Byla 2-187-196/2016
Dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vanesos turtas“ direktoriaus G. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, priimta civilinėje byloje Nr. B2-941-436/2016 pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“, M. G. ir uždarosios akcinės bendrovės „Žemės matavimai“ prašymus dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl teismo atsisakymo priimti pareiškėjo RUAB „Vanesos turtas“ vadovo prašymą patvirtinti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo planą.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 11 d. RUAB „Vanesos turtas“ vadovas G. S. pateikė teismui prašymą patvirtinti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo planą, kadangi įmonės kreditoriai šio plano nepatvirtino. Pareiškėjo nuomone, kreditoriai nenori, kad būtų atkurtas įmonės mokumas, todėl prieštarauja restruktūrizavimo plano patvirtinimui. Taip pat kartu su prašymu patvirtinti restruktūrizavimo planą pateikė teismui prašymą leisti parduoti RUAB „Vanesos turtas“ žemės sklypus pagal sudarytas preliminarias sutartis.

5Kreditoriai M. G. ir UAB „Žemės matavimai“ 2015 m. rugsėjo 11 d. pateikė teismui prašymą, vadovaujantis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nutraukti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylą, kadangi nustatytais terminais nebuvo patvirtintas restruktūrizavimo planas.

6Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ 2015 m. rugsėjo 18 d. pateikė teismui prašymą nutraukti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylą, kadangi nustatytais terminais nepatvirtintas restruktūrizavimo planas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atsisakė priimti RUAB „Vanesos turtas“ vadovo G. S. prašymą patvirtinti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo planą; nutraukė RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylą ir atmetė RUAB „Vanesos turtas“ vadovo G. S. prašymą leisti parduoti RUAB „Vanesos turtas“ žemės sklypus.

9Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi UAB „Vanesos turtas“ iškelta restruktūrizavimo byla; nutartis įsiteisėjo 2014 m. rugpjūčio 9 d. Šia nutartimi nustatytas 6 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo planą. Minėta terminą pratęsus net du kartus, 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, kuriuo nepritarė RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano projektui. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano projektas nustatytu terminu teismui nebuvo pateiktas. Teismas pažymėjo, kad pagrindinė sąlyga restruktūrizavimo plano patvirtinimui yra kreditorių kvalifikuotos balsų daugumos pritarimas pateiktam planui. Nagrinėjamoje byloje teismui nustačius, kad nėra kreditorių pritarimo, nurodė, jog tvirtinti restruktūrizavimo planą nėra jokio pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl BUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 3 str. 6 d.).

10Nepatvirtinus restruktūrizavimo plano iki teismo nustatyto termino, teismas konstatavo, jog yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą. Teismui nutraukus RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylą, RUAB „Vanesos turtas“ vadovo G. S. prašymo leisti parduoti RUAB „Vanesos turtas“ žemės sklypus nagrinėjimas nebeteko prasmės, todėl teismas atsisakė jį tenkinti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas (apeliantas) RUAB „Vanesos turtas“ vadovas G. S. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir grąžinti klausimą dėl patikslinto RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo svarstyti pirmosios instancijos teismui.

13Nurodė, kad RUAB „Vanesos turtas“ parengė ir kreditorių susirinkimui pateikė įstatymo reikalavimus atitinkantį restruktūrizavimo planą. Restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas, nes kreditorių susirinkime visais darbotvarkės klausimais prieš balsavo didžiausias kreditorius M. G. ir kitas kreditorius UAB „Žemės matavimai“ (šiai įmonei vadovauja M. G.), kurie turėdami balsų daugumą nepritarė bet kokių sprendimų priėmimui restruktūrizavimo byloje. M. G. nėra sąžiningas kreditorius, tačiau jam kartu su UAB „Žemės matavimai“ turint 73,28 proc. visų balsų RUAB „Vanesos turtas“ kreditorių susirinkime, RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimas negali būti sėkmingas ne dėl restruktūrizuojamos bendrovės kaltės, bet dėl subjektyvių kreditoriaus motyvų. Apelianto nuomone, kreditoriams veikiant prieš restruktūrizavimo bylos iškėlimą, teismas turėtų vertinti šias aplinkybes ir siekti sudaryti visas galimybes, jog įmonė ir toliau galėtų tęsti restruktūrizavimo procesą.

14Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB Medicinos bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto UAB „Vanesos turtas“ 2015 m. rugsėjo 28 d. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad restruktūrizavimo byla buvo nutraukta tuo pagrindu, jog restruktūrizavimo planas nustatytais terminais teismui pateiktas nebuvo, apeliantas restruktūrizavimo planą tvirtinti teismui pateikė po daugiau kaip 13 mėnesių nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Taigi, įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimui egzistavo tiek faktinis, tiek teisinis pagrindas. Apeliantas teismui nepateikė pagrįstų argumentų, kodėl ginčijama nutartis yra neteisėta ir turėtų būti panaikinta, o nurodyti argumentai apie tarpusavio nesutarimus su kreditoriais M. G. ir UAB „Žemės matavimai“, nesudaro teisinio pagrindo ginčijamą nutartį panaikinti ar pripažinti, jog egzistuoja pagrindas restruktūrizavimo planui patvirtinti.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

17Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta restruktūrizavimo byla, nepatvirtinus restruktūrizavimo plano, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminų pobūdį, yra konstatavęs, kad nors šie terminai nustatyti ne procesiniame įstatyme, jie pagal savo pobūdį atitinka procesinio termino sampratą, dėl ko jie nelaikytini naikinamaisiais terminais ir asmenims, praleidusiems restruktūrizavimo plano pateikimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-179/2011).

19Iš bylos duomenų matyti, kad teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias procesinių terminų, skirtų restruktūrizavimo plano projekto teismui pateikti, skaičiavimo tvarką. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi UAB „Vanesos turtas“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas R. J.; nutartis įsiteisėjo 2014 m. rugpjūčio 9 d. Šia nutartimi buvo nustatytas 6 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Kauno apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartimi RUAB „Vanesos turtas“ direktoriaus G. S. prašymu pratęsė RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui terminą vienam mėnesiui, t. y. iki 2015 m. kovo 1 d. įskaitytinai. Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi antrą kartą pakartotinai patenkino RUAB „Vanesos turtas“ direktoriaus G. S. prašymą, atnaujino restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo Kauno apygardos teismui terminą ir įpareigojo RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano projektą teismui pateikti iki 2015 m. balandžio 1 d. Nagrinėjamu atveju 2015 m. kovo 31 d. RUAB „Vanesos turtas“ administratorius R. J. pateikė teismui RUAB „Vanesos turtas“ kreditorių susirinkimo protokolą, kuriame kreditoriai antruoju darbotvarkės klausimu 99,88 proc. balsų dauguma nutarė nepritarti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo planui. RUAB „Vanesos turtas“ vadovas G. S. 2015 m. balandžio 2 d. pateikė teismui skundą dėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi pareiškėjo RUAB „Vanesos turtas“ direktoriaus G. S. skundą dėl RUAB „Vanesos turtas“ 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto antruoju darbotvarkės klausimu nepritarti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo plano projektui, panaikinimo atmetė, o ši nutartis įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 10 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartį.

20Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja restruktūrizavimo plano svarstymo ir tvirtinimo tvarką. Šio straipsnio normų analizė rodo, kad visų pirma restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Šiems subjektams pritarus restruktūrizavimo plano projektui, restruktūrizavimo plano projektas per vieną darbo dieną pateikiamas restruktūrizavimo administratoriui likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki teismo nustatyto termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą teismui pabaigos. Atitinkamai restruktūrizavimo administratorius, gavęs aukščiau minėta tvarka patvirtintą restruktūrizavimo plano projektą, turi atlikti eilę veiksmų, t. y. ne tik parengti rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių ir ją pateikti įmonės valdymo organams, tačiau ir organizuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų iki restruktūrizavimo plano pateikimo teismui termino pabaigos (ĮRĮ 14 str. 1 d.). Nors apeliantas nurodo, kad RUAB „Vanesos turtas“ parengė ir kreditorių susirinkimui pateikė įstatymo reikalavimus atitinkantį restruktūrizavimo planą, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nebuvo įgyvendinta svarbiausia restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme sąlyga, t. y. nebuvo gautas kreditorių susirinkimo pritarimas restruktūrizavimo plano projektui. Kad pritarta projektui laikoma tuomet, kai už restruktūrizavimo planą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumą turinčių kreditorių (ĮRĮ 14 str. 3 d.). Kaip buvo minėta, teismas net du kartus pratęsė terminą restruktūrizavimo planui pateikti, tačiau net ir skundžiamos nutarties priėmimo dieną, t. y. jau praėjus trylikai mėnesių nuo restruktūrizavimo bylos UAB „Vanesos turtas“ iškėlimo, teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, kuris atitiktų visus įstatymo keliamus reikalavimus. Nors apeliantas teigia, kad restruktūrizavimo plano patvirtinimas nuolat strigo dėl kreditorių M. G. ir UAB „Žemės matavimai“, kurių balsai kreditorių susirinkime sudaro 73,28 proc. visų kreditorių balsų, priešiškumo, tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, kad restruktūrizavimo planui nepritarė ne tik minėtieji kreditoriai, bet visi 2015 m. kovo 31 d. kreditorių susirinkime dalyvavę įmonės kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai šiame procese sudaro 99,98 procentus visų kreditorių balsų. Be to, apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad restruktūrizuojamos įmonės 2015 m. kovo 31 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo nepritarta įmonės restruktūrizavimo plano projektui, teisėtumas yra patikrintas Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo nustatė, kad nėra pagrindo panaikinti kreditorių nutarimą, kuriuo nepritarta restruktūrizavimo plano projektui. Todėl nors apeliantas atskirajame skunde ir kvestionuoja apeliacinio teismo nutartį, tačiau ši nutartis yra įsiteisėjusi, todėl nėra pagrindo ją nuneigti.

21Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į Įmonių restruktūrizavimo įstatymo keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012, 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011, 2004 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-442/2004). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, bylos faktinių aplinkybių visuma neleidžia daryti išvados, kad restruktūrizavimo planas pateiktas teismui tvirtinti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka. Nors restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminas šioje byloje buvo pratęstas du kartus, tačiau net ir po pratęsimo teismui nebuvo pateiktas tinkamas restruktūrizavimo planas, kuriam pritartų 2/3 visų kreditorių. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad kreditoriai M. G., UAB „Žemės matavimai“ ir UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su prašymais nutraukti RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo bylą (t. 3, b. l. 89, 93), kas rodo, jog 2015 m. kovo 31 d. pateiktas plano projektas kreditorių netenkino ir tarp įmonės ir jos kreditorių dėl restruktūrizavimo plano turinio nebuvo pasiektas susitarimas, o tai yra svarbi priežastis, jog restruktūrizavimo procesas būtų netrauktas. Įmonės ir jos kreditorių santykiai restruktūrizavimo proceso metu, derinant jų, kaip prievolės šalių, valią, yra grindžiami dispozityviuoju reguliavimo metodu, kurio esmė yra apsaugoti abiejų prievolės šalių interesus – tiek skolininko interesą tęsti savo veiklą, tiek kreditoriaus interesą dėl skolininko prievolių jo atžvilgiu tinkamo įvykdymo. Todėl nepasiekus susitarimo dėl restruktūrizavimo proceso tąsos, restruktūrizuojamos įmonės valdymo organui, atsakingam už restruktūrizavimo plano rengimą, neįtikinus įmonės kreditorių įmonės verslo plano pagrįstumu ir perspektyvumu, nėra pagrindo juridinio asmens teisei restruktūrizuotis teikti pirmenybę, tokiu būdu varžant kreditorių interesus ir lūkesčius. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas nepagrįstai akcentuoja restruktūrizavimo tikslų prioritetą, visiškai ignoruodamas kreditorių autonomijos ir prerogatyvos principą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tiek galiojantis teisinis reguliavimas, tiek teisminė praktika įmonės galimybę restruktūrizuotis ir užtikrinti veiklos tęstinumą laiko prioritetine ta prasme, kiek tai susiję su prielaidomis išvengti bankroto situacijos. Tačiau šis restruktūrizavimo galimybės prioritetas turi atitikti ir užtikrinti kreditorių interesus, t. y. įmonės lūkesčiai nėra priešpastatomi kreditorių interesams.

22Be to, nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento 2014 m. rugpjūčio 9 d. praėjo daugiau kaip pusantrų metų, tačiau teismas neturi jokių duomenų apie tai, kad įmonė ėmėsi kokių nors veiksmų įmonės mokumui atkurti. Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia visumą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Pats įmonės restruktūrizavimo procesas prasideda ne nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, o nuo pačios įmonės vadovų ir jos dalyvių, savininkų ketinimų atgaivinti finansinių sunkumų turinčią įmonę ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme dienos. Tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad įmonė jau ėmėsi tam tikrų su veiklos kaštų mažinimu susijusių pertvarkymo veiksmų, t.y. restruktūrizavimo plano metmenų įgyvendinimo. Restruktūrizavimo plano projektas nebuvo ir iki šiol nėra patvirtintas kreditorių susirinkime Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartis nepažeidžia Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintų tikslų, nes skundžiama nutartimi buvo nutrauktas netikslingas bei neperspektyvus atsakovo RUAB „Vanesos turtas“ restruktūrizavimo procesas (ĮRĮ 1 str. 2 d.).

23Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo ir restruktūrizavimo byla RUAB „Vanesos turtas“ nutraukta, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl teismo atsisakymo priimti pareiškėjo RUAB „Vanesos... 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 11 d. RUAB „Vanesos... 5. Kreditoriai M. G. ir UAB „Žemės matavimai“ 2015 m. rugsėjo 11 d.... 6. Kreditorius UAB „Medicinos bankas“ 2015 m. rugsėjo 18 d. pateikė teismui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartimi atsisakė priimti RUAB... 9. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi... 10. Nepatvirtinus restruktūrizavimo plano iki teismo nustatyto termino, teismas... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas (apeliantas) RUAB „Vanesos turtas“ vadovas G. S. atskirajame... 13. Nurodė, kad RUAB „Vanesos turtas“ parengė ir kreditorių susirinkimui... 14. Suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB Medicinos bankas atsiliepime į... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 18. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 14 straipsnio 5... 19. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas tinkamai taikė teisės normas,... 20. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnis reglamentuoja... 21. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip... 22. Be to, nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo momento 2014 m.... 23. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 25. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą....