 EUR. Nors atsakovė teigė, kad 1/3 dalis buto yra jos asmeninė nuosavybė, tačiau pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus bei argumentus, konstatavo, jog atsakovė nepateikė įrodymų iš kurių būtų galima daryti išvadą apie tai, jog pardavus jai asmeninės nuosavybės teise priklausiusį butą gautos lėšos buvo 4 metus taupytos ir išleistos būtent buto, esančio ( - ), įgijimui. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog atsakovė neišreiškė valios įsigyti buto dalį asmeninėn nuosavybėn. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra pagrindo spręsti dėl nukrypimo nuo sutuoktinių lygių dalių principo ar kompensacijos už įdėtas asmenines lėšas priteisimo, todėl ginčo butas tarp šalių dalintinas lygiomis dalimis. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis dėl itin blogų šalių tarpusavio santykių, pirmosios instancijos teismas laikė, jog nėra galimybės šalims padalinti butą natūra. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė neturi galimybių išmokėti ieškovui kompensaciją už ½ dalį buto bei įvertinęs ieškovo turtinę padėtį, kompensacijos dydį ir šalių santaupas, kurios taip pat dalintinos nutraukiant santuoką, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovė turės galimybę įsigyti kitą būstą, todėl jos teisių būsto natūra priteisimas ieškovui nepažeis. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas šalims nuosavybės teise priklausantį butą natūra priteisė ieškovui, priteisiant atsakovei 28250 EUR kompensaciją už ieškovui tenkančią jo dalį.
 4. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, ieškovo reikalavimo kompensacijos mokėjimą atidėti dviem mėnesiams tenkinimas pažeistų atsakovės interesus, kadangi sprendimui įsiteisėjus, ieškovas turėtų teisę reikalauti, kad atsakovė išsikeltų iš buto, tačiau ieškovui dar du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo nemokant priteistos kompensacijos atsakovei, susidarytų situacija, kuomet atsakovė negalėtų įsigyti kito būsto ir neturėtų kitos gyvenamosios vietos. Atsižvelgdamas į tai, atmetė šį reikalavimą.
 5. Nustatęs, kad šalims gyvenant santuokoje 2007-08-22 įgytas ir ieškovo vardu registruotas automobilis Toyota Corolla Verso, kurio vertė yra 2396 EUR ir kuris yra atsakovės žinioje, priteisė jį atsakovei, nepriteisiant atsakovui kompensacijos už šį turtą, kadangi atsakovas jos nereikalavo.
 6. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, kad šalys santuokoje įgijo kilnojamojo turto – televizorių, paveikslą, baldus, šaldytuvą, pianiną. Nors atsakovė nurodė, kad teismas, nutraukdamas santuoką, turi šį turtą padalinti lygiomis dalimis, tačiau paaiškino, kad jai šis turtas nėra reikalingas, atsisakė nurodyti jo vertes. Atsakovei prašant padalinti šalių nurodytus kilnojamuosius daiktus, jiems esant šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiam bute, teismas sprendė, kad šie daiktai priteistini tai šaliai, kuriai atitenka butas, t. y. ieškovui. Šalims nepateikus kitokių įrodymų, pirmosios instancijos teismas vadovavosi ieškovo nurodytomis turto vertėmis ir konstatavo, kad nurodytų kilnojamųjų daiktų vertė yra apie 2700 EUR ir pusę šios sumos (1350 EUR) kaip kompensaciją priteisė atsakovei.
 7. Pirmosios instancijos teismas, konstatavo, kad bylos duomenimis 2015-02-16 lėšų likutis ieškovui priklausančioje sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 9766,74 EUR, lėšų likutis sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 41,90 EUR, lėšų likutis sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 737,01 EUR. 2015 02-16 lėšų likutis atsakovės sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 1513,88 EUR, sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 1401,03 EUR, padalino šias lėšas pusiau, t.y. ieškovui iš atsakovės priteisė 1457,46 EUR, o atsakovei iš ieškovo – 5272,83 EUR.
 8. Bylos duomenimis nustatė, kad ieškovas AB SEB banke taip pat turėjo vertybinių popierių, kurių portfelio vertė buvo 1218,24 EUR ir kad šalims pradedant gyventi skyrium, atsakovei priklausė pusė šių vertybinių popierių. Nustatęs, kad ieškovas šiuos vertybinius popierius perleido, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šis turtas negali būti dalinamas, todėl nesant duomenų, kad šis turtas buvo panaudotas šeimos poreikių tenkinimui, pirmosios instancijos teismas priteisė 609,12 EUR kompensaciją atsakovei už bendrosios jungtinės nuosavybės sumažėjimą.
 9. Vadovaudamasis CK 3.127 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kad sutuoktinių turtas dalijamas natūra jei galima taip padalyti, padalino šalims priklausančius 39.457 vnt. „Finasta“ naujosios Europos TOP20 subfondo po ½, priteisiant kiekvienai šaliai po 19,7285 vnt. Nustatęs, kad šalims esant santuokoje sukauptos lėšos, esančios atsakovės indėlių sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB Swedbank, 2015-02-03 buvo 1491,12 EUR, sąskaitoje Nr. ( - ) buvo 311,44 EUR, pirmosios instancijos teismas padalino jas lygiomis dalimis, priteisiant ieškovui iš atsakovės 901,28 EUR jos sąskaitoje esančių šalių bendrų lėšų.
 10. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovės prašymą padalinti ieškovo pensijų fonde sukauptą pensiją pensijų fonde, kadangi tokios lėšos negali būti dalijamos nutraukiant santuoką, nes negali būti išmokėtos iki ieškovas sulauks pensijos.
 1. Apeliacinio skundo teisiniai argumentai
 1. Apeliaciniu skundu ieškovas D. B. prašė pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 10 d. sprendimą ir sumažinti iš ieškovo atsakovės naudai priteistą 32514,09 EUR ir 609,12 EUR (viso 33123,21 EUR) kompensaciją - ir iš ieškovo atsakovei priteisti 22925 EUR kompensaciją. Nustatyti 2 mėnesių kompensacijos išmokėjimo terminą, nustatant teisę atsakovei gyventi ginčo bute iki bus išmokėta kompensacija bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą atidėti kompensacijos atsakovei mokėjimą atidėti 2 mėnesiams. Nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas yra susitaręs su banku dėl kredito, tačiau bankas numato nemažai žingsnių, kuriuos ieškovas turi praeiti norėdamas gauti kreditą. Be to, pirmosios instancijos teismas hipotetiškai manydamas, kad ieškovas nedelsiant ims iškeldinti atsakovę iš ginčo buto ex officio galėjo nustatyti atsakovei teisę gyventi ginčo bute, kol bus išmokėta kompensacija.
 3. Apeliantas taip pat nesutinka su priteistos kompensacijos dydžiu. Nors pirmosios instancijos teismas priteisdamas santuokos metu įgytą automobilį TOYOTA COROLLA VERSO atsakovei nurodė, kad ieškovas nereikalavo kompensacijos už jį, tačiau apeliantas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka. Pažymi, jog kompensacijos ieškovas nereikalavo, reikalaudamas neskaičiuoti kompensacijų ir už jam tenkanti kilnojamąjį turtą. Atsakovė priešieškinio nepateikė ir nereiškė jokių turtinių reikalavimų. Todėl teismo sprendimas nepriteisti 1/2 automobilio vertės 1198 EUR iš atsakovės, bet už baldus, paveikslą, pianiną ir kt. priteisti iš ieškovo atsakovei 1350 EUR kompensaciją, nors ši taip pat tokios kompensacijos nereikalavo, nėra pagrįstas ir teisingas. Byloje nėra nustatytų aplinkybių, leidžiančių nukrypti nuo lygių dalių principo, todėl teismo sprendimas priteisti kompensacija už namų apyvokos daiktus, nors tokio prašymo nebuvo, bei nepriteisti kompensacijos už automobilį - laikytinas nukrypimu nuo lygių dalių principo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteista kompensacija mažintina 1198 EUR.
 4. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai į dalintino turto balansą neįtraukė pinigų, kuriuos ieškovas, 2015 metais, kovo - balandžio mėnesiais pervedė atsakovei 11 000 EUR. Apeliantas pateikia tai patvirtinančius įrodymus ir prašo juos prijungti apeliacinės instancijos teisme. Esant nurodytoms aplinkybėms, mokėtina kompensacija mažintina 1/2 dalimi, skaičiuojant nuo 11 000 EUR – 5500 EUR. Skundžiamu sprendimu, taip pat nepagrįstai į dalintino turto balansą neįtraukti pinigai, kuriuos atsakovė laikė Šiaulių banke - bendroje sumoje 7000 EUR. Ieškovas pažymi, jog privalo būti padalijamas visas sutuoktinių turtas, nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaiga. Taigi, mokėtina kompensacija mažintina 3500 EUR.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama ieškovo pateikto apeliacinio skundo ribose.
 2. Apeliantas prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus – mokėjimo nurodymų išrašus, kurie patvirtina 11000 EUR sumos pervedimą atsakovei 2015 m. kovo – balandžio mėn. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje. Šiuo atveju atsakovo pateikti nauji įrodymai gali turėti reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas juos prijungia prie bylos.
 3. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovei iš ieškovo priteistos kompensacijos dalijant santuokos metu įgytą turtą dydžio, su kuriuo apeliantas nesutinka. Taip pat spręstinas klausimas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo dalyje dėl kompensacijos dydžio.
 4. Pirmosios instancijos teismas sudaręs sutuoktinių turto balansą ir nustatęs, kad nėra teisinio pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių turto padalijimo lygių dalių principo, padalijo sutuoktinių turtą lygiomis dalimis, kiekvienai iš šalių priteisdamas atitinkamas kompensacijas, kurias įskaitęs priteisė atsakovei iš ieškovo iš viso 32514,09 EUR kompensaciją už jam tenkančią didesnę turto dalį.
 5. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu šioje dalyje motyvuodamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo atidėti kompensacijos atsakovei mokėjimą dviems mėnesiams, nepriteisė atsakovui kompensacijos už ieškovei atitekusį automobilį TOYOTA COROLLA VERSO, taip pat nepagrįstai į dalintino turto balansą neįtraukė 11000 EUR, kuriuos ieškovas pervedė atsakovei 2015 m. kovo – balandžio mėn. ir 7000 EUR, kuriuos atsakovė laikė Šiaulių banke. Apelianto įsitikinimu, skundžiamu sprendimu iš jo priteista kompensacija atsakovei mažintina 10198 EUR.

4Dėl kompensacijos mokėjimo atidėjimo

 1. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškovo reikalavimo atidėti kompensacijos mokėjimą, motyvuodamas tuo, kad tai neatitiks atsakovės interesų. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ketina imti paskolą iš banko kompensacijos sumokėjimui, tačiau šis procesas užtrunka ir ieškovui reikalingas terminas.
 2. CPK 18 straipsnyje yra įtvirtintas vienas pagrindinių civilinių proceso teisės principų, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Kartu įstatymų leidėjas yra suteikęs teisę teismui dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 straipsnio 1 dalis). Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą kasacinio teismo praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu egzistuoja itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo įvykdymui (pavyzdžiui, teismo sprendimo įvykdymas sąlygotų skolininkui itin sunkias finansines pasekmes). Sprendžiant, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti bendrieji teisės principai – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. G. D., R. D., bylos Nr. 3K-7-61/2011, ir joje nurodytą kitą kasacinio teismo praktiką).
 3. Nesutikimą su skundžiamu sprendimu šioje dalyje apeliantas iš esmės grindžia aplinkybes, jog norėdamas gauti kreditą iš banko apeliantas turi atlikti tam tikrus veiksmus, kuriems reikia laiko. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokios aplinkybės nėra pagrindas nukrypti nuo bendrų civilinio proceso teisėje galiojančių sprendimų privalumo ir vykdymo principų. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas viso bylos nagrinėjimo metu reikalavo priteisti jam natūra šalims bendrosios nuosavybės teise priklausantį butą, priteisiant atsakovei kompensaciją. Atsakovė priešpriešinio reikalavimo dėl buto padalijimo nereiškė, priešingai, nurodė, kad priteisus jai butą natūra neturėtų piniginių lėšų sumokėti ieškovui kompensaciją. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylos nagrinėjimo metu, ieškovas laikydamasis pozicijos, kad yra susitaręs su banku dėl kredito paėmimo tikslu išmokėti atsakovei kompensaciją, galėjo imtis visų paruošiamųjų veiksmų kredito gavimui ir operatyviam teismo sprendimo vykdymui. Vertinant apeliacinio skundo reikalavimą nustatyti 2 mėn. kompensacijos mokėjimo terminą, nustatant atsakovei gyventi ginčo bute iki bus išmokėta kompensacija, pažymėtina, kad apeliacinio skundo nagrinėjimo metu, nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo atsakovei priteista kompensacija dėl dalies buto, ieškovas turėjo pakankamai laiko spręsti klausimą dėl paskolos gavimo.
 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo, dalyje dėl kompensacijos mokėjimo atidėjimo nėra teisinio pagrindo keisti, tenkinant šį ieškovo reikalavimą.

5Dėl kompensacijos už automobilį priteisimo

 1. Apeliantas kvestionuoja pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, kuria priteisus atsakovei automobilį TOYOTA COROLLA VERSO, ieškovui nebuvo priteista kompensacija taip pažeidžiant sutuoktinių lygių dalių principą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais apeliacinio skundo argumentais.
 2. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas patikslintu ieškiniu dalijant šalių bendrą turtą, prašė priteisti atsakovei 2396 EUR vertės automobilį TOYOTA COROLLA VERSO ir nurodė, kad kompensacijos už jį nereikalauja. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, kad automobilis jai nėra reikalingas, todėl yra priteistinas ieškovui, priteisiant atsakovei atitinkamą kompensaciją. Atsakovei nurodžius, kad šalys yra nepasidalinę kilnojamųjų daiktų – televizoriaus, paveikslo, baldų, šaldytuvo, pianino ir šis turtas priteistinas ieškovui, jai priteisiant kompensaciją, pirmosios instancijos teismas įtraukė šiuos daiktus į dalintino sutuoktinių turto balansą. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė minėtų daiktų vertes, taip pat pažymėjo, kad į šį turtą nepretenduoja ir jis gali likti ieškovei nepriteisiant kompensacijos. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu, automobilį TOYOTA COROLLA VERSO priteisė atsakovei, nepriteisdamas ieškovui kompensacijos už jį ir nurodydamas, kad ieškovas nereiškė reikalavimo priteisti tokią kompensaciją. Taip pat priteisė ieškovui kilnojamuosius daiktus atsižvelgiant į tai, kad šie daiktai yra jam atitekusiame šalių bute ir priteisė iš ieškovo 1350 EUR kompensaciją atsakovei už jam tekusius kilnojamuosius daiktus.
 3. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs faktinę situaciją byloje sutinka su apelianto teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas dalindamas šalims priklausančius kilnojamuosius daiktus nukrypo nuo lygių sutuoktinių turto dalių principo. Kolegijos vertinimu, esant byloje susiklosčiusiai situacijai kai ieškovas pareikštu ieškiniu prašė padalinti tik šalims priklausantį automobilį, nereikalaudamas kompensacijos, o atsakovei atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodžius, kad į dalintino turto balansą įtrauktini kilnojamieji daiktai, kurie priteistini ieškovui, jai priteisiant kompensaciją, pirmosios instancijos teismas dalindamas šį turtą nepagrįstai ieškovo poziciją byloje vertino kaip kompensacijos už automobilį atsisakymą. Minėta, kad šiuo konkrečiu atveju reikšdamas reikalavimą priteisti automobilį atsakovei, kompensacijos už jį ieškovas nereikalavo, tačiau kolegijos vertinimu, situacija kuomet priteisus ieškovui kilnojamuosius daiktus, dėl kurių pretenzijų jis nereiškė papildomai įpareigojant sumokėti kompensaciją už juos atsakovei, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Sutiktina su apelianto argumentais, jog esant tokiai situacijai, pirmosios instancijos teismas jo poziciją turėjo vertinti ne kaip visišką kompensacijos už automobilį atsisakymą, bet kaip kompensacijos nereikalavimą su sąlyga, kad ir jam nebus skaičiuojamos kompensacijos už jam tenkantį kilnojamąjį turtą.
 4. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas dalindamas kilnojamąjį šalims priklausantį turtą, nepagrįstai nepriteisė 1198 EUR kompensacijos ieškovui už atsakovei tekusį automobilį TOYOTA COROLLA VERSO. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje keistinas, priteisiant ieškovui iš atsakovės 1198 EUR kompensaciją už automobilį TOYOTA COROLLA VERSO. Taigi, sutiktina su apelianto argumentais, jog galutinė ieškovo mokėtina kompensacija atsakovei mažintina 1198 EUR ir atsakovei priteistina iš viso 28402 EUR (28250 EUR (kompensacija už butą) + 1350 EUR (už kilnojamuosius daiktus) – 1198 EUR (už automobilį) ) kompensacija už ieškovui tenkančią didesnę turto dalį.

6Dėl į dalintino turto balansą neįtrauktų piniginių lėšų

 1. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas dalyje, kuria buvo dalijamos sutuoktinių turėtos piniginės lėšos, kadangi į dalintino turto balansą nebuvo įtrauktos 11000 EUR lėšos, kurias ieškovas pervedė atsakovei 2015 m. kovo – balandžio mėn. bei 7000 EUR, kuriuos atsakovė laikė Šiaulių banko sąskaitoje.
 2. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas šalims priklausančių piniginių lėšų padalijimo klausimą nustatė, kad šalys turi sąskaitas AB SEB banke ir duomenimis 2015-02-16 lėšų likutis ieškovui priklausančioje sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 9766,74 EUR (t. II, b.l. 4-14). Lėšų likutis sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 41,90 EUR, lėšų likutis sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 737,01 EUR (t. I, b.l. 128). 2015 02-16 lėšų likutis atsakovės sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 1513,88 EUR, sąskaitoje Nr. ( - ) sudarė 1401,03 EUR (t. I, b.l. 128). Atsižvelgdamas į tai, kad byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas nukrypti nuo lygių sutuoktinių turto dalių principo, pirmosios instancijos teismas padalijo šias lėšas pusiau, ir ieškovui iš atsakovės priteisė 1457,46 EUR, o atsakovei iš ieškovo – 5272,83 EUR.
 3. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į apeliacinio skundo argumentus dėl šalims priklausančių piniginių lėšų padalijimo bei įvertinęs su tuo susijusius byloje esančius įrodymus, sprendžia, jog šioje dalyje pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino visų ginčo išsprendimui aktualių aplinkybių ir neatskleidė bylos esmės. Bylos medžiaga patvirtina apelianto teiginius, jog atsakovė turi indėlio sąskaitą AB Šiaulių banke, sąskaitos Nr. ( - ) (t.1, b.l. 125 (kompaktinis diskas). Tačiau pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl sutuoktinių turėtų lėšų padalijimo nenustatė ar atsakovė ginčui aktualiu laikotarpiu turėjo lėšų šioje sąskaitoje ir koks lėšų likutis bei ar jos įtrauktinos į sutuoktinių dalintino turto balansą ir dalintinos. Pažymėtina, jog nutraukiant santuoką privalo būti padalijamas visas sutuoktinių turtas, nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaiga (CK 3.100 str. 4 p.). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad į dalijamo sutuoktinių bendro turto balansą gali būti įtraukiamas tik realiai egzistuojantis abiem sutuoktiniams ar vienam iš jų priklausantis nuosavybės teise turtas. Laikytina, kad turtas realiai egzistuoja, jeigu prašantis padalyti bendrą turtą sutuoktinis nurodo konkretų bendrosios nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantį turtą ir pateikia įrodymus apie tokio turto buvimo vietą ir jo valdymą (LAT 2007-07-18 nutartis c.b. Nr. 3K-3-308/2007; 2007-06-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-301/2007; 2009-05-11 nutartis c.b. Nr. 3K-3-207/2009). Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog siekiant išsiaiškinti ar yra pagrindas mažinti iš ieškovo priteistos kompensacijos atsakovei dydį jo nurodoma suma bei užtikrinti sutuoktinių turto lygių dalių principo laikymąsi, nagrinėjamoje byloje būtina išsiaiškinti aplinkybes susijusias su minėtoje atsakovei priklausančioje sąskaitoje AB Šiaulių banke, sąskaitos Nr. ( - ), esančiomis piniginėmis lėšomis.
 4. Atsižvelgdamas į apelianto argumentus, susijusius su 11000 EUR sumos pervedimu atsakovei 2015 m. kovo – balandžio mėn., apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog iš byloje esančio atsakovui priklausančios AB SEB bankas sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, jog 2015 m. kovo 19 d. atsakovui nutraukus indėlį, į minėtą sąskaitą atsakovui įskaityta 17101,76 EUR suma (t.2., b.l. 7). Minėtas išrašas taip pat patvirtina apelianto nurodytas aplinkybes, kad 2015 m. kovo 19 d. – balandžio 9 d. ieškovas 11000 EUR sumą pervedė į atsakovės sąskaitą, esančią SEB banke Nr. ( - ). Nors minėtos lėšos į atsakovės sąskaitą pateko ir buvo pervestos atsakovei po 2015 m. vasario 16 d., t.y. dienos nuo kada pirmosios instancijos teismas taikė santuokos nutraukimo pasekmes šalių turtinėms teisėms, tačiau kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į sumos dydį ir laikotarpį kada ieškovas nutraukė indelį ir pervedinėjo lėšas atsakovei, nagrinėjamoje byloje aiškintinos su šiomis lėšomis susijusios aplinkybės, t.y. ar minėto ieškovo turėto indėlio, kuris nutrauktas praėjus mėnesiui po to kai šalys pradėjo gyventi skyrium, lėšos buvo įtrauktos į sutuoktinių turto balansą ir padalintos, taip pat ar yra teisinis pagrindas sumažinti atsakovei iš ieškovo priteistą kompensaciją jo apeliaciniame skunde nurodoma suma.
 5. Pažymėtina, jog apeliacija nėra pakartotinis bylos nagrinėjimas, apeliacinės instancijos teismo paskirtis yra patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengiant pareikšto apeliacinio skundo ribų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismui, siekiant nustatyti visas bylai reikšmingas aplinkybes susijusias su sutuoktinių turėtų piniginių lėšų balanso sudarymu, tektų išnagrinėti bylą šioje dalyje iš esmės naujais aspektais, kuriais pirmos instancijos teismas nepasisakė, o tokia situacija prieštarautų tiek apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas.
 6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas bylą dalyje dėl sutuoktinių turėtų piniginių lėšų padalijimo grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai.
 2. Kadangi skundžiamas teismo spendimas dalyje naikinamas ir grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia (CPK 93 str. 5 d.).
 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas ir teismui pateikė įrodymus patvirtinančius 260 EUR žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, t.y. dėl 1198 EUR kompensacijos už automobilį priteisimo, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (5,9 proc.) priteisia iš atsakovės 15,6 EUR žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3,4 punktu kolegija,

Nutarė

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą pakeisti dalyje dėl 32514,09 EUR kompensacijos priteisimo iš ieškovo atsakovei ir šią sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

10„Priteisti atsakovei J. B. (a.k. ( - ) iš ieškovo D. B. (a.k. ( - ) 28402 EUR kompensaciją už jam tenkančią didesnę turto dalį ir 609,12 EUR kompensaciją už perleistus AB SEB banko vertybinius popierius“.

11Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą dalyje dėl santuokoje įgytų piniginių lėšų padalijimo ir šioje dalyje grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti ieškovui D. B., a.k. ( - ) iš atsakovės J. B., a.k. ( - ) 15,60 EUR žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai