Byla 2-1733-381/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „GRIMEDA“ ir atsakovės kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“, uždarosios akcinės bendrovės „INSTOR“ ir uždarosios akcinės bendrovės „EFIS“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-24-265/2018, kuria nutarta netenkinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „GRIMEDA“ prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, nutraukti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „GRIMEDA“ restruktūrizavimo bylą, netenkinti kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“, uždarosios akcinės bendrovės „INSTOR“ ir uždarosios akcinės bendrovės „EFIS“ skundų dėl akcinės bendrovės Šiaulių banko 2018 m. birželio 6 d. surengto atsakovės kreditorių susirinkimo ir jo metu priimtų nutarimų panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „GRIMEDA“ prašymo patvirtinti patikslintus finansinius reikalavimus bei išskirti į atskirą bylą bylos dalį, susijusią su restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „GRIMEDA“ ieškiniu akcinei bendrovei Šiaulių bankui dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi iš esmės palikta nepakeista, uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „GRIMEDA“ iškelta restruktūrizavimo byla ir nustatytas 6 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui atsakovės restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (t. y. iki 2018 m. vasario 7 d.). Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie vėliau tikslinti. Terminas pateikti atsakovės restruktūrizavimo planą buvo keletą kartų pratęstas ir paskutinį kartą jis Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi pratęstas iki 2018 m. birželio 7 d.

62.

72018 m. birželio 5 d. teisme gautas atsakovės prašymas terminą restruktūrizavimo planui pateikti pratęsti iki 2018 m. liepos 9 d. Prašyme nurodyta, kad restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) „GRIMEDA“ akcininkų susirinkime patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas kartu su restruktūrizavimo administratorės išvada buvo pateiktas atsakovės kreditoriams susipažinti. 2018 m. birželio 1 d. įvykusiame atsakovės kreditorių susirinkime buvo išdėstytos atsakovės kreditorių pastabos ir siūlymai dėl restruktūrizavimo plano projekto. Atsižvelgusi į tai, RUAB „GRIMEDA“ nedelsiant ėmėsi veiksmų restruktūrizavimo plano projektui patikslinti. Patikslintas restruktūrizavimo planas turi būti kreditorių tvirtinamas iš naujo balsuojant kreditorių susirinkime. Restruktūrizavimo administratorė informavo kreditorius, jog 2018 m. liepos 2 d. šaukiamas kreditorių susirinkimas, kurio metu bus svarstomas klausimas dėl patikslinto RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo. Atsakovės kreditoriai ir pati įmonė deda maksimalias pastangas siekiant abipusio kompromiso, todėl nepratęsus termino kreditorių interesais tikslinamam restruktūrizavimo plano projektui pateikti, jo koregavimo procesas netektų prasmės.

83.

92018 m. birželio 6 d. įvyko atsakovės kreditorių susirinkimas, kuriame, be kita ko, buvo nutarta nepritarti restruktūrizavimo plano projektui ir jo tikslinimui bei kreiptis dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

104.

112018 m. birželio 6 d. teisme gauti atsakovės kreditorės akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių banko prašymai netenkinti atsakovės prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti ir nutraukti restruktūrizavimo bylą. 2018 m. birželio 8 d. teisme taip pat gautas atsakovės kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Šilalės skyriaus prašymas netenkinti atsakovės prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti.

125.

132018 m. birželio 14–21 d. teisme gauti atsakovės kreditorių UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ skundai dėl 2018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

146.

152018 m. liepos 9 d. teisme gautas atsakovės prašymas pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti vienam mėnesiui nuo šio prašymo išnagrinėjimo dienos.

167.

172018 m. liepos 10 d. teisme gautas atsakovės kreditorės AB Šiaulių banko prašymas RUAB „GRIMEDA“ veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu ir skirti jai už tai baudą.

188.

192018 m. rugpjūčio 8 d. teisme gautas atsakovės restruktūrizavimo administratorės L. B. prašymas patvirtinti patikslintus atsakovės kreditorių finansinius reikalavimus.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

229.

23Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi netenkino atsakovės prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, nutraukė atsakovės restruktūrizavimo bylą, netenkino kreditorių UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ prašymo dėl AB Šiaulių banko 2018 m. birželio 6 d. surengto atsakovės kreditorių susirinkimo ir jo metu priimtų nutarimų panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovės prašymo patvirtinti patikslintus finansinius reikalavimus bei išskyrė į atskirą bylą bylos dalį, susijusią su RUAB „GRIMEDA“ ieškiniu AB Šiaulių bankui dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis.

2410.

25Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. vasario 26 d. nutartimi terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęsė iki 2018 m. balandžio 7 d., 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi – iki 2018 m. gegužės 7 d., 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi – iki 2018 m. birželio 7 d. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovei restruktūrizavimo byla iškelta 2017 m. gegužės 23 d., o ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. rugpjūčio 7 d., teismas sprendė, jog RUAB „GRIMEDA“ turėjo 10 mėnesių rengti ir tikslinti restruktūrizavimo plano projektą, o klausimo nagrinėjimo dieną jau yra praėję daugiau nei 13 mėnesių, kai yra rengiamas restruktūrizavimo plano projektas. Teismo vertinimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad teismas restruktūrizuojamai įmonei sudarė visas sąlygas parengti restruktūrizavimo plano projektą, o termino pratęsimas dar vienam mėnesiui būtų nesuderinamas su restruktūrizavimo proceso principais ir teismų praktika. RUAB „GRIMEDA“ prašyme nenurodo objektyvių aplinkybių, dėl kurių per įstatymo nustatytą ir teismo keletą kartų pratęstą terminą restruktūrizavimo plano projektas nebuvo parengtas.

2611.

27Teismas pažymėjo, kad 2018 m. vasario 6 d. prašymas pratęsti terminą buvo motyvuojamas tuo, jog buvo pakeista bendrovės restruktūrizavimo administratorė, todėl reikia papildomo termino išvadai dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių parengti, o restruktūrizavimo plano projektas jau yra faktiškai parengtas. Vėliau šioje byloje terminas buvo tęsiamas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, terminas restruktūrizavimo planui pateikti iki 2018 m. birželio 7 d. buvo pratęstas, nes bendrovei nepakako laiko visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtinti patikslintą restruktūrizavimo plano projektą, kuris turėjo būti svarstomas 2018 m. gegužės 25 d. kreditorių susirinkime. Atsižvelgęs į 2018 m. birželio 5 d. prašyme nurodytą aplinkybę, kad tik 2018 m. liepos 2 d. šaukiamas kreditorių susirinkimas, kurio metu bus svarstomas klausimas dėl patikslinto RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo plano patvirtinimo, teismas sutiko su AB Šiaulių banko pozicija, jog bendrovės veiksmai teikiant prašymus pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti gali būti vertintini ne kaip siekis faktiškai parengti ir pateikti kreditoriams vertinti bei tvirtinti restruktūrizavimo plano projektą tikintis jų pritarimo, tačiau kaip siekis kuo ilgiau išvengti restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Teismo vertinimu, šias abejones sustiprina aplinkybė, jog AB Šiaulių bankas, turintis daugiau nei 60 proc. balsų kreditorių susirinkime, ne kartą yra išsakęs savo poziciją, kad bendrovės restruktūrizavimo byla turėtų būti nutraukta.

2812.

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje priimtoje 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018 atkreipė dėmesį, kad teismų praktikoje pripažįstama termino pateikti restruktūrizavimo planą pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai turėtų būti vertinami kaip išskirtiniai, termino pateikti restruktūrizavimo planą pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Nagrinėjamu atveju terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti buvo pratęstas ne vieną kartą, tačiau iki pat 2018 m. rugsėjo 18 d. restruktūrizavimo plano projektas teismui nėra pateiktas. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo tenkinti RUAB „GRIMEDA“ prašymo dėl termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęsimo.

3013.

31Teismas pažymėjo, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalį teismas, kurio vaidmuo restruktūrizavimo procese nėra formalus, turi priimti sprendimą nutraukti restruktūrizavimo bylą, jeigu tam yra nors viena iš šios dalies 1–5 punktuose nustatytų sąlygų. Teismui nusprendus netenkinti prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, atsižvelgiant į tai, jog restruktūrizavimo plano projektas teismui nėra pateiktas, konstatuotina, kad yra pagrindas RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo bylą nutraukti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

3214.

33Spręsdamas dėl AB Šiaulių banko prašymo RUAB „GRIMEDA“ veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu teise ir skirti jai už tai baudą, teismas nurodė, kad prašymų pratęsti terminą teikimas negali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Aplinkybė, jog teismas kritiškai vertina bendrovės prašyme pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti nurodytas priežastis, nereiškia, kad bendrovės veiksmai gali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas teise. Atsižvelgęs į tai, teismas netenkino AB Šiaulių banko prašymo atsakovės veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu teise ir skirti jai už tai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnyje nustatytą baudą.

3415.

35Pažymėjęs, kad atsakovės restruktūrizavimo byloje priimtinas galutinis procesinis sprendimas RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo bylą nutraukti, teismas darė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti kreditorių UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ skundus dėl AB Šiaulių banko 2018 m. birželio 6 d. surengto atsakovės kreditorių susirinkimo ir jo metu priimtų nutarimų panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymo patvirtinti patikslintus finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į tai, kad šia nutartimi atsakovės restruktūrizavimo byla nutrauktina, teismas taip pat darė išvadą, kad išnyko Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 10 d. nutartyje nurodytas bylos dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis prijungimo prie restruktūrizavimo bylos teisinis pagrindas ir kad RUAB „GRIMEDA“ ieškinio AB Šiaulių bankui dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis nagrinėjimas šioje byloje nėra galimas, todėl tikslinga šį ieškinį išskirti iš restruktūrizavimo bylos ir nagrinėti naujoje civilinėje byloje ginčo teisenos tvarka.

36III.

37Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3816.

39Atsakovė RUAB „GRIMEDA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir pratęsti RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo plano projekto pateikimo terminą 20 darbo dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4016.1.

41Bylose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su bankroto ar restruktūrizavimo procesu, formalus įstatymo normų taikymas ne visuomet pasiteisina (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-926/2014). Skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta, prieštaraujanti ĮRĮ, restruktūrizavimo proceso tikslui bei priimta tinkamai neįvertinus šios restruktūrizavimo bylos ypatumų. Teismas neatsižvelgė į galimybę išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio.

4216.2.

43Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai pasisako, kad praktikoje pripažįstama galimybė pratęsti terminą ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, tik termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2013, 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje taip pat išaiškinta, kad restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminai nėra naikinamieji – jie neeliminuoja restruktūrizavimo galimybės ateityje, todėl asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2012). Susiklosčius tokiai situacijai, kuomet dėl objektyvių priežasčių yra būtinas ilgesnis terminas tam, kad restruktūrizavimo plano projektas būtų pateiktas teismui, tokį terminą pratęsti galima ilgesniam nei ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nurodytam vieno mėnesio laikotarpiui. Vien tai, kad teismas jau buvo pratęsęs terminą restruktūrizavimo planui pateikti, savaime negali reikšti, jog toks terminas apskritai nebegali būti pratęstas.

4416.3.

45Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planas per įstatymo nustatytą terminą teismui nebuvo pateiktas dėl svarbių priežasčių. Teismas neįsigilino ir neįvertino reikšmingų įrodymų, jog šioje restruktūrizavimo byloje susiklostė ekstraordinarios aplinkybės dėl stambios privilegijuotos kreditorės suinteresuotumo atsakovės bankrotu ir sąmoningo nebendradarbiavimo, kuri žlugdo atsakovės restruktūrizavimo procesą. Teismas nebuvo pakankamai aktyvus ir nesiaiškino aplinkybių, jog terminas restruktūrizavimo plano projektui pateikti buvo tęsiamas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 26 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai AB Šiaulių bankas dirbtinai užginčijo UAB „Agrovet“ kreditorinį reikalavimą tam, kad pasididintų finansinio reikalavimo suteikiamą procentinį dydį ir kad galėtų vienvaldiškai priimti sprendimus atsakovės kreditorių susirinkime. Dėl to 2018 m. kovo 7 d. suplanuotą kreditorių susirinkimą teko atidėti dėl nuo restruktūrizuojamos bendrovės nepriklausančių priežasčių.

4616.4.

47Teismas visiškai nepagrįstai ignoravo restruktūrizuojamos bendrovės nurodytas reikšmingas aplinkybes, pagrindžiančias termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęsimo būtinumą. Pasiekti galutinį susitarimą su restruktūrizuojamos įmonės kreditoriais dėl skolų grąžinimo bei patvirtinti restruktūrizavimo planą yra realu, tačiau tam neišvengiamai buvo reikalinga bent 30 dienų laikotarpiui pratęsti terminą. Restruktūrizuojama bendrovė pakoregavo restruktūrizavimo planą, kuriame įgyvendino kreditorių pateiktus pasiūlymus bei kuriame kreditorių interesai yra maksimaliai užtikrinti. Pratęsus terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, nedelsiant būtų sušauktas kreditorių susirinkimas dėl tokio pakoreguoto restruktūrizavimo plano galutinės versijos patvirtinimo. Termino restruktūrizavimo plano projektui pateikti pratęsimas būtų teisėtas, protingas ir sąžiningas, kadangi patvirtinus pakoreguotą restruktūrizavimo plano projektą, būtų užtikrintas restruktūrizuojamos bendrovės išsaugojimas bei kreditorių interesai.

4816.5.

49Teismas visiškai nepagrįstai vadovavosi 2018 m. birželio 6 d. įvykusiame kreditorių susirinkime priimtu nutarimu nepritarti parengtam restruktūrizavimo plano projektui, kurio apskundimo terminas dar nebuvo suėjęs ir kuriame prieš restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimą iš esmės pasisakė vienintelė kreditorė – AB Šiaulių bankas. Šios kreditorės 2018 m. birželio 6 d. susirinkime išsakyta pozicija nėra aiški, suprantama ir galutinė. Vien tai, jog 2018 m. birželio 6 d. vykusiame neteisėtai sušauktame kreditorių susirinkime AB Šiaulių bankas nepritarė restruktūrizavimo plano tvirtinimui, jokiu būdu savaime nereiškia, kad ateityje AB Šiaulių banko pozicija nepasikeis. Būdama didžiausia kreditore, AB Šiaulių bankas privalėjo geranoriškai bendradarbiauti su restruktūrizuojama bendrove ir kitais kreditoriais, pateikdama pasiūlymus restruktūrizavimo plano projektui, tačiau sąmoningai nebendradarbiavo ir elgėsi nesąžiningai, pažeisdama kitų kreditorių, restruktūrizuojamos įmonės, jos darbuotojų, kurių atsakovė yra įdarbinusi daugiau nei 50, o kartu ir viešąjį interesą. Atsakovės bankroto atveju vienintelė AB Šiaulių bankas saugiai patenkintų savo interesus, o mažesni kreditoriai, pati restruktūrizuojama bendrovė ir jos darbuotojai būtų sužlugdyti, be to, nukentėtų ir valstybės interesai. Paradoksalią ir kontraversišką situaciją patvirtina UAB „KERTĖ“ 2017 m. birželio 23 d. parengta konsultacinio pobūdžio išvada dėl UAB „GRIMEDA“ ūkinės finansinės veiklos 2006–2016 metais, kuri parodo, kad anksčiau, kai AB Šiaulių bankas per susijusias įmones buvo RUAB „GRIMEDA“ akcininke, o taip pat tiesiogiai valdė RUAB „GRIMEDA“ ir buvo valdymo organų nariu per susijusius asmenis, įmonės finansinė situacija buvo daug blogesnė, tačiau bankrotas jai nebuvo keliamas.

5016.6.

51Restruktūrizuojama bendrovė aktyviai siekia suderinti pozicijas su AB Šiaulių banku, kad pakoreguotas restruktūrizavimo planas būtų patvirtintas, o tam reikalinga pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, per kurį restruktūrizuojama bendrovė AB Šiaulių bankui pristatys šios kreditorės interesus atitinkantį restruktūrizavimo plano projektą. Dėl to galima realiai tikėtis šio plano patvirtinimo artimiausiu metu sušauktame kreditorių susirinkime.

5216.7.

53AB Šiaulių bankas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kadangi tokia teisė atskiram kreditoriui nėra įstatymu suteikta. Pagal ĮRĮ 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. 2018 m. birželio 6 d. įvykusiame atsakovės kreditorių susirinkime klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo nebuvo svarstomas. Skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, kadangi prašymą nutraukti restruktūrizavimo bylą pateikė AB Šiaulių bankas, o ne restruktūrizuojamos bendrovės kreditorių susirinkimas.

5416.8.

55Lietuvos teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ir siekdamas priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą, be kita ko, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę ir kitas svarbias bylos aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012, 2016 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-187-196/2016). Restruktūrizavimo bylos nutraukimas esant poreikiui tik pakoreguoti restruktūrizavimo planą neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesų ir teisėtų jų lūkesčių siekti atkurti įmonės mokumą bei stabilumą. Restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo bylos nutraukimas reikštų nesąžiningą AB Šiaulių banko interesų iškėlimą bei kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimą. Nuo pat šios restruktūrizavimo bylos iškėlimo iki dabar restruktūrizuojama bendrovė sėkmingai atliko daug pozityvių darbų, skirtų įmonės veiklos efektyvumui didinti bei finansiniams sunkumams išvengti (padarė didelę pažangą ieškodama naujų klientų, veda derybas su investuotojais). Nutraukus veikiančios ir sėkmingai laikinas problemas sprendžiančios restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo bylą būtų padaryta didelė žala darbuotojams, kreditoriams, regiono ekonomikai.

5616.9.

57Restruktūrizavimo proceso tikslas – bendra restruktūrizuojamos bendrovės, jos darbuotojų ir kreditorių interesų apsauga – yra viešąjį interesą atitinkantis tikslas. Restruktūrizuojama bendrovė siekia vienintelio tikslo – ateityje išvengti finansinių sunkumų (arba galimo bankroto), atsiskaityti su kreditoriais išsaugant įmonės veiklą bei sukuriant prielaidas sėkmingai ją plėtoti ateityje.

5817.

59Atsakovės kreditorė UAB „Agrovet“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį, pripažinti negaliojančiais ir panaikinti 2018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, įpareigoti AB Šiaulių banką bendradarbiauti ir dalyvauti RUAB „GRIMEDA“ kreditorių susirinkime, kuriame bus tvirtinamas atsakovės restruktūrizavimo planas, AB Šiaulių bankui atsisakius tvirtinti atsakovės restruktūrizavimo plano projektą, įpareigoti AB Šiaulių banką raštu nurodyti nesutikimo motyvus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6017.1.

61Teismas visiškai paviršutiniškais pagrindais nutraukė RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo bylą, nebuvo pakankamai aktyvus aiškindamasis aplinkybes, nulėmusias poreikį pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, formaliais pagrindais užkirto galimybę patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų, kurie pažeidė ĮRĮ nuostatas, teisėtumą. Teismas, būdamas aktyvus, o ne formalus, privalėjo įvertinti tai, kad vien dėl privilegijuotos kreditorės išankstinės neigiamos pozicijos, nebendradarbiavimo ir tendencingo siekio sužlugdyti restruktūrizavimo procesą buvo iškreipta restruktūrizavimo proceso esmė, užvilkintos ĮRĮ nustatytos procedūros, priimti neteisėti kreditorių susirinkimo nutarimai, nesilaikyta ĮRĮ nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas nepagrįstai ir visiškai formaliai atsisakė tenkinti atsakovės kreditorių skundus, nesigilindamas į jų turinį ir faktines aplinkybes. Tokiu būdu teismų praktikoje sukurtas ydingas precedentas, kuris sudaro sąlygas bet kuriam nesąžiningam ir nepatenkintam restruktūrizavimu kreditoriui sužlugdyti restruktūrizavimo procesą.

6217.2.

63Teismas pažeidė CPK 147 straipsnio normą, reikalaujančią, kad teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išspręstų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Teismo veiksmai, kuriais prašymo dėl laikinųjų apsaugos taikymo priėmimo ir nagrinėjimo klausimas atidėtas, kol Lietuvos Aukščiausiasis Teismas grąžins atsakovės restruktūrizavimo bylą, neatitiko aktyvaus teismo restruktūrizavimo byloje standarto ir iš esmės užkirto kelią restruktūrizavimo perspektyvoms.

6417.3.

65Vykstant įmonės restruktūrizavimo procesui restruktūrizuojamos bendrovės kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tačiau šiuo atveju restruktūrizavimo procese ėmė neleistinai savivaliauti kreditorė AB Šiaulių bankas, kuriai atsakovės bankrotas atneštų ekonominės naudos dėl jos privilegijuotos padėties kitų kreditorių atžvilgiu ir turimų perteklinių prievolių užtikrinimo priemonių. AB Šiaulių banko pozicija nelaikytina sąžininga, nes anksčiau, kai atsakovės finansinė padėtis buvo blogesnė, bet ją valdė AB Šiaulių bankas, AB Šiaulių bankas nekėlė atsakovės nemokumo klausimo, o dabar, kai padėtis yra pagerėjusi, ši kreditorė siekia bet kokia kaina sužlugdyti RUAB „GRIMEDA“ pastangas atkurti ilgalaikį mokumą. Toks prieštaringas AB Šiaulių banko elgesys ir pozicijos keitimas pažeidžia neprivilegijuotų atsakovės kreditorių teisėtus lūkesčius ir perkelia jiems nepagrįstą naštą.

6617.4.

67Restruktūrizavimo bylos nutraukimas yra itin jautrus sprendimas, kadangi šiuo sprendimu užkertamas kelias finansinių sunkumų turinčiai įmonei pasinaudoti restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis. Nutraukus restruktūrizavimo bylą, 23 metus gamybos tradicijas turinčiai ir savo veiklos nenutraukusiai bendrovei, kuri turi finansinių sunkumų, gresia bankrotas, o po to ir likvidavimas. Procesinis sprendimas nutraukti restruktūrizavimo bylą tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu. Nagrinėjamoje byloje prioritetas turėtų būti teikiamas perspektyvios su finansiniais sunkumais susiduriančios įmonės veiklos gaivinimui, o ne jos likvidavimui, kadangi šioje byloje susiklostė išskirtinės aplinkybės, sudarančios pagrindą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti. Iš esmės vien tik dėl AB Šiaulių banko nebendradarbiavimo ir kryptingų procesinių trukdžių atsakovė neturėjo galimybės per ĮRĮ nustatytą terminą pateikti teismui įmonės restruktūrizavimo plano.

6817.5.

69AB Šiaulių bankas vienašališku sprendimu vietoj atidėto kreditorių susirinkimo vienasmeniškai surengė kitą neteisėtą susirinkimą atsakovės kreditoriams nežinomoje vietoje, jame balsavo ir priėmė nutarimus, kurie užfiksuoti 2018 m. birželio 6 d. susirinkimo protokole. AB Šiaulių banko 2018 m. birželio 6 d. surengtame susirinkime priimtas nutarimas nutraukti restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo bylą, kurio pagrindu AB Šiaulių bankas pateikė prašymą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, negali būti laikomas teisėtu, nes ĮRĮ nuostatos nenustato AB Šiaulių banko, kaip atskiros kreditorės, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. AB Šiaulių banko reikalavimo suma vertine išraiška nesudaro 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Be to, klausimo dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo apskritai net nebuvo kreditorių susirinkimo darbotvarkėje, kuri buvo pateikta visiems kreditoriams, o tai sudaro savarankišką pagrindą kreditorių susirinkimo nutarimą pripažinti neteisėtu.

7018.

71Atsakovės kreditorė UAB „INSTOR“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir tenkinti UAB „INSTOR“ 2018 m. birželio 7 d. prašyme išdėstytus reikalavimus, pratęsti terminą restruktūrizavimo planui parengti ir įpareigoti atsakovės restruktūrizavimo administratorę sušaukti teisėtą atsakovės kreditorių susirinkimą, įpareigoti AB Šiaulių banką likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki naujai šaukiamo kreditorių susirinkimo nurodyti sąlygas, kurias atsakovei įgyvendinus, AB Šiaulių bankas pritartų restruktūrizavimo planui, AB Šiaulių bankui neįvykdžius įpareigojimo, klausimą dėl atsakovės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo užtikrinant viešąjį interesą spręsti teismo posėdyje ex officio (pagal pareigas), pripažinti atsakovės 2018 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimą negaliojančiu ir panaikinti jame priimtus nutarimus kaip neturinčius juridinės galios, AB Šiaulių banko veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu teise ir skirti jai CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7218.1.

73Skundžiama teismo nutartis neatitinka susiklosčiusios praktikos ir ĮRĮ dvasios, prieštarauja esminiams restruktūrizavimo tikslams, pažeidžia atsakovės, jos darbuotojų ir mažesniųjų kreditorių teises ir teisėtus interesus, formuoja ydingą teismų praktiką, kuri sudaro sąlygas privilegijuotam kreditoriui savo neteisėtais veiksmais užvilkinti ir sužlugdyti bet kurį restruktūrizavimo procesą.

7418.2.

75Sąžiningi atsakovės kreditoriai yra suinteresuoti, kad atsakovė tęstų veiklą, nes tik taip atsakovė galės realiai su jais atsiskaityti. Būtent restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi užtikrinti byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą ir užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui.

7618.3.

77Atsakovės 2018 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra neteisėti, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje ir ĮRĮ įtvirtintiems principams.

7818.4.

79Atsakovė atsakingai rūpinosi restruktūrizavimo plano rengimu, procedūrų nevilkino, tačiau AB Šiaulių bankas, net ir suprasdamas, kad plano patvirtinimas be jo pritarimo yra neįmanomas, nebendradarbiavo su kitais kreditoriais, elgėsi nesąžiningai, turėjo išankstinį nusistatymą prieš atsakovės restruktūrizavimą. Nors anksčiau atsakovės finansinė situacija buvo daug blogesnė, tačiau bankrotas jai nebuvo inicijuojamas. Tai reiškia AB Šiaulių banko taikomus dvigubus standartus ir radikalų pozicijos pasikeitimą.

8018.5.

81Teismas iš esmės nevertino ir nepasisakė, ar egzistuoja svarbios aplinkybės pratęsti restruktūrizavimo plano pateikimo terminą, nors šiuo atveju egzistuoja tai pateisinančios objektyvios aplinkybės ir tai atitiktų restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus. Šiuo atveju restruktūrizavimo procesą iš esmės sutrikdė vienos kreditorės piktnaudžiavimas. Taigi šiuo atveju susiklostė išskirtinė (netipinė) situacija. Ir ankstesni prašymai pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti buvo grindžiami nuo atsakovės nepriklausančiomis priežastimis.

8218.6.

83Nors ĮRĮ 24 straipsnio 7 punktas nustato kreditoriaus teisę apskųsti teismui kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, teismas, netenkindamas UAB „INSTOR“ skundo, nepasisakė dėl jame išdėstytų argumentų, t. y. tinkamai nemotyvavo nutarties. Šiuo atveju AB Šiaulių bankas, surengdamas slaptą susirinkimą, faktiškai perėmė restruktūrizavimo administratorės teises ir pareigas bei eliminavo kitus kreditorius iš sprendimų priėmimo. Kadangi buvo padaryta akivaizdžių ir šiurkščių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų, atsakovės 2018 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimas turėtų būti pripažintas negaliojančiu ir panaikinti jame priimti nutarimai kaip neturintys juridinės galios.

8418.7.

85AB Šiaulių banko reikalavimo suma vertine išraiška nesudaro 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Ginčijamame susirinkime klausimas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo apskritai nebuvo svarstomas, susirinkimo nutarimai priimti dėl klausimų, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę. Pavieniai kreditoriai neturi teisės kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

8619.

87Atsakovės kreditorė UAB „EFIS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir pratęsti atsakovės restruktūrizavimo plano pateikimo terminą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

8819.1.

89Teismas turėjo patikrinti, ar buvo laikytasi susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, tačiau to nepadarė. Teismo nutartis, kuria atsisakyta tenkinti UAB „EFIS“ skundą, yra nemotyvuota, nes joje neišanalizuoti skundo argumentai. UAB „EFIS“ skunde buvo nurodžiusi, kad AB Šiaulių bankas sąmoningai suorganizavo apsimestinį 2018 m. birželio 6 d. susirinkimą, jog eliminuotų kitus atsakovės kreditorius iš sprendimų priėmimo.

9019.2.

91Nutraukus veikiančios ir problemas sprendžiančios restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo bylą būtų padaryta didelė žala ne tik kreditoriams, bet ir darbuotojams ir regiono ekonomikai. AB Šiaulių bankas turėjo bendradarbiauti su įmone, jos kreditoriais ir jos restruktūrizavimo administratore, tačiau to nedarė, atvirai ir nesąžiningai ignoruodamas smulkiųjų atsakovės kreditorių interesus. Atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimas reikštų nesąžiningą AB Šiaulių banko interesų iškėlimą bei kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimą. Nors restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi užtikrinti byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą, šiuo atveju iš esmės buvo apginti tik AB Šiaulių banko interesai. Teismas neturėjo būti pasyvus, jis turėjo imtis aktyvių veiksmų ir užkirsti kelią nesąžiningam piktnaudžiavimui.

9219.3.

93Restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminai nėra naikinamieji, todėl praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Be to, šie terminai gali būti pratęsti, jeigu tai pateisinama objektyviomis aplinkybėmis. Teismo argumentas, kad atsakovės restruktūrizavimo plano projektas ateityje nebus patvirtintas, yra formalaus pobūdžio.

9420.

95Atsakovės kreditorius VSDFV Šilalės skyrius atsiliepimu į RUAB „GRIMEDA“ atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

9620.1.

97Skundžiama teismo nutartis tiek juridine, tiek restruktūrizavimo byloje susiklosčiusių faktinių aplinkybių prasme yra teisėta, pagrįsta, todėl nėra pagrindo ją naikinti. Apeliacinės instancijos teismas turėtų įvertinti, ar buvo (yra) susidariusios išskirtinės aplinkybės, dėl kurių terminas restruktūrizavimo planui pateikti teismui tvirtinti turėjo būti dar kartą pratęstas. Išskirtinėmis aplinkybėmis laikytina situacija, kai restruktūrizavimo plano pateikimo per nustatytą terminą negalimumas yra nulemtas išskirtinai objektyvių aplinkybių, nepriklausančių nuo restruktūrizavimo planą privalančios pateikti įmonės. Išskirtine aplinkybe šiam terminui pratęsti galėtų būti laikoma ir situacija, kai besibaigiant nustatytam terminui planui pateikti atsiranda reali galimybė sėkmingai tęsti restruktūrizavimo procesą ir ši galimybė restruktūrizuojamos įmonės yra pagrindžiama konkrečiais dokumentais. Reali galimybė šiuo atveju turėtų būti suprantama ne kaip abstrakčių sutarčių ar susitarimų sudarymas su neįvardinamais verslo subjektais ar deklaratyvūs pareiškimai apie restruktūrizuojamos bendrovės nuolatinę verslo partnerių paiešką ir siekį atsiskaityti su kreditoriais ir t. t., o naujai atsiradusių aplinkybių pagrindimas konkrečiomis sutartimis ir jų pagrindu atliktais detaliais skaičiavimais, leidžiančiais tiek kreditoriams, tiek teismui daryti išvadą, jog naujai paaiškėjusios aplinkybės yra išskirtinai reikšmingos ir, pratęsus terminą restruktūrizavimo planui pateikti, jų pagrindu parengtam restruktūrizavimo planui kreditoriai pritars, o restruktūrizuojamos įmonės veiklos tęstinumas leis nuolat mažinti restruktūrizuojamos įmonės kreditorinius įsiskolinimus.

9820.2.

99RUAB „GRIMEDA“ turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir šie sunkumai nuolat didėja, t. y. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi VSDFV Šilalės skyrius patvirtintas atsakovės kreditoriumi su 292 339,69 Eur finansiniu reikalavimu, tačiau šiuo metu RUAB „GRIMEDA“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui siekia 446 000 Eur. Nors restruktūrizuojama įmonė turėtų mokėti einamąsias įmokas, tačiau atsakovė tai daro tik iš dalies. Tai, kad piniginės lėšos iš atsakovės banko sąskaitų ilgą laiką (nuo 2017 m. gruodžio 4 d.) faktiškai neišieškomos, patvirtina, jog piniginių lėšų apyvarta bendrovės banko sąskaitose nevyksta. 2018 m. gegužės mėnesį nustatyta, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 17 d. iki 2018 m. balandžio 20 d. į bendrovės kasą gauta viso 849,36 Eur, išleista – 672,24 Eur. Ši aplinkybė patvirtina, kad su įprasta bendrovės veikla susijusių piniginių lėšų apyvarta bendrovės kasoje taip pat nevyksta. Tai reiškia, kad atsakovė neturi pajėgumų generuoti pajamų bent einamųjų mokesčių sumokėjimui. Atsakovė vietoje to, kad stabilizuotų ar mažintų įsiskolinimų kreditoriams augimą, šį įsiskolinimą didina, o tai iš esmės paneigia restruktūrizavimo proceso tikslus.

10020.3.

101Nė vienas iš atsakovės nurodytų argumentų nelaikytinas išskirtinėmis aplinkybėmis, leidžiančiomis pagrįstai tikėtis, kad pratęsus restruktūrizavimo plano pateikimo terminą, dabartinė atsakovės situacija radikaliai pasikeis. Tai, kad 2018 m. rugsėjo 3 d. paslaugų teikimo sutartyje informacija tiek apie užsakovą, tiek apie paslaugos kainą sąmoningai paslėpta, leidžia įtarti RUAB „GRIMEDA“ nesąžiningumu kreditorių atžvilgiu. Nors atsakovė teigia siekianti suderinti restruktūrizavimo planą su AB Šiaulių banko interesais, tačiau byloje pateikti duomenys vienareikšmiškai patvirtina, kad AB Šiaulių bankas tolesnių atsakovės restruktūrizavimo perspektyvų neįžvelgia.

10220.4.

103Restruktūrizavimo plano nepateikus laiku ir teismui nusprendus RUAB „GRIMEDA“ prašymo dėl termino planui pateikti pratęsimo netenkinti, ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas įsakmiai nurodo, jog tokiu atveju restruktūrizavimo bylą privalo būti nutraukta. Būtent tai skundžiama teismo nutartimi ir buvo atlikta.

10420.5.

105Priešingai nei teigia atsakovė, valstybės interesai nagrinėjamoje situacijoje nukenčia tęsiant RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo procesą, nes nuolatinis einamųjų įmokų įsiskolinimo VSDF biudžetui didinimas savaime mažina ne tik šių įmokų bet ir patvirtinto VSDFV Šilalės skyriaus pagrindinio finansinio reikalavimo susigrąžinimo tikimybę. Vengiant tolesnio atsakovės įsiskolinimo VSDF biudžetui augimo, t. y. valstybės interesų pažeidinėjimo, RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo procesas neturi būti tęsiamas. Atsakovės veiklos rodikliai bei pateikti argumentai nėra pakankamas pagrindas susiklosčiusią situaciją laikyti ypatingu (išskirtiniu) atveju, pateisinančiu eilinį termino restruktūrizavimo planui pateikti pratęsimą.

10621.

107Atsakovės kreditorė UAB „Agrovet“ atsiliepimu į RUAB „GRIMEDA“ atskirąjį skundą prašo jį tenkinti ir panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

10821.1.

109Teismas privalo atsižvelgti ir įvertinti galimybę išsaugoti rinkoje veikiančią bei iš esmės pajėgią, toliau galinčią savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio. Restruktūrizavimo procese negali būti tenkinami vienintelės kreditorės AB Šiaulių banko reikalavimai, neatsižvelgiant į kitų restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesus. Priešingai, turi būti siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp restruktūrizuojamos įmonės kreditorių ir skolininko interesų. Balansas gali būti pasiektas būtent restruktūrizavimo procese. Šiuo atveju restruktūrizavimo bylos nutraukimas reikštų nesąžiningą vienos kreditorės interesų iškėlimą bei kitų kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimą.

11021.2.

111Atsakovė teikė daug pasiūlymų kreditoriams, siekė suderinti visų kreditorių, įskaitant ir valstybės institucijas, interesus, siekė optimaliausio, t. y. kiekvieno kreditoriaus interesus atitinkančio, sprendimo, atsakingai derino restruktūrizavimo plano projektą, kuris būtų pakoreguotas taip, jog neliktų prieštaravimų ir būtų patvirtintas. Šiame etape restruktūrizavimo bylos nutraukimas neatitiks teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, restruktūrizuojamos įmonės kreditorių interesų ir teisėtų restruktūrizuojamos įmonės lūkesčių atkurti mokumą bei stabilumą.

11222.

113Atsakovės kreditorė AB Šiaulių bankas atsiliepimais į atskiruosius skundus prašo juos atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiamas šiais argumentais:

11422.1.

115ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas terminą restruktūrizavimo planui pateikti gali pratęsti restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu, taigi atsakovės kreditorės nėra subjektai, kurie pagal ĮRĮ turi teisę prašyti pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti, restruktūrizavimo administratorė tokio prašymo nepateikė. Priešingai nei nurodo atsakovės kreditorės, pagrindas nutraukti atsakovės restruktūrizavimo bylą buvo ne ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, o faktas, kad nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas. Teismas atsakovės restruktūrizavimo bylą nutraukė ne kreditorių susirinkimo sprendimo pagrindu, o vykdydamas imperatyvią ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą teismo pareigą. Toks teismo veikimas atitinka tiek ĮRĮ reglamentavimą, tiek teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018). Šiuo atveju egzistavo neginčytinas pagrindas nutraukti atsakovės restruktūrizavimo bylą.

11622.2.

117Atsakovės kreditorės nenurodo, kokie AB Šiaulių banko veiksmai atitiktų piktnaudžiavimo teise sampratą. Jokie AB Šiaulių banko veiksmai neribojo atsakovės teisės rengti restruktūrizavimo planą ir teikti jį kreditoriams tvirtinti. Kreditorių nesutikimas su AB Šiaulių banko nuomone ir faktas dėl AB Šiaulių banko finansinio reikalavimo dydžio patys savaime nėra ir negali būti pagrindas AB Šiaulių banko nuomonę pripažinti piktnaudžiavimu teise. AB Šiaulių banko pranešimas teismui, kad per nustatytą terminą restruktūrizavimo planas nėra patvirtintas kreditorių susirinkime ir nebus pateiktas teismui, todėl yra pagrindas atsakovės restruktūrizavimo bylą nutraukti, nėra ir negali būti pripažintas piktnaudžiavimu teise, ypač kai restruktūrizavimo administratorė nevykdo savo pareigų.

11822.3.

119Atsakovė per daugiau nei metus nėra parengusi ir jos kreditoriai nėra patvirtinę jokio restruktūrizavimo plano, todėl kreditorių apeliavimas į teismo aktyvų vaidmenį ar AB Šiaulių banko pareigą bendradarbiauti yra nelogiškas ir nesuderinamas su ĮRĮ reglamentavimu, restruktūrizavimo proceso principais ir tvarka. Nėra aišku, kaip teismas turėtų įgyvendinti savo aktyvų vaidmenį tokiame procese: parengti planą, suderinti jį su kreditoriais, sušaukti kreditorių susirinkimą ir galiausiai pats nuspręsti, kad planas yra tinkamas, o restruktūrizavimo byla turi vykti neatsižvelgiant į kreditorių nuomonę ar kt. Tokie teismo veiksmai negalimi, nes tik kreditoriai, o ne teismas turi teisę spręsti, ar restruktūrizavimo planas gali būti patvirtintas. Reikalavimai teismui pasisakyti dėl AB Šiaulių banko nuomonės teisingumo ar įpareigoti AB Šiaulių banką dėstyti tam tikrus argumentus yra nesuderinami su kreditorių teise savo nuožiūra priimti sprendimus, be to, tokie reikalavimai nenagrinėtini, nes nebuvo keliami pirmosios instancijos teisme.

12022.4.

121Tiek atsakovė, tiek ir UAB „Agrovet“ savo atskiruosiuose skunduose klaidingai nurodo daug faktinių aplinkybių, taip nesąžiningai siekdamos sau palankaus sprendimo. Teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus.

12223.

123Atsakovė RUAB „GRIMEDA“ atsiliepimu į UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ atskiruosius skundus prašo juos tenkinti. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas šiais argumentais:

12423.1.

125Teismas visiškai paviršutiniškais pagrindais nutraukė atsakovės restruktūrizavimo bylą, nes nebuvo išaiškintos ir atskleistos aplinkybės, lėmusios poreikį prašyti pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti. Termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą pratęsimas nepakenktų kreditorių daugumos interesams, bet suteiktų realią galimybę kreditoriams patvirtinti restruktūrizavimo planą bei restruktūrizuojamai bendrovei sėkmingai įgyvendinti restruktūrizavimo procesą, kadangi RUAB „GRIMEDA“ nėra nutraukusi savo veiklos ir sutinka restruktūrizavimo plano projekte numatyti bei įgyvendinti kreditorių pasiūlymus. Atsakovė šiuo metu perorientuoja savo veiklą iš gamybos į paslaugų teikimą. Bendrovė plano rengimo nevilkino, plano projektą parengė laiku ir dėjo didžiules pastangas, kad į planą būtų įtraukti visų restruktūrizuojamos įmonės kreditorių pasiūlymai bei atsižvelgta į pateiktas pastabas. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas užkertą kelią finansinių sunkumų turinčiai įmonei pasinaudoti „antrojo šanso“ galimybe.

12623.2.

127Pridedami banko išrašai patvirtina, kad AB Šiaulių bankas tuo metu, kai galiojo draudimai, vykdė piniginių lėšų nurašinėjimą nuo atsakovės sąskaitų, o tai suteikia pagrindą teigti, jog toks kreditorės elgesys neatitiko sąžiningumo ir kooperavimosi reikalavimų. Nutraukus atsakovės restruktūrizavimo bylą, neprivilegijuotiems jos kreditoriams bus padaryta didžiulė žala arba net sužlugdyta jų veikla. Privilegijuota kreditorė turėtų prisiimti atsakomybę už pareigos bendradarbiauti nevykdymo padarinius ir atlyginti žalą tiek atsakovei, tiek jos kreditoriams.

128IV.

129Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

130Dėl bylos nagrinėjimo ribų

13124.

132CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

13325.

134Nors apeliantės prašo panaikinti visą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį, apeliacijos dalyką sudaro tik dalis pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta netenkinti RUAB „GRIMEDA“ prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, nutraukti RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo bylą, netenkinti kreditorių UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ skundų dėl AB Šiaulių banko 2018 m. birželio 6 d. surengto atsakovės kreditorių susirinkimo ir jo metu priimtų nutarimų panaikinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir RUAB „GRIMEDA“ prašymo patvirtinti patikslintus finansinius reikalavimus, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, nutarties dalis, kuria išskirta į atskirą bylą bylos dalis, susijusi su RUAB „GRIMEDA“ ieškiniu AB Šiaulių bankui dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, apeliacine tvarka neskundžiama (CPK 334 straipsnis, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-867/2013).

13526.

136Apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje nevertins apeliantės UAB „Agrovet“ atskirojo skundo prašymų įpareigoti AB Šiaulių banką bendradarbiauti ir dalyvauti RUAB „GRIMEDA“ kreditorių susirinkime, kuriame bus tvirtinamas atsakovės restruktūrizavimo planas, AB Šiaulių bankui atsisakius tvirtinti atsakovės restruktūrizavimo plano projektą, įpareigoti AB Šiaulių banką raštu nurodyti nesutikimo motyvus, taip pat apeliantės UAB „INSTOR“ atskirojo skundo prašymų įpareigoti atsakovės restruktūrizavimo administratorę sušaukti teisėtą atsakovės kreditorių susirinkimą, įpareigoti AB Šiaulių banką likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki naujai šaukiamo kreditorių susirinkimo nurodyti sąlygas, kurias atsakovei įgyvendinus, AB Šiaulių bankas pritartų restruktūrizavimo planui, AB Šiaulių bankui neįvykdžius įpareigojimo, klausimą dėl atsakovės restruktūrizavimo plano projekto tvirtinimo užtikrinant viešąjį interesą spręsti teismo posėdyje ex officio, nes tokie prašymai nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme ir dėl to peržengia šios bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

13727.

138Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nustatytas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas.

139Dėl naujų įrodymų (ne)priėmimo

14028.

141Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

14229.

143Apeliantė UAB „Agrovet“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naują įrodymą – UAB „KERTĖ“ 2017 m. birželio 23 d. konsultacinio pobūdžio išvadą dėl UAB „GRIMEDA“ ūkinės finansinės veiklos 2006–2016 metais.

14430.

145Apeliantė RUAB „GRIMEDA“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: UAB „KERTĖ“ 2017 m. birželio 23 d. konsultacinio pobūdžio išvadą dėl UAB „GRIMEDA“ ūkinės finansinės veiklos 2006–2016 metais, 2014 m. gruodžio 4 d. atsakymą į pirmojo tipo užklausą, 2014 m. gruodžio 4 d. suformuotą UAB „GRIMEDA“ 2014 m. sausio 1 d.–2014 m. lapkričio 30 d. pelningumo analizę, 2018 m. rugsėjo 3 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. 2018-09-03/01, RUAB „GRIMEDA“ direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. prašymą RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo administratorei, RUAB „GRIMEDA“ direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. raštą RUAB „GRIMEDA“ kreditoriams „Dėl RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo plano rengimo ir kreditorių pagalbos“, RUAB „GRIMEDA“ restruktūrizavimo administratorės 2018 m. kovo 5 d. pranešimą RUAB „GRIMEDA“ kreditoriams dėl kreditorių susirinkimo atšaukimo.

14631.

147VSDFV Šilalės skyrius kartu su atsiliepimu į RUAB „GRIMEDA“ atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus: 2018 m. spalio 5 d. RUAB „GRIMEDA“ Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą ir RUAB „GRIMEDA“ pajamų operacijų ataskaitą už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

14832.

149Apeliantė RUAB „GRIMEDA“ kartu su atsiliepimu į UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ atskiruosius skundus pateikė naujus įrodymus – sąskaitų išrašus.

15033.

151Konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti visus apeliacinės instancijos teismui pateiktus įrodymus, nes, viena vertus, jie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme (byloje nėra duomenų, kad kuris nors iš byloje dalyvaujančių asmenų juos būtų teikęs pirmosios instancijos teismui ir pirmosios instancijos teismas būtų nepagrįstai atsisakęs juos priimti), kita vertus, šie įrodymai nepatvirtina arba nepaneigia jokių aplinkybių, kurios turėtų reikšmės teisingam atskirųjų skundų išnagrinėjimui.

152Dėl restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti termino (ne)pratęsimo

15334.

154ĮRĮ tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis). ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą. Restruktūrizavimo tikslui pasiekti restruktūrizavimo procesas turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų. Restruktūrizavimo proceso, kaip įmonės veiklos pertvarkymo bei jos įsipareigojimų kreditoriams modifikavimo, prigimtis lemia tam tikro pačios įmonės dalyvių ir kreditorių susitarimo būtinybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015).

15535.

156Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje priimtoje 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018 yra pažymėjęs, kad nuo bylos iškėlimo iki restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti kreditoriams suteikiama teisė nuspręsti dėl (ne)pritarimo restruktūrizavimo planui. Restruktūrizavimo procesas yra kolektyvinis procesas, todėl ĮRĮ nenustatyta, kad restruktūrizavimo planui turi pritarti visi restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai, t. y. kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Kvalifikuotos kreditorių balsų daugumos reikalavimas užtikrina, kad restruktūrizavimo planas turėtų didžiausią reikalavimų dalį turinčių kreditorių palaikymą ir kad kreditoriai, kurių reikalavimų suma sudaro mažumą, negalėtų užkirsti kelio restruktūrizavimui, taip pat leidžia spręsti, kad kvalifikuota kreditorių dauguma laiko įmonės verslo planą restruktūrizavimo laikotarpiui realiu, kreditorių daromas nuolaidas – proporcingomis, o restruktūrizavimo tikslus – įgyvendinamais. Tai reiškia, kad kreditorių, kurių reikalavimai viršija 1/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, balsai gali nulemti, jog restruktūrizavimo planui nebus pritarta, o tokiu atveju restruktūrizavimo byla būtų nutraukiama ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies pagrindu.

15736.

158Jau minėtoje šioje byloje priimtoje 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-321-969/2018 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad: ĮRĮ 14 straipsnio 1–5 dalys įtvirtina aiškiai apibrėžtus terminus, per kuriuos po restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme turi būti atlikti veiksmai, susiję su restruktūrizavimo plano rengimu, derinimu, pritarimu jam ir pateikimu teismui tvirtinti; vykstant restruktūrizavimo procedūroms, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi užtikrinti byloje dalyvaujančių asmenų interesų pusiausvyrą, be kita ko, kontroliuodamas ĮRĮ 14 straipsnio 1–5 dalyse įtvirtintų terminų laikymąsi; ĮRĮ 14 straipsnyje įtvirtinti terminai veiksmams, susijusiems su restruktūrizavimo plano rengimu, derinimu, pritarimu jam ir pateikimu teismui tvirtinti (kurių metu įmonei taikoma ĮRĮ 8 straipsnyje nustatyta apsauga nuo kreditorių reikalavimų), nustatyti tam, kad įmonės, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius turėtų pakankamai, tačiau ne per daug (kad naudodamiesi įstatymo suteikta laikina apsauga nuo kreditorių reikalavimų nepažeistų jų teisių) laiko suplanuoti finansinių problemų turinčios įmonės veiklą restruktūrizavimo laikotarpiu taip, kad tai atitiktų ne tik pačios restruktūrizuojamos įmonės, bet ir jos kreditorių daugumos interesus; teismų praktikoje pripažįstama termino pateikti restruktūrizavimo planą pratęsimo galimybė ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, tačiau tokie atvejai turėtų būti vertinami kaip išskirtiniai, termino pateikti restruktūrizavimo planą pratęsimas turi būti pateisinamas objektyviomis aplinkybėmis ir atitikti restruktūrizavimo proceso tikslą bei principus.

15937.

160Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi iš esmės palikta nepakeista, atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla ir nustatytas 6 mėnesių nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui atsakovės restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus (t. y. iki 2018 m. vasario 7 d.). Terminas pateikti teismui atsakovės restruktūrizavimo planą buvo keletą kartų pratęstas ir paskutinį kartą jis Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutartimi pratęstas iki 2018 m. birželio 7 d.

16138.

162Nors skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo dieną buvo praėję daugiau nei 13 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o šiuo metu jau praėję daugiau nei 16 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, restruktūrizavimo plano projektas teismui tvirtinti nebuvo pateiktas. Tuo tarpu pagal įstatymą reikalaujama, kad restruktūrizavimo plano projektas teismui tvirtinti gali būti teikiamas tik po to, kai kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos, susirinkime pritaria restruktūrizavimo plano projektui (ĮRI 14 straipsnio 3 dalis). Kreditorių susirinkime restruktūrizavimo planui nepritarus, restruktūrizavimo administratorė neturėjo teisės jį teikti teismui tvirtinti. Atsakovės kreditorė UAB „INSTOR“ atskirajame skunde pagrįstai pripažįsta, kad atsakovės restruktūrizavimo plano projekto patvirtinimas be AB Šiaulių banko pritarimo yra neįmanomas, nes likusių atsakovės kreditorių reikalavimų sumos nepakanka tam, jog būtų pasiekta ĮRI 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta kvalifikuota balsų dauguma.

16339.

164Pažymėtina, kad iki šiol nebuvo parengtas toks restruktūrizavimo plano projektas, kuriam pritartų didžiausia atsakovės kreditorė – AB Šiaulių bankas, be kurios pritarimo, kaip jau minėta, restruktūrizavimo plano projekto pateikimas tvirtinti teismui nėra galimas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą pratęsimas dar ilgesniam laikui, tikintis, jog AB Šiaulių bankas pakeis savo nuoseklią poziciją ir pritars restruktūrizavimo plano projektui, nebūtų suderinamas su restruktūrizavimo proceso tikslu ir principais. Nors atsakovė teigia, kad ji aktyviai siekia suderinti pozicijas su AB Šiaulių banku, jog pakoreguotas restruktūrizavimo plano projektas būtų patvirtintas, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovė tam turėjo pakankamai laiko (daugiau nei 16 mėnesių). Tai, kad didžiausia atsakovės kreditorė nepritaria restruktūrizavimo planui, nereiškia, jog šioje byloje susiklostė ekstraordinarios aplinkybės, kaip teigiama RUAB „GRIMEDA“ atskirajame skunde, kurios pateisintų daugkartinį termino pratęsimą.

16540.

166Apeliančių dėstomi argumentai nepatvirtina, kad šiuo atveju susiklostė tokia išskirtinė situacija, kuri pateisintų restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti termino pratęsimą dar ilgesniam laikui. Apeliančių pateiktas atsakovės dabartinės finansinės padėties lyginimas su prieš dešimtmetį buvusia atsakovės finansine padėtimi neturi teisinės reikšmės sprendžiant dėl restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui termino (ne)pratęsimo priežasčių svarbos. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovės prašymo pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti, nes nenustatė objektyvių tai pateisinančių aplinkybių.

167Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

16841.

169Įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą reglamentuoja ĮRĮ 28 straipsnis. Šioje imperatyvioje teisės normoje nustatyti savarankiški pagrindai nutraukti restruktūrizavimo bylą, t. y. teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų: 1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas; 2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus; 3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus; 4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas; 5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.

17042.

171Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės restruktūrizavimo bylą nutraukė vadovaudamasis ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nes per įstatymo nustatytą ir teismo ne kartą pratęstą terminą teismui nebuvo pateiktas tvirtinti įmonės restruktūrizavimo planas.

17243.

173Pažymėtina, kad ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindą teismas gali taikyti savo iniciatyva, nepriklausomai nuo to, ar šiuo klausimu yra pateiktas byloje dalyvaujančių asmenų prašymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1190-407/2017). Todėl atskirųjų skundų argumentai, kad pavieniai restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai neturi teisės kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes tokią teisę turi tik kreditorių susirinkimas, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą pagal netinkamo subjekto (AB Šiaulių banko) prašymą, kadangi teismas privalo šį klausimą svarstyti savo iniciatyva pagal iš bet kurio subjekto gautą aktualią informaciją.

17444.

175Byloje nėra ginčo, kad terminas pateikti restruktūrizavimo plano projektą tvirtinti teismui yra pasibaigęs, tačiau per įstatymo nustatytą ir teismo ne kartą pratęstą terminą teismui nebuvo pateiktas tvirtinti įmonės restruktūrizavimo planas. Pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nusprendęs, kad nėra pagrindo šį terminą dar kartą pratęsti, priėmė imperatyvias ĮRĮ nuostatas atitinkantį ir teisingą procesinį sprendimą nutraukti atsakovės restruktūrizavimo bylą. Iš esmės tai yra vienintelis galimas sprendimas tokioje situacijoje, kai nustatytais terminais nepateikiamas teismui tvirtinti restruktūrizavimo planas ir teismas nenustato pagrindo šį terminą pratęsti. Kaip minėta, teismas gali ir turi priimti tokį sprendimą ir savo iniciatyva, nepriklausomai nuo to, ar šiuo klausimu yra pateiktas byloje dalyvaujančių asmenų prašymas. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindą.

176Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

17745.

1782018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime, be kita ko, buvo nutarta nepritarti restruktūrizavimo plano projektui ir jo tikslinimui bei kreiptis dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Atsakovės kreditorės UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“ ir UAB „EFIS“ skundė pirmosios instancijos teismui 2018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netenkino šių kreditorių skundų, nes priėmė procesinį sprendimą atsakovės restruktūrizavimo bylą nutraukti.

17946.

180Pagal kasacinio teismo praktiką teisinės galimybės apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus glaudžiai susijusios su restruktūrizavimo proceso tikslais ir jiems įgyvendinti keliamais reikalavimais. Leidžiant ginčyti plano tinkamumo aspektu tarpinius veiksmus, plano patvirtinimo ir apskritai viso restruktūrizavimo proceso įgyvendinimo praktinės galimybės taptų teisiškai neapibrėžtos, o procedūrų sparta nepatenkinama, tai iš esmės paneigtų įmonės restruktūrizavimo tikslus ir restruktūrizavimo paskirtį. Dėl to iki plano tvirtinimo nagrinėjimo teisme kreditoriai negali teismo tvarka ginčyti tarpinių restruktūrizavimo svarstymo ir tvirtinimo veiksmų dėl reikalavimų, susijusių su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu. Jei būtų priešingai, kiltų pavojus ne tik restruktūrizavimo procedūrų operatyvumui ir sėkmei, bet ir būtų išvengta imperatyvios ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalies nuostatos, pagal kurią teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama, taikymo, nes šis draudimas būtų apeinamas skundžiant tarpinius veiksmus. Dėl to, vadovaujantis CPK 7 straipsniu, visi ginčai, susiję su restruktūrizavimo plano tinkamumu ir pagrįstumu, turi būti sutelkti ir nagrinėjami plano teisminio tvirtinimo metu. Su restruktūrizavimo tikslais ir operatyvaus jų patenkinimo siekiu nesuderinama, jog plano tvirtinimo teisme nagrinėjimas vyktų kitokia nei specialia ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta plano tvirtinimo tvarka, taip sudarant galimybes dubliuotis restruktūrizavimo procedūroms, vilkinti procesą ir pertekliniam bylinėjimuisi. Taigi kreditorius, prieštaraujantis restruktūrizavimo plano projektui, tokius prieštaravimus gali pareikšti nagrinėjant šį klausimą kreditorių susirinkime, po to – tvirtinant restruktūrizavimo planą teisme stadijoje. Jei kreditorius pareiškia teisme savarankišką reikalavimą, prieštaraudamas plano projekto tvirtinimui, nesilaikydamas įstatyme nustatytos restruktūrizavimo plano patikros tvarkos, t. y. iškeldamas atskirą civilinę bylą, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį, kiek tai susiję su plano tvirtinimu, CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, o iškelta byla turi būti pabaigiama ją nutraukiant (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2015, 2015 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-916/2015).

18147.

182Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, analogiškai turi būti sprendžiama ir dėl galimybės skųsti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimų nutarimus, priimtus dėl kreipimosi į teismą su prašymu nutraukti restruktūrizavimo bylą, nes teismas, spręsdamas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, turi patikrinti, ar yra tam ĮRĮ nustatytos sąlygos (ir kreditoriai gali teikti savo argumentus šiuo klausimu tiesiogiai teismui), tačiau tam nereikalingas ir iš esmės perteklinis veiksmas būtų savarankiškas su tuo susijusio kreditorių susirinkimo nutarimo (kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo), kaip tarpinio veiksmo, ginčijimas. Kadangi 2018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime priimti nutarimai nėra atskiras ginčo teisme objektas, pirmosios instancijos teismas turėjo ne atmesti šiuos reikalavimus, o civilinės bylos dalį dėl šių reikalavimų nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje nevertino 2018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime priimtų nutarimų (ne)teisėtumo ir (ar) (ne)pagrįstumo.

183Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų

18448.

185Atsižvelgdamas į šios bylos baigtį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės restruktūrizavimo administratorės L. B. prašymo patvirtinti patikslintus atsakovės kreditorių finansinius reikalavimus netenkinimas dėl to, jog šio klausimo nagrinėjimas nebesukeltų jokių teisinių pasekmių, yra pagrįstas.

18649.

187Apeliantės UAB „Agrovet“ atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK įtvirtintus prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo terminus, atmestinas, nes pirmosios instancijos teismas skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir su jais susijusius prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėjo atsisakyti priimti kaip nenagrinėtinus teisme civilinio proceso tvarka (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas) (žr. šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 8 d. ir 2018 m. spalio 23 d. priimtų nutarčių motyvus).

18850.

189Apeliantė UAB „INSTOR“ atskirajame skunde prašo AB Šiaulių banko veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu teise ir skirti jai CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą. Apeliantės teigimu, AB Šiaulių bankas nebendradarbiavo su kitais atsakovės kreditoriais, elgėsi nesąžiningai, turėjo išankstinį nusistatymą prieš atsakovės restruktūrizavimą, radikaliai pakeitė savo poziciją, palyginti ją su ta, kuri buvo, kai AB Šiaulių bankas per susijusius asmenis valdė atsakovę.

19051.

191Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

19252.

193Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad AB Šiaulių bankas būtų piktnaudžiavęs savo procesinėmis teisėmis. Vien tai, kad AB Šiaulių bankas nepritaria atsakovės restruktūrizavimo planui, ir tai lemia, jog restruktūrizavimo planas negali būti pateiktas teismui, savaime nereiškia šios kreditorės piktnaudžiavimo savo padėtimi, nes kiekvienas atsakovės kreditorius turi teisę apsispręsti, ar pritarti atsakovės parengtam restruktūrizavimo plano projektui. Taigi nėra pagrindo skirti AB Šiaulių bankui baudą.

19453.

195Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti termino (ne)pratęsimą ir restruktūrizavimo bylos nutraukimą, todėl skundžiamos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas atsakovės prašymas pratęsti terminą restruktūrizavimo plano projektui pateikti ir restruktūrizavimo byla nutraukta, paliktina nepakeista. Tačiau Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalis, kuria atmesti atsakovės kreditorių skundai dėl 2018 m. birželio 6 d. RUAB „GRIMEDA“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, naikintina ir civilinė byla dėl šių reikalavimų nutrauktina.

19654.

197Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi reikšmės teisiniam bylos rezultatui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

198Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

199Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį pakeisti.

200Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį, kuria atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Agrovet“, uždarosios akcinės bendrovės „INSTOR“ ir uždarosios akcinės bendrovės „EFIS“ skundai dėl 2018 m. birželio 6 d. restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „GRIMEDA“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, ir civilinę bylą dėl šių reikalavimų nutraukti.

201Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi, kuri Lietuvos... 6. 2.... 7. 2018 m. birželio 5 d. teisme gautas atsakovės prašymas terminą... 8. 3.... 9. 2018 m. birželio 6 d. įvyko atsakovės kreditorių susirinkimas, kuriame, be... 10. 4.... 11. 2018 m. birželio 6 d. teisme gauti atsakovės kreditorės akcinės bendrovės... 12. 5.... 13. 2018 m. birželio 14–21 d. teisme gauti atsakovės kreditorių UAB... 14. 6.... 15. 2018 m. liepos 9 d. teisme gautas atsakovės prašymas pratęsti terminą... 16. 7.... 17. 2018 m. liepos 10 d. teisme gautas atsakovės kreditorės AB Šiaulių banko... 18. 8.... 19. 2018 m. rugpjūčio 8 d. teisme gautas atsakovės restruktūrizavimo... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 22. 9.... 23. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartimi netenkino... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. vasario 26 d.... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. vasario 6 d. prašymas pratęsti terminą buvo... 28. 12.... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje priimtoje 2018 m. rugsėjo 4 d.... 30. 13.... 31. Teismas pažymėjo, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalį teismas, kurio... 32. 14.... 33. Spręsdamas dėl AB Šiaulių banko prašymo RUAB „GRIMEDA“ veiksmus... 34. 15.... 35. Pažymėjęs, kad atsakovės restruktūrizavimo byloje priimtinas galutinis... 36. III.... 37. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 38. 16.... 39. Atsakovė RUAB „GRIMEDA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 40. 16.1.... 41. Bylose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su bankroto ar... 42. 16.2.... 43. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai pasisako, kad praktikoje... 44. 16.3.... 45. Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planas per įstatymo nustatytą terminą... 46. 16.4.... 47. Teismas visiškai nepagrįstai ignoravo restruktūrizuojamos bendrovės... 48. 16.5.... 49. Teismas visiškai nepagrįstai vadovavosi 2018 m. birželio 6 d. įvykusiame... 50. 16.6.... 51. Restruktūrizuojama bendrovė aktyviai siekia suderinti pozicijas su AB... 52. 16.7.... 53. AB Šiaulių bankas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl... 54. 16.8.... 55. Lietuvos teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, jog teismas, spręsdamas... 56. 16.9.... 57. Restruktūrizavimo proceso tikslas – bendra restruktūrizuojamos bendrovės,... 58. 17.... 59. Atsakovės kreditorė UAB „Agrovet“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 60. 17.1.... 61. Teismas visiškai paviršutiniškais pagrindais nutraukė RUAB „GRIMEDA“... 62. 17.2.... 63. Teismas pažeidė CPK 147 straipsnio normą, reikalaujančią, kad teismas... 64. 17.3.... 65. Vykstant įmonės restruktūrizavimo procesui restruktūrizuojamos bendrovės... 66. 17.4.... 67. Restruktūrizavimo bylos nutraukimas yra itin jautrus sprendimas, kadangi šiuo... 68. 17.5.... 69. AB Šiaulių bankas vienašališku sprendimu vietoj atidėto kreditorių... 70. 18.... 71. Atsakovės kreditorė UAB „INSTOR“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 72. 18.1.... 73. Skundžiama teismo nutartis neatitinka susiklosčiusios praktikos ir ĮRĮ... 74. 18.2.... 75. Sąžiningi atsakovės kreditoriai yra suinteresuoti, kad atsakovė tęstų... 76. 18.3.... 77. Atsakovės 2018 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra... 78. 18.4.... 79. Atsakovė atsakingai rūpinosi restruktūrizavimo plano rengimu, procedūrų... 80. 18.5.... 81. Teismas iš esmės nevertino ir nepasisakė, ar egzistuoja svarbios aplinkybės... 82. 18.6.... 83. Nors ĮRĮ 24 straipsnio 7 punktas nustato kreditoriaus teisę apskųsti... 84. 18.7.... 85. AB Šiaulių banko reikalavimo suma vertine išraiška nesudaro 2/3 visų... 86. 19.... 87. Atsakovės kreditorė UAB „EFIS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 88. 19.1.... 89. Teismas turėjo patikrinti, ar buvo laikytasi susirinkimo sušaukimo,... 90. 19.2.... 91. Nutraukus veikiančios ir problemas sprendžiančios restruktūrizuojamos... 92. 19.3.... 93. Restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminai nėra naikinamieji, todėl... 94. 20.... 95. Atsakovės kreditorius VSDFV Šilalės skyrius atsiliepimu į RUAB... 96. 20.1.... 97. Skundžiama teismo nutartis tiek juridine, tiek restruktūrizavimo byloje... 98. 20.2.... 99. RUAB „GRIMEDA“ turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir šie... 100. 20.3.... 101. Nė vienas iš atsakovės nurodytų argumentų nelaikytinas išskirtinėmis... 102. 20.4.... 103. Restruktūrizavimo plano nepateikus laiku ir teismui nusprendus RUAB... 104. 20.5.... 105. Priešingai nei teigia atsakovė, valstybės interesai nagrinėjamoje... 106. 21.... 107. Atsakovės kreditorė UAB „Agrovet“ atsiliepimu į RUAB „GRIMEDA“... 108. 21.1.... 109. Teismas privalo atsižvelgti ir įvertinti galimybę išsaugoti rinkoje... 110. 21.2.... 111. Atsakovė teikė daug pasiūlymų kreditoriams, siekė suderinti visų... 112. 22.... 113. Atsakovės kreditorė AB Šiaulių bankas atsiliepimais į atskiruosius skundus... 114. 22.1.... 115. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas terminą restruktūrizavimo... 116. 22.2.... 117. Atsakovės kreditorės nenurodo, kokie AB Šiaulių banko veiksmai atitiktų... 118. 22.3.... 119. Atsakovė per daugiau nei metus nėra parengusi ir jos kreditoriai nėra... 120. 22.4.... 121. Tiek atsakovė, tiek ir UAB „Agrovet“ savo atskiruosiuose skunduose... 122. 23.... 123. Atsakovė RUAB „GRIMEDA“ atsiliepimu į UAB „Agrovet“, UAB „INSTOR“... 124. 23.1.... 125. Teismas visiškai paviršutiniškais pagrindais nutraukė atsakovės... 126. 23.2.... 127. Pridedami banko išrašai patvirtina, kad AB Šiaulių bankas tuo metu, kai... 128. IV.... 129. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 130. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 131. 24.... 132. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 133. 25.... 134. Nors apeliantės prašo panaikinti visą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m.... 135. 26.... 136. Apeliacinės instancijos teismas šioje nutartyje nevertins apeliantės UAB... 137. 27.... 138. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo... 139. Dėl naujų įrodymų (ne)priėmimo... 140. 28.... 141. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 142. 29.... 143. Apeliantė UAB „Agrovet“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naują... 144. 30.... 145. Apeliantė RUAB „GRIMEDA“ kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus... 146. 31.... 147. VSDFV Šilalės skyrius kartu su atsiliepimu į RUAB „GRIMEDA“ atskirąjį... 148. 32.... 149. Apeliantė RUAB „GRIMEDA“ kartu su atsiliepimu į UAB „Agrovet“, UAB... 150. 33.... 151. Konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti visus apeliacinės... 152. Dėl restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti termino... 153. 34.... 154. ĮRĮ tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems... 155. 35.... 156. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje byloje priimtoje 2018 m. rugsėjo 4 d.... 157. 36.... 158. Jau minėtoje šioje byloje priimtoje 2018 m. rugsėjo 4 d. nutartyje... 159. 37.... 160. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi,... 161. 38.... 162. Nors skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo dieną buvo... 163. 39.... 164. Pažymėtina, kad iki šiol nebuvo parengtas toks restruktūrizavimo plano... 165. 40.... 166. Apeliančių dėstomi argumentai nepatvirtina, kad šiuo atveju susiklostė... 167. Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo... 168. 41.... 169. Įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimą reglamentuoja ĮRĮ 28... 170. 42.... 171. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas atsakovės restruktūrizavimo bylą... 172. 43.... 173. Pažymėtina, kad ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą... 174. 44.... 175. Byloje nėra ginčo, kad terminas pateikti restruktūrizavimo plano projektą... 176. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo... 177. 45.... 178. 2018 m. birželio 6 d. atsakovės kreditorių susirinkime, be kita ko, buvo... 179. 46.... 180. Pagal kasacinio teismo praktiką teisinės galimybės apskųsti kreditorių... 181. 47.... 182. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, analogiškai turi būti sprendžiama... 183. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų... 184. 48.... 185. Atsižvelgdamas į šios bylos baigtį, apeliacinės instancijos teismas... 186. 49.... 187. Apeliantės UAB „Agrovet“ atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios... 188. 50.... 189. Apeliantė UAB „INSTOR“ atskirajame skunde prašo AB Šiaulių banko... 190. 51.... 191. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 192. 52.... 193. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad AB Šiaulių... 194. 53.... 195. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 196. 54.... 197. Kiti atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai neturi reikšmės... 198. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 199. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutartį pakeisti.... 200. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį,... 201. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį...