Byla e2-415-673/2017
Dėl skolos, palūkanų ir ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. A. dėl skolos, palūkanų ir ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 600,47 Eur skolą, 233,60 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai - 2017-01-24 CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2003-10-21 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Atsakovas su UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas tinkamai neatsiskaitė. 2009-03-31 ieškovė ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovės naudai visas reikalavimo teises į 2073,30 Lt (600,47 Eur) atsakovo skolą. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ieškovės reikalavimus būtų įvykdęs.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 600,47 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.1 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.200 str., 6.205 str.).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų - 233,60 Eur palūkanas už laikotarpį nuo reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo 2009-03-31 iki 2016-12-20, t. y. už daugiau nei už septynerius metus.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų, įgyvendinamų per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

9CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010 yra išaiškinta, kad reikalavimo perleidimu (cesija) (CK 6.101 straipsnis) pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų.

10Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovei pirminio kreditoriaus perduotas reikalavimas atitinka prašomos priteisti skolos dydį. Duomenų, kad už sutarties sąlygų nesavalaikį vykdymą pirminis kreditorius skaičiavo atsakovui palūkanas byloje nėra. Reikalavimo teisė į atsakovo skolą ieškovei perduoda 2009-03-31. Ieškovė su atsakovu dėl palūkanų mokėjimo, palūkanų dydžio nesitarė, tačiau pranešime dėl reikalavimo perleidimo ieškovė nurodė atsakovui sumokėti ne tik ieškinyje prašomą priteisti skolą, bet ir skolos išieškojimo išlaidas bei delspinigius, todėl darytina išvada, kad palūkanos atsakovui nuo 2009-03-31 skaičiuojamos nebuvo.

11CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. CK 6.210 straipsnyje nustatyta bendroji taisyklė, kad, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti palūkanas. Tačiau kitos CK normos numato tokios taisyklės išimtis. CK Šeštos knygos IV dalies nuostatos ( galiojusios iki 2014-06-13), apibrėžiančios vartojimo pirkimo- pardavimo sutarčių ypatumus numato, kad pirkėjui ( fiziniam asmeniui, sudarančiam pirkimo sutartį savo asmeniniams poreikiams tenkinti) praleidus mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos ( CK 6.360 str.5 d.).

12Todėl teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu, įvertinęs, jog ieškovė, prašydama priteisti palūkanas, teismui nepateikė jokių įrodymų apie patirtus nuostolius dėl atsakovo prievolės nevykdymo, ieškinį šioje dalyje atmeta.

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

14Nors ieškinys buvo patenkintas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinas minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d., 4 d.).

15Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, paskirsčius jas tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, neviršija minimalios 3 Eur sumos, todėl jos iš šalių valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

16Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, sprendimas už akių atsakovui papildomai įteiktinas ir viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. A., a. k. ( - ), 600,47 Eur (šešių šimtų eurų 47 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei - UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. ( - ), AB SEB bankas.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Apie priimtą sprendimą atsakovą papildomai informuoti ir viešo paskelbimo būdu, paskelbiant tokio turinio pranešimą:

22„Kėdainių rajono apylinkės teismas 2017 m. vasario 9 d. civilinėje byloje Nr. e2-415-673/2017 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė: priteisti iš atsakovo R. A., gim. ( - ), 600,47 Eur (šešių šimtų eurų 47 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovei - UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. ( - ), AB SEB bankas. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, sprendimas už akių atsakovui įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu šio pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Su visa bylos medžiaga galima susipažinti Kėdainių rajono apylinkės teisme (Didžioji g. 64-2, Kėdainiai, 204 kab.). Informacijos teirautis tel. Nr. 8 347 61292.“

24Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio... 2. ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 600,47 Eur skolą,... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai - 2017-01-24 CPK 130... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų - 233,60 Eur... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 9. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 10. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovei pirminio kreditoriaus perduotas... 11. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 12. Todėl teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu, įvertinęs, jog ieškovė,... 13. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas... 14. Nors ieškinys buvo patenkintas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinas... 15. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 16. Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, sprendimas už... 17. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. A., a. k. ( -... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Apie priimtą sprendimą atsakovą papildomai informuoti ir viešo paskelbimo... 22. „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2017 m. vasario 9 d. civilinėje byloje... 23. Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, sprendimas už akių... 24. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi... 25. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...