Byla 2A-1200-390/2014
Dėl paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (pranešėjas), Egidijaus Tamašausko ir Arvydo Žibo (pirmininkaujantis), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-486-800/2014 pagal ieškovo P. S. ieškinį atsakovui R. L., trečiajam asmeniui notarui D. G., dėl paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė panaikinti 2013-02-01 Kauno m. 18-ojo notarų biuro notaro D. G. vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. 2-299, pripažinti negaliojančiu 2008-05-01 išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį L R Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 36 str. 1 d. pagrindu. Ieškinyje nurodė, kad 2013-02-01 Kauno raj. 18-ojo notarų biuro notaras D. G. išdavė vykdomąjį įrašą notarinio registro Nr. 2-299, kuriuo iš jo, vekselio turėtojo (atsakovo R. L.) naudai reikalaujama pagal 2008-05-01 išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį per vekselio mokėjimo terminą (2013-01-30) išieškoti nesumokėtą vekselio sumą – 65 000 Lt, pašto persiuntimo išlaidas - 3,35 Lt, notaro paimtą atlyginimą už vykdomojo įrašo sudarymą – 197,00 Lt ir 2,90 Lt kompensaciją už patikrą registruose. A. S. V., vadovaudamasi šiuo vykdomuoju įrašu, pradėjo išieškojimo procesą. Ieškovas, gavęs vekselio kopiją pastebėjo, kad pateiktas vekselis yra tas pats, kurį kreditorius (atsakovas) R. L. jam buvo grąžinęs 2010-03-01, kuomet ieškovas nutraukė darbo santykius įmonėje UAB „Energa“. Ieškovas yra pasirašęs ant vekselio kaip vekselio davėjas garantuodamas kreditoriui minimą sumą dėl galimų nuostolių, kuomet jis dirbo UAB „Energa“. Nutraukus darbo santykius, atsakovui grąžino minėtą vekselį matant dviem liudininkams R. L. ir V. P., kurie abu buvo UAB „Energa“ darbuotojai, jį sunaikino. Antstolio padėjėjos pateiktame vekselio nuoraše matyti, kad vekselyje nurodytas vekselio mokėjimo terminas 2013 m. sausio 30 d. yra įrašyta ne jo, vekselio davėjo ranka, nes jis nebuvo įrašęs jokios datos, kadangi taip buvo sutarta su atsakovu. 2010-03-01 atsakovui grąžinus vekselį, jam nekilo abejonių, kad tai yra tas pats vekselis, kurį jis išdavė R. L. 2008-05-01, todėl jį atsakovo ir dviejų liudininkų akivaizdoje sunaikino. Ieškovas mano, kad atsakovas įrašė tokią datą todėl, kad po 2009-05-01 vekselis tapo paprastu skoliniu dokumentu, dėl ko nebuvo galima pareikšti reikalavimo ne teismine tvarka, kad atsakovas siekė nepagrįstai gauti vykdomąjį įrašą.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių ieškinio pagrįstumą Ieškovo nurodytos aplinkybės, kurioms esant jis buvo priverstas pasirašyti vekselį, teismo nuomone, nėra pagrindas pripažinti vekselį negaliojančiu, kadangi byloje esantys įrodymai patvirtina aplinkybes, kad ieškovas suprato pasirašomo vekselio esmę ir prasmę (CPK 178 str., 185 str.). Ieškovas nurodė, kad vekselis buvo pasirašytas dėl ekonominio spaudimo, tačiau, teismo nuomone, akivaizdu, jog ieškovui nebuvo kliūčių prieš surašant ginčo vekselį visapusiškai įvertinti prisiimamos prievolės pobūdį, pasitarti su teisininkais, įvertinus tai, kad ieškovas su atsakovu dirbo vienoje įmonėje ir juos siejo dalykiniai santykiai. Teismas neanalizavo ginčijamo vekselio pripažinimo negaliojančiu LR Civilinio kodekso 1.89 str., 1.90 str., 1.91 str. nuostatomis, o ieškovo ieškinį analizavo tik ĮPVĮ 19 str., 36 str. aspektu. Teismas nustatė, kad byloje nebuvo pateikti jokie rašytiniai įrodymai, kurių pagrindu teismas , nors ir netiesiogiai, būtų galėjęs daryti prielaidą, jog vekselio pasirašymą sąlygojo ne susiklostę ieškovo ir atsakovo asmeniniai santykiai, bet dalykiniai santykiai susiję su bendrovės, kurioje ieškovas dirbo komercijos direktoriumi, veikla. Be to, ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų sudarančių pagrindą abejonei, kad ieškovui nebuvo žinoma skolos grąžinimo data, be to atkreiptinas dėmesys į tai, kad datos neįrašymas nepaneigtų paskolos buvimo fakto, bei nesudarytų pagrindo šį dokumentą pripažinti niekiniu ar apskritai neturinčiu jokios teisinės reikšmės.

5Teismas darė išvadą, kad ieškovas skolinosi iš atsakovo pinigus ir jų grąžinimo užtikrinimui išrašė paprastą neprotestuotiną vekselį 65 000 Lt sumai. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, nustatė, kad atsakovas turėjo galimybę ginčo sumą paskolinti ieškovui, nors atsakovo pateiktose metinėse pajamų deklaracijose paskola ieškovui nėra deklaruota (t.1, b.l.153-167). Ieškovas neįrodė, kad vekselį išrašė priverstas atsakovo, bei prisiėmė asmeninę prievolę atsiskaityti už galimą žalą bendrovei, nepateikė įrodymų, kad atsakovas veikė ieškovo nenaudai ir kad vekselio išrašymas buvo aiškiai jam nenaudingas (CPK 185 str.). Teismas taip pat darė išvadą, kad vekselio įgijėjas yra tiesioginis tų santykių, dėl kurių ieškovas išduoda jam vekselį, dalyvis, todėl jis žino apie visus galimus šių santykių defektus (trūkumus).

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.

7Apeliaciniu skundu ieškovas P. S. prašo skirti ekspertizę paprastojo neprotestuotino vekselio autentiškumui nustatyti, nes nurodytų aplinkybių visetas pagrįstai leidžia daryti išvadą, kad pateiktas ne vekselio originalas, išreikalauti iš antstolės S. V. vykdomąją bylą su vekselio originalu, kadangi jo civilinėje byloje nėra, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi būtina apklausti liudytojais R. L. ir V. P., iš atsakovo išreikalauti informaciją apie jo 2006-2007 įsigytą nekilnojamąjį turtą bei finansinius įsipareigojimui kredito įstaigai, pripažinti negaliojančiu 2008-05-01 išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 36 str. 1 d., 71 str., 72 str. 1 d. pagrindu, priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 1500 Lt už apeliacinio skundo paruošimą (2 t. b. l. 29–31). Nurodomi šie apeliacinio skundo argumentai:

8Kreditorius grąžino ieškovui netikrą vekselį ir įsitikinęs, kad netikras vekselis sunaikintas, praėjus trejiems metams atsakovas įrašė mokėjimo terminą ir pateikė apmokėjimui. Dėl šios svarbios aplinkybės ieškovas prašo teismo skirti ekspertizę paprastojo neprotestuotino vekselio autentiškumui nustatyti, nes nurodytų aplinkybių visetas pagrįstai leidžia daryti išvadą, kad pateiktas ne vekselio originalas.

9Ieškovas nekvietė teismo posėdyje liudyti R. L. ir V. P., kadangi akivaizdžiai matėsi, kad pateiktas ne vekselis, o jo kopija. Tačiau pirmosios instancijos teismui nutarus, kad vekselio originalo sunaikinimo aplinkybės neįrodytos, apeliantas prašo kviesti liudytojais R. L. ir V. P., kurie patvirtintų aplinkybe, kad nutraukus darbo santykius, atsakovas grąžino minėtą vekselį ir matant dvejiems liudininkams R. L. ir V. P., kurie abu buvo UAB „Energa“ darbuotojai, jį sunaikino.

10Aplinkybė, kad vekselyje įrašyta mokėjimo data ne vekselio davėjo, o vekselio gavėjo ranka, laikytina pilnai įrodyta, nes atsiliepime ir teismo posėdžio metu atsakovas patvirtino, kad jis pats įrašė mokėjimo datą tą pačią dieną, neva, pastebėjęs, kad ji neįrašyta vekselio davėjo. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad tą pačią dieną, t. y. 2008-05-01 pastebėjo neįrašytą datą ir susitaręs su vekselio davėju ją įrašė pats vekselio gavėjas.

11Atsakovas įrašė tokį mokėjimo terminą, nes po 2009-05-01 vekselis tapo paprastu skoliniu dokumentu, o visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos, t. y. po 2012-05-01 vekselio gavėjas nebegalėjo pareikšti jokių reikalavimų pagal originalų vekselį, todėl nebuvo galima pareikšti reikalavimo ne teismine tvarka. Pasinaudodamas tuo, kreditorius įrašė mokėjimo terminą siekiant nepagrįstai gauti vykdomąjį įrašą, todėl akivaizdu, kad vykdomasis įrašas padarytas suklastojus vertybinį popierių, todėl yra naikintinas. Pats vekselio taisymas sukelia pagrįstus įtarimus dėl kreditoriaus nesąžiningumo.

12Nepagrįstos teismo išvados, kad tarp šalių buvo atsiradę asmeniniai paskoliniai santykiai. Teismo išvada, kad iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų atsakovas turėjo galimybę paskolinti tokią sumą, yra nepagrįsta, nes atsakovas nepateikė realaus savo turto tuo metu balanso, kadangi pats pirko butą, kuriam įsigyti iš banko ėmė paskolą. Akivaizdu, kad 2008 metais asmuo neskolintų kitam asmeniui be palūkanų 65 000 Lt su mokėjimo atidėjimu beveik penkeriems metams, o pats tuo metu imtų iš banko paskolą ir mokėtų bankui palūkanas. Dėl to iš atsakovo išreikalautina informacija apie jo 2006-2007 įsigytą nekilnojamąjį turtą bei finansinius įsipareigojimui kredito įstaigai.

13Nepagrįstai teismas nurodo, kad vekselio davėjo elgesys neatitinka vidinės vekselio davėjo valios ir todėl nelaikytinas sąžiningu, teisingu, protingu, apdairiu ir rūpestingu asmeniu, kadangi iš karto neginčijo vekselio, o laukė kada šis bus perduotas pagal indosamentą, kadangi po 2010-03-01, kuomet nutrūko darbo santykiai su atsakovu ir kai šis grąžindamas vekselį jį sunaikino, ieškovo, kaip vekselio davėjo pareigos, pasibaigė pilna apimtimi.

14Atsakovas R. L., atstovaujamas advokato G. Č., atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo ieškovo P. S. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti nepakeistą 2014-02-05 Kauno apylinkės teismo sprendimą, priteisti atsakovui R. L. iš ieškovo P. S. bylinėjimosi išlaidas (2 t. b. l. 37–41). Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad vekselyje yra visi būtini rekvizitai, todėl vekselis yra galiojantis ir turintis galią.

15Bylą nagrinėjant Kauno apylinkės teisme, teismo posėdžio metu buvo daryta ginčijamo vekselio apžiūra. Šis faktas yra užfiksuotas posėdžio garso įraše. Per vekselio apžiūrą, notaras patvirtino, kad tai yra originalas, kad vekselis atitinka įstatymo keliamus reikalavimus. Tuo įsitikino ir pirmos instancijos teismas, nagrinėjęs bylą. Todėl vekselio tikrumas yra nekvestionuojamas.

16Kauno apylinkės teismas teisingai nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių ieškinio pagrįstumą (CPK 178, 185 straipsniai), t. y. ieškovas neįrodė, kad išduotas vekselis yra susijęs su formaliai vekselio, kaip vertybinio popieriaus trūkumais arba kad vekselio įgijėjas buvo nesąžiningas įgydamas vekselį. Ieškovas turėjo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo nurodytas aplinkybes, tačiau tokių įrodymų ieškovas nepateikė.

17Ieškovas savo apeliaciniame skunde, prašydamas skirti ekspertizę ir iškviesti apklausai liudytojus nepateikė jokių naujai sužinotų aplinkybių, ko nebūtų buvę galima patikrinti pirmosios instancijos teisme. Ieškovas teigdamas, kad vekselis yra suklastotas turėjo teisę pirmosios instancijos teismo prašyti skirti ekspertizę dokumento autentiškumui nustatyti, tačiau tokio prašymo savo įrodymams pagrįsti neprašė. Todėl vertintina, kad ieškovas pateikdamas tokius prašymus apeliacinės instancijos teismui piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

18Kauno apylinkės teismas teisingai nurodė, kad datos neįrašymas nepaneigtų paskolos buvimo fakto, bei nesudarytų pagrindo vekselį pripažinti niekiniu ar apskritai neturinčiu jokios teisinės reikšmės. Ieškovas nepateikė ir jokių objektyvių duomenų, rodančių, kad ieškovui nebuvo žinoma skolos grąžinimo data, kad nebuvo pagrindo išduoti vekselį arba kad tas pagrindas negalioja. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie paneigtų vekselio turėtojo sąžiningumo prezumpciją. Todėl laikytina, kad ieškovo teiginys dėl kreditoriaus nesąžiningumo yra deklaratyvus, niekuo nepagrįstas.

19Pagrįsta Kauno apylinkės teismo padaryta išvada, kad vekselio išrašymas neatitinka vidinės vekselio turėtojo valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas kol šis bus paduotas pagal indosamentą.

20Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje buvo pateikti įrodymai rodantys, kad atsakovas turėjo galimybę ginčo sumą paskolinti ieškovui, nors atsakovo pateiktuose metinėse paskolų deklaracijose paskola ieškovui ir nebuvo deklaruota. Atsakovas 2008 m. pinigus ieškovui skolino asmeninių poreikių tenkinimui. Aplinkybė, jog paskola nedeklaruota, neatleidžia ieškovo nuo prievolės grąžinti pasiskolintus pinigus.

21Teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad vekselį išrašė spaudžiamas atsakovo, kad prisiėmė asmeninę prievolę atsiskaityti už galimą žalą bendrovei, nepateikė įrodymų, kad atsakovas veikė ieškovo nenaudai ir kad vekselio išrašymas buvo aiškiai jam nenaudingas (LR CPK 185 str.).

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

22Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti byloje liudytojus R. L. bei V. P.. Atsižvelgdama į apelianto prašymus teisėjų kolegija pažymi, kad pagal C P K 321 straipsnio 1 dalies nuostatą, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus C P K 322 straipsnyje numatytas išimtis, t.y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Teisėjų kolegija, remdamasi civilinio proceso įstatyme įtvirtinta bendrąja bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisykle, pagal kurią apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka ( C P K 321 straipsnio 1 dalis) konstatuoja, kad bylai išnagrinėti reikšmingos aplinkybės yra nustatytos byloje pateiktais įrodymais, šalys procesiniuose dokumentuose išdėstė savo motyvuotus ir išsamius argumentus, nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka įrodymai tiriami pagal tas pačias įrodymų tyrimo taisykles, kurias nustato civilinio proceso kodeksas. Byloje yra išreikalautas ginčijamo vekselio originalas. Taigi, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei apklausti apelianto prašomus liudytojus nėra teisinio pagrindo.

23Apeliantas taip pat prašo byloje skirti paprastojo neprotestuotino vekselio autentiškumui nustatyti ekspertizę. Nurodo, kad nagrinėjant bylą buvo pateitas ne vekselio originalas. Apeliacinės instancijos teismas ruošdamasis bylos nagrinėjimui iš antstolės S. V. išsireikalavo vykdomąją bylą Nr. 0114/13/00425, kurioje yra pateiktas paprastasis neprotestuotinas vekselis ( vienintelis originalus egzempliorius) išduotas R. L. apelianto P. S.. Teisėjų kolegijai šio dokumento tikrumas abejonių nekelia, todėl tenkinti apelianto prašymą dėl ekspertizės skyrimo taip pat nėra teisinio pagrindo ( C P K 212 straipsnis).

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (C P K 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

26Teisėjų kolegija absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų numatytų C P K 329 straipsnio 2 dalyje nenustatė.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008m. gegužės 1d. ieškovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo atsakovui sumokėti iki 2013m. sausio 30d. 65000 Lt. Kaip matyti iš medžiagos vykdomojoje byloje Nr. 01114/13/00425, kad 2013m. vasario 1d. atsakovas pateikė prašymą Kauno miesto 18-jam notarų biurui dėl vykdomojo rašto išdavimo ir tą pačią dieną notaras išdavė vykdomąjį raštą, kuriuo buvo pareikalauta išieškoti iš ieškovo atsakovo naudai – 65000 Lt sumą.

28Ieškovas ginčija 2008m. gegužės 1d. išrašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį L R Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 36 straipsnio 1 dalies pagrindu, prašo tokį vekselį pripažinti negaliojančiu bei panaikinti 2013m. vasario 1d. šio vekselio pagrindu padarytą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 2-299.

29Įsakomųjų ir neprotestuotinų vekselių įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad vekselis mokėtinas, jį pateikus turi būti apmokėtas vekselį pateikus mokėtojui. Vekselis turi būti pateiktas apmokėti per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Vekselio davėjas gali šį laiką sutrumpinti arba pratęsti. Indosantai šiuos terminus gali sutrumpinti. Ieškovas ieškinyje nurodė faktinį ieškinio pagrindą teikdamas, kad atsakovas grąžinęs vekselį ir, kad vekselio nuoraše, vekselio mokėjimo terminas įrašytas ne jo ranka, vekselis turėjo būti pateiktas apmokėjimui per vienerius metus.

30Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje pateiktus šalių argumentus dėl bylos faktinių ir teisinių aplinkybių, pateiktus rašytinius įrodymus – paprastąjį neprotestuotiną vekselį bei teismo posėdžio metu apžiūrėjęs šio dokumento originalą, vykdomąjį raštą išduotą Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notaro dėl 65000 Lt skolos išieškojimo pagal paminėtą vekselį iš ieškovo atsakovo naudai, apklausęs notarą, išklausęs šalių paaiškinimus, kitus bylos duomenis padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog išduotas vekselis turi formalius vekselio, kaip vertybinio popieriaus trūkumus ir, kad vekselio įgijėjas buvo nesąžiningas įgydamas vekselį ir ieškovo ieškinį atmetė. Apeliantas nesutikdamas su tokia teismo išvada, apeliaciniame skunde kelia tinkamo byloje esančių įrodymų vertinimo bei jų ištyrimo teismo posėdyje klausimą ir tuo pačiu neteisingų faktinių aplinkybių nustatymo klausimą. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi apelianto apeliacinio skundo, atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, išsireikalavusi ir apžiūrėjusi vykdomojoje byloje Nr. 0114/13/00425 esantį paprastojo neprotestuotino vekselio originalą bei pakartotinai objektyviai ir visapusiškai įvertinusi ir ištyrusi pirmosios instancijos teismui pateiktų įrodymų visetą konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovas dar teigė, kad ieškovas vekselį pasirašė priverstas ir dėl ekonominio spaudimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad įvertinus ieškovo elgesį ir atliktus veiksmus pasirašant ginčijamą vekselį nėra pagrindo konstatacijai, kad ieškovas nesuprato pasirašomo vekselio esmės ir prasmės. Byloje neįrodyta, kad ieškovas ginčijamą vekselį pasirašė priverstas ar dėl ekonominio spaudimo. Ieškovas ieškinyje išdėstytas aplinkybes įrodinėjo savo paaiškinimais teikdamas, kad ginčijamame vekselyje nebuvo nurodyta jo data ir skolos grąžinimo terminas, nes taip buvo susitarta su atsakovu. Teisėjų kolegija įvertinusi ieškovo ieškinyje išdėstytus argumentus, jo bylos eigoje duotus paaiškinimus sprendžia, kad ieškovo teismui duoti paaiškinimai aptartu klausimu nėra nuoseklūs ir neįrodyti. Atkreiptinas dėmesys, kad datos neįrašymas vekselyje negali paneigti tarp ieškovo ir atsakovo atsiradusių paskolinių teisinių santykių, o taip pat paneigti aplinkybių, kad ieškovui nebuvo žinoma paskolos grąžinimo data.

31Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse ne kartą yra akcentavęs jog civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas turi pagrindą konstatuoti byloje reikšmingų aplinkybių egzistavimą arba neegzistavimą (CPK 177 str. 1 d.). Tais atvejais, kai įstatyme nereikalaujama tam tikras bylos aplinkybes įrodinėti tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 str. 4 d.), teismas vertina visus įrodymus, atitinkančius leistinumo, sąsajumo, patikimumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt. ). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad priimant teismo sprendimą įrodymų tyrimo ir įvertinimo taisyklės nebuvo pažeistos ( C P K 185 straipsnis). Pripažįstant, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir nustatė bylai reikšmingas faktines aplinkybes dėl kitų apeliantės apeliaciniame skunde dėstomų argumentų nepasisako, nes pareiga pagrįsti priimtą procesinį teismo sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų su tuo susijusių skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt. ).

32Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą teisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas nepažeisdamas procesinių teisės normų reglamentuojančių įrodymų įvertinimą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais pagrindo nėra.

33Atmetus apelianto apeliacinį skundą iš jo pagal C P K 98 straipsnio taisykles turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas prie atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė turėtų bylinėjimosi išlaidų patvirtinančių įrodymų, jam bylinėjimosi išlaidos iš apelianto nepriteistinos.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

35Apeliacinį skundą atmesti.

36Kauno apylinkės teismo 2014m. vasario 5d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė panaikinti 2013-02-01 Kauno m. 18-ojo notarų biuro notaro D.... 4. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 5. Teismas darė išvadą, kad ieškovas skolinosi iš atsakovo pinigus ir jų... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas P. S. prašo skirti ekspertizę paprastojo... 8. Kreditorius grąžino ieškovui netikrą vekselį ir įsitikinęs, kad netikras... 9. Ieškovas nekvietė teismo posėdyje liudyti R. L. ir V. P., kadangi... 10. Aplinkybė, kad vekselyje įrašyta mokėjimo data ne vekselio davėjo, o... 11. Atsakovas įrašė tokį mokėjimo terminą, nes po 2009-05-01 vekselis tapo... 12. Nepagrįstos teismo išvados, kad tarp šalių buvo atsiradę asmeniniai... 13. Nepagrįstai teismas nurodo, kad vekselio davėjo elgesys neatitinka vidinės... 14. Atsakovas R. L., atstovaujamas advokato G. Č., atsiliepimu į apeliacinį... 15. Bylą nagrinėjant Kauno apylinkės teisme, teismo posėdžio metu buvo daryta... 16. Kauno apylinkės teismas teisingai nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių... 17. Ieškovas savo apeliaciniame skunde, prašydamas skirti ekspertizę ir... 18. Kauno apylinkės teismas teisingai nurodė, kad datos neįrašymas nepaneigtų... 19. Pagrįsta Kauno apylinkės teismo padaryta išvada, kad vekselio išrašymas... 20. Kauno apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje buvo pateikti įrodymai rodantys,... 21. Teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškovas neįrodė, kad vekselį... 22. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka ir apklausti byloje... 23. Apeliantas taip pat prašo byloje skirti paprastojo neprotestuotino vekselio... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Teisėjų kolegija absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008m. gegužės 1d. ieškovas pasirašė... 28. Ieškovas ginčija 2008m. gegužės 1d. išrašytą paprastąjį... 29. Įsakomųjų ir neprotestuotinų vekselių įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje... 30. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje pateiktus šalių... 31. Kasacinės instancijos teismas savo nutartyse ne kartą yra akcentavęs jog... 32. Remiantis išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 33. Atmetus apelianto apeliacinį skundą iš jo pagal C P K 98 straipsnio... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 35. Apeliacinį skundą atmesti.... 36. Kauno apylinkės teismo 2014m. vasario 5d. sprendimą palikti nepakeistą....